تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1010
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996810

شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان


شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان

چکيده

بلايت باكتريايي(Xanthomonas arboricola pv. Juglandis) يكي از بيماري­هاي مهم گردو است كه هرساله باعث کاهش توليد گردو در غرب، مركز و شمال ايران مي­شود.این بیماری اولين­بار در سال 1327 توسط اسفندياري از قزوين و مازندران گزارش گردید سپس، به­طور وسيع از استان­هاي شمالي، مركزي و غربي كشور گزارش شد. عامل بيماري برگ‌ها، گل‌ها، جوانه‌ها و ميوه‌هاي گردو را آلوده مي كند. به­منظور شناسايي عامل بيماري بلايت باکتريايي گردو در استان­هاي مختلف در طي فصل بهار و تابستان سال1390 از برگ­هاي آلوده درختان گردوي از استان­های لرستان، کردستان و البرز نمونه برداري به عمل آمد و طبق روش­هاي مرسوم در باکتري شناسي، باکتري عامل بيماري جدا، خالص­سازي و شناسایی شد. اثبات بیماریزایی روي نهال سه ساله و میوه گردو به اثبات رسید. پس جداسازي در سطح محیط کشت دو نوع کلنی زردرنگ و کرم رنگ مشاهده شد که کلنی های کرم رنگ از فراوانی بیشتری برخوردار بودند.کلنی های زردرنگ بر اساس نتایج آزمون­های بیوشیمیایی به­عنوانX. arboricolapv. juglandis شناسايي شدند. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل خوشه­اي الگوی حاصل از روش rep-PCR جدايه­هاي مورد بررسي از نظر تنوع ژنتيکي در سه گروه با 56% تشابه قرار گرفتند. جدايه­هاي زانتوموناس براساس تعيين توالي ژن RNA پلي مراز زير واحد بتا و ترسيم دندروگرام به روش نيبرجوينينگ در یک گروه مجزا قرار گرفتند بر اين اساس جدايه 10 ، 11 و 12 که از استان لرستان و کردستان جداسازي شده بودند، کاملا متمایز از ساير زانتوموناس­ها در يک گروه مستقل قرار گرفتند. جدایه­های کرم رنگ بر اساس نتایج آزمون­های بیوشیمیایی، اثبات بیماریزایی به عنوان Pseudomonas syringae pv. syringae,Pseudomonasviridiflava و Pseudomonas spشناسایی شدند. جدايه­ها در واکنش rep- PCR در گروه­هاي مختلف و متنوعی قرار گرفتند. این جدایه­ها بر اساس مقایسه­ی توالي ژن RNA پلي مراز زير واحد بتا و ترسيم دندروگرام به روش نيبرجوينينگ در سه گروه مجزا قرار گرفتند. گروه اول شامل جدايه­هاي 9، 10، 18و 41 به­عنوان نماينده 24 جدايه با 99% به Pseudomonas syringae pv. syringae شباهت داشت، و گروه دوم شامل جدايه­ی 48 با 99% به Pseudomonasviridiflava شبیه بود و گروه سوم شامل جدايه­هاي 31 و 11 به .Pseudomonas sp تعلق داشتند که جدايه 11 با گونهP. cedrina به ميزان 99% شباهت داشت. اين اولين گزارش از بيماري­زايي Pseudomonas syringae pv. syringae در گردو مي باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

1- فصل اول- کليات

1-1- مقدمه4

1-2- اهمیت اقتصادی گردو در ایران و جهان4

1-3- منشاء و انتشار گردو 4

1-4- مناطق رشد و میزان تولید 7

1-5- ویژگی های گیاه شناسی گردو11

1-5-1- شکل ظاهری و اندازه 11

1-5-2- ترکیبات میوه و موارد استفاده 12

1-6- رده­بندی13

1-7- ارقام گردو16

1-8- پایه­های گردو16

1-9- گردوی ایرانی17

1-9-1- گونه­ها و واریته­های گردوی موجود در ایران.18

1-10- شرایط مناسب برای گردو........................ 18

1-10- 1- آب و هوا.................................. 18

1-10- 2- بارندگی ................................. 19

1-10-3- خاک....................................... 19

1-10-4- آبیاری..................................... 20

1-11- بیماری­های گردو............................... 21

1-12- معرفی منطقه مورد مطالعه...................... 21

1-12- 1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان.... 21

فصل دوم: بررسي منابع

2-1- بیماری بلایت باکتریایی گردو................... 24

2-1-1- عامل بيماري Xanthomonas arboricola pv. juglandis25

2-2- ویژگی های جنس زانتوموناس...................... 26

2-3- روش های شناسایی جنس Xanthomonas........... 28

2-3-1- صفات مورفولوژیکی....................... 28

2-3-2- صفات بیوشیمیایی........................ 28

2-4- روش های سرولوژیکی و مولکولی................... 28

2-5-فیلوژنی جنس Xanthomonas........................ 29

2-6– گونه های Pseudomonas .....................................................................................................30

2-6-1- خصوصیات راسته Pseudomonadales............................................. 31

2-6-2- خصوصيات خانواده Pseudomonadaceae ......................................................32

2-6- 3- مشخصات و خصوصیات باکتری شناسی جنس Pseudomonas......................32

2-6-4- موقعیت تاکسونومیکی جنسPseudomonas ..... 34

2-6-5- موقعیت تاکسونومیکی گونه syringaePseudomonas....................................34

2-6-6- مکانیزم بیماریزایی در Pseudomonas syringae.36

2-7- علائم بیماری بلایت گردو ....................... 38

2-7-1- علائم بیماری............................ 38

2-7-2- علائم روی برگ........................... 39

2-7-3- علائم روی گل نر......................... 40

2-7-4- علائم روی گل ماده....................... 40

2-7-5- علائم روی شاخه.......................... 40

2-7-6- علائم روی میوه.......................... 41

2-8- اپیدمیولوژی و چرخه زندگی عامل بیماری....... 42

2-9- زمستانگذرانی.................................. 43

2-10- وضعیت بیماری در ایران........................ 44

2-11- کنترل بیماری................................. 45

2-11-1- پیشگیری.................................... 45

2-11-2- روش­های فیزیکی.............................. 45

2-11-3- سمپاشی..................................... 46

2-11-4- تهیه نهال سالم و حفظ باغ­های جوان........... 46

2-11-5- نوع آبیاری................................. 46

2-11-6- تغذیه...................................... 47

2-11-7- محلول­پاشی.................................. 47

2-12- تنوع ژنتیکی باکتری های بیماریزای گیاهی....... 49

2-13- روش های مولکولی مبتنی بر DNA ............... 50

2-14- تکنیک های مولکولی: مروری بر روشهای تشخیصی باکتری ها 51

2- 14-1- بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس توالی تکراری rep- PCR 52

2-14-2- واكنش زنجیره ای پلی مراز ((Polymerase Chain Reaction.53

2-14-3- تاریخچه PCR ............................... 54

3-14-4- مراحل انجام واکنش PCR...................... 55

2-14-5- سیکلهای حرارتی لازم برای PCR............... 56

2-14-6- نشانگر rep............................................................................................. 57

2- 15- فیلوژنی و طبقه بندیباکتری ها بر اساس توالی های DNA. 60

2-16- ژن 16s Rrna................................... 60

2-17- ژن RPOB64

2-18- تکنیک الکتروفورز............................. 64

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- تهیه استرین ها................................ 67

3-1-1- نمونه برداری و جداسازي عامل بيماري .... 67

3-1-2- تکثیر و نگهداري باکتری ها ............. 68

3-1-3- نگهداري باکتری ها...................... 68

3-1-3-1- نگهداري جدایه ها در گلیسرول 15 %..... 68

3-1-3-2- نگهداري جدایه ها در محیط کشت......... 68

3-2- بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ....... 68

3-2-1- واکنش فوق حساسیت Hypersensitive Tests............. 68

3-2-2- آزمون اثبات بیماریزایی...................... 69

3-3- آزمون های بیوشیمیایی.......................... 69

3-3-1- آزمون آرژنین دهیدرولاز...................... 69

3-3-2- آزمون اکسیداز.............................. 70

3-3-3- آزمون اثر باکتری روی شیر لیتموس............ 71

3-3-4- آزمون احیای نیترات به نیتریت.............. 71

3-3-5- آزمون تحمل نمک طعام ....................... 73

3-3-6- آزمون تجزیه بی هوازی گلوکز................. 73

3-3-7- آزمون سولفید هیدروژن H2S)) از سیستئین...... 73

3-3-8- آزمون تولید لعاب روی محیط YDC.............. 74

3-3-9- آزمون تولید لوان........................... 74

3-3-10- آزمون ذوب ژلاتین........................... 74

3-3-11- آزمون رشد در دمای 35 درجه سانتی گراد...... 75

3-3-12- آزمون کاتالاز.............................. 75

3-3-13- آزمون گرم با محلول 3 درصد پتاس........... 76

3-3-14- آزمون هیدرولیز اسکولین.................... 76

3-3-15- آزمون هیدرولیز توئین 80................... 76

3-3-16- آزمون هیدرولیز نشاسته .................... 77

3-3-17- آزمون اوره آز............................. 77

3-3-18- آزمون داکسی ریبونوکلئاز................... 78

3-3-19- آزمون لسیتیناز ........................... 78

3-3-20- آزمون تولید رنگدانه فلورسنت.............. 79

3-3-21- آزمون فعالیت تایروزیناز................... 79

3-3-22- آزمون واکنش متیل رد و تولید استوئین ...... 79

3-3-23- آزمون مواد احیاء کننده از ساکارز (RSS)... 80

3-3-24- آزمون هیدرولیز آربوتین (بتاگلوکوزیداز)... 80

3-3-25- آزمون هیدرولیز کازئین شیر................ 80

3-3-26- آزمون تولید اندول......................... 80

3-3-27- آزمون لهانیدن ورقه های سیب زمینی.......... 81

3-3-28- آزمون سیترات.............................. 81

3-4- بررسی خصوصیات تغذیه ای........................ 82

3-4-1- آزمون مصرف منابع مختلف کربن............ 82

3-5- گروه بندی استرین ها........................... 82

3-6- بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت استرینهای مورد بررسی............................................................82

3-6-1- تعيين تنوع ژنتیکی جدايه­ها با روش rep-PCR.....................................................................82

3-6-1-1- استخراج ژنومی DNA

3-7- روش rep-PCR.................................... 83

3-7-1- مخلوط واکنش جهت انجام آزمون PCR......... 83

3-7-2- برنامه تکثير براي آغازگرهاي ERIC IR، ERIC2 و آغازگر BOX A1R............................................ 84

3-7-2-1- چرخه حرارتی...................................................................................................84

3-7-3- بافر TAE 5x.............................. 85

3-7-4- الکتروفورز نتيجه PCR در ژل و عکس­برداري از ژل 85

3-7-5- شیوه آنالیز نتایج rep-PCR............... 85

3-7-6- تعيين توالي نوکلئوتیدی(Sequencing).................................................................................86

3-8- آنالیز کامپیوتری توالی ها..................... 87

فصل چهارم: نتایج

4-1- جداسازی....................................... ..89

4-2- شناسایی و تعیین خصوصیات فیزیولوزیکی و بیوشیمیایی استرینها...............................................91

4-2-1- اثبات بیماریزایی...........................................................................................................91

4-2-2- خصوصيات فنوتيپي و بيوشيميايي ...........................................................................93

4-2-2-1- نتايج خصوصيات فنوتيپي جدايه هاي Pseudomonas عامل لکه برگی گردو.................93

4-3- نتايج خصوصيات فنوتيپي جدايه هاي Xanthomonas عامل بلايت باکتريايي گردو..................................... 97

4-4- الگوي DNA حاصل از rep-PCR با پرايمر ERIC براي Pseudomonas102

4-5- اثر انگشت ژنتيكي DNA ژنومي حاصل از rep-PCR براي Xanthomonas ................................................... 103

4-6- تجزيه خوشه­اي.................................. 106

4-7- تعیین توالی قطعات و آنالیز کامپیوتری آن­ها.... 106

فصل پنجم: بحث

5-1- پیشنهادات..................................... 115

فهرست منابع .........................................................................................................................................118

چکیده انگلیسی.....................................................................................................................................127

فهرست جداول:

فصل اول

جدول 1-1- میزان تولید گردو در کشورهای مختلف در سال 2007 طبق گزارشFAO ...................8

جدول 1-2- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گردو در کشور در سال 1387 ...................8

جدول 1-3- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصولات باغی(دایمی) استان لرستان در سال 1387.................................................................................................................................................. 9

جدول 1-4- سطح زیر کشت و میزان تولید گردو در ایران به تفکیک استان در سال 1385 .....9

جدول 1- 5- ترکیبات مغز گردو .............................................................................................13

جدول 1-6- گونه­های گردو ................................................................................................. 14

جدول1-7 – مقایسه خصوصیات سه پایه رایج مورد استفاده برای گردوی ایرانی در کشورهای مختلف .................................................................................................................................................... 17

جدول 1-8- زمان تقریبی مراحل مختلف رشد میوه گردو ..................................................... 20

فصل دوم

جدول2-1- میزان حساسیت ارقام گردو به باکتریوز .............................................................. 38

جدول2-2- توانایی بررسی تنوع ژنتیکی روش های مختلف براساس DNA، در سطوح مختلف تاکسونومی باکتری ها ............................................................................................................. 50

جدول 2-3-توالی نوکلئوتیدی پرایمرهای عمومی ................................................................ 59

جدول 2-4- توالی­های نوکلئوتیدی پرایمرهای اختصاصی مورد استفاده برایX. A. J ....... 59

فصل سوم

جدول 3-1- آغازگرهاي استفاده شده در انگشت نگاري DNA به روش rep-PCR ....... 83

فصل چهارم

جدول 4-1 : فهرست استرینهای جدا شده از درختان گردو در سال 1390 و مورد استفاده در این مطالعه ........................................................................................................................................ 89

جدول 4-2- خصوصيات فنوتیپی و بيوشيميايي استرین­های Pseudomonas جدا شده از برگ گردو ..................................................................................................................................................... 93

جدول 4-3- خصوصيات فنوتیپی و بيوشيميايي استرین­های Xanthomonas جدا شده از برگ و میوه گردو .................................................................................................................................. 98

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- دندروگرام تشابه جدايه­ها براساس آزمون­هاي فنوتيپي جدايه­هاي Pseudomonas عامل بيماري باکتري بلايت و لکه برگي گردو .......................................................................... 97

نمودار 4-2- دندروگرام تشابه جدايه­ها براساس آزمون­هاي فنوتيپي جدايه­هاي Xanthomonas عامل بيماري باکتري بلايت گردو با استفاده از نرم افزار NTCY`S با روش جاکارد ............. 101

نمودار 4-3- گروه­بندي استرين­هايPseudomonas جدا شده از برگ و ميوه گردو بر اساس تلفيق داده­هاي BOX-PCRو ERIC-PCR با استفاده از نرم افزار NTCY`s با ماتريس جکارد......................................................................................................................................... 103

نمودار 4-4- گروه بندي استرين­هاي Xanthomonasجدا شده از برگ و ميوه گردو بر اساس تلفيق داده هاي BOX-PCRو ERIC-PCR با استفاده از نرم افزار NTCY`s با ماتريس جکارد ................................................................................................................................................... 105

نمودار4-5- دندروگرام فيلوژنتيکي جدايه ها به روش نيبر جويينيگ با استفاده از نرم افزار مگا5 108

نمودار 6-4- دندروگرام فيلوژنتيکي جدايه هاي xanthomonasبه روش نيبر جويينيگ با استفاده از نرم افزار مگا 5 109

فهرست اشکال

فصل سوم

شکل 3-1- شماي شماتيک مارکر 100bp DNA Ladder Plus, Bioron در ژل آگارز 1.7% 86

فصل چهارم

شکل4-1- علائم باکتريPseudomonas syringae روي گردو جمع آوري شده از استان لرستان 90

شکل4-2- واکنش فوق­حساسيت روي برگ­هاي شمعداني تاشي از تلقيح استرين­هاي xaj .... 91

شکل4-3- واکنش فوق­حساسيت روي برگ­هاي توتون تاشي از تلقيح استرين­هاي xaj ........ 91

شکل4-4- لکه­هاي سوختگي باکتريايي ناشي از آزمون اثبات بيماريزاييدر برگهاي گردو.....92

شکل4-5- لکه­هاي سوختگي باکتريايي ناشي از آزمون اثبات بيماريزاييدر برگ­هاي گردو... 92

شکل4-6- لکه­هاي سوختگي باکتريايي ناشي از آزمون اثبات بيماريزاييدر میوه گردو.......... 92

شکل4-7- تنوع ژنتيکي بين استرين­هاي Pseudomonasجدا شده از برگ و ميوه گردو بر اساس ERIC-PCR .............................................................................................................................102

شکل 4-8- تنوع ژنتيکي بين استرين­هاي Pseudomonasجدا شده از برگ و ميوه گردو بر اساس BOX-PCR ............................................................................................................................. 102

شکل 4-9- تنوع ژنتيکي بين استرين­هاي Xanthomonasجدا شده از برگ و ميوه گردو بر اساس BOX-PCR ............................................................................................................................. 104

شکل 4-10- تنوع ژنتيکي بين استرين­هايXanthomonas جدا شده از برگ و ميوه گردو بر اساس ERIC-PCR 104

شکل 4-11- الکتروفورزDNA تکثير شده با آغازگر Laps , laps 27 در واکنش PCR ......... 107

1-1- مقدمه

گردو درختی از خانواده Juglandaceae وجنس Juglans است (بختیاری، 1382). این جنس دارای 21 گونه می باشد كه همگی خزان كننده و دارای میوه خوراكی بوده و برخی از این گونه ها از نظر چوب نیز با ارزش می باشند. گردو درختی است زیبا و سایه افكن كه به عنوان درخت زینتی به كار می رود. این درخت در مناطق معتدل دنیا رشد و پرورش می یابد. گردو از محصولات مهم خشكباری دنیا به شمار می آید و در بعضی كشورهای صنعتی به عنوان یك درخت روغنی بسیار مهم محسوب می شود. گردوهايموجود به دليل تكثير با بذر داراي تنوع ژنتيكي بسيار غني بوده و صفات با ارزشي درژنوتيپ ها وجود دارد كه پس از شناسايي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. (وحدتی، 1382).

1-2- اهمیت اقتصادی گردو در ایران و جهان

گردو یکی از درختان بسیار مهم و ارزنده گروه پهن برگان است که در بسیاری از نقاط جهان در نیمکره شمالی از اروپای جنوبی، مرکزی و شرقی تا قفقاز وشمال و مرکز ایران تا دامنه های هیمالایا و کشور چین وژاپن و همچنین گونه هایی از آن در قاره آمریکای شمال و آمریکای جنوبی به طور طبیعی می روید و کاشته می شود که اکثر حائز اهمیت هستند. (طباطبایی و همکاران، 1377) تنها جنگل طبیعی باقی مانده از این محصول در دنیا هم اکنون در قرقیزستان و در شرایط بسیار خوب موجود است. در ایران کاشت گردو از دره گز و مغان در شمال کشور تا اقلید فارس در جنوب و از ارتفاعات جنوب غربی ارومیه تا کوه تفتان در جنوب شرقی بین طولهای جغرافیایی 45 تا 65 درجه بخوبی می­رویند ولی بهترین بازدهی مربوط به باغهایی است که در ارتفاعات دامنه های البرز، خراسان، آذربایجان و دامنه های زاگرس (به ویژه تفرش، گلپایگان و تویسرکان) قرار دارند.

همچنین اطراف کوه­های لاله زار و جبال بارز منطقه ای است که از مراکز عمده گردو کاری کشور به حساب می آید . اكثر قریب به اتفاق این‌ درختان حاصل كشت بذر بوده و به همین دلیل دارای تفرق و تنوع صفات زیادی هستند (بختیاری و همکاران، 1382).

1-3- منشاء و انتشار گردو

كشور ایران سرزمینی است حاصلخیز با اكوسیستمی متنوع و وسیع كه قسمتی از رویشگاه‌های وسیع گردو را در دنیا شامل می‌شود كه این تنوع اقلیم و اكوسیستم را در سایر نقاط جهان كمتر می‌توان یافت. منشأ طبیعی گردوی ایرانی، مناطق كوهستانی آسیای مركزی است. گرچه بسیاری از دانشمندان فلات ایران را منشأ اصلیJ.regia دانسته ولی تحقیقات مولكولی و ایزوآنزیمی ثابت نموده كه مركز تنوع گونه مذكور، دامنه‌های شمالی رشته كوه تین شان (Tien shan) واقع در استان زین جیانگ در شمال غربی چین می‌باشد (بختیاری و همکاران، 1382).

تاریخچه پرورش گردو به زمان­های بسیار دور و نامعلوم برمی­گردد. برا ساس گزارش او روک (O, Rourke) و بعد از عصر یخبندان از آسیای صغیر به مناطق مختلف دنیا انتشار یافته است. ولی اسبلت بر اساس تصاویر فسیلی عقیده دارد که گردو قبل از پیدایش انسان وجود داشته است. گفته می­شود که گردو در باغ شاه سلیمان پرورش داده می شد. در ایران قدیم گردو در معامله های پایاپای بکار برده می شد که از این طریق به کشورهای مصر، بیزانس، ایتالیا و حتی کشورهای اروپایی ودنیای جدید انتشار یافته است.

از آنجا كه گردو در گذشته‌های بسیار دور از فلات ایران به یونان و روم و بعداً به انگلستان برده شد و در سال 1769 میلادی توسط انگلیسی‌ها به امریكا رفته، برخی از باغداران به اشتباه این گونه را گردوی انگلیسی (EnglishWalnut) می‌نامند. برخی از ارقام گردو مربوط بهJ. regia از مناطق كوهستانی واقع در كارپاتین لهستان منشأ گرفته‌اند كه به (گردوی كارپاتی) معروفند. عده‌ای از محققین عقیده دارند كه این واریته­ها می‌توانند دمای منفی 35 درجه سانتیگراد را تحمل كرده و زنده بمانند و به عنوان نژادهای مقاوم گردو نسبت به سرما شناخته شده‌اند (بختیاری و همکاران، 1382).

پایه های وحشی گردوی ایرانی (Juglans regia L. ) در منطقه کوههای کارپاتیان در شرق اروپا، سرتاسر ترکیه، عراق، ایران، روسیه جنوبی و افغانستان تا شمال­غربی هیمالیا یافت شده است. بنابراین می­توان گفت منشاء گردو، ایران و مناطق اطراف آن می باشد که سپاه اسکندر در بازگشت خود، آن را به اروپا برده است.

در حدود هیجده گونه از جنس گردو، بومی مناطق شمال و جنوب آمریکا، مرکز چین، منچوری و ژاپن می باشد. رومی ها به علت علاقه زیاد به گردو، آن را پادشاه تمامی خدایان، بلوط ژوپیتر یا به لاتین، جویز- گلانسJovis – glans می­نامیدند که همین ژوگلانس امروزی است و بعداً گردو نام گرفت، حتی اکنون بیشتر باغهای قدیمی امریکایی گردو را به همان نام ایرانی یعنی گردوی پارسی می­شناسند. گردو از ایتالیا به اسپانیا، فرانسه، پرتقال، آلمان و جنوب روسیه و از آنجا به چین و تبت برده شده است.

ریشهء کلمه گردو از گال نات (Gaul nut) گرفته شده است. در زمانهای گذشته نام کشور فرانسه گال بود و گردو نیز گال نات نامیده می شد که بعد این کلمه در انگلیسی به والنات (گردو) تغییر کرد. طبق نظر دیگری، نام گردو از کلمه قدیمی گردوی والش گرفته شده است. در ضمن گردو به نامهای دیگری نیز مثل گردوی ایرانی، گردوی انگلیسی یا گردوی کارپاتی نامیده می شود اما به نظر می­رسد که مناسب­ترین اسم گردوی ایرانی است، زیرا منشاء آن ایران می باشد (راموز و همکاران، 1984).

گردوی انگلیسی یک نام گمراه کننده است زیرا گردو هیچ رابطه ای با انگلستان ندارد. احتمال می رود که این نام به علت انتقال این میوه از کشورهای مدیترانه ای توسط کشتی های انگلیسی به گردو داده شده است بعلاوه تشخیص گردو از گردوی سیاه امریکایی آسان است. وجه تسمیه گردو به نام گردوی انگلیسی به این علت است که زمانی برای اولین بارانگلیسی ها که در ایران برای جستجو و خرید چوب گردو فعالیت داشته اند آن را با خود به انگلستان برده و نام گردوی انگلیسی را روی آن گذاشته اند.

حساس بودن گردو نسبت به سرما مانع گسترش آن از آمریکای شمالی و فرانسه به مناطق شمالی­تر می­شد ولی با وارد کردن رقم گردوی مقاوم به سرما که از کوه­های کارپات لهستان آورده شده بود این مشکل حل شد و گردوی کارپات موجودیت یافت. طبق گزارش اوروک (1969) احتمال دارد گردوی کارپات از نژاد مقاوم به سرمای گردوی ایرانی باشد که محصول بیشتری داشته و در زمستان سرمای 35- درجه سانتیگراد را تحمل می کند. بعلاوه این رقم شامل تمامی گردوهای مقاوم به سرمایی است که در روسیه، چکسلواکی و آلمان پرورش داده می­شود. (جلیلی مرندی و همکاران، 1380)

گونه­های مختلف گردو که در رویشگا ههای وسیعی در دنیا و ایران به طور طبیعی روئیده و کاشته می­شوند، جزء درختان چند منظوره و از نظر اقتصادی بسیار پراهمیت محسوب می­شوند (طباطبایی و همکاران، 1377). تئو فراستوس(370 قبل از میلاد مسیح ) در نوشته­های خود به گردو اشاره نموده است. پلینی(23 سال بعد از میلاد مسیح) از 9 رقم گردو نام برده وعقیده داشته است: چنانچه ارقام گردو را از راه بذر ازدیاد کنند از یکدیگر متفاوت خواهند بود (یعنی به امکان دورگ شدن و ناخالص شدن گردو آگاهی داشته است). قدیمی ترین درخت گردوی ایرانی در ایالت پنسیلوانیای امریکا در مزرعه شخصی به نام جکوب بادر قرار دارد که عمر آن را بالغ بر 230 سال تخمین زده اند و محیط تنه آن در ارتفاع 30/1 متری، 3/5 متر اندازه گیری شده است. سایه انداز این درخت متجاوز از 30 مترمربع می باشد و تصور می­رود که به وسیله مهاجرین آلمانی کاشته شده باشد. در زمان شارل مانی کشت گردو به دستور او در تمام اروپا متداول گشت.

در ایران کهنسال­ترین درخت گردو احتمالاً در اورگان شهرکرد وجود دارد. طبق کتیبه ای که در مجاورت این درخت از زیر زمین به­دست آمده تاریخ کاشت گردوهای ذکر شده مربوط به زمان یزدگرد و در حدود 1200 سال پیش می­باشد. گذشته از این درختان کهنسال گردو را درتیجان خوانسار، کیجان اصفهان، رودبار الموت قزوین و در کش طالقان نیز میتوان یافت که سن آنها از 300 تا 700 سال متغیر می­باشد(طباطبایی و همکاران، 1377).

1-4- مناطق رشد و میزان تولید

گردو تقریباً بطور وسیع در کشورهای مناطق معتدله ای که تابستان­های خیلی خنک نداشته باشند پرورش داده می شود. کشورهای عمده صادر کننده گردو به­ترتیب اهمیت شامل امریکا، چین، فرانسه، ایتالیا وترکیه می­باشد. میزان تولید گردو در سال­های مختلف متغیر است. میزان تولید گردو در کشورهای اروپایی بیشتر از سایر کشورهاست. اگر استانداردهای بین المللی تولید وبازاریابی تامین شود، گردو از پتانسیل عظیم صادراتی برخوردار می باشد. باید ارقام پوست نازک گردو که بوسیله روش غیر­جنسی ازدیاد می شوند به­جای پایه های بذری که دیر­رس و فاقد میوه­های یکنواخت هست جایگزین شوند.

گردو در عرض جغرافیایی 39-29 درجه شمالی و طول جغرافیایی 64-45 درجه شرقی، از زمین­های كم ارتفاع 2500 متر، به صورت اهلی یا وحشی در شمال، غرب و مركز كشور ایران یافت می­شود. باغ­های گردوی كشور به میزان وسیعی در دامنه های رشته كوه­های البرز، زاگرس، لاله زار و جبال بارز یافت می شوند. دو گونه J. nigra، J. hindsiiبیشتر به عنوان پایه برای گردوی ایرانی(J. regia) استفاده می شوند. (وحدتی، 1382).

طبق آمار فائو، سازمان کشاورزی و خواروبار ملل متحد (2007) مهمترین كشورهای تولید كننده گردو در جهان عبارتند از: چین با تولید سالیانه 503000 بالاترین میزان سطح زیر كشت، آمریكا با تولید 290300 تن در مقام دوم و تركیه با تولید 172572 تن در مقام سوم، ایران با میزان تولید 170000 تن مقام چهارم جهان را داراست. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)).

جدول 1-1- میزان تولید گردو در کشورهای مختلف در سال 2007 طبق گزارش FAO

نام کشور

تولید گردو (میلیون تن)

چین

503000

آمریكا

290300

ترکیه

172572

ایران

170000

در جهان 630 هزار هکتار باغ گردو موجود است. ایران باداشتن 169609 هکتار درختان بارور و نهال گردو پس از چین و آمریکا سومین تولید کننده گردوی جهان است.

استان همدان با 17175 هکتار باغ گردو (بارده 12234 هـ نهال و باغ کمتر از ده سال 4941 هـ) از نظر عملکرد مقام اول کشور را دارد. گردو کاری در اکثر استان­های کشور وجود دارد. بزرگترین شهرستان تولید کننده گردو در ایران شهرستان اقلید است. یکی از بزرگترین باغ‌های گردوی جهان (با تایید فائو) با مساحت حدود ۷۵۰ هکتار در شهمیرزاد وروستای خطیرکوه از توابع شهرستان مهدیشهر در استان سمنان واقع است.

سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گردو در کشور به تفکیک محصول در سال 1387 در جدول زیر آمده است:

جدول 1-2- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گردو در کشور در سال 1387:

نام محصول

 

تولید

عملکرد

آبی

دیم

جمع

آبی

دیم

گردو

362143

17027

379171

1/2406

9/3241

 

جدول 1-3- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصولات باغی(دایمی) استان لرستان در سال 1387:

نام محصول

سطح زیر کشت باغات(با احتساب درختان مخلوط و پراکنده)

غیر بارور

بارور

آبی

دیم

جمع

آبی

دیم

جمع

گردو

9/7868

0

9/7868

8/10096

0

8/10096

 جدول 1-4- سطح زیر کشت و میزان تولید گردو در ایران به تفکیک استان در سال 1385:

ردیف

نام استان

عملکرد

کیلوگرم بر هکتار

میزان تولید به تن

سطح زیر کشت به هکتار

 

 

کل ایران

 

جمع

بارده

نهال

 

 

1849

168320

158498

88890

69608

1

سیستان و بلوچستان

1167

21

61

18

43

2

خوزستان

2500

227

237

89

184

3

جیرفت و بم

2500

455

1455

1535

220

4

قم

1413

2083

1683

1425

285

5

یزد

1356

2088

1688

1543

145

6

سمنان

3826

5178

1878

1351

527

7

ایلام

2006

1419

2349

705

1644

8

گیلان

943

1732

3122

1837

1285

9

اردبیل

675

1324

3397

1962

1435

10

تهران

2466

7633

3613

3095

518

11

مرکزی

2246

6448

3698

2870

828

12

زنجان

3177

5716

4026

1798

2228

13

قزوین

583

2381

4906

4085

821

14

اصفهان

1553

3854

4974

2484

2470

15

کهکیلویه و بویر احمد

3160

8355

5274

2644

2630

16

گلستان

3704

2714

5294

733

4561

17

آذزبایجان غربی

972

2407

5658

2472

3213

18

کردستان

3608

12287

5820

3403

2417

19

فارس

4732

24983

7249

5280

1969

20

خراسان

1363

7834

7485

5747

1738

21

مازندران

2260

6494

9021

2874

6147

22

لرستان

1433

4768

9588

3326

6262

23

آذربایجان شرقی

401

2878

9643

7179

2464

24

چهار محال بختیاری

853

3253

12216

3814

8402

25

همدان

2785

19785

12492

7104

5388

26

کرمانشاه

598

4899

15146

8179

6967

27

کرمان

2147

24993

16512

11641

4871

             
   

 

1-5- ویژگی­های گیاه­شناسی گردو

از نظر گیاه­شناسی، گردو درختی است یک پایه و یک جنسی یعنی روی یک درخت گل­های نر و ماده به صورت جداگانه ظاهر می شود. میوه گردو از نظر گیاه­شناسی شفت محسوب می­شود. میوه­ای گرد یا نیمه گرد، کم وبیش کشیده، تخم مرغی یا بیضی نوک باریک که از رشد تخمدان پائین بوجود می­آید و به تدریج دیواره­هایی در حفره داخلی آن تشکیل می­شود که مغز گردو را به دو قسمت متقارن تقسیم می نماید. گامت­های ماده گردو دگرگشن است گرده افشانی آن بوسیله باد انجام می­شود و حشرات نقشی در آن ندارند.

1-5-1-شکل ظاهری و اندازه:

درختان گردو می توانند دارای سه شکل متفاوت باشند:

1) شکل جنگلی گردو که دارای تنه، ولی نه کاملاً مستقیم و تاج کشیده و نسبتاً باریک و نامنظم وتنه بلند و کم وبیش نامنظم وکج که گاهی به ارتفاع 10 متر و بیشتر می رسد.

2) شکل ویژه گردو که درخت دارای تنه نسبتاً کوتاه و منشعب و تاج گسترده و گرد و در تک درختان تاج آن به صورت نیم­کروی کم و بیش نامنظم می باشد. تنه آنها حداکثر به بلندی 1 تا 2 متر می­رسد ولی قطر تنه آنها به 30 تا 90 سانتیمتر بالغ می شود.

3) شکل درختچه گردو که غالبا در رویشگاه­های نامناسب و نامساعد سنگلاخ، گورستانی و با ارتفاع زیاد ظاهر می­شود که در این­صورت درخت گردو رشد زیادی نکرده کوچک مانده و مرتب ساقه­های جدیدی از بن درخت می­روید و مجموعاً حالت یک درختچه نامنظم را پیدا می­کند.

درختان جنگلی گردو تقریبا با ارتفاع 20 تا 25 متر با تنه ای به ارتفاع 8 تا 12 متر و با گرزن کشیده و قطر تنه 30 تا 50 سانتیمتر دیده می شود ولی تک درختان گردو به ارتفاع 8 تا 12 متر و با تنه ای به ارتفاع 1 تا 2 متر و قطر تنه 30 تا 90 سانتیمتر دیده می­شود. دارای برگ­های مرکب شانه ای است. اندازه­های درختان گردو اولاً بسته به خواص ژنتیکی و ارثی گونه­های مختلف آن­ها و ثانیاً در اثر شرایط محیط زیست بسیار متفاوت می­باشد.

برگ درختان گردو از نظر اندازه، رنگ، تعداد برگچه­ها، ابعاد برگچه­ها، کرکدار یا صاف بودن و غیره، در گونه­ها و واریته­ها و ارقام مختلف گردو متفاوت است. برگ اکثرگردوها خزانی، متناوب، معطر با برگچه های متقابل، تک شانه ای و با دمبرگ بلند است. از نظر گیاه­شناسی، برگ گردو جزء برگ­های مرکب تک شانه ای به شمار می آید و برگچه­های آن معمولاً کامی و یا درست و بدون دندانه هستند(طباطبایی و همکاران، 1377).

1-5-2- ترکیبات میوه و موارد استفاده

قسمت خوراکی گردو، مغز آن است که در حدود نصف وزن میوه را تشکیل می­دهد. گردو سرشار از پروتئین­ها، چربی­ها، مواد معدنی وانرژی فراوان است. مقدار این مواد در مقایسه با غذاهای دیگر و نیاز سایر میوه­های خشک بسیار زیاد است. گردو حاوی ویتامین های گروه B بوده و از نظر ویتامین B6 نسبت به بادام، گردوی برزیلی، بلوط، فندق و پکان غنی تر است. میزان ویتامین A و ویتامین C در گردو بسیار کمتر است. مواد معطر گردو از 37 ترکیب مختلف تشکیل شده است که شامل 6 آلدئید، 6 الکل و 5 کتن ketones می­باشد. یکصد گرم مغز گردو 651 کالری ارزش غذایی دارد مقدار فسفر مغز گردو با ماهی، برنج و تخم مرغ برابری می­کند. میوه های نارس و پوست سبز گردو منبع غنی اسید اسکوربیک بوده و به ترتیب 5/2 -2 و 8/0 -4/0 درصد از وزن تر آنها را اسید اسکوربیک تشکیل می­دهد. میوه­های نارس برای تهیه محصولات مختلف که غنی از اسید اسکوربیک می­باشند مثل سرکه، چاشنی­های غذا، آب میوه ها و شربتها مصرف می شوند. اسید اسکوربیک موجود در میوه­های نارس و پوست سبز در دمای معمولی اتاق بطور کامل تخریب می­شود ولی می­توان با اضافه کردن سولفور آن را محافظت نمود.

روغن گردو تقریباً بی رنگ و یا زرد کم رنگ است و طعم لذیذی دارد که برای مصارف خوراکی و نیز برای تهیه رنگ روغن نقاشی، روغن جلا و نیز در صابون سازی بکار برده می­شود. مغز گردو در حدود 60 تا 75 د رصد روغن دارد و ترکیبات عمده آن شامل اسید لینو لئیک (2/49%)، اسید اولئیک(7/25%) و اسید لینولنیک(2/18%) می باشد. مغز گردو و روغن آن میزان سرم خون، کلسترول، تری گلیسیریدها، فسفولیپیدها و چربی­های حاوی کلسترول زیاد را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می­دهد. کنجاله روغن گردو که غنی از پروتئین است در تغذیه گاو مورد استفاده قرار می­گیرد و حاوی مواد غذایی قابل هضم از جمله پروتئین (5/31%)، چربی و روغن (6/11%)، کربوهیدرات­ها (5/23%) و فیبر(7/1%) است.

تقریباً تمام قسمت­های گردو بخصوص میوه و چوب آن توسط انسان مورد استفاده قرار می­گیرد. میوه دارای طعم فوق العاده لذیذی بوده و اکثراً به صورت رومیزی مصرف می شود. همچنین پودر پوست گردو به مقدار زیاد در تهیه حشره کش­ها بکار می رود زیرا لیگنین وکوتین موجود در آن مواد شیمیایی سمی را به سهولت جذب کرده و فعال باقی می­ماند.

ترکیبات میوهء گردو در جدول شماره1-5 ارائه شده است.

جدول 1- 5- ترکیبات مغز گردو

مواد

مقدار در 100 گرم

مواد

مقدار در 100 گرم

آب

5/3 %

پروتئین

8/14 %

چربی

0/64 گرم

کربوهیدرات

8/15 گرم

فیبر

1/2 گرم

خاکستر

9/1 گرم

فسفر

380 میلی گرم

کلسیم

99 میلی گرم

آهن

1/3 میلی گرم

سدیم

2 میلی گرم

پتاسیم

450 میلی گرم

منیزیم

131 میلی گرم

ویتامین A

30 واحد بین المللی

تیامین

33/0 میلی گرم

ریبوفلاوین

13/0 میلی گرم

اسید اسکوربیک

2 میلی گرم

ارزش غذایی

631 کالری

نیاسین

9/0 میلی گرم

1-6- رده­بندی

گردو متعلق به تیره Juglandaceae و جنس Juglans است. جنس Juglans شامل بیست و یک گونه است که از بین آنها گردوی ایرانی بسیار مهم بوده و بصورت تجاری در بسیاری از کشورها پرورش داده می شود. گونه های دیگر گردو به­طور منطقهای و به­خاطر استفاده از چوب و میوه­هایشان پرورش داده می شوند. لیست گونه­های مهم گردو با نام­های متداول و محل رویش طبیعی آنها در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 1-6- گونه­ های گردو

نام گونه

نام معمول

محل رویش

. regia J

گردوی انگلیسی یا ایرانی

جنوب شرقی اروپا، ایران تا هیمالیا و چین

Subsp.turcomanica

   

Subsp.falla

   

J. australis

 

جنوب غربی آمریکا

J. boliviana

 

کالیفرنیا

  1. californica

گردوی سیاه

کالیفرنیایی جنوبی

J. hindsii

گردوی سیاه کالیفرنیایی شمالی

کالیفرنیا

J. jamaicensis

گردوی سیاه غرب هندوستان

غرب هندوستان

J. major

گردوی سیاه آریزونا

جنوبغربی ایالت متحده

var. major

 

شمال غربی مکزیک

var. glabrata

 

جنوب و مرکز مکزیک

J. microcarpa

گردوی سیاه تگزاس

جنوبغربی ایالت متحده

Var.microcarpa

 

شمال غربی مکزیک

(J.rupestris)

   

Var.stewartii

 

شمال مکزیک

J.mollis

 

مرکز مکزیک

J.neotropica

 

شمالغربی آمریکای جنوبی

J.nigra

گردوی سیاه شرقی

شرق ایاالت متحده

J.olanchanavar.olanchana

 

گواتمالا

Var.standleyi

 

جنوب شرقی مکزیک

J.pyriformis

 

جنوب شرقی مکزیک

P.soratensis

 

بولیوی

J.venezuelensis

 

ونزوئلا

J.ailantifolia

(J.sieboldiana)

 

گردوی ژاپنی

var. ailantifolia

 

ژاپن

var. cordiformis

گردوی قلبی شکل

ژاپن

J.cathayensis

گردوی چینی

شرق چین ، تایوان

J. mandshurica

گردوی منچوری

منچوری، شمال شرقی چین، کره

cinerea

گردوی روغنی

شرق ایالات متحده

شش گونه از این جنس در نقاط مختلف دنیا (مناطق گردوخیز) از لحاظ میوه و پایه مهمتر بوده و مورد استفاده و توجه قرار گرفته‌اند كه شامل:

Juglans sieboldianaL. ,Juglans regiaL. ,Juglans nigraL. ,Juglans hindsiiL. ,Juglans majorL. ,Juglans cinereaL. . (بختیاری، 1382).

مهمترین گونه از نظر میوه، گردوی ایرانی (Juglans regia) و مهمترین گونه از نظر چوب، گردوی سیاه شرق آمریكا (Juglans nigra) است. گونه غالب خانواده Juglandaceae، گردوی ایرانی (Juglans regia L. ) می باشد كه منشاء طبیعی آن مناطق كوهستانی آسیای مركزی است. (وحدتی، 1382). اگرچه بسیاری از دانشمندان فلات ایران را منشاء اصلی J. regia دانسته و به­همین جهت آن را به زبان انگلیسی Persian walnutیا گردوی ایرانی نامیده اند، ولی بررسی­های مولكولی و ایزوآنزیمی نشان داده است كه مركز تنوع گردوی معمولی دامنه­های شمالی رشته كوه تین شان واقع در استان زین جیانگ در شمال غربی چین می­باشد. از آنجا كه گردوی ایرانی از فلات ایران به اروپا و از آنجا در سال 1769 توسط انگلیسی­ها به آمریكا برده شده است. همچنین برخی از ارقام گونهJ. regiaكه از كوه­های كارپاتین لهستان منشا گرفته اند، "گردوی كارپاتی" نامیده می­شوند. (وحدتی، 1382).

1-7- ارقام گردو

ارقام گردو نسبت به منطقه پرورش آنها متفاوت هستند به عنوان مثال در فرانسه گردوی فرانکوت، مایت و پاریزین از ارقام تجارتی محسوب می شوند. رقم سجنوو از ارقام معمول گردو در یوگسلاوی است که دارای روغن وپروتئین زیادی می باشد. نژاد گردوی خوشه ای نیز قابل ذکر است. نام این رقم از عادت میوه­دهی آنکه مشابه خوشه انگور است منشاء گرفته و هر خوشه آن در حدود 15 میوه دارد. پوست آن نازک بوده و مغز خوش طعم آن 60 درصد روغن دارد. تعداد زیادی از ارقامی که در آمریکا پرورش داده می شوند از گردو­های صادراتی جهان به شمار می آیند. برخی از ارقام مهم گردو به شرح زیر است:

هارتلی، پاین، فرانکوت، سر، اشلی، سان لند، چیکو، وینا، هاوارد، پدرو، چاندلر، ته هاما.

1-8- پایه­ های گردو

در کشورهای مختلف از پایه­های متفاوتی برای پیوند ارقام گردو استفاده می­شود. معمول­ترین پایه مورد استفاده گردو در چین، به عنوان بزرگترین تولید کننده گردوی جهان، J. regiaمی­باشد. در فرانسه، پایه­های مورد استفاده بیشتر J. nigra و J. regia می­باشند که به علت حساسیت پایهJ. regia استفاده می­شود. مهمترین پایه برای گردو در آلمان گونه J. nigra می­باشد. (وحدتی، 1382)

بذرهای به دست آمده از گرده افشانی آزاد گردوی ایرانی در تمامی دنیا به عنوان پایه بکار می روند ولی در آمریکا بذرهای J. hindsiiپارادوکس و رویال بعنوان پایه مورد استفاده قرارمی­گیرند. در ضمن پایه­های بذری گردوی سیاه J. mandshurica، J. cathayensis وPterocarya stenoptera نیز به مقدار کم در برخی از کشورها بعنوان پایه به­کار برده می­شوند. بر اساس گزارش­های مختلف بسیاری از گونه­های گردومثل J. microcarpa، J. nigra،J. ailantifolia،J. cinerea، J. major، J. hindsii و برخی دورگهای آنها کم وبیش با گردوی ایرانی سازگار هستند. (جلیلی مرندی و همکاران، 1380)

به طور کلی پایه­های لرگ، J. regia، J. nigra، J. hindsii و هیبرید پاراردکس به ترتیب دارای سازگاری بیشتری از نظر مقاومت به غرقاب شدن خاک هستند اما گاهی اوقات، پس از چند روز آبیاری غرقابی در تابستان، ناگهان برگ­ها خشک شده و درختان پژمرده می­شوند. این پدیده که اصطلاحاً "سکته گیاه" نامیده می­ شود و هیچ عامل بیماریزایی در ارتباط با آن پیدا نشده است. (وحدتی، 1382)

1-9- گردوی ایرانی (J. regia)

این گونه در سال­های اخیر به عنوان بهترین پایه گردو تشخیص داده شده است و در اکثر نقاط دنیا به عنوان پایه معمول گردو استفاده می­شود. گونه J. regia به نام گردوی ایرانی یا گردوی فارسی به دلیل ویژگی­های كم­نظیر و خصوصیات خوب و چندمنظوره آن بسیار مورد توجه بوده و از نظر ارزش صنعتی، تجاری و داروئی و تطابق و سازش با انواع خاكها مهمترین گونه جنس ژوگلانس می‌باشد. این پایه کاملاً سازگار، تا حدودی مقاوم به پوسیدگی طوقه و مقاوم به بیماری سیاه شدن خطی و دارای تحمل زیاد به آهک خاک است. این پایه درختان بسیار مرتفع و بزرگی را تولید می­کند ولی حساس به زمین­های غرقابی، شور و دارای نماتود و قارچ عسلی (Armillaria mellea) که عامل پوسیدگی ریشه است و پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه می­باشد.(وحدتی، 1382)

جدول1-7 مقایسه خصوصیات سه پایه رایج مورد استفاده برای گردوی ایرانی در کشورهای مختلف

خصوصیات

J.hindsii

هیبرید پارادکس

J.regia

بیماری سیاه شدن خطی

حساس (سبب طوقه برداری محل پیوند می شود)

حساس(سبب طوقه برداری وشانکردرمحل پیوند می شود)

مقاوم

پوسیدگی ریشه

مقاومت متفاوت به نژادهای مختلف

مقاومت متفاوت،مقاومتر از J.hindsii

حساس

پوسیدگی ریشه و طوقه

بسیار حساس

نسبتاً مقاوم به اکثرگونه های این قارچ

بسیارحساس

گال طوقه

حساس

بسیار حساس

بسیارحساس

نماتود زخم ریشه

بسیار حساس

حساس،مقاومتر ازJ.regia وJ.hindsii

حساس

 

نماتود مولد غده ریشه

درختان بالغ به آن مقاوم،درختان جوان حدوداً حساس

مقاومت متفاوت،بسته به میزان ژنهای حاصل ازهروالد

حساس

 

شوری خاک

نسبتاً مقاوم

نسبتاً حساس

بسیارحساس

 

میزان رشد

پر رشد

بسیار پر رشد

متفاوت

 

غرقاب شدن خاک

حساس

حساسیت کمتر از J.hindsii

بسیار حساس

هزینه تهیه و نگهداری خزانه

کم

نسبتاً زیاد

متوسط

 

 

1-9-1- گونه ها و واریته­های گردوی موجود در ایران:

گردوی کاغذی، گردوی سنگی، گردوی ماکوئی، گردوی سوزنی، گردوی نوک کلاغی، گردوی ضیاء آبادی و غده قز، گردوی آذربایجان، گردوی همدان وتویسرکان، گردوی میوه خوشه ای، گردوی گلابی، گردوی سبزوار، گردوی آمیخته خراسان، گردوی شهمیرزاد وسمنان و شاهرود، گردوی کردستان، گردوی فارس، گردوی قزوین و طالقان، گردوی بافت کرمان و جبال بارز، گردوی جنوب البرز، گردوی مازندران.

1- 10- شرایط مناسب برای گردو

1-10-1- آب و هوا

درخت گردو در مناطقی با آب و هوای معتدله مدیترانه تا معتدله مرطوب و معتدله خشک و حتی در مناطق استپی وحتی در جاهائیکه امکان آبیاری در آنها وجود دارد و اکثراً در بستر رودخانه ها با خاکهای ته نشستی و در بهار آبگیر، یا با خاک­های عمیق و قابل نفوذ با زهکشی طبیعی، کاشته می­شود. (طباطبایی و همکاران، 1377)

درخت گردو در طول تابستان و زمستان نسبت به گرما وسرمای بیش از حد حساس است. در طول دوره خواب زمستانه، گردو می­تواند سرمای 11- درجه سانتیگراد را بدون خسارت جدی تحمل کند ولی پس از شروع رشد، سرمای 2- تا 3- درجه سانتیگراد موجب از بین رفتن برگ­ها، شاخه­ها و گل­ها شده و در نتیجه محصول کاهش می­یابد. به علاوه شاخ و برگ درختانی که تا اواخر پاییز به رشد خود ادامه می­دهند در معرض خسارت سرما قرار می­گیرند. مقاومت ارقام مختلف گردو نسبت به سرما متفاوت است. دمای بالاتر از 38 درجه سانتیگراد موجب آفتاب سوختگی پوست سبز و چروکیدگی مغز گردو می­شود و گاهی اوقات نیز میوه­ها پوک می­شوند. در رطوبت نسبی کم و دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد، به گردو خسارت جدی وارد می­شود. دمای پایین تابستان نیز مناسب نیست زیرا موجب می شود میوه­ها به اندازه کافی پر نشود. هوای خنک در طی فصل رشد برداشت محصول را به تاخیر انداخته و در نتیجه باغداران متضرر می­شوند. بنابراین، هوای خنک و فصل رشد کوتاه از عوامل محدود کننده پرورش گردو هستند. گردو نیز مانند سایر میوه های مناطق معتدله در زمستان به مقدار سرمای معینی نیاز دارد تا خواب آن برطرف شود که به این ترتیب در بهار رشد رویشی و گلدهی کافی خواهد داشت. در صورت عدم وجود سرمای کافی، باز شدن جوانه ها و گلدهی نامنظم شده و به تاخیر می­افتد و این موجب کاهش محصول و خشک شدن سرشاخه ها می­شود. نیاز سرمایی ارقام مختلف گردو متفاوت است. (جلیلی مرندی و همکاران، 1380)

1-10-2- بارندگی

بارندگی و رطوبت در اواخر فصل بهار و تابستان موجب افزایش شیوع بیماری بلایت گردو می­شود ولی ارقامی که برگهای آنها دیرتر ظاهر می­شود، معمولاً از آلودگی مصون می­مانند. در صورتیکه میزان بارندگی سالیانه حدود 800 میلی متر باشد می توان درخت گردو را با موفقیت کاشت ولی در مناطق خشک تر آبیاری تکمیلی نیز ضروری است. در شرایط آب و هوای بسیار خشک احتمال دارد که درختان رشد مطلوبی داشته باشند ولی میوه ها بخوبی پر نمی­شوند. درختان گردو نسبت به شرایط نامطلوب سازگار هستند. مشاهده شده است که در شرایط نامساعد محیطی، پرورش درختان گردو به صورت درختچه از نظر سازگاری مناسب بوده است.

1-10-3- خاک

غلظت بالای املاح در خاک یا آب به درخت گردو آسیب صدمه می زند. قبل از کاشت گردو ابتدا باید خاک رویی، خاک زیرین، تهویه، زهکشی، واکنش شیمیایی خاک (PH) و قابل استفاده بودن عناصر مختلف مورد آزمایش قرار گیرد. گردو در مقایسه با سایر میوه­های معتدله که معمولاً در خاک­های با اسیدیته کم رشد می کنند، به خاک خنثی نیاز دارد. غیر از خاک رویی وضعیت خاک زیرین نیز برای گردو اهمیت دارد زیرا ریشه­های آن تا عمق 3 متری خاک نفوذ می کنند. درخت گردو خاک فقیر، خاک سطحی و خاک خشک را بهتر از شرایط آب و هوای نامساعد تحمل می کند. معمولاً وقتی اسیدیته خاک زیاد است زردی(کلروز) بروز می کند. در چنین شرایطی به علت وجود مقدار زیاد کربنات کلسیم در خاک، کمبود آهن و منگنز مشاهده می­شود. ارتفاعات بالاتر از 2000 متر برای پرورش گردو مناسب است. عملکرد میوه گردو به عادت باردهی، میزان باردهی، تشکیل میوه واندازه آن بستگی دارد. اندازه میوه با درصد مغز رابطه مثبتی دارد. میزان مغز در هر میوه باید حدود 10 گرم باشد.

1-10-4- آبیاری

آب غیر کافی موجب رشد کم، کاهش عملکرد و کاهش کیفیت میوه می شود و آب بیش از حد نیز باعث کندی رشد و نیز موجب بروز بیماری های طوقه و ریشه می گردد. راموز وهمکاران (1978) طی آزمایشی درختان گردوی آبیاری شده را با درختان آبیاری نشده مقایسه کردند و مشاهده نمودند که در اثر آبیاری وزن میوه از 6/7 به 6/9 گرم و قطر میوه از 40 به 42 میلی متر افزایش یافت. رنگ پوست و درصد چروکیدگی نشاندهنده کیفیت مغز است. عدم آبیاری در یک فصل موجب کاهش رشد درخت و کاهش وزن مغز گردو می شود. روشهای معمول آبیاری شامل آبیاری غرقابی، جوی و پشته ای، بارانی و قطره ای است.

جدول 1-8- زمان تقریبی مراحل مختلف رشد میوه گردو

تعداد هفته بعد از گلدهی مراحل مختلف رشد میوه گردو

1 تلقیح سلول تخم

2 تشکیل 2 تا 8 سلول در جنین ظهور آندوسپرم

3 تشکیل 8 تا 32 سلول در جنین

5 کروی شدن جنین و تشکیل چندصد سلول

7 شروع رشد لپه­ها، آغاز سفت شدن پوست سخت

8 شروع کاهش سرعت رشد کلی میوه

9 رشد سریع مغز، آغاز پر شدن حفره میوه با لپه­ ها

10 رسیدن میوه به حجم نهایی

15-12 افزایش سریع رشد (وزن) مغز

15 رسیدن میوه به حداکثر وزن خود

18 زمان تقریبی برداشت میوه

 

1-11- بیماری­های گردو

در کشورهائی که گردو در سطح زیاد کاشته می­شود، بیماری­های مختلفی مشاهده شده است که به گردو خسارت وارد می کند. بیماری­های گردو عبارتند از:

بیماری بلایت گردو یا باکتریوز Xanthomonas arboricola pv. juglandis، آنتراکنوز یا لکه سیاه گردو Gnomonia leptostyla، لکه برگی گردو Microstroma juglandis، خشکیدگی سرشاخه­ها یا شانکر گردو Cytospora juglandis، پژمردگی شاخه های گردوHendersonia toruloidea، شانکر عمیق پوست (زیر پوست) گردو Erwinia rubrifaciens، پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از فیتوفتورا Phytophthora spp. و پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از قارچ آرمیلاریا Armillaria mellea بیماری­های ویروسی خط سیاه و ویروس موزائیک گردو. (جلیلی مرندی و همکاران، 1377). همچنین بیماری­هایی در نهالستان موجب پوسیدگی و گندیدگی ریشه نهالهای جوان می­شوند که عوامل این بیماری­ها عبارتند از: قارچهای Phytophtora و FusariumوArmillaria که می­توان با عملیات به زراعی تا حدودی از خسارت این بیماری­ها در خزانه جلوگیری کرد.

1-12- معرفی منطقه ی مورد مطالعه

1-12-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

استان لرستان در غرب ایران، بین 46 درجه و 51 دقیقه تا 50 درجه و 3 دقیقة طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و 32 درجه و 37 دقیقه تا 34 درجه و 22 دقیقة عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود 28559 كیلومتر مربع است. این استان، از شمال به استان‌های مركزی و همدان؛ از جنوب به استان خوزستان، از شرق به استان اصفهان و از غرب به استان‌های كرمانشاه و ایلام محدود است. اشترانكوه با 4050 متر ارتفاع بلندترین نقطه استان لرستان است. پست‌ترین نقطة آن در جنوبی‌ترین ناحیه استان واقع شده و حدود 500 متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارد. براساس آخرین تقسیمات كشوری در سال 1375، استان لرستان دارای 9 شهرستان، 10 شهر، 20 بخش، 81 دهستان و 2842 آبادی دارای سكنه بوده و مركز آن شهر خرم‌آباد است. شهرستان‌های استان عبارت‌اند از : خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، دورود، ازنا، كوهدشت، دلفان، سلسله و پلدختر


مبلغ واقعی 54,000 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 41,580 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 84

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب