تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4732
  • بازدید دیروز : 5206
  • بازدید کل : 990436

تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیرورزشکار دوره ی متوسطه


تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیرورزشکار دوره ی متوسطه

 چکیده:

عنوان: تاثیرچرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیرورزشکار دوره ی متوسطه

زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنهاقاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در برخی از مراحل قاعدگی از کارایی بیشتر یا کمتری برخوردار باشند که این تفاوت­ها در انجام فعالیت­های روزمره به علت خفیف بودن آنها قابل صرفنظر کردن است اما در سطوح قهرمانی ممکن است مهم باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان غیر ورزشکار می­باشد. مواد و روشها: 20 دانش آموز غیر ورزشکار 20-16 ساله به صورت دردسترس و به طور انتخابی تعیین شدند و در سه مرحله چرخه قاعدگی از آنها تست­های آمادگی جسمانی (قدرت، سرعت، استقامت قلبی- عروقی، استقامت عضلانی، انعطاف­پذیری و چابکی) به عمل آمد. یافته­ها: یافته­ها نشان داد تاثیر چرخه قاعدگی بر فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی متفاوت است. چرخه بر قدرت، سرعت، استقامت قلبی- عروقی، استقامت عضلانی و انعطاف­پذیری تاثیری نداشت اما تاثیرش بر چابکی معنی­دار بود و در مرحله خونروی بهتر از سایر مراحل بود. نتیجه­گیری:مشاهده­شد که­چرخه­در اجرای آزمون دوی چابکی (دوی رفت وبرگشت94متر) تاثیر داشت و اجرای دوی رفت و برگشت94متر در مرحله­خونروی بهتر از سایر مراحل بخصوص مرحله­لوتئال است . با توجه­به­اینکه ­در مرحله ­لوتئال به­دلیل احتباس آب احساس رخوت و کندی در حرکات محتمل است،ممکن است آزمودنیها پس از ورود به­مرحله­خونروی به ­لحاظ روانی به ­احساس آرامش و سبکبالی برسند و اجرای بهتری در این مرحله ­نسبت به ­سایر مراحل ، به­خصوص مرحله­فولیکولی،داشته­باشند.

کلید واژه­ها:چرخه قاعدگی-عوامل منتخب آمادگی جسمانی-دختران غیر ورزشکار-دوره ی متوسطه

  فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:مقدمه و کلیات تحقیق

1-1.مقدمه1

1-2. بیان مساله3

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق3

1-4. متغیّرهای تحقیق4

1-4-1. متغیر مستقل4

1-4-2. متغیر وابسته5

1-5. اهداف تحقیق5

1-5-1. اهداف کلی5

1-5-2. اهداف اختصاصی5

1-6. فرضیه های تحقیق5

1-7. تعاریف واژه های تحقیق5

1-7-1. چرخه قاعدگی5

1-7-2. آمادگی جسمانی6

1-7-3. دانش آموزان غیر ورزشکار6

1-7-4. مراحل مختلف چرخه قاعدگی6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه8

2-2. مبانی نظری تحقیق8

2-2-1. فیزیولوژی چرخه قاعدگی8

2-2-2. سیستم داخلی تولید مثل زنانه و عملکرد آنها در بدن9

2-2-3. فازهای قاعدگی11

2-2-3-1. فاز تکثیری(مرحله استروژنی):11

2-2-3-2. فاز ترشحی12

2-2-3-3. فاز خونریزی13

2-2-4. هورمونهای زنانه13

2-2-5. هورمونهای گونادوتروپیک و اثرات آنها بر تخمدانها14

2-2-6. هورمونهای جنسی زنانه17

2-2-6-1. استروژن18

2-2-6-2. دلایل افزایش هورمون استروژن در بدن20

2-2-6-3. عملکرد استروژنها در بدن21

2-2-6-3-1. تاثیر استروژنها بر تخمدانها21

2-2-6-3-2. اثر استروژن بر لوله های رحمی21

2-2-6-3-3. اثر استروژنها بر رحم21

2-2-6-3-4. تاثیر استروژن بر مهبل22

2-2-6-3-5. تاثیر استروژن بر پستانها22

2-2-6-3-6. اثر استروژنها بر استخوانها22

2-2-6-3-7. اثر استروژنها بر تشکیل پروتئینها22

2-2-6-3-8. اثر استروژنها بر متابولیسم ورسوب چربی22

2-2-6-3-9. اثر استروژنها بر توزیع مو23

2-2-6-3-10. اثر استروژنها بر پوست23

2-2-6-3-11. اثر استروژنها بر تعادل الکترولیتی23

2-2-6-3-12. اثر استروژن بر سیستم قلبی و عروقی و متابولیسم23

2-2-6-3-13. اثر استروژن بر سوبسترا23

2-2-6-3-14. اثرات استروژن بر اضطراب23

2-2-6-3-15. اثرات استروژن بر هورمون رشد24

2-2-6-4.اعمال داخل سلولی استروژنها24

2-2-6-5. یائسگی واستروژن:24

2-2-6-6. پروژسترون26

2-2-6-6-7. اعمال پروژسترون در بدن27

2-2-6-6-7-1. اثر پروژسترون بر رحم. 27

2-2-6-6-7-2. اثر پروژسترون بر پستانها27

2-2-6-6-7-3. اثر پروژسترون بر لوله های رحمی.. 28

2-2-6-6-7-4. اثر پروژسترون بر تعادل الکترولیتی.. 28

2-2-6-6-7-5. اثر گرمازایی.. 28

2-2-6-6-7-6. سایر اثرات پروژسترون در بدن. 28

2-2-6-6-8. سنتز استروژنها و پروژسترونها29

2-2-6-6-9. انتقال استروژنها و پروژسترونها در خون29

2-2-6-6-10. سرنوشت استروژنها و پروژسترونها29

2-2-6-6-11. تعادل استروژن و پروژسترون30

2-2-7. ورزش و قاعدگی:31

2-2-7-1. علل بروز قاعدگی نامنظم ورزشکاران:31

2-2-7-2. قاعدگی دیررس:31

2-2-7-3. اختلالات قاعدگی:31

2-2-8. هورمونهای جنسی و ورزش32

2-2-9. آمادگی جسمانی33

2-2-9-1. اهمیت و ضرورت آمادگی جسمانی34

2-2-9-2. ارزیابی آمادگی جسمانی عمومی34

2-2-9-2-1. قدرت34

2-2-9-2-1-1. قدرت عضلانی.. 34

2-2-9-2-1-2. انواع قدرت.. 34

2-2-9-2-1-3. اندازه گیری قدرت.. 34

2-2-9-2-2.استقامت عضلانی34

2-2-9-2-3.استقامت قلبی وتنفسی:35

2-2-9-2-4.انعطاف پذیری:35

2-2-9-2-5.سرعت:35

2-2-9-2-6.چابکی:35

2-2-9-2-6-1. اندازه گیری چابکی:35

2-2-9-3. تفاوتهای جنسیت درفاکتورهای آمادگی جسمانی:36

2-2-9-4. اثر چرخه قاعدگی بر عملکرد ورزشی36

2-2-9-5. توان هوازی38

2-3. بخش دوم: پیشینه پژوهش40

2-3-1. ارتباط بین چرخه قاعدگی واجزای مختلف موثر بر عملکرد ورزشی40

2-3-2. ارتباط چرخه قاعدگی و حد اکثر اکسیژن مصرفی(V O 2 m a x)40

2-3-3. ارتباط چرخه قاعدگی و متابولیسم انرژی45

2-3-4. ارتباط چرخه قاعدگی و وزن بدن48

2-3-5. ارتباط چرخه قاعدگی و ورزش استقامتی52

2-3-6. ارتباط چرخه قاعدگی و آمادگی جسمانی:54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه56

3-2. روش تحقیق56

3-3. جامعه و نمونه آماری56

3-4. متغیرهای تحقیق56

3-4-1. متغیر مستقل56

3-4-2. متغیر وابسته56

3-4-3. متغیرهای قابل کنترل57

3-4-4. متغیرهای غیر قابل کنترل57

3-5. ابزار و روشهای اندازه گیری57

3-6. روشهای اندازه گیری متغیرها58

3-6-1. اندازه گیری مشخصات آزمودنیها58

3-6-2. روشهای اندازه گیری متغیرهای وابسته58

3-7. روش اجرای تحقیق:61

3-8. محدودیتهای تحقیق:61

3-9. روشهای تجزیه و تحلیل آماری61

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. مقدمه64

4-2. بررسی توصیفی یافته های تحقیق64

4-3. نرمال سازی دادهها66

4-3. آزمون فرضیه ها67

4-3-1. استقامت عضلانی67

4-3-2. قدرت68

4-3-3. انعطاف پذیری69

4-3-4. سرعت70

4-3-5. استقامت قلبی- عروقی71

4-3-6. چابکی72

4-4. نتیجه گیری73

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1. مقدمه75

5-2. خلاصه تحقیق75

5-3. بحث و بررسی76

5-4.نتیجه گیری78

5-5.پیشنهادات79

5-5-1.پیشنهادات کاربردی79

5-5-2.پیشنهادات پژوهشی79

منابع و موٌاخذ فارسی:80

منابع و ماخذ انگلیسی:85

پیوستها92

چکیده انگلیسی:96

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول1-3 امتیازبندی تست درازونشست...............................................................................................59

جدول2-3 امتیازبندی کشش بارفیکس اصلاح شده.............................................................................59

جدول3-3 امتیازبندی تست انعطاف پذیری..........................................................................................60

جدول4-3 امتیازبندی تست دوی سرعت..............................................................................................60

جدول1-4 مقادیر مربوط به میانگین شاخصهای تن سنجی آزمودنیها............................................64

جدول2-4 مقادیر توصیفی تستهای آمادگی جسمانی در مراحل مختلف چرخه..........................65

جدول3-4 ترتیب اجرای تستهای آمادگی جسمانی............................................................................65

جدول4-4 نتایج آزمون گولموگروف-اسمرنوف ...................................................................................66

جدول 5-4نتایج تحلیل واریانس تست درازونشست............................................................................67

جدول 6-4 نتایج تحلیل واریانس تست بارفیکس اصلاح شده..........................................................68

جدول7-4 نتایج تحلیل واریانس تست انعطاف پذیری.......................................................................69

جدول8-4 نتایج تحلیل واریانس تست دوی سرعت...........................................................................70

جدول9-4 نتایج تحلیل واریانس تست دوی540 متر........................................................................71

جدول10-4 نتایج تحلیل واریانس تست دوی9×4 متر چابکی........................................................72

جدول11-4 نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه تفاوت میانگینها..........................................73

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار1-4 میانگین تست درازونشست در مراحل مختلف چرخه قاعدگی.......................67

نمودار2-4 میانگین تست بارفیکس اصلاح شده در مراحل مختلف چرخه قاعدگی.......68

نمودار3-4 میانگین تست انعطاف پذیری در مراحل مختلف چرخه قاعدگی..................69

نمودار4-4 میانگین تست دوی سرعت در مراحل مختلف چرخه قاعدگی......................70

نمودار5-4 میانگین تست دوی540 متر در مراحل مختلف چرخه قاعدگی............. ....71

نمودار6-4 میانگین تست9×4متر چابکی در مراحل مختلف چرخه قاعدگی.................72

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل1-2دستگاه تناسلی زنانه......................................................................................................9

شکل2-2 میزان ترشح هورمونهای جنسی زنانه در مراحل مختلف چرخه.......................15

شکل3-2 ساختار مولکولی هورمون استروژن.........................................................................18

شکل4-2 ساختار مولکولی هورمون پروژسترون...................................................................27

  فصل اول:مقدمه و کلیات تحقیق

 1-1.مقدمه

تاثیرات مثبت ورزش و فعالیت بدنی بر کسی پوشیده نیست. ورزش اگر بصورت صحیح و طبق برنامه انجام گیرد می­تواند مفید و سودمند باشد. اما موارد خاصی وجود دارد که از دیر باز مهم و پیچیده بنظر می­رسد با افزایش زنان ورزشکار که در سطوح بالا به رقابت می­پردازند و تمرینات طاقت فرسایی انجام می­دهند، در همین راستا مشکلات عدیده­ای بوجود می­آید. حضور بانوان بعنوان نیمی از پیکره جامعه در فعالیت­های ورزشی انکار ناپذیر است. مسئله اساسی اینجاست که زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند. زنان دوره­های مختلفی را در طول زندگی خود تجربه می­کنند. که تقابل آنها با فعالیت بدنی و ورزش مورد پرسش بسیاری از افراد قرار گرفته است. ازجمله آنها قاعدگی می­باشد. تحقیقات زیادی صورت گرفته است تا نشان دهد که آیا زنان در طی دوره قاعدگی می­توانند در فعالیت­های ورزشی شرکت کنند؟

در یک زن کامل در طول 28 روز یک چرخه کامل و منظم روی می­دهد که همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی در ساختمان دیواره رحم و فولیکولهای تخمدانی و نیز در هورمون­های مربوط به آن است. چرخه را می­توان به سه مرحله عمده فولیکولی(13-12) روز که طی آن فولیکولهای تخمدانی رشد می­کنند، مرحله تخمک­گذاری که درست در میانه چرخه قرار دارد و یک تا دو روز طول می­کشد و بالاخره مرحله لوتئال که در طی آن جسم زرد تولید شده مدت 15 روز طول می­کشد، تقسیم نمود. ( زن ورزشوتندرستی، 1382، ص86). مرحله اول یازمان خونروی شامل روزهای1تا)5-4 (مرحله دوم مرحله فولیکولی شامل روزهای14-5 مرحله سوم مرحله لوتئینی شامل روزهای28-15 می باشد.(مشکوتی فرحناز،1386،ص99)

محورهای اصلی درگیر در چرخه قاعدگی عصبی ، هیپوتالاموسی، هیپوفیزی و تخمدانی هستندچرخه­قاعدگی باخونریزی دوره­ای رحم شروع میشود.دراین زمان سطح استروژن(استرادیول)کاهش می یابدوهیپوتالاموس وهیپوفیز قدامی با افزایش تولید عامل آزادکننده گنادوتروپین و هورمونهای گنادوتروپیک پاسخ میدهند. مرحله قبل از تخمک گذاری هنگامی شروع میشود که­خون­روی قاعدگی متوقف شده است و یک فولیکول تخمدانی تحت تاثیر FSH بالیده می شود. سطح استروژن، FSHو LHگردش خون در این مرحله ­افزایش می یابد. با بالیده­شدن فولیکول تخمدانی یک تخم بتدریج به ­داخل لوله ­فالوپین(تخمک گذاری)آزاد می شود.هورمون مهم در این زمان LH است که ­تخمک گذاری را راه­اندازی می کند. در پایان مرحله تخمک گذاری سطوح استرادیول و پروژسترون بطور آشکاری کاهش می یابد و قاعدگی را راه­اندازی می کند.(مالینا بوچارد،1381، 544) بین زنان و مردان تفاوت­هایی وجود دارد تمرینات بدنی منظمی که زنان به منظور شرکت در رشته­های ورزشی انجام می­دهند ضمن آنکه آثاری بر سیستم هورمونی دارد بر دستگاه تولید مثل نیز آثار زودگذری دارد. در بازیهای المپیک یونان باستان، تنها مردان بودند که حق شرکت در بازیهای المپیک را داشتند. این سیاست در نخستین دوره برگزاری بازیهای المپیک مدرن(جدید) سال 1896 در آن اعمال شد. علت اتخاذ این سیاست این بود که فعالیت بدنی می­تواند برای تندرستی زنان زیانبار باشد و ضمناٌ آثار معکوسی بر بارداری به جای خواهد گذاشت. امروزه نیز بعضی از این دیدگاه­ها در برخی کشورها موجود می­باشد. ازسال 1990 بدنبال کوششهای کمیته بین­المللی المپیک(IOC ) کمیته­های برگزارکننده و فدراسیون­های بین­المللی (IFS) برنامه المپیک زنان روندی رو به رشد دارد. همه­ی رشته­های ورزشی موظف شده­اند تا در برنامه­های خود مسابقات زنان را نیز بگنجانند. مشارکت زنان در ورزش در قرن بیستم میلادی بویژه در اواخر آن افزایش چشمگیری یافته­است. در دنیای امروز شاید هیچ رشته ورزشی که زنان در آن مشارکت نورزند یافت نگردد. امروزه به این نتیجه رسیده­اند که زنان چه از نظر جسمانی و چه از نظر روانی قادر به شرکت در فعالیتهای شدید ورزشی هستند. از این رو به زنان اجازه شرکت در مسابقات داده شد و زنان همچون مردان در مسابقات ورزشی شرکت می­کنند. خوشبختانه بیشتر زنان به فواید ورزش و تمرین پی­برده و دریافته­اند که تمرینات ورزشی سلامتی و شادابی آنان را تضمین میکند از این رو میزان علاقه و رغبتشان به ورزش روز به روز افزایش می­یابد.(عبدالله­پور، اعظم1385، ص4)

هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که قاعدگی بر عملکرد بدنی تاثیر منفی داشته باشد. اما ممکن است برخی از ورزشکاران در برخی از مراحل قاعدگی از کارایی بیشتر یا کمتری برخوردار باشند. این تفاوتها در انجام تواناییهای جسمانی، در انجام فعالیتهای روزمره بعلت خفیف بودن آنها ، قابل صرفنظر کردن است اما در سطوح قهرمانی ممکن است مهم باشدو برخی از زنان ورزشکار خود را با این تغییرات منطبق می­کنند مثلا در دوره قاعدگی در تمرینات یا مسابقات شرکت نمی­کنند، برخی دیگر با مصرف قرص­های ضد بارداری و دیگر داروهای هورمونی دوره­ی قاعدگیشان را در زمان مسابقات تغییر می­دهند.( کردی رامین،1378، ص168)

با وجود تحقیقات انجام شده در زمینه ورزش بانوان، متاًسفانه درباره­ی اثرات قاعدگی بر عملکرد ورزشی، هنوز سوًالات و ابهامات زیادی وجود دارد که می­بایست با پژوهشهای گسترده، اصلاحات عمده صورت گیرد. از این رو برای یافتن پاسخ به پرسشهایی که در این رابطه مواجه می­شود و بیان علل تفاوت رکوردهای ورزشی بین زنان و مردان، پژوهشگران لازم دیدند که در این رابطه پژوهشهایی انجام دهند. متاسفانه یافته­های پژوهشهای بدست آمده یکسان نبوده و گاهی متضاد بودند.(عبدالله پور،اعظم،1385،ص5) با توجه به تفاوت فرهنگی و زیستی که مابین زنان ایرانی و کشورهای دیگر جود دارد و همچنین با توجه به وجود نتایج متضاد در این زمینه، پژوهش حاضر ارائه شده و پژوهشگر در تلاش است سطح آمادگی جسمانی زنان غیر فعال را در مراحل مختلف دوره قاعدگی مورد مطالعه قرار دهد

1-2. بیان مساله

حضور بانوان در فعالیت­های ورزشی امری انکار ناپذیر است.مسئله اساسی اینجاست که زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند و دوره­های گوناگون را در طول زندگی خود تجربه می­کنند. اندامهای دستگاه تولید مثل زن شامل تخمدان­ها، لوله­های رحمی، رحم، مهبل می­باشد. تخمدانها که تعدادشان 2 عدد می­باشد، سلول تخم یعنی تخمک و هورمونهای جنسی زنانه یعنی استروژن و پروژسترون تولید می­کنند که مسئول ایجاد و حفظ صفات جنسی زنانه می­باشند. تفاوتهای ساختاری و فیزیولوژیک یک زن و مرد باعث تنوع در پاسخهای آنها نسبت به فعالیت ورزشی و جسمانی می­شود. هورمونهای جنسی مهمترین عامل تفاوت فیزیولوژیک میان ویژگیهای زن و مرد بشمار می­روند. بدنبال مواجه زنان ورزشکار با هر مرحله از چرخه قاعدگی تغییرات هورمونی متفاوتی در بدن آنها رخ می­دهد با یا بدون واسطه بر ظرفیت و کارایی بدن موثر باشد. تولید مثل طبیعی زن بوسیله تغییرات ژنتیک ماهانه در ترشح هورمون­های زنانه و تغییرات معادل در اندامهای جنسی مشخص می­گردد که به آن دوره یا سیکل جنسی زن، Menstrual cycle یا Femal Sexul cycle می­گویند. مدت سیکل بطور متوسط 28 روز است ولی می­تواند به کوتاهی 20 روز یا به بلندی 45 روز باشد. سیکل ماهانه وابستگی کامل به هورمونهای گونادوتروپیک مترشحه از هیپوفیز قدامی دارد و در هر دوره ماهیانه فقط یک تخمک قابلیت باروری دارد. همچنین در هر سیکل ماهیانه افزایش و کاهش دوره­ای در ترشح FSH و LH دیده می­شود دو هورمون مهم جنسی تخمدانها عبارتند از استروژن و پروژسترون. تغییرات پنهانی و فیزیولوژیکی در بدن زنان در طول چرخه قاعدگی و تاثیر آنها بر عملکردهای ورزشی، لزوم بررسی و توجه بیشتر به این مساله را برای متخصصان علوم ورزشی ضروری می­گرداند. لذا در طی این مطالعه بدنبال تاثیر چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی جسمانی دانش­آموزان در طول دوره­های مختلف قاعدگی هستیم.

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت حفظ آمادگی جسمانی در دانش­آموزان بویژه دانش­آموزان دختر، و اینکه دانش آموزان با مهمترین تحول بلوغ یعنی چرخه قاعدگی روبرو می­شوند، دانش­آموزان در مراحل مختلف قاعدگی از اجرای تستهای آمادگی جسمانی امتناع می­ورزند. با توجه به اینکه اجرای ورزش از ریتم روزانه پیروی میکند و این اجراها در زنان تحت تاثیر ریتم­های ماهانه نیز قرار می­گیرد با توجه به این مساله اجرای ورزش و بهبود آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین نیاز به مطالعات جدی در زمینه تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل آمادگی جسمانی برای دستیابی به بهترین عملکرد جسمانی در مراحل مختلف چرخه احساس می شود.

در تحقیقی که بر روی دختران 18-15 ساله انجام شد نشان داده شد که مراحل مختلف چرخه قاعدگی بر اجرای آزمون کشش بارفیکس اصلاح شده، درازنشست و انعطاف­پذیری در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تاثیر معناداری نداشت اما بر اجرای دوی رفت و برگشت 9×4 متر در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تاثیر معناداری داشت و همچنین در گروه غیر ورزشکار مراحل مختلف چرخه بر اجرای آزمون دوی 45 متر و 540 متر تاثیر معناداری نداشت اما در گروه ورزشکار اجرای دوی 45 متر و دوی 540 متر در مرحله اول دوره بهتر از سایر مراحل بود.(رمضانی، براتی، 1397، 23-22)

ویرت و لوهمن نشان دادند قدرت و استقامت در مراحل مختلف قاعدگی با یکدیگر متفاوت است. (wirth and loh man 1986)

در تحقیق دیگری که تاثیر چرخه قاعدگی بر عملکرد قایقرانی 2000 متر را بررسی کرده­اند، بیان شده است که در مرحله میانی، لوتئال، میانگین ضربان قلب، 2 VO بیشتر از مرحله میانی (فولیکولار) بود همچنین vo2max در مرحله لوتئال از مرحله فولیکولار بالاتر بود .( Forsyth-j.jaclcy 2008)

در تحقیق دیگر که درمیان دانش­آموزان دختر 17-15 سال انجام گرفته نتایج زیر بدست آمد که در مراحل مختلف چرخه، سرعت دوی20متر ، چابکی 9×4متر و انعطاف­پذیری در افراد غیر ورزشکار تفاوت معنی­داری وجود نداشت. (آقاعلی­نژاد، صداقتی،1386،ص103)

جاکسون و همکاران در تحقیق ضعیف­ترین اجرا در شاخص­های قدرت و سرعت را در مرحله پروژسترون گزارش کردند.(Jacohson.b.h.and.w.lenz.1998.pp565-566)

همچنین ویرت و لوهمن نشان دادند که قدرت استقامت ایزومتریک در مراحل مختلف قاعدگی با یکدیگر متفاوت است .( Wirth.1998.pp16-20)

با توجه به وجود تناقضات و ابهامات موجود تمرکز به این نکته که اکثر مطالعات انجام شده در این حیطه روی آزمودنی­ها، ورزشکاران نخبه بوده­اند مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مختلف قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دختران غیر ورزشکار متوسطه اجرا شد.

1-4. متغیّرهای تحقیق

1-4-1. متغیر مستقل

چرخه قاعدگی

1-4-2. متغیر وابسته

آمادگی جسمانی

1-5. اهداف تحقیق

1-5-1. اهداف کلی

بررسی اثر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی

1-5-2. اهداف اختصاصی

1-بررسی اثر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در مرحله فولیکولی

2-بررسی اثر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در مرحله لوتئال

3-بررسی اثر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی درمرحله خونروی

 1-6. فرضیه ­های تحقیق

1-چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی­ جسمانی دانش­آموزان در دوره فولیکولا تاثیر معنی داری دارد.

2-چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی­ جسمانی دانش­آموزان در دوره لوتئال تاثیر معنی داری دارد.

3-چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی­ جسمانی دانش­آموزان در دوره خونروی تاثیر معنی داری دارد.

1-7. تعاریف واژه ­های تحقیق

1-7-1. چرخه قاعدگی

چرخه قاعدگی یک اصطلاح علمی برای توصیف تغییرات فیزیولوژیکی است که در زنان جهت تولد مثل جنسی رخ می­دهد. قاعدگی فرایندی است که در آن بافت پوششی رحم ریزش می­کند این فرایند به طور طبیعی در دوران باروری جنسی گونه­های پستانداران ماده رخ می­دهد. چرخه قاعدگی ازدوران بلوغ تا زمان یائسگی ادامه می­یابد. مدت خونریزی قاعدگی برای چندین روز معمولا 5-3 روز طول می­کشد اما بین 8-2 روز نیز می­تواند متغیّر باشد. هر سیکل قاعدگی به طور متوسط 28 روز طول می­کشد.یک سیکل طبیعی بین 35-21 روز متغیّر است حجم متوسط خونریزی در هر سیکل ماهانه 35 میلی لیتر است. سیکل قاعدگی جهت حفظ باروری در زمان تحت کنترل سیستم آندوکرین ایجاد می­شود.

1-7-2. آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی عبارت است از برخورداری از یک حالت انرژی پویا و سرزنده بودن و به معنی سالم بودن سیستم­های مختلف بدن می­باشد بطوریکه شخص قادر است فعالیت­های روزانه و سرگرمیهای فعال و اوقات فراغت را بدون خستگی انجام دهد. آمادگی جسمانی به دو طبقه تقسیم می­شود .

الف) وابسته به تندرستی: توسعه کیفیت­های مورد نیاز برای اجرای خوب عملکرد و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم مورد نظر می­باشد که عبارتند از: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی- تنفسی، انعطاف­پذیری و ترکیب بدن.

ب) وابسته به مهارت حرکتی: توسعه و کیفیت مورد نیاز برای اجرای بهتر ورزشها که عبارتند از: سرعت، توان، تعادل، چابکی، سرعت عمل و هماهنگی بین حرکت.( رجبی، گائینی، 1382، ص31-30)

1-7-3. دانش­ آموزان غیر ورزشکار

دانش­آموزان دختر 20-16 ساله­ای که سابقه هیچ نوع تمرین ورزش منظم ندارند.


مبلغ واقعی 52,320 تومان    27% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,194 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب