تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1064
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996864

بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل ...


بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل ...

چکیده:

در این پایان نامه خواص نوری و مشخصه نگاری لایه­های نازک نیمرسانای نانو بلور NiSeمورد برسی قرار گرفته است. لايه­هاي نازك نانو ذرات سلنید نیکل بر روي زير لايه­هاي شيشه­اي با استفاده از روش رسوب­گيري از حمام شيميايي رشد داده شده­. با كنترل پارامترهاي ساخت مي­توان اندازه نانو ذرات را كاهش داد. با كاهش اندازه نانو ذرات، گاف انرژي نانو ذرات به علت اثر محدوديت كوانتومي به سمت انرژي­هاي بالا انتقال یافته است. با استفاده از طيف پراش اشعه ايكس و روش­هاي اسپكتروسكوپي، ساختار بلوري و خواص اپتيكي لايه­هاي نازك اندازه­گيري شده است. همچنین ویژگی شکل شناسی نمونه­ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول

کلیات.. 1

1-1) نانو چیست؟... 2

1-2) مقدمه ای بر لایه های نازک.. 4

1-3) تاریخچه لایه های نازک. 4

1-4) ویژگی های لایه های نازک. 4

1-5) روشهای ساخت لایه های نازک.. 5

1-5-1) روشهای فیزیکی.. 5

1-5-1-1) رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار. 5

1-5-1-2) فرایند های تبخیر.. 5

1-5-1-3) بر­آرایی باریکه مولکولی.. 6

1-5-1-4) رسوبگذاری با بهره گیری از پرتو یونی6

1-5-1-5) فرایند کند و پاش................... 7

1-5-2)روشهای شیمیایی........................ 7

1-5-2-1) رسوب دهی شیمیایی از بخار........... 7

1-5-2-2) رسوبگیری از حمام شیمیایی........... 8

1-6) مشخصه یابی نمونه ها.................... 8

1-6-1) طیف سنجی پراش اشعه ایکس............. 8

1-6-1-1)پراش پرتوx.......................... 9

1-6-1-2) روشهای پراش پرتوx.................. 10

1-6-2) میکروسکوپ الکترونی عبوری((TEM......... 11

1-6-3) میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)......... 11

1-7) خواص تابع اندازه نانو ذرات............. 12

1-8) نقاط کوانتومی.......................... 12

1-9) گاف انرژی.............................. 13

1-10) گاف انرژی در نیمرساناها............... 14

 

 

1-11) اکسیتون در نانو ذرات.................. 15-1-12)نیمرسانا با گاف انرژی مستقیم و غیر مستقیم............... 17-1-13) شعاع نانو ذرات........................................ 19-1-14)ذره در جعبه کوانتومی.................................... 19

فصل دوم

مرور منابع.................................. 22

2-1)مقدمه................................... 23

2-2) مروری بر مقاله های ساخت و مشخصه نگاری نیکل23

2-2-1) بررسی مقاله اول...................... 23

2-1-2) بررسی مقاله دوم...................... 26

فصل سوم

مواد و روش ها............................... 32

3-1) مقدمه.................................. 33

3-2)تاریخچه رسوبگیری شیمیایی................ 33

3-3) رسوبگیری شیمیایی چیست؟................. 33

3-4) چه موادی می توانند به روش رسوبگیری شیمیایی رسوبگیری شوند؟............................................ 34

3-4) تشکیل کالکوژن های یونی................. 34

3-5) لایه نشانی حمام شیمیایی................. 35

3-5) مزایا و معایب لایه نشانی به روش رسوب حمام شیمیایی 36

3-6) مواد استفاده شده....................... 37

3-7) دستگاه های مورد استفاده................ 37

3-8) شستن زیر لایه........................... 38

3-9) تهیه محلول نیترات نیکل................. 39

3-10) تهیه محلول سدیم سلنو سولفات........... 40

3-11) تهیه محلول نهایی...................... 42

3-12) مشخصه یابی نمونه ها................... 44

3-13) اندازه گیری گاف انرژی نواری........... 44

3-14) تحلیل طرح پراش پرتوx.................. 44

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری............................ 45

4-1) مقدمه.................................. 46

4-2)بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک.NiSe....... 46

4-2-1) پراش اشعه ایکس....................... 46

4-2-2) میکروسکوپ الکترونی روبشی............. 49

4-3) بررسی خواص نوری لایه نازک سلنید نیکل.... 54

4-3-1) گاف انرژی............................ 55

4-3-2) تعیین گاف انرژی...................... 55

4-4) بحث و نتیجه گیری....................... 61

4-5)پیشنهادات............................... 62

منابع و مراجع

منابع ومراجع................................ 63

 فصل اول

جدول1-1) معرفی برخی خصوصیات از چند نیم­رسانای مهم16

فصل دوم

جدول 2-1) داده­های پراش پرتو ایکس فیلم هایNiSو NiSe 25

فصل سوم

جدول3-1)مشخصات پودر و محلول اولیه جهت تهیه محلول نیترات نیکل39

جدول 3-2) مواد اولیه برای تهیه سدیم سلنوسولفات 41

فصل چهارم

جدول4-1 گاف انرژی لایه های نازک NiSe در سه pH متفاوت 56

 

فصل اول

شكل1-1)تصويرهندسيدوربينپودريدباي – شرر.... 10

شکل1-2) روند حبس حاملهای بار در نانو مواد... 13

شکل1-3) گاف نواری نیمرسانای گاف مستقیم وگاف غیر مستقیم 17

شکل1-4) ترازهای انرژی گسسته شده و گاف انرژی افزایش یافته نانو ذرات........................................ 21

فصل دوم

شکل2-1)طیف جذب اپتیکی فیلم نازک NiS،(a) فیلم نازک NiSe رسوب­گیری شده بر روی فلوراید کلسیم در دمای اتاق(b) .... 26

شکل2-2) نمودارهای جذب نیکل سلنید تهیه شده با: روش اول(a)- روش دوم(b)

روش سوم(c).................................. 27

شکل2-3 نمودار XRD نانو ذرات نیکل سلنید تهیه شده با روش اول(a)- روش دوم

(b)-روش سوم(c).............................. 29

شکل2-4) تصویر نانو ذرات سلنید نیکل تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)) است با روش اول.................. 30

شکل2-5) تصویر نانو ذرات سلنید نیکل تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به روشدوم...................... 30

شکل2-6) تصویر نانو ذرات سلنید نیکل تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به روشسوم...................... 31

فصل سوم

شکل3-1) رسوبگیری به روش حمام شیمیایی........ 36

شکل3-2)دستگاه التراسونیک.................... 38

شکل3-3)تغیر رنگ نیکل با افزودن تدریجی آمونیاک 40

شکل(3-4) تهیه محلول سلنو سولفیت............. 41

شکل3-5) pH متر دیجیتالی..................... 42

 

شکل 3- 6)رنگ محلول نهایی در pHهای متفاوت.... 43

شکل3-7) لایه نازک نیکل سلنید درpHهای متفاوت.. 43

فصل چهارم

شکل4-1)نمودارXRDنانو ذره سلنید نیکل با47/11=pH48

شکل4-2) نمودارXRDنانو ذره سلنید نیکل با12/12=pH 48

شکل4-3) نمودارXRDنانو ذره سلنید نیکل با38/12=pH 49

شکل 4-4) تصویرSEM نمونه در37/11=pH........... 51

شکل 4-5) تصویرSEM نمونه در12/12=pH................ 53

شکل 4-6) تصویرSEM نمونه در38/12= pH........... 54

شکل 4-7 )نمودار طیف جذبی سلنید نیکل در دمایC˚35 با سه pH متفاوت 55

شکل 4-8 )گاف انرژی در47/11=pHو زمان رسوبگیری14 ساعته 57

شکل 4-9)گاف انرژی در12/12=pH و زمان رسوبگیری14 ساعته 57

شکل4-10) گاف انرژی در38/12=pHو زمان رسوبگیری14 ساعته 58

شکل4-11) گاف انرژی در47/11=pHو زمان رسوبگیری38 ساعته 58

شکل4-12) گاف انرژی در12/12=pH و زمان رسوبگیری38ساعته 59

شکل4-13) گاف انرژی در38/12=pHو زمان رسوبگیری38 ساعته 59

شکل4-14) گاف انرژی در47/11=pHو زمان رسوبگیری62 ساعته 60

شکل4-15) گاف انرژی در12/12=pH و زمان رسوبگیری62ساعته 60

شکل4-16) گاف انرژی در38/12=pHو زمان رسوبگیری62 ساعته 61

 فصل اول

کلیات

1-1)نانو چیست؟

پیشوند نانو در کلمه­ی نانو فناوری به معنای یک بیلیونیوم (9- 10) است. نانو فناوری به ساختارهای گوناگون موادی می­پردازد که دارای ابعادی در حدود یک بیلیونیم متر می­باشد. در حالی که کلمه­ نانو فناوری نسبتاً جدید است، وجود مجموعه­های فعال و ساختارهایی با ابعاد نانو متری تازگی ندارند و در حقیقت چنین ساختارهایی به اندازه طول عمر حیات در روی زمین وجود داشته­اند. آبالون[1] که نوعی نرم تن یا حلزون است، پوسته­های صدفی بسیار سختی را می­سازد که دارای رویه­های درونی با نمای قوس و قزحی می­باشد. چنین رویه­هایی از آجرهای سختی از کلسیم کربنات با ابعاد نانو درست شده­اند که به کمک چسبی مرکب از مخلوطی از یک کربوهیدرات و پروتئین در کنار هم قرار گرفته­اند. ترک­های بوجود آمده در سطح بیرونی، به دلیل وجود آجرهایی با ساختار نانو، قادر به گسترش در سرتاسر پوسته صدفی نمی­باشند. پوسته­های صدفی، نمایشی طبیعی از ساختاری را نشان می­دهند که از ذراتی به ابعاد نانو درست شده است و می­تواند بسیار سخت باشد[1].

روند نانو فناوری، به طور خاص در ساخت نانو نقاط طلا، کار جدیدی نیست. بیشتر شیشه­های رنگی پنجره­هایی که در کلیساهای دوره رنسانس یافت می­شد و برخی از ظروف سفالی جلا دار و صیقل یافته مربوط به دوران سفالی باستان، به این واقعیت متکی بود که خصوصیات مقیاس نانوی مواد از خصوصیات بزرگ مقیاس آنها متفاوت هستند بویژه ذرات طلای نانو مقیاس می توانند نارنجی، بنفش، قرمز یا سبز رنگ باشند که وابسته به اندازه آنهاست. به عبارتی نخستین نانو فناوران در حقیقت شیشه­کاران ریخته گری­های دوره رنسانس

بودند نه سفیدپوشان کارخانه نیمه هادی پیشرفته. شیشه­کاران و جام اندازان قدیم به وضوح نمی­دانستند که چرا کاری که با طلا می­کنند این رنگ­ها را به بار می آورد، در حالی که ما امروز می دانیم.

یکی از بنیانگذاران شرکت اینتل، دو قانون تجربی را متذکر شد تا پیشرفت­های شگفت انگیز در الکترونیک مدارات مجتمع را توصیف کند: قانون اول مور(که اغلب آنرا قانون مور می نامند) می­گوید مقدار فضای لازم برای نصب یک ترانزیستور روی یک تراشه به طور تقریبی هر 18 ماه به نصف کاهش می­یابد این بدان معنی است که نقطه­ایی که 15 سال پیش می­توانست یک ترانزیستور را نگه دارد، اکنون می­تواند ترانزیستور را نگه دارد اما قانون دوم مور، پیامدی از قانون اول است که پیش بینی می­کند هزینه ساخت یک کارخانه تولید تراشه(یا همان خط تولید آن) با بروز هر نسل از تراشه ها یا حدودا هر 36 ماه دو برابر می شود[2].

اساساً ایده رسیدن به اندازه­های کوچک در یک فناوری ریز شده از دیدگاههای مختلفی جالب توجه می­باشد. در صورت رسیدن اندازه به محدوده مقیاس اتم، قوانین فیزیک از حالت کلاسیک خارج شده و از قوانین مکانیک کوانتومی نانو فیزیکی پیروی می نماید. نحوه تغییر رفتار از حالت کلاسیکی و در ادامه به مقیاس اتمی در محدوده فیزیکی قابل درک است، لیکن جزئیات موارد خاص، پیچیده و متفاوت بوده و نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتری دارد. اگر چه ممکن است گذار از فیزیک کلاسیک به نانو فیزیک باعث بروز ایرادهایی در ادوات موجود گردد، ولی می­تواند سبب گشوده شدن مولفه­های دیگری برای توسعه ادوات جدید گردد.

به کاستن اندازه ماشین­های حاضر از یک میلی متر به یک نانو متر فکر کنید، کاهشی از مرتبه شش در ابعاد، در این محدوده تغییرات ابعادی و شاید تا 5 مرتبه اول تا حدود اندازه 10 نانومتر قوانین فیزیک کلاسیک نیوتنی بتواند نحوه رفتار ماده را تشریح نماید. این محدوده تغیرات ابعادی بسیار وسیع بوده وبنابراین تغییر مقداری خواص مهم فیزیکی مانند فرکانس ارتعاش نیز بسیار بزرگ خواهد بود که خود می­تواند دری به سوی شکوفایی کاربرد­های جدید باشد[3].

1-2) مقدمه­ای بر لایه های نازک

لایه نازک در واقع لایه ای از مواد است که ضخامت آن در محدوده کسری از یک نانومتر تا چند میکرومتر قرار گرفته باشد. اهمیت عمده لایه های نازک در صنایع الکترونیک، میکروالکترونیک و صنایع نوری می­باشد که در سال­های اخیر با پیشرفت فناوری نانو، رشد قابل ملاحظه ای را در اصلاح خواص سطحی مواد داشته است.لایه­های نازک دارای خواصی ویژه هستند که با خواص مواد مربوطه آنها در حالت حجمی به میزان قابل ملاحظه­ای متفاوت است. این تفاوت به واسطه ابعاد فیزیکی، شکل هندسی و ریزساختار آنها به وجود می آید. همچنین این ویژگی­های مشخصه لایه­های نازک را می توان به میزان بسیار زیادی تغییر داده و به منظور حصول مشخصه­های فیزیکی مورد نیاز و مطلوب تعدیل کرد. این ویژگی­ها پایه و اساس توسعه کاربردهای لایه­های نازک در دستگاههای مختلف را تشکیل می دهند.لایه­های نازک با خواصی ناشی از ویژگی اصلی آنها که شامل نازک بودن و بزرگی فوق العاده نسبت سطح به حجم است، کاربردهای فراوانی در فناوری های نوین یافته اند.برخی خصوصیاتی که در اثر نازک بودن سطح به وجود می­آید شامل افزایش مقاومت ویژه و ایجاد پدیده تداخل نور

می باشد[4].

 1-3) تاریخچه لایه­های نازک

فناوری لایه­های نازک قدمتی چندهزار ساله دارد. این فناوری، به طور همزمان، هم یکی از قدیمی ترین هنرها و هم یکی از جدیدترین علوم می باشد.احتمالاً مصریان اولین کسانی بودند که از هنر زرکوبی و طلاکاری برای تزیین و مقاوم سازی سطوح استفاده می کرده اند.در حدود چهار هزار سال پیش، هنر چکش کاری طلا با تولید ورقه های بسیار نازک زیبا و پایدار در برابر فرایندهای شیمیایی کاربرد داشته است[4].

 1-4) ویژگی­های لایه­های نازک

موقعی گفته می شود یک ماده جامد در شکل «لایه نازک» است، که به صورت لایه ای با ضخامت کم، در روی یک نگهدارنده جامد (زیرلایه) باشد، از ابتدا به وسیله چگالش ذرات انفرادی(اتمی،مولکولی یا یونی) تشکیل می شوند. این عمل ممکن است مستقیماً به وسیله یک فرایند فیزیکی (تبخیر- چگالش) و یا از طریق یک واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی صورت پذیرد. بایستی تأکید شود که فقط ضخامت کوچک این لایه ها نیست که خواص ویژه و برجسته لایه های نازک را به وجود می آورد، بلکه ریزساختار این لایه ها، که از روش منحصر به فرد تشکیل آنها به وسیله افزایش مداوم قطعات ساختمانی اولیه (اتمها، مولکولها یا یونها) یکی بعد از دیگری ناشی می شود، اهمیت بیشتری دارد[4].

 1-5) روشهای ساخت لایه های نازک

روش‌های ساخت لایه‌های نازک به دو دسته عمده روش‌های فیزیکی و شیمیایی تقسیم‌بندی می‌شوند.

[1] . Abalon


مبلغ واقعی 52,200 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,672 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 241

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب