تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4151
 • بازدید دیروز : 4878
 • بازدید کل : 1196894

بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي رئولوژيكي و حسي شكلات پروبيوتيك....


بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي رئولوژيكي و حسي شكلات پروبيوتيك....

 

فهرست مطالب

 

عنوان

 

صفحه

 فصل اول : کلیات. 1

1-1- مقدمه و اهميت موضوع. 2

1-2- اهداف و فرضيات طرح. 4

1-2-1- هدف كلي طرح. 4

1-2-2- اهداف اختصاصي طرح. 4

1-2-3- هدف كاربردي طرح. 4

1-2-4- فرضيات طرح. 4

 فصل دوم : مروري بر منابع . 5

2- مروری بر منابع. 5

2-1- تاريخچة پيدايش شكلات. 5

2-1-1- شكلات نوشيدني. 5

2-1-2- شكلات جامد. 6

2-2- مراكز توليد كاكائو. 7

2-3- مصرف سرانة شكلات در جهان. 8

2-4- تعريف شكلات. 9

2- 5- انواع شكلات. 9

2-5-1- انواع شكلات از نظر تركيبات. 9

2-5-2- انواع شكلات از نظر شكل. 9

2-6- ويژگي‌هاي تغذيه‌اي شكلات. 10

2-6-1- مواد معدني. 10

2-6-2- فلاوانول‌ها. 10

2-6-3- ریز مغذیهای موجود در شکلات. 11

2-6-3-1- چربي‌ها. 11

2-7- تعریف انواع شكلات. 12

2-7-1- شكلات ساده (شيرين). 12

2-7-2- شكلات پوششي. 12

2-7-3- شكلات شيري. 12

2-7-4- شكلات سفيد. 12

2-8- تركيبات شكلات. 13

2-9- درخت و دانه كاكائو. 13

2-9-1- غلاف كاكائو. 14

2-10- عمليات آماده‌سازي دانه كاكائو. 15

2-10-1- تخمير دانة كاكائو. 15

2-10-2- خشك كردن دانه کاکائو. 16

2-10-3- تميز كردن دانه. 16

2-10-4- بودادن يا برشته كردن. 16

2-10-5- پوست‌گيري. 17

2-10-6-آسياب كردن و تهيه لیکور. 17

2-10-7- فرايند آلكاليزاسيون. 18

2-11- جدا كردن پودر كاكائو از كره كاكائو. 18

2-12- كره كاكائو. 18

2-13- جايگزين‌هاي كره كاكائو. 19

1- معادل كره كاكائو CBE. 19

2- جانشين كره كاكائو. 19

3- جايگزين كره كاكائو. 20

2-14- قند و جایگزینهای قند. 20

2-14-1- ساکارز. 20

2-14-2- لاكتوز. 20

2-14-3- گلوكز و فروكتوز. 21

2-14-4- قندهاي الكلي. 21

2-15- مواد فعال سطحي. 21

2-16- فرايند توليد شكلات. 23

2-16-1- آماده سازي مواد اوليه و مخلوط كردن آنها. 24

2-16-2- كاهش اندازه ذرات. 24

2-16-3- ورز دادن. 26

2-16-4- مشروط كردن شكلات. 26

2-16-5- قالب‌گيري. 29

2-16-5-1- قالب‌گيري شكلات معمولي. 29

2-16-5-2- قالب‌گيري شكلات‌هاي مغز‌دار. 29

2-16-5-3- پوشش‌هاي شكلاتي. 30

2-17- ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي شكلات. 30

2-17-1- گرانروي(ويسكوزيته). 31

2-17-1-1- تأثير اندازة ذرات بر روي ويسكوزيته. 31

2-17-1-2- اثر چربي بر روي ويسكوزيته. 32

2-17-1-3- تأثير افزودن قند بر روي ويسكوزيته. 32

2-17-1-4- تأثير رطوبت بر روي ويسكوزيته. 33

2-17-1-5- نقش امولسيفايرها بر ويسكوزيته. 33

2-18- درجه اختلاط. 33

2-19- توليد فراورده‌های پروبيوتيك‌ و خواص آن. 34

2-19-1- پروبيوتيك‌ها. 34

2-19-2- تاريخچة پروبيوتيك‌35

2-20- انواع پروبيوتيك‌36

2-21- اثرات سلامت بخش پروبيوتيك‌ها. 36

2-22- كشت‌هاي آغازگر پروبيوتيك‌ها. 37

2-23- انتخاب گونة پروبيوتيك مناسب براي كاربرد در شكلات. 37

2-24- فرايند توليد شكلات پروبيوتيك. 38

 فصل سوم : مواد و روش ها. 39

3-1- محل و زمان اجراي آزمايش. 39

3-2- نوع مطالعه. 39

3-3- مواد و دستگاه‌هاي مورد استفاده در اجراي تحقيق. 39

3-4- گونه‌های پروبیوتیکی مورد استفاده در تحقیق. 40

3-5- روش تولید شکلات در کارخانه. 41

3-6- چگونگي افزودن باكتري پروبيوتيك به نمونه‌ها. 41

3-7- آزمايش‌هاي انجام گرفته در اين تحقیق. 43

3-7-1- آزمون تعيين pH. 43

3-7-2- آزمون تعيين اسيديته. 43

3-7-3- اندازه‌گيري فعاليت آبي (aw). 43

3-7-4- اندازه‌گيري محتواي مواد جامد كل. 44

3-7-6- ويژگي‌هاي رئولوژيك. 44

3-7-7- آزمون حسي. 45

3-7-8- آناليز ميكروبي نمونه‌ها. 45

3-7-9- روش‌هاي آماري و تجزيه و تحليل داده‌ها. 45

 فصل چهارم : نتايج و بحث. 46

4-1- بخش اول: بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، در شكلات پروبيوتيك و معمولي.46

4-1-1- مقايسه تفاوت در ميزان محتواي مواد جامد كل در شكلات پروبيوتيك و معمولي.46

4-1-2- بررسي تفاوت در محتوای مواد جامد کل بين دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي 48

4-1-2-1- بررسي تفاوت كلي ميان دو گروه پروبيوتيك و معمولي در محتواي مواد جامد كل به تفکیک نوع شکلات. 48

4-1-2-2- بررسي ميزان تفاوت در محتواي مواد جامد كل در شكلات در طي روزهاي مختلف به تفكيك دما(جدول4-3).. 49

4-2- بررسي تفاوت در مقدار awدر شكلات پروبيوتيك و معمولي. 49

4-2-1- مقايسه ميزان تغييرات در شاخص aw (فعاليت آبي) در شكلات پروبيوتيك و معمولي (جدول 4-4).. 50

4-2-2- بررسي تفاوت در مقدار aw در هر دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي(جدول 4-5). 51

4-2-3- مقايسة تفاوت بين دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي دو فاكتور aw به تفكيك روزها.. 51

4-2-4- ارزيابي اثر دما بر روي ميزان awدر شکلات.. 52

4-2-4-1- ارزيابي اثر دما بر ميزان aw به تفكيك در دماي C˚4 و C˚22.. 52

-2-4-3- بررسي اثر دما در ميزان aw ، در طي روزهاي مختلف (جدول 4-2).. 53

4-4- اثر سه فاكتور گروه (شکلات پروبیوتیک و معمولی)، دما و زمان در خصوصیات رئولوژیک بافت شكلات.. 54

4-4-1- بررسي اثر گروه(شکلات معمولی و پروبیوتیک)، دما و زمان در ميزان سختي بافت شكلات معمولي پروبيوتيك.. 54

4-4-2- بررسي تفاوت در سختي بافت در شكلات پروبيوتيك و معمولي.. 55

4-4-2-1- بررسي تفاوت كلي در ميزان سختي بافت شكلات در دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي(جدول 4-4).. 55

4-4-3- بررسي كلي اثر دما بر روي سختي بافت در شكلات معمولي و پروبيوتيك(جدول 4-5). 55

4-4-3-2- بررسي اثر دما بر ميزان سختي بافت در شكلات پروبيوتيك و معمولي(جدول 4-6). 56

4-5- تأثير فاكتورهاي مختلف بر ويسكوزيته‌ شكلات.. 56

4-5-1- تأثير اثر همزمان سه فاكتور گروه، دما و زمان بر ميزان ويسكوزيتة شكلات. 57

4-5-2- بررسي ويسكوزيتة شكلات معمولي و پروبيوتيك.. 58

4-5-2-1- بررسي كلي ويسكوزيتة شكلات معمولي و پروبيوتيك.. 58

4-5-2-2- بررسي اثر دما بر روي ويسكوزيته شكلات معمولي و پروبيوتيك. 58

4-5-4- بررسي اثر زمان بر روي ويسكوزيته شكلات.. 58

4-6- بررسي تأثير عوامل مختلف بر روي اسيديته شكلات. 59

4-6-1- بررسي اثر همزمان سه فاكتور گروه، دما و زمان در اسيديته شكلات.. 59

4-5-3- بررسي اثر دما بر روي اسيديتة شكلات.. 60

4-5-3-1- بررسي كلي اثر دما بر روي اسيديته شكلات.. 60

4-6- بررسي تأثير عوامل مختلف بر روي pHشكلات.. 60

4-6-1- اثر همزمان 3 فاكتور گروه، دما و زمان بر روي pH شكلات. 61

4-7- ارزيابي ميكروبي شکلات پروبیوتیک. 61

4-8-ارزیابی حسی. 63

منابع و ماخذ. 68

 

 

فهرست جداول

 

عنوان

 

صفحه

 جدول 2-1- تركيب غذايي 100 گرم انواع شكلات.11

جدول 2-2 تغييرات رطوبت در مرحله بو دادن.17

جدول 2-3- درجه شيريني نسبي قندهاي مختلف.21

جدول 2-4- نقطه ذوب و ساختار زنجير در اشكال پلي مورفيسم كره كاكائو28

جدول 3-1- مشخصات مواد استفاده شده در اجراي تحقيق40

جدول 3-2- مشخصات دستگاه‌هاي به كار رفته در اجراي تحقيق40

جدول 4-1- تجزيه واريانس اثر همزمان سه فاكتور گروه، دما، زمان بر شاخص محتواي مواد جامد كل در شكلات پروبيوتيك
و معمولي47

جدول 4-2- تفاوت كلي بين شکلات پروبيوتيك و معمولي در شاخص‌ محتواي مواد جامد كل.48

جدول 4-3- تفاوت در محتواي مواد جامد كل در شكلات در طي روزهاي مختلف به تفكيك دما.49

جدول 4-4- تجزيه واريانس اثر همزمان سه فاكتور گروه،‌ دما، زمان بر شاخص aw در هر دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي.50

جدول 4-5- بررسي تفاوت كلي در مقدار aw ، در هر دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي.51

جدول 4-2- بررسي اثر دما در ميزان aw در روزهاي مختلف.53

جدول 4-3- تجزية واريانس اثر همزمان سه فاكتور دما، گروه و زمان در ميزان سختي بافت در شكلات پروبيوتيك و معمولي.54

جدول 4-4- ميزان تفاوت كلي در ميزان سختي بافت شكلات در دو گروه شكلات پروبيوتيك و معمولي.55

جدول4-5- اثر كلي دما بر روي سختي بافت شكلات معمولی و پروبيوتيك.55

جدول 4-6- بررسي اثر دما بر سختي بافت در شكلات معمولي و پروبيوتيك.56

جدول 4- 7- اثر همزمان سه فاكتور گروه، دما و زمان بر ميزان ويسكوزيتة شكلات.57

جدول 4-8- اثر شكلات معمولي و پروبيوتيك بر روي ويسكوزيتة شكلات.58

جدول 4-9- بررسي اثر دما بر روي ويسكوزيته شكلات معمولي و پروبيوتيك.58

جدول 4-10- اثر همزمان سه فاكتور گروه، دما و زمان در اسيديته شكلات.59

جدول 4-11- بررسي كلي اثر دما بر روي اسيديته شكلات.60

جدول 4-12- اثر همزمان 3 فاكتور گروه، دما و زمان بر روي pH شكلات.61

جدول 4-13- آنالیز میکروبی در طی زمان به تفکیک دما.62

جدول 4-20- بررسی خصوصیات حسی شکلات معمولی و پروبیوتیک.64

 


 

فهرست نمودارها

 

عنوان

 

صفحه

 نمودار 4-1- تفاوت بين دو گروه پروبيوتيك و معمولي در ميزان aw به تفكيك روزها (زمان).51

نمودار 4-2- بررسي اثر دما بر ميزان aw در شكلات پروبيوتيك و معمولي.52

نمودار4-3- زندهمانی لاکتوباسیلوس کازئی(L. casei) در شکلات پروبیوتیک در دمایºC462

نمودار4-4- میزان زندهمانی لاکتوباسیلوس کازئی(L. casei) در شکلات پروبیوتیک در دمای ºC2263

نمودار 4-5- نتايج كلي ارزيابي حسي65

 چکیده

شكلات به عنوان يك غذاي منحصر به فرد و خوشمزه، يكي از منابع مهم مواد فعال بيولوژيكي است كه اثر آنتي‌اكسيداني ويژه‌اي را در بدن انسان نشان داده و بر سلامت اعضای مختلف بدن به ويژه قلب و عروق تأثير مثبت دارد. مي‌توان با انتخاب رژيم‌غذايي سالم مثل غذاهاي فراسودمند پروبيوتيك، ميكروفلوروده را به نفع باكتري‌هاي سلامت بخش تغيير داد و از اين طريق بتوان برخي از بيماريهاي انسان را درمان و يا پيشگيري كرد. پروبيوتيك‌ها ميكروارگانيسم‌هائي هستند كه اگر به تعداد كافي و به صورت زنده مورد استفاده قرار بگيرند، اثرات سلامت بخش در ميزبان از خود بروز مي‌دهند.مهمترين گونه‌هاي پروبيوتيكي كه اغلب استفاده انساني دارند به دسته باكتري‌هاي اسيدلاكتيك و لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم تعلق دارند. غذاهاي حاوي پروبيوتيك‌ها، غذاهاي فراسودمندي محسوب مي‌شوند كه علاوه بر ارزش تغذيه‌اي داراي يك يا چند اثر سلامت بخش در بدن انسان باشد و يا خطر ابتلا به بيماري را كاهش دهد. در این تحقیق دو نوع شکلات شاهد و شکلات پروبیوتیک تولید شد که نصف مقدار هر دو نوع شکلات در دماهایC ° 4 وC° 22نگهداری شدند. باکتری به کار برده شده لاکتوباسیلوس کازئی زیر گونه پارا کازئی 431 بود که به قسمت مغزی شکلات­های پروبیوتیک اضافه شد. فاکتورهای محتوای مواد جامد کل، اسیدیته، ویسکوزیته، سختی بافت، aW،pH و آنالیز میکروبی نمونه­ها به مدت یک ماه در طی روزهای 1، 7، 14، 21و 28 بررسی شد. تمامی آزمایشات طی سه تکرار انجام گرفت. برای مقایسه ویژگی­های حسی شکلات شاهد و شکلات پروبیوتیک از دستورالعمل مربوط به آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.بر اساس نتایج به دست آمده اختلاف معنی­داری در محتوی مواد جامد کل بین نمونه­های شاهد و شکلات پروبیوتیک مشاهده نشد. میزان awدر نمونه­های پروبیوتیک به میزان جزئی افزایش داشت. در نتیجه شکلات پروبیوتیک از مقبولیت بهتری نسبت به شکلات معمولی برخوردار بود. اختلاف معنی­داری بین میزان باکتری شمارش شده در نمونه­های پروبیوتیک مشاهده نشد. نتایج تحقیق حاصل نشان داد که بین خصوصیات کلی شکلات پروبیوتیک و شکلات معمولی تفاوتی وجود ندارد و میزان مقبولیت شکلات پروبیوتیک در بین افراد مختلف بیشتر بود. زنده­مانی باکتری پروبیوتیک نیز در طی یک ماه قابل قبول بود. یعنی میزان حداقل7 10باکتری زنده در هر گرم ماده غذائی دیده شد. این نشانگر این نکته می­باشد که شکلات ماده غذائی خوبی برای نگهداری پروبیوتیک­ها به صورت زنده می­باشد.

کلمات کلیدی: شکلات، پروبیوتیک، غذاهای عملگر.

 فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه و اهميت موضوع

شكلات به عنوان يك غذاي منحصر به فرد و خوشمزه، يكي از منابع مهم مواد فعال بيولوژيكي است كه اثر آنتي‌اكسيداني ويژه‌اي را در بدن انسان نشان داده و بر سلامت اعضای مختلف بدن به ويژه قلب و عروق تأثير مثبت دارد (نبسنی و همکاران، 2005) و آنتي‌اكسيدان‌هاي موجود در غذا بدن را در برابر راديكال‌هاي آزاد محافظت می‌کنند. كاكائو یکی از منابع شناخته شده آنتي‌اكسيدان هاست و كاتچين[1] موجود در شكلات كه از خانواده فلاونوئيدها مي‌باشد، جزء قويترين آنتي‌اكسيدان‌هاست. محققان دريافته‌اند كه در 100 گرم از شكلات تلخ، 5/3 ميلي گرم كاتچين وجود دارد كه اين مقدار چهار برابر مقدار آن در چاي است. دانة كاكائو حاوي تيرآمين و فنيل اتيل آمين مي‌باشد كه هر دو اين مواد باعث افزایش درجه هوشياري مي‌گردند. کره کاکائو چربی عمده موجود در شکلات است (هایلوک،1999). برخي چربي‌های غذائی، كلسترول خون را افزايش مي‌دهند ولي كرة كاكائو به دليل ساختمان تري گليسيريدی فاقد چنین خصوصیتی است (بکت، 2000).

پروبيوتيك‌ها ميكروارگانيسم‌هائي هستند كه اگر به تعداد كافي و به صورت زنده مورد استفاده قرار بگيرند، اثرات سلامت بخش در ميزبان از خود بروز مي‌دهند. امروزه نشان داده شده است كه برخي از بيماريهاي انسان به فعاليت باكتري‌هاي روده مربوط است. رشد بيش از حد باكتري­هاي بيماري‌زا و چسبيدن آنها به ديواره روده بزرگ منجر به اسهال حاد، اختلالات روده‌اي، سرطان روده و كوليت روده مي‌گردد (کونز و رودولف،2002; همایونی،2008).

از آنجا كه رشد ميكروب‌هاي روده به رژيم غذايي انسان وابسته است، مي‌توان با انتخاب رژيم‌ غذايي سالم مثل غذاهاي فراسودمند پروبيوتيك، ميكروفلور روده را به نفع باكتري‌هاي سلامت بخش تغيير داد و از اين طريق برخي از بيماريهاي انسان را درمان و يا پيشگيري كرد (گیبسون و همکاران،2004; گیونچتی و همکاران،2005; همایونی و همکاران،2008; همایونی و همکاران،2006; لی بلای و همکاران،2003; کیرجاوانین و همکاران،2005 ;کیوق،2005).

مهمترين گونه‌هاي پروبيوتيكي كه اغلب استفاده انساني دارند به دسته باكتري‌هاي اسيد لاكتيك به ویژه دو جنس لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم تعلق دارند (گومز،1999; گومز،1998; کیم و همکاران،2003; کلینهامر و کولن،1999). غذاهاي حاوي پروبيوتيك‌ها، غذاهاي فراسودمندي محسوب مي‌شوند كه علاوه بر ارزش تغذيه‌اي داراي يك يا چند اثر سلامت بخش در بدن انسان باشد و يا خطر ابتلا به بيماري را كاهش دهد (همايوني، 1387). تا به حال چندين نوع آزمايش و مطالعه بر روي افراد داراي هايپركلسترول انجام شده و نتايج نشان داده كه سطح كلسترول خون (LDL) در اثر مصرف ماست پروبيوتيك‌ كاهش پيدا می­کند. همچنين مصرف شير تخميري بيفيدوباكتريومي، غلظت كلسترول خون را كاهش مي‌دهد (اگون و الرو،2007; احمد،2006). پروبيوتيك‌ها مي‌توانند دورة بيماري و شدت اسهال را در بيماران كاهش داده و جايگزين روش‌هاي درماني ديگر مانند روش درمان با آب دهي مجدد[2] شوند. به عنوان مثال زمانی که از لاكتوباسيلوس جي جي براي درمان اسهال استفاده مي‌شود، ميزان ايمنوگلوبولين‌ها و تعداد سلولهاي سازندة آنتي‌بادي افزايش مي‌يابد. بنابراين برخي از گونه‌هاي پروبيوتيك سيستم ايمني بدن را در مقابل روتاويروس تقويت مي‌كنند. پروبيوتيك‌ها از تماس عوامل آلرژي‌زا با سلول‌هاي روده و ورود آنها به جريان خون جلوگيري مي‌كنند. در ژاپن براي جلوگيري از حساسيت به شيرگاو در بزرگسالان كاربرد پروبيوتيك‌ها توصيه شده است (کلیر و همکاران،2003 ;همایونی و احسانی،2007; همایونی و همکاران، 2006).

در سال 2005 ، مطالعه‌اي در خصوص شكلات تلخ غني شده با گونه‌هاي لاكتوباسيلوس صورت گرفت. در اين مطالعه، نشان داده شد كه در دماي 4 درجه سانتيگراد زنده ماني لاكتوباسيلوس‌ها بيشتر بوده وبا افزايش دما به 18 و 36 درجه سانتيگراد به ترتيب زنده‌ماني باكتري‌هاي پروبيوتيك‌ و در نتيجه اثرات موثر اين باكتري‌ بر روي بدن نيز كاهش یافته است(نبسنی و همکاران،2005).

بنابراين با توجه به اهميت پروبيوتيك‌ و غذاهاي فراسودمند در بدن انسان و نبود مطالعات گسترده در زمينة شكلات پروبيوتيك‌ و خصوصيات آن، مطالعة حاضر با هدف بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي شكلات پروبيوتيك طراحي شده است. چنانچه نتايج اين مطالعه مثبت باشد مي‌توان از شكلات پروبيوتيك‌ همانند ماست و ساير غذاهاي فراسودمند پروبيوتيكي در جهت افزايش بهداشت تغذيه‌اي و سلامت انسان بهره جست.

 1-2- اهداف و فرضيات طرح

1-2-1- هدف كلي طرح

بررسي خصوصيات فيزيكوشيميایي، حسي و رئولوژيكي شکلات پروبيوتيك‌ مي‌باشد.

1-2-2- اهداف اختصاصي طرح

1- بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي شكلات پروبيوتيك‌.

2- بررسي خصوصيات رئولوژيكي شكلات پروبيوتيك.

3- بررسي خصوصيات حسي شكلات پروبيوتيك.

4- بررسي تأثير مدت ماندگاري شكلات پروبيوتيك بر روي زنده ماني باكتري‌هاي پروبيوتيك.

1-2-3- هدف كاربردي طرح

توليد شكلات پروبيوتيك‌ با خواص بهينه حسي و ارگانولپتيكي که هم باعث سلامت افراد و هم باعث افزايش بازار‌پسندي محصول مي‌شود.

1-2-4- فرضيات طرح

1- افزودن پروبيوتيك بر روي خصوصيات فيزيكوشيميايي شكلات تأثير منفی ندارد.

2- افزودن پروبيوتيك بر روي خصوصيات حسي شكلات تأثير منفی ندارد.

3- شكلات ماده غذايي خوبي براي نگهداري پروبيوتيك‌ها به صورت زنده است.

.فصل دوم : مروري بر منابع

2- مروری بر منابع

2-1- تاريخچة پيدايش شكلات

شكلات يكي از خوشمزه‌ترین مواد خوراكي جهان است، زيرا در دماهاي اتاق به حالت جامد مي‌باشد و به محض قرار گرفتن در دهان ذوب مي‌گردد. دليل اين خصوصيت شكلات، وجود نوعي چربي در تركيب شكلات مي‌باشد كه كره كاكائو ناميده مي‌شود. در اروپا سالانه ميلياردها دلار برای خرید شکلات مصرف مي‌گردد. نكته جالب توجه اين است كه در ابتدا شكلات تنها به صورت يك نوشيدني پرچربي و نامطلوب مصرف مي‌شد ولي به مرور زمان تا حد چشمگيري توسعه و گسترش يافته است.

2-1-1- شكلات نوشيدني

براي اولين بار در سال 600 ميلادي، قبيله سرخپوستان مايا در سرزمين‌هاي ياكاتان جنوبي[3]، كشت كاكائو را آغاز كردند. همچنين پس از كشف آمريكاي مركزي توسط اروپائيان كشت و زرع درختان كاكائو در مكزيك توسط آزتك‌ها[4] و در پرو[5] توسط اينكاها[6] شروع شد. رفته رفته‌ دانه‌هاي كاكائو كه بسيار قيمتي بودند و به عنوان پول در داد و ستدها مورد استفاده قرار مي‌گرفتند، براي تهيه يك نوع نوشيدني موسوم به شكلات نيز به كار برده شدند. گاهي دانه‌ها را داخل ظروف سفالي ريخته، بو داده و سپس با سنگ آنها را خرد مي‌كردند. گاهي نيز از ميزهاي سنگي تزئيني، براي آسياب كردن و گرما دادن استفاده مي‌كردند. يك نمونه از اين ميزها در شكل 2-1 نشان داده شده است. دانه‌هاي پودر شده را يا به حالت خميري شكل درآورده در كيك‌پزي استفاده مي‌كردند و يا با آب سرد مخلوط كرده و به عنوان نوشيدنی استفاده مي‌شد. كريستف كلمب جزء اولين كساني بود كه مقداري دانه كاكائو را به همراه خود به عنوان سوغاتي به اروپا برد. در سال 1520، بعد از فتح مكزيك توسط اسپانيا، دن كورتس[7] نوشيدني شكلات را به مردم اسپانيا معرفي كرد و در آنجا بود كه براي كمتر كردن طعم تلخ و غلظت شكلات به آن شكر اضافه كرد. شكلات در سال 1606 به ايتاليا و سپس در سال 1657 به فرانسه راه يافت (بکت،2000; جکسون،1999).

 شکل 2-1- یک نمونه از آسیابهای سنگی بدست آمده از یاکاتان(بکت،2000).

2-1-2- شكلات جامد

از آنجائي كه با فشردن دانه‌هاي كاكائو، مقداري كره كاكائوي موجود در تركيب آنها خارج مي‌شود توليد كنندگان پودر كاكائو به فكر پيدا كردن بازاري براي اين چربي‌ مازاد افتادند كه سرانجام اين مشكل توسط قنادها حل شد، آنها پي بردند که با مخلوط كردن و آسياب كردن پودر كاكائو و شكر مي‌توان شكلات جامد خوراكي و يا به عبارتي شكلات جويدني ساخت. اگر تنها شكر و دانه‌هاي آسياب شده كاكائو با هم مخلوط شوند، محصول توليد شده بسيار سخت و شكننده خواهد بود ولي افزودن چربي سبب مي‌گردد تا ساير اجزاء و تركيبات موجود به وسيله آن پوشيده شده و در نتيجه محصول نهايي به نرمي در دهان ذوب شود(بکت،2000;.بکت،1999).

2-2- مراكز توليد كاكائو

با توسعه شكلات سازي، تقاضا براي كاكائو نيز افزايش يافت. در ابتدا بخش اعظم كاكائو از آمريكا تامین مي‌شد. در سال 1746 كشت كاكائو در باهايا در برزيل رايج شد. حتي قبل از آن نيز اسپانيولي‌ها درخت‌ كاكائو را با خود به سواحل آفريقا برده بودند و اين مكان به يكي از بهترين نواحي براي کشت كاكائو تبدیل شد. در سال 1879، يك آهنگر از آفريقاي غربي چند شاخه از اين گياه را به وطن خود، غنا برد. در آنجا يك فرمانده انگليسي به پتانسيل منطقه براي رشد كاكائو پي برد و كشاورزان را به كاشت اين درخت ترغيب كرد و در نتيجه غنا به يك مركز توليد كاكائو با كيفيت بالا تبديل گشت. ساحل عاج اكنون يكي از بزرگترين مراكز توليد كننده كاكائو در جهان است (آفاوکوا،2008آ; آفاوکوا،2008ب).

تقريباً 20 سال پس از اختراع روش پرس كردن، در سال 17، اولين كارخانه انگليسي در بندر پريستول توسط فراي[8] راه‌اندازي شد و به توليد شكلات‌هاي مسطح جامد(تخته‌اي) پرداخت. شكلاتي كه توسط فراي ساخته شده به شكل بلوك مسطح بود، اولين شكلات شيري توسط پيتر[9] در سال 1876 ساخته شد. نسله[10] توانست مدت ماندگاري اين شكلات‌ها را افزايش دهد و ميزان رطوبت موجود در شير را توسط ماشين بخار تبخير کند. در سال 1880 لینت[11]در كارخانه خود واقع در شهر برن سوسيس، ماشينی را اختراع كرد كه شكلات را نرمتر و خوش‌ طعمتر مي‌كرد. اولين دستگاه را به دليل شكل آن كنچ ناميد(شکل2-2).

اولين شكلات سفيد در سال 1930 ساخته شد. اين شكلات از شكر، شيرخشك و كره كاكائو تهيه شده بود. در ايران، از قديم تركيباتي از پودر كاكائو را براي ساختن بعضي از شيريني‌هاي سنتي به كار مي‌بردند. اما توليد و مصرف شكلات در ايران نيز همچون بسياري از كشورها سابقه‌اي چندان طولاني
ندارد (بکت،2000).

شکل2-2- دستگاه کنچ مورد استفاده در شکلات سازی(بکت،2000).

 اولين كارخانه شكلات سازي در ايران حدود 60 سال پيش توسط دو برادر مهاجر روسي در تبريز راه‌اندازي شد. اين كارخانه تا مدت‌ها فقط آبنبات و تافي براي بچه‌ها بود. اين كارخانه و كارخانه‌هاي متعددي كه بعد از آن بوجود آمدند به تدريج دامنة فعاليت خود را گسترش دادند و انواع ديگري از محصولات را توليد كردند. در دهه‌هاي اخير اين شركت‌ها به طرف توليد شكلات‌هاي تخته‌اي و فرمي حركت كرده‌اند. بطوري كه امروزه انواع تافي، كاراملي، كرم كاكائو، كارولين و شكلات‌هاي مغز‌دار، فانتزي، تيره و روشن در اشكال مختلف با بسته‌بندي‌هاي مناسب توليد مي‌كنند و از فناوري پيشرفته در زمينه استفاده از دانه‌هاي روغني كاكائو برخوردارند و برخي از آنها در سال‌هاي اخير به عنوان واحدهاي توليد كنندة يا صادر كننده نمونه انتخاب شده و جوايزي هم دريافت داشته‌اند (بي‌نام، ويكي پديا، 2012).

2-3- مصرف سرانة شكلات در جهان

مصرف جهاني دانه كاكائو در سال 2006-2005، حدود 5/3 ميليون تن در سال بوده
است(آشیلیما و همکاران،2008; آفاوکوا و همکاران،2007). در ايران نيز حدود 100 واحد صنعتي با ظرفيت توليد سالانه حدود يك ميليون تن شيريني و شكلات فعاليت دارند. اما حجم توليد آنها بيش از 60 درصد ظرفيت آنها نيست و فقط كمتر از 10 درصد از آنچه توليد مي‌كنند به خارج صادر مي‌شود (بي‌نام، ويكي‌پديا، 2012).

2-4- تعريف شكلات

شكلات بر مبناي استاندارد ايران حاصل فرايند كامل و صحيحي از مخلوط يك يا چند فراورده‌ از مغز دانه كاكائو شامل خمير كاكائو، پودركاكائو و كره كاكائو مي‌باشد كه ممكن است همراه شكر و یا شيرين كننده‌هاي مجاز خوراكي، فراورده‌هاي شيري و افزودني‌هاي مجاز باشد (استاندارد ایران شماره 608).

در تعريف ديگر شكلات مخلوطي از دانه‌هاي برشته كاكائو و ذرات فوق‌العاده ریز شكر با يا بدون كره كاكائو مي‌باشد. شكلات در واقع نوعي سيستم كلوئيدي است كه در آن فاز مايع را كره كاكائو و فاز پراكنده را ذرات پودر كاكائو و شكر تشكيل مي‌دهند. شكلات به دليل داشتن سه ماده كافئين، تئوبرومين و فنيل اتيل آمين محرك ملايم بوده و موجب احساس شعف و آرامش بخشي مي‌گردد (مقصودي، 1381).

2- 5- انواع شكلات

در يك تقسيم‌بندي اوليه شكلات به سه نوع تيره، شيري و سفيد دسته‌بندي مي‌شود كه در ميزان كاكائو، چربي شير و كره كاكائو متفاوت هستند (آفاوکوا و همکاران،2007).

2-5-1- انواع شكلات از نظر تركيبات

استاندارد بين المللي كدكس[12] و ايران (شماره 608) شكلات را بر اساس تركيبات و همچنين شكل و فرم تقسيم‌بندي مي‌كنند. انواع شكلات از نظر تركيبات عبارتند از: شكلات تيره يا نيمه شيرين يا تلخ، شكلات ساده يا شيرين[13]، شكلات پوششي[14]، شكلات شيري[15]، شكلات پوششي شيري[16]، شكلات سفيد، شكلات بدون شكر، شكلات جيان دوجا[17]، شكلات مركب، شكلات پر شده[18] (استاندارد ايران شماره 608).

2-5-2- انواع شكلات از نظر شكل

بر طبق استاندارد كدكس، شكلات از نظر شكل به شكلات ورميشلي، شكلات پركي، شكلات ميله‌اي(نواري)و شكلات دراژه تقسيم مي‌شوند. تقسيم بندي شكلات در استاندارد ايران با اندكي تغييرات مشابه تقسيم‌بندي استاندارد كدكس مي‌باشد (استاندارد ايران شماره 608).

2-6- ويژگي‌هاي تغذيه‌اي شكلات

شكلات ماده غذايي منحصر به فردي است كه داراي مواد مغذي ديگري است كه در سلامت انسان نقش دارد. در كل اثرات مثبت كاكائو و شكلات بر سلامت سيستم قلبی و عروقي به اثبات رسيده است.

2-6-1- مواد معدني

دانة كاكائو داراي مقادير فراواني مواد معدني است كه مقدار آن در شكلات تيره به علت بالاتر بودن مقدار كاكائو بيشتر است. كاكائو داراي فيتات بالائي مي‌باشد ولي تخمير و حرارت دادن در طي فرايند باعث هيدروليز فيتات شده و مواد معدني پودر كاكائو و شكلات به راحتي در دسترس مي‌باشند. شكلات منبع خوبي براي منيزيم، مس، پتاسيم و كلسيم است كه اين عناصر نقش بسيار مهمي در كاهش و جلوگيري از فشار خون بالا و مشاركت در كاهش خطر بيماريهاي قلبي – عروقي[19] ايفا مي‌كنند.

2-6-2- فلاوانول‌ها

كاكائو‌ حاوي مقادير زيادي از ترکیبات شیمیائی مفید مي‌باشد. این تركيبات فعال فيزيولوژيكي در گياهان يافت مي‌شوند که پلي فنول‌ها از مشتقات آنها بوده و كه داراي اثرات آنتي‌اكسيداني و ساير خواص مفيد براي بدن انسان مي‌باشند. كاكائو غني از اين فلاوانول‌ها و زيرگروه آنها فلاونوئيدها مي‌باشد. كاكائو محتوي فلاوانول‌هاي منومري كاتچين و اپي كاتچين و فلاوانول‌هاي اوليگومريك پروسيانيدين‌ نيز مي‌باشد (آفاوکوا و همکاران،2008ج; بکت،2000).

فلاونول‌ها علاوه بر كاكائو در تعداد زيادي از غذاها و نوشيدني‌ها مثل سيب و چاي يافت مي‌شود. اليگومر‌هاي بزرگ فلاوانول‌ها پس از جذب توسط بدن به واحدهاي كوچكتر شكسته مي‌شوند. مصرف كاكائو در شكلات تيره باعث افزايش HDL كلسترول خوب بدن تا حدود 4% مي‌گردد كه اين در نتيجه خواص آنتي‌اكسيداني فلاونوئيدي و اثر محافظتی آنها به حساب مي‌آيد (آفاوکوا و همکاران،2008الف).

در مطالعاتي كه در 15 سال اخير در مردان مسن هلندي صورت گرفته نشان داده شده كه مصرف شكلات و كاكائو فشار خون را بطور ويژه‌اي پائين مي‌آورد. مصرف شكلات باعث افزايش غلظت كلسترول HDL و ظرفيت آنتي اکسیدانی ‌پلاسما و كاهش تشكيل محصولات ناشي از اكسيداسيون چربي‌ها مي‌شود (آفاوکوا و همکاران،2007).

2-6-3- ریز مغذی­های موجود در شکلات

2-6-3-1- چربي‌ها

كره كاكائو كه يكي از منابع اصلي چربي‌ در شكلات مي‌باشد و از اسيد چرب غالب اسيد استئاريك (34%) تشكيل شده است كه يك اسيد چرب اشباع مي‌باشد و داراي اثرات كمي بر روي افزايش كلسترول خون است. همچنين كره كاكائو از 34% اولئيك اسيد تشكيل شده است. اين اسيد چرب يك اسيد چرب تك غيراشباعي مي‌باشد كه باعث كاهش كلسترول خون مي‌گردد. ميزان اسيد پالمتيك 27% مي‌باشد كه اسيد چرب اشباعي است كه داراي خصوصيات مفيد بر روي سطوح كلسترول خون است (بکت،2000).

با توجه به اينكه شكلات داراي خواص تغذيه‌اي مفيدي در بدن مي‌باشد، استفاده از شكلات به عنوان يك غذاي فراسودمند (غني شده با پروبيوتيك‌ها) مي‌تواند باعث بهتر شدن وضعیت تغذيه‌اي انسان و افزايش سلامتي و بهداشتي غذايي شود.

چنانچه در مصرف شکلات ميانه‌روي شود، شکلات به يك فرآورده‌ غذايي مفید و ضروری برای بدن محسوب مي‌شود. شکلات يك شيريني بسيار خوشايند و دلپذير بوده و استفاده کردن از آن در بعضی از غذاها پذيرش آنها را افزايش مي‌دهد. شكلات به عنوان يك كالاي ضروري بوده و براي نيروهاي مسلح يك جيره غذايي اضطراري محسوب مي‌شود. يك پوند شكلات (gr 59/453) در حدود 2515 كيلوكالري انرژي را تأمين مي‌نمايد. در جدول 2-1 میزان ترکیبات مختلف شکلات آورده شده است.

 جدول 2-1- تركيب غذايي 100 گرم انواع شكلات(بکت،2000).

نوع شكلات

چربي%

كربوهيدرات%

پروتئين%

خاكستر و ساير%

انرژي Kcal

ساده

2/29

8/64

7/4

3/1

525

تلخ

9/52

18

5/5

2/3

570

شيرين

8/29

60

2

1/4

526

شيري

3/30

4/59

4/8

9/1

529

شيري شيرين

5/33

54

6

7/1

542

 2-7- تعریف انواع شكلات

2-7-1- شكلات ساده (شيرين)

در اين نوع شكلات ميزان كل كاكائو بر پايه وزن خشك حداقل 35 درصد مي‌باشد كه از اين مقدار كره كاكائو حداقل 18 درصد و كاكائوي بدون چربي حداقل 14 درصد را به خود اختصاص می­دهند (استاندارد ايران شماره 608).

2-7-2- شكلات پوششي

شكلاتي پوششی براي مصارف پوششي مناسب است. در اين نوع شكلات، ميزان كره كاكائو حداقل 30 درصد و مواد جامد بدون چربي كاكائو حداقل 5/2 درصد است.

 [1]-Catechin

1-Rehydration1

1- واقع در آمریکای جنوبی.

1- Aztecs

2 -Peru

3- Incas

[7]- Don Cortez

1-Joseph Fry

2- Daniel Peter

3- Henri Nestle

1-Rudolph Lindt

[12]- Codex

[13]-Plain (Sweet) chocolate.

Couverture Chocolate. -[14]

Milk Chocolate.-[15]

Milk Couverture Chocolate.-[16]

Gianduja Chocolate.-[17]

Filled Chocolate.-[18]

Cardiovascular-1


مبلغ واقعی 53,760 تومان    27% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,245 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ آذر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 635

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب