تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8329
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335219

سنتز و شناسايي تعدادي از کمپلکس هاي روي، کادميم و جيوه با ليگاند N ,N- بيس ((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دی متيل -1 ,3- دي آمين پروپان ...


سنتز و شناسايي تعدادي از کمپلکس هاي روي، کادميم و جيوه با ليگاند N ,N- بيس ((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دی متيل -1 ,3- دي آمين پروپان ...

   فهرست مطالب

عنوان صفحه

 فصل اول مقدمه و اصول مقدماتي

1-1- شيمي کوئورديناسيون. 1

1-2- تاريخچه. 1

1-3- اعداد کوئورديناسيون. 2

1-3-1- عدد کوئورديناسيون 4. 2

1-3-1-1- کمپلکس­هاي چهاروجهي. 2

1-3-1-2- کمپلکس­هاي مسطح مربع. 2

1-4- روي. 3

1-5- کادميم. 3

1-6- جيوه. 3

1-7- چگونگي تشکيل پيوند در ترکيبات کوئورديناسيون. 4

1-8- انواع انتقال­هاي الکتروني. 4

1-8-1- انتقال­هاي ميدان ليگاند يا d-d. 4

1-8-2- انتقال­هاي جابجايي بار. 4

1-8-2-1- انتقال جابجايي از ليگاند به فلز (LMCT). 5

1-8-2-2- انتقال جابجايي از فلز به ليگاند (MLCT). 5

1-8-3- انتقال‌هاي بين ظرفيتي. 5

1-8-4- انتقال­هاي درون ليگاند. 5

1-9- بازهاي شيف. 6

1-9-1- نامگذاري اختصاري ترکيبات باز شيف. 6

1-9-2- تهيه بازهاي شيف. 7

 

1-10- مروري بر کمپلکس­هاي سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II)7

1-11- مروري بر کمپلکس­هاي سنتز شده با ليگاندهاي باز شيف دودندانه. 12

1-12- کاربرد کمپلکس­هاي بازشيف. 17

1-13- باکتري. 18

1-13-1- اشرشيا کولی. 19

1-13-2- استافيلوکوکوس اورئوس. 20

1-13-3- سالمونلا. 21

1-13-4- سودوموناس آئروژينوزا. 21

1-13-5- کورينه باکتريوم رناله. 22

1-13-6- باکتري­هاي گرم مثبت و گرم منفي. 23

1-14- قارچ. 23

1-14-1- کانديدا آلبيکنز. 24

1-14-2- آسپرژيلوس نايجر. 24

1-14-3- پني سيليوم کريزوژنوم. 25

1-15- مروري بر کاربردهاي کمپلکس­هاي فلزي باز شيف در حوزه زیست شناسی 26

1-16- ولتامتري چرخه­اي. 32

1-17- آناليز حرارتي. 33

1-17-1- تجزية گرمايي تفاضلي (DTA)34

1-17-2- گرما وزن سنجي (TGA)34

فصل دومبخش تجربي

2-1- مواد شيميايي و حلال‏ها. 36

2-2-1- محيط کشت، باکتري، قارچ، آنتي بيوتيک و وسايل مورد استفاده 36

2-2-1-1- محيط کشت­هاي مورد استفاده. 36

2-2-1-2- باکتري­هاي گرم منفي. 36

2-2-1-3- باکتري گرم مثبت. 37

2-2-1-4- قارچ­ها. 37

2-2-1-5- آنتي بيوتيک­های شاهد. 37

 

2-2-1-6- وسايل مورد استفاده در بخش ميکروبي. 37

2-2- دستگاه‏هاي مورد استفاده. 37

2-2-1- طيف مادون قرمز. 37

2-2-2- طيف رزونانس مغناطيسي هسته (H-NMR1) و (C-NMR13). 37

2-2-3- طيف ماوراي بنفش-مرئي (UV-Vis). 38

2-2-4- نقطه ذوب. 38

2-2-5- هدايت مولي. 38

2-2-6- آناليز عنصري. 38

2-2-7- الکتروشيمي. 38

2-2-8- آناليز حرارتي. 38

2-2-9- ميکروسکوپ الکتروني روبشي. 39

2-2-10- گرم خانه. 39

2-2-11- اتوکلاو. 39

2-3- سنتز ليگاند دو دندانه‌ باز شيف N,N- بيس((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دي متيل-1 ,3- دي آمين پروپان. 39

2-4- سنتز كمپلكس ZnLCl240

2-5- سنتز كمپلكس ZnLBr241

2-6- سنتز کمپلکس ZnLI242

2-7- سنتز كمپلكس CdLCl242

2-8- سنتز كمپلكس CdLBr243

2-9- سنتز كمپلكس CdLI244

2-10- سنتز كمپلكس HgLCl245

2-11- سنتز كمپلكس HgLBr246

2-12- سنتز كمپلكس HgLI246

2-13- سنتز كمپلكس ZnL(NCS)247

2-14- سنتز كمپلكس CdL(NCS)248

2-15- سنتز كمپلكس HgL(SCN)249

2-16- سنتز كمپلكس ZnL(N3)250

2-17- سنتز كمپلكس CdL(N3)251

2-18- سنتز كمپلكس HgL(N3)251

2-19- بررسي­هاي زيست شناسي. 52

2-19-1- استريل کردن وسايل. 52

2-19-2- تهيه محيط کشت آگار و براث. 53

2-19-3- کشت باکتري. 53

2-20- آزمون­هاي بررسي خواص ضد باکتريايي. 53

2-20-1- روش انتشار ديسک. 53

2-20-2- اندازه­گیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC). 54

2-20-3- اندازه­گیری حداقل غلظت باکتري کشی (MBC). 54

2-21- آزمون بررسي خواص ضد قارچي. 54

2-21-1- روش انتشار ديسک. 55

2-22- بررسي الکتروشيميایی ليگاند و کمپلکس­ها. 55

2-23- بررسي حرارتي ليگاند و کمپلکس­هاي روي. 55

2-24- بررسي ريخت­شناسي کمپلکس روي آزيد ، کادميم کلريد و جيوه برميد 55

فصل سومبحث و نتيجه گيري

3-1- مقدمه. 57

3-2- بررسي طيف‏هاي زير قرمز (IR) ليگاندL. 57

3-2-1- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Zn(II)58

3-2-2- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Cd(II)59

3-2-3- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Hg(II)60

3-3- بررسي طيف‌هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR.. 60

3-3-1- طيف‏ رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR مربوط به ليگاند دو دندانه‌اي باز شيف N,N- بيس((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دي متيل-1 ,3- دي آمين پروپان(L). 60

3-3-2- طيف‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnLCl261

3-3-3- طيف‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnLBr263

3-3-4- طيف‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnLI263

3-3-5- طيف‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnL(NCS)264

3-3-6- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnL(N3)265

3-3-7- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdLCl266

3-3-8- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdLBr267

3-3-9- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdLI268

3-3-10- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdL(NCS)269

3-3-11- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdL(N3)270

3-3-12- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgLCl271

3-3-13- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgLBr272

3-3-14- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgLI272

3-3-15- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgL(SCN)273

3-3-16- طيفرزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgL(N3)274

3-4- بررسي طيف‎هاي الکتروني UV-Vis. 75

3-5- آناليز عنصري. 76

3-6- بررسي هدايت هاي مولي. 77

3-7- بررسي خواص ضد باکتريايي. 78

3-7-1- بررسي خواص ضد باکتريايي ليگاندL. 79

3-7-2- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnLCl279

3-7-3- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnLBr279

3-7-4- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnLI279

3-7-5- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnL(NCS)279

3-7-6- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnL(N3)280

3-7-7- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdLCl280

3-7-8- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdLBr280

3-7-9- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdLI280

3-7-10- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdL(NCS)280

3-7-11- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdL(N3)281

3-7-12- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgLCl281

3-7-13- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgLBr281

3-7-14- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgLI281

3-7-15- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgL(SCN)281

3-7-16- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgL(N3)281

3-8- بررسي خواص ضد قارچي. 85

3-8-1- بررسي خواص ضد قارچي ليگاند L. 85

3-8-2- بررسي خواص ضد قارچيZnLCl286

3-8-3- بررسي خواص ضد قارچي ZnLBr286

3-8-4- بررسي خواص ضد قارچي ZnLI286

3-8-5- بررسي خواص ضد قارچي ZnL(NCS)286

3-8-6- بررسي خواص ضد قارچي ZnL(N3)286

3-8-7- بررسي خواص ضد قارچي CdLCl286

3-8-8- بررسي خواص ضد قارچي CdLBr287

3-8-9- بررسي خواص ضد قارچي CdLI287

3-8-10- بررسي خواص ضد قارچي CdL(NCS)287

3-8-11- بررسي خواص ضد قارچي CdL(N3)287

3-8-12- بررسي خواص ضد قارچي HgLCl287

3-8-13- بررسي خواص ضد قارچي HgLBr287

3-8-14- بررسي خواص ضد قارچي HgLI288

3-8-15- بررسي خواص ضد قارچي HgL(SCN)288

3-8-16- بررسي خواص ضد قارچي HgL(N3)288

3-9- تجزيه حرارتي. 90

3-9-1-1- بررسي تجزيه حرارتي ليگاند. 91

3-9-1-2- بررسي تجزيه حرارتي کمپلکس ZnLBr291

3-9-2- تعيين پارامترهاي سينتيکي با استفاده از نمودارهاي TG.. 92

3-10- بررسي نتايج الکتروشيمي. 97

3-11- محاسبات تئوري. 99

3-11-1- نتايج محاسبات تئوري بر روي ليگاند. 99

3-11-2- نتايج محاسبات تئوري بر روي کمپلکس­هاي روي. 100

نتيجه‏گيري102

منابع103

پیوست107

فهرست جدول­ها

  عنوان صفحه

جدول 3-1 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکسهایZn(II) ...............................................................62

جدول 3-2 نوارهاي جذبي مهم در طيف IR ليگاند و کمپلکس‎هاي (Cd(II ..............................................................62

جدول 3-3 نوارهاي جذبي مهم در طيف IR ليگاند و کمپلکس‎هاي Hg(II)................................................................63

جدول 3-4 λ (nm) و ε (M-1cm-1) مربوط به ليگاند و کمپلکس‎هاي سنتز شده......................................................79

جدول 3-5 نتايج آناليز عنصري ليگاند و تعدادي از کمپلکس‎ها و مقايسه آن با مقادير تئوري ..................................80

جدول 3-6 حدود هدايت حد مولي الکتروليت ها در دماي C˚ 25...................................................................................81

جدول 3-7 هدايت هاي مولي مربوط به ليگاند و کمپلکس هاي سنتز شده در حلال کلروفرم و DMF................81

جدول 3-8 محدوده ممانعت کننده رشد ( ميلي متر)...........................................................................................................87

جدول 3- 9 محدوده ممانعت کننده رشد آنتي بيوتيک­هاي شاهد (ميلي متر).............................................................87

جدول 3-10 حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتريکشی(MBC)......................88

جدول 3-11 محدوده ممانعت کننده رشد ( ميلي متر).......................................................................................................93

جدول 3-12 مراحل تجزيه گرمايي............................................................................................................................................95

جدول 3-13 پارامترهاي سينتيکي تعيين شده از طريق TG............................................................................................98

جدول 3-14 پتانسيلهاي آندي و کاتدي.............................................................................................................................101

جدول 3-15 نتايج محاسبه­ي انواع انرژيها به روش تئوري بر روي ليگاند ...............................................................102

جدول 3-16 نتايج محاسبه­ي طول پيوندها و انواع پيچشها به روش تئوري بر روي ليگاند ................................102

جدول 3-17 نتايج محاسبه­ي طول پيوندها به روش تئوري بر روي کمپلکسهاي روي ........................................103

جدول 3-18 نتايج محاسبه­ي زواياي مختلف به روش تئوري بر روي کمپلکسهاي روي .......................................103

جدول 3-19 نتايج محاسبه­ي انواع پيچشها به روش تئوري بر روي کمپلکسهاي روي ......................................103

جدول 3-20 نتايج محاسبه­ي انواع انرژيها به روش تئوري بر روي کمپلکس­هاي روي ........................................104

جدول 3-21 نتايج محاسبه تغييرات انتالپي، تغييرات انتروپي و تغييرات انرژي آزادگيبس.....................................104

جدول 3-22 نتايج محاسبه انرژي پيوند کمپلکس­هاي روي ...........................................................................................104

فهرست شکل­ها

 عنوان صفحه

شکل 3-1- طيف IR ليگاند L ...............................................................................................................................................107

شکل 3-2- طيف UV-Vis ليگاند L در حلال کلروفرم ...................................................................................................107

شکل 3-3- طيف H-NMR1 ليگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده ...........................................................................108

شکل 3-4- طيفC-NMR13 ليگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده ..........................................................................108

شکل 3-5- ولتاموگرام ليگاند L و نمک TBAH در حلال استونيتريل .........................................................................109

شکل 3-5-1- ولتاموگرام ليگاند L و نمک TBAH در حلال DMF ...........................................................................109

شکل 3-6- نمودارTG و DTA ليگاند L ............................................................................................................................110

شکل 3-7- طيف IR کمپلکس ZnLCl2 .............................................................................................................................110

شکل 3-8- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLCl2 درحلال کلروفرم ................................................................................111

شکل 3-9- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ......................................................111

شکل 3-10- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده .................................................112

شکل 3-11- ولتاموگرام کمپلکس ZnLCl2 در حلال استونيتريل .................................................................................112

شکل 3-12- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLCl2 .....................................................................................................113

شکل 3-13- طيف IR کمپلکس ZnLBr2...........................................................................................................................113

شکل 3-14- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLBr2 درحلال کلروفرم .............................................................................114

شکل 3-15- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ..................................................114

شکل 3-16- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ................................................115

شکل 3-17-ولتاموگرام کمپلکس ZnLBr2 در حلال استونيتريل ..................................................................................115

شکل 3-18- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLBr2 .....................................................................................................116

شکل 3-18-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 .......................................................................116

شکل 3-18-2-نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 ......................................................................117

شکل 3-19- طيف IR کمپلک ZnLI2 .................................................................................................................................117

شکل 3-20- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLI2 درحلال کلروفرم .................................................................................118

شکل 3-21- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده .......................................................118

شکل 3-22- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده .....................................................119

شکل 3-23- ولتاموگرام کمپلکس ZnLI2 در حلال استونيتريل .....................................................................................119

شکل 3-24- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnLI2 ........................................................................................................120

شکل 3-24-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 ...........................................................................120

شکل 3-24-2- نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 .........................................................................121

شکل 3-25- طيف IR کمپلکس ZnL(NCS)2 ................................................................................................................121

شکل 3-26- طيف UV-Vis کمپلکس ZnL(NCS)2 درحلال کلروفرم ...................................................................122

شکل 3-27- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده .........................................122

شکل 3-28- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnL(NCS)2در حلال کلروفرم دوتره شده .......................................123

شکل 3-29-ولتاموگرام کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال استونيتريل .........................................................................123

شکل 3-30- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnL(NCS)2 ..........................................................................................124

شکل 3-30-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ................................................................124

شکل 3-30-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 .............................................................125

شکل 3-30-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ............................................................125

شکل 3-31- طيف IR کمپلکس ZnL(N3)2 .....................................................................................................................126

شکل 3-32- طيف UV-Vis کمپلکس ZnL(N3)2 درحلال کلروفرم .........................................................................126

شکل 3-33- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ............................................................................................................................................................................................................127

شکل 3-34- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ...........................................................................................................................................................................................................127

شکل 3-35- ولتاموگرام کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال استونيتريل ............................................................................128

شکل 3-36- نمودارTG وDTA کمپلکس ZnL(N3)2 ..................................................................................................128

شکل 3-36-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 ......................................................................129

شکل 3-36-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 ...................................................................129

شکل 3-36-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 ..................................................................129

شکل 3-37- طيف IR کمپلکس CdLCl2 .........................................................................................................................130

شکل 3-38-طيف UV-Vis کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل فرماميد ..........................................................130

شکل 3-39- طيف H-NMR1 کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده(DMSO-d6) ............................................................................................................................................................................................................131

شکل 3-40- طيف C-NMR13کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ............................................................................................................................................................................................................131

شکل 3-41-ولتاموگرام کمپلکس CdLCl2 در حلال استونيتريل ...................................................................................132

شکل 3-42- طيف IR کمپلکس CdLBr2 .........................................................................................................................132

شکل 3-43- طيف UV-Vis کمپلکس CdLBr2 درحلال کلروفرم .............................................................................133

شکل 3-44- طيف H-NMR1 کمپلکس CdLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ...................................................133

شکل 3-45- طيف C-NMR13 کمپلکس CdLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ................................................134

شکل 3-46- ولتاموگرام کمپلکس CdLBr2 در حلال استونيتريل .................................................................................134

شکل 3-47- طيف IR کمپلکس CdLI2 .............................................................................................................................135

شکل 3-48- طيف UV-Vis کمپلکس CdLI2 درحلال کلروفرم ................................................................................135

شکل 3-49- طيف H-NMR1 کمپلکس CdLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ......................................................136

شکل 3-50- طيف C-NMR13 کمپلکس CdLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ....................................................136

شکل 3-51- ولتاموگرام کمپلکس CdLI2 در حلال استونیتریل .....................................................................................137

شکل 3-52- طيف IR کمپلکس CdL(NCS)2 ...............................................................................................................137

شکل 3-53-طيف UV-Vis کمپلکسCdL(NCS)2 در حلال دي متيل فرماميد ................................................138

شکل 3-54- طيف H-NMR1 کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6)....................................................................................................................................................................................................138

شکل 3-55- طيف C-NMR13 کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6)....................................................................................................................................................................................................139

شکل 3-56- ولتاموگرام کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال استونيتريل .......................................................................139

شکل 3-57- طيف IR کمپلکس CdL(N3)2 .....................................................................................................................140

شکل 3-58-طيف UV-Vis کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دي متيل فرماميد .....................................................140

شکل 3-59- طيف H-NMR1 کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ............................................................................................................................................................................................................141

شکل 3-60- طيف C-NMR13 کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ...................................................................................................................................................................................................141

شکل 3-61- ولتاموگرام کمپلکس CdL(N3)2 در حلال استونيتريل .............................................................................142

شکل 3-62- طيف IR کمپلکس HgLCl2 ..........................................................................................................................142

شکل 3-63- طيف UV-Vis کمپلکس HgLCl2 درحلال کلروفرم .............................................................................143

شکل 3-64- طيف H-NMR1 کمپلکس HgLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ............................................................................................................................................................................................................143

شکل 3-65- طيف C-NMR13 کمپلکس HgLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ............................................................................................................................................................................................................144

شکل 3-66- ولتاموگرام کمپلکس HgLCl2 در حلالDMF .........................................................................................144

شکل 3-67- طيف IR کمپلکس HgLBr2 .........................................................................................................................145

شکل 3-68- طيف UV-Vis کمپلکس HgLBr2 درحلال کلروفرم ............................................................................145

شکل 3-69- طيف H-NMR1 کمپلکس HgLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ..................................................146

شکل 3-70- طيف C-NMR13 کمپلکس HgLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ...............................................146

شکل 3-71- ولتاموگرام کمپلکس HgLBr2 در حلالDMF ........................................................................................147

شکل 3-72- طيف IR کمپلکس HgLI2 ............................................................................................................................147

شکل 3-73- طيف UV-Vis کمپلکس HgLI2 درحلال کلروفرم ...............................................................................148

شکل 3-74- طيف H-NMR1 کمپلکس HgLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده .....................................................148

شکل 3-75- طيف C-NMR13 کمپلکس HgLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ...................................................149

شکل 3-76- ولتاموگرام کمپلکس HgLI2 در حلال DMF ...........................................................................................149

شکل 3-77- طيف IR کمپلکس HgL(SCN)2 ..............................................................................................................150

شکل 3-78- طيف UV-Vis کمپلکس HgL(SCN)2 درحلال کلروفرم .................................................................150

شکل 3-79- طيف H-NMR1 کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال کلروفرم دوتره شده .......................................151

شکل 3-80- طيف C-NMR13 کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال کلروفرم دوتره شده .....................................151

شکل 3-81- ولتاموگرام کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال DMF .............................................................................152

شکل 3-82- طيف IR کمپلکس HgL(N3)2 ....................................................................................................................152

شکل 3-83-طيف UV-Vis کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دي متيل فرماميد .....................................................153

شکل 3-84- طيف H-NMR1 کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6)....................................................................................................................................................................................................153

شکل 3-85- طيف C-NMR13 کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6)....................................................................................................................................................................................................154

شکل 3-86-ولتاموگرام کمپلکس HgL(N3)2 در حلال DMF......................................................................................154

شکل 3-87- ساختار بهينه ليگاند L بر اساس محاسبات تئوري........................................................................................155

شکل 3-88- ساختار بهينه کمپلکس ZnLCl2 بر اساس محاسبات تئوري....................................................................155

شکل 3-89- ساختار بهينه کمپلکس ZnLBr2 بر اساس محاسبات تئوري...................................................................155

شکل 3-90- ساختار بهينه کمپلکس ZnLI2 بر اساس محاسبات تئوري.......................................................................156

شکل 3-91- ساختار بهينه کمپلکس ZnL(NCS)2 بر اساس محاسبات تئوري.........................................................156

شکل 3-92- ساختار بهينه کمپلکس ZnL(N3)2 بر اساس محاسبات تئوري...............................................................156

شکل 3- 93- SEM کمپلکس ZnL(N3)2..........................................................................................................................157

شکل 3- 94- SEM کمپلکس CdLCl2..............................................................................................................................157

شکل 3- 95- SEM کمپلکس HgLBr2..............................................................................................................................157

  فصل اول

مقدمه و اصول مقدماتي

1-1- شيمي کوئورديناسيون[1]

کمپلکس ترکيبي است متشکل از يک اتم فلز مرکزي و دو يا چند اتم، ملکول يا يون که ليگاند ناميده مي­شود. ليگاندها داراي اتم­هاي غير فلزي­اند که مانند باز لوييس جفت الکترون در اختيار فلز مرکزي که معمولاً يک فلز واسطه است و به عنوان اسيد لوييس عمل مي­کند، قرار مي­دهند. بنابراين پيوند در کمپلکس­ها از نوع داتيو يا کئورديناسيون[2] است. به همين دليل آن­ها را ترکيبات کئورديناسيون نيز مي‌نامند [1].

  1-2- تاريخچه

شيمي فلزات واسطه ارتباط وسيعي با شيمي ترکيب­هاي کئورديناسيون دارد. اين ترکيب­ها که به کمپلکس­ها نيز موسومند، نقش بسيار مهمي در زندگي امروزي ما دارند. مطالعه و بررسي آن­ها براي درک مفاهيم پيوند ­شيميايي و آگاهي يافتن از قواعد و قوانين حاکم بر شيمي معدني و فراگيري آن نقش برجسته­اي دارد. علاوه بر اهميت کاربردي و اقتصادي آن، اين ترکيبات از نقطه نظر بررسي­هاي نظري نيز از اهميت زيادي برخوردارند. براي ساليان دراز کمپلکس­ها فقط مورد توجه شيميدانان نظري ومعدني بودند، اما امروزه کاربرد مهم اين ترکيبات بخصوص در زمينه درک فرآيندهاي زيستي مشخص شده است [2]. تعيين تاريخ دقيق کشف اولين ترکيب کمپلکس فلزي، کار دشواري است.شايد نخستين ترکيب کمپلکسي که در تاريخ ثبت شده­است کمپلکسي به نام آبي پروس[3]باشد، اين ترکيب در آغاز سده نوزدهم توسط ديزباخ [4]تهيه گرديد ­[3]. يون­هاي فلزي علاوه بر نقشي که در ديناميک فرآيند­هاي بيولوژيکي و پايدار کردن صورتبندي­هاي بيومولکول­هاي بزرگ ايفا مي کنند، به

صورت مواد معدني بلورين و يا مواد بي شکل به عنوان اجزاء تشکيل دهنده در بسياري از موجودات زنده نيز اهمّيت دارد [4].

  1-3- اعداد کوئورديناسيون[5]

در يک کمپلکس تعداد ليگاند­هايي که در اطراف اتم مرکزي قرار دارند، عدد کوئورديناسيون ناميده مي­شود. اعداد کوئورديناسيون بين 1 تا 12 تغيير مي­کنند. 

1-3-1- عدد کوئورديناسيون 4

اين عدد کئورديناسيون جايگاه مهمي در شيمي کئورديناسيون دارد. فرم­هاي ساختماني محتمل عبارتند از چهاروجهي کج (D2d)، تتراهدرال يا چهار وجهي (Td)، مسطح مربعي (D4h). از بين اين ساختارها، دو فرم تتراهدرال و مسطحي مربع متداول تر مي­باشند [5]. 

1-3-1-1- کمپلکس­هاي چهاروجهي

هيبريد­هاي ساختار چهاروجهي را مي­توان به صورت sp3 يا sd3توصيف کرده و در مورد ترکيب­هاي کوئورديناسيون معمولاً مخلوطي از هر دو وجود دارد. هرچه ليگاند­ها حجيم تر باشند، امکان تشکيل کمپلکس­هاي چهار وجهي را بيشتر فراهم مي­کنند، زيرا در آرايش مسطح مربعي زاويه پيوندي برابر 90 درجه، اما در آرايش چهاروجهي برابر 5/109 درجه خواهد بود. از اين رو اثر ممانعت فضايي کاهش مي­يابد و سيستم پايدار مي­شود. کمپلکس­هاي چهار وجهي ايزومر هندسي ندارند، براي آن­ها ميدان ضعيف است و پارامغناطيس مي­باشند [3].

1-3-1-2- کمپلکس­هاي مسطح مربع

در اين ساختار هيبريد شدن اوربيتال­هاي لايه ظرفيت اتم مرکزي از نوع dsp2 است که در آن اوربيتال d شرکت کننده در هيبريد شدن، اوربيتال­هاي محوري y2-dx2است و در واقع در راستاي قطر­هاي مربع گسترش دارد و دو اوربيتال p که در اين هيبريد شدن شرکت دارند، px و py هستند. هرچه ليگاند­ها کوچک­تر و ميزان هسته دوستي آن­ها بيشتر و اتم مرکزي حجيم­تر و داراي بار مؤثر هسته بيشتر باشد، امکان جفت شدن الکترون­ها در اوربيتال­ها و يا ارتقاي آن­ها به تراز بالاتر وجود دارد. اين اوربيتال­ها (جز در مورد کمپلکس­هاي d7 و d9 ) کم اسپين[6]هستند. يعني تا حد امکان از تعداد الکترون­هاي جفت نشده کاسته شده و غالباً به صورت گونه­هاي ديامغناطيس در مي­آيند.باتوجه به اين که در بيشتر کمپلکس­هاي مسطح مربعي، صفحه­اي که مولکول در آن قرار دارد، صفحه تقارن آن گونه را تشکيل مي­دهد، بنابراين فاقد فعاليت نوري[7] خواهند بود [3].

 

1-4- روي[8]

روي داراي آرايش الكتروني به صورت [Ar] (3d10) (4s2) و دو عدد اكسايش (1+) و (2+) مي‌باشد که حالت اكسايش (1+) آن بسيار نادر است. كمپلكس‌­هاي روي، به طور معمول عدد­هاي كوئورديناسيون چهار، پنج و شش دارند به ويژه عدد كوئورديناسيون پنج براي روي متداول است. طيف جذبي اين تركيب­ها يك نوار جذبي نشان مي­‌دهد كه مربوط به انتقال بار است. کمپلکس­هاي روي(II) معمولاً بافر­هاي خوبي هستند و از آن­ها براي کنترل pH دردستگاه حياتي استفاده مي­شود. از ديگر کاربرد­هاي غير آنزيمي اين يون، کمک به تشکيل ساختار­هاي مناسب براي DNA و پلي­پپتيد­ها است. يون Zn2+ يک اسيد لوويس متداول در سيستم­هاي بيوشيميايي است. خاصيت اسيدلوويس به ميزان زيادي به نسبت بار به اندازه کاتيون بستگي دارد. اندازه شعاع يوني روي(II)، 74 پيکومتر است که نسبت به بسياري از کاتيون­هاي دوظرفيتي ديگر، کوچک­تر و بنابر اين اسيد لوويس بهتري است [6].

 

1-5- کادميم[9]

آرايش الکتروني کادميم به صورت [Kr] (4d10) (5s2) مي­‌باشد. کادميم فلزي است دو ظرفيتي، نرم، چکش­خوار، انعطاف پذير، سمي و به رنگ سفيد مايل به آبي که با چاقو به راحتي بريده مي‏­شود. شيمي کادميم از نظر کاربردي بسيار جالب است، زيرا دو ايزوتوپ آن يعني 113Cd, 111Cd داراي اسپين(2/1) بوده و براي مطالعات NMR مناسب مي­باشد. معمولي‏ترين حالت اکسيداسيون کادميم 2+ مي­باشد، گرچهنمونه­هاي کميابي از 1+ نيز مي­‏توان پيدا کرد. طيف جذبي اين تركيب­‌ها يك نوار جذبي نشان مي­‌دهد كه مربوط به انتقال بار است. کمپلکس­هاي کادميم به طور معمول عدد­هاي کئورديناسيون 4­و5 و6 دارند [7].

وجود کادميم (II) در بدن باعث مي­شود يون­هاي Ca2+ جاي خود را به آن بدهند، زيرا از نظر اندازه و بار مشابه مي­باشند و با اين جايگزيني استخوان­ها به تدريج پوک و شکننده مي­شوند. کادميم از راه کشيدن سيگار وارد بدن مي­شود، زيرا گياه توتون قابليت جذب بالاي کادميم از خاک را دارد. دنبال­کردن واکنش­هاي کادميم به دليل سميت آن در زيست شناسي حائز اهميت است [8].

 

1-6- جيوه[10]

آرايش الکتروني جيوه به صورت [Xe] (5d10) (6s2)مي­‌باشد. جيوه که فلزي سنگين، نقره‌اي و سمي است، تنها فلزي است که در دماهاي معمولي محيط، حالت مايع دارد. جيوه داراي دو عدد اكسايش (1+) و (2+) است. فلز جيوه در حالت اکسايش (2+) داراي آرايش الکتروني [Xe] (5d10) مي‏­باشد و در حالت اکسايش (1+) آرايش الکتروني [Xe] (5d10) (6s1) مي­‏باشد. طيف جذبي اين تركيب­‌ها يك نوار جذبي نشان مي­‌دهد كه مربوط به انتقال بار است.

  1-7- چگونگي تشکيل پيوند در ترکيبات کوئورديناسيون

ترکيبات کوئورديناسيون، ساختار و خواص ويژه­اي از خود نشان مي­دهند. براي توجيه اين خواص و ارتباط آن با ماهيت پيوند بين اتم مرکزي و ليگاند­ها، با گذشت زمان چهار نظريه متمايز توسط دانشمندان ارائه شد :

- نظريه­ي پيوند ظرفيت[11](VBT)

- نظريه­ي ميدان بلور (CFT)[12]

- نظريه­‌ي ميدان ليگاند(LFT)[13]
- نظريه­ي اوربيتال مولکوليMO))[14]
- مدلهمپوشانيزاويه‌اي(AOM) [15]

  1-8- انواع انتقال­هاي الکتروني

اين انتقال­ها به چهار دسته تقسيم مي­شوند که عبارتند از :

  1-8-1- انتقال­هاي ميدان ليگاند[16] يا d-d

شامل انتقالات الکتروني ميان اوربيتال­هايي هستند که ماهيت فلزي دارند و حاصل شکافتگي اوربيتال­هاي هم­تراز d بر اثر ميدان بلور مي­باشند. اين جهش­ها داراي انرژي هستند که از زير قرمز نزديک تا فرابنفش را در بر مي­گيرد. بنابراين، اين نوع جهش الکتروني و جذب مربوط به آن عامل اصلي پيدايش رنگ ترکيب­هاي کمپلکس­هاي فلزهاي واسطه است [3].

1-8-2- انتقال­هاي جابجايي بار[17]

از يک فرآيند انرژي يونش- الکترونخواهي سرچشمه مي­گيرد و شامل انتقال الکترون از يک اوربيتال مولکولي است که عمدتاً خصلت ليگاند را دارد به اوربيتال مولکولي ديگر که عمدتاً خصلت فلزي و يا بالعکس دارد مي­باشد. اين طيف­ها معمولاً داراي شدت بسيار زياد هستند.

اين نوع طيف­ها به دو دسته تقسيم مي­شوند:

  1-8-2-1- انتقال جابجايي از ليگاند به فلز[18] (LMCT)

در صورتي­که ليگاند­هاي يک کمپلکس داراي زوج الکترون­هاي تنها با انرژي نسبتاً بالا باشند و فلز داراي اوربيتال­هاي خالي با سطح انرژي پايين باشد، نوارهاي انتقال بار در ناحيه مريي طيف ديده مي‌شود و در نتيجه کمپلکس داراي رنگ شديد خواهد بود.

 1-8-2-2- انتقال جابجايي از فلز به ليگاند[19] (MLCT)

اين نوع انتقالات وقتي انتظار مي­رود که فلز به راحتي اکسيده شده و ليگاند به آساني کاهيده شوند. ليگاندهاي π- اسيدي نظير پيريدين، بي پيريدين و فنانترولين که اوربيتال­هاي خالي کم انرژي دارند، براي پذيرش يک الکترون از فلز مناسب مي­باشند. اين ليگاندها با داشتن اوربيتال­هاي خالي π*مي‌توانند با کاتيون­هايي نظيرTi3+، V2+، Fe2+و Cu+ که کاهنده خوبي هستند، ترکيبات رنگي زيادي را تشکيل دهند. فرايند انتقال بار معمولاً به يک واکنش اکسايش-کاهش کامل منتهي نمي­شود. چون در اين صورت پيوند برگشتي بين فلز- ليگاند از بين مي­رود [9].

1-8-3- انتقال­‌هاي بين ظرفيتي[20]

اين نوع انتقال­‌ها در كمپلكس‌­هاي دو هسته‌اي M-L-M مشاهده مي­‌شود كه با برانگيختن الكترون از لايه­‌ي ظرفيت يك اتم فلز به لايه­‌ي ظرفيت اتم فلز ديگر همراه است. در اين مورد اگر ليگاند پل‌ساز مناسبي بين دو مركز فلزي وجود داشته باشد، انتقال بين ظرفيتي مربوطه داراي شدت كافي خواهد بود.

 

1-8-4- انتقال­هاي درون ليگاند[21]

اين نوع انتقالات الکتروني، به جهش الکترون از يک اوربيتال در يک ليگاند به اوربيتال ديگر در همان ليگاند،صورت مي­گيرد و معمولاً با جذب انرژي از ناحيه فرابنفش همراه است. از اين رو، کمتر تحت تاثير کوئورديناسيون شدن ليگاند قرار مي­گيرد. نوارهاي جذبي اين نوع جهش­هاي الکتروني تقريباً با همان شدت نوارهاي انتقال بار و در مجاورت آن­ها قرار دارند. اين نوع انتقال زماني انجام مي­گيرد كه ليگاند خود به تنهايي داراي يك كروموفور باشد و بنابراين بين اوربيتال‌­هايي كه عمدتاً بر روي ليگاند متمركز هستند، انجام مي‌­پذيرد [10].

  1-9- بازهاي شيف[22]

تعداد تركيبات كوئورديناسيون در شيمي معدني بسيار زياد مي­باشد و يك دسته از اين تركيبات كه اهميت زيادي در مدل‎­هاي سيستم­هاي زنده دارند كمپلكس­هاي باز شيف مي­باشند [11]. مطالعات آغازين بر روي اين تركيب­‎ها را اتلينگ[23] ، شيف و فيفر[24] انجام دادند. اين ترکيب­‌ها اولين بار توسط دانشمندي بنام شيف در قرن نوزدهم شناسايي شدند و به افتخار وي اين ترکيبات را بازهاي شيف ناميدند [12]. بازهاي شيف به عنوان پيگمنت و رنگ، کاتاليست، حدواسط سنتزهاي آلي، پايدارکننده پليمرها و در عين حال داراي دامنه گسترده­اي از فعاليت­هاي بيولوژيکي مي­باشند از جمله ضد قارچ، ضد باکتري، ضد مالاريا، ضد التهاب، آنتي ويروس و تب بر مي­باشند [13].

[1]Coordination Chemistry

[2]Coordination compounds

[3]Prussian blue

[4]Dies Back

[5]Coordination Number

2 Low spin

3Optical activity

[8]Zinc

[9]Cadmium

[10]Mercury

[11]Valance Bond Theory

[12]Crystal Field Theory

[13]Ligand Field Theory

[14]Molecular Orbital

[15]Adjusted Crystal Field Theory

[16]Ligand Field Transition

[17] Charge Transfer

[18] Ligand to metal charge transfer

[19] Metal to ligand charge transfer

[20] Intervalence transition

[21]Intra ligand transition

[22] Schiff base

[23]Ettling

[24] Pheiffer


مبلغ واقعی 51,360 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,034 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1931

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب