تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 8361
 • بازدید دیروز : 12575
 • بازدید کل : 1335251

ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)...


ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)...

فهرست

چکیده1

مقدمه2

بیان مساله3

روش تحقیق4

ضرورت و اهمیت تحقیق4

پرسش‌های تحقیق5

فرضیه‌های تحقیق5

فصل اول: کلیات6

1ـ1 تعاریف7

1ـ1ـ1 اعمال حقوقی7

1ـ1ـ2 تعریف عقد7

1ـ1ـ3 تعریف عقد در فقه7

1ـ1ـ4 تعریف ایقاع8

1ـ1ـ5 تعریف قرارداد8

1ـ1ـ6 تعریف قرارداد بین‌المللی8

1ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن9

1ـ2ـ1 انواع قراردادهای بین‌المللی9

1ـ2ـ2 انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی9

1ـ2ـ3 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)10

1ـ2ـ4 روش ساخت بهره‌برداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT12

1ـ2ـ5 سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT)13

1ـ2ـ6 قراردادهای بیع متقابل (BayBack)15

1ـ2ـ7 مشارکت مدنی (Joint Venture) JV16

1ـ3 تامین مالی و روش‌های آن16

1ـ3ـ1 روش‌های پرداخت در تجارت خارجی17

1ـ3ـ1ـ1 اعتبار اسنادی17

1ـ3ـ1ـ2 اعتبار اسنادی صادراتی17

1ـ3ـ1ـ3 برات (DRAFT)18

1ـ3ـ1ـ4 روش پرداخت نقدی Cash18

1ـ3ـ1ـ5 سرمایه‌گذاری18

1ـ3ـ1ـ6 ضمانت‌نامه Guarantee18

1ـ3ـ2 تجهیز مالی Fund Mobilization19

1ـ3ـ3 تأمین مالی ساختار یافته19

1ـ3ـ3ـ1 ابزارهای مبتنی بر بدهی21

1ـ3ـ3ـ2 ابزارهای مبتنی بر سرمایه21

1ـ3ـ4 انواع تامین مالی ساختار یافته22

1ـ3ـ4ـ1 تامین مالی دریافتی‌ها (receivables)22

1ـ3ـ4ـ2 تبدیل به اوراق بهادار Securitization22

1ـ3ـ4ـ3 تامین مالی خرید سهام Buyout Finance22

1ـ3ـ4ـ4 تامین مالی کسب مالکیت Acquisition22

1ـ3ـ4ـ5 تامین مالی دارایی Asset finance22

1ـ3ـ4ـ6 تامین مالی پروژه Project finance23

1ـ3ـ4ـ7 ویژگی‌های تامین مالی ساختار یافته23

1ـ4 منابع تامین مالی23

1ـ4ـ1 فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت)23

1ـ4ـ2 ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت)24

1ـ4ـ3 تامین مالی کوتاه مدت24

1ـ4ـ4 روش‌های تامین منابع مالی کوتاه مدت24

1ـ4ـ4ـ1 اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت)24

1ـ4ـ4ـ2 وام‌های بانکی25

1ـ4ـ4ـ3 اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه)25

1ـ4ـ4ـ4 وام‌های موسسات مالی تجاری25

1ـ4ـ4ـ5 صدور اسناد تجاری26

1ـ4ـ4ـ6 تامین مالی از طریق وثیقه گذاری26

1ـ4ـ4ـ7 پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری27

1ـ4ـ5 تامین مالی میان مدت و بلند مدت27

1ـ4ـ5ـ1 وام‌های بانکی بلندمدت27

1ـ4ـ5ـ2 اجاره‌های بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی)28

1ـ4ـ6 روش‌های تامین مالی داخلی28

1ـ4ـ7 ابزارهای تامین مالی28

1ـ4ـ8 سازمان‌های تامین کننده منابع مالی29

1ـ4ـ8ـ1 بانک‌ها29

1ـ4ـ8ـ2 بیمه30

1ـ4ـ8ـ3 شرکت‌های بین‌المللی IFC30

1ـ4ـ8ـ4 بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank)30

1ـ4ـ9 روی آوری بانک‌های خارجی به بانکداری بدون ربا31

1ـ5 فاینانس33

1ـ5ـ1 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)33

1ـ5ـ2 واجدین شرایط دریافت فاینانس34

1ـ5ـ3 سقف پرداخت فاینانس35

1ـ5ـ 4 روش پرداخت فاینانس35

1ـ5ـ5 فعالیت‌های قابل قبول در فاینانس35

1ـ5ـ6 نرخ سود تسهیلات35

1ـ5ـ7 دوره استفاده از تسهیلات36

1ـ5ـ8 دوره بازپرداخت36

1ـ5ـ9 مراحل اعطای تسهیلات فاینانس36

1ـ5ـ9ـ1 بخش دولتی36

1ـ5ـ9ـ2 بخش غیردولتی38

1ـ5ـ10 فاینانس خودگردان39

1ـ5ـ10ـ1 ساختار فاینانس خودگردان41

1ـ5ـ10ـ2 توزیع ریسک44

1ـ5ـ10ـ3 تضمین‌ها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات45

1ـ5ـ11 برخی ویژگی‌های استفاده از فاینانس46

1ـ5ـ12 مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه49

1ـ5ـ13 مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران50

2ـ روش متعارف در تأمین منابع مالیطرح‌هایتوسعه‌ایاز طریق تسهیلات اعتبار صادراتی52

3ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی53

1ـ5ـ14 محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین54

1ـ5ـ14ـ1 محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی54

1ـ5ـ14ـ2 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران55

1ـ5ـ14ـ3 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار56

1ـ5ـ15 راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین57

فصل دوم رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی59

2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی60

2ـ1ـ1 تعریف60

2ـ1ـ2 تاریخچه61

2ـ1ـ3 مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)62

2ـ1ـ4 سازمان و تشکیلات مرکز62

2ـ1ـ4ـ1 اعضاء62

2ـ1ـ4ـ2 ارکان مرکز63

2ـ1ـ5 نحوه حل و فصل اختلافاتقراردادهای تامین مالی64

2ـ1ـ5ـ1 مصالحه65

2ـ1ـ5ـ2 حکمیت65

2ـ1ـ6 منابع مالی مرکز66

2ـ2 اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی66

2ـ2ـ1 ماهیت اختلاف68

2ـ2ـ2 قواعد حل اختلاف69

2ـ2ـ3 روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی69

2ـ2ـ3ـ1 رسیدگی دادگاهی (قضایی)69

2ـ2ـ3ـ2 رسیدگی‌های برون دادگاهی70

2ـ2ـ4 روش‌های غیر الزام‌آور71

2ـ2ـ4ـ1 مذاکره72

2ـ2ـ4ـ2 میانجیگری72

2ـ2ـ4ـ3 ارزیابی بی‌طرفانه73

2ـ2ـ4ـ4 احراز واقع74

2ـ2ـ4ـ5 رسیدگی کوتاه مدت74

2ـ2ـ4ـ6 سازش75

2ـ2ـ5 روش الزام‌آور (داوری)76

2ـ3 قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری77

2ـ3ـ1 قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی78

2ـ3ـ2 قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی)78

2ـ3ـ3 تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح79

2ـ3ـ4 تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی80

2ـ3ـ5 تعیین مرجع صالح به رسیدگی80

2ـ3ـ6 معیار شکلی81

2ـ3ـ6ـ1 اصل صلاحیت مراجع داخلی81

2ـ3ـ6ـ2 اعتبار امر مختومه81

2ـ3ـ7 معیار ماهوی81

2ـ3ـ7ـ1 توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت82

2ـ3ـ7ـ2 توجه به سبب دعوا82

2ـ4 شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی82

2ـ4ـ1 اهلیت82

2ـ4ـ2 درخواست رسیدگی83

2ـ4ـ3 کتبی بودن موافقت‌نامه داوری83

2ـ4ـ4 شایستگی و تعداد داوران84

2ـ4ـ5 زبان رسیدگی85

2ـ4ـ6 رعایت اصل تناظر85

2ـ4ـ7 تقدم سازش بر داوری86

2ـ4ـ8 حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی86

2ـ4ـ9 روند رسیدگی87

2ـ4ـ9ـ1 قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده)87

2ـ4ـ9ـ2 قاعده اثبات ادعا88

2ـ4ـ9ـ3 بار اثبات88

2ـ4ـ10 قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی89

2ـ4ـ10ـ1 قانون قابل اعمال، بدون توافق طرف‌ها89

2ـ4ـ10ـ2 قانون کشور متبوع شخص89

2ـ4ـ10ـ3 قانون اقامتگاه90

2ـ4ـ10ـ4 قانون محل وقوع مال90

2ـ4ـ10ـ5 قانون محل انعقاد قرارداد90

2ـ4ـ10ـ6 قانون محل تنظیم سند91

2ـ4ـ10ـ7 قانون محل اجرای تعهد91

نتیجه‌گیری92

منابع96

پیوست100

چکیده

عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.

تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: 1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.

در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.

مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.

هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.

حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.

واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت.

مقدمه

قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت امکان‌پذیر است.1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.

حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم تامین مالی تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.

فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور محسوب می‌شود زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.

این قراردادهای تامین مالی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد. این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم می‌شود.به دلیل اهمیت بالایی که از نظر حقوقی دارد. این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از آن، مهلت بازپرداخت، تعیین چگونگی حل اختلافات قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات می‌باشد.

از مهمترین قراردادهای تامین مالی فاینانس خودگردان است و ویژگی اصلی این فاینانس عدم اتکا یا اتکا محدود به حامیان و صاحبان سرمایه است. در فاینانس خودگردان مجموعه‌ای از ساختارهای قراردادی به گونه‌ای در یکدیگر تلفیق می‌شوند که اطمینان خاطر لازم را به اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت اعتبارات می‌دهند.

این نوشتار شامل دو فصل می‌باشد در فصل اول به کلیات، تعاریف و شناخت قراردادهای تامین مالی و اقسام آن پرداخته‌ایم و قرارداد فاینانس را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و در فصل دوم به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و روش‌های حل و فصل اختلافات پرداخته‌ایم.

 

بیان مساله

این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل رژیم­های حاکم بر حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس) صورت گرفته است.با بررسی اجمالی در این موضوع می­توان گفت چگونگی تنظیم این نوع قراردادها با قوانین حاکم بر آن، و محل حل اختلاف این قراردادها اهمیت زیادی دارد زیرا که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور مختلف مستقر می­باشند.قراردادهای تامین مالی یا فاینانس از جمله قراردادهای مهم بین‌المللی است.طرفین آن قراردادها معمولا یک بانک یا موسسه مالی است که اصطلاحا تامین کننده یا پرداخت کننده تسهیلات (مسامحتا وام دهنده) نامیده میشود و طرف مقابل آن یک شرکت تجاری دولتی یا خصوصی است که دریافت کننده تسهیلات نام دارد.گرچه قراردادهای تامین مالی تفاوتهایی با قرارداد وام در معنای سنتی آن دارند، اما شاکله اصلی آن از نظر حقوقی یکی است.مهم ترین ویژگی قراردادهای تامین مالی آن است که «بدون وثیقه» (unsecured) می‌باشد.در صورتی که قراردادهای وام معمولا با اخذ وثیقه (اعم از منقول و غیر منقول) منعقد می‌شود.در قراردادهای تامین مالی دریافت کننده تسهیلات تعهدات مفصل و خاصی را می‌پذیرد که در واقع جایگزین وثیقه است و بانک فایننسر را مطمئن می‌سازد که تسهیلات را به متقاضی بپردازد.از جمله مسایل این قراردادها رژیم حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است.با توجه به اینکه این قراردادها فاقد وثیقه عینی‌اند، بانک‌های فایننسر تاکید زیادی دارند که قرارداد تابع نظام حقوقی مطمئنی باشد؛ بطوری که در صورت تخلف دریافت کننده تسهیلات و عدم پرداخت اقساط، بانک بتواند مطالبات خود را به کمک نظام حقوقی حاکم بر قرارداد، سریعتر و مطمئن‌تر وصول نماید.علاوه بر آن بانکها؛ در باره مرجع صالح به رسیدگی نیز تاکید دارند که حق انتخاب داشته باشند، به نحوی که هر جا مالی از مشتری (تسهیلات گیرنده) یافت شد؛ بتوانند علیه او طرح دعوی کنند.نتیجه اینکه در این قراردادها معمولا شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت کننده پیش بینی کرده باشد.بحث و بررسی همین نکات موضوع این رساله است.

روش تحقیق

در این رساله از روش کتابخانه­ای و مراجعه به مطالب و مقالات موجود در این زمینه و مطالعه­ی کتب و مجلات و پایان­نامه­ها و مشاوره با افراد صاحب نظر استفاده شده است.در این موضوع نقایص زیادی وارد است که امید است استادان محترم و خوانندگان گرامی با دیده­ی اغماض بنگرند.

ضرورت و اهمیت تحقیق

با بررسی اجمالی در این موضوع می­توان گفت:قرارداد تامین مالی از منابع بین­المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین­المللی در دو حالت امکان­پذیر است:1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.

حالت اول: تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی­های شرکت میسر می­باشد.حالت دوم: تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می­شود.

قراردادهای تامین مالی به طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت­ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین کرده و برقرار می­سازد.از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور یا حوزه قضایی مختلف مستقر می­باشند چگونگی تنظیم این قراردادها و قوانین حاکم بر آن و محل رجوع برای حل اختلاف این قراردادها از اهمیت به سزایی برخوردار است.پس این قراردادها بیشتر توسط مشاورین و کارشناسان حقوق تنظیم می­شود.بندهای مندرج در این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از این تسهیلات اعطایی، مهلت پرداخت، چگونگی انجام آن، اظهارات و تعهدات،پیش شرط‌ها، هزینه‌های قانونی و دیرکرد و وجه التزام مرتبط، سررسید ایفای تعهد، نوع ارز تخصیص یافته، تعیین چگونگی حل اختلاف، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختلافات و نحوه تضمین، بیمه و سایر موارد خاص را شامل می­شود.برای تحلیل حل و فصل اختلافات در این قراردادها لازم است که قراردادهای مدنی و قراردادها و همچنین عرف‌های تجاری مدنظر قرار گیرند و تفاوت­های آنها مشخص شود.از سوی دیگر رژیم­های حقوقی حاکم بر این قراردادها مورد بررسی قرار گرفته و تحقیق نماییم با توجه به عدم وثیقه در این نوع قراردادها رویه بین­المللی از چه نوع روشی برای حل اختلاف و یا مطالبه وجوه استفاده می­شود.از جمله روش مصالحه، داوری، قضایی غیر انحصاری و....که به طور مشروح به آن خواهیم پرداخت.

پرسش‌های تحقیق

 1. قرارداد تامین مالی چیست؟
 2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
 3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
 4. فاینانس خود گردان چیست؟
 5. ICSID چیست؟
 6. نحوه حل و فصل اختلافاتقراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟
 7. به نظر می‌رسد مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
 8. به نظر می‌رسد از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشد، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی برخوردار است و بنابراین در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود.
 9. مدیریت، سرمایه و تکنولوژی ارکان مهم کسب و کار هستند که برخورداری از آنها می‌تواند امکان استفاده از موقعیت‌های بازار را فراهم نماید. در این بین، تامین سرمایه می‌تواند مدیریت، نحوه اجرا و در نهایت سودآوری پروژه‌های مختلف را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین شناخت روش‌های مختلف تامین مالی چه داخلی و چه بین المللی، عوامل موثر بر انتخاب هر کدام از این روش‌ها و نیز تحلیل مالی پروژه‌های مختلف اهمیت بسیاری خواهد یافت.
 10. به نظر می‌رسد مشخصه و ویژگی اصلی فاینانس خودگردان واقعی، ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود آن به حامیان متولیان، صاحبان سرمایه پروژه است.
 11. به نظر می‌رسد داوری مناسب‌ترین شیوه برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.

فرضیه‌های تحقیق

فصل اول
کلیات

1ـ1 تعاریف

1ـ1ـ1 اعمال حقوقی

حوادثی که در اجتماع رخ می‌دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است:

1ـ وقایع حقوقی، دسته‌ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه‌ی اراده‌ی شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید، اعم از این که ایجاد واقعه ارادی باشد:مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیرارادی: نظیر فوت و تولد شخص.

2ـ اعمال حقوقی، کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند.به عبارت دیگر، عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می‌خواسته منطبق است: مانند عقود و ایقاعات.[1]

1ـ1ـ2 تعریف عقد

عقد کلمه‌ای است عربی و یک معنی عرفی و عامی دارد و یک معنی حقوقی.عقد در لغت عربی به معنی بستن، مرتبط کردن، گره‌زدن است. معنای اصطلاحی نیز از معنی عرف عام دور نیست.[2] در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از همکاری متقابل اراده‌ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.[3]

ـ در تعریف دیگر می‌توان گفت عقد عبارتند از: توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود.[4]

1ـ1ـ3 تعریف عقد در فقه

مشهور فقها ایجاب و قبول لفظی را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد می‌گویند تراضی حاصل است نه عقد، و آن آثار را که بر عقد مرتب می‌کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظر با این که مشهور است دلیل قاطع ندارد و طرفداران قول غیر مشهور هم کم نیستند و از نظر آنها لفظ اساساً ضرورت ندارد.[5]

1ـ1ـ4 تعریف ایقاع

انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود.آنچه انجام می‌پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می‌پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد.[6]

1ـ1ـ5 تعریف قرارداد

در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد.در حالی که ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده است و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.

مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود و ماده 754 قانون مدنی هم به همین وسعت به کار رفته است چون صلح در لغت به معنی مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است.

در نتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته‌ایم عقد و قرارداد یک معنی می‌دهد.[7]

1ـ1ـ6 تعریف قرارداد بین‌المللی

با توجه به تعاریف قرارداد، قراردادها را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد و در این رابطه تقسیمات مختلفی ارائه شده است.

برخی آن را به قراردادهای داخلی و قراردادهای بین‌المللی تقسیم نموده‌اند و عده دیگر آن را به قراردادهای ارادی و غیر ارادی و برخی دیگر آن را به قراردادهای مدنی و سیاسی تقسیم کرده‌اند.

اما قرارداد بین‌المللی عقدی است که اطراف آن دو یا چند دولت باشند.در زبان فارسی به جای قرارداد بین‌المللی عهود بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی هم به کار می‌رود و به طور اختصار «معاهدات» گفته می‌شود.[8]

همچنین قراردادها از حیث تابعیت اشخاص هم قابل تقسیم‌بندی می‌باشند و می‌توان آنها را به قراردادهای داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل قرار دارد.

در تعریف دیگر قرارداد بین‌المللی عبارت است از نوعی توافق به منظور شناسایی، ایجاد، تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند سازمان بین‌المللی منعقد می‌شود

1ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن

1ـ2ـ1 انواع قراردادهای بین‌المللی[9]

قرارداد بسته، قرارداد باز، قرارداد اقامت، قرارداد استرداد، قرارداد بازرگانی، قرارداد بهداشتی، قرارداد پستی، قرارداد چندجانبه، قرارداد دوجانبه، قرارداد دوستی، قرارداد ژنو، قرارداد سیاسی، قرارداد فرهنگی، قرارداد اتحاد گمرک، قرارداد کنسولی و...

1ـ2ـ2 انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی

هیات وزیران در اردیبهشت سال 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد که براساس آن به منظور تامین منابع مالی، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجاز شدند نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در چارچوب روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری ایرانی اقدام کنند.

شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذیربط، طرح‌های مورد نظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای بخش مربوطه انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تایید و صدور و مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.

بر این اساس وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء یک ماده 6 قانون یادشده پس از پذیرش طرح توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست.بانک مرکزی نیز موظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روش‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده یک این آیین‌نامه بررسی و پس از تایید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.

در نتیجه از منظور قانون پنج نوع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز می‌باشد که عبارتند از:

1ـ روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)

2ـ روش ساخت، بهره‌برداری، واگذاری (Build- Operate- Transfer) BOT

3ـ سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) عبارتند از:

الف) ساخت، تملک، بهره‌برداری (Build- Own- Operate) BOO

ب) تملک، بهره‌برداریـ واگذاری (Build- Own- Operate-Transfer) BOOT

ج) ساخت، اجاره، واگذاری (Build- Lease- Transfer) BLT

4ـ قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)

5ـ مشارکت مدنی (Joint Venture) JV

ـ بررسی انواع قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی

1ـ2ـ3 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)

تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت کلی امکان‌پذیر است:

1ـ تامین مالی شرکتی Corporate Finance

2ـ تامین مالی پروژه Project Finance

حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد.حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب شده و منبع بازپرداخت تعهدات پروژه، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه‌های مربوط به طرح می‌باشد.این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه‌های اجرایی دارد.

در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.[10]

قراردادهای تامین مالی (فاینانس) که مابین منابع مختلف بین‌المللی ارائه کننده تسهیلات از یک سو و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می‌گردد، به طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد.

از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشد، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی برخوردار است و بنابراین در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود.

بندهای مندرج در این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی، مهلت بازپرداخت (و چگونگی انجام آن)، تعیین چگونگی حل اختلافات، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختلافات، نحوه تضمین، بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود که مفصلاً در فصل‌های آینده به آن می‌پردازیم.

به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌نماید.

1ـ2ـ4 روش ساخت بهره‌برداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT[11]

این روش یکی از روش‌های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های زیربنایی در سطح جهان می‌باشد.دولت‌های مختلف از این روش به عنوان یک روش مناسب برای سرمایه‌گذاری و ساخت سریع پروژه‌های زیربنایی که به شدت مورد نیاز جامعه است استفاده می‌کنند.

اصطلاح BOT نخستین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید.در این روش ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معین توسط شرکتی تحت عنوان «شرکت پروژه» انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می‌گردد.

انجام این روش مانند سایر روش‌های اجرای طرح‌های بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می‌گردد.سپس سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می‌کنند.

در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود به عنوان «شرکت پروژه» توسط سرمایه‌گذاران برگزیده تأسیس می‌شود.این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب می‌گردد.سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولا 20 تا 30 درصد سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای پروژه می‌باشد.مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های مالی با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر تامین می‌گردد.

از اهم وظایف شرکت پروژه، عقد موافقت‌نامه‌های لازم با کارفرما، پیمانکار اجرایی، شرکت بهره‌بردار و موسسات مالی می‌باشد.معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت‌نامه‌ای برمبنای تحویل با شرایط Take or pay (بردار یا بپرداز) امضا می‌نماید.در این حالت چنانچه خریدار محصول (عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود 80% از قیمت محصول تولیدی می‌باشد.

در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه‌گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می‌یابد.به علاوه ریسک‌های مربوط به ساخت و تکنولوژی‌های جدید نیز به طرف مقابل (بخش خصوصی) منتقل می‌گردد.همچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن (بهره‌برداری) قابل پیش‌بینی می‌باشد.[12]

1ـ2ـ5 سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT)

ساخت ـ تملک ـ بهره‌برداری

تملک ـ بهره‌برداری ـ واگذاری

ساخت ـ اجاره ـ واگذاری

کلیه ساختارهای مذکور در وهله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جهت برنامه‌ریزی، تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت پروژه می‌باشد.

در روش‌هایی که از مفهوم واگذاری بهره‌مند شده‌اند (BLT, BOOT, BOT) به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تاسیسات و مایملک خصوصی به دارایی‌های کارفرما تبدیل می‌گردد در نزد کارفرمایان مقبول‌تر می‌باشد.

نخستین پروژه، از این حیث در ایران در سال 1378 با اطلاع‌رسانی جهت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورهای مختلف، عملیاتی گردید.

در این روش‌ها ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نهادهای ذیربط دولتی (مانند وزارت اقتصاد و دارایی) الزامی است.

همچنین شناسایی و استفاده از تامین‌کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور (به عنوان مثال بانک‌های اروپایی) از دیگر پیش نیازهای انجام این پروژه‌ها محسوب می‌گردد.

ـ روند به کارگیری پروژه BOT

مراحل زیر در به کارگیری پروژه BOT اهمیت دارد.

1ـ شناسایی

همانند سایر طرح‌ها شناسایی پروژه به عنوان گام اول می‌بایست انجام شود.در این مرحله مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی شامل بررسی‌های اقتصادی، مالی و فنی با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح به روش BOT مشخص می‌گردد.

این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه‌ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر این صورت به کارگیری خدمات مشاوره‌ای ضروری می‌باشد.

2ـ مناقصه (مذاکره)

1ـ2 مذاکره

چنانچه پروژه را بتوان به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری واجد شرایط واگذار نموده با انجام مذاکرات تفاهم‌نامه‌ای مابین طرفین به امضا رسیده و موافقت‌نامه خرید محصول نیز منعقد می‌گردد.در این روش نسبت به روش مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در هزینه‌های نیز صرفه‌جویی می‌گردد.

2ـ2 مناقصه

در روش انجام مناقصه مراحل فرعی زیر اجرا می‌شود.

1ـ2ـ2 آمادگی کارفرما برای مناقصه

2ـ2ـ2 آمادگی سرمایه‌گذار برای مناقصه

3ـ2ـ2 انتخاب برنده مناقصه

3ـ توسعه

 

[1]. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص 281.

[2]. مهدی شهیدی، حقوق مدنی، تعهدات، ص 9.

[3]. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 10 و 20.

[4]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ص 18.

[5]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 454.

[6]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، ص 19.

[7]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 532.

[8]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 536.

[9]. رضا موسی‌زاده، حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان، 1389، چ چهارم، صص 51-47.

[10].Finance of international Trade by Alasdair-Watson Edition 1988.

[11].http://hasanilaw.blogfa.com

[12]. مجتبی حسینعلی‌پور، مقاله ساختار و روش اجرای پروژه‌های BOT، ارائه در نخستین همایش مدیریت پروژه، خرداد 1381.


مبلغ واقعی 50,160 تومان    27% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,617 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 731

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب