تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1085
  • بازدید دیروز : 2315
  • بازدید کل : 698618

تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران« با تاکید بر قوم کرد...


تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران« با تاکید بر قوم کرد...

چکیده:

ناهمگنی قومی، دینی و اقتصادی، ویژگی ساختی عموم کشور های جهان سوم، بخصوص خاورمیانه می باشد . البته این داوری، به مفهوم تصدیق همسانی کشور های پیشرفته نیست . به تعبیر اوکانر از مجمع 132 ملت- کشور موجود (1972) فقط 12 تای آن (1/9درصد ) به طور قطع از نظر قومی همگن بوده اند منتهی وجود شکافهای گوناگون در کشورهای پیشرفته خاصیت هم افزا ندارند بلکه تمایزهای موجود همدیگر را تعدیل می کنند. از این رو پیامدهای امنیتی مهمی ندارند در حالیکه جنگ قومیتها و استفاده از خرده فرهنگها در جهان سوم بویژه خاورمیانه فصل مهمی از تاریخ درگیریها این ملتها را نشان میدهد. واقعیت موجود با فرایند نوین غلبه گفتمان خودگردانی و با استقلال جویی همه اقوام به جای استیلا جویی یک قوم ، عملا به مساله ای امنیتی تبدیل گردیده و در بسیاری از موارد تمامیت اراضی واحدهای مختلف سیاسی را تهدید می نماید .به هر علت و شرایط کشور ما نیز کشوری است متشکل از اقوام مختلف که عناصر و مولفه های متفاوتی بین آنها و دولت مرکزی پیوند یا گسست ایجاد کرده است و احساس قوی در میان طیف وسیعی از جمعیت کشور کتمان ناپذیر است .آنها در خارج از مرزهای ایران ایرانی هستند لیکن به نظر می رسد در داخل مرزها به همان اندازه که ایرانی هستند، دارای تعلق قومی یا مذهبی هم می باشند. و در همین راستا پژوهش حاضر با تاکید بر قومیت ها و چالش روبروی دولتها موضوع را مورد کنکاش قرار داده است .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول : کلیات

1-1-بیان مساله2

1-2-سوالهای پژوهش4

1-2-1-1پرسش اصلی4

1-1-2-پرسشهای فرعی4

1-3-پیشینه ی پژوهش4

1-4-فرضیه های پژوهش6

1-5-حدود پژوهش6

1-6-اهداف پژوهش6

1-7-سازماندهی پژوهش................................. 6

بخش دوم: چارجوب نظری

مقدمه............................................... 8

2-1-تبینهای متعارف و محدودیت آنها................... 9

2-2-سیاستهای هویت و قومیت.......................... 12

2-3-علل اهمیت مسائل قومی........................... 13

2-4-تئوری محرومیت نسبی............................. 14

بخش سوم:امنیت ملی و اقوام

مقدمه.............................................. 18

3-1-بحث های نظری درباره مساله قومیت و ناسیونالیسم قومی18

3-1-1-قومیت پدیده ای کهن یا ابزاری................. 18

3-2-چگونگی سیاسی شدن قومیت......................... 19

3-3-عوامل شکل گیری ناسیونالیسم قومی................ 20

3-4-جایگاه اقوام در ساختار اجتماعی –فضایی ملت ایران21

3-5-جایگاه امنیت در ساختار فضایی جغرافیایی ملت..... 23

3-5-1-امنیت ، امنیت ملی............................ 23

3-5-2-امنیت ملی و مولفه های آن..................... 24

3-6-تهدید اقوام علیه امنیت کشور.................... 27

نتیجه گیری......................................... 28

بخش چهارم : قومیتها

فصل اول: قومیت و قوم گرایی در ایران

مقدمه.............................................. 31

4-1-1-قومیت و گروه های قومی : مفاهیم مخدوش شده..... 31

4-1-2-قومیت و قبیله گرایی در خاورمیانه............. 32

4-1-3-قبایل و دولتها در ایران : بررسی کلی.......... 33

4-1-4-ویژگی اساسی قبایل ایران...................... 34

4-1-5-پراکندگی فرهنگی و سیاسی ایلات................. 35

4-1-6-روابط میان ایلات و دولت در ایران.............. 36

4-1-7-روابط دولت با ایلات........................... 37

4-1-8-جامعه و سیاست در کردستان، بلوچستان و آذربایجان38

4-1-9-ظهور گرایشهای سیاسی و محلی گرا در میان کردها. 39

4-1-10-بلوچستان.................................... 40

4-1-10-1-ظهور گرایش های سیاسی محلی گرا در بلوچستان. 41

4-1-11-آذربایجان................................... 42

4-1-11-1-ظهور گرایشهای سیاسی محلی گرا در آذربایجان. 42

نتیجه گیری......................................... 43

فصل دوم : بحران هویت قومی در ایران

مقدمه.............................................. 45

4-2-1-عوامل بحران هویت قومی........................ 46

4-2-2-عوامل اجتماعی بحران.......................... 46

4-2-2-1-تعدد و تنوع قومی........................... 46

4-2-2-2-تعدد و تنوع زبان و گویش.................... 47

4-2-2-3-تنوع و تعدد دینی مذهبی..................... 47

4-2-2-4-عامل جمعیتی (دموکرافیک).................... 48

4-2-2-5-منشا قومی نژادی ناهمگون نخبگان سیاسی یا نظامی حاکم 48

4-2-2-6-تبعیض و پیش داوری های قومی................. 49

4-2-2-7-ناهمگونی مخالفان سیاسی..................... 49

4-2-3-عوامل اقتصادی بحران.......................... 49

4-2-4-عوامل اداری- سیاسی بحران..................... 50

4-2-5-عوامل آموزشی بحران........................... 51

4-2-6-عوامل طبیعی و جغرافیایی...................... 51

فصل سوم : سیاستهای قومی در ایران معاصر

مقدمه............................................. 54

4-3-1مدل سیاست های قومی در تاریخ معاصر ایران....... 54

4-3-2-سیاستهای قومی قبل از انقلاب................... 55

4-3-3-مناسبات حکومت ها با اقوام ایلات و عشایر در ایران55

4-3-4-سیاستهای قومی در دوره قاجار.................. 56

4-3-5-سیاستهای قومی در دوره ی پهلوی اول............ 58

4-3-5-1-تخته قاپو، اسکان اجباری.................... 59

4-3-5-2-پیامدهای اسکان............................. 60

4-3-6-سیاستهای قومی بعد از انقلاب................... 61

4-3-6-1-اهداف و رویکردها........................... 61

4-3-6-2-رویکرد واقع گرایانه........................ 62

4-3-7-روابط دولت- اقوام در جمهوری اسلامی ایران...... 63

4-3-8-روابط دولت- اقوام از بعد اجرایی.............. 64

4-3-9-دوره انتقالی................................. 65

4-3-10-روابط دولت- اقوام از بعد فرهنگی............. 66

نتیجه گیری......................................... 68

فصل چهارم : مسئله وحدت ملی و الگوی سیاست قومی

مقدمه.............................................. 70

4-4-1-تنوع قومی.................................... 70

4-4-2-شاخص های بحران قومی در ایران................. 71

4-4-3-سیاست قومی: مفهوم شناسی...................... 72

4-4-4-جایگاه سیاسی قومی............................ 73

4-4-4-1-مدیریت سیاسی............................... 73

4-4-4-2-علوم رفتاری................................ 74

4-4-4-3-جامعه شناسی سیاسی.......................... 74

فصل پنجم: هویت، تاریخ و روایت در ایران

مقدمه.............................................. 76

4-5-1-صورت بندی مفهوم دولت......................... 76

4-5-2-هویت جمعی بعنوان برآیند آگاهی و روایت........ 77

4-5-3-خاطره و گفتمان هویت.......................... 78

4-5-4-سهم هویت ملی................................. 79

4-5-6-ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی ایران......... 80

4-5-7-مدرنیسم پهلوی و هویت ملی ایران............... 82

4-5-8-گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک و هویت اسلامی ..... 83

نتیجه گیری......................................... 84

بخش پنجم: قوم کرد

فصل اول : فراز و فرود جنبش کردی

مقدمه.............................................. 87

5-1-1-کردها از جنگ چالدران تا جنگ جهانی اول........ 88

5-1-2-کردها بعد از جنگ جهانی او ل تاکنون........... 88

5-1-3-کردستان ایران................................ 89

5-1-4-علل خیزش جنبش کردی........................... 91

5-1-5-همبستگی کردی................................. 91

نتیجه گیری......................................... 92

فصل دوم: روند توسعه در مناطق کردنشین ایران قبل و پس از انقلاب

مقدمه.............................................. 96

5-2-1-رویکردهای توسعه.............................. 97

5-2-2-برنامه ریزی در ایران، اهداف و خط مشی ها...... 98

5-2-3قوم کرد....................................... 99

نتیجه گیری........................................ 105

منابع............................................. 106

بخش اول

کلیات

1-1 بيان مسأله:

چنين به نظر مي رسد كه در دهه آينده كليه كشورها به نحوي با مسئله ناسيوناليسم قومي مواجه خواهند شد. از آنجا كه قوميت يكي از شاخص هاي عمده در شناخت ظرفيت طبيعي كشورها براي نيل به ثبات و دوري از خشونت به حساب مي آيد. امنيت كشورها در دهه آينده بدون توجه به اين مسئله رقم نخواهد خورد. درجمهوري اسلامي ايران وجود قوميت كرد درغرب كشور با گسستهاي ديني و اقتصادي و متاثر از تحريكات خارجي مي تواند خطرآفرين باشد. در جوامع چند قومي موضوع همزيستي مفهوم تنوع قومي با وحدت ملي امريست منوط به اتخاذ رهيافتي كه بتواند در عين كثرت در خرده فرهنگ هاي قومي، وحدت درمنش ملي را محقق سازد. قوميت با زير عنوانهايي چون انفكاك قومي، علايق قومي، گرايشات واگرايانه، استقلال خواهي يا تجزيه طلبي، هويت قومي و چالشهاي قومي درمقياس ملي، عناويني است كه نيازمند مطالعه از منظر امنيت ملي مي باشد.

امنيت در نگاه نخست به عنوان مفهومي ساده، به اطمينان ازحفظ، دوام و بقاي داشته ها، و تضمين منافع و تامين علايق اطلاق مي شود. برخي امنيت را به صورت «ايجابي» و «سلبي» تقسم مي كنند. در معناي ايجابي امنيت، وجود احساس رضايت و اطمينان نزد دولتمردان و شهروندان، و درمعناي سلبي امنيت، نبود ترس، اجبار و تهديد را به عنوان يك شاخص در نظر مي گيرند (افتخاري،1377).

همچنين به عقيده رابرت مك نامارا: امنيت ملي به نوعي متضمن اعتماد ملي، آزادي، توسعه و بهبود موقيت يك كشوراست. در كنار امنيت و امنيت ملي واژه قوميت نيز بايد گنجانده شود كه بيشتراستفاده كاربردي دارد و برداشت­هاي متفاوتي از آن صورت گرفته است. در اين ميان تعريف آنتوني اسميت داراي كاربرد بالايي است: قوم عبارت از يك جمعيت انساني مشخص با يك افسانه اجداد مشترك، عناصرفرهنگي، پيوند با يك اعتقاد، آگاهي و فرهنگ مشترك را داراست. اعضاي يك ملت اگراحساس كنند در دستيابي به حق و حقوق موقعيتي برابر دارند هويت ملي بحران كمتري خواهد داشت، اما اگراقوامي نتوانند خود را با فرايند ملت سازي، ادبيات ملي، زبان رسمي، تعليمات عمومي و مذهب رسمي هماهنگ سازند به حد شهروند درجه دوم سقوط كرده و از برخي حقوق محروم و به حاشيه رانده مي شوند و احساس محروميت موجب تقويت هويتهاي مادون ملي مانند قوميت، نژاد، محله گرايي و... مي شود و محركي براي دست زدن به اعمال سياسي و خشونت مي گردد به خصوص دركشورهاي با تفاوت هاي قومي اين مشكلات بيشتر مي شود.

عوامل موثر بر شكل گيري يا تشديد ناسيوناليسم قومي درجوامع چند قومي به اقتضاي خاص در هر جامعه متعدد است از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-چگونگي ساختار توزيع منابع قدرت (اقتصادي،سياسي،فرهنگي) درجامعه.

2-وجود خودجوش جنبش ناسيوناليسم با توجه به سه محور ايدئولوژي، ساز و كارها و شيوه هاي پيگيري مطالبات و پايگاه اجتماعي.

3-تجربه تاريخي تعاملات و روابط اقوام كه آيا سلطه گر و سلطه ناپذير يا فدرالي يا خودمختاري بوده است.

4-واكنش و حساسيت قدرتهاي منطقه اي و جهاني يه موضوع اقوام در يك كشور خاص.

5-شرايط ژئوپلتيك يا جغرافيايي تركيب قومي هر جامعه، نسبت جمعيت و سرزمين و همساني قومي با كشورهاي همسايه و نوع شكافهاي موجود در جامعه.

تبعـيض، نوع نگرش وميزان گرايـش اقوام به هويـت ملي و رونـد ملت سازي و دولـت سـازي موارد ديـگر مي باشند.

سرزمين ايران در مقوله تنوع قومي و زباني در جهان با 24 درصد همانندي در رتبه شانزدهم قرار دارد. اگر چه در ايران فارسي زبانان با60 درصد جمعيت اكثريت را دارند، ليكن وجود شش قوميت عمده در درون اين واحد ملي و تاثيرات شگرف آنها بر سير تحولات تاريخي واقعيتي انكارناپذير است. از آنجا كه نقطه تمركز ما در پژوهش قوميت كرد مي باشد از قوميتهاي ديگر صرفنظر كرده و به كردها ميپردازيم.

جمعيت كردها بيشتر در آذربايجان غربي، كرمانشاه و كردستان ساكن هستند. اين قوم، به نسبت، زمينه مناسب تري براي فعال شدن گسست ملی دارد از جمله اين زمينه ها؛ تمركز جمعيتي در يك منطقه كوچك و مشخص، دوم، باور به محروميت هاي اقتصادي، بهداشتي وآموزشي، سوم، موقعيت جغرافيايي در كنار مرز دو كشور با تشابه قومي و محلي و وضعيت كوهها و راهها، چهارم، تصور انزواي سياسي و عدم رضايت از ميزان حضور نخبگان سياسي اجتماعي در داخل نظام، پنجم، ملاحضات مذهبي كه اكثرا سني مذهب هستند، ششم، زبان كردي اگر چه از شاخه هاي زبان ايراني است و با پارسي باستان همانندي زيادي دارد، لكن براي فارسي زبانان امروز مفهوم نيست هر چند گويش هاي مختلف مانع يك زبان واحد كردي است معهذا امروزه زبان كردي محور جنبش هاي كردي است اگر چه از لحاظ نژادي نمي توانند اصل آريايي و ايراني بودن كردها را منكر شوند.

تجربه شورش شيخ عبدالله درسال1297 درمقابل عثماني ها با محوريت قبايل كرد و شورش شيخ سعيد درسال1304 در مقابل ناسيوناليسم افراطي آتاتورك كه هويت كردي را انكار مي كرد در پاسخ به تحركات خارجي بود. جنبش اسماعيل سميتقو كه يكپارچه گي ايران را تهديد ميكرد و ارتش رضاخان آن را سركوب كرد و نيز تاسيس كومله در دهه1320 كه به دستور مقامات شوروي به حزب دموكرات كردستان تبديل شد و طرح كردستان خودمختار و تاسيس جمهوري مهاباد درسال1324 به رهبري عبدالرحمن قاسملو براي تجزيه ايران و بيانيه هشت ماده­اي آنها بعد از انقلاب اسلامي كه خواستار خودمختاري كردستان بودند و اقدامات ملامصطفي بارزاني در اين راستا قابل توجه و بررسي است (افتخاري،1377).

1-2 سؤال‏های پژوهش‏:

1-2-1 پرسش اصلي

1-تفاوت قومي كردها چگونه مي تواند امنيت ملي ايران را تحت تاثير قرار دهد؟

1-2-2 پرسش هاي فرعي

1-چه عواملي سبب مي شود قوميت كرد در ايران قائل به هويتي متفاوت باشد؟

2- عوامل سياسي اجتماعي كه مي تواند به تشديد احساس هويت متفاوت كردها در ايران دامن بزنند كدامند؟

1-3 پیشینه پژوهش:

در زمينه قوميت و امنيت ملي كتابها و مقالات زيادي نوشته شده است، تعدادي توسط نويسندگان داخلي و تعدادي هم مقالات و كتابهاي خارجي كه عموما به صورت ترجمه مي باشد.

-دكتر محمدرضا تاجيك دركتاب(مقدمه اي براستراتژي هاي امنيت ج.ا.ايران رهيافت ها و راهبردها) به بررسي امنيت چه بعد داخلي و چه خارجي آن پرداخته است. ايشان در دفتر چهارم اين كتاب اصول كلي مرتبط بر استراتژي هاي امنيت ملي را شرح داده است. در دفتر پنجم كتاب به ارزشها و هنجارهاي ملي پرداخته و ارزش هاي مسلط جامعه ايراني را بيان داشته است، همچنين از آسيب پذيري تهديدات و فرصت هاي ارزشي موجود در ج.ا.ايران پرداخته است.

-امنيت ملي در جهان سوم كه توسط ادوارد اي.آزر و چونگ اين مون نوشته شده از ديگر آثار برجسته در حوزه امنيت مي باشد. آنها در اين كتاب امنيت ملي دركشورهاي جهان سوم را تشريح كرده و از اهميت و تاثير قوميتها دراين كشورها اسم برده و اينكه چه تاثيري مي تواند بر امنيت اين كشورها داشته باشد. از ديگركتابهاي موجود درحوزه امنيت ملي مي توان به كتاب (چارچوبي تازه براي تحليل امنيت) كه توسط باري بوزان و همكاران وي نوشته شده اشاره كرد. آنها امنيت را در پنج حوزه نظامي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي بررسي كرده اند. آنها مفهومي تازه درطرح امنيت ايجاد مي كنند كه در آن ابعاد ذهني از اهميت بيشتري برخورداراست. آنها امنيتي شدن را به معناي بهتر شدن نمي دانند بلكه امنيت را امري سلبي و به معناي ناتواني از برخورد با موضوعات به شيوه سياست معمول مي دانند. (بوزان، ويور، ويلد)

-كتاب (مردم، دولت ها و هراس) از باري بوزان از ديگر كتب در حوزه امنيت و امنيت ملي مي باشد. بوزان ابتدا به تبيين حدود وظايف دولت به عنوان منبع اصلي امنيت و نيز منافع هر يك از دو مقوله دولت و مردم در عرصه امنيت ملي پرداخته و نحوه تامين امنيت و ابعاد مختلف جهاني، منطقه اي، اقتصادي و زيست محيطي را بيان مي دارد.

-كتاب (چهره متغييرامنيت ملي) از رابرت ماندل از ديگر آثار درحوزه امنيت مي باشد. ماندل در اين كتاب مفهوم درحال ظهور امنيت ملي را ريشه يابي مي كند و آغاز بحث را ارائه تعريفي از مفهوم امنيت ملي قرار مي دهد. در فصل پاياني كتاب نويسنده به چند چالش عمده امنيتي كه احتمالا در آينده رخ خواهد داد اشاره مي كند و راهكارهايي براي آن ارائه مي دهد. به اعتقاد او چالش امنيتي تنشي است كه حكومت ها درانتخاب بين جهان گرايي و پرداختن به منافع داخلي بين حمايت از جامعه و فرد و بين نياز به همكاري فراملي و فشارهاي محدود ملي با آن روبرو مي شوند.

در زمينه قوميت هم كتابها و مقالات زيادي نوشته شده است:

-دكتر مراد كاوياني در كتاب (ناحيه گرايي در ايران از منظر جغرافياي سياسي) به بررسي و جايگاه اقوام در ايران پرداخته است. در فصل چهارم كتاب به موقعيت كردستان از لحاظ تاريخي و ژئوپولتيكي پرداخته و همچنين تاثيراتي كه كردهاي كشورهاي هم مرز ايران بر كردهاي داخل ايران مي گذارند. ايشان در مورد فعاليتهاي گروههاي پ.ك.ك و پژاك در مرزهاي غربي و شمال غربي كه باعث تنش و درگيرهايي در اين مناطق شده پرداخته است. و در قسمت نتيجه گيري بيان مي دارد كه حكومت مركزي بايد بتواند از لحاظ فرهنگي و اقتصادي نواحي كردنشين را به سطح ميانه يا بالاتر برساند و مشاركت سياسي كردهاي اهل سنت را در گستره مديريت ارتقا دهد تا باعث تقويت همبستگي ملي گردد.

عيسي گلوردي دركتاب (اقوام ايراني و زمينه هاي همگرايي) موقعيت اقوام ايراني را شرح داده و اينكه چه راهكارها و راه حل هايي مي تواند از واگرايي اقوام ايراني جلوگيري كرده و آنها را به سمت همگرايي بيشترسوق دهد.

-كتاب (قوميت و قوم گرايي در ايران از افسانه تا واقعيت) كه توسط دكتر حميد احمدي نوشته شده از ديگر كتب در زمينه قوميت مي باشد كه نگارنده با ذكر موقعيتي از اقوام ايراني به بحث مطالبات و خواسته هاي آنان پرداخته و همچنين ذكر مواردي كه باعث مي شود برخي از اين اقوام داعيه خودمختاري و تجزيه طالبي داشته باشند.

-كتاب قوميت گرايي كرد نوشته نادر انتصار با ترجمه عبدا...عبدا...زاده به تاريخچه قوم كرد پرداخته و اينكه چه زمينه هايي باعث مي­شود اين قوم اصيل و قديمي ايراني به سمت جدايي طلبي حركت كرده و باعث ايجاد تنش با دولت مركزي شده است.

-پايان نامه سعدي فتاحي (بررسي تحولات عراق پس ازسقوط حزب بعث وآثار آن بر مسائل قومي منطقه اي) بيشتر به آثار اين تحولات بر كردهاي ايراني پرداخته و اينكه خودمختاري كردهاي عراق مي تواند چه تاثيري بر كردهاي ايراني گذاشته و چه چالش هايي براي حكومت مركزي ايران مي تواند به همراه داشته باشد.

منابع فوق الذکر با درجات متفاوت می توانند در این پژوهش مورد استفاده قرار گیرند. معهذا تفاوت پژوهش حاضر، در اشاره به هویت متفاوت کردها، و بخصوص تاکید ویژه بر تاثیر عوامل سیاسی اجتماعی در تقویت این احساس تفاوت است.

1-4 فرضیه های پژوهش:

1-4-1 فرضیه اصلی:

چنانچه احساس هويت متفاوت در كنار احساس محروميت هاي سياسي-اجتماعي قرار گيرد مي تواند موجد عوارض امنيتي در كشور باشد.

1-4-2 فرضیات فرعی:

-دو عامل زبان (زبان كردي) و مذهب (اهل سنت) سبب مي گردد كردها در ايران قائل به هويتي متفاوت باشند.

-سبكي وزنه مديريت سياسي به نسبت وزنه جمعيتي و احساس محروميتهاي اقتصادي و اجتماعي به نسبت ساير قوميتها در ايران مي توانند احساس هويت متفاوت كردها را تشديد نمايند.

1-5 حدود پژوهش:

تمركز اين پژوهش به لحاظ جغرافيايي، كشور ايران مي باشد.

1-6 اهداف پژوهش:

ايران در رده شانزدهم كشورهاي جهان از لحاظ تنوع قومي قرار دارد و اين نشان دهنده اهميت اين موضوع در ايران مي باشد، اگر چه تنوع قومي را مي توان نوعي فرصت تلقي كرد معهذا در نتيجه برخي زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي وگاه تحريكات خارجي با استفاده ازين زمينه گاها تنوع قومي با عوارض امنيتي همراه بوده است كه در بين اين اقوام كردها از ديرباز مورد توجه بوده و شايد بيش از ديگر قوميت ها داراي تنش هايي با حكومت مركزي بوده اند. البته وجود كردها در دو كشور هم مرز يعني عراق و تركيه از يك طرف و جمعيت اغلب سني كردها در مقابل اكثريت شيعه در ايران بر اهميت مسئله افزوده است. در نتيجه مي توان گفت موضوع ارزش كاري پژوهش در حد يك پايان نامه را دارد.

1-7-سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج بخش طراحی شده است که هر بخش شامل چند فصل می باشد. در بخش اول، کلیات به توضیح ساختار تحقیق پرداخته می شود. در بخش دوم به بیان چارچوب نظری این تحقیق پرداخته است . در بخش سوم به بحث امنیت ملی و مفاهیم و... پرداخته شده است در بخش چهارم مسئله قومیت در پنج فصل مجزا کار شده است و در بخش پنجم قوم کرد در نگاهی کلی پرداخته شده است. و در نهایت نتیجه گیری کار مطرح شده است .

 


مبلغ واقعی 53,040 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 40,841 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آذر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 133

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب