تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3979
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196722

بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی گیاهی برای جلوگیری از رشد کپک و بهبود ماندگاری نان بسته بندی شده ....


بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی گیاهی برای جلوگیری از رشد کپک و بهبود ماندگاری نان بسته بندی شده ....

 فهرست مطالب

عنوان.... صفحه

چکیده..... 1

فصل اول: کلیات.... 2

-1-1مقدمه.... 2

1-2- بیان مسئله..... 3

1-2-1- مشکل وجود کپک در نان............................ 4

1-2-2- تکنیک های متداول کنترل کپک و محدودیت های آنها... 5

1-3- ضرورت انجام تحقیق................................. 6

1-4- فرضیه های پژوهش................................... 9

1-5- اهداف پژوهش....................................... 9

1-6- تعریف اصطلاحات..................................... 9

فصل دوم :ادبیات و پژوهش های پیشین..................... 10

2-1- تاریخچه صنعت نان در جهان و ایران................. 10

2-2- انواع نان........................................ 11

2-3- تعریف و اهمیتنان................................. 13

2-4- ارزش تغذیه‎ای آرد و نان........................... 14

-5-2علت ضایعات نان..................................... 16

-1-5-2بیاتینان......................................... 16

-2-5-2آلودگی میکروبی نان................................ 17

- 1-2-5-2فساد باکتریایی.................................. 18

-2-2-5-2 فساد مخمر...................................... 18

-3-2-5-2فساد کپکی....................................... 19

-4-2-5-2 مایکوتوکسین ها................................. 21

-6-2بسته بندی.......................................... 22

2-7- اهداف بسته بندی.................................. 23

2-8- بسته بندی نان................................... 24

2-9- روش های بسته بندی............................... 25

2-10- بسته بندی فعال.................................. 25

2-11- بسته بندی ضدمیکروبی............................. 27

2-12- روشهای جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها........... 28

2-13- ضدمیکروبهای طبیعی............................... 29

2-14- تاریخچه استفاده از ادویه ها و اسانس ها.......... 32

2-15- کاربردهای رایج اسانس ها......................... 33

2-16- مشخصات گیاه دارچین( تیره برگ بو )............... 33

2-17- ویژگی و اثرات دارویی دارچین..................... 35

2-18- ترکیب اسانس گیاه دارچین......................... 36

2-19- نشاسته.......................................... 40

2-19-1- نشاسته اصلاح نشده............................. 41

2-19-2- نشاسته اصلاح شده............................... 42

-220- فوم نشاسته....................................... 43

2-21- پودر فوم نشاسته................................. 43

2-22- خصوصیات و کاربردهای فوم نشاسته.................. 44

2-23- میکروذرات فوم نشاسته............................ 45

فصل سوم : مواد و روش ها............................... 46

3-1- مواد............................................. 46

3-2- تجهیزات........................................... 47

3-3- روش انجام تحقیق.................................. 48

3-3-1- استخراج اسانس دارچین.......................... 48

3-3-2- تهیه فوم های میکروسلولی نشاسته................. 49

3-3-3- تصویربرداری میکرگراف های الکترونی فوم نشاسته... 51

3-3-4- روش تهیه نان باگت.............................. 51

-5-3-3 تهیه ساشه از فوم های نشاسته..................... 52

3-4- آزمایشهای انجام شده.............................. 53

3-4-1- شمارش تعداد کپک و مخمر ........................ 53

3-4-2- آزمون حسی...................................... 56

3-5- روش آنالیز آماری................................. 57

فصل چهارم : نتایج و بحث............................... 58

-1-4 میکروگراف های تصویربرداری الکترونی (SEM) از نشاسته ذرت با آمیلوز بالا............................................ 58

4-2- رندمان استحصال اسانس............................. 61

4-3- تعیین غلظت مناسب افزودن اسانس دارچین در نان حجیم. 61

4-4- نتایج............................................ 63

4-4-1- نتایج اثر غلظت اسانس دارچین بر میزان کپک و مخمر نان در طول زمان.............................................. 63

4-4-2- بررسی نتایج خواص ارگانولپتیک................... 64

4-4-2-1- نتایج اثر زمان و غلظت اسانس دارچین برمقبولیت بوی نان64

4-4-2-2- نتایج اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت طعم ومزه ی نان................................................. 66

4-4-2-3- نتایج اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت بافت نان...................................................... 67

4-4-2-4- نتایج اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت رنگ نان...................................................... 69

4-4-2-5- نتایج اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت کلی نان...................................................... 70

4-5-بحث.............................................. 72

4-5-1- بررسی اثر غلظت اسانس دارچین بر میزان کپک و مخمر نان در طول زمان.............................................. 72

4-5-2- بررسی نتایج آزمون حسی.......................... 75

4-5-2-1- بررسی اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت بوی نان...................................................... 75

4-5-2-2- بررسی اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت طعم و مزه نان................................................... 76

4-5-2-3- بررسی اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت بافت نان...................................................... 76

4-5-2-4- بررسی اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت رنگ نان...................................................... 76

4-5-2-5- بررسی اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت کلی نان...................................................... 76

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات..................... 78

5-1- نتیجه گیری کلی................................... 78

5-2- پیشنهادات........................................ 80

فهرست منابع........................................... 81

پیوست الف............................................. 89

پیوست ب............................................... 94

چکیده لاتین............................................ 97

 فهرست جداول

عنوان.......................................... .....صفحه

3-1- مشخصات مواد مورد استفاده در آزمون ها............. 46

3-2- مشخصات تجهیزات مورد استفاده در آزمون ها.......... 47

3-3- مواد مصرفی برای تهیه خمیر نان بر مبنای وزن آرد (kg30 ) 51

3-4- ارزیابی حسی نان.................................. 56

4-1- نتایج آزمون چند گانه اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر کپک و مخمر نان های اندازه گیری شده در آزمونهای مکرر...................................................... 63

4-2- نتایج آزمون چند گانه اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت بوی نان های اندازه گیری شده در آزمونهای مکرر...................................................... 65

4-3- نتایج آزمون چند گانه اثر زمان و غلظت اسانس دارچین برمقبولیت طعم و مزه نان های اندازه گیری شده در آزمونهای مکرر.... 66

4-4- نتایج آزمون چند گانه اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت بافت نان های اندازه گیری شده در آزمونهای مکرر.................................................. 68

4-5- نتایج آزمون چند گانه اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت رنگ نان های اندازه گیری شده در آزمونهای مکرر.................................................. 69

4-6- نتایج آزمون چند گانه اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت کلی نان های اندازه گیری شده در آزمونهای مکرر.................................................. 71

 فهرست اشکال

عنوان............................................... صفحه

2-1- جاذب رطوبت....................................... 26

2-2- تله اکسیژن....................................... 27

2-3- تله اتیلن........................................ 27

2-4- بسته بندی ضد میکروبی............................. 27

2-5- شمایی از ساقه دارچین و پودر حاصل از آن........... 34

2-6 – شمایی از برگ و میوه دارچین...................... 34

2-7- فرمول شیمیایی سینامالدئید........................ 37

3-1- نمایی از دستگاه کلونجر........................... 48

3-2- استخراج اسانس دارچین............................. 48

3-3- اسانس روغنی دارچین............................... 49

3-4- قراردادن نشاسته ژلاتینه درون اتانول 70 و 100 درجه. 50

3-5- قراردادن فوم ها در آون خلاء....................... 50

3-6- پودر فوم نشاسته.................................. 51

3-7- افزودن اسانس دارچین به پودر فوم نشاسته........... 53

3-8- قراردادن ساشه ها در بسته های نان................. 53

3-9- مرحله انجام کشت میکروبی.......................... 55

3-10- قراردادن پلیت ها در انکوباتور................... 55

3-11- شمارش کلنی ها................................... 55

4-1- میکروگراف های تصویر برداری الکترونی از نشاسته ذرت با آمیلوز بالا................................................... 59

4-2- میکروگراف هایتصویر برداری الکترونی(SEM) نشاسته گندم(k،g)، نشاسته ذرت ( l، h) و نشاسته ذرت با آمیلوز بالا(m، i) در میزان بزرگنمایی g-i: 100 µm ، k-m: 10 µm......................... 60

 فهرست نمودارها

عنوان....................................... ........صفحه

4-1- تغییرات کپک و مخمر به صورت تابعی از زمان و غلظت اسانس دارچین حاصل از آزمون اندازه گیری های مکرر.......................................................................................................................................... 64

4-2- تغییرات مقبولیت بو به صورت تابعی از زمان و غلظت اسانس دارچین حاصل از آزمون اندازه گیری های مکرر.................................................................................................................................................... 65

4-3- تغییرات مقبولیت طعم و مزه به صورت تابعی از زمان و غلظت اسانس دارچین حاصل از آزمون اندازه گیری های مکرر................................................................................................................................ 67

4-4- تغییرات مقبولیت بافت به صورت تابعی از زمان و غلظت اسانس دارچین حاصل از آزمون اندازه گیری های مکرر.......................................................................................................................................... 68

4-5- تغییرات مقبولیت رنگ به صورت تابعی از زمان و غلظت اسانس دارچین حاصل از آزمون اندازه گیری های مکرر...........................................................................................................................................70

4-6- تغییرات مقبولیت کلی به صورت تابعی از زمان و غلظت اسانس دارچین حاصل از آزمون اندازه گیری های مکرر.......................................................................................................................................... 71

 چکیده:

در سالهای اخیر توجه ویژه‎ای در زمینه استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی در غذا به وجود آمده است که از جمله مهمترین آنها استفاده از اسانسهای گیاهی می‎باشد. فوم های نشاسته تهیه شده از نشاسته ذرت با آمیلوز بالا برای کپسوله کردن مواد شیمیایی، مایعات و جامداتی چون ترکیبات طعم دهنده، دارویی و اسانس ها بکار می روند. فوم ها توانایی به دام انداختن مواد فعال و متعاقباً خروج فعالیت را دارند. روغن دارچین جذب میکروذرات فوم نشاسته شده و به عنوان یک عامل ضد میکروبی عمل می کنند. این بررسی جهت ارزیابی بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی گیاهی برای جلوگیری از رشد کپک و بهبود ماندگاری نان بسته بندی شده طراحی و اجرا شد. بدین منظور اسانس دارچین با روش تقطیر با آب استخراج و حداقل غلظت ممانعت کننده آن تعیین گردید و سپس گروه های 250 گرمی نان حجیم داخل کیسه های پلاستیکی پلی پروپیلنی تهیه شد. به این بسته ها مقادیر مختلف اسانس دارچین(500، 750، 1000و 1500ppm) همراه با 1 گرم پودر فوم نشاسته درون کاغذ صافی استریل اضافه گردید. نمونه شاهد نیز بسته های حاوی نشاسته و بدون افزودن اسانس بودند. سپس نمونه های شاهد و تیمار را هر سه روز به مدت 15 روز از نظر آلودگی قارچی و ویژگی‎های حسی با سه بار تکرار مورد ارزیابی گرفت. نتایج آزمون چند طرفه و بین گروهی حاصل از آزمون های مکرر نشان داد که بین گروه های شاهد و گروه های مختلف دارای اسانس دارچین از لحاظ بار میکروبی اختلاف آماری معناداری(P< 0/05) وجود دارد. در گروه های دارای اسانس بار میکروبی افزایش کمتری نشان داد و با افزایش غلظت اسانس دارچین، میزان رشد کپک و مخمر کاهش یافت. و نتایج بدست آمده از ارزیابی حسی مشخص نمود که اثر زمان و غلظت اسانس دارچین بر مقبولیت کلی نان اختلاف آماری معناداری(P< 0/05) وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که با بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی دارچین در بسته بندی نان حجیم در دمای معمولی(25 درجه سانتیگراد)، روند فساد نان حجیم را از 3 روز به 6 روز به تعویق انداخت و به عنوان یک نگهدارنده طبیعی و ضد قارچی مناسب دربسته بندی نان حجیم مورد استفاده قرارگیرد.

 واژه های کلیدی: بسته بندی فعال، اسانس دارچین، فوم نشاسته، فعالیت ضد قارچی، نان

 فصل اول

کلیات

 -1-1مقدمه

نان یکی از محبوب‏ترین محصولات غذایی است. این محبویت به دلیل خصوصیات حسی و تغذیه‏ای برتر بوده که به طور روزمرهمصرف می‏شود.کلاً عمر ماندگاری نان به ‏وسیله چندین فرآیند تخریبی شامل رشد قارچی، افت رطوبت و بیات شدن محدود شدهاست.60% فساد نانبه کپک‏ها(گونه پنیسیلیوم و آسپرژیلوس‏ نایجر) نسبت داده می‏شود. مخمرها فقط 15% فساد را تشکیل می‏دهند. علاوه بر رشد مرئی آنها، قارچ‏ها مسئول پیشرفت طعم نامطبوع، تولید مایکوتوکسین‏ها و نیز ترکیبات آلرژی‏زا می‏باشند. این ترکیبات می‏توانند حتی قبل از رشد کپک نیز قابل مشاهده باشند (Nielsen و همکاران،2000).

اگرچه کپک‏ها در طی پخت تخریب می‏شوند اما آلودگی ثانویه در طول خنک شدن و بسته بندیاتفاق افتاده و مشکلات فوق اتفاق می‏افتد. سیستم بسته بندی می‏تواند به عنوان بخشی کاربردی درخطوط تولید مواد غذایی برای بهبود ایمنی مواد غذایی و افزایش اقتصادی ماندگاری آن در‏نظر گرفته شود.عملکردهای حفاظت‏کنندگی بسته بندی می‏تواند به دو دستة فعال و غیر فعال گروه‏بندی شود. وقتی بستهبندی بخشی از فرایند آماده‏سازی و سیستم نگهداری باشد، باعث حفاظت غیرفعال در مقابل نیروهای مکانیکی، آلودگی میکروبی و نیز انتقال جرم و حرارت می‏شود. از طرف دیگر وقتی بسته بندی شامل یکبخش ترکیب شده‏ای از فرایندهای نگهداری مواد غذایی باشد به عنوان عنصری لازم‏الاجرا در نظرگرفته شود، دارای یک نقش فعال می‏باشد. مثال های متداول سیستم های فعال شامل سیستم‏های جذب اکسیژن و بسته‏بندی ضد میکروبی می‏باشد. در چند دهه‏ی اخیر، افزودن عوامل ضد میکروبی همچون اسیدهای آلی، ترکیبات غیرآلی، آنزیم‏ها و ادویه به مواد بسته بندی برای بسته‏بندی فعال به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. برای بسته بندی ضد میکروبی، عوامل ضدعفونی‏کننده می‎توانند با افزودن ساشه[1]‏(کیسه های پلاستیکی کوچک) یا پد‏ که حامل عوامل گاز یا بخار هستند، پوشاندن عوامل روی سطح داخلی بسته بندی، جادادن عامل داخل ماتریکس پلیمری، و یا وارد کردن مستقیم عامل به داخل فضای بالای بسته بندی با سیستم بسته بندی همساز و ترکیب شود. عوامل ضدمیکروبی وقتی تولید شده یا خارج می‏شوند،رشد میکروبی داخل بسته‏بندی و یا روی سطوح محصول غذایی که در آن بیشترین آلودگی و فساد اتفاق می‎افتد را متوقف کرده یا به تعویق می‏اندازد. محافظت و محدود کردن[2] دو مورد از مهمترین نقش‏های بسته بندیاست. توانایی حفاظت و نگهداری محصول بستگی به پایداری مادة بسته‏بندینسبت به عوامل محیطیهمچون گرما، رطوبت و قرارگیری در معرض ترکیبات شیمیایی دارد. بسته بندی فعال عبارت است از نوعی بسته بندیکه در آن ترکیبات کمکی در فضای داخلی آن، در ساختار ماده بسته بندی و یا فضای بالای بسته بندی برای ارتقاء عملکرد سیستمبسته بندی گنجانده شده است. شکلی از بسته بندی فعال عبارت است از افزودن یک عامل ضدمیکروبی در داخل ساختار بسته‏بندی همراه با اجازه خروج آن به داخلمحصول در یک حالت کنترل شده که به توقف تکثیر میکروارگانیسم‏ها در طول نگهداری منجر می‏شود (Netramaiو همکاران، 2012).

 1-2- بیان مسئله

درسالهاياخير، مواردزياديازفسادموادغذاييوبيماريهايبامنشاءغذاييناشيازرشدميكروارگانيسمهادرسراسرجهانگزارششدهاست(Mead و همکاران، 1999).

تلاشهايزياديماننداستفادهازموادشيمياييسنتزيجهتكنترلرشدميكروبيوكاهششيوعمسموميتهايغذاييوفسادصورتپذيرفتهاست. درهرحال،بهدليلاثراتسوءاينتركيباتمصرفكنندگاننگرانبودهولذانيازبهموادايمنتربرايجلوگيريوكنترلمیکروارگانیسم هایبيماريزايموادغذاييوجوددارد(Shan و همکاران، 2007). لذاگرايشزياديجهتاستفادهازانواعجديدتركيباتضدميكروبيطبيعيمانندعصارهيادويههاوگياهانبراينگهداريموادغذاييوجوددارد.تعداديازادويههاوتركيباتگياهيكهامروزهاستفادهميشوندبهدليلفعاليتضدميكروبيواثراتداروييونيزكيفيتعطروطعمارزشمندهستند. تركيبعصارههايبيشترگونههايگياهيدرسالهاياخيرشناساييشدهوتلاشبرايشناسايياجزايزيستفعالآنهابرايمقاصدداروييمختلفوعمل آوریموادغذاييشتابگرفتهاست.فعاليتهايضدميكروبيعصارههايگياهي،اساسكاربردهايمختلفيمانندنگهداريموادغذاييخاموفرآوريشده،كاربردهايداروسازي،طبسنتيودرمانطبيعيراتشكيلمي‎دهند(Lis-Balchin, 1997 و Smith, 1998 ).

 1-2-1- مشکل وجود کپک در نان

نان دراشکال و اندازه های مختلف یک محصول غذایی تجاری عمده‎ی جهانی می‎باشد و می‎تواند توسط کپکهای زیادی فاسد گردد که دراین میان گونه های پنی سیلیوم از همه متداولتر است. در انگلستان، مصرف سالانه نان حدود 5/41 کیلوگرم به ازای هر نفرمی‎باشد، نان در انگلستان بافت روشنی دارد واغلب منحصراً از آرد گندم تهیه شده و تخمیر مخمری دارد. در کشورهای دیگر نظیر آلمان، دانمارک، سوئد و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، نان چاودار که از طریق پروسه های تخمیری خمیرترش و با یکpH پایین تهیه شده است، محبوب می‎باشد.در دیگر نقاط جهان نان های غیرخمیرمایه‎ای (تخمیرنشده) رایج است. نان یک محصول به شدت فساد پذیر می‎باشد.سه حالت متداولتر فساد نان عبارتست از: بیاتی، افت رطوبت و فساد میکروبی.دلیل اینکه چرا کپک ها ارگانیسم های فسادزای مهمی در نان هستند این است که این شبکه غذایی یک مقدار رطوبت نسبتاً بالا و فعالیت آبی[3]97/0- 94/0 با pH حدود 6 دارد. این خصوصیات نان برای رشد و تکثیر هر کپک آلوده کننده‎ی نان در طول تولید یا بعد از آن مناسب می‎باشد. نانی که بیشترین آلودگی رانسبت به فساد کپکی دارد نانی است که قطعه قطعه شده، این نوع محصول سطوح برش داده شده‎ی مرطوبی برای رشد کپک فراهم می سازد، و پوشانده شدن نان از افت رطوبت جلوگیری کرده و از اینرو یک محیط مرطوبی را در اطراف قرص نان ایجاد می سازد. بیش از90 % آلودگی نان با کپک ها درطول خنک کردن، برش دادن یا عملیات بسته بندی اتفاق می‎افتد. قبل از این مرحله، برنامه های حرارت دهی یا به عبارتی عملیات پختن بکار می‎رود که اکثر آلوده کننده ها را حذف می‎کند. از اینرو آلودگی غالباً اسپورهای قارچی هستند که ناشی از محیط نانوایی، غبار آرد و از محیط بیرونی وارد می‎شوند. انواع کپک های رشته ای مختلف که در فساد کپکی نان شرکت دارند شامل پنی سیلیوم، گونه آسپرژیلوس،گونه های کلادوسپوریوم، موکورها و نورواسپورها می‎باشد. تحمل محدوده وسیعی از شرایط محیطی و عادت رشد میسلیومی غالب آنها، به آنها این توانایی را می‎دهد تا در محصولات غذایی تشکیل کلنی داده و سریعاً یکسری آنزیم بوجود می‎آورند که بدین وسیله از ماتریکس ماده غذایی استفاده می‎کنند(Legan وهمکاران،1993).

 1-2-2- تکنیک های متداول کنترل کپک و محدودیت های آنها

کنترل فسادکپک در محصولات نانی به طرق مختلفی می‎تواند صورت پذیرد. به طور کلی این روش عبارتنداز: محدودکردن دسترسی کپک فسادزا به محصول، غیرفعال سازی موادقارچی، بازداشتن وتوقف رشد قارچی با این وجود اگرقارچ به محصول دسترسی پیدا کند، هدف تبدیل به کنترل فعالیت و رشد آن روی خود ماده غذایی می‎شود‏‏‏‏‏‏. برای غیرفعال سازی یا توقف رشد قارچی درموادغذایی، برخی معیارهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را می‎توان در نظر گرفت. متداولترین راه جلوگیری یا کنترل رشد کپک در محصولات غذایی استفاده از عوامل ضدقارچی می‎باشد. عوامل ضدقارچی مواد شیمیایی هستند که وقتی به ماده غذایی افزوده می‎گردند از فسادمواد غذایی توسط کپک ها پیشگیری کرده یا به تاخیر می‎اندازند. (Smidو Gorris، 1999).

Cinnamomum Zeylanicumکه به عنوان دارچین شناخته می‎شود‏‏‏‏‏‏ گیاه بومی سریلانکا[4]است. اسانس دارچین توسط محققین زیادی به عنوان منبع مناسب از ترکیبات ضد قارچی و باکتریایی شناخته شده است(Linوهمکاران،2005). میکروذرات فوم نشاسته می‎تواند با یک مایع غیرآبی مثل یک یا چند روغن اسانسی پوشانده شود. روغن های اسانسی که به عنوان روغن های گیاهی اتری نیز شناخته شده‎اند مواد طبیعی هستند که در بسیاری از درختان، گل ها، گیاهان معطر[5] یافت شده‎اند.روغن های اسانسی در قسمت های مختلف گیاه مثل برگ‎ها، دانه‎ها، گل ها و پوسته ی گیاه وجود دارند و به گیاه عطر و بوی خاص خودش را می‎دهد.روغنهای اسانسی استخراج شده معمولاً به شکل تغلیظ شده، مایعات هیدروفوبیکی که حاوی ترکیبات آروماتیک فرار گیاه هستند، تولید می‎شوند. روغن های اسانسی استخراج شده طیف وسیعی از کاربردهای درمانی و غیره را برای استفاده انسانی ارائه می‎کنند.روغن دارچین جذب میکروذرات فوم نشاسته می‎شوند و به عنوان یک عاملضد میکروبی عمل می‎کنند(Guenther 1950).

 1-3- ضرورت انجام تحقیق

در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، بیش از80 درصد نیازغذایی مردم از غلات تامین می‏شود. سهم غلات در تامین نیازغذایی اروپاییان 45 تا 55 درصد و در ایالات متحده آمریکا تقریبا 20 تا 30 درصد است که عمده‏ترین غلات مورداستفاده ذرت، برنج و گندم می‏باشند(عزیزی،1390).

سهم بالای نان در رژیم‏ غذایی ملل مختلف، به آن اهمیتی استراتژیک می‏بخشد. مصرف سرانه نان در ایران در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا(حدود68 کیلوگرم)، بسیار بالاتر و در حدود162 کیلوگرم است. بر اساس بررسی‏های انستیتو تحقیقات تغذیه‏ای و صنایع غذایی کشور، در دوره زمانی1379-80، تهران در مقایسه با دیگر شهرها و استان‏های کشور، کمترین مصرف روزانه را با میانگین368 گرم و ایلام بیش‏ترین مصرف روزانه نان را با 580 گرم داشته است (رجب زاده.1389).

ضایعات مواد غذایی با روندی رو به افزایش، یکی از چالش‏های جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است(خوش نظر پرشکوهی،1388).

ضایعات نان ریشه در تغییرات نامطلوب میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی دارد که کاهش ایمنی و بازارپسندی نان را به دنبال دارد.فساد ناشی از فعالیت میکروارگانیسم‏ها، نقش بسزایی در کاهش ماندگاری مواد غذایی ایفا می‏کند. فساد ناشی از فعالیت باکتری‏ها در مواد غذایی با pH و فعالیت آبی پایین و میزان کربوهیدرات بالا، به جز موارد محدودی، به دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب، صورت نمی‏پذیرد. درحالی که در چنین شرایطی، زمینه برای رشد کپک‏ها و مخمرها فراهم می‏باشد. فعالیت کپک‏ها در مواد غذایی سبب فساد و کاهش ویژگی‏های کیفی آنان می‏گردد.فعالیت کپک‏ها برروی مواد غذایی خام و فرآوری ‏شده، تغییرات کیفی مانند ایجاد بو و طعم نامطلوب و تغییرات بافتی(نرم شدن بیش از حد)را به دنبال داشته و علاوه بر آن برخی از کپک‏ها توانایی تولید مایکوتوکسین‏ها را نیزدارندکه تهدیدی جدی برای سلامت انسان وحیوانات به شمار می‏آید(Altamirano,2011 و Filtenborg, 1996).

زمان نگهداری نان بدون مواد نگهدارنده، حدود3-4 روز ‏می‏باشد، بخصوص اگر تولید در شرایط نامناسب بهداشتی صورت گیرد. فساد کپکی در نان، عامل ایجاد بوی نامطبوع و تولید مایکوتوکسین و ترکیبات آلرژیک می‏باشند.آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس دو کپک مهم انباری هستند که در محصولات غله ای می‏توانندتولید آفلاتوکسینB1، B2،G1و G2نمایند(Nielsen,2000، Skrinjar, 2005).

آلودگی فرآورده‏های نانوایی پس از اتمام مرحله پخت، به عواملی مانندچگونگی خنک‏کردن، جابه‏جایی هوا در انبار و همچنین چگونگی بسته‏بندی، بستگی دارد. مهم‏ترین میکروارگانیسم‏های عامل فساد در فرآورده‏های نانوایی، فیکومیست‏ها یا قارچ‏های پست هستند. در درجه اول، آسپرژیلوس و پنی‏سیلیوم مطرح می‏باشند. علاوه بر آن، رایزوپوس، موکور و کلادوسپوریوم و همچنین اسپورن دونما، آلترناریا و سرانجام اوئوسپورا نیز ظاهر می‏شوند(رجب زاده، 1389).

در نان گندم پنی سیلیوم کمون[6]، پنی سیلیوم سولیتوم[7]، پنی سیلیوم کوریلوفیلوم[8] و آسپرژیلوس فلاووس[9] کپک‏های غالب هستند، درحالی است که پنی سیلیوم رکفورتی[10] و پنی سیلیوم کوریلوفیلوم و در برخی موارد گونه‏های ائوروتیوم[11] در نان جو، غالب هستند(Nielsen,2000 و Lund, 1996).

روش‏های رایج برای کاهش تغییرات کیفی در فرآورده‏های نانوایی عبارتند از کاهش دمای نگهداری، انجماد، کاهش فعالیت آبی در محصول، محدودکردن ترکیبات موردنیاز میکروارگانیسم‏ها، کاهشpH، تخمیر، پاستوریزاسیون و همچنین کاربرد ترکیبات ضدمیکروبی سنتزی علاوه بر آن، امروزه روش‏هایی مانند بسته‏بندی در اتمسفر کنترل شده و یا تغییر یافته، فیلم‏های فعال، روش‏های غیرحرارتی، پرتودهی، تغییر در فرمولاسیون خمیر، شرایطپختو تخمیر، بسته‏بندی‏های فعال و یا اعمال ترکیبی از عوامل محدودکننده نیز بکاربرده می‏شوند.نکته قابل‏توجه در بکارگیری این گونه روش‏ها، اثرات جانبی ‎نامطلوب آنان بر روی سلامت و هم‏چنین ویژگی‏های کیفی فرآورده‏ها می‏باشد. با افزایش سطح آگاهی مصرف‏کنندگان نسبت به اثرات جانبی‎نامطلوب ترکیبات سنتزی که به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی بکاربرده می‏شوند، تقاضای بازار مصرف نسبت به مواد غذایی با حداقل افزودنی‏های سنتزی، رو به افزایش است و به همین دلیل نیز برای یافتن جایگزین‏های ایمن، موثر و مورد قبول، نیاز به تحقیقات گسترده‏ای می‏باشد(2004Vulicevic,؛2010Latou,؛2011Sidsel, ؛ 2012Singh Negi,).

نگهدارنده‎های سنتزی(مانند اسیدهای بنزوئیک، پروپیونیک، سوربیک و نمک‏های آن‏ها) که در دهه‏هایی پیش استفاده می‏شدندبه دلیل پیامدهای منفی، سلامت جامعه را تهدید می‏کنند. ترکیبات طبیعی با ویژگی‏های ضدمیکروبی مانند اسیدهای آلی، اسانس‏ و عصاره‏های گیاهی می‏توانند جایگزین مناسبیبرایترکیباتسنتزی باشند. ترکیبات طبیعی از زمان‏هایدور، به منظور ایجاد طعم و عطر در موادغذایی، نگهدارنده و هم‏چنین نیز برای درمانو جلوگیری از بیماری‏ها بکار گرفته می‏شوند. ترکیبات استخراجی از گیاهان مانند فلاونوئیدها، پلی‏فنول‏ها، آنتوسیانین‏ها و کاروتنوئیدها سهم مهمی از بازار را به خود اختصاص داده‏اند به طوری‏که پیش‏بینی فروش غذاهای عملکردی در دنیا از 75 میلیارددلار در سال 2007به130میلیارددلاردرسال 2015 برآورد شده است.این گروه از ترکیبات طبیعی، عمدتا از خانواده پلی‏فنول‏ها، فلاونوئیدها، تانن‏ها، آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، ایزوتیوسیونات‏ها، پلی‏پپتیدهایا مشتقات اکسیداسیون ترکیبات می‏باشد.اثر ضدمیکروبی آن‏ها بستگی به نوع ماده غذایی و نوع میکروارگانیسم و نوع ادویه یا گیاه مورد استفاده مربوط به ترکیب شیمیایی، محتوای عصاره و اسانس روغنی، متفاوت می‏باشد(2009Skrinjar,).

اسانس‏های روغنی یا روغن‏های فرار، مایعات روغنی معطری هستند که از قسمت‏های مختلف گیاهان عمدتا از طریق تقطیر بدست می‏آیند(گل، جوانه،دانه، برگ، شاخه،میوه و ریشه) و شامل ترکیبات فنول، الکل، استون، ترپن‏ها و اسیدها می‏باشند. برخی از ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی که در آنها شناسایی شدند مانند: ائوژنول از میخک[12]، تیمول[13] از آویشن[14] و پونه کوهی، کارواکرول از پونه کوهی، وانیلین[15] از وانیلا، آلیسین[16] از سیر، سینامیک آلدهید[17] از دارچین، آلیل ایزو تیوسیانات[18] از خردل[19].در میان این ترکیبات،بیش‏ترین تمرکز بر روی اسانس‏های روغنی و ترکیبات آن‏ها می‏باشد زیرا اثر محدودکننده آن‏ها بر میکروارگانیسم‏های پاتوژن و مولد فساد، شناسایی شده است(2000 Dorman and Deans,).

 1-4- فرضیه های پژوهش

استفاده از اسانس گیاهی باعث مهار رشد کپک ها در نان می‎گردد.

استفاده از فوم نشاسته باعث آزاد شدن آهسته اسانس روغنی و تاثیر طولانی تر آن بر کپک های نان می‎گردد.

استفاده از اسانس گیاهی باعث افزایش ماندگاری نان می‎گردد.

 1-5- اهداف پژوهش

استفاده از اسانس گیاهی برای مهار رشد کپک ها در نان

استفاده از اسانس گیاهی برای افزایش ماندگاری نان

بکارگیری فوم نشاسته به همراه اسانس گیاهی برای بسته بندی فعال نان

استفاده از فوم نشاسته باعث آزاد شدن آهسته اسانس روغنی و تاثیر طولانی تر آن بر کپک های نان می‎گردد.

 1-6- تعریف اصطلاحات

بسته بندی فعال:

بسته بندی فعال به عنوان بسته بندی که در آن ترکیبات کمکی در آن یا در ماده بسته بندی یا هداسپیس بسته بندی برای ارتقاء عملکرد سیستم بسته بندی گنجانده شده است، تعریف می‎شود‏‏‏‏‏‏.

ضد میکروبهای طبیعی:

استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی مانند اسیدهای ارگانیک، اسانس های روغنی، عصاره های گیاهان می‎تواند انتخاب مناسب برای اطمینان از ایمنی غذا باشد.

اسانس ها:

اسانس ها ترکیبات فرار، خوشبو و معطر سوخت و ساز ثانویه گیاهان معطر هستند که بطور طبیعی در سلول های ویژه یا گروهی از سلول ها تشکیل می‎شوند و به علت تبخیر سریع آنها روغن های اتری نامیده می‎شوند.

فوم:

واژه فوم اشاره به هر ماده در برگیرنده حباب هاب بدام افتاده گاز در یک مایع یا یک جامد دارد.

 فصل دوم

ادبیات و پژوهش های پیشین

 2-1- تاریخچه صنعت نان در جهان و ایران

تاریخچه تولید و مصرف نان در جهان نشان داده است که ابتدا نان بصورت نازک و مسطح تولید می‎گردید لیکنبه مرور، حجیم و در کشورهای پیشرفته جهان به شکل کاملاً حجم درآمده است، اصولاً تولید نان های نازکو مسطح به دلیل سریعاً خشک و بیات شدن دارای ضایعات زیادی می‎باشند، صرفه اقتصادی ندارند.تا قبل از سال1800 میلادی نان های حجیم تنها در خانه ها و به صورت شخصی تولید می‎شد. بعد از گذشت50 سال یعنی در سال1850 حدود10% از کل نان توسط نانوایی‎های خارج از خانه تولید می‎شده است.تکنیک تهیه نان طی این سال ها تا سال1890 بسیار ابتدایی و بدون استفاده از دستگاه بود. درسال1890برای اولین بار فرهای برقی به بازار معرفی شدند به همراه این پیشرفت قابلیت پسند نانهایی که برای مدتطولانی تر، نرمباقی می‎ماندند بهتر شد. در شروع قرن بیستم صنعت نانوایی بهره گیری از تجارب علمی درزمینه های شیمی غلات و تکنولوژی غلات را آغاز کرد. در سال های اخیر نانوایی‎های بزرگ به کارخانه‎هایبزرگی تبدیل شده‎اند که اغلب صدها کیلوگرم از محصولات خود را به سوپرمارکت های بزرگی که کیلومترها ازآن فاصله دارند، می‎فرستند. در سال های 1980 در ایالات متحده 95% از کل نان مصرفی در کارخانه‎های نانتولید گشته و تنها 5% باقی مانده در خانه ها تولید شد.الگوی توسعه صنعت نان در اروپا مشابه آمریکا ست بااین تفاوت که نسبت های تهیه نان اروپا قدیمی تر می‎باشد. محصولات نانوایی که تولید می‎شدند بسته بهکشورهای تولید کننده سطح زندگی و الگوی مصرف مردم آن منطقه با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. فرآیند تولیدو مواد افزودنی مورد استفاده در تهیه نان نیز بر این اساس با یکدیگر متفاوت هستند. هر کشور با استفاده از آردگندم محلی خود و دیگر افزودنی های موجود روش پخت منحصر بفرد خود را اتخاذ کرده است.با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان در خصوص کشاورزی، سطح زیر کشت و میزان تولید گندم که عمدهغذای مردم ایران را تشکیل می‎دهد سطح زیر کشت غله گندم از سال 1375 تا 1378 26% به کشت آبی و64% به کشت دیم اختصاص داشته است. عملکرد محصول در هکتار در مورد کشت آبی ذر طی سال ها به طورمتوسط بین 3000 تا 3500 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. کل تولید گندم در این فاصله زمانی به طورمتوسط بین 100 هزار تا 120 هزار هکتار بوده است. با توجه به آمار منتشر شده از سوی سازمان تحقیقات،آموزشی و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت کشاورزی در خصوص کیفیت نانوایی ارقام مورد مطالعه این موسسهدر طی سال های 76 تا 78 که به طور متوسط در20 ایستگاه تحقیقاتی کشور انجام گرفته است 49% از کل ارقامگندم موجود در سطح کشور از کیفیت پایین برخوردار است. میزان ضایعات نان در کل کشور سهم بزرگی را به خود اختصاص می‎دهد. به نظر می‎رسد تلاش مسئولیتیو سازمان ها و شرکت های خصوصی در جهت کاهش این مقدار ضایعات نه تنها نقش بسزایی در اقتصاد کلیخواهد داشت بلکه از هدر رفتن تلاش قشر وسیعی از جامعه نیز که در تهیه نان دخیل می‎باشند جلوگیری بهعمل خواهد آمد.در افسانه ها آمده است که نانوای فرعون به دلیل فراموشی خمیر مانده و ترش شده را به خمیراضافه می‎نماید که در نتیجه آن کیفیت نان بهبود قابل ملاحظه ای پیدا نمود که این مقدمه ای برای استفاده ازخمیر ترش گردید(پایان، 1384 ).

 1 Sachet

[2] Protection & Containment

[3] Water activity

 [4]Seri lanka

[5] Plants-herbs

[6] Penicillium commune

[7] P. solitum

[8] P. corilophilum

[9] Aspergillus flavus

[10] P. roqueforty

[11] Eurotium

[12]Carvacrol

[13] Thymol

[14] Thyme

[15] Vanillin

[16] Allisin

[17] Cinnamic aldehyde

[18] AITC: allyl Isothiocyonate

[19] Mustard


مبلغ واقعی 51,840 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,880 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب