تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1006
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996806

بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوار


بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوار

چكيده

به منظور تعيين دلايل ضعف و پژمردگي و كاهش رشد و زردي درختان پسته در سال‌هاي اخير در باغات پسته شهرستان سبزوار، طي ماه‌هاي فروردين و تير 1390 ، 40 نمونه از ريشه‌ها و خاك اطراف آن به طور تصادفي، از سراسر مناطق پسته‌خيز اين شهرستان، جمع‌آوري شد.براي اثبات بيماري‌زايي و تکثیر نماتد، توده‌هاي تخم را از روي گره‌هاي ريشه آلوده به نماتد، جدا كرده و سپس رقم حساس گوجه‌فرنگي (رقم رد كلود) را با يك كيسه تخم، آلوده نموده و بعد از حدود 2 ماه، ماده بالغ از داخل گره‌هاي ايجاد شده روي ريشه‌ها، لاروهاي سن دوم آن‌ها از داخل توده تخم و نرها ازخاك، جدا گرديد.از انتهاي بدن ماده بالغ (Perineal Pattern) برشي تهيه شد. بعد از تهيه اسلايد از برش‌هاي انتهاي بدن ماده‌هاي بالغ، لاروسن دوم و نرها، اسلايدها با استفاده از كليد شناسايي Jepson 1987، از نظر خصوصيات مرفولوژيكي و مرفومتريكي مورد بررسي قرار گرفت.با توجه به مشخصات مرفولوژيك و مرفومتريك آن‌ها، گونه شناسايي شده در تمام نمونه‌هاي آلوده، Meloidogyne javanica بود كه گونه غالب نماتد ريشه باغات پسته شهرستان سبزوار به شمار مي‌رود.نقشه پراکنش و شدت آلودگی براساس نقاط جغرافیایی ثبت شده(GIS) نیز تهیه گردید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1-1- مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه 5

1-1-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار 5

1-2- مشخصات میزبان 8

1-2-1- پيشينه درخت پسته 8

1-2-2- ويژگي‌هاي گياهشناسي و گونه‌هاي مهم پسته 8

1-2-3- مشخصات گل نر و ماده درخت پسته 10

1-2-4- ارقام پسته  11

1-2-5- نیازهاي آب و هوايي پسته 12

1-2-6- فنولوژي فصلي درخت پسته 12

1-2-7- ارزش غذايي پسته 13

1-2-8- تولید جهانی پسته و بررسی روند تغییرات آن .......................................................... 14

1-2-9- سطح زير كشت پسته در جهان و بررسي روند تغييرات آن............................................ 15

 

1-2-10- صادرات جهاني پسته ............................................................................................. 16

1-2-11- سطح، ميزان توليد و عملكرد پسته كشور .................................................................. 17

1-3- مشخصات بیمارگر ............................................................................................................... 21

1-3-1- تاریخچه نماتد شناسی ............................................................................................... 21

1-3-2- مشخصات راسته…………….. Tylenchida(Orley,1880)........................... 22

1-3-3- جايگاه نماتد ریشه گرهی ........................................................................................... 22

1-3-4- مشخصات كلي نماتد ريشه گرهيMeloidogyne ................................................... 23

1-3-5- تشخيص گونه‌هاي جنسMeloidegyne .................................................................. 24

1-3-5-1- نماتد……………. M.javanica. Treub (Chitwood).................. 27

1-3-5-2- نماتد M. incognita (Kofoid & white) Chifwood ......................... 27

1-3-5-3- نماتد M. arenaria (Neal) chitwood ............................................. ... 27

1-3-5-4- نماتد chitwood M.hapla ................................................................ 27

1-3-6- دامنه‌ي ميزباني نماتد ریشه گرهی 28

1-3-7- علائم خسارت نماتد ریشه گرهی 28

1-3-8- زيست شناسي و چرخه‌ي زندگي نماتد ریشه گرهی 29

1-3-9- پيشگيري و كنترل نماتد ریشه گرهی ......................................................................... 32

1-3-9-1- اقدامات زراعي .................................................................................... ..... 32

1-3-9-2- استفاده از ارقام مقاوم 33

1-3-9-3- كنترل شيميايي 33

1-3-9-4- كنترل بيولوژيكي 34

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- تاريخچه نماتد ريشه گرهي در جهان .................................................................................. 39

2ـ2ـ تاريخچه نماتد ريشه گرهي در ايران 41

2-3- نماتدهای انگل درخت پسته ............................................................................................... 43

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- نمونه‌برداري  46

3-2- تكثير نماتد ريشه گرهي ، خا لص سازی و اثبات بيماري‌زايي................................................ 48

3-3- تهيه برش از شبكه كوتيكولي انتهاي بدن نماتدهاي ماده .......................................................... 50

3-4-رنگ آمیزی نماتد ماده و تخم های درون کیسه تخم.............................................................. 52

3-4-1- رنگ آمیزی نماتد ماده .............................................................................................. 52

3-4-2- رنگ آمیزی تخم درون کیسه تخم .............................................................................. 52

3-5- جداسازي نماتدهاي نر از خاك ....................................................................................... . 52

3-6- تهيه لاروهاي سن دوم ....................................................................................................... 54

3-7- تهيه اسلايدهاي ميكروسكوپي از نماتدها 54

3-7-1- تهيه اسلايد موقت 54

3-7-2- تهيه اسلايد دائمي 54

3-8-تعیین شدت آلودگی بر اساس تعداد گال در پنج گرم ریشه پسته.......................................... 56

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- نتایج  58

4-1-1- شناسايي گونه‌هاي نماتد مولد غده ريشه پسته 58

4-1-2- مشخصات جنس Meloidogyne Goeldi,1892 59

4-1-2-1- مشخصات ماده 59

4-1-2-2- مشخصات نر 64

4-1-2-3- مشخصات لارو سن دوم ............................................................................ 67

4-1-3- تعیین نقاط جغرافیایی ایزوله های جمع آوری شده و گونه نماتد شناسایی شده...... 68

4-1-4- میزان شدت آلودگی بر اساس شمارش شاخص گال در 5 گرم ریشه پسته و پراکنش شدت آلودگی.............. 71

4-2- بحث  77

فصل پنجم: منابع

منابع ........................................................................................................................... 80

خلاصه انگلیسی ............................................................................................................... 89

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1- متوسط بارندگي ماهانه وسالانه درايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384– 1333) . . . . . . . . . 7

جدول 1-2- پارامترهاي آنا ليز شده دما در ايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384– 1333) . . . . . . . . . .. . 7

جدول 1-3- مواد و عناصر موجود در 100 گرم مغز پسته . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...................... 13

جدول1-4 - توليد پسته در جهان و كشورهاي عمده توليد كننده طي سالهاي 2007-1997 ............. 14

جدول1-5- سهم كشورهاي عمده توليد كننده از توليد جهاني .............................................................. 15

جدول 1-6- سطح زير كشت پسته در جهان و كشورهاي منتخب طي سالهاي 2007 ـ 1997 . . . . . . . . . . 15

جدول 1-7- سهم كشورهاي منتخب از سطح زير كشت جهاني ............................................................ 16

جدول 1-8- ميزان صادرات پسته در جهان و كشورهاي عمده صادركننده طي سالهاي 2006 -1997..... 16

جدول 1-9- سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد پسته كشور به تفكيك استان در سال 1387................. 18

جدول 1-10- آمار سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد محصول پسته آبي سال 1388 . . . . . ......... 20

جدول 1-11 - آمار سطح زير كشت توليد و عملكرد محصولات دايمي شهرستان سبزوار در سال1390.... 21

جدول 1-12- گونه مهم نماتد ريشه گرهي و درصد پراكندگي آن ..................................................... 23

جدول1-13- عكس العمل گونه‌ها و نژادهاي نماتد ريشه گرهي در برابر ميزبانهاي افتراقي ............... 26

جدول 1-14- آنزيمهاي مترشحه توسط نماتدها پارازيت گياهي ...................................................... 31

جدول 3-1-درجه بندی اندکس گال براساس تعداد گال ................................................................ 56

جدول 4-1- مشخصات مورفومتریک 20 نمونه نماتد ماده M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون ...................... 6

جدول 4-2- مشخصات مشخصات مورفومتریک20 نمونه نماتد نر M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون......... 66

جدول 4-3- مشخصات مورفومتریک 20 نمونه لارو سن دو M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون....... ........ 67

جدول 4-4- نقاط جغرافیایی و شناسایی گونه Meloidogyne spp ايزوله‌هاي بدست آمده ........... 68

از نمونه‌هاي ريشه و خاك پسته در شهرستان سبزوار

جدول 4-5: میزان شدت آلودگی بر اساس تعداد گال در پنج گرم ریشه پسته ................................ 71

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر1-1- موقعيت منطقه مورد پژوهش در كشور و استان خراسان رضوي ............................... 6

تصویر 1-2- تصاویر گل نر و گل ماده ......................................................................................... 11

تصویر1-3-اشکال ارقام پسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .............. 11

تصوير 1-4: نماتد نر و ماده ......................................................................................................... 24

تصوير1-5- شکل سر و استایلت نماتد نر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25

تصوير 1-6- شكل كلي از شبكه كوتيكولي انتهاي بدن نماتد ماده . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 26

تصوير 1-7- شكل انتهاي دم در لارو سن دوم ............................................................................. 26

تصوير 1-8 - علائم خسارت نماتد ريشه‌گرهي بر روي درخت پسته ......................................... 29

تصویر1-9- مراحل تشکیل لارو سن دوم ................................................................................... 30

تصوير1-10- سيكل زندگي نماتد ريشه گرهي ............................................................................ 31

تصوير 1-11- تصاويری از سلولهاي غول‌آسا ............................................................................ 32

تصویر1-12- تاثیر مستقیم قارچ Trichoderma hazianum روی نماتد Meloidogyne javanica36

تصویر 1-13- تصاویر میکروسکوپی از لارو سن 2 آلوده به باکتری Pasteuria penetrans ........... 36

تصویر 1-114- میوه های تازه وزرد رنگ و میوه های خشک و قهوه ای رنگ چریش . . . . .............. 37

تصویر 3-1- مراحل نمونه برداری خاک و ریشه پسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ......... 48

تصویر3-2- تعیین نقاط جغرافیایی نمونه برداری شده ................................................................. 48

تصویر 3-3- مراحل جداسازی کیسه تخم نماتد از ریشه پسته ..................................................... 49

تصویر 3-4- علائم آلودگی به نماتد در بوته های گوجه فرنگی و ایجاد گال برروی ریشه بوته های گوجه فرنگی. . . . . . 50

تصویر 3-5- مراحل تهیه شبکه کوتیکولی انتهای بدن نماتد ماده از ریشه آلوده گوجه فرنگی . . . 52

تصوير4-1- برش انتهاي بدن نماتد ماده بالغM.javanicaجدا شده از باغات پسته شهرستان سبزوار ........................... 61

تصویر4-2- ماده بالغ نماتد M. javanica. سر و مری در نماتد بالغ ماده ................................... 62

تصویر4-3- تصویر میکروسکوپی از انتهای بدن نماتد ماده بالغ M. javanica از باغات پسته شهرستان سبزوار ............. 63

تصویر 4-4- تصاویر میکروسکوپی از نماتد ماده بالغ M. javanicaاز باغات پسته شهرستان سبزوار ........................ 64

تصوير4-5- قسمتهاي مختلف نماتدنر ولارو سن2 M . javanica،جدا شده از باغات پسته شهرستان سبزوار.............. 66

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

مقدمه

پسته (Pistacia vera L.) متعلق به تيره سماق (Anacardiaceae) است. جنس Pistaciaداراي 11 گونه است كه همگي آن‌ها از خود تربانتين يا سقز ترشح مي‌كنند. گياهان اين تيره به صورت درخت يا درختچه هستند (پناهي و همكاران، 1381).

سرزمين ايران قرن‌ها بدون رقيب عمده‌ترين توليدكننده پسته جهان بوده است ولي در حال حاضر كشورهاي ديگري در زمينه توليد و تجارت پسته به رقابت با ايران پرداخته‌اند (ابريشمي، 1373).

توليد پسته در ايران يكي از منابع مهم ايجاد درآمد براي باغداران پسته و اقتصاد ملي محسوب مي‌شود. در سال 1390 تقريباً 3/3درصد از ارزش صادرات غيرنفتي كشور را، صادرات پسته تشكيل مي‌دهد كه درآمد ارزي حاصل از آن سالانه حدود 4 ميليارد دلار گزارش شده است (اتاق بازرگاني،1390).

تقريباً 30 بيماري براي پسته در جهان گزارش شده است. خاك منشأ بيماري‌هايي مخصوصاً گموز، پژمردگي ورتسليومي و نماتد مولد غده ريشه Meloidogyne است كه بيماري در پسته ايجاد نموده و از بيماري‌هاي مهم پسته در جهان است (1991,.Ogawa et al).

نماتدهاي انگل گياهي يكي از عوامل بازدارندة رشد محصولات زراعي و باغي بوده و خسارت‌هاي ناشي از آن‌ها بر محصولات اساسي و محصولات مهم اقتصادي به ترتيب بالغ بر 7/10% و 14% بوده كه اين خسارات بالغ بر يكصد ميليارد دلار آمريكا در سال 1984 در جهان تخمين زده شده است (, 1987 Sasser and Freckman).

در ایران اولين‌بار نماتدهاي مولد غده ريشه در باغات پسته از رفسنجان در سال 1345 توسط صامت شناسايي شده است (فريور مهين،1365).

نماتد مولد غده ريشه می تواند علاوه بر ایجاد بي‌نظمي در جذب و انتقال آب و مواد مغذي توسط گياه، باعث ایجاد استرس در گیاهان نیز مي‌شود. تلقيح نماتد مولد غده ريشه در بادمجان، بدون استرس رطوبتي، باعث ايجاد كلروز و كاهش سنتر رنگدانه‌ها مي‌شود( et al., 2009Shaukat).

علاوه بر اين، اثرات متقابل دوپاتوژن قارچ عامل پژمردگي Fusarium oxysporum و نماتد مولد غده ريشه Meloidogyne incognita باعث مي‌شود كه خسارات وارده بر گياه، بيشتر از مجموع خساراتي كه هر يك از اين عوامل بيماري‌زا جداگانه وارد مي‌سازند، بوده است.

به عبارتي نماتد باعث شكسته شدن مقاومت گياه به قارچ، عامل پژمردگي مي‌شود (حسيني‌نژاد و واجد خان، 1379).

با توجه به اينكه استان خراسان رضوي و شهرستان سبزوار از توليدكنندگان مهم پسته در ايران است و بتازگي در باغات پسته ضعف و خشكي در درختان مشاهده شده است، سعي در اين است كه به اين حقيقت برسيم كه آيا دليل ضعف درختان پسته، نماتد مولد غده ريشه است و گونه غالب نماتد ريشه گرهي و شدت آلودگي و پراكنش گونة غالب در شهرستان سبزوار را تعيين نماييم.

فصل اول

كليات

1-1-مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه

1-1-1-موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار

منطقه مورد پژوهش در طول جغرافيايي 57 درجه، ‏‏40 دقيقه و 30 ثانيه شرقي و 45 درجه، 20 دقيقه و 40 ثانيه عرض شمالي قرار دارد. مساحت ‏ اين محدوده 20502 كيلو متر مربع است كه 80/1 وسعت كشور را در بر مي گيرد (تصویر 1-1).‏

آب و هواي منطقه ي تحقيق به علت وجود ارتفاعات و همچنين مجاورت با كوير، متنوع ‏و به واسطه قرار گرفتن در سه جلگه ي موازي با ارتفاعات و كوير، ميزان بارندگي و ‏پراكنش آن نيز متغير است. وجود شرايط فوق و ديگر شرايط اقليمي باعث گرديده ‏است كه اين شهرستان از هر دو نوع قنات دشتي و كوهستاني با پراكنش متنوع محيطي برخوردار باشد. ‏

مطالعات انجام گرفته‎ نشان مي‌دهد كه متوسط ساليانه بارندگي در منطقه مورد ‏پژوهش 6/209 ميلي‌متر است كه از 150 ميلي متر در مناطق خشك تا 280 ميلي متر در ‏مناطق كوهستاني متغير است. ‏ همچنين مطالعات آناليز باد منطقه، بيانگر شرقي بودن باد غالب است كه به ‏ترتيب 42/17، 62/32، 08/17 و 49/10 درصد از مجموع باد‌هاي بهار، تابستان، پاييز و ‏زمستان منطقه را به خود اختصاص داده است(جدول1-1)(جدول 1-2) (دادرسي سبزوار، 1383)‎‏.‏

سالانه

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت

فروردين

 

189

6/38

2/29

6/31

8/25

4/12

8/5

7/0

5/0

2/1

5/2

8/13

9/26

متوسط بارندگي (mm)

جدول 1-2: پارامترهاي آنا ليز شده دما در ايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384– 1333

 

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

سالانه

 

ميانگين متوسط درجه حرارت روزانه درجه سانتي گراد))

 

9/17

6/23

1/29

1/31

6/29

25

2/18

11

4/5

1/3

8/9

11

61/17

ميانگين حداقل دماي روزانه( درجه سانتي گراد)

11

9/15

8/20

2/23

1/21

6/16

5/10

6/4

3/0

6/1-

3/0

8/4

6/10

ميانگين حداكثر دماي روزانه( درجه سانتي گراد)

5/24

3/30

7/35

7/37

4/36

7/32

8/25

1/18

5/11

8/8

9/11

2/17

23/24

1-2- مشخصات میزبان

1-2-1- پيشينه درخت پسته

از خاستگاه‌هاي اوليه درختان پسته مي‌توان به ايران، افغانستان، تركمنستان، سوريه و فلسطين اشاره كرد. پاره‌اي از منابع نيز، سواحل مديترانه و خصوصاً كرانه‌هاي شرقي اين دريا را، مبدأ نخستين درختان پسته معرفي كرده‌اند. به طور كلي سرزمين‌هاي فوق در قارة آسيا و در فاصلة بين كرانة رود جيحون (در شرق) تا سواحل درياي مديترانه (در غرب)، به مسافت حدود 6000 كيلومتر، قرار گرفته و بين 32 تا 40 درجه عرض شمالي، واقع شده‌اند.

پرورش درختان پسته براي نخستين بار در نواحي غربي خراسان صورت گرفته است، اين اقدام در عصر پارت‌ها تا اوايل دوره ساسانيان، در نواحي مستعد ايالت پارت (خراسان)، در حد فاصلة شرق و جنوب غربي گرگان تا ناحية سبزوار و از سبزوار به جانب مناطق جنوبي نيشابور تا ناحية قهستان، انجام پذيرفته است (علوي، 1378).

پسته در آغاز عصر مسيحيت، ابتدا به حوزة مديترانه و سپس در سال 1856 به اروپا و در سال 1890 به كاليفرنيا رسيده است و در سال 1904 اولين درخت آن در ايستگاه تحقيقاتي «چيكو» كاشته شده است (درويشيان، 1378).

بقايايي از پسته‌زارهاي انبوه سبزوار تا اواخر قرن ششم برجاي بوده، زيرا ابوالحسن بيهقي تأكيد كرده كه در زمان او، درختان پسته در ديه‌هاي جلين و ايزي و نوقاريز مرغوب و معروف بوده است (ابريشمي، 1373).

شايد كهن‌ترين سند درباره پيشينة تاريخي كشت پسته در ايران را بتوان سفرنامة هرودت، تاريخ‌دان نامي يوناني، دانست (محمدخاني، 1376).

1-2-2- ويژگي‌هاي گياهشناسي و گونه‌هاي مهم پسته

واژة «پيستاسيا» كه همان جنس پسته است از نام فارسي آن يعني پسته برگرفته شده است. درخت پسته اهلي ( Pistacia vera) گياهي نيمه گرمسيري، وابسته به تيرة سماقAnacardiaceaeيا تيره پسته، ازگیاهان دولپه‌اي و جدا گلبرگان است . جنس پسته داراي 11گونه است كه گونه‌هايي از آن‌ها از خود، تربانتين يا سقز ترشح مي‌كنند (پناهي و همكاران، 1381).

گياهان اين تيره به صورت درخت يا درختچه‌اي است.اين تيره از 75جنس و 600 گونه تشكيل يافته كه بيشتر در مناطق بين استوايي و معتدله پراكنده است (ابريشمي، 1373 و اسماعيل‌پور، 1383).

مهمترين گونه‌هاي درختان پسته به شرح زير است:

Pistacia vera P. integerrima

P. khinjuk P. lentiscus

P. mutica P. chinensis

P. atlantica P. terebinthus

P. mexicana P. oleosa

اين گياهان دو پايه، خزان‌كننده (گونه‌هاي موجود در ايران)، داراي برگهاي مركب 5-3 برگچه‌اي، بدون گوشوارك مي‌باشند (اسماعيل‌پور، 1383).

درخت پسته داراي برگهاي شانه‌اي مركب است و هر برگ يك جوانه جانبي را دربرمي‌گيرد. اكثر جوانه‌هاي جانبي به گل آذين اوليه مبدل مي‌شوند و يك محور اصلي را تشكيل مي‌دهند كه در سال بعد، محل توليد خوشه‌هاي پسته خواهد بود. بنابراين خوشه‌هاي پسته به صورت جانبي بر روي چوب يكساله مي‌رويند (راد، 1374 و محمدخاني، 1376 و علوي، 1378).

از نظر گياهشناسي ميوه پسته، در رديف ميوه‌هاي شفت گروهبندي مي‌شود. ميوه‌هاي شفت متشكل از سه قسمت لايه برونبر خارجي (Exo carp)، لاية ميانبر گوشتي (Meso Carp) و لاية درونبر سخت (Endo carp) هستند كه درونبر، هسته را مي‌پوشاند. تفاوت ميوه‌هاي شفت در بخش خوراكي آن‌هاست. در پسته و بادام هسته به خوراكي مي‌رسد، در حالي كه در ساير ميوه‌جات، هسته سخت است و ميانبر گوشتي به عنوان بخش مأكول، مورد استفاده قرار مي‌گيرد (پناهي و همكاران، 1381 و صداقتي و همكاران، 1389).

درخت پسته دو پايه است، يعني براي توليد ميوه به وجود هر دو درخت نر و ماده نياز است. گل درخت ماده فاقد گلبرگ و غده‌هاي شهدساز بوده، بنابراين زنبورهاي عسل را به خود جلب نمي‌كند. گرده گل توسط باد پراكنده مي‌شود (پناهي و همكاران، 1381).

درخت پسته برگريز است، بدين معنا كه در پاييز خزان نموده و زمستان را در خواب مي‌گذراند.

ريشه‌زايي درخت به طريقة عمقي انجام مي‌شود. سيستم ريشه‌اي پيچيده و انبوه، درخت را قادر مي‌سازد تا به عمق خاك نفوذ كرده و از مواد موجود آن بخوبي تغذيه نمايد. از اين رو درختان پسته قابليت سازش‌پذيري با دوره‌هاي طولاني كم‌آبي را دارد (پناهي و همكاران، 1381 و صداقتي و همكاران، 1389).

بنابراين پسته گياهي پايدار به خشكي و شوري آب و خاك است (سميع و همكاران، 1381).

1-2-3- مشخصات گل نر و ماده درخت پسته

مشخصات گل نر:

درخت نر در فروردين ماه (دو تا سه روز زودتر از درخت ماده) به گل مي‌نشيند. گل‌ها به صورت خوشه‌اي و هر خوشه به صورت توده‌اي از گل متراكم (تقريباً كروي مايل به بيضي) است. بر روي خوشه از هر نقطه چند گل ظاهر مي‌شود. گلها بدون گلبرگ و كاسبرگ حقيقي هستند. هر گل نر مشتمل بر 5 پرچم بيضي شكل با ميلة كوتاه سبز رنگ است. هر خوشه تعداد زيادي گل نر دارد (ابريشمي، 1373 و پناهي و همكاران، 1381).

مشخصات گل ماده:

گل ماده نيز خوشه‌اي است با اين تفاوت كه طرز قرار گرفتن گل‌ها بر روي خوشه، منفرد و با فاصله از يكديگر است و انبوهي و تراكم گل نر را بر روي خوشه ندارد و هر گل ماده مشتمل بر يك تخمدان و متصل به خامة كوتاه است، خامه به كلاله سه شاخه مخصوصي ختم مي‌شود. گل‌هاي ماده نيز ابتدا سبز رنگ است، اين وضع تا دو روز بعد ادامه دارد، اگر در اين فاصله دانة گرده گل نر به آن نرسد و به اصطلاح عمل لقاح (باروري) انجام نگيرد، رنگ كلاله قرمز مايل به قهوه‌اي مي‌شود و سپس خشك شده و مي‌ريزد.

اما در صورتي كه دانه گرده گلهاي نر، به موقع به گل‌هاي ماده برسد، دانه‌هاي گرده بر روي كلاله مي‌چسبد و از آنجا از گلوگاه خامه گذشته، وارد تخمدان مي‌شود. در تخمدان عمل لقاح انجام مي‌گيرد.

در صورت تلقيح، خوشه‌هاي گل ماده شروع به رشد كرده و دانه‌هاي آن به تدريج بزرگ مي‌شود. پوست نرم خارجي دانه‌ها در حين رشد، رنگهاي سبز و صورتي آميخته به زرد و بنفش كمرنگ، به خود مي‌گيرد(تصویر1-2) (ابريشمي، 1373 و پناهي و همكاران، 1381).

1-2-6- فنولوژي فصلي درخت پسته

جوانه‌هاي گل روي شاخه‌هاي يكساله در اوايل فروردين شروع به متورم شدن مي‌كنند. در طول نيمه دوم فروردين، 100 تا 200 گل در هر خوشه گل گرده‌افشاني مي‌شود. از اواسط فروردين تا اوايل خرداد، پوست استخواني (درون بر) شكل مي‌گيرد. اما بذر هيچ‌گونه رشدي ندارد. در طول اين دوره پوست استخواني، نرم و آسيب‌پذير به حمله حشرات بوده و در اثر بارش باران شكاف برمي‌دارد. در اواسط خرداد، پوست استخواني سخت مي‌شود.از اوایل تیر ماه، مغز شروع به رشد کرده تا اواسط مرداد پوست استخوانی را پر می کند. در اوایل تا اواسط شهریور، میوه ها شروع به رسیدن می کنند.سپس پوست استخوانی خندان می شود. پوست سبز شروع به اضمحلال نموده و ريزش بعضي از ميوه‌ها، از محور خوشه شروع مي‌شود. رشد شاخ و برگ همزمان با رشد پوست استخواني مي‌باشد. رشد رويشي در ماه فروردين شروع شده و در اواسط خرداد پايان مي‌يابد. رويش جديد برگهاي شانه‌اي مركب همراه با جوانه‌هاي گل جانبي در محور برگ و يك جوانه رويشي انتهايي توليد مي‌كند. جوانه‌ها از اواسط فروردين ماه تا اواخر خرداد تمايز يافته و در ماه تير، مرداد و شهريور راكد هستند و مجدداً در اواخر ماه مهر، تمايز ادامه مي‌يابد. بعضي اوقات جهش رشدي شاخ و برگ در اوايل تيرماه، مشاهده مي‌شود. برخلاف جهش رشدي بهاره كه جوانه‌هاي گل توليد مي‌كند، اين رشد، داراي جوانه‌هاي رويشي جانبي اوليه است. در ماه‌هاي مرداد و شهريور، برگهاي نزديك به خوشه ميوه، اغلب حالت تهي شدن از مواد غذايي و پيري را نشان مي‌دهند. بيشتر برگها در اوايل آذر ريزش مي‌كند و درخت تا اواخر اسفند در حالت ركود باقي مي‌ماند (صداقتي و همكاران، 1389).


مبلغ واقعی 53,760 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 41,395 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 114

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب