تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4677
 • بازدید دیروز : 5206
 • بازدید کل : 990381

روایتگری معلولیت در سینمای ایران


روایتگری معلولیت در سینمای ایران

چکیده

رسانه­ ها بازتاب زندگی روزمره ما هستند و با زبان نشانه، حوادث و گروه­های مختلف را به تصویر می­کشند.در این میان، سینما از جمله رسانه­های تصویری محسوب می­شود که با زبان تصویر و نماد، موضوعات مختلف در سطح جامعه را مطرح می­کند. در این پژوهش، موضوع معلولیت در سینمای ایران مدّ نظر قرار گرفته است. معلولین از جمله گروه­هایی هستند که در رسانه­ها بازنمایی می­شوند اما چگونگی این بازنمایی و تصویری که از آن­ها در سینما ارائه می­شود حائز اهمیت است بدین منظور، سؤال­های اصلی که در این رابطه مطرح می­شوند این است که آیا نحوه بازنمایی معلولیت به گونه­ای مثبت است یا منفی؟ جایگاه معلولین در سینمای ایران چگونه است؟ ابعاد و گونه­های روایتگری معلولیت به چه صورت است و موضوعات مرتبط با پدیده معلولیت کدامند؟ به منظور دست­یابی به این پرسش­ها شش فیلم از سینمای ایران با نام­های این­جا بدون من، بید مجنون، رنگ خدا، آواز گنجشک­ها، بچه­های ابدی و میم مثل مادر انتخاب شده که به روش تحلیل روایت و از طریق تکنیک­های بارت، استراوس، تودورف و گریماس مورد تحلیل قرار گرفته­اند. در انتخاب این فیلم­ها از نمونه­گیری هدفمند غیر احتمالی استفاده شده­است و واحدهای تحلیل، صحنه و شخصیت است. از طرفی دیگر این فیلم­ها به گونه­ای انتخاب شده­اند که تمام گونه­های معلولیت از جمله معلولیت حرکتی، معلولیت ذهنی، معلولیت احشایی(ناراحتی قلبی، کلیوی، تنفسی) و معلولیت حسی (بینایی و شنوایی) را پوشش دهند.سینما با به تصویر کشیدن خشونت نمادین نسبت به معلولین، طرد اجتماعی آن­ها توسط خانواده و اطرافیان، کلیشه­سازی و استفاده از تز کم­نمایی و به حاشیه راندن آن­ها تصویری منفی از این گروه به نمایش می­گذارد هرچند سعی بر تصویرسازی مثبت از پدیده معلولیت و معلولین داشته باشد، اما فضای کلی فیلم­ها و کنش­هایی که در فیلم نسبت به افراد معلول اعمال می­شود، جایگاه منفی این افراد در جامعه، طبیعی­سازی و وجود افکار قالبی درباره معلولیت و معلولین را پررنگ­تر می­کند.

واژگان کلیدی:سینما، بازنمایی، معلولیت، داغ ننگ، روایت

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1

مقدمه 2

1-1)طرح موضوع و تعریف آن 2

1-2) بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 6

1-2-1) ضرورت و اهمیت نظری یا علمی 6

1-2-2) ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی 7

1-3) تشریح فرایند تاریخی موضوع تحقیق 7

1-4) اهداف تحقیق 8

1-4-1) هدف کلی8

1-4-2) اهداف جزئی 8

فصل دوم: تدارک نظری تحقیق 9

2-1) مقدمه 10

2-2) تاریخچه 11

2-2-1) تاریخچه سینما در جهان 11

2-2-2) تاریخچه سینما در ایران 13

2-3)مستندات مفاهیم 16

2-3-1) بازنمایی ............................................................................................................................ 16

2-3-1-1) تعریف بازنمایی ........................................................................................................... 16

2-3-1-2)استوارت هال و بازنمایی ............................................................................................... 16

2-3-1-3)کلیشه­سازی و بازنمایی ................................................................................................. 23

2-3-1-4)خشونت نمادین ........................................................................................................... 31

2-3-2)تعریف داغ ننگ ................................................................................................................ 33

2-3-2-1)داغ ننگ از دیدگاه گافمن ............................................................................................ 34

2-3-2-2)مفهوم رؤیت پذیری ..................................................................................................... 36

2-3-2-3)مفهوم اطلاعات اجتماعی ............................................................................................. 37

2-3-2-4)مفهوم نمادهای پنهان­کننده هویت ................................................................................ 38

2-3-2-5)مدیریت اطلاعات و پنهان کردن داغ ننگ .................................................................... 39

2-3-3)معلولیت ............................................................................................................................ 42

2-3-3-1)تعریف نقص ................................................................................................................ 42

2-3-3-2)تعریف ناتوانی .............................................................................................................. 43

2-3-3-3)نقص از دیدگاه گافمن ................................................................................................. 44

2-3-3-4)تعریف معلولیت ........................................................................................................... 46

2-3-3-5)ویژگی­های معلولیت .................................................................................................... 48

2-3-3-6)معلولیت از دیدگاه پزشکی .......................................................................................... 49

2-3-3-7)رویکردهای فایفر به معلولیت ...................................................................................... 50

2-3-3-8)انواع پارادایم­های معلولیت ........................................................................................... 52

2-3-3-9)تعریف توان­بخشی ....................................................................................................... 53

2-3-3-10)فلسفه توان­بخشی ...................................................................................................... 54

2-3-3-11)اهداف توان­بخشی ..................................................................................................... 55

2-3-3-12)تعریف تبعیض .......................................................................................................... 55

2-3-3-13)تبعیض فردی ............................................................................................................ 58

2-3-3-14)تبعیض نهادی­شده ..................................................................................................... 58

2-3-3-15)مفهوم دیگری سازی ................................................................................................. 58

2-3-4)مفهوم روایت ................................................................................................................... 59

2-3-4-1)تعریف روایت ............................................................................................................ 59

2-3-4-2)تعریف روایت­شناسی ................................................................................................. 63

2-3-4-3)اجزای روایتگری ....................................................................................................... 66

2-3-4-4)موضوع .................................................................................................................... 73

2-3-4-5) درون­مایه ................................................................................................................ 73

2-3-4-6)ساختار و پلات ....................................................................................................... 73

2-3-4-7)تعریف توالی ........................................................................................................... 74

2-3-4-8)تعریف زاویه دید، کانون دید و راوی ..................................................................... 74

2-3-4-9)انواع راوی.................................................................................................................76

2-3-4-10)تعریف شخصیت.....................................................................................................77

2-3-4-11)تعریف شخصیت­پردازی..........................................................................................78

2-3-4-12)تکنیک.....................................................................................................................78

2-3-4-13)لحن........................................................................................................................78

2-3-4-14)ضرب­آهنگ............................................................................................................79

2-3-4-15)زمینه.......................................................................................................................79

2-3-4-16)تعریف زمان و مکان در روایت.............................................................................80

2-3-4-17)زمان­مندی روایت..................................................................................................80

2-3-4-18)تقابل بین داستان و روایت....................................................................................81

2-3-4-19)روایت سینمایی.....................................................................................................82

2-3-5)نظریه­های روایت.........................................................................................................83

2-3-5-1)ارسطو.....................................................................................................................83

2-3-5-2)فرمالیسم روسی......................................................................................................85

2-3-5-3)ساختارگرایی..........................................................................................................87

2-3-5-4)پست مدرنیسم.......................................................................................................90

2-3-6)پژوهش­های پیشین.....................................................................................................91

2-3-7)چارچوب نظری.........................................................................................................93

2-3-7-1)نظریه بازنمایی .................................................................................................... 93

2-3-7-2)نظریه داغ ننگ گافمن ........................................................................................ 95

2-3-8)مدل مفهومی ........................................................................................................... 96

فصل سوم: روش­ شناسی تحقیق..................................................................................100

3-1)شمای تحقیق............................................................................................................105

3-2)سؤال­های تحقیق......................................................................................................101

3-3)تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم.................................................................101

3-4)روش تحقیق............................................................................................................105

3-5)تکنیک تحقیق..........................................................................................................107

3-6)واحد تحلیل.............................................................................................................111

3-7)جامعه آماری............................................................................................................111

3-8)برآورد حجم نمونه..................................................................................................111

3-9)روش نمونه­گیری....................................................................................................115

3-10)رویه گردآوری اطلاعات.......................................................................................112

3-11)سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................112

3-12)محدودیت­های روش­شناختی پژوهش..................................................................112

فصل چهارم: بررسی یافته­ ها.....................................................................................113

4-1)چکیده فیلم این­جا بدون من...................................................................................114

4-1-1)مراحل روایتگری فیلم این­جا بدون من..............................................................115

4-1-2)تحلیل کارکرد کنش در فیلم این­جا بدون من.....................................................126

4-1-3)اجزای روایتگری فیلم این­جا بدون من...............................................................126

4-1-4)تحلیل روایت فیلم این­جا بدون من....................................................................129

4-2)چکیده فیلم رنگ خدا.............................................................................................129

4-2-1)مراحل روایتگری فیلم رنگ خدا........................................................................130

4-2-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم رنگ خدا....................................................................136

4-2-3)اجزای روایتگری فیلم رنگ خدا........................................................................137

4-2-4)تحلیل روایت فیلم رنگ خدا.............................................................................139

4-3)چکیده فیلم بید مجنون...........................................................................................139

4-3-1)مراحل روایتگری فیلم بید مجنون.....................................................................140

4-3-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم بید مجنون.................................................................147

4-3-3)اجزای روایتگری فیلم بید مجنون.........................................................................148

4-3-4)تحلیل روایت فیلم بید مجنون..............................................................................150

4-4)چکیده فیلم آواز گنجشک­ها.....................................................................................151

4-4-1)مراحل روایتگری فیلم آواز گنجشک­ها................................................................152

4-4-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم آواز گنجشک­ها............................................................158

4-4-3)اجزای روایتگری فیلم آواز گنجشک­ها................................................................158

4-4-4)تحلیل روایت فیلم آواز گنجشک­ها.....................................................................160

4-5)چکیده فیلم بچه­های ابدی.......................................................................................161

4-5-1)مراحل روایتگری فیلم بچه­های ابدی..................................................................162

4-5-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم بچه­های ابدی..............................................................167

4-5-3)تحلیل اجزای روایتگری فیلم بچه­های ابدی........................................................168

4-5-4)تحلیل روایت فیلم بچه­های ابدی........................................................................170

4-6)چکیده فیلم میم مثل مادر........................................................................................170

4-6-1)مراحل روایتگری فیلم میم مثل مادر...................................................................171

4-6-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم میم مثل مادر...............................................................179

4-6-3)اجزای روایتگری فیلم میم مثل مادر...................................................................180

4-6-4)تحلیل روایت فیلم میم مثل مادر........................................................................182

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری......................................................................183

1-5)جمع­بندی یافته­ ها..................................................................................................184

2-5)نتیجه گیری .......................................................................................................... 194

منابع و مآخذ ............................................................................................................... 200

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

1-1)طرح موضوع و تعریف آن:

اگر به زندگی روزمره خود، نگاهی دقیق­تر داشته باشیم، درمی­یابیم که در میان بستری از روایت­های گوناگون قرار گرفته­ایم. روایت­هایی که بخشی از ساختار زندگی فردی و اجتماعی ما را تشکیل می­دهند. ما از طریق بازگو کردن این روایت­ها ساختار اندیشه خود را بازسازی کرده و به رویدادها، نگاهی موشکافانه­تر خواهیم داشت. در واقع، آن­چه حیات اجتماعی را پویاتر نگه می­دارد روایتی است که از طریق نسل­ها به یکدیگر انتقال داده می­شود تا یک فرهنگ یا دیدگاه خاص، ارزش و پایگاه خود را حفظ کرده و به مرور زمان، بارورتر شود. در این صورت است که فرهنگ و آگاهی جمعی یک جامعه، ارتقا یافته و مفاهیم ارزشمند را در بستر فرهنگی خود حفظ خواهد کرد.

روایت­ها، جزءِ جدایی­ناپذیر حیات بشر هستند. زندگی هر انسان، روایت زیستن وی است. روایت چگونگی برخورد با مشکلات و فائق آمدن بر آن­ها. لازمه آگاهی از روایت­های گوناگونی که در زندگی جمعی افراد یک جامعه، وجود دارد، ابزاری است که بتواند این رویدادها را به گونه­ای شفاف و واضح، بازنمایی کند.

امروزه، رسانه­های جمعی، سهم مهمی در بازنمایی روایت­های گوناگون از صحنه­های مختلف زندگی داشته­اند. خصلت مهم رسانه­ها، انتقال آگاهی به مخاطبان است. رسانه­ها، آیینه پیرامون ما هستند. آن­چه در رسانه­ها مشاهده می­کنیم گویا در صحنه واقعی زندگی خویش، به چشم، دیده­ایم. اما آن­چه در این میان، حائز اهمیت است، کارکرد رسانه­ها با توجه به ویژگی­های آن­هاست. برای مثال، سینما، رسانه­ای دیداری- شنیداری است که با استفاده از تصویر و صدا وقایع و موضوعات را برای مخاطب به تصویر می­کشد. از جمله این موارد، بازنمایی افراد و گروه­های مختلف جامعه است و زمانی کارکرد بازنمایی، از طریق این رسانه، اهمیت می­یابد که شاهد بازنمایی گروه­هایی باشیم که در زندگی روزمره خود توجه چندانی به آن­ها نداریم. سینما به عنوان رسانه­ای پرمخاطب، با به تصویر کشیدن گروه­های حاشیه، روایتی جدید از زندگی و معضلات این گروه­ها به دست می­دهد. بازنمایی این گروه­ها موجب ایجاد نگرشی عمیق­تر در افراد جامعه نسبت به ابعاد مختلف فردی و اجتماعی آن­ها می­شود.

برای مثال، یکی از این ابعاد فردی که تأثیر بسیاری بر حیات و روابط اجتماعی می­گذارد، بُعد سلامتی است. افراد یا گروه­هایی که فاقد این بُعد هستند به گونه­های متفاوت خطاب شده، نگریسته می­شوند و مورد بازنمایی در رسانه­ها قرار می­گیرند. از جمله مفاهیم مربوط به این مبحث، مفهوم معلولیت است. معلولیت، از مفاهیم جامعه­شناختی است که در مقابل مفهوم صحت و سلامتی کامل قرار می­گیرد. برای ارائه تعریفی کوتاه از معلولیت، ابتدا باید تعریفی از ناتوانی ارائه دهیم:

ناتوانی، منعکس­کننده پیامدهای نقص(اختلال) در عملکرد و فعالیت بدن فرد است. به عبارت دیگر، هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت­هایی که در سطح طبیعی از هر انسانی انتظار می­رود، ناتوانی، نامیده می­شود. اما در ارتباط با مفهوم معلولیت، این واژه مرتبط است با محرومیت­هایی که فرد به عنوان نتیجه نقص(اختلال) یا ناتوانی، تجربه می­کند. به عبارت دیگر، معلولیت، عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت­ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی، در سطحی برابر با دیگران. به عبارت دیگر، معلولیت، نتیجه ارتباط متقابل بین فرد دارای نقص و ناتوانی از یک طرف و شرایط محیط زندگی اجتماعی او از طرف دیگر می­باشد( کریمی درمنی، 1385: 38). بنابر این تعاریفی که از معلولیت ارائه شد می­توان گفت معلولیت، محصول و پیامد اجتماعی نقص یا ناتوانی در فرد است. به عبارتی، مفهومی جامعه­شناختی است و تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، مورد تفسیر قرار می­گیرد.

افرادی که دارای این ناتوانی و نقص هستند در جامعه، معلول، نامیده می­شوند. با توجه به این که موضوع مورد بحث در این تحقیق، به تصویر کشیدن این گروه و شرایط آن­ها در زندگی روزمره است، می­توان گفت، معلولین، سهم زیادی در بازنمایی رسانه­ها نداشته­اند. در رسانه­­های تصویری نظیر سینما، بیش­تر، شاهد ایفای نقش توسط افراد سالم از نظر جسمی و روانی بوده­ایم تا افرادی که دارای نقص جسمی و معلولیت ذهنی بوده­اند. آن­چه در فرهنگ جمعی جامعه مشاهده می­شود، در نظر گرفتن معلولین به عنوان یک گروه حاشیه­ای است. عدم وجود امکانات کافی برای این دسته از افراد، به پررنگ­تر کردن این افراد در حاشیه اجتماع، دامن می­زند. اگرچه امروزه شاهد رشد فرهنگ اجتماعی و تغییر دیدگاه نسبت به این افراد بوده­ایم، اما از منظر اجتماعی و فرهنگی، این گروه، همواره مورد تبعیض و کم­توجهی قرار گرفته­اند. در این میان، سینما، به عنوان یک رسانه تصویری شناخته می­شود که عامل بازنمایی مسائل جامعه است. این رسانه، از گروه­های مختلف جامعه، انگاره­های متفاوتی را ایجاد می­کند. فیلم از طریق زبان تصویر، با مخاطبان، ارتباط برقرار می­کند. در حقیقت، سینما و فیلم از طریق بیانی هنری، واقعیت­های اجتماعی را بازتاب می­دهند. به عبارت دیگر، فیلم دارای ارزش اجتماعی است و می­توان آن را با رویکردی انتقادی مورد مطالعه قرار داد.

موضوع اصلی در این تحقیق، بازنمایی معلولیت در سینمای بعد از انقلاب ایران است. به عبارت دیگر به دنبال پاسخ­گویی به این سؤال هستیم که سینما به عنوان یک رسانه­ تصویری، چگونه پدیده ناتوانی و به دنبال آن، معلولیت را به تصویر می­کشد؟ آیا نقشی حاشیه­ای برای این افراد قائل شده یا به مثابه قهرمانانی در نظر گرفته می­شوند که گاهی در اخبار از آن­ها یاد می­شود؛ به گونه­ای که زندگی این افراد، همچون سایر افراد جامعه در حال گذران بوده و گاه، معلولیت برای آنان نه تنها نقص، تلقی نمی­گردد بلکه فرصت نیز محسوب می­شود.

از آن­جایی که مبحث معلولیت، با رویکرد­های مختلفی از جانب سینماگران مواجه شده­­ و معلولین در جایگاه­ها و موقعیت­های مختلفی به نمایش گذاشته می­شوند، اگرچه این زمینه، خیلی مورد اهتمام قرار نگرفته­است، با این وجود، مصادیقی درباره بازنمایی این گروه در سینما به چشم می­خورد که محقق را بر آن داشته تا در این تحقیق، به مطالعه و شناخت جایگاه معلولین در سینمای ایران و بازنمایی نقش این گروه در فیلم­های مورد نظر، بپردازد. در حقیقت، انگیزه محقق بر این است تا دریابد آیا به تصویر کشیدن فرد معلول، به عنوان نقطه عطفی در فیلم شناخته می­شود و یا صرفاً در پیکره فیلم، گنجانده شده و در حاشیه حوادث فیلم قرار می­گیرد؟ به عبارتی، چگونگی بازنمایی این گروه در روایت زندگی روزمره، هدف اصلی این تحقیق است.

با توجه به تعاریفی که از معلولیت ارائه شد و نقش آن­ها تا حدودی در سینما تبیین گردید، به دنبال مطرح شدن سؤال اصلی این تحقیق، جای آن دارد که عدم توجه به پرداختن به بازنمایی جایگاه معلولیت و افرادی که دارای این شرایط هستند را نیز مد نظر قرار دهیم. در حقیقت، این دسته از افراد، با توجه به شرایط جسمانی و اجتماعی خاصی که دارند، نیازمند توجه و نگاهی دقیق­تر از سوی جامعه هستند. این گروه نیز مانند سایر افراد، دارای حقوق مادی و معنوی خاصی هستند که باید به آن­ها پرداخته شود. از آن­جایی که رسانه­ها، نقش اصلی را در بازنمایی شرایط گروه­های مختلف دارند باید مطالعات بیشتری در این حوزه انجام شود تا رسانه­های جمعی، با نگاهی دقیق­تر و بی­طرفانه­تر به این گروه­ها نگاه کنند. علاوه بر این، افرادی نظیر معلولین، دارای پتانسیل­های جسمی و ذهنی متفاوتی هستند که باید از سوی افراد جامعه و نیز رسانه­ها مورد توجه قرار گیرند. داشتن چنین عملکردی از سوی رسانه­ها مستلزم تبیین و شناخت جایگاه معلولین از سوی محققان این حوزه است. در غیر این صورت، معلولین، به صورت گروهی در حاشیه باقی می­مانند.

از جمله مهم­ترین متغیرها و مفاهیمی که در این تحقیق مد نظر قرار گرفته­اند:

بازنمایی: بازنمایی، واژه­ای است که برای توصیف عمل چینش نشانه­ها در کنار یکدیگر به منظور ایجاد مفاهیم انتزاعی پیچیده و قابل فهم و معنادار به کار می­رود. این عمل مفهوم­سازی، فرایندی کاملاً شناختی است. به طور خلاصه می­توان گفت بازنمایی، فرایندی است که رسانه­ها از طریق آن جهان واقعی را به ما نشان می­دهند(آقاجانی، 1385: 12).

کلیشه­ سازی: یکی از راهبردهای سیاست بازنمایی، کلیشه­سازی(stereotype) است که مردم را تا حد چند خصیصه یا ویژگی ساده تقلیل می­دهد. کلیشه عبارت است از تنزل انسان­ها به مجموعه­ای از ویژگی­های شخصیتی مبالغه­آمیز و معمولاً منفی. در نتیجه، کلیشه­ای کردن شخصیت­ها عبارت است از تقلیل دادن، ذاتی کردن، آشنا کردن، تثبیت تفاوت و از طریق کارکرد قدرت، مرزهای میان بهنجار و نکبت­بار میان ما و آن­ها را مشخص کردن(مهدی­زاده، 1387: 19).

خشونت نمادین: این مفهوم را بوردیو به کار می­برد، به معنای تحمیل نظام نمادها و معناها( یعنی فرهنگ) بر گروه­ها و طبقات، به نحوی که این نظام­ها به صورت نظام­هایی مشروع، تجربه شوند. بوردیو، قرارگاه اصلی خشونت نمادین را فعالیت پرورشی و تربیتی می­داند چرا که عامل توزیع نابرابر سرمایه­های فرهنگی بین گروه­های جامعه هستند(همان، 46).

معلولیت: معلولیت، نتیجه اجتماعی نقص یا ناتوانی در افراد است که در افراد، مستقر نیست بلکه در تبعیض تحمیل شده به وسیله جامعه در محیط اجتماعی و فیزیکی که توانایی افراد را برای مستقل بودن محدود می­کند و در کنش متقابل بین آسیب­های فردی و پاسخ­های جامعه به آن­ها که در تقلیل انتظارات نقشی، تعصبات، قوانین غیر دوستانه و سیاست­های تبعیض­آمیز تجلی می­یابد قرار دارد(جبلی، 1391، 24)

تبعیض: این اصطلاح، به معنای درک تمایزات میان پدیده­ها یا گزینش بر مبنای قضاوت فردی است و یا رفتار فردی که فرصت­های یک گروه خاص را محدود می­کند(همان: 87).

داغ ننگ از نظر گافمن: داغ ننگ، در واقع، نوع خاصی از رابطه بین صفات و تفکر قالبی یا کلیشه­ای است. ما تصور می­کنیم یک فرد داغ خورده، انسان کاملی نیست و بر اساس همین تصور، انواع تبعیض­های مختلف را علیه وی اعمال می­کنیم و به شکلی کارآمد و شاید هم اغلب از روی بی­فکری، فرصت­های زیستی­اش را کاهش می­دهیم. نظریه داغ ننگ، ایدئولوژِی­ای است که پست بودن فرد را تبیین کند و دلیلی برای خطرناک تلقی کردنش در اختیار ما بگذارد(گافمن، 1386: 33).

تحلیل روایت: تحلیل روایت در حوزه زبان­شناسی، ادبیات، علوم اجتماعی و ارتباطات کاربرد دارد. مبنای روایتگری، نقل داستان و روایت یک ماجرا است که به شکل مکتوب یا شفاهی و یا تصویر ارائه می­شود. در این روش، تمرکز بر راه­هایی است که مردم داستان­ها را ساخته و برای تفسیر جهان به کار می­گیرند. با این ترتیب، روایت­ها صورت­های گوناگونی دارند. روایت­ها تولیدشده بر اساس مشاهدات مردم، در زمینه اماکن خاص اجتماعی، تاریخی و فرهنگی­اند و به عنوان یک محصول اجتماعی محسوب می­شوند و به عنوان نماینده تفکر مردم و یک دستگاه تفسیری از خود و جهان پیرامونی­اند(نقیب­السادات،1391: 40).

1-2) بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

1-2-1) ضرورت و اهمیت نظری یا علمی:

ضرورت نظری اصلی در این تحقیق، داشتن رویکردی نقادانه­تر به عملکرد رسانه و به خصوص سینما در حوزه معلولیت است. از آن­جایی که موضوع مورد نظر، چگونگی روایتگری معلولیت در سینمای ایران است، می­توان با دیدگاهی انتقادی­تر به معرفی جایگاه و نقش معلولین در رسانه­ای نظیر سینما پرداخت. به عبارت دیگر، ترویج و تقویت دیدگاه انتقادی در نقد بازنمایی گروه معلولین، از اهمیت نظری و علمی برخوردار است.

1-2-2)ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی:

از آن­جایی که موضوع معلولیت، نسبت به دیگر موضوعات در جامعه، سهم کمی در بازنمایی در رسانه­ها به خصوص، رسانه­های تصویری داشته­اند و معلولین به عنوان نماد پدیده معلولیت به تصویر کشیده شده­اند، ضرورت اجتماعی این تحقیق، مطالعه چگونگی حضور این افراد در سینمای ایران است و این که این افراد، چگونه در رسانه­­ها و به خصوص سینما مطرح می­شوند؟ با توجه به این­که این افراد علاوه بر حقوق مادی، نیازمند رعایت حقوق معنوی هم هستند، بازنمایی آن­ها در رسانه­ها می­تواند به پررنگ­تر شدن نقش این گروه در جامعه کمک کند. به عبارت دیگر، به دنبال شناخت نحوه بازنمایی معلولین در فیلم­های مورد نظر و نقد این بازنمایی هستیم. نقدی که موانع زیستی و اجتماعی این گروه را به تصویر بکشد؛ چرا که رسانه­ها نقش مهمی در شکل­گیری ذهنیت اجتماع از گروه­های مختلف دارد. کاربرد عملی و اجتماعی این پژوهش، شناخت جایگاه و موانع زندگی افراد معلول در اجتماع است. به بیانی دیگر، به دنبال مطالعه بازنمایی ایشان از طریق سینما هستیم، رسانه­ای که باید آگاهی و روشنگری لازم، نسبت به این گروه را فراهم کند. با اجرای این پژوهش، اصول و معرّفه­ها و چارچوب­های روایتگری معلولیت در سینمای ایران به دست می­آید.

1-3) تشریح فرایند تاریخی موضوع تحقیق:

لازم به ذکر است، پژوهش­های مکتوبی که تا کنون صورت گرفته، بیشتر در قالب کتاب­های رشته مددکاری اجتماعی هستند که به عنوان کتاب­های آموزشی نیز استفاده می­شوند و کتاب­های دیگر در حوزه­ تحلیل روایت نوشته یا ترجمه شده­است.

پژوهشی با عنوان "جامعه شناسی معلولیت" از دکتر خدیجه جبلی، که برگرفته از رساله دکتری ایشان است تا به حال تنها پژوهش مرتبط با رساله این­جانب است.

از آن­جایی که پژوهش حاضر در زمینه روایتگری معلولیت در سینمای ایران است، تاکنون با روش تحلیل روایت در این حوزه، پژوهشی انجام نگرفته است.

1-4) اهداف تحقیق:

1-4-1) هدف کلی:

شناخت شیوه روایتگری معلولیت در سینمای ایران.

1-4-2) اهداف جزئی:

 • شناخت ابعاد روایتگری معلولیت در سینمای ایران.
 • شناخت موضوعات مرتبط با معلولیت در روایتگری این پدیده در سینمای ایران.
 • شناخت نحوه بازنمایی معلولیت در سینمای ایران.
 • شناخت گونه­های معلولیت در سینمای ایران.
 • شناخت جایگاه معلول در روایتگری معلولیت در سینمای ایران.
 • شناخت نحوه نمایش معلولین در سینمای ایران.


مبلغ واقعی 54,000 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 41,580 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 128

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب