تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 8312
 • بازدید دیروز : 12575
 • بازدید کل : 1335202

مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني ...


مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني ...

   فهرست مطالب

  عنوان....... صفحه

 فصل اول: آشنایی با نانو لوله­های کربنی1

1-1 مقدمه1.

1-2 کشف نانو لوله­های کربنی1

1-3 مشخصات نانو لوله­های کربنی2

1-4 خواص نانو لوله­های کربنی2

1-4-1 خواص مکانیکی3

1-4-2 خواص فیزیکی3

1-5 معایب در نانو لوله­های کربنی4

1-6 روش­های تولید نانو لوله­های کربنی4

1-6-1 روش قوس الكتريكي5

1-6-2 توليد نانو لوله­هاي کربني چندديواره6

1-6-2-1 روش میدان مغناطیسی6

1-6-2-2 روش یون زدوده آبی6

1-6-2-3 روش ساخت نانو لوله­های كربني ابر رسانا7

1-7 کاربردهای نانو لوله­های کربنی8

1-7-1 به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت­ها8

1-7-2 استفاده در نمايشگرهاي تشعشع ميداني8

1-7-3 استفاده در صنعت الكترونيك8

1-7-4 ذخيره كننده و پيل سوختي9

1-7-5 ساخت نانو ماشين­ها9

1-7-6 تهيه الياف9

1-7-7 ترانزيستورها9

1-7-8 حسگرها10

1-7-9 حافظه­هاي نانو لوله­اي10

1-8 مقدمه­ای بر مواد نیمه رسانا11

 

 

عنوان................................................... صفحه

 

1-9 معرفي کلي ساختار پايان نامه12

 

فصل دوم: مروری بر پتانسیل دوره­ای و نظریه بستگی قوی14

2-1 مقدمه14

2-2 معادله­ی شرودينگر در پتانسيل دوره­اي14

2-3 قضيه­ی بلاخ15

2-4 شرط مرزي بورن- وان- کارمن16

2-5 مدل بستگی قوی17

2-5-1 ترکیب اربیتال­های خطی17

2-5-2معادله­ی مشخصه18

2-5-3مراحل به دست آوردن توزیع انرژی20.

 

فصل سوم: بررسی ساختار هندسی و الکترونی گرافین21

3-1 مقدمه21

3-2 هیبریداسیون اربیتال­های کربن21

3-3ساختار هندسی گرافین24

3-4 ساختار الکترونی گرافین28

 

فصل چهارم:نانو لوله­های کربنی33

4-1 مقدمه33

4-2دسته بندي نانو لوله­هاي کربني34

4-2-1 نوع زیگزاگ34

4-2-2 نوع آرمچیر34

4-2-3 نوع کایرال35

4-3 ساختار هندسی نانو لوله­های کربنی تک دیواره35

4-3-1 بردار کايرال36

4-3-2 بردار انتقال37

4-3-3 سلول واحد در فضای حقیقی38

4-4 منطقه­ی بريلوئن و بردارهاي شبکه وارون39

4-5 ساختار الکترونی نانو لوله­های کربنی تک دیواره40

4-5-1 رابطه­ي کلي توزیع انرژي نانو لوله­های کربنی40

4-5-2روابط توزیع انرژي انواع نانو لوله­هاي کربني42

 

عنوان................................................... صفحه

 

4-5-2-1 روابط توزیع انرژي نانولوله­هاي زيگزاگ... 44

4-5-2-2 روابط توزیع انرژی نانو لوله­های آرمچیر.... 46

4-6 بردار دو قطبي الکتريکي براي نانو لوله­هاي کربني49

4-7 قطبش موازي52

4-7-1 بردار انتقال دو قطبي الکتريکي براي نانو لوله­هاي زيگزاگ54

4-7-2بردار انتقال دو قطبي الکتريکي براي نانو لوله­هاي آرمچیر56

 

فصل پنجم:بررسی خواص اپتیکی خطی در نانو لوله­های کربنی58

5-1 مقدمه58

5-2 قطبش الکتریکی58

5-3 فرمول بندی کوانتوم-مکانیکی تابع موج60

5-3-1 ویژه حالات انرژی61

5-3-2 پاسخ اختلالی برای معادله شرودینگر61

5-3-3 دامنه­های احتمال63

5-3-4 پذيرفتاري اپتيکي خطي65

5-3-5 بلور یک بعدی67

5-4 فرمول بندی ماتریس چگالی68

5-4-1 تحول زمانی ماتریس چگالی68

5-4-2 حل اختلالي معادله‎ي حرکت ماتريس چگالي72

5-4-3 محاسبه پذیرفتاری خطی74

 

فصل ششم:بررسی خواص اپتیکی غیر خطی در نانو لوله­های کربنی80

6-1 مقدمه80

6-2 مفهوم اپتيک غيرخطي80

6-3 توصيف بر هم کنش­هاي اپتيکي غيرخطي82.

6-3-1 فرآیندهای متناظر با قطبش پذیری مرتبه دوم82

6-3-1-1توليد فرکانس مجموع و تفاضل.82.

6-3-1-1-1 توليد فرکانس مجموع83

6-3-1-1-2 توليد فرکانس تفاضل84

6-3-1-2توليد هماهنگ مرتبه دوم85

6-3-1-3 پارامترهاي اپتيکي نوساني86

 

عنوان................................................... صفحه

 

6-3-2 فرآیندهای متناظر با قطبش پذیری مرتبه سوم86

6-3-2-1 تولید هماهنگ مرتبه سوم88

6-3-2-1-1 ضریب شکست وابسته شدت89

6-4 تئوری مکانیک کوانتومی پذیرفتاری اپتیکی غیرخطی89

6-5 فرمول بندی مکانیک کوانتومی تابع موج90

6-5-1 پذيرفتاري مرتبه دوم91

6-5-1-1 پذیرفتاری مرتبه دوم متناظر با هم سوسازی نوری94

6-5-1 -2پذیرفتاری مرتبه دوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه دوم94

6-5-2 پذيرفتاري مرتبه سوم95

6-5-2-1پذیرفتاری مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کر100

6-5-2-2پذیرفتاری مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم103

6-5-3 محاسبه پذیرفتاری مرتبه سوم در یک نقطه شبکه107

6-6 فرمول بندی ماتریس چگالی108

6-6-1پذيرفتاري مرتبه دوم109

6-6-1-1 پذیرفتاری مرتبه دوم متناظر با هم سو­سازی نوری111

6-6-1-2 پذیرفتاری مرتبه دوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه دوم112

6-6-2پذيرفتاري مرتبه سوم113

6-6-2-1پذیرفتاری مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کر115

6-6-2-2پذیرفتاری مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم121

6-6-3محاسبه پذیرفتاری مرتبه سوم در یک نقطه شبکه124

6-6-4مقایسه پذیرفتاری اپتیکی غیر خطی مرتبه سوم در دو فرمول بندی ماتریس چگالی و تابع موج125

 

فصل هفتم:نتايج و پيشنهادات128

مراجع130

    فهرست نگاره­ها

  عنوان................................................... صفحه

نگاره­ی (3-1). اربیتال دارای شکل دمبلی با دو بازو است. بازوی تیره دامنه مثبت و بازوی روشن دامنه منفی دارد22

نگاره­ی (3-2). دو نوع مختلف ترکیب شدن اربیتال با اربیتال 23

نگاره­ی(3-3). ساختاری دوبعدی که نشان دهنده هیبرید است.24

نگاره­ی ( 3-4). در این شکل دو بردار پایه­ی صفحه­ی گرافیت و دو نوع کربن a و bنشان داده شده است. چهار همسایه اول برای اتم a نیز نشان داده شده است.25

نگاره­ی (3-5). نمايش دو بعدي گرافين با سلول واحد و بردارهاي شبکه مستقيم26

نگاره­ی (3-6). نمايش شبـکه وارون گرافيـن. ناحيه­ی مشکی منطقه اول بريلوئن و و بـردارهاي شبکه وارون.........28

نگاره­ی (3-7). نمايش تراز هاي انرژي گرافين32

نگاره­ی (4-1). آرایش اتم­ها در نانو لوله زیگزاگ(0و7)34

نگاره­ی (4-2). آرایش اتم­ها در نانو لوله آرمچیر(6و6)35

نگاره­ی (4-3). آرایش اتم­ها در نانو لوله کایرال(2و9)35

نگاره­ی (4-4). ورقه گرافين پیچیده نشده با بردارهای کايرال و انتقال36

نگاره­ی (4-5). نمايش بردارهای شبکه وارون برای نانولوله40

نگاره­ی (4-6). منطقه اول بريلوئن برای تشخيص فلز يا نيمه رسانا41

نگاره­ی (4-7). اتم در مبدا و سه همسايهي نزديک آن از نوع اتم­های 43

نگاره­ی (4-8). ترازهاي انرژي زيگزاگ فلزی ... 45

نگاره­ی(4-9). ترازهاي انرژي زيگزاگ نیمه رسانای نوع اول ... 45

نگاره­ی (4-10). ترازهاي انرژي زيگزاگ نیمه رسانای نوع دوم... 46

نگاره­ی(4-11). ترازهاي انرژي آرمچیر نوع دوم... 47

نگاره­ی (4-12). ترازهاي انرژي کایرال فلزی... 48

نگاره­ی (4-13). ترازهاي انرژي کایرال نیمه رسانای نوع اول... 48

نگاره­ی (4-14). ترازهاي انرژي کایرال نیمه رسانای نوع دوم... 49

نگاره­ی (4-15).مولفه بردار اندازه حرکت خطي نانولوله زيگزاگ فلزی با قطبش موازی55

نگاره­ی (4-16). مولفه بردار اندازه حرکت خطي نانولوله زيگزاگ نیمه رسانای با قطبش موازی55

نگاره­ی (4-17). مولفه بردار اندازه حرکت خطي نانو لوله آرمچیر با قطبش موازی56

نگاره­ی (4-18). مولفه بردار اندازه حرکت خطي نانو لوله کایرال فلزی با قطبش موازی57

نگاره­ی (4-19). مولفه بردار اندازه حرکت خطي نانو لوله کایرال نیمه رسانا با قطبش موازی57

نگاره­ی (5-1). سهم­های مربوط به تشدید(a)و پاد تشدید(b) در پذیرفتاری خطی معادله (5-45)66

نگاره­ی (5-2). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری الکتريکی خطی نانو لوله­ی کربنی فلزی77

نگاره­ی (5-3). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری الکتريکی خطی نانو لوله­ی کربنی نیمه رسانای نوع اول78

نگاره­ی (5-4). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری الکتريکی خطی نانو لوله­ی کربنی نیمه رسانای نوع دوم78

 عنوان................................................... صفحه

 نگاره­ی (6-1). (a)ترسیم هندسی توليد فرکانس مجموع. (b)نمودار ترازهاي تولید فرکانس مجموع84

نگاره­ی (6-2). (a)ترسیم هندسی توليد فرکانس تفاضل .(b)نمودار ترازهاي تولید فرکانس تفاضل84

نگاره­ی (6-3). (a)ترسیم هندسی توليد هماهنگ مرتبه دوم .(b)نمودار ترازهاي توليد هماهنگ مرتبه دوم85

نگاره¬ی (6-4). دو فرآیند ترکیبی ممکن که با رابطه (6-18) توصیف می­شوند و زمانی اتفاق می­افتند که سه موج فرودی با محیطی با پذیرفتاری بر هم کنش می­کنند....................................................................................................................................88

نگاره­ی (6-5). توصیف تولید هماهنگ مرتبه سوم بر حسب (a)ترازهای واقعی و (b)ترازهای مجازی90

نگاره­ی (6-6). سه راهکار برای افزایش بازده فرآیند تولید هماهنگ مرتبه سوم90

نگاره­ی (6-7). نمودارهاي فاينمن براي فرآيندهاي غير خطي مرتبه­ي دوم. الف) توليد جمع بسامدها، ب) توليد تفاضل بسامدها93

نگاره­ی (6-8). نمودارهاي فاينمن براي فرآيندهاي غير خطي مرتبهي سوم الف) ترکیب چهار موج ب) تولید هماهنگ مرتبه سوم پ) اثر کر و ت) اثر رامان تحریک شده.99

نگاره­ی(6-9).قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای زیگزاگ101

نگاره­ی(6-10). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای کایرال در منطقه اول بریلوئن102

نگاره­ی(6-11). پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای زیگزاگ نوع اول و دوم102

نگاره­ی(6-12). پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانولوله­ی کربنی نيمه رسانای کایرال نوع اول و دوم102

نگاره­ی(6-13). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای زیگزاگ104

نگاره­ی(6-14). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیرخطی مرتبه سوم متناظر با تولیـد هماهنـگ مرتبه سوم در نانولوله­ی کربنی نيمه رسانای کایرال105

نگاره­ی(6-15). پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای زیگزاگ نوع اول و دوم105

نگاره­ی(6-16). پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای کایرال نوع اول و دوم106

نگاره­ی(6-17). قسمت­های موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله کربنی نيمه رسانا زیگزاگ در منطقه اول بریلوئن و 107

نگاره­ی(6-18). قسمت­های موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله کربنی نيمه رسانای کایرال در منطقه اول بریلوئن و 107

نگاره­ی(6-19). قسمت­های موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله کربنی نيمه رسانای زیگزاگ در منطقه اول بریلوئن و .... 108

نگاره­ی(6-20). قسمت­های موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله کربنی نيمه رسانای کایرال در منطقه اول بریلوئن و .... 108

نگاره­ی(6-21). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله­های کربنی نيمه رسانای زیگزاگ در فرمول بندی ماتریس چگالی120

  عنوان................................................... صفحه

 

نگاره­ی(6-22). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله­های کربنی نيمه رسانای کایرال در فرمول بندی ماتریس چگالی120

نگاره­ی(6-23).قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله کربنی نيمه رسانای زیگزاگ در فرمول بندی ماتریس چگالی123

نگاره­ی (6-24). قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله کربنی نيمه رسانای کایرال در فرمول بندی ماتریس چگالی123

نگاره­ی(6-25).قسمت­های موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله­های کربنی نيمه رسانای زیگزاگ در منطقه اول بریلوئن و 124

نگاره­ی(6-26). قسمت­های موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کردر نانو لوله­های کربنی نيمه رسانای کایرال در منطقه اول بریلوئن و 124

نگاره­ی(6-27). قسمت­های موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله­های کربنی نيمه رسانای زیگزاگ در منطقه اول بریلوئن و .... 125

نگاره­ی(6-28). قسمت­های موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در نانو لوله­های کربنی نيمه رسانای کایرال در منطقه اول بریلوئن و .... 125

نگاره­ی (6-29). مقایسه قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کر در فرمول بندی تابع موج و ماتریس چگالی در نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای زیگزاگ126

نگاره­ی (6-30). مقایسه قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با اثر نوری کر در فرمول بندی تابع موج و ماتریس چگالی در نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای کایرال126

نگاره­ی (6-31). مقایسه قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در فرمول بندی تابع موج و ماتریس چگالی در نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای زیگزاگ126

نگاره­ی (6-32). مقایسه قسمت موهومی و حقيقی پذيرفتاری غیر خطی مرتبه سوم متناظر با تولید هماهنگ مرتبه سوم در فرمول بندی تابع موج و ماتریس چگالی در نانو لوله­ی کربنی نيمه رسانای کایرال127

فصل اول

آشنایی با نانو لوله­های کربنی

  1-1 مقدمه

کلمه نانو از واژۀ نانوس[1] گرفته شده است که در زبان يوناني به معناي ريز بوده وبرايتعيينمقداريکميليارديم () یک کمیت استفاده می­شود. چون یک اتم تقریبا نانو متر است، ايناصطلاحبرايمطالعهعموميرويذراتاتميومولکوليبه کاربردهمي­شود.

طراحي،ساخت،توسعهواستفادهازمحصولاتيکهاندازهآن­هادربازه تا نانو متر قراردارندرانانوتکنولوژيگويند. درتكنولوژينانو،اوليناثرکاهشاندازهذرات وافزايشسطحاست .افزايشنسبتسطحبهحجمنانو ذراتباعثمی­شودکهاتم­هايواقعدرسطح،اثربسياربيش­ترينسبتبهاتم­هايدرونحجمذرات،برخواصفيزيکيذراتداشتهباشند. اينويژگيواکنش پذيرينانو ذراترابهشدتافزايشمي­دهدعلاوهبر اينافزايشسطحذراتفشارسطحيراتغييردادهومنجر بهتغييرفاصلهبينذراتيافاصلهبيناتم­هايذراتمي­شود. يكي از اكتشافات بزرگ مربـوط به نانو تکنولوژی، كشف نانو لوله­ها[2] می­باشد. زیرا از معدود نانو ساختار­هایی هستند که سهم زیادی در کاربرد­های عملی و اختراعات ثبت شده در جهان دارند. بنابراین در اين فصل به طور مختصر با تاريخچه، ويژگي­ها، کاربرد­ها و روش­هاي ساخت آن آشنا مي­شويم.

 1-2 کشف نانو لوله­های کربنی

برخی معتقدند که شکل­گیری نانو لوله­ها به سال 1952 بر می­گردد زماني­که امکان وجود رشته­هاي کربني در ابعاد نانو توسط اولين ميکروسکوپ الکتروني انتقالي مشاهده و توسط راديوشکويچ[3] و ليوکيوانويچ[4] در مجله­ی شيمي فيزيک روسيه گزارش شد]1[. با این حال هیچ شکی نیست که با گزارش مشاهده لوله­های

کربنی در ابعاد نانو به وسیله ایجیما[5]]2[و همچنین گزارشات مربوط به مشاهده سنتز مقدار زیادی از نانو

لوله­ها، تحقیقات مربوط به كشف نانو لوله­ها گسترش یافتند ]3و4[. ایجیما، نانو لوله­های کربنی چند دیواره[6] را در سال 1991 به صورت کاملا اتفاقي در هنگام مطالعه سطوح الکترودهای کربن در هنگام تخليه قوس الکتريکی مشاهده کرد ]2[. این کشف نقطه شروع برای بسیاری علوم در زمینه نانو لولهاعلام شد. حدود دو سال بعد، او و گروهش در آزمايشگاه NEC]5[و همچنين بيزيون[7] و همکارانش در آزمايشـگاه IBM Almaden]6[نانو لوله­هاي تـک ديواره[8] را مشاهده کردند.محاسبـات اوليه نشان داده­اند كه نانو لوله­ها بسته به کایرالیتی[9] و قطرشان مي­توانند رسانا يا نيمه رسانا باشند. بنابراین می­توانند کاربرد­های متفاوتی داشته باشند.

 1-3 مشخصات نانو لوله­های کربنی

نانو لوله­ها صفحاتي از اتم­هاي كربن هستند كه درون قسمتي غلطك مانند حركت مي­كنند و در ظاهر شبيه توري­هاي سيمي هستند كه بر روي يك سمت آن­ها پوششي قرار گرفته باشد. نانو لوله­های كربني از منابع كربني مانند گرافيت يا گازهاي هيدروكربني به وسيله­ی روش­هايي مانند تخليه الكتريكي ، تی سی وی دی[10]ساخته مي­شوند. اين مواد به علت داشتن خواصي مانند سطح ويژه زياد، استحكام زياد و خصوصيات الكتريكي و الكترونيكي استثنايي، موارد كاربرد زيادي دارند. آن­ها 10 برابر از فولاد محكم­تر هستند در حالي كه وزن آن­ها يك ششم وزن فولاد می­باشد. اين امتياز باعث شده است كه اولين انتخاب براي ساختن پل­ها، هواپيما­ها وحتي سفينه­هاي فضايي باشند. تنها مشكل اين است كه بزرگ­ترين نانو لوله­ای كه در آزمايشگاه ساخته مي­شود تنها چند ميلي متر است. اما اين مسئله باعث شده كه درمورد ماشين­هاي كوچك، نانو لوله­های كربني ايده آل باشند. يكي از مشكلاتي كه بر كيفيت ابزار[11] تاثير منفي مي­گذارد، ساييدگي قسمت­هاي بسيار كوچك آن­ها می­باشد كه در هر ثانيه هزاران بار اتفاق مي­افتد. اما در ياتاقان­هاي ساخته شده از نانو لوله­ها تقريبا هيچ گونه اصطحكاكي وجود ندارد. نانو لوله­های تك ديواره از ديواره­هاي استوانه­اي گرافین به قطر تا نانو متر تشكيل شدهاست . نوع چند ديواره­اي, ديواره­هاي ضخيم­تري دارد و از چندين استوانه هم محور گرافین كه با فاصله نانو مـتر (در حد فاصله لايه­هاي گرافيت) از هم جدا شده­اند، تشكيل گرديده است . قطر خارجي نانو لوله­ی چند ديواره تا نانومتر و سوراخ داخلي آن در محدوده تا نانو متر قرار دارد و ما بين لايه هاي منفرد گرافيت هيچ گونه نظم سه بعدي وجود ندارد . طول متوسط نانو لوله مي تواند چندين ميكرون باشد.

 1-4 خواص نانو لوله­های کربنی

ساختار تو خالي نانو لوله، سبك بودن آن را به دنبال دارد. استحكام ويژه آن­ها حداقل برابر فولاد است . نانو لوله­ها مقاومت خوبي در برابر مواد شيميايي داشته و از پايداري گرمايي بالايی برخوردارند . اكسايش نانو لوله از دو سر لوله آغاز می­شود. اين عمل باعث باز شدن لوله خواهد شد. انتقال الكترون درآن­ها منحصر به فرد است و در جهت محور شديدا رسانا هستند. رسانايي گرمايي آن­ها در جهت محوري نيز بالا است . نانو لوله­ها از لحاظ كاتاليزوري فعال مي­باشند. آن­ها خاصيت مويينگي بالايي دارند و مي­توانند گاز­ها و مايعات را در خود جاي دهند. برای مثال ذخيره هيدروژن در داخل حفره هاي نانو لوله­های تك ديوارها امكان پذير خواهد بود. از نانو لوله­های چـند ديـواره­ به عنوان الكترود در واكنش­هاي بيو الكترو شيميايي استفاده شده است. نانو لوله­ها مي­توانند واكنش­هاي احياي اكسيژن را كاتاليز كنند. سرعت انتقال الكترون در نانو لوله­ها بيش­تر از الكترود­هاي كربني است]7[.

 1-4-1 خواص مکانیکی

نانو لوله‌ها داراي پيوندهاي محكمي در بين اتم‌هايشان مي­باشند و به همين علت در برابر نيرو­هاي کششي، مقاومت و استحکام زيادي از خود نشان مي­دهند. به عنوان مثال نيروي لازم براي شکستن يک نانو لوله کربني چند برابر نيرويي است که براي شکستن يک قطعه فولاد با ضخامتي معادل يک نانو لوله احتياج است. اما جالب است که بدانيم پيوند­هاي بين اتمي در نانو لوله­‌ها علاوه بر ايجاد استحكام بالا، شكل‌ پذيري آسان و حتي پيچش را در آن­ها ميسر مي­سازد. در حالي که فولاد تنها در برابر نيرو­هاي كششي داراي مقاومت است و براي پيچش انعطاف پذيري لازم را ندارد.

در بررسي كاربرد نانو لوله‌­ها و به کار گيري خواص آن­ها ، مي­توانيم به استفاده از اين ترکيبات به عنوان «رشته» در مواد مركب، اشاره كنيم؛ به چنين موادي «كامپوزيت» مي­گويند. ملموس­ترين مثال كامپوزيت «کاه‌گِل» است. كاه‌گِل مخلوطي از «کاه» و «گِل» است که در آن، كاه به عنوان رشته­هايي كه استحكام و انعطاف پذيري بهتري نسبت به گل دارد، پراكنده شده است تا مانع از ترك خوردن آن شود. گل را اصطلاحا «زمينه» مي­ناميم. نانو لوله­ها نيز چون استحكام و شكل پذيري خوبي دارند، ‌در مواد مركب با زمينه­‌هاي فلزي، پليمري و سراميكي استفاده مي­شوند. اما مهم­ترين فاكتوري که كه باعث برگزيدن نانو لوله به عنوان رشته در مواد مركب (كامپوزيت) شده است، وزن كم آن است ، در حالي که استحكام آن بالاست. از مهم­ترين موارد استفاده­ی چنين مواد مركبي مي­توان به بدنه­یهواپيما و هليكوپتر و راکت­های تنیس و... اشاره كرد.

 1-4-2 خواص فیزیکی

مهم­ترين خاصیت فیزیکی نانو لوله­ها، «هدايت الكتريكي» آن­ها است. هدايت الكتريكي نانو لوله­ها بسته به زاويه و نوع پيوند­ها، از دسته‌اي به دسته­ی ديگر كاملا متفاوت است. هر اتم در جايگاه خود در حال ارتعاش‌ است، وقتي كه يك الكترون (يا بار الكتريكي) وارد مجموعه­اي از اتم­ها مي­شود، ارتعاش اتم­ها بيش­تر شده و در اثر برخورد با يک­ديگر بار الكتـريكي وارد شده را انتـقال مي­دهند. هرچه نظم اتم­ها بيش­تر باشد، هدايت الكتريكي آن دسته از نانو لوله­‌ها بيش­تر خواهد بود. براي مثال نانو لوله نوع آرمچیر بار از مس رسانا­تر است، در حالي که نوع زيگزاگ و نوع کایرال می­توانند فلز یا نيمه رسانا باشند. خاصيت نيمه رسانایی نانو لوله­ها بسته به نوع آن­ها تغییر می­کند.

  1-5 معایب در نانو لوله­های کربنی

از جمله مهم­ترین معایب در نانو لوله­های کربنی می­توان از تغییر شکل خمش­ها و اتصالات نانو لوله­ای نام برد که ناشی از جایگزین شدن یک شش ضلعی با پنج ضلعی و یا هفت ضلعی می­باشند. گروه دیگری از معایب که در نانو لوله­های کربنی با آن مواجه می­شویم ناشی از ناخالصی­ها می­باشند که در حین فرآیند رشد نانو لوله ویا بعد از رشد و شکل گیری نانو لوله ایجاد می­شود. از جمله این ناخالصی­ها می­توان به ذرات کاتالیزوری اشاره کرد. مثلا در طول فرآیند رشد و شکل گیری نانو لوله، ممکن است نانو لوله از داخل یک محفظه و یا اتاقکی که نقش کاتالیزور را بر عهده دارد عبور کند که در طی این عمل ممکن است ذراتی از خود این محیط و یا اتاقک به درون محصول تولید شده نفوذ کند که به عـنوان ناخالصی در نظر گرفته می­شود]7[.

 1-6 روش­های تولید نانو لوله­های کربنی

همان طورکه ذکر شد تا قبل از سال 1991 مشاهده و توليد انواع نانولوله­هاي کربني گاهگاهي گزارش مي­شداما آن چه اکثر دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند سهم بزرگ ايجيما در معرفي نانو لوله­هاي کربني به دنيا و جامعه­ي علمي قابل توجه است [8]. ايجيما كه متخصص ميكروسكوپ آزمايشگاه بود، آزمايشي انجام داد که سهم بسزایی در توسعه نانو تكنولوژي داشته است. وي كه به دست­كاري و تغيير روش­هاي ارائه شده توسط محققين موسسه فيزيك هسته­اي ماكس پلانک جهت توليد فولرين مشغول بود، دو الكترد گرافيت را به جاي اتصال در فاصله كمي از يك­ديگر قرار داد و بين آن­ها قوس الكتريكي برقرار كرد. اين آزمايش سبب شد كه وي به طور كاملا اتفاقي نانو لوله­های كربني را كشف كند. اهميت روز افزون اين مواد در صنعت به دليل خواص مكانيكي و الكتريكي جالب و متنوع آن­ها است. پيش بيني مي­شود كه اين مواد بتوانند در بسياري از ساختار­هاي نانو متري آينده به كار روند. همان طور که در بخش­های قبل نیز اشاره شد، دو نوع ساختار متفاوت نانو لوله كربن وجود دارد، كه از بقيه اشكال آن تا حدودي متمايز است:

 1. نانو لوله تك دیواره
 2. نانو لوله چند دیواره

این دو مورد و خصوصا نوع تك دیواره آن صرفا به دليل سادگي توجه پژوهشگران بيش­تري را به خود جلب كرده است. نانو لوله تك دیواره از يك ورقه­ي گرافيت پيچيده به صورت استوانه به وجود آمده كه دو سر آن به حالت كروي مسدود است. نوع چند دیواره از تعدادی نانو لوله تك دیواره به وجود آمده كه درون هم قرار دارند.

نانو لوله­هاي کربني عموما به وسيله سه روش اصلي که عبارتند از تخليه قوس الکتريکي[12]، تبخير ليزري[13] و رسوب گذاري بخار شيميايي[14]، توليد مي­شوند. در روش تخليه قوس الکتريکي که تقريبا براي همه تکنيک­ها مشترک است، از تخليه الکتريکي در بخار موجود ميان دو الکترود در حضور کاتاليزور يا بدون آن استفاده مي­شود. نانو لوله­ها از بخار کربن به شکل خودآرا توليد مي­شوند. در ادامه به توصیف کاملی از این روش می­پردازیم. در روش تبخـير ليزري، يک اشعه ليزر پالسي يا پيوسته با توان بالا به توده­اي از کربن (متشکل از ترکيبات گازي کربن) تابيده مي­شود. در حال حاضر به کمک روش تبخير ليزري امکان توليد مقادير اندکي از نانو لوله­هاي خالص وجود دارد، در حالي­که با استفاده از روش­هاي تخليه قوس الکتريکي، امکان توليد مقادير بيش­تر اين ماده وجود دارد، اما درجه خلوص آن­ها پايين­تر است. در روش رسوب گذاري بخار شيميايي احتمال توليد نانو لوله­هاي کربني تک ديواره بيش­تر از چند ديواره بوده و نانو لوله­هاي کربني تک ديواره توليد شده در اين روش داراي بازه قطري بزرگي بوده و به سختي قابل کنترل است. از طرف ديگر اين روش ساده و از نقطه نظر اقتصادي در توليد انبوه آن­ها، مناسب­تر از ديگر روش­ها است]7[.

 1-6-1 روش قوس الكتريكي

روش قوس الكتريكي همان روشي است كه توسط سوميو ايجميا براي اولين بار به كار برده شد، با اين وجود مقدار محصول به وجود آمده در اين روش بسيار پايين است. ولي در روش رسوب گذاري بخار شيميايي مي­توان محصول بيش­تري را به دست آورد. به همين دليل پيش بيني مي­شود كه در آينده براي توليد انبوه نانو لوله­ها در مقياس صنعتي به كار رود.

در روش قوس الكتريكي از دو الكترد گرافيت استفاده مي­شود و آن­ها را در فاصله كمي از يك­ديگر قرار مي­دهند به خاطر اين كه خلوص به دست آمده در روش ايجيما بسيار پايين بود جرنت[15] وهمكار انش در سال 1997 به دست­كاري روش به كار رفته توسط ايجما پرداختند و با بهينه كردن پارامتر­هاي توليد توانستند نانو لوله­هاي تك ديواره با خلوص و راندمان بالا به دست آورند. آن­ها از آند گرافيتي با قطر و طول ميلي متر و همچنين الكترود ديگري با قطر و طول ميلی متر به عنوان كاتد استفاده كردند و نيز براي به دست آوردن نانو لوله تک دیواره ميان آند كاتاليست نیکل پرگرديد. عمود بودن يا در امتداد هم قرار داشتن كاتد و آند تاثير چنداني در سنتز ندارد. براي اجراي قوس الكتريكي بايد محيط اطراف دستگاه را ابتدا خلا كرده و سپس در فشاري پاييناز هليوم و يا آرگون كه گاز­هاي بي اثر هستند پر كنيم. يكي از عوامل مهم در سنتز نانو لوله­ها به روش قوس الكتريكي پايداري قوس الكتريكي اعمال شده و نيز مقدار شدت جريان و ولتاژ است كه مي­تواند در مقدار محصول به دست آمده موثر باشد. در صورتي كه محصول مورد نظر نانو لوله­های چند دیوارهباشد ديگر اجباري در استفاده از كاتاليزور نداريم.

با اينكه محصول به دست آمده توسط روش قوس الكتريكي به خاطر محدود بودن وسايل آزمايش بسيار كم است، اين روش توسط بسياري از پژوهشگران اجرا مي­شود؛ زيرا مقدار محصول براي يك كار تحقيقي روي نانو لوله اهميت خاصي ندارد بلكه آن چه مهم است خلوص محصول و كامل بودن ساختار آن است. روش قوس الكتريكي تا حد زيادي اين مشكل را بر طرف مي­كند و اما مشكل ديگر در روش قوس الكتريكي تكنيك خلا است كه در بسياري از آزمايشگاه­هاي سطح پايين امكان آن وجود ندارد و نيز استفاده از هليم و آرگون كه هر دو گازهاي گراني هستند، هر چند در بعضي از روش­ها از گاز هيدروژن استفاده شده است ولي اين مورد تاثير چنداني نداشته و مشكل به وجود آمده ديگر امكان انفجار و خطرات

جانبي هيدروژن است.

پايداري قوس الكتريكي عامل مهمي در سنتز به شمار مي­آيد با اين وجود استفاده از يك منبع تغذيه مستقیم مي­تواند تاثير خوبي در سنتز داشته باشد. هر چند اندازه شدت جريان نسبت به اختلاف پتانسيل بيش­تر باشد، شرایط بهتر است ولی رسیدن به چنین جریان­هایی بسیار مشکل است.

 1-6-2توليد نانو لوله­هاي کربني چندديواره

چنان چه هر دو الکترود از گرافيت انتخاب شوند محصول عمده نانو لوله­هاي چند ديواره خواهد بود، اما علاوه بر نانو لوله­هاي چند ديواره، محصولات جانبي ديگري همچون فولرين­ها، کربن­هاي بي­شکل[16] و سطوحي از گرافيت نيز تشکيل مي­شوند. در اين جا به دو روش توليد نانو لوله­هاي چنـد ديـواره در محيط­هاي مختلف مي­پردازيم.

 1-6-2-1 روش میدان مغناطیسی

يكي از موضوعات و پارامتر­هاي مهم براي پژوهشگراني كه می­خواهند از نانو لوله­ها استفاده كنند خلوص محصول است و همچنين اين كه در سطح مقدار بيش­تري نانو لوله قرار گرفته باشد، تا بتوانند آزمايش­هاي كيفي خود را با دقت بالاتري انجام دهند. در روش قوس الكتريكي هنگام ايجاد قوس در اطراف كاتد و آند به دليل اختلاف پتانسيل و جريان، دما تا حد قابل توجهي بالا مي­رود، اين مقدار به اندازه­اي است كه گرافيت (در حالت كلي كربن) روي آند بخار شده و سپس روي كاتد می­نشيند. از آن جا كه در اطراف كاتد و آند گاز قرار دارد، اين افزايش دمـا بر گاز نيز اثر گذاشته و دماي آن را افزايش مي­دهد و در نتيجه در اطراف محيط نه به شكل گاز بلكه به شكل حالت چهارم ماده (پلاسما) به وجود می­آید. دليل این كه پلاسما را حالت جديدي از ماده مي­ناميم اين است كه از تركيب يون­هاي مثبت و منفي اتم­هاي خنثي به وجود آمده است. با افزايش دما تعداد اتم­هاي خنثي كاهش يافته در حقيقت ميزان بارهاي آزاد افزايش مي­يابد.

اما نكته­ی مهم در پلاسما اثرات ميدان مغناطيسي بر آن­ها است. به وسيله ميدان مغناطيسي مي­توان پلاسما را در يك منطقه محصور كرد. اين جلوگيري از برخورد پلاسما با ديواره ظرف كه در راكتور گداخت گرمائي از آن استفاده مي­شود مي­تواند در سنتز نانو لوله­ها بسيار موثر واقع شود. فرض كنيد اطراف الكترود­هاي گرافيتي را با يك ميدان مغناطيسي حاصل از چهار آهن­ربا احاطه كنيم، در اين صورت وجود ميدان سبب مي­شود پلاسما­ي به وجود آمده به ديوار­ها برخورد نكند و فقط در محدوده­ي گرافيت­ها دما افزايش مي­يابد كه اين امر باعث كمك به تبخير بهتر وسريع­تر آند مي­شود و در كل سنتز حالت بهتري به خود مي­گيرد. در این مورد دیگر جنس ظرف اهمیت ندارد.

 1-6-2-2 روش یون زدوده آبی[17]

برخي از محققان در جهت تلاش براي حذف تكنيك خلا و هم چنين گاز­هاي گران قيمت هليوم و آرگون

به روش­هاي جديدي دست يافته­اند، از اين موارد مي­توان به قرار دادن الكترود­ها در نيتروژن مايع اشاره كرد، كه خود پر خطر است. آب چون يكي از مـوادي است كه به وفور در طبيـعت يافت مي­شود، مي­تواند به راحتي مورد استفاده قرار گيرد. البته آبي كه در ساخت نانو لوله­ها استفاده مي­شود، از نوع يون زدودهاست كه از عبور جريان به مقدار زيادي جلوگيري مي­كند. اين آب كه معمولا در صنعت ميكرو الكترونيك كاربرد زيادي دارد را مي­توان به راحتي با استفاده از دستگاه­هاي رزين در آزمايشگاه­هاي شيمي به دست آورد و معمولا نيروگاه­ها از اين آب استفاده مي­كنند. خصوصيت جالب در مورد آب يون زدوده اين است كه خاصيت عبور ندادن جريان در آن به راحتي از دست نمي­رود. سنتز در آب مي­تواند هزينه­ي آزمايش را تا حد قابل توجهي كاهش دهد، ولي مقدار و درجه خلوص نانو لوله­های به وجود آمده در اين آزمايش بسيار پايين است خصوصا اين كه مقداري از نانو لوله­ها ممكن است در آب به صورت مخلوط وارد شود، كه البته مي­توان با يك روكش گرافيتي از آن جلوگيري كرد. شكل الكترود­ها و حالت قرار گرفتن آن­ها در سنتز قوس الكتريكي بسيار انعطاف پذير است. تا كنون با آزمايش­هایي كه به وسيله اين روش صورت گرفته حتي در زمان­هايي كه از كاتاليزگر­ها استفاده شده است ، محصول از نوع چند دیواره بوده و اين خاصيت آب در تشكيل نانو لوله­هاي چند دیواره است.

 1-6-2-3 روش ساخت نانو لوله­های كربني ابر رسانا

پژوهشگران نانو لوله­های كربني تك ديواره يك بعدي خلق كرده‌اند كه علاوه بر ويژگي­هاي ابر رسانايي‌، پتانسيلي براي زير بناي نسل جديد الكترونيك‌­هاي بسيار ريز هستند. پژوهش­هاي قبلي اين احتمال را داده­اند كه دسته­اي از نانو لوله­ها( در اصل صفحات گرافيتي که در اندازه اتمي كه درون استوانه­اي به دور هم پيچيده­اند) هنگامي كه روي هم انباشته مي­شوند رفتار ابر رسانايي‌ نشان مي­دهند.

پژوهش­هاي شنگ[18] و تنگ[19] فيزيكدانان موسسه علم و نانو تكنولوژي دانشگاه هنگ كنگ نشان داده است كه تك نانو لوله­های مجزاي يك بعدي نيز مي­توانند ابر رسانا باشند. شنگ درمصاحبه با روزنامه بين المللي یونایتد پرس[20] اظهار داشته " اين لوله­ها يك بعدي هستند. بنابراين ما با وجود يك بعدي بودن ابر رسانايي را نشان داده­ايم و اين اولين باري است كه تا به حال مشاهده شده است و از جهاتي مرز جديدي است زيرا ما داريم پديده يك بعدي بودن را مي­بينيم. ما در دنياي سه بعدي زندگي مي­كنيم و روي يك بعدي بودن تامل كرده­ايم و اكنون پديده يك بعدي بودن يك حقيقت شده است ." آن­ها نانو لوله­ها را درون حفرات يك كريستال زئوليت رشد دادند كه همانند شابلون و يا قالب عمل مي­کند و براي تشكيل لوله­ها ابتدا دما را تا کلوین و سپس تا کلوین بالا بردند.

كربن يكي از متداول­ترين و مهم­ترين عناصر مي­باشد. الماس كربن خالص است. اعتقادي بر ابر رسانايي كربن خالص وجود ندارد. اما اين كشف نشان مي­دهد، كه صفحات كربن اگر به لوله­هایی به حد كافي كوچك شكل داده شوند، مي­توانند خواصشان را تغيير دهند. کربن خالص می­تواند در مقیاس نانو ابر رسانا باشد. محدوديت­هاي فيزيكي سيليكون تلاش­هاي انجام گرفته براي كوچك كردن اندازه كامپيوتر­ها، افزايش قدرت محاسباتي آن­ها و كاهش مصرف برقشان را با مشكل مواجه كرده است. اندازه بسيار كوچك نانو لوله­ها ( فقط چند صد يا چند هزار اتم) و خواص الكترونيكي چند منظورشان، آن­ها را كانديداي خوبي براي انتخاب در جا­هايي كه سيليكون مساله ساز است ساخته است.

1-7 کاربرد­های نانو لوله­های کربنی

كشف نانو لوله­هاي چند ديواره در سال 1991، موجب شده است كه فعاليت­هاي تحقيقاتي گسترده­اي در علوم به بحث نانو ساختار­هاي كربني و كاربرد­هاي آن­ها اختصاص يابد. دليل عمده اين مسئله تكامل ساختاري مورد انتظار آن­ها، اندازه كوچك، چگالي كم، سختي بالا، استحكام بالا (استحكام كششي خارجي ترين دیواره­ي يك نانو لوله كربني چند ديواره تقريبا ً برابر بيش­تر از آلومينيوم است) و خواص عالي الكتريكي آن­ها است. در نتيجه نانو لوله­هاي كربني ممكن است به طور گسترده در تقويت مواد، صفحه نمايش مسطح با انتشار ميداني، حسگر­هاي شيميايي، دارو رساني و علم نانو الكترونيك كاربرد يابند. در ادامه به مواردي از كاربرد­هاي نانو لوله­هاي كربني اشاره خواهد شد.

 1-7-1 به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت­ها

توزيع يكنواخت نانو لوله­‌ها در زمينه كامپوزيت و بهبود چسبندگي نانو لوله‌ با زمينه در فرآوري اين نانو كامپوزيت‌ها از موضوعات بسيار مهم است .نانو لوله­ها یکی از مستحکم­ترین مواد به شمار می­روند. این موضوع، کاربرد نانو لوله­های کربنی را به عنوان ماده­ی پر کننده در تولید نانو کامپوزیت­ها به خوبی روشن می­سازد. کامپوزیت­های با پایه نانو لوله­ی کربنی دارای نسبت استحکام به وزن بالا هستند و مصارف گسترده­ای را در صنعت خواهند داشت. خواص رسانايي يا حفاظت در در برابر اشعه نانو لوله­ها مي­تواند براي کامپوزيت­ها ارزشمند باشد.

 

1-7-2 استفاده در نمايشگر­هاي تشعشع ميداني

يكي از مشكلات دستگاه­هاي نشر ميدان امروزي، عدم پايداري ميدان­هاي توليدي در بازه­هاي زماني طولاني است. اين مشكل را مي­توان با استفاده از نانو لوله كربني حل نمود. مقالات زیادی که در رابطه با كاربرد­هاي نشر ميدان نانو لوله­هاي كربني منتشر شده است، اهميت این موضوع را نشان می­دهد. براي مثال، مزاياي استفاده از نمايشگر­هاي توليد شده با نانو لوله كربني نسبت به نمايشگر­هاي كريستال مايع، سرعت واكنش بالاتر نسبت به محرك­هاي الكتريكي، مصرف انرژي كم­تر، درخشندگي مناسب­تر، ميدان مغناطيسي پايين در هنگام روشن كردن دستـگاه و دماي كاري بالاتر است. بر پايه همين مزيت­ها، شركت­هايي مانند سامسونگ و نک نمايشگر­هاي رنگي با استفاده از نانو لوله كربني را توليد كرده است. تلويزيون­هاي ساخته شده با اين تكنولوژي در اوايل سال 2006 روانه بازار شد.

 

1-7-3 استفاده در صنعت الكترونيك

نانو لوله­ها به ميزان قابل توجهي سخت و قوي بوده و هادي جريان الكتريسيته و گرما مي­باشند. اين خواص سبب استفاده از اين مواد در صنعت الكترونيك شده است. نانو لوله­هاي كربني سيم­هاي مولكولي بزرگي هستند كه الكترون مي­تواند آزادانه در آن حركت كند و رفتار آن­ها پيچيده است. در اين راستا رفتار نانو لوله­هاي چند ديواره بسیار پيچيده­تر از تـك ديواره است زيـرا لايه­هاي كنـاري روي يك­ديـگر تأثير مي­گذارند.

مدل سازي چنين اثراتي از موضاعات تحقيقاتي در حال حاضر مي­باشد. محققان اميدوارند كه ابعاد سيم­ها يا قطعات را از طريق جايگزيني با نانو لوله به حدود نانو متر يا كم­تر برسانند. اين قطعات در كنار مدارات الكترونيكي مي­توانند خيلي سريع­تر و با توان كم­تر از مدارات كنوني كار كنند. لامپ­هاي توليد شده به وسیله نانو لوله­هاي كربني هزينه توليد كم­تري دارند. به علاوه عمر طولاني­تر و ثبات رنگ بيش­تر نسبت به لامپ­هاي معمولي، از مزاياي ديگر اين لامپ­ها است.

 1-7-4 ذخيره كننده و پيل سوختي

نانو لوله­ها، ساختار­هاي كربني توخالي هستند. بنابراين، امكان قرار دادن مواد خارجي در داخل آن­ها وجود دارد. به طور مثال، با قرار دادن فلزات درون نانو لوله­ها مي­توان خواص الكتريكي اين مواد را بهبود بخشيد. تحقيــقات نشان داده است كه نانو لوله­هاي باز، مثـل يـك ني توخالي عمل مي­كنند. اين ني­هاي مولـكولي مي­توانند به وسيله عمل موئينگي و تحت شرايط خاص، برخي عناصر را به درون خود بكشند.

همچنين نانو لوله­هاي كربني براي ذخيره نمودن سوخت­هاي آلكاني و هيدروژن و ايجاد پيل­هاي سوختي نيز مورد بررسي قرار گرفته­اند. ذخيره­ي هيدروژن در داخل نانو لوله­هاي كربني تك ديواره امكان پذير است. ظرفيت جذب هيدروژن نانو لوله­هاي تك ديواره ساخته شده حدود 3 تا 5 درصد وزني نانو لوله­ها است. بنابراين در مقايسه با ديگر انواع ذخيره ساز­هاي هيدروژن نظير سيستم هيدروژن مايع، هيدروژن فشرده، هيدريد­هاي فلزي و سوپر كربن اكتيو، سيستم نانو لوله­اي كربني و خصوصا نانو لوله­هاي تك ديواره، بهترين انتخاب براي اهداف مورد نظر بوده و مي­تواند به عنوان سيستمي سبك، فشرده، نسبتا ارزان، ايمن و با قابليت استفاده مجدد در ذخيره سازي هيدروژن مورد استفاده قرار گيرد.

 1-7-5 ساخت نانو ماشين ها

نانو لوله­هاي كربني همچين براي استفاده در ساخت نانو ماشين­ها پيشنهاد شده­اند. نانو لوله ها به طور مناسبي با ساخــتار­هاي مختـلف جانشين شده­اند كه مـي­توانند به عنوان محـور­ها در نانو ماشين­ها عمل كنند. ممكن است، نانو لوله­هاي مختلف با هم­ديگر تشكيل چرخنده دهند تا حركت چرخشي مختلفي را انتقال دهند. اين امر از طريق ساختن دنده­هاي چرخدنده بر روي نانو لوله­ها مي­تواند انجام شود.

 1-7-6 تهيه الياف

پژوهشگران موسسه نانو تک در تگزاس، در زمينه تهيه الياف از نانـو لوله­هاي کربني به پيشرفت­هاي چشمگيري دست يافته­اند اين الياف محکم و فوق العاده انعطاف پذير بوده و از نظر حرارتي و الکتريکي رساناست. از ايـن اليـاف براي توليد نخ­هاي فلامينتي استـفاده مـي­کنند ومـي­توانند جايگزين الياف معمولي در زمينه فيلتر­ها، جليقه­هاي نجات،لباس­هاي ضد اشتعال، منسوجات الکترونيکي، ساخت ماهيچه­هاي مصنوعي و ابر خازن­ها شوند. اين الياف به علت ويژگي­هاي نانو لوله­هاي کربني به عنوان موادي دوست­دار محيط زيست که به مصرف بهينه­ي انرژي نيز کمک مي­نمايند شناخته شده­اند.

 [1]Nanous

[2]CNs

[3]L. V. Radushkevich

[4]V. M. Lukyanovich

[5]Iijima

[6]Multi-wall carbon nanotubes (MWCNs)

[7]Bethune

[8]Single-wall carbon nanotubes (SWCNs)

[9]Chirality

[10]TCVD

[11]MEMS

[12]Arc discharge

[13]Laser ablasion

[14]Chemical vaper deposition

[15]Journet

[16]Amorphous carbon

[17]Under de-ionized Water

[18]Sheng

[19]Tang

[20]United Press


مبلغ واقعی 51,960 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,450 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 317

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب