تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 997
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996797

بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان


بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8
1-4- اهداف تحقیق 9
1-4-1- هدف اصلی 9
1-4-2- اهداف فرعی 9
1-5- سؤالات تحقیق 9
1-5-1- سؤال اصلی 9
1-5-2- سؤالات فرعی 9
1-6-فرضیات تحقیق 10
1-6-1-فرضیه اصلی 10
1-6-2- فرضیه‌هاي فرعی 10
1-7- تعریف عملیاتی و مفهومي‌متغیرها 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 13
2-2- آلکسی تایمیا 14
2-2-1- تعریف لغوی آلکسی تایمیا 14
2-2-2 -تعریف اصطلاحی آلکسی تایمیا 14
2-2-3- ویژگی‌هاي آلکسی تایمیا 15
2-2-4- ساختار و انواع آلکسی تایمیا 16
2-3- ابراز گری هیجان 22
2-3-1- تفاوت‌هاي فردی در ابراز گری هيجانی 23
2-3-2- تفاوتهای جنسی در ابرازگری هيجانی 27
2-3-3- دو سوگرايي در ابراز هيجان 28
2-3-4- بازداری در ابراز هیجان 28
2-3-5- کنترل هيجانی 31
2-3-5-1-کنترل خوش خيم 32
2-3-5-2- کنترل پرخاشگری 33
2-3-5-3- نشخوار 33
2-3-6- دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت روانی 35
2-3-7-دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت جسمانی 37
2-3-8- تعریف هیجان 38
2-3-9- مفاهیم و دیدگاه‌هاي هیجان 40
2-3-10- ابعاد و مولفه‌هاي هیجان 43
2-3-11- اجزای هیجان 46
2-3-12- نظم هيجانی 47
2-3-13- هوش هيجانی 48
2-3-14- نظریه‌هاي ابراز هیجان 48
2-4- شخصیت و تیپ شخصیتی 52
2-4-1- تعریف تيپ شخصيتي D 55
2-4-2 - تعریف تیپ شخصیت B 56
2-4-3- تعریف تيپ شخصیت A 56
2-4-4- تعریف تيپ شخصیت C 57
2-4-5 - نظریه‌هاي شخصیت 57
2-4-5-1- نظریه روانکاوی 57
2-4-5-2- نظریّه‌هاي شناختی 58
2-4-5-3- نظریه‌هاي تیپ شناختی شخصیت 59
2-4-5-4- نظریه یونگ 60
2-4-5-5- نظریه صفات شخصیتی 60
2-4-5-5-1- نظریه گوردون آلپورت 61
2-4-5-5-2- نظریه ۱۶ عامل شخصیت ریموند کتل 61
2-4-5-5-3- سه بعد شخصیت آیزنک 62
2-4-5-5-4- نظریه پنج عامل شخصيت 62
2-4-5-6- رويکردهای موجود در باب شخصيت 63
2-5- ارتباط آلکسی تایمیا و ابرازگری هیجان 64
2-6 - سبک‌هاي ابراز هيجان و خصوصيات شخصيتی 65
2-7- یافته‌هاي توصیفی مربوط به متغیر‌هاي تحقیق 66
2-8- مطالعات انجام شده مرتبط با پژوهش 66
2-8-1- مطالعات انجام شده خارج کشور 66
2-8-2- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل کشور 70
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- روش تحقیق 73
3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 73
3-3- روش گردآوری اطلاعات 73
3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات 74
3-5- تجزیه و تحلیل داده ها 76
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 78
4-3- یافته‌هاي مربوط به فرضیه‌هاي تحقیق 82
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-2- محدودیت‌هاي تحقیق 96
5-3- پیشنهادات 96
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی 96
5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی 97
منابع و مـآخذ 98
چكيده انگليسي 110
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول4-1 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب جنس 78
جدول4-2 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل 79
جدول4-3 فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب رشته تحصیلی 79
جدول4-4 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب شهر محل سکونت 80
جدول4-5 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب ترتیب تولد 81
جدول4-6 گروه نمونه مورد پژوهش بر حسب سن 81
جدول4-7 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا ، تیپ شخصیتی D با سبک‌هاي ابراز هیجان 82
جدول4-8 ماتریس همبستگی متغیر‌های تیپ شخصیتی D با سبک‌هاي ابراز هیجانی 83
جدول4-9 ماتریس همبستگی متغیر‌های الکسی تایمیا با سبک‌هاي ابراز هیجان 83
جدول4-10 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا با کنترل گری در ابراز هیجان 84
جدول4-11 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا با دو سو گرایی در ابراز هیجان 84
جدول4-12 ماتریس همبستگی متغیر‌های تیپ شخصیت D با دو سو گرایی در ابراز هیجان 85
جدول4-13 مقایسه میانگین نمره الکسی تایمیا در دانشجویان زن و مرد 85
جدول 4-14 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات الکسی تایمیا در بین دانشجویان زن و مرد 86
جدول4-15 مقایسه میانگین نمره تیپ شخصیتی D در بین دانشجویان زن و مرد 86
جدول 4-16 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات تیپ شخصیتی D در بین دانشجویان زن و مرد 86
جدول4-17 مقایسه میانگین نمره زیر مولفه های سبک‌هاي ابراز هیجان در بین دانشجویان زن و مرد 87
جدول 4-18 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات زیر مولفه های سبک‌هاي ابراز هیجان در بین دانشجویان زن و مرد 87
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ٢-١-روابط فرض شده بين يك الگوي هيچان-توليد (سطح حالت تحليل و سه بعد پرسشنامه ابراز گري بر كلي (سطح صفت تحليل ) 24
نمودار ٢-٢ روابط بین سه بعد ابرازگری هیجانی 26
چکیده
ابراز هیجان پل اتصال میان تجارب درونی و دنیای بیرونی است و نقش کلیدی در سلامت روان دارد. بنابراین با توجه به اهمیت و تأثیر قابل‌توجه ابراز هیجان در سلامت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌هاي ابراز هیجان (ابرازگري هيجاني، كنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني) انجام گردید. نمونه های مورد بررسی در این پژوهش از میان دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام در سال تحصیلی 1393-1392 انتخاب گردید که شامل 182 نفر (91 مرد و 91 زن) بودند و پرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو (TAS)، پرسشنامه تيپ شخصيتي D، پرسشنامه ابرازگري هيجاني (EEQ)، پرسشنامه كنترل هيجان (ECQ)، پرسشنامه دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني (AEQ) جهت ارزیابی نمونه های انتخاب شده استفاده گردید. داده‌ها از طريق آمار توصيفي (فراواني، شاخص هاي مركزي و محاسبة ضريب همبستگي) و آمار استنباطي (از همبستگي پيرسون، آزمون t) تجزيه و تحليل شد. نتایج حاکی از این بود که بین آلکسی تایمیا و بازداری هیجانی و ابراز هیجان مثبت رابطه مثبت معنی دار و بین آلکسی تایمیا و کنترل پرخاشگری و کنترل خوش خیم رابطه منفی معنی داری وجود دارد. بین تیپ شخصیت D و نشخوار یا مرور ذهنی و ابراز هیجان مثبت و دو سو گرایی در ابراز استحقاق رابطه مثبت معنی داری و بین تیپ شخصیت D و کنترل خوش خیم رابطه منفی معنی دار مشاهده شد؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده تیپ شخصیتی D و الکسی تایمیا با سبکهای ابراز هیجان در ارتباط هستند و آگاهی به این ارتباطات در نحوه درمان این افراد میتواند مفید باشد.
واژه های کلیدی: آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D، سبک‌هاي ابراز هیجان
فصل اول
كليات
1-1- مقدمه
مشکلات هیجانی و میان فردی در سر تاسر جهان در صدر لیست بیماری‌هاي روانی قرار دارد، به طوری که بیشتر از 46 میلیون نفر در آمریکا تنها از اختلالات هیجانی و خلقی رنج مي‌برند (کسلر و همکاران، 1994؛ به نقل از وکیلی عباسعلیلو، 1393). تأثیر بسیار زیاد این مشکلات بر روند زندگی افراد و جامعه (ازجمله؛ هزینه‌هاي بهداشتی و درمانی، از دست دادن شغل، مشکلات بین فردی و...)، موجب شده است تا تعداد قابل‌توجهی از تحقیقات معطوف به این موضوع شود. نتایج تحقیقات انجام شده شامل معرفی الگوی‌هاي شناختی، شخصیتی، روابط خانوادگی و...، برای درک و فهم علل مشکلات ذکر شده مي‌باشد. عواطف و هیجان‌ها بخش مهم و اساسي زندگي انسان را تشكيل مي دهند به گونه اي كه تصور زندگي بدون آن دشوار است. ويژگي‌ها و تغييرات عواطف، چگونگي ارتباط عاطفي و درك و تفسير عواطف ديگران نقشي مهم در رشد و سازماندهی شخصيت، تحول اخلاقي و روابط اجتماعي، شكل گيري هويت و مفهوم خود دارد (لطف آبادي، 1379). هيجان احساسي ذهني است كه بر افكار و رفتار و جسم تأثير مي گذارد و از آنها تأثير مي پذيرد (مسكن و همکاران، 2000). ابراز هيجان نيز تأثير زيادي بر روابط بين فردي دارد (كندي مور و واتسون، 2001). بطور کلی هیجان به دو شیوه قابل مطالعه است. 1. بررسی تأثیر محتواي هیجانی اطلاعات دریافت شده و 2. بررسی تأثیر حالت هیجانی فرد در هنگام یاد سپاري. ابرازگري هیجانی به عنوان یک مولفه اصلی هیجان‌ها به نمایش بیرونی هیجان بدون توجه به ارزش (مثبت یا منفی) یا روش (چهره اي، کلامي‌یا حالت بدنی) اطلاق مي‌شود (لویس، 2000). بر همین اساس، برخی از افراد هیجان‌هاي خود را آزادانه و بدون نگرانی از پیامدهاي آن ابراز مي‌کنند. این افراد داراي شیوه ابراز هیجان، از نوع ابرازگري هیجانی هستند (ایمونز و کلبی، 1995). برخی دیگر گرایش به بازداري در ابراز پاسخ هاي هیجانی خود دارند. این افراد داراي شیوه ابراز هیجان از نوع بازداري هیجانی هستند (کینگ و ایمونز، 1990). در بررسی علل و عوامل تأثیر گذار بر سبک ابراز هیجان، تیپ های شخصیتی از جمله متغیرهای مطرح در این زمینه بوده است که از میان تیپهای شخصیتی مختلف تیپ شخصیتی D اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است (ليم و همكاران، 2011).
تيپ شخصيتي D دارای دو مؤلفه ی عاطفه منفي و بازداري اجتماعي مي باشد. عاطفه منفي با تمايل به بيان هيجانات منفي مشخص مي شود. افراد داراي عاطفه منفي بالا، بيشتر تمايل به تجارب عاطفه منفي در همه اوقات، صرف نظر از موقعيت دارند (دنولت، 1998). عاطفه منفي ممكن است هم به عنوان يك متغير مداخله گر و هم به عنوان يك عامل خطر واقعي عمل كند (دنولت و همکاران، 2000).
بازداري اجتماعي با تمايل پايدار به بازداري تجربيات هيجاني و رفتاري در تعاملات اجتماعي مشخص مي شود. افراد داراي بازداري اجتماعي بالا بيشتر تمايل دارند كه از طريق كنترل بيش از حد خود بيانگري (عدم ابراز و تصريح عقايد وخصوصيات خود) از واكنش هاي منفي ديگران جلوگيري كنند (ايمونسا و همکاران، 2007) و همین رویکرد موجب ایجاد آشفتگیهای پایدار در این افراد میشود؛ بنابراین در این مبحث به بررسی ارتباطات بین الکسی تایمیا با سبکهای ابراز هیجان و تیپ شخصیتی D پرداخته شده است.
1-2- بیان مسئله
مهارت در ابراز هیجان مقابله با چالش‌هاي زندگی را آسان تر مي‌کند و منجر به افزایش سلامت روانی در اینگونه افراد میشود (کینگ و امونز، 1990). افرادی که از نظر هیجانی توانمند هستند، در موقعیت‌هاي مختلف احساس‌هاي خود را تشخیص مي‌دهند، مفاهیم ضمنی آن را درک مي‌کنند و به گونه موثری حالت‌هاي هیجانی خود را برای دیگران بیان مي‌کنند. این افراد در مقایسه با افرادی که توانایی درک و بیان حالت‌هاي هیجانی خود را ندارند، در کنار آمدن با تجربه‌هاي منفی از موفقیت بیشتری برخوردارند و سازگاری مناسب تری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان مي‌دهند (گلمن،1995).
اصطلاح آلکسی تایمیا (ناگویی خلقی)، اولین بار توسط سیفنوس (1972، 1973) برای توصیف مجموعه ای از ویژگی‌هاي شناختی و عاطفی و در توصیف افرادی به کار برده شد که فقدان ظرفیت عاطفی آنها، منجر به شکست در توصیف هیجانات و به کلام در آوردن آنها می‌شد (میجر و همکاران، 2006). آلکسی تایمیا به عنوان یک اختلال چند شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و سبک تفکر بیرون مدار میشود. درکل آلکسی تایمیا را مي‌توان به عنوان نقص در بازنمایی هیجان ها، پردازش شناختی و تنظیم حالات هیجانی بین فردی در نظر گرفت (تیلور و بگبی، 2004). بنابراین آلکسی تایمیا یا نارسایی هیجانی بعنوان یک پدیده ی هیجانی شناختی به اختلال خاص در کارکرد روانی اطلاق می‌شود که در نتیجه ی فرآیند بازداری خودکار اطلاعات و احساسات هیجانی به وجود می‌آید. ناتواني در ارزيابي و ابراز هيجان‌ها را با آلكسي تایمیا در ارتباط دانسته اند (بگبی و همکاران، 1994).
در ارتباط با آلکسی تایمیا، مؤلفه‌هاي مختلفی مطرح شده اند که از جمله‌ی آنها مي‌توان به تیپ شخصیتی D و سبک‌هاي ابراز هیجان اشاره کرد. پژوهشگران آسیب شناسی روانی معتقدند که عدم توانایی به کارگیری و اصلاح مهارتهای تنظیم هیجانی، پیش بینی کننده آسیب‌هاي روانی فرد در آینده مي‌باشد. به همین دلیل هنگامي كه فرد با يك موقعيت هيجاني روبرو مي شود احساس خوب و خوش بيني براي كنترل هيجان كافي نيست بلكه وي نياز دارد كه در اين موقعيت‌ها بهترين كاركرد شناختي را نيز داشته باشد (رضوان و همکاران، 2006). در همین رابطه، پاركر و همكاران (1993) و كوينتون و واگنر (2005) گزارش کرده اند كه آلكسي تايميا با دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني رابطه دارد.
ابرازگری هیجانی از ابعاد مهم و تامین‌کننده سلامت روان است و نقش کلیدی در سلامت روان دارد؛ زیرا در صورت عدم ابراز هیجان خاطرات آسیب‌زا همراه با هیجانات سرکوب شده به مقاومتی ناهشیار و نشانگان آسیب‌زا منجر می‌شوند. از دیدگاه علوم شناختی، هیجان‌ها به عنوان دسته ای از طرحواره‌هاي مبتنی بر پردازش اطلاعات شناخته مي‌شوند که شامل فرآیندها و تجسم‌هاي نمادین و غیر نمادین هستند. کاهش ابراز هیجانات اساسا بیانگر نوعی فقدان یا بدتنظیمي‌هیجانات است. به همین صورت آسیب در ظرفیت‌هاي پردازش هیجانی مبتنی بر نارسایی هیجانی ممکن است یک عامل خطر احتمالی برای انواع مشکلات سلامت روان باشند. دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني، گرايش به ابراز هيجان داشتن ولي ناتوان از ابراز آن بودن، ابراز هيجان بدون تمايل واقعي، ابرازكردن و سپس پشيمان شدن مي باشد (كينگ و امونز، 1990). دوسوگرایی در ابرازگري هیجان ممکن است به عنوان احساس هاي هیجانی به سرعت متغیر یا به طور همزمان شدید و متضاد به یک موضوع تعریف شود (کینگ، 1998). كنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني، خود دو سبك از سبك هاي ابراز هيجان هستند. افراد توانمند از نظر کنترل هیجانی، احساس هاي خود را تشخیص مي‌دهند، مفاهیم ضمنی آن را درك مي‌کنند و به گونه مؤثرتري حالت هاي هیجانی خود را براي دیگران ابراز مي‌دارند. برخی افراد هیجان‌هاي خود را آزادانه و بدون نگرانی از پیامدهاي آن ابراز مي‌کنند؛ برخی دیگر در انتقال حالت هاي هیجانی محافظه کارند و برخی هیجان هاي ناراحت کننده را در ذهن خود مرور مي‌کنند و افرادي نیز ممکن است ابرازگر یا غیر ابرازگر باشند، ولی در عین حال در مورد سبک ابرازگري خود متعارض باشند (کینگ و کلبی، 1995).
نتایج پژوهشهای کاستلی و همکاران (2013)؛ دالبداک و همکاران (2013)، مظاهری و افشار (1389)؛ لی و همکاران (2007) نشان داده است که بین آلکسی تایمیا و دو بعد دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات آن، با افسردگی و اضطراب همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد از طرفی اضطراب با ویژگی‌هاي شخصیت D رابطه تنگاتنگی دارد. نتایج تحقیقات ویلیامز و همکاران (2011) و ماتن و جنکاز (2007) نیز موید همین نتیجه بوده است.
تيپ شخصيتي D به عنوان يك تيپ شخصيتي آشفته تعريف مي شود كه شامل دو رويداد همزمان هيجان پذيري منفي (تمايل به تجربه ي هيجانات منفي) و بازداري اجتماعي (تمايل به بازداري از خود ابرازي در تعاملات اجتماعي) است (دنولت، 1998). هنگامي كه فردي اين دو خصوصيت شخصيتي يعني عاطفه منفي و بازداري اجتماعي را به طور همزمان و با شدت بالا دارا باشد، به عنوان تيپ شخصيت D يا شخصيت پريشان طبقه بندي مي شود. به همین ترتیب، بازداري اجتماعي با تمايل پايدار به بازداري تجربيات هيجاني و رفتاري در تعاملات اجتماعي مشخص مي شود. افراد داراي بازداري اجتماعي بالا بيشتر تمايل دارند كه از طريق كنترل بيش از حد خود بيانگري (عدم ابراز و تصريح عقايد وخصوصيات خود) از واكنش هاي منفي ديگران جلوگيري كنند (ايمونسا و همکاران، 2007).
مطالعه پژوهشهای پیشین اهمیت بررسی و تشخیص عوامل موثر بر الکسی تایمی که میتوانند نقش تشدید کننده یا متعادل کننده داشته باشند را آشکار میشود. از آنجایی که بیشتر ادبیات در این زمینه آلکسی تایمیا را با مؤلفه‌هاي اثر گذار بر آن به طور جداگانه بررسی کرده اند، شناسایی رابطه تیپ شخصیتی D، سبک‌هاي ابراز هیجان با آلکسی تایمیا، مي‌تواند به روشن شدن همپوشانی این صفات با یکدیگر کمک کرده و نشان دهد که کدام دسته از متغیر‌ها به لحاظ همپوشی با این سازه مي‌توانند در ابتلا به اختلالات، تداوم آنها و دشواری در درمان، تاثیرگذار باشند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین آلکسی تایمیا با تیپ شخصیتی D و سبک‌هاي ابراز گری هیجان پرداخته است تا به طور همزمان نقش ارتباطی این عوامل را مورد بررسی قرار دهد و از طریق فهم بیشتر این سازه، امکان اقدامات پیشگیرانه و تشخیص بهتری را فراهم آورد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تحقیقات پیشین نشان داده اند که مشکلات هیجانی درصد بالایی از افراد جوامع مختلف را دچار مشکل کرده است. برای مثال متیلا و همکاران (2006)، همچنین یالوق (2010)، میزان شیوع آلکسی تایمیا را در جمعیت عمومي‌بالغ بر 10 درصد گزارش کرده اند. متأسفانه اين مشكل در جوامع پيشرفته امروز زياد ديده مي‌شود چون به‌جاي بها دادن به ارزش‌هاي والاي عاطفي، به ظاهر، مسائل مادي، رتبه و درجه تحصيلي و شغلي اهميت داده مي‌شود؛ بنابراین به نظر مي‌رسد تحمل پایین افراد، آنها را مجبور برای یافتن راهی فوری برای خلاصی از هیجانات مي‌کند (سو و همکاران، 2008). بیشتر تحقیقات انجام شده نشان مي‌دهند که آلکسی تایمیا با انواع اختلالات روانی از جمله؛ اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، اختلالات درد و گرایش به سوءمصرف مواد و در کل با سلامت عمومي‌پایین رابطه دارد (دوبی و همکاران، ۲۰۱۰؛ پیکاردی و همکاران، ۲۰۰۹). شناسایی رابطه تیپ شخصیتی D، سبک‌هاي ابراز هیجان با آلکسی تایمیا، مي‌تواند به روشن شدن همپوشانی این صفات با یکدیگر کمک کرده و نشان دهد که کدام دسته از متغیر‌ها به لحاظ همپوشی با این سازه مي‌توانند در ابتلا، تداوم و دشواری در درمان، تاثیرگذار باشند. علاوه بر این، پژوهش حاضر مي‌تواند در تعمیم نتایج قبلی یا به چالش کشیدن آنها، فراهم آوردن دانش لازم در مورد آلکسی تایمیا و روشن ساختن سهم عوامل اثرگذار بر این سازه موثر واقع شود.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی:
بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌هاي ابراز هیجان.
1-4-2- اهداف فرعی:
بررسی رابطه آلكسي تایمیا با مولفه های سبك هاي ابراز هيجان (ابرازگري هيجاني، كنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني).
بررسی رابطه تیپ شخصیتی D با مولفه های سبك هاي ابراز هيجان (ابرازگري هيجاني، كنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني).
بررسی نقش جنسیت در رابطه با آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D و سبک‌هاي ابراز هیجان.
1-5- سؤالات تحقیق
1-5-1- سؤال اصلی:
آیا بین آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌هاي ابراز هیجان (ابرازگري هيجاني، كنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني) رابطه ای وجود دارد؟
1-5-2- سؤالات فرعی:
1- آیا بین تیپ شخصیتی D با مولفه های سبک‌هاي ابراز هیجانی (ابرازگري هيجاني، كنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني) رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین تیپ شخصیتی D و کنترل گری در ابراز هیجان رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-2 آیا بین تیپ شخصیتی D و دو سو گرایی در ابراز هیجان رابطه معنی داری وجود دارد؟
2- آیا بین آلکسی تایمیا با سبک‌هاي ابراز هیجان (ابرازگري هيجاني، كنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني) رابطه معنی داری وجود دارد؟
2-1 آیا بین آلکسی تایمیا و کنترل گری در ابراز هیجان رابطه معنی داری وجود دارد؟
2-2 آیا بین آلکسی تایمیا و دو سو گرایی در ابراز هیجان رابطه معنی داری وجود دارد؟


مبلغ واقعی 52,200 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,150 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 88

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب