تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8320
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335210

نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین


نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول (کلیات تحقیق). 4

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- اهمیت وضرورت تحقیق. 6

1-3- اهداف تحقیق:. 7

1-3-1- هدف اصلی. 7

1-3-2- اهداف فرعی. 8

1-4- سوال های تحقیق. 8

1-5- فرضیه های تحقیق. 8

1-6- محدوده مورد مطالعه. 8

1-7- محدودیت ها وموانع تحقیق:. 9

1-8- تعاریف،مفاهیم ،واژه ها. 10

فصل دوم (مرورمنابع). 12

2-1-تعریف صنایع دستی (تعاریف متفاوت برای صنایع دستی). 13

2-2-تاریخچه صنایع دستی. 14

2-2-1- تاریخچه صنایع دستی درایران. 14

2-2-2- نگاهی به تاریخچه صنایع دستی درقزوین درراه ابریشم. 15

2-2-3-صنایع دستی درقزوین. 16

2-3-اهمیت صنایع دستی. 16

2-4-ویژگیهای صنایع دستی ایران. 17

2-5-خصیصه های صنایع دستی ایران. 18

2-6- اثرات صنایع دستی. 19

2-6-1- اثرات اقتصادی. 19

2-6-1-1-اثرات صنایع دستی دربالا بردن سطح اشتغال. 19

2-6-1- 2-اثرات صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه. 20

2-6-1-3-اثرات صنایع دستی درتولید ملی. 20

2-6-1-4-اثرات صنایع دستی درتوسعه ی صادرات. 21

2-6-2-اثرات فرهنگی و هنری صنایع دستی. 22

2-6-3-اثرات اجتماعی صنایع دستی. 23

2-7-سیرتحول صنایع دستی. 23

2-8- انواع صنایع دستی. 25

2-8-1-طبقه بندی صنایع دستی در ایران. 25

2-8-1-1-بافته های داری:. 25

2-8-1-2-محصولات دستبافی (نساجی سنتی):. 25

2-8-1-3-محصولات بافتنی:. 26

2-8-1-4-روکاری و رودوزی:. 26

2-8-1-5-چاپ های سنتی:. 26

2-8-1-6-نمد مالی:. 26

2-8-1-7-سفال گری و سرامیک سازی:. 26

2-8-1-8-شیشه سازی:. 26

2-8-1-9-تولید فرآورده های پوست و چرم:. 27

2-8-1-10-ساختن محصولات فلزی و آلیاژ:. 27

2-8-1-11-قلم زنی، مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها:. 27

2-8-1-12-سنگ تراشی و حکاکی روی سنگ:. 27

2-8-1-13-خراطی چوب:. 27

2-8-1-14-ریزه کاری و نازک کاری چوب:. 28

2-8-1-15-منبت کاری، کنده کاری و مشبک کاری چوب:. 28

2-8-1-16-حصیربافی:. 28

2-8-1-17-خاتم سازی:. 28

2-8-1-18-معرق کاری:. 28

2-8-1-19-کاشی سازی:. 29

2-8-1-20-ملیله کاری:. 29

2-8-1-21-مینا کاری:. 29

2-8-1-22-ساخت اشیاء مستظرفه هنری:. 29

2-8-1-23-ساخت زینت آلات:. 29

2-8-1-24-ساخت سایر فرآورده های دستی:. 29

2-9- صنایع دستی وگردشگری. 30

2-9-1- تاثیر صنایع دستی در گردشگری. 30

2-9-1-1 -تاثیرگردشگری برصنایع دستی. 30

2-10- پیشینه تحقیق. 32

فصل سوم (روش اجرای تحقیق). 36

3-1-روش تحقیق ومراحل آن. 37

3-1-1- روش تحقیق. 37

3-1-2- مراحل تحقیق. 37

3-1-2-1- مرحله گردآوری اطلاعات:. 37

3-1-2-2-مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات:. 37

3-1-2-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:. 37

3-1-2-4- جامعه آماری ،حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق:. 37

3-2- ویژگی های طبیعی. 38

3-2-1- محدوده مورد مطالعه. 38

3-2-2 - توپوگرافی. 38

3-2-3- اقلیم. 39

3-2-3-1- بارش. 39

3-2-3-2- دما. 40

3-2-3-3- رطوبت. 41

3-3-منابع آب. 43

3-3- 1-منابع آب سطحی. 43

3- 3-2-منابع آبهای زیرزمینی. 43

3-4- پوشش گیاهی. 43

3- 5- ویژگی های انسانی. 44

3-5-1-ویژگی های جمعیتی واجتماعی. 44

3-5-1-1- تعداد،توزیع وتراکم جمعیت. 44

3-5-1-2- تعداد و بعد خانوار. 46

3-5-1-3- ساخت جنسی وسنی جمعیت. 46

3-5-1-4- وضعیت سواد. 47

3-6-ویژگی فرهنگی. 47

3-6-1-زبان ومذهب. 47

3-7- ویژگی های اقتصادی. 47

3-7-1- کشاورزی. 48

3-7-2- زراعت وباغداری. 48

3-7-3- صنعت ومعدن. 48

3-8- ویژگی های کالبدی. 49

3-8-1- خدمات. 49

3-8-2 -شبکه راهها:. 50

فصل چهارم(یافته های تحقیق). 51

4-1- گردشگری در شهرستان قزوین. 52

4-2- جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین. 53

1-2-4-جاذبه های طبیعی. 53

4-2-1-1 دریاچه اوان:. 53

4-2-2- جاذبه های انسانی. 54

4-2-2-1 بقعه متبرک شاهزاده حسین:. 55

4-2-2-2 خانه امینی ها:. 55

4-2-3- جاذبه های تاریخی وفرهنگی:. 57

4-2-3-1 مجموعه سعدالسلطنه:. 57

4-2-3-2 قلعه الموت:. 57

4-3- تحلیل وضع موجود صنایع دستی شهرستان قزوین. 59

4-4-صنایع دستی شهرستان قزوین. 60

4-4-1- خوشنویسی. 63

4-4-2موج بافی. 63

4-4-3 نم نم دوزی:. 64

4-4-4 -گلیم بافی. 64

4-4-5 - پن بافی. 65

4-4-6-نگار گری. 66

4-4-7- سرمه دوزی. 67

4-4-8- مسگری. 68

4-4-9-نقاشی و تذهیب. 68

4-4-10- گره چینی. 69

4-4-11-شیرینی های سنتی قزوین. 70

4-4-12غذا های سنتی قزوین. 70

4-5- رشته های صنایع دستی فعال در شهرستان قزوین. 71

4-6- یافته های میدانی تحقیق. 71

4-6-1-ویژگیهای فردی وعمومی پاسخگویان. 71

4-6-1-1- جنس. 71

4-6-1-2- سن. 72

4-6-1-3- سواد. 73

4-6-2- صنایع دستی وتوسعه گردشگری ازدیدگاه گردشگران. 74

4-6-2-1- آشنایی با جاذبه های گردشگری قزوین. 74

4-6-2-2 علاقمندی برای مسافرت مجدد به شهرستان قزوین. 75

4-6-2-3 عوامل موثردرانگیزش گردشگران برای انتخاب شهرستان قزوین بعنوان مقصد گردشگری. 76

4-6-2-4 تاثیرگذاری تنوع صنایع دستی برتمایل گردشگران به مسافرت مجدد. 78

4-6-2-5 تاثیرتنوع صنایع دستی در انگیزه خرید. 79

4-6-2-6:میزان تبلیغات درموردمعرفی صنایع دستی. 80

4-6-2-7: تبلیغات وفروش صنایع دستی. 81

4-6-2-8: علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ومحلی به جای صنایع دستی خارجی. 82

4-6- 2-9- علاقمندی گردشگران به خرید صنایع دستی قزوین بعنوان سوغات وهدیه. 83

4-6-2-10- علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ازمناطق گردشگری شهرستان قزوین. 84

4-6-2-11- هزینه کردگردشگران برای خریدصنایع دستی. 85

4-6-2-12- صنایع دستی وتوسعه گردشگری. 86

4-6-2-13- صنایع دستی خریداری شده گردشگران درهنگام سفر به این شهرستان. 88

4-6-2-14- نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری. 89

4-6-2-15- نمایشگاههای بومی ومنطقه ای صنایع دستی وجذب گردشگران. 90

4-6-2-16- کیفیت وزیبایی ظاهری صنایع دستی و توسعه گردشگری. 91

4-6-2-17- نقش فرهنگی صنایع دستی درتوسعه گردشگری. 92

4-6-2-18- انواع صنایع دستی مورد تقاضای گردشگران. 93

4-6-2-19-انواع صنایع دستی موردپسندگردشگران. 94

4-6-2-20- راهکارهای گردشگران برای توسعه گردشگری شهرستان قزوین. 95

4-7-یافته های تحلیلی. 95

4-7-1-ترکیب مسئولین برحسب جنس. 95

4-7-2-ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات. 96

4-7-3-میزان شناخت وآگاهی مسئولین ازصنایع دستی شهرستان قزوین. 97

4-7-4-اقدامات انجام شده برای معرفی صنایع دستی شهرستان قزوین. 97

4-7-5- فعالیتهای مسئولین صنایع دستی برای شناخت ومعرفی صنایع دستی قزوین. 98

4-7-6-وجودقابلیتهاومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی شهرستان قزوین. 99

4-7-7-قابلیتهای هنری ومهارتهای لازم موجوددرشهرستان جهت رونق صنایع دستی. 100

4-7-8- وجود نیروی ماهر ومتخصص برای تولیدصنایع دستی درشهرستان قزوین. 101

4-7-9-نقش نیروی ماهرومتخصص در زمینه تولیدصنایع دستی شهرستان قزوین. 101

4-7-10-وضیعت تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش گردشگری. 102

4-7-11-تاثیرحضورگردشگران دررونق صنایع دستی شهرستان قزوین. 104

4-7-12- آموزش افرادبومی برای معرفی وتوسعه صنایع دستی شهرستان قزوین. 105

4-7-13-نقش صنایع دستی دراشتغالزایی وجذب گردشگر. 106

4-7-14- نمایشگاهها،فروشگاههاوجشنواره های صنایع دستی درمناطق گردشگری و فروش صنایع دستی وجذب گردشگر. 107

4-7-15- ارائه تسهیلات وتوسعه بخش صنایع دستی. 109

4-7-16-پررونق ترین صنایع دستی شهرستان قروین از نگاه مسئولین. 110

4-7-17-روند تغییر وضعیت تولید وعرضه صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته. 111

4-7-18-روندتغییرتنوع تولیدات صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته. 112

4-7-19-راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان قزوین. 113

4-7-20-تاثیررشدوشکوفایی صنایع دستی شهرستان قزوین برسطح درآمد مردم. 114

فصل پنجم (بحث/نتیجه گیری/پیشنهادها). 115

5-1- بحث. 116

5-2- نتیجه گیری. 116

5-2-1- آزمون فرضیه ها. 117

5-3- پیشنهادها. 119

منابع ومآخذ. 120

پیوست. 120

 

 

جدول3-1:متوسط بارندگی سالانه شهرستان قزوین سال1390(میلی متر). 40

جدول3-2:متوسط دمای ماهیانه ایستگاه قزوین سال1390(درجه سانتیگراد) 41

جدول3-3:متوسط رطوبت نسبی ماهیانه ایستگاه قزوین سال1381(درصد). 42

جدول3-4:روند تغییرات جمعیت شهرستان قزوین از 1355تا1390. 45

جدول3-5:تعدادوبعدخانوارشهرستان قزوین(سال1390). 46

جدول3-6: ساخت جنسی جمعیت شهرستان قزوین(1385). 46

جدول3-7:ساخت سنی جمعیت شهرستان قزوین(سال1390). 46

جدول3-8:تعدادکارگاههای شهرستان قزوین(سال1381). 49

جدول3-9:تعدادونوع خدمات شهرستان قزوین(سال1391). 49

جدول3-10:طبقه بندی راههای شهرستان قزوین(سال1390). 50

جدول4-1:رشته های صنایع دستی فعال. 71

جدول42- -ترکیب پاسخ دهندگان برحسب جنس. 72

جدول4-3- ترکیب پاسخگویان برحسب سن. 73

جدول4-4-ترکیب پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات. 73

جدول4-5-آشنایی گردشگران باشهرستان قزوین. 75

جدول4-6- میزان علاقمندی گردشکران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوین 76

جدول4-7- عوامل موثر درانتخاب قزوین بعنوان مقصدگردشگری. 77

جدول4-8- تاثیرتنوع صنایع دستی درمسافرت مجدد. 78

جدول4-9- تاثیرتنوع صنایع دستی درانگیزه خرید. 79

جدول 4-10- نقش تبلیغات درمعرفی صنایع دستی. 80

جدول4-11- نقش تبلیغات در فروش صنایع دستی شهرستان قزوین. 81

جدول4-12- میزان علاقمندی به خریدصنایع دستی محلی به جای خارجی. 82

جدول4-13- میزان علاقمندی گردشگران به خریدصنایع دستی بعنوان سوغات. 84

جدول4-14- تمایل گردشگران برای خریدصنایع دستی ازمناطق گردشگری الموت شرقی والموت غربی. 85

جدول4-15- میزان هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی. 86

جدول4-16- میزان نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری. 87

جدول4-17- انواع صنایع دستی خریداری شده توسط گردشگران. 88

جدول4-18- میزان نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری. 89

جدول4-19- میزان نقش نمایشگاههای بومی ومنطقه ای درجذب گردشگر. 90

جدول4-20- میزان تاثیرکیفیت وزیبایی صنایع دستی در توسعه گردشگری. 91

جدول4-21- تامین خواسته های فرهنگی گردشگران ازطریق صنایع دستی قزوین. 92

جدول4- 22- انواع صنایع دستی موردتقاضای گردشگران. 93

جدول:4-23- آشنایی گردشگران باانواع صنایع دستی. 94

جدول4-24:ترکیب مسئولین برحسب جنس. 95

جدول4-25ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات. 96

جدول4-26:میزان آشنایی مسئولین شهرستان باصنایع دستی. 97

جدول4-27:نظرمسئولین درخصوص انجام اقدامات برای معرفی صنایع دستی قزوین. 98

جدول4-28:میزان تاثیرفعالیتهای مسئولین درشناساندن صنایع دستی قزوین. 98

جدول4-29:میزان موجودبودن قابلیتها ومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی. 99

جدول4-30:درجه تاثیرقابلیتهای هنری ومهارتی مردم دررونق صنایع دستی 100

جدول4-31:میزان وجودنیروی ماهر درتولید صنایع دستی در قزوین. 101

جدول4-32:میزان تاثیرنقش مهارت وتخصص برتولیدصنایع دستی. 102

جدول4-33:وضعیت تمایل مردم به سرمایه گذاری دربخش گردشگری. 103

جدول4-34:میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی. 103

جدول4-35:میزان تاثیرحضورگردشگران بررونق صنایع دستی. 105

جدول4-36:میزان نقش آموزش افرادبومی درمعرفی وتوسعه صنایع دستی. 106

جدول4-37:میزان تاثیر صنایع دستی دراشتغالزایی. 107

جدول4-38:میزان تاثیربرگزاری جشنواره بر فروش صنایع دستی. 108

جدول4-39:تاثیرتسهیلات وتوسعه صنایع دستی. 109

جدول4-40:میزان تاثیرتسهیلات درتوسعه صنایع دستی. 109

جدول4-41:صنایع دستی پررونق شهرستان قزوین. 110

جدول4-42:روندتغییرات وضعیت صنایع دستی. 111

جدول4-43:روندتغییرتنوع صنایع دستی. 112

جدول4-44:راهکارهای توسعه گردشگری. 113

جدول4-45:تاثیررشدصنایع دستی بردرآمد. 114

جدول5-1:مولفه های مورداستفاده جهت آزمون فرضیه اول. 118

جدول5-2:مولفه های مورداستفاده جهت آزمون فرضیه دوم. 119

 

شکل1-1-نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان قزوین. 9

شکل3-1: متوسط بارندگی سالانه شهرستان قزوین سال1390(میلی متر). 40

شکل3-2:متوسط دمای ماهیانه ایستگاه قزوین سال1390(درجه سانتیگراد). 41

شکل3-3:متوسط رطوبت نسبی ماهیانه ایستگاه قزوین سال1381(درصد). 42

شکل3-4:روند نرخ رشدجمعیت شهرستان قزوین از1355 تا1390. 45

شکل4-1:جاذبه های طبیعی شهرستان قزوین. 54

شکل4-2:نمایی از شاهزاده حسین(ع). 55

شکل4-3: خانه امینی ها. 56

شکل4-4-سرای سعدالسلطنه. 57

شکل4-5-قلعه الموت در شهرستان قزوین. 59

شکل4-6- نقشه پراکندگی صنایع دستی شهرستان قزوین. 62

شکل4-7 - بازارچه دائمی صنایع دستی قزوین1393. 62

شکل4-8-خوشنویسی هنرمندان قزوین. 63

شکل4-9- هنر موج بافی توسط احمد بامشاد1393. 64

شکل4-10- بازارچه دائمی صنایع دستی قزوین 1393. 64

شکل4-11- بازارچه دائمی صنایع دستی 1393. 65

شکل4-12-هنرپن بافی. 66

شکل4-13-هنرنگارگری. 66

شکل4-14- بازاچه دائمی صنایع دستی قزوین1393. 67

شکل4-15-بازار قزوین. 68

شکل4-16-بازارچه دائمی صنایع دستی 1393. 69

شکل4-17-گره چینی حسینیه امینی ها. 69

شکل4-18-باقلوا. 70

شکل4-19-قیمه نثار. 70

شکل4-20 ترکیب پاسخ دهندگان برحسب جنس. 72

شکل4-21 ترکیب پاسخگویان برحسب سن. 73

شکل4-22 ترکیب پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات. 74

شکل4-23 میزان آشنایی گردشگران با شهرستان قزوین. 75

شکل4-24 میزان علاقمندی گردشگران جهت مسافرت مجدد به شهرستان قزوین. 76

شکل4-25: عوامل موثر درانتخاب قزوین بعنوان مقصدگردشگری. 77

شکل4-26:تاثیرتنوع صنایع دستی درمسافرت مجدد. 78

شکل4-27:تاثیرتنوع صنایع دستی درانگیزه خرید. 79

شکل4-28:نقش تبلیغات درمعرفی صنایع دستی. 80

شکل4-29:نقش تبلیغات در فروش صنایع دستی شهرستان قزوین. 81

شکل4-30:میزان علاقمندی به خریدصنایع دستی محلی به جای خارجی. 83

شکل4-31:میزان علاقمندی گردشگران به خریدصنایع دستی بعنوان سوغات. 84

شکل4-32:تمایل گردشگران برای خریدصنایع دستی ازمناطق گردشگری الموت شرقی والموت غربی. 85

شکل4-33:میزان هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی. 86

شکل4-34:میزان نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری. 87

شکل4-35:انواع صنایع دستی خریداری شده توسط گردشگران. 88

شکل 4-36 – میزان نقش صنایع دستی داخلی بجای صنایع دستی خارجی در توسعه گردشگری. 89

شکل4-37:میزان نقش نمایشگاههای بومی ومنطقه ای درجذب گردشگر. 90

شکل4-38:میزان تاثیرکیفیت وزیبایی صنایع دستی در توسعه گردشگری. 91

شکل4-39:تامین خواسته های فرهنگی گردشگران ازطریق صنایع دستی قزوین 92

شکل4-40:انواع صنایع دستی موردتقاضای گردشگران. 93

شکل:4-41:آشنایی گردشگران باانواع صنایع دستی. 94

شکل4-42:ترکیب مسئولین برحسب جنس. 96

شکل4-43: ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات. 96

شکل4-44:میزان آشنایی مسئولین شهرستان باصنایع دستی. 97

شکل4-45:میزان تاثیرفعالیتهای مسئولین درشناساندن صنایع دستی قزوین 99

شکل4-46:میزان موجودبودن قابلیتها ومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی. 100

شکل4-47:میزان وجودقابلیتهاومهارتهابرای رونق صنایع دسنی. 101

شکل4-48:میزان تاثیرنقش مهارت وتخصص برتولیدصنایع دستی. 102

شکل4-49:وضعیت تمایل به سرمایه گذاری. 103

شکل4-50:میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی. 104

شکل4-51:میزان تاثیرحضورگردشگران بررونق صنایع دستی. 105

شکل4-52:میزان نقش آموزش افرادبومی درمعرفی وتوسعه صنایع دستی. 106

شکل4-53:میزان تاثیر صنایع دستی دراشتغالزایی. 107

شکل4-54-جشنواره صنایع دستی سرای سعدالسلطنه. 108

شکل4-55:میزان تاثیربرگزاری جشنواره بر فروش صنایع دستی. 108

شکل4-56:میزان تاثیرتسهیلات درتوسعه صنایع دستی. 109

شکل4-57:صنایع دستی پررونق شهرستان قزوین. 110

شکل4-58:روندتغییرات وضعیت صنایع دستی. 111

شکل4-59:روندتغییرتنوع صنایع دستی. 112

شکل4-60:راهکارهای توسعه گردشگری. 113

شکل4-61:تاثیررشدصنایع دستی بردرآمد. 114

 چکیده:

صنایع دستی تبلورعینی فرهنگ ومظاهرهنری وازنوع هنرهای کاربردی ومردمی به حساب می آید وازآنجا که هرفرآورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی،اجتماعی وفرهنگی محل تولید خود است،می تواند عامل مهمی درشناساندن فرهنگ وتمدن وهمچنین عاملی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی محسوب شود.هدف ازانجام این تحقیق، بررسی نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری می باشد که درشهرستان قزوین انجام شد.روش تحقیق به کاررفته،توصیفی-تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات،اسنادی ومیدانی بوده است.جامعه آماری این تحقیق راگردشگران بازدیدکننده ازشهرستان قزوین درایام تعطیلات نوروز1393وهمچنین مسولین سازمان صنایع دستی قزوین تشکیل می دهند.حجم نمونه بااستفاده ازجدول استاندارد مورگان 384 نفربرای جامعه آماری گردشگران و30 نفربرای جامعه مسولین سازمان صنایع دستی قزوین مشخص گردید.نتایج حاصله ازبررسی نشان می دهدکه حدود95.9 درصدنمونه مورد مطالعه،نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین را زیادوخیلی زیاد می دانند.81.2درصدنیزبرتاثیربالای تنوع صنایع دستی درافزایش تعدادگردشگران شهرستان قزوین صحه می گذارند.

واژگان کلیدی:صنایع دستی،گردشگری،توسعه،قزوین،هنرهای سنتی

 مقدمه

امروزه تولیدصنایع دستی که مزین به نقش آثارتاریخی،باستانی ویادمانهای ویژه هرکشوراست دردستورکارصنعتگران جهان قرارداردوتلاش می شود که حتی بخشی ازاین گونه آثارکه ازسنگ،چوب،فلزویابرروی سرامیک وپارچه پدید می آیدباقیمت های ارزان دراختیارگردشگران قرارگیرد.بایدتوجه نمود که تمامی ممالک جهان،اعتقادبه تاثیرمتقابل صنایع دستی وگردشگری دارند.چرا که درعمل وتجربه دریافته اند که هنرهای صناعی یکی ازعوامل بسیارموثردرجلب وجذب گردشگردرتمامی گرایش های ملی،منطقه ای وداخلی است ومتقابلا به این نتیجه هم رسیده اند که صنعت گردشگری می تواند به رشد،توسعه وگسترش صنایع دستی وبهبود کیفیت آن کمک کند.برپایه این اعتقاد وتجربیات حاصله تشکیلات صنایع دستی وگردشگری دربسیاری ازکشورها درهم ادغام ویا دررابطه ای هماهنگ ومنسجم باهم دیده شده اند که خوشبختانه درکشورمانیزگامهائ دراین زمینه برداشته شده است.این تحقیق درمحدوده جغرافیایی شهرستان قزوین انجام گرفته که دارای جاذبه های طبیعی،تاریخی،مذهبی وفرهنگی بیشماری می باشدبرخی ازاین آثارمانندامامزاده حسین(ع)وقلعه های تاریخی الموت ولمبسرازجایگاه ویژه ای درگردشگری برخوردارند.وبه علت تعددآثارتاریخی قزوین جزءده شهرتاریخی ایران به شمارمی آید.دراین تحقیق سعی شده است نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین موردمطالعه وبررسی قرارگیردوهمچنین با معرفی صنایع دستی وتاکیدآن به رونق وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین کمک شودتاازرکودآن درفصول کم رونق سال جلوگیری شود.

این پایان نامه در5فصل تدوین شده است که:

فصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسئله،اهمیت وضرورت تحقیق،سوال هاوفرضیه های تحقیق،محدوده موردمطالعه،محدودیتها وموانع تحقیق،تعاریف مفاهیم وواژه هامی باشد.

فصل دوم تحقیق( مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق) شامل تعاریفی ازصنایع دستی،اهمیت وجایگاه صنایع دستی درگردشگری،خصوصیات وویژگی های صنایع دستی وتاریخچه آن وپیشینه تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.

فصل سوم تحقیق(روش اجرای تحقیق/مواد وروشها)به بررسی روش تحقیق ومراحل آن، محدوده جغرافیایی تحقیق ، وویژگی های طبیعی وانسانی شهرستان قزوین می پردازد.

درفصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها ویافته های تحقیق) پرسشنامه های تکمیل شده ازسوی گردشگران ومسولین مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است وجداول ونمودارهای مربوط به آن ترسیم شده است.

درفصل پنجم تحقیق بحث ،نتیجه گیری وپیشنهادهای لازم درارتباط باموضوع تحقیق آورده شده است.

 فصل اول(کلیات تحقیق)

 

  1-1- بیان مسئله

صنایع‌دستي با ویژگیهايی چون کاربر بودن و ارزش افزوده بسیار بالا، تأمین مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی، نياز به سرمايه اندك، برخورداري از ابزار كار ساده و بازار ساده فروش محصولات، سبب افزايش تولید ناخالص ملی، افزايش درآمد سرانه، توسعه صادرات، كسب درآمد ارزي، تأمین تعادل اجتماعی، تأمین اشتغال و تعادل بخشی بازار کار و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها، ايجاد درآمد مكمل براي خانوار، توسعه توریسم و مبادلات فرهنگی و افزايش سطح مشارکت اقتصادي زنان مي‌گردد.( علیپور، مجنون، 1391 ،1).

ایران یکی از کشورهای تولید کننده صنایع دستی در جهان است وتولید انواع صنایع دستی توانسته است تا ایران بعنوان یکی از کشورهای مهم ومعروف در این زمینه باشد.این صنایع که آمیخته با فرهنگ وهنرملت وقدمت تاریخی آن می باشد یکی ازجاذبه های مهم برای جلب توجه جهانیان به کشورمان می باشد.

توجه خاصی که در دودهه اخیر به صنایع دستی وتاثیرآن به عنوان موضوع اشتغال ودرآمدخانواده داده شده است،می تواند جایگاه مهم آن را در گردشگری وجذب گردشگر نشان دهد.(سایت صنایع دستی استان قزوین). گردشگری از دیدگاه فرهنگی دارای پیشینه طولانی است ولی از چشم انداز اقتصادی پدیده ای نسبتا جدید در مبادلات بین المللی است.این پدیده از چنان سرعت وکیفیتی برخوردار است که در مدتی بسیار کوتاه توانسته بخش بزرگی از مبادلات جهانی را به خود اختصاص دهد.

ازسوی دیگر،پژوهش ها نشان داده است رابطه مستقیمی بین تعداد گردشگران ودرآمد حاصل ازآن درکشورهای عمده تولید کننده صنایع دستی وجود دارد.صنایع دستی بیانگر صنعت وهنر نیاکان،وبیانگر هنروذوق مردم هر کشوراست و می توان آن راجلوه گاه آفرینش هنری مردم یک مرزوبوم وذوق وسلیقه معاصران دانست.

در پهنه بندی جغرافیایی،صنایع دستی ایران به پنج ناحیه تقسیم شده که ناحیه شمالغرب وغرب مشتمل برچندین استان می باشد،استان قزوین هم با قرارگرفتن دراین ناحیه با برخوداری ازصنایع دستی گوناگون نظیر،گلیم بافی،نازک کاری روی چوب،چاروق دوزی ساخت محصولات مسی،منبت کاری،چاقوسازی،سوزن دوزی،گبه بافی،دستبافی،خراطی ازفرصت های خوبی برای فعال سازی صنایع دستی وتوسعه گردشگری برخورداراست.

شهرستان قزوین به واسطه دارا بودن جاذبه های متنوع طبیعی وانسانی وتاریخی-فرهنگی واز همه مهمتر جاذبه های زیارتی متعدد(شاهزاده حسین)در این منطقه با دارا بودن محصولات کشاورزی متنوع،تولیدات صنایع دستی گوناگون همه ساله پذیرای گردشگران زیادی می باشد.

ازهنرهای سنتی وصنایع دستی این سرزمین می توان درابتدا به نقاشی وتذهیب،نقاشی پشت شیشه،نم نم دوزی،گلابتون دوزی،پن بافی(کارت بافی)،فرش بافی،گلیم بافی،جاجیم بافی،گیوه دوزی،آینه کاری،قفل سازی،منبت کاری اشاره نمود.همچنین درموسیقی،این شهرنوابغی همچون ابوالحسن اقبال آذر،عارف قزوینی،قمرالملوک وزیری را به دیار ایران زمین هدیه کرده است.

امروزه برخی ازصنایع دستی مانند قالی بافی،گلیم بافی،نمد مالی،موج بافی،ساز سازی و...چرخه اصلی اقتصاد بسیاری ازخانواده های شهری وبه خصوص روستایی شهرستان قزوین را تشکیل می دهند.ودرصورت حمایت ارگان های ذیربط بسیاری دیگر از صنایع دستی این شهرستان چون سفالگری،معرق کاری،منبت کاری و...نیز می تواند رونق بسیارپیدا کرده ونقش مهمی را دراقتصاد خانواده های قزوینی ایفا نماید.(سایت صنایع دستی استان قزوین).

از اهداف مهم این تحقیق در ناحیه مورد مطالعه این است که ضمن بررسی تاثیرات مثبت این صنعت در جذب گردشگر،نقاط ضعف وقوت این صنعت مورد بررسی وشناخت دقیق قرارگیرد تا درآینده بتوان با رویکردی جدید نسبت به صنایع دستی شاهد توسعه وتحولات بیشتر در گردشگری در شهرستان قزوین باشیم.

بنابراین با توجه به گستره صنایع دستی درشهرستان قزوین ونیزپتانسیل های گردشگری این شهرستان،پژوهش حاضردرصددآن است که به بررسی نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری بپردازدوبه سوال اصلی زیرپاسخ دهدکه:

صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین تاچه حد نقش دارد؟

1-2- اهمیت وضرورت تحقیق

بدون شک یکی از دلایل مهم در توجیه جنبه های مثبت صنایع دستی نقش آن در مبارزه با بیکاری وجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است.امروزه به تجربه ثابت شده است که ایجاد امکانات رفاهی نظیر آب،برق،گاز،تلفن،جاده وسایر تسهیلات اموزشی وبهداشتی به تنهایی نمی توانند انگیزه های کافی در ماندن انسانها دردیار خود باشند،بلکه عامل مهم واساسی برای عدم مهاجرت آنها به سایرنقاط،ایجاداشتغال ودرآمد کافی دربخش صنایع دستی می باشد.صنایع دستی با توجه به قابلیت ها وخصوصیات ویژه خود از جمله عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد،سهولت وسرعت آموزش وفراگیری آن،عدم نیاز به فناوری پیچیده،وامکان ایجاد واستقرارآن در همه مناطق یک استان می تواند چنین نقش مهمی را به خوبی ایفا کند.چنانچه در حال حاضر نیزدرتعداد زیادی ازروستاها وشهرها همه اعضای یک خانواده با پرداختن به این حرفه وتولید محصولاتی نظیرقالی ,گلیم,انواع زیراندازها,پارچه های دستباف وغیره به درآمد قابل توجهی دست یافته اند وهمین امر عامل مهمی در جلوگیری از مهاجرت آنها به سایر نقاط کشور شده است.

علاوه برآن دربرخی مناطق به علت عدم یا ضعیف بودن امکانات کشاورزی،صنعتی،اشتغال در صنایع دستی وخانگی می تواند مهمترین منبع کارواشتغال تلقی شود.آنچه که می تواند ضرورت تحقیق وزمینه صنایع دستی رامهم سازد میزان تاثیرگذاری این صنعت در جذب گردشگران به شهرستان قزوین می باشد.شهرستان قزوین به عنوان شهرستانی تاریخی،فرهنگی،طبیعی،سیاسی،ارتباطی،صنعتی ازقابلیت هاوجاذبه های سنتی،فرهنگی وطبیعی زیادی برخورداراست که خوب معرفی نشده است.بسیاری از صنایع دستی وهنرهای سنتی آن منسوخ شده است.یکی از علل منسوخ شدن برخی ازرشته های صنایع دستی وهنرهای سنتی،کاربردی نبودن آنها در زندگی روزمره مردم است که باید در این زمینه یک اقدام علمی وکارشناسی جامع انجام شود تا نسبت به معرفی وشناساندن انواع صنایع دستی وسنتی موجود درشهرستان قزوین اقدام شود که این عامل به نوبه خود می تواند باعث جذب گردشگر بیشتری به این شهرستان شود وهرگردشگر با حضورخود می تواند توسعه ورونق را به همراه داشته باشد.

صنایع دستی به عنوان بخشی ازمیراث کهن وفرهنگی,ضمن آنکه نقش مهمی درمعرفی تمدن وپیشینه تاریخی دارد در توسعه صادرات غیر نفتی هم تاثیرگذاراست،پس باید با حمایت ازآن ضمن رشد وتوسعه کشور،زمینه اشتغال جوانان را هم فراهم کرد.اگربتوانیم با کارهای پژوهشی وتحقیقاتی وانجام امور زیربنایی وبرگزاری نمایشگاههای صنایع دستی به معرفی بیشتر این صنعت بپردازیم به همان اندازه در جذب گردشگرموفق خواهیم بود.

استان قزوین در چند سال اخیربا برپایی نمایشگاههای صنایع دستی بویژه در ایام نوروزسعی در معرفی صنایع دستی شهرستانهای مختلف نموده است ودر نوروزسال 1393 نهمین نمایشگاه صنایع دستی در این استان برگزار شد که مورد استقبال گردشگران زیادی از داخل وخارج از استان قرارگرفت.

1-3- اهداف تحقیق:

1-3-1- هدف اصلی

- تحلیل نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین.

  1-3-2- اهداف فرعی

- تعیین انواع صنایع دستی موجود درشهرستان قزوین.

- تعیین عوامل تاثیرگذاربر صنایع دستی شهرستان قزوین.

- تعیین نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین.

- نقش بازاریابی وتبلیغات درمعرفی صنایع دستی وجاذبه های گردشگری شهرستان قزوین.

- ارائه راهکارهایی به منظور حمایت وتوسعه فعالیت های صنایع دستی در راستای جذب بیشتر گردشگران به شهرستان قزوین.

1-4- سوال های تحقیق

با توجه به اهداف قطعی شده،مهم ترین سوال های این پژوهش به شرح زیراست.

1- صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین تا چه حد نقش دارد؟

2-بين تنوع صنايع دستي وعرضه مناسب آن وتوسعه گردشگري شهرستان قزوين تاچه حد رابطه وجود دارد؟

 1-5- فرضیه های تحقیق

با توجه به پرسش های تحقیق دو فرضیه برای این پژوهش طرح شده است که به شرح زیر می باشد.

1- صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین نقش دارد.

2- تنوع صنایع دستی وعرضه مناسب آن موجب افزایش تعداد گردشگران وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین خواهد شد.

1-6- محدوده مورد مطالعه

محدوده جغرافیایی این تحقیق شهرستان قزوین می باشد .شهرستان قزوین بین مدار35درجه و50 دقیقه تا36درجه و50 دقیقه عرض شمالی ازخط استوا و48 درجه و55 دقیقه تا 51 درجه و55 دقیقه طول شرقی ازنصف النهارگرینویچ قراردارد.این شهرستان ازشمال به استانهای گیلان ومازندران،وازجنوب به شهرستانهای بویین زهرا وتاکستان،ازشرق به شهرستان آبیک وازغرب به استان زنجان محدود می شود.مساحت شهرستان قزوین 5570 کیلومترمربع می باشد.تراکم جمعیت درشهرستان قزوین101.8 نفردرهرکیلومترمربع است.ارتفاع ازسطح دریا درشهرستان قزوین1278 مترمی باشد..

شکل1-1-نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان قزوین

1-7- محدودیت ها وموانع تحقیق:

در طول مدت انجام تحقیق،علیرغم همکاری ادارات واشخاص مسئول به ویژه اداره کل صنایع دستی ،گردشگری ومیراث فرهنگی استان قزوین تحقیق با یکسری محدودیت ها وموانع مواجه بوده است:

- عدم وجود مستندات لازم جهت بررسی سیر تحولات صنایع دستی در شهرستان قزوین.

-عدم وجودپژوهشهاومطالعات مشابه وجامع قابل توجه دراین زمینه درشهرستان قزوین

-فقدان آمار دقیق در یک دوره مشخص به منظور مقایسه وبررسی روند رشد .


مبلغ واقعی 61,776 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 45,714 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1328

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب