تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 8270
 • بازدید دیروز : 12575
 • بازدید کل : 1335160

بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن


بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC  و برآورد رسوب وارد شده به مخزن

 چکیده الف

 چکیده

 فرآیند فرسایش خاک از جمله فرآیندهایی است که منابع آب و خاک و در نهایت تمدن کشاورزی و فرهنگی یک کشور را مورد تهدید قرار می دهد. فرآیند فرسایش بسیار پیچیده است و عوامل زیادی در آن دخیل است که از جمله مهم ترین آنها عوامل اقلیمی، شیب زمین، پوشش گیاهی، مدیریت و نحوه کاربری اراضی را می توان نام برد. فرسایش خاک باعث کاهش حاصخیزی خاک، گل آلودگی آب، پر شدگی مخزن سدها و به مرور زمان باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی می گردد. اگر خاک منطقه ای در معرض فرسایش قرار گیرد اولین اثر منفی را برروی آب و گیاه می گذارد. بنابراین آگاهی از میزان فرسایش و رسوب راهگشای مدیران و برنامه ریزان در امر مهم حفاظت آب و خاک می باشد. تحقیق حاضر نیز با هدف برآورد فرسایش و رسوب در حوضه آبریز سد ماکو با مساحت 1072کیلومتر مربع بوسیله دو مدل تجربی EPM و MPSIAC انجام شده و در نهایت در مدل EPM، میزان رسوب 646/0میلیون تن در سال برآورد گردید. این در حالی است که در مدل MPSIAC میزان رسوب تقریبا 1میلیون تن در سال برآورد گردید. پس از اعتبار سنجی مدل ها در نهایت مدل MPSIAC به عنوان مدل قابل قبول انتخاب شد.

 کلمات کلیدی:

فرسایش، سد، EPM، MPSIAC، رسوب، ماکو، حوضه آبریز

 فهرست مطالب الف

 فهرست مطالب

فصل اول

1-1- مقدمه .. 2

1-2- بیان مسئله...3

1-3- هدف تحقیق............................... 4

1-4- فرضیه................................... 4

1-5- معرفی فصل های پایان نامه............... 4

فصل دوم

2-1-مقدمه ................................. 6

2-2- تعریف فرسایش........................... 8

2-3- عوامل موثر بر فرسایش خاک............... 9

2-3-1- عامل انرژی........................... 9

2-3-1-1- شیب زمین........................... 9

2-3-1-2- باد................................ 9

2-3-1-3- مقدار کل بارندگی و شدت آنها........ 10

2-3-1-4- موجودات زنده................................. 10

2-3-1-5- نیروی ثقل.............................................................................................................................11

2-3-2- عامل مقاومت.......................... 11

2-3-3- عامل حفاظت........................... 11

فهرست مطالب ب

2-3-3-1- تراکم جمعیت........................ 12

2-3-3-2- پوشش گیاهی......................... 12

2-4- اثرات فرسایش........................... 13

2-4-1- اثرات فرسایش در محل.................. 13

2-4-2- اثرات فرسایش در خارج از محل.......... 13

2-4-2-1- اثرات فرسایش در پر شدن سریع سدها... 14

2-4-2-2- اثرات فرسایش بر کاهش حاصلخیزی خاک.. 14

2-4-2-3- اثرات فرسایش بر کاهش عملکرد گیاه... 15

2-4-2-4- اثرات فرسایش بر سلامت انسان......... 15

2-5- حد قابل قبول فرسایش.................... 15

2-6- مراحل مختلف فرسایش..................... 17

2-6-1- جدا شدن ذرات از توده های اصلی خاک.... 17

2-6-2-انتقال ذرات جدا شده................... 17

2-6-3-تجمع و انباشته شدن مواد............... 17

2-7- مهم ترین مناطق مستعد فرسایش............ 18

2-8-رسوب گذاری.............................. 19

2-9- پیشینه تحقیق........................... 22

فصل سوم

3-1- مقدمه.................................. 27

3-2- مواد و روش ها ......................... 28

فهرست مطالب پ

3-2-1- مواد...........................................................................................................................................28

3-2- 2-روش ها ................................... 28

3-3- محدوده مطالعاتی........................ 29

3-4- مشخصات سد ماکو......................... 32

3-4- 1- مشخصات بدنه سد خاکی ماکو............ 33

3-4-2- مشخصات سر ریز سد..................... 34

3-4-3- مشخصات خروجی آبگیر تحتانی............ 35

3-5- سیستم رودخانه های محدوده مورد مطالعاتی. 36

3-5-1- رودخانه قزلار چای................................................................................................................36

3-5-2- رودخانه امامقلی چای.................. 36

3-5-3- رودخانه زنگمار....................... 36

3-6- مورفومتری حوضه آبریز................... 37

3-6-1- تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه به واحد های کاری 37

3-6-2-مساحت حوضه............................ 38

3-6-3- پروفیل طولی واحدهای کاری............. 38

3-6-4-محیط حوضه............................... 39

3-6-5- شکل حوضه............................... 39

3-6-5-1- ضریب فشردگی(گراویلیوس)............. 39

3-6-5-2- مستطیل معادل....................... 40

3-6-6- ارتفاع حوضه............................ 40

فهرست مطالب ت

3-6-7-شیب حوضه................................ 41

3-7- مطالعات هواشناسی منطقه مورد مطالعه..... 42

3-7-1- ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه... 42

3-7-2 – اقلیم کلی منطقه مورد مطالعه......... 44

3-7-3- بارندگی و دمای منطقه مورد مطالعه..... 48

3-8- زمین شناسی و خاک شناسی منطقه مورد مطالعه...........................................................49

3-9- اشکال مختلف فرسایش در سطح حوضه ..........................................................................52

3-9-1- فرسایش شیاری......................... 52

3-9-2- فرسایش کنار رودخانه ای............... 53

3-9-3- فرسایش خندقی......................... 53

3-10- بافت جامعه روستایی منطقه مورد مطالعه.. 54

3-11- مدل EPM.............................. 55

3-11-1-محاسن روش مدلEPM .................... 55

3-11-2- معایب روش مدل EPM................... 56

3-12- مدل MPSIAC............................ 55

3-12-1- محاسن روش مدل MPSIAC................ 58

3-12- 2- معایب روش مدل MPSIAC............... 58

فصل چهارم

4-1- مقدمه..........................................................................................................................................60

فهرست مطالب ث

4-2- تشریح مدل های تحقیق.................... 61

4-2-1- تشریح مدل EPM...................... 61

4-2-1-1- شدت فرسایش......................... 61

4-2-1-2-فرسایش ویژه......................... 65

4-2-1-3-تعیین ضریب رسوبدهی حوضه به روش EPM.........................................................66

4-2-1-4- دبی رسوب ویژه...................... 67

4-2-1-5- دبی رسوب کل........................ 67

4-2-2- مدلMPSIAC........................... 68

4-2-2-1- عامل زمین شناسی.................... 68

4-2-2-2- عامل خاک.......................... 70

4-2-2-3- عامل آب و هوا...................... 71

4-2-2-4-عامل رواناب......................... 72

4-2-2-5-عامل شیب............................ 74

4-2-2-6-عامل پوشش زمین...................... 74

4-2-2-7- عامل کاربری سرزمین................. 75

4-2-2-8- عامل فرسایش مناطق بالا دست.......... 77

4-2-2-9- عامل فرسایش رودخانه ای............. 77

4-2-2-10- تعیین میزان فرسایش و رسوب با مدل MPSIAC 82

4-3- نتایج...............................................................................................................................................85

4-4- ارزیابی اعتبار مدل ها...............................................................................................................91

4-5- حساسیت سنجی مدل ها......................................................................................................93

فهرست مطالب ج

 فصل پنجم

5-1- مقدمه...............................................................................................................................................95

5-2- نتیجه گیری............................. 96

5-3- پیشنهادات.............................. 97

چکیده انگلیسی.............................. 99

منابع و مآخذ ............................ 100

 فهرست جداول

جدول 2-1- نرخ رسوب گذاری در مخازن سدها در مناطق مختلف جهان 20

جدول2-2- وضعیت رسوب در تعدادی از سدهای مخزنی ایران.................................................21

جدول 3-1- پارامترهای مورفومتریک حوضه آبریز.........................................................................41

جدول 3-2- مشخصات ایستگاههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه43

جدول 3-3- مقادیر متوسط بارندگی و دمای سالیانه در حوضه مورد مطالعه 48

جدول 3-4- شرایط سنگ شناسی و خاک شناسی منطقه مورد مطالعه50

جدول 3-5- عوامل موثر در مدل MPSIACو نحوه امتیاز دهی به آن ها 57

جدول 4-1- مقادیر ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش ..62

جدول4-2- ضریب کاربری اراضی.......................................................................................................62

جدول4-3- مقادیر ضریب فرسایش منطقه........... 63

فهرست مطالب چ

جدول4-4- طبقه بندی کیفی فرسایش در روش EPM............................................................64

جدول 4-5- تعیین عامل زمین شناسی در تولید رسوب. 68

جدول4-6- ارقام مدت و دوره بازگشت بارندگی در حوضه آبریز سد ماکو 71

جدول 4-7- مقادیر ضریب هرزآب با توجه به نوع پوشش گیاهی، خاک و میزان شیب 73

جدول4-8- ارتفاع رواناب و دبی پیک ویژه سالانه 73

جدول 4-9- درصد زمین لخت و درصد پوشش گیاهی حوضه های سد ماکو 75

جدول4-10 نحوه امتیاز دهی هفت عامل مورد نیاز مدل BLM 78

جدول 4-11- تعیین میزان فرسایش و رسوب در حوضه های مورد مطالعه 81

جدول4-12 نتایج حاصل برای مدل EPM........... 84

جدول4-13- نتایج حاصل برای مدل MPSIAC........ 85

جدول 4-14 روند رسوب گذاری و کاهش حجم مخزن بوسیله MPSIAC 86

جدول 4-15- روند رسوب گذاری و کاهش حجم مخزن بوسیله MPSIAC86

جدول 4-16- روند رسوب گذاری و کاهش حجم مخزن بوسیلهEPM 78

جدول 4-17- روند رسوب گذاری و کاهش حجم مخزن بوسیلهEPM 87

جدول4-18- مقادیر سطح، حجم و ارتفاع مخزن در زمان احداث 88

جدول4-19- مقادیر سطح، حجم و ارتفاع مخزن براساس هیدرو گرافی 1382 89

جدول 4-20- مقادیر سطح، حجم و ارتفاع مخزن براساس هیدرو گرافی 138790

جدول 4-21- اعتبار سنجی مدل ها براساس هیدروگرافی1382...........................................92

جدول 4-22- اعتبار سنجی مدل ها براساس هیدروگرافی1387..........................................92

فهرست مطالب ح

جدول 4-23- اعتبار سنجی مدل ها براساس میانگین دو هیدروگرافی................................ 92

جدول 4-23- حساسیت سنجی میزان رسوب حاصل از دو مدل EPMو MPSIAC.......93

فهرست تصاویر

شکل3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه............................................................................30

شکل 3-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز.......... 31

شکل 3-3- نمایی از دریاچه سدماکو............... 32

شکل3-4- نمایی از تاج سد ماکو.................. 33

شکل 3-5- نمایی از سرریز سد ماکو............... 34

شکل 3-6- نمایی از تخلیه کننده تحتانی.......... 35

شکل 3-7- واحدهای هیدرولوژیک منطقه مورد مطالعه.....................................................................37

شکل 3-8-پروفیل طولی رودخانه قزلار چای و امامقلی چای38

شکل 3-9- نمودار اقلیم نمای آمبرژه در منطقه مورد مطالعه45

شکل3-10- نمودار اقلیم نمای دومارتین و دومارتین اصلاح شده منطقه مورد مطالعه 46

شکل 3-11- نمودار اقلیم نمای سیلیانینف منطقه مورد مطالعه47

شکل 3-12- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه... 51

شکل 3-13- نمونه ای از فرسایش شیاری منطقه مورد مطالعه 52

شکل 3-14- نمونه ای از فرسایش کنار رودخانه ای.. 53

شکل4-1- نموگراف ویشمایر....................... ..70

شکل4-2- نقشه پوشش گیاهی حوضه آبریز سد ماکو.... ...76

شکل 4-3- منحنی نشان دهنده وضعیت سطح و نسبت تولید رسوب ...83

 فصل اول

مقدمه، بیان مسئله و اهداف تحقیق

 مقدمه، بیان مسئله و اهداف تحقیق 2

 1-1 مقدمه

سدهای مخزنی به عنوان پروژه های ملی و عظیم جز سرمایه های زیر بنائی جهت توسعه پایدار محسوب می شوند. رسوبدهی حوضه های آبخیز یکی از خصوصیات مهم هیدرولوژیکی آنهاست که در طراحی سازه ها آبی به عنوان یک مبحث اصلی مورد توجه طراحان می باشد. با احداث سد بر روی رودخانه ها دریاچه هایی در بالادست به وجود می آید. به دلیل پس زدگی آب در محل اتصال رودخانه به مخزن از سرعت جریان آب کاسته می شود، ظرفیت حمل رود خانه کم شده و پدیده رسوب گذاری در مخزن آغاز می شود در بعضی موارد پر شدن مخزن و بالا آمدن رسوبات در پشت سدهای مخزنی به قدری سریع است که عملا" عمر مفید سد را نصف می کند، از آنجایی که هزینه لایروبی و خارج کردن رسوبات از مخزن بسیار بالا بوده و با مشکلات خاص خود همراه است و همچنین باز نمودن دریچه های تحتانی به منظور خارج ساختن جریان حاوی رسوب موجب خالی شدن کامل مخزن از آب و ایجاد تنش ها و فشار هیدرو استاتیکی در بدنه سد می شود و همچنین هدایت آب حاوی رسوب از سمت دریچه ها به سمت دره پایین دست سد، موجب وارد آمدن خسارت به تاسیسات احتمالی موجود در پایین دست سد می شود. لذا عملا خارج نمودن کامل رسوبات از مخزن و استفاده از حجم کل آن در سدهای کشوری کاری دشوار و تقریبا" غیر عملی است اگر در طراحی سد مسئله رسوب مورد توجه قرار نگیرد پس از مدتی سازه های آبگیری و تاسیسات نیروگاههای برق آبی با مشکل جدی مواجه می گردند. لذا به نظر می رسد که میزان و وضعیت توزیع رسوب در مخزن باید قبل از ساخت سد مورد توجه قرار گیرد، و بعد از طراحی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد اگر لازم بود اقدامات مدیریتی انجام شود.

مقدمه، بیان مسئله و اهداف تحقیق 3

 1-2- بیان مسئله

روش های متعددی جهت تخمین بار رسوبی رود خانه ها در منابع ملی مختلف ارائه شده است که غالبا" تجربی بوده و بعضی نیز از روی اندازه گیری های رودخانه ای تدوین شده اند که آنها نیز بدون خطا نمی باشند. هیدروگرافی و رسوب سنجی مخازن، چنانچه با دقت انجام شود بهترین روش جهت برآورد پتانسیل تولید رسوب حوضه آبخیز بالادست سد مخزنی می باشد، در حین انجام عملیات هیدروگرافی می توان، پروفیل رسوب گذاری در مخزن، محاسبه حجم و ارتفاع مخزن، وزن مخصوص نهشته ها و غیره را مورد بررسی قرار داد. نظر به اینکه سالانه مقدار قابل توجهی رسوب وارد مخزن سدها شده و باعث کاهش حجم کل و حجم مفید مخزن می گردد، لذا انجام عملیات هیدرو گرافی به صورت دوره ای جهت دستیابی به احجام واقعی مخزن به منظور استفاده از آن ها در مدیریت منابع آب سدها و مصارف پایین دست ضروری می باشد. اغلب رسوباتی که در مخازن سدها انباشته می شوند از فرسایش حوضه آبریز سدها بوسیله آب های سطحی ناشی از ریزش های شدید جوی بوجود می آیند. شدت فرسایش حوضه های آبریز و در نتیجه سرعت کاهش حجم مفید مخزن سدها بستگی کامل به شرایط حوضه آبریز، توپوگرافی،پوشش گیاهی ، مدیریت بهره برداری از مراتع، اقلیم منطقه، میزان نزولات جوی و نوع آنها، پراکنش نزولات و غیره دارد. اغلب سدهایی که تاکنون با مشکل رسوب و کاهش عمر مفید مواجه بوده اند مخصوصا" سدهای کشورمان به علت عدم برنامه ریزی صحیح در مورد حوضه آبریز و یا بهتر بگوییم در نتیجه احداث سد قبل از مطالعه کامل و اصلاح حوضه مربوطه دچار چنین مشکلاتی شده اند، به گونه ای که در بعضی موارد مانند سد سفید رود حجم مفید مخزن در کمتر از 20سال بهره برداری به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. ته نشین شدن رسوبات در مخازن سدها علاوه بر اینکه به دلیل کاهش حجم مخزن مشکلات زیادی در رابطه با تولید نیروی برق آبی و آبیاری مزارع بوجود می آورد، به دلیل حرکت رسوبات به طرف دریچه های آبگیری و عبور ذرات رسوبی از درون دریچه ها مشکلات زیادی برای تاسیسات سد از قبیل دریچه ها، توربین ها و سایر تاسیسات بوجود می آورد. از آنجایی که انباشته شدن رسوبات در مخزن سدها به دلیل عمق زیاد آب روی آنها منجر به تراکم فوق العاده زیاد و چسبندگی ذرات می شود، لذا خارج نمودن رسوبات از مخزن جهت تمدید ظرفیت آن با مشکل مواجه بوده و مستلزم صرف هزینه های زیاد و ایجاد وقفه در بهره برداری سد می گردد، به گونه ای که در بعضی موارد هزینه بازیابی حجم از دست رفته برابر و یا حتی بیشتر از احداث سد جدید می باشد. لذا بهترین راه برای عدم مواجه شدن با چنین مشکلاتی برنامه ریزی و اجرای طرح های آبخیزداری و دقت در انتخاب محل مناسب سد قبل از اجرا می باشد.

 مقدمه، بیان مسئله و اهداف تحقیق 4

 1-3- هدف تحقیق

هدف اصلی دراین تحقیق بررسی فرسایش حوضه آبریز سدماکو با مدل های تجربی EPM وMPSIACوبرآورد میزان رسوب وارد شده به مخزن سد با استفاده از دو مدل تجربی است و همچنین مقایسه میزان رسوب بدست بوسیله مدل های تجربی EPM و MPSIAC با هیدروگرافی های انجام شده سد ماکو در سال1382 و 1387و در نهایت اعتبار سنجی مدل ها با استفاده از میانگین قدر مطلق خطا، جذر میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا نسبی، انتخاب و پیشنهاد بهترین مدل از بین دو مدل تجربی EPM و MPSIAC برای حوضه آبریز سد ماکو است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در بهبود هر چه بیشتر مدیریت منابع آب و مدیریت بهره برداری سد مذکور مفید واقع گردد.

1-4- فرضیه

در مطالعات مشاور طراح ميزان 55/0 ميليون تن در سال به عنوان متوسط رسوب ورودي به مخزن سد ماكو پيش بيني شده كه شواهد و آمار موجود نشان مي دهد كه مقادير واقعي خيلي بيشتر از اين ميزان بوده است. حال در این مطالعه با استفاده از مدل EPM و MPSIAC به بررسی میزان آورد رسوب بوسیله دو حوضه امامقلی چای و قزلار چای به مخزن سد ماکو خواهیم پرداخت.مدلEPM و MPSIACفرسایش و رسوب را به صورت کمی برآورد می کند. در ایران مدل EPM و MPSIACنسبت به سایر مدل های تجربی بیشتر استفاده می شود . مدل EPM و MPSIACدر ارزیابی فرسایش و رسوب حوزه های فاقد آمار و اطلاعات از دقت نسبتاً خوبی برخوردار است. همچنین در مدل EPM به عوامل موثر در تولید رسوب و فرسایش از قبیل رواناب و پوشش گیاهی توجه نشده است

1-5- معرفی فصل های پایان نامه

در فصل اول که مقدمه ای بر گزارش حاضر است به بیان مسئله و اساس تحقیق پرداخته شده و فرضیه ها و اهداف تحقیق مشخص شده است. فصل دوم شامل شرح مفاهیم اساسی بحث و مروری برتحقیقات صورت گرفته در زمینه فرسایش و رسوب بوسیله دو مدل تجربی EPM و MPSIACدر داخل و خارج کشور می باشد. در فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه پرداخته و روش ها و مدل های مورد استفاده برای انجام تحقیق شرح داده شده اند در فصل چهارم نتایج حاصل از کاربرد روش های مشروحه در فصل سوم برای حوضه سد ماکو بیان و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه گردیده است، نهایتا" در فصل پنجم نتیجه گیری تحقیق پیش رو و پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.

 فصل دوم

مفاهیم و پیشینه تحقیق

 مفاهیم و پیشینه تحقیق 6

  2-1- مقدمه

خاک، یکی از مهم ترین منابع طبیعی هر کشور محسوب می گردد. بشر در طی تاریخ تکاملی خود, همواره از خاک به عنوان بستری برای کشت و کار محصولات کشاورزی و تامین نیاز های غذایی استفاده نموده است تا ادامه ی حیات خود را تضمین سازد. یکی از عواملی که در کشاورزی، بسیار مورد توجه قرار می گیرد و عامل اصلی نابودی بسیاری از زمین های حاصلخیز کشاورزی و تبدیل آن ها به مکان های غیر قابل کشت می باشد، پدیده"فرسايش خاک"است.

در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود عمق خاک به تدریج کاهش می یابد و حاصل خیزی خود را از دست می دهد. فرسایش خاک نه تنها سبب فقیر شدن مزارع می گردد واز این راه خسارت های جبران ناپذیری بر جای می گذارد بلکه با رسوب گذاری در آبراهه ها، مخازن سد ها و بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آن ها زیان های فراوانی را موجب می گردد. اگر به ارزش اقتصادی خاک و اهمیت زیاد آن در حیات انسان توجه گردد معلوم می شود که این گوهر گرانبهای طبیعت سر منشأ تولید تمامی مایحتاج اولیه بشر و تامین کننده نیازهای کلیه موجودات زنده می باشد که زندگی انسان وابسته به آنان است. کیفیت آب در حوضه های آبریز تا حد بسیار زیادی به کمیت و کیفیت فرسایش و رسوب وابسته است. بطور کلی عمده فرسایش مربوط به فرسایش خاک و رسوبات در بالا دست حوضه می باشد که در نتیجه عملیاتی مانند کشاورزی، بهره برداری های بی رویه از جنگل ها و مراتع صورت می پذیرد.

 مفاهیم و پیشینه تحقیق 7

 فرسایش خاک همواره در طی قرن های مختلف یکی از خطرات جدی و تهدید کننده ی رفاه وآبادی هر جامعه محسوب می شده است. بر پایه بر آورده های انجام شده سالیانه چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان بر اثر فرسایش خاک به کام نابودی کشیده می شوند.فائو (1991)یش بینی نموده است که مقدار فرسایش در ایران در سال 1390به5/4میلیارد تن برسد. فعل و انفعالات فرسایش خاک و جايگزينى اراضی غیر قابل کشت بجای بسترهای حاصلخیز خاک، تاسف انگیز است واین فرآیند، باعث مهاجرت هزاران نفر از روستاییان به سمت شهرها شده است. بنابراین تردیدی نیست که پیشرفت و دوام کشاورزی مستلزم به کار بردن روش های مناسب ومؤثر برای جلو گیری یا کم نمودن شست وشو و هدرروی خاک می باشد.تلاش در جهت کاهش مقدار فرسایش با هدف نزدیک نمودن آن به مقدارخاک تشکیل یافته از جمله اقدامات مؤثری است که خواهد توانست منابع آب و خاک کشور را در شرایط مطلوب خود حفظ نماید. به عقیده ی عموم کار شناسان، مهم ترین علت فرسایش خاک عوامل انسانی است. افزایش رشد جمعیت نیازهای اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است چرا که یکی از اساسی ترین نیاز های جمعیت موجود در کشور تامین مسکن می باشد و افراد سود جو، از این نیاز آگاهی دارند و به تخریب جنگل ها می پردازند متأسفانه ناتوانی مراکز ترویجی در اشاعه ی فرهنگ استفاده صحیح از جنگل ها و مراتع بر اساس اصول علمی و فقدان مدارس آموزش منابع طبیعی کافی برای روستاییان و عشایر از علل دیگر روند تصاعدی بالا می باشد. بر مبنای دلایل فوق انسان از طریق برهم زدن تعادل طبیعی، گونه های گیاهی با ارزش جای خود را به گونه های کم ارزش و خشبی می دهد، به تدریج نفوذپذیری خاک کاهش یافته و به تبع آن میزان ضریب رواناب به شدت افزایش می یابد. این هرز آب ها به جای نفوذ در زمین و تغذیه سفره های آب زیر زمینی، در سطح زمین جاری شده و بدلیل مسدود و یا انباشته شدن آبراهه ها و کاهش ظرفیت آن ها، هرزآب ها در تمام سطح اراضی جاری شده و به سیل تبدیل می گردند. در واقع آب حاصل از بارش بویژه بارندگی که موهبتی الهی و مایه ی حیات محسوب می شود، بواسطه ی فرسایش به بلایی خانمان سوز و زیان بار مبدل می گردد. و همچنین انسان با افزایش تعداد دام در سطح مراتع و تخریب غیر قانونی جنگل ها، عدم کاربری صحیح اراضی کشاورزی، استفاده نادرست از منابع آب وگاهی از طریق احداث خطوط جاده ای و بهره بر دارى غلط از معادن، فرسایش خاک را از حالت طبیعی و معمول خود خارج ساخته است و بر آن دامن زده است. علاوه بر این می توان به عدم تخصیص بودجه ی مناسب برای مبارزه با پیشرفت بیابان و هم چنین عدم توجه به حفظ زمین های زیر کشت اشاره نمود.

 مفاهیم و پیشینه تحقیق 8

 با نیم نگاهی به تاریخچه ی کشاورزی کشور های توسعه یافته (مانند آمریکا ،فرانسه وژاپن) می توان دریافت که این کشورها دارای برنامه ریزی صحیح در بخش کشاورزی می باشند وکمبود بودجه ی بخش صنعت خویش را از درآمدهای بخش کشاورزی تامین می کنند.

متاسفانه در کشور ما به دلیل توجه بیشتر مسؤولان کشوری به بخش صنعت وعدم توجه آنان به بخش کشاورزی و نادیده گرفتن مشکلات آن باعث شده است که مسیر قهقرایی تخریب اراضی کشاورزی در سالیان اخیر سرعت بیشتری به خود بگیرد. بنابراین نباید مسأله ى حفاظت خاک را کوچک و کم اهمیت شمرد و توجه هر چه بیشتر و بهتر به این موضوع می تواند آینده جمعیت ایران را تامین سازد. در واقع به منظور جلوگیری از فرسایش خاک که به معنی کاهش میزان تلفات خاک می باشند بایستی سرعت فرسایش تقریبا" برابر سرعت طبیعی تلفات خاک گردد و آیت امر بستگی به انتخاب راهکارهای مناسب درجهت حفاظت خاک دارد.

 2-2- تعریف فرسایش

کلمه فرسایش (اروژن[1]) از ریشه لاتین "ارودرى[2]" به معنی "ساییدگی" گرفته شده است و عبارت از ساییدگی سطح زمین یا "کاهش تدریج مواد" می باشد. به طور کلی فرسایش به فرآیندی گفته می شود که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا می شوند و به کمک یک عامل انتقال دهنده (مانند آب یا باد) به مکان دیگری حمل می گردند در علم کشاورزی فرسایش خاک انتقال یا حرکت خاک از نقطه ی به نقطه ی دیگر درسطح زمین می گویند که باعث تخریب اراضی وکاهش حاصلخیز ی خاک می شود.

 مفاهیم و پیشینه تحقیق 9

 2-3- عوامل مؤثر بر فر سایش خاک

فرسایش یک پدیده ی تسطیح یا هموار کننده ی سطح زمین است به این معنی که خاک ها و قلوه سنگ ها درطی فرآیند فرسایش از نقاط مرتفع تر به محل های پست تر حركت مى كنند كه نیرو های مختلفی دراین رابطه تاثیر گذار می باشند. به طور کلی فاکتور های که بر مقدار فرسایش اثر گذار هستند در سه گروه خلاصه می شوند:

 2-3-1- عامل انرژی

انرژی اولیه برای سست شدن بستر سنگ وخاک و به حرکت در آمدن آن ها می تواند تحت تاثیر نیرو های مختلف تامین گردد که در زیر به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می گردد.

 2-3-1-1- شیب زمین

شیب زیاد باعث تسریع جریان آب می شود و به همان نسبت، میزان فرسایش و هدرروی آب افزایش پیدا می کند. طول شیب نیز اهمیت دارد، چون هر قدر شیب ادامه ی بیشتری داشته باشد، بر مقدار جریان سطحی آب افزوده خواهد شد.

 2-3-1-2- باد

باد به خودی خود نمی تواند صخره ها بفرساید ولی وقتی همراه خود ذرات معلق سیلت و رس حمل می کند یا ذرات شن را به صورت خزش وجهش منتقل می کند، موجب ساییده شدن(حتی سخت ترین صخره ها ) می گردد. این عمل، شبیه حرکت با دور آهسته ی عمل سنباده کشی است که به منظور تمیز کردن سطح فلزات، قبل از رنگ کردن آن ها، مورد استفاده قرار می گیرد.

 مفاهیم و پیشینه تحقیق 10

 2-3-1-3- مقدار کل بارندگی و شدت آن ها

بارندگی زیاد در صورت که ریزش آن آرام باشد فرسایش زیادی ایجاد نمی کند؛ در حالی که باران هاى شدید، حتی به مقدار کم موجب فرسایش زیاد می شوند. در فصل سرما كه زمین منجمد می شود و در فصل رشد گیاهان که پوشش گیاهی انبوه است، بارندگی اثر فرسایش کمتری دارد.

مطالعاتی که در زمینه ی رابطه ی تلفات خاک و اقلیم در مقیاس جهانی انجام شده است. نشان می دهند که فرسایش در جاهايی به حداکثر خود می رسد که میانگین بارندگی مؤثر سالیانه ی آن، 300میلی متر باشد (مورگان1996). منظور از بارندگی موثر مقدار بارانى است که در شرایط مشخص از درجه حرارت بتواند مقدار معینی رواناب ایجاد کند . در وضعیتی که مقدار بارندگی، کمتر از 300میلی متر باشد، با افزوده شدن بارندگی، فرسایش نیز افزایش می یابد. البته افزایش بارندگی باعث بهتر شدن پوشش گیاهی نیز می شود و این خود سطح خاک را بهتر محافظت می کند اما در وضعیتی که مقدار بارندگی سالیانه بیشتر از 300میلی متر باشد نقش حفاظتی پوشش گیاهی بر عوامل فرسایش فزونی می گیرد. در نتیجه با افزوده شدن بارندگی، میزان تلفات خاک، کاهش پیدا می کند .

 2-3-1-4- موجودات زنده

بعضی از انواع موجودات زنده (مانند جلبک ها و گلسنگ ها) در عمل موجب شکسته شدن سنگ ها می شوند، ولی اثر عمده این موجودات، ایجاد اختلالاتی است که اثر عوامل دیگر را سرعت می بخشد. حیوانات نیز با پا گذاشتن بر روی سنگ و خاک، موجبات شکستن و خرد شدن آن ها را فراهم می آورند و در نتیجه، حمل آن ها را توسط آب و یا باد تسهیل می کنند، کرم خاکی و موریانه از جمله موجوداتی هستند که موجب به هم خوردن و افزایش هوادیدگی خاک می شوند و به این ترتیب پدیده تبدیل صخره های مقاوم به خاک قابل فرسوده شدن را سرعت می بخشند.

یکی از مهم ترین عوامل فرسایش، انسان می باشد. بشر با دخالت مستقیم و غیر مستقیم خود می تواند اثر تشدیدی و یا تعدیلی بر فرسایش خاک داشته باشد که البته آمارهای ارایه شده، نقش انسان در افزایش میزان فرسایش را بارزتر می سازند. انسان با شخم زدن زمین میلیون ها بار سریع تر از حیوانات حفار، موجب به هم خوردن و هوادیدگی خاک می گردد. با این عمل در حقیقت، تمام پدیده های فیزیکی طبیعت که فرسایش نیز یکی از آن ها است، تشدید می شوند.

Erosion.1

Eroderi.2


مبلغ واقعی 52,440 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,806 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 243

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب