تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4028
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196771

استخراج روغن پسته ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آن...


استخراج روغن پسته ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آن...

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه.. 2

1-1- لیپیدها.. 2

1-1-1- معرفی لیپیدها.. 2

1-1-2- طبقه بندی لیپیدها.. 3

1-1-3- اسیدهای چرب اشباع.. 4

1-1-4- اسیدهای چرب غیراشباع.. 4

1-1-5- اسیدهای چرب شاخه ای.. 4

1-1-6- اسیدهای چرب حلقه ای.. 4

1-2- فرایند استخراج.. 5

1-2-1- انتخاب حلال.. 6

1-2-2- روش­های استخراج.. 7

1-3- امواجفراصوت.. 11

1-3-1- امواج فراصوت؛ مقدمه، ویژگی‌ها و کاربردها 11

1-3-2- تعریف امواج فراصوت و بیان اصول آن در تکنولوژی غذا 12

1-3-3- مکانیسم عمل امواج فراصوت.. 14

1-3-4- انواع کاویتاسیون.. 16

1-3-5- تأثير امواج فراصوت بر ماكرومولكول‌ها.. 18

1-3-6- كاربرد امواج فراصوت در حفظ و نگهداري مواد غذايي 19

1-3-7- فرآیند استخراج به کمک امواج فراصوت (UAE) 20

1-3-8- مکانیسم استخراج با امواج فراصوت.. 24

1-3-9- کاربردهای فرآیند UAE در صنعت غذا.. 26

1-3-10- عملکردهای جانبی.. 27

1-4- اهداف پژوهش.. 28

2- مروریبرتحقیقاتپیشین.. 30

2-1- پسته­ی کوهی.. 30

2-2- روغن پسته­ی کوهی.. 31

2-3- استخراج به کمک امواج فراصوت.. 32

3- مواد و روش­ها.. 35

3-1- طرح کلی پژوهش.. 35

3-2- مواد مورد نیاز.. 35

3-3- آمادهسازینمونه.. 35

3-4- تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پسته ی کوهی 36

3-4-1- اندازه­گیری رطوبت.. 36

3-4-2- اندازه­گیری خاکستر.. 36

3-4-3- اندازه­گیری مقدار پروتئین.. 36

3-5- اندازه­گیری کربوهیدرات.. 37

3-6- روش­های استخراج.. 37

3-6-1- استخراجروغن با سوکسله.. 37

3-6-2- استخراج روغن به کمک امواج فراصوت.. 38

3-6-3- استخراج روغن با الکترومنتل.. 40

3-6-4- استخراج روغن به روش خیساندن.. 40

3-7- تعیینترکیباسیدهایچربروغن.. 40

3-7-1- محاسبهشاخصاکسایش­پذیری.. 41

3-8- بررسیخصوصیاتفیزیکیوشیمیاییروغنپستهکوهی.. 42

3-8-1-ارزیابیعدداسیدی.. 42

3-8-2- ارزیابی عددیدی.. 42

3-8-3- ارزیابیعددصابونی.. 43

3-8-4- ارزیابیرنگباروش رنگ سنجی *L*a*b. 43

3-8-5- اندازه­گیریعددپراکسید.. 44

3-8-6- اندازه­گیری عدد آنیزیدین.. 44

3-8-7- تعیین اکسیداسیون کل.. 45

3-8-8- اندازه­گیریضریبشکست.. 45

3-8-9- اندازه­گیریوزنمخصوص.. 46

3-8-10- تعیینویسکوزیتهظاهری.. 46

3-8-11- تعیینمحتوایفنول کل.. 46

3-9- بررسیآماریداده­ها.. 47

4- نتایج و بحث.. 49

4-1- بررسی ترکیبات شیمیای پسته­ی کوهی.. 49

4-2- استخراج روغن به کمک امواج فراصوت.. 49

4-2-1- اثر امواج فراصوت بر رنگ روغن.. 53

4-2-2- اثر امواج فراصوت بر ضریب شکست روغن.. 55

4-3- بازدهی روش­های مختلف در استخراج روغن پسته­ی کوهی 57

4-4- اثر روش­های مختلف استخراج بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی روغن پسته­ی کوهی.. 58

4-4-1- عدد اسیدی.. 58

4-4-2- عدد پراکسید.. 60

4-4-3- عدد آنیزیدین.. 61

4-4-4- اکسیداسیون کل.. 61

4-4-5- عدد صابونی.. 62

4-5- اکی­والان عدد صابونی.. 63

4-6- عدد استری.. 64

4-7- وزن مخصوص.. 65

4-8- ضریب شکست.. 65

4-9- ویسکوزیته­ی روغن.. 66

4-10- رنگ روغن.. 67

4-11- محتوای فنول کل.. 68

4-12- بررسی ترکیب و میزان اسیدهای چرب روغن پسته­ی کوهی توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی.. 71

4-12-1- عدد یدی.. 80

4-12-2- محاسبهشاخصاکسایش­پذیری.. 81

5- نتیجه­گیری کلی و پیشنهادات.. 84

5-1- نتیجه­گیری کلی.. 84

5-2- پیشنهادات.. 85

6- منابع.. 86

 فهرست جدول­ها

جدول 3-1- استخراج روغن بنه به کمک امواج فراصوت تحت شرایط مختلف 39

جدول4-1- ترکیبات شیمیایی پسته­ی کوهی.. 49

جدول 4-2- استخراج روغن با امواج فراصوت تحت شرایط مختلف زمان، دمای استخراج و توان دستگاه.. 50

جدول 4-3: مقایسه میانگین سطوح مختلف متغیرها بر تغییرات بازده در استخراج به روش امواج فراصوت.. 51

جدول4-4- اثر شرایط مختلف استخراج به کمک امواج فراصوت بر پارامترهای رنگی روغن پسته­ی کوهی.. 54

جدول 4-5- اثر شرایط مختلف زمان، دمای استخراج و توان دستگاه امواج فراصوت بر ضریب شکست روغن پسته­ی کوهی.. 56

جدول4-6- مقایسه­ی بازدهی روش­های مختلف استخراج روغن.. 58

جدول4-5- اثر روش­های مختلف استخراج بر رنگ روغن پسته­ی کوهی 68

جدول4-6- ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته­ی کوهی حاصل از روش­های مختلف استخراج.......................................................................................................................................................76

جدول4-7- ترکیب اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع روغن پسته­ی کوهی حاصل از روش­های مختلف استخراج.........................................................................................................................................77

جدول4-8- میزان اسیدهای چرب روغن پسته­ی کوهی حاصل از روش­های مختلف استخراج (نسبت به 100 گرم می............................................................................................................................78

جدول4-9-ترکیب اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع روغن پسته­ی کوهی حاصل از روش­های مختلف استخراج(نسبت به 100 گرم میوه).. 79

جدول 4-10- شاخص اکسایش­پذیری روغن پسته­ی کوهی حاصل از روش­های مختلف استخراج.. 82

 فهرست شکل­ها و نمودارها

 شکل1- 1- فرایند استخراج با دستگاه سوکسله.. 8

شکل1-2- فرایند استخراج با دستگاه مایکروویو.. 9

شکل1-3- فرایند استخراج با استفاده از استخراجگر مقاومتی 10

شکل 1-4- بازه های مختلف فرکانس امواج فراصوت.. 13

شکل 1-5- حباب زایی فراصوت.. 15

شکل 1-6- تغييرات حرارتي حفرات كاويتاسيون.. 17

شکل 1-7- تولید امولسیون بوسیله امواج فراصوت.. 18

شکل 1-8- حمام فراصوت.. 21

شکل 1-9- سیستم پروب امواج فراصوت.. 22

شکل 1-10- فروریختگی حباب کاویتاسیونی و آزادسازی اسانس ریحان 25

شكل 1-11- يك دستگاه آزمايشگاهي توليد امواج فراصوت. 28

شکل4-1- اثر روش های مختلف استخراج بر عدد اسیدی روغن پسته­ی کوهی. 59

شکل4-2- اثر روش­های مختلف استخراج بر عدد پراکسید روغن پسته­ی کوهی. 60

شکل 4-3- اثر روش­های مختلف استخراج بر عدد آنیزیدین روغن پسته­ی کوهی... 61

شکل 4-4- اثر روش­های مختلف استخراج بر اکسیداسیون کل روغن پسته­ی کوهی.. 62

شکل 4-5- اثر روش­های مختلف استخراج بر عدد صابونی روغن پسته­ی کوهی. 63

شکل4-6- اثر روش­­های مختلف استخراج بر اکی­والان عدد صابونی روغن پسته­ی کوهی... 64

شکل4-7- اثر روش­های مختلف استخراج بر عدد استری روغن پسته­ی کوهی. 64

شکل4-8- اثر روش­های مختلف استخراج بر وزن مخصوص روغن پسته­ی کوهی. 65

شکل4-9- اثر روش­های مختلف استخراج بر ضریب شکست روغن پسته­ی کوهی. 66

شکل4-10- اثر روش­های مختلف استخراج بر ویسکوزیته­ی روغن پسته­ی کوهی در دمای 25 درجه­ی سلسیوس... 67

شکل4-11- منحنی استاندارد میزان جذب غلظتهای مختلف گالیک اسید در طول موج ۷۶٥ نانومتر... 69

شکل4-12- اثر روش­های مختلف استخراج بر مقدار ترکیبات فنولی روغن پسته­ی کوهی... 70

شکل 4-13-کروماتوگرام مربوط به روغن استخراج شده به روش سوکسله (8 ساعت)... 71

شکل4-14-کروماتوگرام مربوط به روغن استخراج شده به روش امواج فراصوت(40 دقیقه)... 72

شکل4-15- کروماتوگرام مربوط به روغن استخراج شده به روش خیساندن (72 ساعت)... 72

شکل 4-16- کروماتوگرام مربوط به روغن استخراج شده به روش الکترومنتل(40 دقیقه)... 73

شکل 4-17- اثر روش­های مختلف استخراج بر عدد یدی روغن پسته­ی کوهی. 81

 فصل اول

 1- مقدمه

باتوجهبهافزایشتقاضاجهتتولیدروغنچهبرایمصرفخوراکیوچهبرایاستفادههایصنعتیمطالعاتی،دراینزمینهانجامشدهوپیشرفت­هاییحاصلگردیدهاست.مقدارزیادیازروغن­هاوچربی­هاازمنابعگیاهیمختلفکهتواناییتولیدروغن­هایخوراکیرادارندتهیهمی­گردند. درسال­هایاخیربهمنابعجدیدروغن­هایخوراکیتوجهزیادیشدهاست،زیراروغن­هایحاصلازآنهامغذیبودهودارایویژگی­هایمناسبدرصنعتوداروسازیمیباشد.(Nehdi, 2013) مسائلیمثلتغییرساختارغذا،بدطعمی،تغییرات­رنگوبافت،کاهشارزشتغذیه­ایوعمرماندگاریموادغذاییکهدراثرفسادمیکروبیواکسیداسیونایجادمی­شوند،مشکلاتمهمیدرصنعتغذاایجادکرده­اند .(Sawamura, 2010)

جهتجلوگیریازفرایندهایمیکروبیواکسیداسیوندرصنعتغذاازافزودونی­هایمصنوعیماننداسیدسوربیک،بنزوئیکوپروپیونیکبهعنوانترکیباتضدمیکروبیوازترکیباتشیمیاییمختلفی مانند[1]TBHQ، [2]PG، BHT [3]و [4]BHAبهعنوانترکیباتآنتی­اکسیداناستفادهمی­شود.بااینوجود،استفادهازترکیباتشیمیاییبهدلیلداشتنخاصیتسرطانزاییوتحتتأثیرقراردادنایمنیمحصولاتمحدودیتدارد،بنابراینتقاضاجهتافزودنیهایایمن،طبیعیومؤثرافزایشیافتهاست (Babbar et al., 2011).

1-1- لیپیدها

1-1-1- معرفی لیپیدها

تعریف مشخصی برای لیپیدها وجود ندارد. برخی دانشمندان لیپید را به عنوان دسته عظیمی از محصولات که شامل اسیدهای چرب و مشتقات آنها از جمله استروئیدها، ترپن ها، کاروتنوئیدها و اسیدهای صفراوی هستند معرفی می کنند که معمولاً در حلال های آلی همچون دی اتیل اتر، هگزان، بنزن، کلروفرمو متانول حل می شوند. تعریف دیگری که توسط معاونت غذا و داروی امریکا از چربی کل غذا بیان شد به این صورت بود که چربی کل به صورت ترکیباتی با ویژگی های لیپیدی هستند که با روش هایAOAC[5] استخراج می شوند (Sean, 2002).

 

1-1-2- طبقه بندی لیپیدها

طبقه بندی لیپیدها بر اساس ویژگی های فیزیکی در دمای اتاق (روغن به صورت مایع و چربی به صورت جامد)، قطبیت آنها (لیپیدهای قطبی و طبیعی) ضروری بودن آنها برای انسان (اسید های چرب ضروری و غیر ضروری) و ساختار آنها (ساده یا پیچیده) انجام می شود. لیپیدها ی طبیعی شامل اسیدهای چرب، الکل ها، گلیسریدها[6] و استرول ها[7]می باشند درحالی که لیپیدهای قطبی شامل گلیسروفسفولیپیدها[8] و گلیسروگلیکولیپیدها[9] هستند. لیپیدها بر اساس ساختار می توانند به لیپیدهای ساده، مشتق شده و پیچیده تقسیم شوند. لیپیدهای مشتق شده شامل اسیدهای چرب و الکل ها هستند که به عنوان واحد های ساختاری برای لیپیدهای ساده و مشتق شده به حساب می آیند. لیپیدهای ساده شامل اسید های چرب و الکل هایی از جمله آسیل گلیسرول ها[10]، اتر آسیل گلیسرول ها[11]، استرول ها استرهای آنها و استرهای واکس[12] هستند. به طور کلی لیپیدهای ساده می توانند به دو ترکیب مختلف که معمولاً یک الکل و یک اسید چرب است، تجزیه شوند. لیپیدهای پیچیده شامل گلیسروفسفولیپیدها (فسفولیپیدها)، گلیسروگلیکولیپیدها (گلیکولیپیدها) و اسفنگولیپیدها[13] هستند. در اثر تجزیه این ساختارها سه یا تعداد بیشتری ترکیب تولید می شود .(Sean, 2002)

 

1-1-3- اسیدهای چرب اشباع

اسیدهای چرب اشباع با اسید متانوئیک[14] ( اسید فرمیک[15]) شروع می شوند. اسیدهای متانوئیک، اتانوئیک و پروپانوئیک در چربی های طبیعی خیلی رایج نیستند. به هر حال آنها در اکثر محصولات غذایی به صورت غیر استری هستند. این اسیدهای چرب در آب به صورت محلول هستند چون زنجیره کربنی آنها بسیار کوتاه است .(Sean, 2002)

1-1-4- اسیدهای چرب غیراشباع

در حالی که بیش از صد اسید چرب غیر اشباع در طبیعت شناخته شده است ولی رایج ترین اسید چرب غیراشباع اولئیک اسید[16] می باشد. رایج ترین وضعیت باند دوگانه در این اسیدهای چرب امگا 9 می باشد، ولی با این وجود در برخی از گونه های گیاهی شکل های غیر طبیعی از اسیدهای چرب وجود دارد. اسیدهای چرب چند غیر اشباعی ([17]PUFAs) خود در یک خانواده قرار می گیرند. از سال 1920 اسیدهای چرب امگا 6 به عنوان اسیدهای چرب ضروری شناخته شدند. مطالعات اخیر ضروری بودن اسید های چرب امگا 3 را نشان نداده اند اما با این حال از سال 1970 اسید های چرب امگا 3 به عنوان اسیدهای چرب ضروری شناخته شدند. همه اسیدهای چرب چند غیر اشباع ضروری نیستند .(Sean, 2002)

1-1-5- اسیدهای چرب شاخه ای

تعداد زیادی از اسید های چرب شاخه ای شناخته شده اند. اسیدهای چرب می توانند بر اساس نقششان برای شاخه ای شدن نامگذاری شوند .(Sean, 2002)

1-1-6- اسیدهای چرب حلقه ای

تعدادی از اسید های چرب موجود در طبیعت دارای حلقه کربنی هستند. ساختار حلقه ای می تواند شامل سه (سیکلو پروپیل[18] و سیکلو پروپنیل[19])، پنج (سیکلوپنتنیل[20]) یا شش اتم کربن (سیکلوهگزنیل[21]) باشند و ممکن است اشباع و یا غیر اشباع باشند. این اسید های چرب ممکن است در اثر سرخ کردن روغن های گیاهی ایجاد شوند .(Sean., 2002)

 1-1- بنه

بنه از جمله گونه­هاي وحشی پسته می­باشد که خاستگاه اصلی آن ایران است. درختان بنه همچون حلقه­اي اطراف کویرهاي داخلی ایران را احاطه کرده­اند. وسعت درختان بنه در ایران بیش از یک میلیون و دویست هزار هکتار است .(Farhoosh et al., 2009) برای این گونه پسته چهار رقم با انتشار جغرافیایی کم و بیش متفاوت شناسایی شده است؛ مهم ترین این ارقام، موتیکا است که در نقاط مختلف ایران پراکندگی دارد )حاجی حیدري، 1376 .(میوه بنه از سه قسمت مغز (25) درصد، پوسته ي چوبی سفت (51) درصد و پوسته ي خارجی نرم (24درصد تشکیل شده است) (کلنگی، 1369) پوسته ي خارجی به رنگ سبز است، تقریباً 30 درصد روغن دارد و با فشردن بین دو انگشت به آسانی از پوسته ي چوبی جدا می شود. همچنین، روغن پوست بنه از پایداري اکسایشی بسیار بالایی برخوردار است و مقاومت سایر روغن هاي گیاهی به اکسایش لیپیدي را به طور قابل ملاحظه اي افزایش می دهد ( Farhoosh et al., 2009).

پسته با نام علمی Pistacia جزء خانواده Anacardiaceae طبقه بندی می¬شود که شامل یازده گونه می باشد. سه گونه پسته در ایران وجود دارد که شامل پسته خندان(Pistacia vera) ، خنجوک(Pistacia khinjuk) و بنه(Pistacia atlantica) است. بنه از جمله گونه ها ی وحشی پسته است که انتشار آن از جزایر قناری و کشور های ساحل دریای مدیترانه شروع می شود و تا آسیای صغیر، سوریه، قفقاز، ایران، افغانستان و پاکستان امتداد می یابد. بنه در ایران در حد فاصل استانهای فارس و کردستان به صورت انبوه و در بقیه نقاط کشور به صورت پراکنده دیده می شود (Padulosi & Hadj-Hassan, 1998).

 1-2- فرایند استخراج

دو روش كلي از جمله غوطه وري كامل[22] و يا نفوذی(تراوشی)[23] براي استخراج روغن استفاده مي شوند. فرایند استخراج یکی از مراحل اساسی فرایند در بازیافت و تولید ترکیبات لیپوفیلیک گیاهی می باشد. تحیققات مختلف و مطالعه بازار درباره امکان کاربرد تکنولوژی های نوین مانند مایکروویو و امواج فراصوت درآینده صنعت غذا، روشن می سازد که هنوز کارخانجات بسیاری نسبت به استفاده از این روش­ها میل چندانی ندارند. دلیل اصلی این موضوع فهم و دانش اندک متخصصان صنایع غذایی از این تکنیک هاست. در صنایع غذایی استفاده از امواج فراصوت به طرز فزاینده و مناسبی مورد توجه قرار گرفته است. نقایص و کاستی های تکنولوژی های استخراج موجود، مانند مصرف بالای انرژی (بیش از 70% از کل انرژی مورد نیاز فرایند)، میزان بالای تولید CO2 و مصرف بالای مواد شیمیایی مضر، صنایع غذایی و شیمیایی را ناگزیر به یافتن تکنیک های نوین کرده که میزان حلال و نمونه کمتری استفاده می کنند. این تکنیک ها به تکنیک های سبز[24] مشهور هستند. استخراج به وسیله امواج مایکروویو، سیال فوق بحرانی، امواج فراصوت، اولترافیلتراسیون[25]، تقطیر سریع[26]، فرایند افت فشار کنترل شده[27] و استخراج به وسیله آب زیر بحرانی[28] از جمله این تکنیک ها هستند که امروزه بحثی رو به گسترش در تحقیقات و صنعت تلقی می شوند. (Chemat et al., 2011).

 1-2-1- انتخاب حلال

سیستم های استخراج متدوال بر اساس استفاده از یک حلال مناسب می باشد. انتخاب یک حلال مناسب درترکیب با همزدن مکانیکی در بهبود فرایند انتقال جرم و متعاقباً کارایی فرایند استخراج مؤثر است. عمده ترین حلال مورد استفاده در استخراج روغن های خوراکی هگزان می باشد به این دلیل که هم ارزان قیمت است و هم کارایی خوبی در استخراج روغن دارد، علاوه بر این قابل بازیافت نیز می باشد. اخیراً به دلیل مسائل زیست محیطی و خطرات مربوط به سلامتی از حلال های دیگر همچون الکل ها (ایزوپروپانول و اتانول) و حلال فوق بحرانی (CO2) استفاده می شود. حلال های جایگزین کارایی کمتری دارند زیرا ارتباط بیح حلال و ماده حل شده را کاهش می دهند در ضمن هزینه حلال و تجهیزات فرایند نیز بالاتر است. تکنولوژی های مؤثر جدید ممکن است کارایی استخراج ترکیبات لیپوفیلیک از مواد گیاهی را افزایش دهندLi et al., 2004) ).

 1-2-2- روش­های استخراج

 1-2-2-1-تقطیر آبی[29]

در روش تقطیر آبی مواد گیاهی خرد شده در آب غوطه ور می شوند و در تماس مستقیم با آب جوش قرار می گیرند. ماده میعان شده که ترکیبی از آب و روغن است معمولاً در یک فلاسک یا در ظرفی ا زجنس استیل ضدزنگ که دارای یک خروجی نزدیک انتهای ظرف و یکی در نزدیکی بالای ظرف است، جدا می شوند. در این ظروف ماده تقطیر شده به صورت دو لایه آب و روغن جداسازی می شود (Hüsnü & Buchbauer, 2010).

 1-2-2-2-فرایند استخراج با روش سوکسله[30]

مکانیسم عمل دستگاه سوکسله (شکل1-1) به این صورت است که حلال موجود در فلاسک دراثر حرارت تبخیر شده و بخارات آن توسط کندانسور نصب شده بر روی سوکسله تقطیر می شود و بر روی نمونه می­ریزد و روغن را از نمونه خارج میکند زمانی که سطح حلال به قسمت شیشه سیفون دستگاه برسد حلال به همراه روغن استخراج شده به درون فلاسک سیفون می شود این عمل به مدت 8 ساعت به صورت چرخه ای انجام میشود تا اینکه روغن از نمونه خارج گردد. در نهایت حلال از طریق تقطیر از روغن جدا میگردد به این صورت که روغن در فلاسک می ماند و حلال بخار شده و توسط کندانسور تقطیر می شود و در محفظه استخراج جمع آوری می گردد .(Dnyaneshwar et al., 2009)

 [1]Tert - butylhydroquinone

[2]Propyl gallate

[3]Butylatedhydroxytoluene

[4]Butylatedhydroxyanisole

[5]Official Analytical Chemists

[6]Glycerides

[7]Sterols

[8]Glycerophospholipids

[9]Glyceroglycolipids

[10]Acylglycerols

[11]Ether acylglycerols

[12]Esters wax

[13]Sphingolipids

[14]Methanoic

[15]Formic acid

[16]Cleic acid

[17]Polyunsaturated fatty acids

[18]Cyclopropyl

[19]Cyclopropenyl

[20]Cyclopentenyl

[21]Cyclohexenyl

[22]Immersion

[23]Percolation

[24]Green techniques

[25]Ultrafilteration

[26]Flash distillation

[27]Controlled pressure drop process

[28]Subcritical Water Extraction

[29]Hydrodistillation

[30]Soxhlet extraction


مبلغ واقعی 54,240 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 41,222 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب