تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1066
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996866

مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو ....


مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو ....

فهرست مطالب

 

فصل اول

 

1-1 مقدمه.. 2

 

1-2 پیشینه فناوری نانو. 3

 

1-3 مزایا و معایب... 3

 

1-4 هدف فناوری نانو... 4

 

1-5 انقلاب در نانو تکنولوژی. 5

 

1-6 بررسی اجمالی کاربردهای نانو فناوری در عرصه های مختلف.. 7

 

1-7 اصول پایه نانو تکنولوژی.. 8

 

1-8 عناصر پایه در فناوری نانو............................................................................................. 9

 

1-9 نانوذره چیست ؟........................................................................................................... 9

 

1-10 تولید نانوذرات............................................................................................................ 10

 

1-11 انواع نانوذرات ........................................................................................................... 11

 

1-12 معرفي ساختار نانولوله‌هاي كربني.............................................................................. 12

 

1-13 كشف نانولوله ........................................................................................................... 14

 

1-14 نانو کپسول ها........................................................................................................... 17

 

1-15 نانوسنسورها............................................................................................................. 18

 

1-16 نانو فیلترها................................................................................................................ 19

 

1-17 ساخت بررسی خواص کامپوزیت ALSICبا استفاده از نانوذرات سیلیسیم کاربید به روش متالوژی پودر در آلومینیوم خالص .................................................................... 19

 

فصل دوم

 

2-1 بررسی ساختاری فرایند جایگزینی آلومینیوم و فسفر در ساختار آرمچیر

(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید............................................................................................... 22

 

2-2-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند نانو لوله سیلیسیم کاربید................................................ 23

 

2-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه اول............................................................ 23

 

2-2-2-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه سوم .......................................................... 24

 

2-2-3 بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه پنجم .......................................................... 27

 

2-2-4- بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه هفتم.......................................................... 29

 

2-3 بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید.................................... 31

 

2-3-1 بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه اول............ 31

 

2-3-1-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Alدر لایه اول................................................................................................................................................ 31

 

2-3-1-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Pدر لایه اول............................................................................................................................................. 36

 

2-3-1-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم P- Alدر لایه اول.............................................................................................................................................. 37

 

2-3-2 بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه سوم............ 38

 

2-3-2-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم

Alدر لایه اول.................................................................................................................. 38

 

2-3-2-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Pدر لایه اول.............................................................................................................................................. 42

 

2-3-2-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه اول................................................................................................................................................ 43

 

2-3-3 بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه پنجم............................................................................................................................................. 44

 

2-3-3-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al در لایه پنجم........................................................................................................................................... 44

 

2-3-3-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتمP در لایه پنجم............................................................................................................................................ 46

 

2-3-3-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه پنجم.............................................................................................................................. 47

 

2-3-4 بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه هفتم.......................................................................................................................................... 50

 

2-3-4-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتمAl در لایه هفتم........................................................................................................................................... 50

 

2-3-3-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با

اتمP در لایه هفتم.................................................................................................................... 52

 

2-3-4-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتمAl-P در لایه هفتم............................................................................................................................. 53

 

2-4 بررسی پارامترهای NQR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید................................... 56

 

2-4-1 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول.................................. 57

 

2-4-2 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم................................ 58

 

2-4-3 بررسی پارمترهای NQR نانوله سیلیسم کاربید در لایه پنجم................................. 59

 

2-4-4 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم.................................. 60

 

2-5- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید............................................. 61

 

2-5-1- بررسی ساختارهای هومو-لومو در لایه اول........................................................... 61

 

2-5-2- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه سوم.......................................................... 65

 

2-5-3- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه پنجم........................................................... 68

 

2-5-4- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه هفتم........................................................ 71

 

2-6 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو-لومو نانولوله سیلیسیم کاربید .............. 74

 

2-6-1- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه اول....................... 77

 

2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه سوم...................... 79

 

2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه پنجم.................. 81

 

2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه هفتم.................. 83

نتیجه گیری................................................................................................................... 85

 

فصل سوم

 

3-1-بررسی ساختاری فرایند جایگزینی آلومینیوم و فسفر در ساختار زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسم کاربید......................................................................................................................... 88

 

3-2-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند نانو لوله سیلیسیم کاربید......................................... 89

 

3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه اول....................................................... 89

 

3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه دوم ...................................................... 91

 

3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه سوم....................................................... 93

 

3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه چهارم................................................. 96

 

3-3 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید............................. 97

 

3-3-1 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه اول....... 98

 

3-3-1-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Alدر لایه اول.......................................................................................................................................... 98

 

3-3-1-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم P در لایه اول........................................................................................................................................ 99

 

3-3-1-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه اول....................................................................................................................................... 103

 

3-3-2 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه دوم..... 104

 

3-3-2-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Al در لایه دوم....................................................................................................................................... 104

 

3-3-2-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Pدر لایه دوم..................................................................................................................................... 107

 

3-3-2-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه دوم................................................................................................................................ 108

 

3-3-3 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه سوم.... 109

 

3-3-3-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Al در لایه سوم.......................................................................................................................... 109

 

3-3-3-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم P در لایه سوم......................................................................................................................... 113

 

3-3-3-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Al-P در لایه سوم...................................................................................................................... ... 114

 

3-3-4 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه چهارم.................................................................................................................................. 115

 

3-3-4-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Al در لایه چهارم.................................................................................................................................... 115

 

3-3-4-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم P در لایه چهارم....................................................................................................................................116

 

3-3-4-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتمAl-P در لایه چهارم...................................................................................................................... 118

 

3-4 بررسی پارامترهای NQR نانولوله زیگزاگ(0و8) سیلیسیم کاربید.......................... 120

 

3-4-1 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول..............................121

 

3-4-2 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم..............................121

 

3-4-3 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم........................... 123

 

3-4-4 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم.......................123

 

3-5- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید......................................124

 

3-5-1 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول..................125

 

3-5-2 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم.................128

 

3-5-3 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم...............132

 

3-5-4 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم............135

 

3-6 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو.............................................138

 

3-6-1- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه اول................138

 

3-6-2- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه دوم.............. 140

 

3-6-3- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه سوم..............142

 

3-6-4- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه چهارم......... 144

نتیجه گیری..................................................................................................................146

 

منابع و مراجع......................................................................................................................147

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول...............................................................................................................................................24

 

جدول 2-2 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم..............................................................................................................................................27

 

جدول 2-3 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم.............................................................................................................................................28

 

جدول 2-4 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه هفتم............................................................................................................................................30

 

جدول2-5 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (4و4) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه اول...........................................................................................35

 

جدول2-6 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (4و4)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه سوم....................................................................................41

 

جدول2-7 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (4و4)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه پنجم...................................................................................49

 

جدول2-8 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (4و4)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه هفتم....................................................................................55

 
 

جدول2-9 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه اول............................... 58

 
 

جدول2-10 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه سوم.........................58

 
 

جدول2-11 پارامترهای NQRهسته هایC سیلیسیم کاربید در لایه پنجم............................60

جدول2-12 پارامترهای NQRهسته هایC سیلیسیم کاربید در لایه هفتم.............................61

 
 

جدول2-13 توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (4و4)آرمچیر نانولوله

سیلیسیم کاربید در لایه اول................................................................................................78

 
 

جدول2-14- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (4و4) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم.................................................................................80

جدول2-15- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (4و4) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم................................................................................82

جدول2-16- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (4و4) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه هفتم..............................................................................84

 

جدول 3-1 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول....................................................................................................................................91

   

جدول 3-2 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم.............................................................................................................................93

   

جدول 3-3 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم............................................................................................................................95

   

جدول 3-4 پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم.........................................................................................................................97

   

جدول3-5 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایهاول.........................................................102

   

جدول3-6 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه دوم...................................................106

   

جدول3-7 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم.................................................112

   

جدول3-8 پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه چهارم...............................................119

   

جدول3-9 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه اول.............................

جدول3-10 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه دوم..........................

121

123

جدول3-11 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه سوم..........................123

جدول3-12 پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه چهارم......................124

جدول3-13 توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (0و8)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول.......................................................................................................139

جدول3- 14توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (0و8)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم.......................................................................................................141

جدول2-23 توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (0و8) زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم......................................................................................................145

جدول2- 24 توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (0و8)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم.....................................................................................................145

فهرست اشکال

شکل 1-1: اشکال متفاوت مواد با پايه کربن.......................................................................13

شکل 1-2: تصوير گرفته شده TEM که فلورن هايي کپسول شده به صورت نانولوله هاي کربني تک ديواره (SWCNTs) را نشان مي دهد .....................................................................15

شکل 1-3: تصوير TEM از نانولوله کربني دو ديواره که فاصله دو ديواره در عکس TEM nm36/0 مي باشد........................................................................................................15

شکل 1-4:تصویرTEM گرفته شده از نانوپیپاد ..….…….........................................16

   

 

شکل2-1 نمادگذاری ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید.....................................22

شکل (2-2) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه اول الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) مدل جایگزین شده با فسفر، پ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر......................................................................................23

شکل (2-3) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه سوم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر......................................................................................25

شکل (2-4) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه پنجم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر......................................................................................27

شکل (2-5) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر....................................................................................29

شکل(2-6) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه اول....................................................................................................33

شکل(2-7) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه اول..........................................................................................34

   

شکل(2-8) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم...........................................................................................40

   

شکل(2-9) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم.........................................................................................40

شکل(2-10) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه پنجم.........................................................................................45

شکل(2-11) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه پنجم.........................................................................................45

شکل(2-12) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه هفتم.........................................................................................51

شکل(2-13) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه هفتم.........................................................................................51

شکل2-14 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر.................................................................................63

شکل2-15 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر................................................................................65

شکل2-16 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر.................................................................................66

   

شکل2-17 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر............................................................................... 68

شکل2-18 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیمکاربید در لایه پنجم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر............................................................................... 69

شکل2-19 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر............................................................................. 70

شکل2-20 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه هفتم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر.............................................................................. 72

شکل2-21 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه هفتم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر............................................................................... 73

شکل 2-22 گراف های DOS ساختارهای هومو و لومو نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه اول الف)نانولوله خالص، ب)نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم،

پ) نانولوله جایگزین شده با فسفر، ت) نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر.............................................................................................................................79

شکل2-23گراف های DOS ساختارهای هومو و لومو نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف)نانولوله خالص، ب)نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم، پ) نانولوله جایگزین شده با فسفر، ت) نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر............................................................................................................................81

شکل2-24 گراف های DOS ساختارهای هومو و لومو نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه پنجم الف)نانولوله خالص، ب)نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم، پ) نانولوله جایگزین شده با فسفر، ت) نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر.............................................................................................................................83

شکل2-25 گراف های DOS ساختارهای هومو و لومو نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه هفتم الف)نانولوله خالص، ب)نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم، پ) نانولوله جایگزین شده با فسفر، ت) نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر.....................................................................................................................................85

شکل3-1 نمادگذاری ساختار زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسم کاربید.....................................88

شکل (3-2) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه اول الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) مدل جایگزین شده با فسفر، پ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر...........................................................................................89

شکل (3-3) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه دوم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) مدل جایگزین شده با فسفر، پ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر...........................................................................................92

   
 

 

شکل (3-4) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه سوم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) مدل جایگزین شده با فسفر، پ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر.......................................................................94

شکل (3-5) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه چهارم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) مدل جایگزین شده با فسفر، پ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر....................................................................96

شکل(3-6) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P بر سطح نانولوله زیگزاگ(0و8) لایه اول ...........................................101

شکل(3-7) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P بر سطح نانولوله زیگزاگ(0و8) لایه اول ............................................101

شکل(3-8) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P بر سطح نانولوله زیگزاگ(0و8) لایه اول..............................................105

شکل(3-9) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P بر سطح نانولوله زیگزاگ(0و8) لایه اول..............................................105

شکل(3-10) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P بر سطح نانولوله زیگزاگ(0و8) لایه اول ..........................................111

شکل(3-11) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P بر سطح نانولوله زیگزاگ(0و8) لایه اول ...........................................111

شکل(3-12) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به

جایگزینی اتمAL،PوAl-P بر سطح نانولوله زیگزاگ(0و8) لایه دوم .....................117

شکل(3-13) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P بر سطح نانولوله زیگزاگ(0و8) لایه چهارم........................................118

شکل3-14 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل زیگزاگ(0و8) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر،

ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر........................................................................126

شکل3-15 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل زیگزاگ(0و8) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر....................................................................127

شکل3-16 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر.....................................................................129

شکل3-17 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر.....................................................................131

شکل3-18 مقایسه اوربیتال های هومو در مدل زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر....................................................................133

شکل3-19 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل زیگزاگ(0و8) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر......................................................................134

شکل3-20مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر.....................................................................136

شکل3-21 مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (4و4) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر........................................................................137

شکل3-22 گراف های DOS ساختارهای هومو و لومو نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه اول، الف)نانولوله خالص، ب)نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم، پ) نانولوله جایگزین شده با فسفر، ت) نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر............................................................................................................................140

شکل3-23 گراف های DOS ساختارهای هومو و لومو نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه دوم، الف)نانولوله خالص، ب)نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم، پ) نانولوله جایگزین شده با فسفر، ت) نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر..........................................................................................................................142

شکل3-24 گراف های DOS ساختارهای هومو و لومو نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه سوم ، الف)نانولوله خالص، ب)نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم، پ) نانولوله جایگزین شده با فسفر، ت) نانولوله جایگزین شده باآلومینیوم-فسفر..........................................................................................................................144

شکل3-25گراف های DOS ساختارهای هومو و لومو نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه چهارم الف)نانولوله خالص، ب)نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم، پ) نانولوله جایگزین شده با فسفر، ت) نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر..........................................................................................................................146

 
 

 فصل اول

مقدمه

  1-1مقدمه

تعریف فناوری نانو با توجه به ماهیت و زمینه های گسترده ی فعالیت آن در عین سادگی بسیار دشوار است و شاید بتوان گفت که هنوز تعریف کامل و جامعی که بیان کننده تمام خصوصیات این پدیده باشد و وجود ندارد با وجود این در اینجا به چند تعریف مفید و کاربردی اشاره می کنیم. پیوند علم ،شیمی و علوم مهندسی که نانو تکنولوژی نامیده می شود عرصه ای را به وجود می آورد که ماشین آلات خود تکثیر کننده و محصولات خود اسمبل از اتم های اولیه ارزان ساخته شوند. این فناوری در جهانی بسیار کوچک هدایت و کنترل می شود.

نانو تکنولوژی تولید مولکول(یا به زمان ساده تر) ساخت اشیا اتم به اتم به صورت توسط بازوهای رباط برنامه ریزی شده در مقیاس نانو متریک است. نانولغت یونانی به معنی کوتاه قد ویا کوتوله گرفته شده است . در گفتار علمی، یک نانومتر معادل یک میلیاردیوم متر می باشد یعنی ابعادی که در آن اتم ها باهم ترکیب شده و مولکول ها روی هم اثر متقابل دارند که چیزی حدود 18000 برابرقطر مو انسان و یا 10برابر قطر یک اتم است. به عبارتی دیگر نانوتکنولوژی تولید مولکولی یا به زبان ساده تر ساخت اشیا اتم به اتم، مولکول به مولکول توسط بازوهای رباط برنامه ریزی شده در مقیاس نانومتریک است. این اندازه، تقریبا پنهانی معادل با 3 تا 4 اتم را دارد. این فناوری ساخت ابزارهای نوینمولکولی منحصرا به فرد با

بکارگیری خواص شیمیایی کاملا ساخته شده ی اتم ها و ملکول ها (نحوه پیوند آنها به یکدیگر ) را ارائه می دهد، این قابلیت تقریبا حاصل شده است. با این ایجاد ساختارهای نانو متریک، کنترل خصوصیات اساسی مواد مانند دمای ذوب، رفتار مغناطیسی، ظرفیت شارژ و حتی رنگ آن ها بدون تغییر ترکیب شیمیایی مواد، ممکن خواهد بود.]1[

 1-2 پیشینه فناوری نانو

چهل سال قبل، نظریه پرداز کوانتوم و برنده جایزه نوبل، ریچارد فایمن، اولین کسی بودکه به سپیده دم قبل از طلوع فجر نگریست. وی در نطق مشهورش در سال 1959 تحت عنوان ((آن پایین فضای بسیاری وجود دارد )) اولین جرقه های رویکردبه سمت فناوری نانو را روشن کرد. وی عنوان کرد که به افزایش فراگیری دانشمندان در زمینه ساخت ترانزیستورها و سایر اندازه های مقیاس کوچک، خواهیم توانست مرتبا آنها را کوچک و کوچک تر بسازیم تا نهایتا به محدودی طبیعی خودشان بسیار لغزنده، غیر قابل شناخت و از لحاظ مکانیکی قابل اعتماد شوند. در اوایل دهه ی 90 بود که توجهات ما به سمت آنچه که ما امروز به عنوان فناوری نانو می نامیم. شتاب سرسام آوری به خود گرفت تا کشتی دانش بشری با بادبان فناوری نانو به سمت ساحل آرزوها جولان دهد.در مجموعه عمر این فناوری کمتر از 15 سال است ولی محققان پیش بینی می کنند که ظرف سه سال آینده تحولات عظیمی در این زمینه صورت خواهد گرفت و طبق گفته تیمپ در کتاب نانوتکنولوژی نقشی که این فناوری در توسعه و پیشرفت بشر ایفا خواهد کرد، بسیار بیشتر و تاثیر گذارتر از نقشی است که مارکوپولو و سفرهایش به شرق در توسعه و پیشرفت غرب ایفا نموده است.]2[

 1-3 مزایا و معایب

ساخت ابزار در مقیاس مولکولی دارای مزایا و معایب بسیاری است. ازمزیت های عمده ی آن می شود به افزایش دقت کامپیوتر ها، میلیون هابرابر بیشتر از کامپیوترهای کنونی، کنترل بیماری ها توسط نانوسنسورها، کامپیوتر ها و نانو ابزارها و انجام جراحی های کنترل شده توسط آنها و هزاران مزیت دیگر را به طور مفصل ذکرخواهد شد، نام برد. به طور کلی این فناوری برای ما آینده سریع، ارزان، با تولیدات بهتر و محیط زیستی پاکیزه تر به همراه خواهد داشت. اما مهم ترین عیبی که این فناوری به دنبال خود دارد، سوق دادن این فناوری و استفاده از آن در تولید سلاح های مرگبار است که ارزان بودن این سلاح ها خود نوید خطرناک شدن آینده را برای ما به دنبال دارد. درهر صورت حرکت سریع این تکنولوژی، با این چالش ها و مزیت ها به صورتی غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.]3و1[

1-4 هدف فناوری نانو

فناوری نانو دارای پتانسیلی قوی برای ایجاد یک انقلاب گسترده و به عبارتی انقلاب جدید نعمتی می باشد در مقیاس نانو همه ابعاد زندگی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. هدف اصلی نانو تکنولوژی نیز کنترل این ذرات برای رسیدن به یک ساختار جدید باخصوصیات منحصربه فرد می باشد که تحول عظیمی را در صنعت، پزشکی، کامپیوتر و کشاورزی به دنبال خواهد داشت. هدف این فناوری ساخت اشیا، اتم به اتم ، مولکول به مولکول و با یک رویکرد از پایین به بالاست، راهی که طبیعت میلیون ها سال است انجام می دهد. هدف این است که اگربشر بتواند به اتم ها بگوید که چطور خودشان را مرتب کنند و چگونه رفتار کنند، بسیاری از خواص یک ماده قابل کنترل می گردد. همان طور که در طبیعت اتم های کربن موجود در زغال سنگ را با تغییر دادن ترتیب قرار گرفتن آنان به الماس تبدیل می کنند. بنابراین خواصی مانند رنگ، استحکام و شکنندگی نیز در سطح اتمی قابل تعیین خواهند بود. دانشمندان بر این عقیده اند که اگر بتوانند یک آجر را اتم به اتم بسازند، مولکول هایش را نیز می توان طوری تعلیم داد تا هنگامی که یک طرح ظاهر می شود آن را تعمیر کنند با این که با کم یا زیاد کردن تخلخل، خود را با شرایط هوا وفق دهند. ]1و4[

1-5 انقلاب در نانو تکنولوژی

در این جهان که روز به روز در حال پیشرفت و توسعه می باشد، هیچ نوع صنعتی بدون تکیه برهمکاری ها و تحقیقات چندرشته ای نمی توانند پیشرفتی حاصل کند. مفهوم انقلاب نانو تکنولوژی نه تنها جوامع علمی را تحت تاثیر قرار داد، بلکه با انتشار مقالات فراوانی در مورد آنچه نانو تکنولوژی می تواند در آینده به بار آورد. عامه مردم رانیز باخود آشنا کرد با این حال نانوتکنوژی چیز جدیدی نیست و اگر چه این نام در سالهای 1990 ابداع شد اما می توان گفت دانشمندان از زمان پدید آمدن دانشمندان از زمان پدید آمدن رشته علمی خود روی آن کار کرده اند. درواقع پیش از دو هزار سال پیش ،از نانو ذرات در شیشه رومی استفاده شده است که در این شیشه ها خوشه های از نان ذرت طلا برای ایجاد رنگ های درخشان به کار رفته بودند[ ]. البته وجود میکروسکوپ های الکترونی نیز ما را به چهش بزرگی در پیشرفت علوم نائل ساخت. اما امروزه این میکروسکوپ برای مشاهده اتم ها مناسب نمی باشد زیرا حداکثر قدرت آن ها چیزی در حدود 10 آنگستروم می باشد. در اوایل دهه90 ما فقط می دانستیم که اتم ها و جود دارند و به شکل توده ای عمل می کنند. انواع جدید میکروسکوپ ها و برنامه های قدرتمند کامپیوتری شبیه ساز که در 10 سال اخیر توسعه پیدا کرده اند، نانو تکنولوژی را دچار یک نوع انقلاب نموده اند. به واسطه 1- توسعه رایانه های بسیار سریع و مدل سازی حاصله 2- روشهای تعیین مشخصات پیشرفته (همچون میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپی تونل زنی پیمایشگر یا و3- روش های سنتز (همچنین فراوری سل ژل) بود که طرحی نانو مواد، میسر شد میکروسکوپ ها نه تنها به دانشمندان اجازه می دهند که اتم ها را ببینند بلکه به آنها اجازه می دهند که آنها را جابه جا کنند، همان طور که در آزمایش مشهور سال 1990 دانشمندان مرکز تحقیقاتی Almaden وابسته به لغت IBM را توسط زنون نوشتند.


مبلغ واقعی 53,640 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 40,766 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 275

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب