تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8302
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335192

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری ...


ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده... 1

پیشگفتار.. 2

مقدمه.. 3

1-1- طرح مسئله.. 6

2-1- اهداف تحقیق........................... 11

3-1-سؤالات اصلی تحقیق....................... 13

4-1- فرضیات تحقیق.......................... 13

5-1- پیشینه تحقیق.......................... 13

5-1-1-مجموعه مقالت(پیشینه تحقیق)...... 15

6-1- روش تحقیق............................. 16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2-تعریف و مفهوم گردشگری.................. 19

2-2-توریست................................. 19

3-2-تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی......... 19

4-2-مفهوم بافت قدیم شهری................... 20

5-2-تعریف انواع بافت....................... 20

6-2-نظریه های گردشگری در ایران و جهان...... 21

7-2-نگرش ها و دیدگاهها در موردبافت قدیم.... 22

7-2-1-نگرش موزه ای......................... 22

7-2-2-نگرش سلولی........................... 23

7-2-3-نگرش ارگانیستی(ارگانیکی)............. 24

8-2- مکاتب و نظریات در مورد بافت قدیم...... 25

8-2-1-نظریه اوژن ویوله سودو................ 25

8-2-2-نظریه جان راسکین..................... 25

8-2-3-نظریه محافظه کاران................... 25

8-2-4-نظریه رادیکال........................ 26

8-2-5-نظریه عقلانی.......................... 26

9-2-صنعت گردشگری در جهان................... 26

10-2-اولویت های گردشگری و گردشگرها در ایران27

11-2-تجارب جهانی در مورد بافت قدیم......... 28

11-2-1-کشور ایتالیا........................ 29

12-2-تجارب ایرانی در مورد بافت قدیم........ 29

12-2-1-بافت یزد............................ 29

12-2-12-تجربه منطقه 12 تهران................ 29

13-2-جایگاه ایران در گردشگری جهانی......... 30

14-2-بافت قدیمی شهرهای ایران............... 30

15-2-توسعه درون شهری....................... 31

16-2-انواع گردشگری......................... 31

17-2-جاذبه های گردشگری..................... 32

18-2 گردشگری و توسعه پایدار................ 32

19-2-موانع اجتماعی و خدماتی،اجرایی در بخش گردشگری 34

20-2-تأثیرات اقتصادی-اجتماعی توریسم(توریسم و ایجاد اشتغال) 34

21-2-شهرهای خشک ایران و قابلیت های توریستی آن 35

22-2-نومونه ای از عناصر مشخص و اصلی شهر در دوره ایرانی-اسلامی35

22-2-1-مسجد................................ 35

22-2-2-بازار............................... 37

22-2-3-ارگ و بارو.......................... 38

22-2-4-کاروانسراها......................... 39

22-2-5-محله ها............................. 40

22-2-6-آب انبارها.......................... 40

23-2-بررسی جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر امروز.................................. 41

24-2-شناخت عناصر، ومحوطه های با ارزش تاریخی-فرهنگی،کالبدی-مذهبی........................................... 42

25-2-تدقیق اهداف کلی ساماندهی و مداخله در بافت قدیم43

26-2-نقاط­ضعف و راهکارهای احیاء بافت قدیم... 45

27-2-روش های مرمت شهری..................... 45

28-2-نقاط ضعف.............................. 46

29-2-راهکارها جهت تجدید حیات و باز زنده سازی46

30-2-گردشگری شهری و آثار آن بر سیما و فضای شهری47

31-2-ضمانت توسعه پایدار گردشگری شهری با حفاظت بافت های قدیمی50

32-2-بافت قدیمی فرهنگ نامه آموختنی یا واژگان دور ریختنی53

33-2-اجزا و عناصر شهری بافت قدیمی.......... 54

33-2-1-چگونگی تغییر و تحولات بافت قدیم...... 57

34-2-مدلSWOT ............................. 59

 فصل سوم: منطقه مورد مطالعه

1-مطالعات جغرافیایی شهر سمنان.............. 63

1-3-موقع جغرافیایی شهرستان سمنان........... 63

2-3-موقع جغرافیایی شهر سمنان............... 65

3-3-زمین شناسی منطقه مورد مطالعه........... 65

3-3-1-گسل ها............................... 66

3-3-1-1-گسل سمنان.......................... 66

3-3-2-ناهمواری ها.......................... 66

3-3-2-1-عوارض زمین......................... 66

3-3-2-2-شیب................................ 66

3-3-3-توپوگرافی............................ 67

4-3- مطالعات اقلیمی........................ 67

5-3-بررسی پارامترهای اقلیم شناسی در شهر سمنان 67

5-3-1-دما.................................. 68

5-3-2-یخبندان.............................. 68

5-3-3-میزان بارندگی........................ 69

5-3-4-رطوبت نسبی........................... 70

5-3-5-وضعیت باد............................ 72

5-3-5-1-گلباد سمنان........................ 72

6-3-طبقه بندی اقلیمی....................... 73

7-3-پوشش گیاهی............................. 74

8-3-منابع آب............................... 74

8-3-1-منابع آب زیرزمینی.................... 74

8-3-1-1-قنات............................... 74

8-3-1-2-چاه................................ 75

8-3-1-3-چشمه............................... 75

8-3-2-منابع آب سطحی........................ 75

9-3-معادن.................................. 76

2-ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه....... 76

10-3-تغییرات و تحولات جمعیتی در شهرستان و شهر سمنان 76

11-3-بررسی ساختار سنی جمعیت شهر سمنان...... 77

11-3-1-بعد هرم سنی......................... 78

12-3-ترکیب جمعیت در بافت قدیم.............. 79

12-3-1-ترکیب سنی و جنسی بافت قدیم شهر سمنان80

13-3-ساختمان جنسی جمعیت.................... 80

14-3-بررسی تعداد و بعد خانوار در شهر سمنان. 81

15-3-ویژگی های کیفی جمعیت.................. 81

15-3-1-زادو ولد............................ 81

15-3-2-مرگ و میر........................... 81

15-3-3-مهاجرت.............................. 81

15-3-4-ازدواج و طلاق........................ 82

16-3-نظام استقرار ساکنین بافت قدیم شهر سمنان82

16-3-1-روند جابجایی جمعیت درون شهری در بافت قدیم 82

17-3-تحولات جمعیتی.......................... 83

3-ویژگی انسانی منطقه مورد مطالعه........... 84

18-3-بررسی­وضعیت درصد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی84

19-3-ساختار اقتصادی سمنان.................. 85

20-3-نسبت جمعیت فعال و بیکاران شهر سمنان... 86

21-3-ویژگی بخش های اقتصادی................. 87

21-3-1-کشاورزی............................. 87

21-3-2-صنعت و معدن......................... 89

21-3-3-خدمات............................... 89

22-3-گردشگری در شهر سمنان.................. 90

22-3-1-تعداد جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل ها در استان سمنان...................................... 90

23-3-بررسی میزان و انواع مشاغل دربافت قدیمی سمنان 91

23-3-1-بررسی مشاغل و اصناف قدیمی در بازار سمنان93

24-3-وجه تسمیه شهر سمنان................... 94

25-3-شناخت و تحلیل ساختار کالبدی بافت قدیم در برابرجدید(شهر سمنان)..................................... 96

26-3-جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهر سمنان... 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.................................... 103

1-4-معرفی داده ها......................... 103

2-4-پیدایش شهر سمنان...................... 103

2-4-تعیین محدوده بافت بافت قدیمی شهر سمنان105

3-4-شناخت و معرفی ساختار بافت قدیمی شهر سمنان105

4-4-شناخت عناصر،فضاها و محوطه های با ارزش­تاریخی-فرهنگی،کالبدی ومذهبی................................................ 109

4-4-1-ارزشمندی بناها بر اساسفرهنگی و اجتماعی 110

4-4-2-ارزشمندی بناها به دلیل دارا بودن جنبه هایی از مهارتهای ویژه در ساخت بنا........................................ 110

4-4-3-ارزشمندی بنا به دلیل تعلقات آیینی و نمادین و ارتباط با آداب و سنن ملی و مذهبی................................. 110

4-4-4-ارزشمندی بناهای قدیمی به دلیل قابلیت استفاده از آن برای عملکرد امروزی.......................................... 110

5-4-عناصر ارزشمند بافت قدیمی از نظر باستان شناسی و علمی 111

5-4-1-قلعه ها............................. 111

5-4-2-برج................................. 114

5-4-3-آتشگاه.............................. 115

5-4-4-کاروانسراها و رباط­ها................ 115

5-4-5-تیمچه ها............................ 117

5-4-6-دارالحکومه.......................... 118

5-4-7-ارگ................................. 118

5-4-8-مساجد............................... 120

5-4-9-مدارس قدیمی......................... 125

5-4-10-امامزاده و بقاع متبرکه............. 125

5-4-11-آرامگاه­ها و معابر.................. 134

5-4-12-بازارها............................ 137

5-4-13-حمام­ها............................. 142

5-4-14-آب انبارها......................... 145

5-4-15-آسیاب های آبی...................... 150

5-4-16-میادین و راسته های شهر سمنان....... 150

5-4-17-معابر بافت قدیم.................... 151

5-4-18-محله ها............................ 153

5-4-19-نمونه ای از خانه های قدیمی......... 153

5-4-19-1-خانه های قدیمی فامیلی............ 153

5-4-19-2-خانه قدیمی دکتر معتمد............ 154

5-4-19-3-خانه قدیمی رنجبران............... 154

5-4-19-4-خانه قدیمی کلانتر................. 155

5-4-19-5-خانه قدیمی تدین.................. 155

6-4-گذرهای محله ای........................ 155

7-4-شکل توده ساختمانی خانه های قدیمی...... 158

8-4-بررسی چگونگی پراکنش مکان های با ارزش در ساختار کالبدی شهر دیروز وامروز.......................................... 160

9-4-محیط طبیعی و آثار آن بر کالبد بافت قدیمی 163

9-4-1-محیط طبیعی و مصالح ساختمانی بافت قدیم 164

9-4-2-محیط طبیعی و شبکه معابر بافت قدیم... 164

10-4-بررسی نقش و عملکرد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بافت قدیم در ارتباط با شهر.......................................... 165

10-4-1-بررسی نقش اقتصادی بافت قدیم........ 165

10-4-2-بررسی نقش اجتماعی-فرهنگی بافت قدیم. 165

11-4-چرخه احیاء و بهسازی بافت قدیمی سمنان. 166

12-4-میزان تأسیسات و تجهیزات و امکانات رفاهی موجود در بافت قدیم....................................... 167

13-4- تعداد بازدید کنندگان از موزه حمام پهنه(حمام حضرت) 169

2-تجزیه و تحلیل یافته ها................. 169

14-4-بررسی اثرات گردشگری عناصر بافت قدیم.. 169

14-4-1- بررسی اثرات اقتصادی گردشگری عناصر بافت قدیم 169

14-4-2- بررسی اثرات اجتماعی،فرهنگی و مذهبی پتانسیل های گردشگری عناصر بافت قدیم....................................... 171

15-4-تحلیل با استفاده از SWOT ........... 173

15-4-1-عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری در بافت مطالعه شده 173

15-4-2- عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری در بافت مطالعه شده174

16-4-تحلیل نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدها183

17-4-اولویت بندی نهایی.................... 187

فصل پنجم: آزمون فرضیات،پیشنهادات و نتیجه گیری

1-5- آزمون فرضیات ............................ 193

2-5-تنگناها ومشکلات............................ 195

3-5- پیشنهادات................................ 196

نتیجه گیری.................................... 200

 فهرست جداول

عنوان صفحه

 فصل دوم

1-2- کانون ها و قطبهای عمده توریستی جهان... 27

2-2-اولویت های گردشگری در ایران............ 27

3-2-اولویت گردشگران در ایران............... 28

4-2-انواع مکان های گردشگری................. 28

5-2-اثارت مثبت و منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری 35

فصل سوم

1-3- تقسیمات سیاسی شهرستان سمنان سال 1387... 63

2-3-مشخصات ایستگاه شهر سمنان............... 67

3-3-میزان دمای شهر سمنان در طولانی مدت(2005-1965)68

4-3-میانگین و آستانه های بارندگی ماهانه سمنان در طولانی مدت(2005-1965)...................................... 69

5-3-میزان رطوبت سمنان(2005-1965)............ 70

6-3-ساعات آفتابی در شهر سمنان سال 1387...... 71

7-3-طبقه بندی اقلیمهای مختلف در طبقه بندی دمارتن 73

8-3-تعداد و میزان تخلیه سالانه قناتهای دشت سمنان در سال 53الی72........................................... 75

9-3-تغییرات جمعیت شهرستان و شهر سمنان طی سالهای 85-1335 76

10-3-جمعیت به تفکیک گروههای عمده سنی شهر سمنان85-1375 77

11-3-گروههای سنی پنج ساله شهر سمنان سال 138578

12-3-درصد ترکیب سنی جمعیت کشور و شهرستان در سال 1385گروه سنی به درصد....................................... 78

13-3-روند تغییرات جمعیتی بافت قدیمی در مقایسه با کل شهر در فاصله سالهای75-1365............................... 79

14-3-درصد ترکیب سنی جمعیت کشور،استان و شهرستان و شهر سمنان در سال1385.................................... 80

15-3-تعداد و بعد خانوار شهر سمنان طی 1385-1365 81

16-3-وضعیت مهاجران شهرستان سمنان طی دهه 1385-1365 82

17-3-مقایسه تحولات جمعیت شهرستان سمنان طی سالهای1385-134584

18-3-تعداد شاغلین بر حسب گروههای فعالیت اقتصادی1385-135585

19-3-ترکیب جمعیت فعال و غیر فعال شهر سمنان در سال 1385 86

20-3-سطح زیر کشت اراضی کشاورزی شهرستان سمنان و مقایسه آن با استان در سال 1386-1385.....87

21-3-سطح زیر کشت تولید زراعت سالانه شهرستان سمنان و مقایسه با سال 1385....................................... 87

22-3-سطح زیر کشت و میزان تولید و عملکرد محصولات دائمی استان و شهرستان سمنان سال85........................ 88

23-3-مقایسه سطح زیر کشت،میزان تولید محصولات دائمی شهرستان سمنان با استان در سال85.......................... 88

24-3-تعداد بهره برداری انواع دام سمنان و شهرستان در سال1385 89

25-3-وضعیت ناحیه شهرک صنعتی سمنان در سال 1388 89

26-3-تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا بر حسب نوع استفاده در نقاط شهری سمنان......100

27-3-تعداد گردشگران خارجی در طی سالهای 1387-138090

28-3-ویژگی های مشاغل رایج در بازار سمنان سال 1387 91

29-3-وضع موجود کاربری های بافت قدیم به درصد93

30-3-منابع و پتانسیل های موجود گردشگری شهر سمنان 98

فصل چهارم

1-4-میزان تأسیسات و امکانات رفاهی موجود در بافت قدیم سال1388168

2-4-تعداد بازدیدکنندگان در موزه حمام پهنه(حمام حضرت) 169

3-4-تعداد فعالان و غیرفعالان شهر سمنان در سال 1385 170

4-4-ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری عناصر بافت قدیم 174

5-4-ماتریس عوامل مؤثر بر گردشگری عناصر بافت قدیمی 180

6-4-عوامل اصلی تأثیرگذار بر توریسم بافت قدیم عناصر و اجزا فرصتها،تهدیدها در توسعه توریسم از دیدگاه دو گروه مشارکت کنندگان........................................... 183

7-4-اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر(نقاط قوت،ضعف) 187

 فهرست نمودارها

 عنوان صفحه

 فصل دوم

1-2- عوامل مؤثر در ساختار گردشگری.......... 22

فصل سوم

1-3- بارندگی طولانی مدت شهر سمنان(2005-1965م)70

2-3-وضعیت رطوبت نسبی ایستگاه سمنان(2005-1965م) 71

3-3-ساعات آفتابی ماهیانه شهر سمنان سال 1387. 71

4-3-گلباد شهر سمنان در سال 1387............. 72

5-3-تغییرات جمعیتی شهر سمنان طی سالهای 1385-133576

6-3-درصد شهرنشینی شهرستان سمنان در سال 1385. 77

7-3-درصد جمعیت به تفکیک گروههای سنی سال 1385-1375 77

8-3-هرم سنی در سال 1385..................... 79

9-3-تعداد شاغلان شهر سمنان به تفکیک بخشهای اقتصادی در سال 138584

10-3-نسبت درصد اشتغال شاغلان در بخشهای مختلف اقتصادی 138585

 فهرست اشکال

عنوان صفحه

 فصل اول

1-1- گونه شناسی گردشگری شهری............... 9

فصل دوم

1-2-ابعاد گردشگری.......................... 22

2-2-عناصر تشکیل دهنده گردشگری.............. 33

3-2-ماتریسSWOT و نحوه تعیین استراتژی...... 60

4-2-ارزیابی درونی و بیرونی مدلSWOT ....... 60

5-2-شمای برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از SWOT 61

فصل چهارم

1-4-نمودار چرخه احیاء و بازسازی بافت قدیمی. 167

 فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

 فصل سوم

1-3-نقشه موقعیت شهرستان سمنان در استان..... 64

2-3-نقشه وجه تسمیه شهر سمنان در سال 1334.... 95

فصل چهارم

1-4-نقشه ناحیه بندی شهر سمنان.............. 104

2-4-نقشه شهر سمنان ومحدوده بافت قدیم در شهر سمنان 107

3-4- نقشه موقع عناصر موجود در بافت قدیم(شهر سمنان) 157

4-4-نقشه محدوده پراکنش با ارزش بافت قدیم شهر سمنان و بازار(ستون فقرات)..................................... 163

 فهرست عکسها

 عنوان صفحه

 فصل دوم

1-2-نمونه ای از مرمت یکی از عناصر بافت قدیمی در نیاسر 37

2-2-نمونه ای از استفاده کاروانسرا جهت جذب گردشگر 39

3-2-استفاده از حمام کرناسیون به عنوان موزه مردم شناسی(دزفول)جهت جذب گردشگر.......................................... 40

4-2-نمونه ای از ساباط های محلی در نیاسر.... 42

5-2-مرمت مقبره حاج کمال در نیاسر........... 46

6-2-نمونه ای از مرمت آسیاب آبی در نیاسر به منظور جذب گردشگر 47

7-2-احیاء آتشکده زرتشتیان در نیاسر......... 47

8-2-نمونه ای از مرمت آسیاب آبی در نیاسر.... 48

9-2-نمونه ای از بهسازی خانه قدیمی در نیاسر. 49

فصل چهارم

1-4-نماهایی از بافت قدیم شهر سمنان......... 111

2-4-نمایی از دز چرمنه...................... 112

3-4-نمایی از قلعه شرقی پاچنار.............. 112

4-4- نمایی از قلعه غربی پاچنار............. 112

5-4- نماهایی ازداخل و خارج برج چهل دختر.... 114

6-4- نمایی از محل خراب شده آتشگاه سمنان.... 115

7-4-نماهایی از سر در و داخل کاروانسرای ناسار(نیمه مخروب و در حال مرمت)...................................... 117

8-4-نمایی از تیمچه سلطانی.................. 117

9-4-نمایی از دارلحکومه سمنان(خانه کلانتر)... 118

10-4-نمایی قدیمی و جدید دروازه ارگ سمنان و قسمت های مختلف آن120

11-4-تصویر جدید از قسمت وضوخانه و سقف آن و تصویر قدیمی از مسجد امام سمنان........................................... 122

12-4-نمایی از مسجد جامع شهر سمنان.......... 123

13-4-نمایی از منار سلجوقی.................. 124

14-4-نمایی از مسجد جامع زاوغان............. 125

15-4-نمایی از امامزاده یحیی................ 127

16-4-نمایی از امامزاده علی بن جعفر......... 128

17-4نمایی از امامزاده اشرف................. 129

18-4-نمایی از بقاع متبرکه علویان........... 130

19-4-نمایی از سردرهای بقعه متبرکه پیر علمدار132

20-4-نمایی از بقعه متبرکه سید مرسلین....... 133

21-4-نمایی از آرامگاه پیرنجم الدین......... 135

22-4-نمایی از آرامگاه حکیم الهی............ 136

23-4-نمایی از جایگاه قدیمی مقبره طوطی(هیئت حضرت ابوالفضل فعلی)........................................... 137

24-4-نمایی از بازار عمومی و بازار مرده های سمنان 139

25-4-نمایی از بازار شمالی سمنان............ 140

26-4-نمایی از بازار جنوبی سمنان............ 141

27-4-نمایی از بازار جلوخان سمنان........... 141

28-4-نمایی از حمام حضرت.................... 143

29-4-نمایی سر در حمام نخست................. 144

30-4- نمایی سر در حمام ناجی................ 145

31-4-نمایی از قسمت های مختلف یک آب انبار... 146

32-4-نمایی از آب انبار ناسار............... 147

33-4-نمایی از آب انبار کارخانه............. 147

34-4-نمایی از آب انبار توکلی............... 148

35-4-نمایی از آب انبار پاچنار.............. 149

36-4-نمایی از آسیاب آبی.................... 150

37-4-نمایی از میدان شریعتی(تیرانداز سابق).. 151

38-4-نمایی از سر در و ایوان از خانه قدیمی فامیلی 154

39-4-نمایی از خانه قدیمی فامیلی(در حال تخریب) 154

40-4-نمایی از خانه قدیمی دکتر معتمد(قبل و بعد از تخریب)154

41-4-نمایی از خانه قدیمی کلانتر............. 155

42-4-نمایی از خانه قدیمی تدین.............. 155

43-4-نمایی از معابر و ساباط محله های قدیمی. 156

44-4-نمونه ای از سقف های گنبدی منازل قدیمی شهر سمنان159

45-4-نمایی از ایوان خانه های قدیمی......... 159

46-4-نمایی از دالان های خانه های قدیمی...... 160

47-4-نمایی از هشتی خانه های قدیمی.......... 160

 چکیده:

همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ارئه کنند که یکی از این راهکارها برای غلبه بر چنین مشکلاتی،استفاده از منابع فراوان و غنی بود که باعث جذب گردشگر شود تا بتواند حضوری فعالانه داشته و در رقابت با کشورهای دیگر در این عرصه سهمی شایسته و درخور داشته باشند.

البته کشور ایران با توجه به پیشینه تاریخی گرانبها و موقعیت جغرافیایی خود دارای ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی زیادی برای رسیدن به توسعه در زمینه گردشگری می باشد. که برای رسیدن به این اهداف نیاز به تأمین زیرساختهای مناسب، مدیریت بهینه و همکاری دستگاههای ذیربط می باشد تا جامعه ایران بتواند با توجه به ضعف هایی که در این زمینه ها دارد موفق بشود.

بنابراین نباید این مسائل را از برنامه ریزی شهری جدا بدانیم. از بعد اقتصادی، گردشگری به عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی است. زیرا با فراهم کردن زیرساخت ها در این زمینه باعث ایجاد اشتغال، درآمدزایی، ارزش افزوده منابع محیط می شود. که گردشگری نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ ارائه خدمات و همچنین از بعد فرهنگی تأثیرات بسیار مهمی دارد. زیرا باعث اثبات ارزشهای فرهنگی جوامع، معرفی ارزشهای بومی منطقه و گشودن جوامع بر روی مردم جوامع خارجی و توسعه ظرفیتهای مناطق
می شود که به همین دلیل است که نباید مقوله گردشگری را از برنامه ریزی شهری جدا بدانیم.

بافت قدیمی نیز به عنوان یکی از قطبهای گردشگری در شهر سمنان نیازمند توجه و امکان نظر بیشتر بوده تا در گردشگری به نحو مطلوب ایفای نقش نمایند.

که در این راستا فرضیات تحقیق به شرح ذیل تنظیم شده است:

الف) به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای توریستی عناصر و اجزای فرهنگی بافت قدیم(تبلیغات کارا)
می تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه داشته باشد.

ج) به نظر می رسد سرمایه گذاری مناسب (در راستای تأسیسات وتجهیزات زیربنایی) ­می تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری شهر سمنان ایفا نماید.

در این پژوهش سعی شده تا در کنار مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی و استفاده از آمار و اطلاعات سازمان های مختلف و همچنین مقالات و تحقیقات مختلف و در نهایت تجزیه و تحلیل با استفاه از مدلSWOT دیدگاه جامع تری نسبت به مقوله گردشگری کسب گردد. که در این موضوع با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آگاهی از مشکلات راهکارهایی جهت بر طرف کردن آنها ارائه شده که هر چند برنامه و راهکار به تنهایی نمی تواند باعث حل فوری مشکلات باشد.

اما با توجه به برنامه ریزی در این مقوله به خصوص تفکیک نکردن آن از موضوع برنامه ریزی شهری می توان گاهی در جهت کم کردن مشکلات در این زمینه برداشت.

پیشگفتار:

ایران مهد تمدن، سمنان دردانه­ی سرزمین­اش ، یادگار پاک ایران را به رسم عشق به گیتی امروز برای فردای سبزش پیش کش
می کند.این بار هنر با ناقوس الهی­اش تندیس مهربانی گوشه ای از تمدن ایران زمین را از پنجره های کویرش همراه انقلاب تشعشع آفتاب مهر به چهار سوی جهان روانه کرده و کلامش را مزین به تصویر ساخته است. در پهنای چشمان خلقت سمنان، رهنمون با طلوع سپیده دم در جستجوی ناشناخته های سرزمین مهرپرستی رهسپار می شویم تا در این وادی نگاه ره به شفق کشیم و سبکباری
نغمه های عاشقانه"بافت قدیمی- تاریخی " است را از ابتدا به منتهای وجود بشریت سوق دهیم.آنجا که گر شنیدن گم نکنی پژواک ندایی آسمانی از سرزمین بیابانی اش،بلوغ آدمی به هستی بار می دهدکه منادی آزادی انسان در اعصار تاریخ است.

مردمان این تمدن یعنی "سمنان"

آیین اندیشیدن و گفتمان را در هویت ملی،عاریت از مظهر پرستش یکتایی دارند که امروز به دنبال مکشوف ساختن فرهنگ انسانی دیالوگ از انسان فرهنگی روان می گردند تا تولد انسان از آدم را در پرتو استمداد به معماری فرهنگ مردمانی نیک سرشت به نظاره نشینند. در این ره مدنیت در فضایی که بشردوستی آدمی متجلی می شود، هدیه ای از امروز برای فردای دین مجال خواهد شد. به راستی اگر نبود در ژرفای خلوص، تجسم عینی و کالبدی فرهنگ سمنان انگیزه اش دیگر خواهی به منصه ظهور نمی نشست و ار تباط
تک نمایه های انسان در جریان مهر و الفت وزیدن تا رسیدن به نقطه تکامل چرخه استوار، هستی نمایان نمی گشت.

در این راستا بر آن شدیم تا از دریچه فرهنگ سمنان گفت و شنودی بر اساس منطق چشم، این راوی بی نیاز از معنا، طراحی نمائیم تا مدار را بر گفتمان و فهمیدن قرار دهد و موجب گسترش دامنه دانایی ما شود و چهره زیبای خود را که نسبتی با دیالوگ شکاکان ندارد به روندگان طریقتی بنمایاند که سالکان آن دست در دست سایر انسانها و هم گام و همراه دیگر آدمیان، فرهنگ را می پیماند.

مخلص کلام این که ؛

در این مجال از فراسوی سرزمین خداجویان و خداپرستان دریچه ای به سوی گوشه ای از میراثی ناشناخته و رمزهای ناگفته از سرزمینی به قدمت تاریخ گشوده ایم تا مقوله پاسداشت اسرار ناگشوده کهن شهر ایران یعنی سمنان در سکوت ممتدش مصفای خانه حضرت دوست شدن را به سرافرازی اش شاهد گیریم و خوشه های تقدس باور مردمانش را برای جهان مصور کنیم.

مطهره ترحمی

دانشجوی کارشناسی ارشد(رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

زمستان 1389

 مقدمه:

گردشگری امروزه به یکی از مهمترین منابع در اقتصاد کشورها تبدیل شده است که اکنون نسبت به سایر بخشهای اقتصادی رشد بیشتری داشته است. که نه تنها از لحاظ اقتصادی باعث ایجاد اشتغال و درآمد و . . . شده بلکه باعث آشنایی با فرهنگ ها، مبارزه با بیکاری، مفاسد اجتماعی و افزایش رفاه جامعه شده است. به طوری که در زمینه اقتصادی و اجتماعی آنقدر دارای اهمیت می باشد. که اقتصاد دانان به این صنعت ((صادرات نامرئی)) می گویند.( سقایی،اکتبر2009،سایت مطالعات گردشگری،)

اهمیت گردشگری در عصر حاضر بیش از همه وابسته به چرخه اقتصادی آن می باشد که قابلیت بالایی در زمینه پویایی اقتصاد محلی و بین المللی دار می باشد به گون های که مصرف گردشگری، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و همچنین صادرات در صنعت گردشگری درسال 2004 شهری معادل 9/5 درصد در حدود 5/5 تریلیون دلار داشته است. (گلی،1387، سایت­آفتاب)

که گردشگری برای کشورهایی که در زمینه تولید و صادرات در سطح جهانی موفقیتی نداشته اند می تواند یکی از صنایع مهم محسوب شود. هرچند ایران در جایگاه گردشگری جهان موفقیت چندانی نداشته، اما دارای منابع غنی در زمینه گردشگری می باشد. با توجه به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی رتبه ایران درگردشگری جهانی در سال 1388 از بین 183 کشور 137 می باشد، این رتبه تأیید می کند کشور ایران در این زمینه رشد چندانی نداشته است. تحقیقات نشان داده است کشورهایی که سلطه دولت را از فعالیتها و عرصه گردشگری کاهش داده اند، با تقاضای زیادی در این صنعت مواجه شده اند که بدون مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت و عواملی دیگر از جمله برقراری امنیت جانی ، مالی گردشگران خارجی و ایجاد زیرساختها و امکانات رفاهی مطلوب در این زمینه و تبلیغات منظم و هماهنگ ((مدرن)) و . . . توسعه گردشگری امکان پذیر نیست. در ایران صنعت گردشگری نیازمند برنامه ریزی کلان و بلند مدت، استاندارد سازی و همچنین استفاده از تجارت جهانی در بومی سازی خدمات و سرویسهای صنعت گردشگری می تواند کمک شایانی به فعالان این عرصه کند. (گلی،1387، سایت­آفتاب)

که ایران در این زمینه باید تلاش کند زیرا نه تنها باعث توسعه اقتصادی و تولید درآمد می شود بلکه باعث ایجاد زیرساختهای مناسب و غنی شدن فرهنگ جامعه و حفظ محیط به دلیل بیداری مردم و آگاهی آنها نسبت به ارزش میراث منطقه خود شده و آگاهی و اطلاعات مردم نیز در این زمینه افزایش می یابد. که از میان کشورهایی که بیشترین موفقیت را در جذب گردشگر داشته، کشور سوئیس بوده که با استفاده از ظرفیتها و توانهای بالفعل و بالقوه خود توانسته موقعیت برتری را در این زمینه داشته باشد. (گلی،1387، سایت­آفتاب)

بنابراین صنعت گردشگری با این که بعد از صنعت نفت واتومبیل سازی در رتبه سوم در میان صنایع جهان است اما باز هم مهمترین صنعت می باشد. زیرا نفت حاصل فرآیند طبیعی است و مانند صنعت ماشین سازی زوال پذیر می باشد و نمی توان با استفاده از آنها آینده روشن را ترسیم نمود اما صنعت گردشگری صنعتی است پایدار و هر چه جامعه پیشرفت کند، و رو به زندگی ماشینی آورد این صنعت اهمیت خود را بیشتر نمایان می کند. ( سقایی،اکتبر2009،سایت مطالعات گردشگری،)

در جریان گردشگری شهرهایی مورد توجه گردشگران قرار می گیرند که چند جاذبه یا لااقل یکی از آنها را همچون وجود زیارتگاه، آثار علمی، فرهنگی و تاریخی، امکانات تفریحی و اقامت، تسهیلات ارتباطی و وجود بازارهای متنوع و خرید و فروش دارا باشند.با این وجود جریان گردشگری شهری را نمی توا تنها در وجود جاذبه ها خلاصه نمود. به گونه ای که گردشگری به عنوان یک محصول حاصل درهم تنیدگی عوامل مختلفی می باشد که هر یک در جریان گرشگری تأثیرات بسزایی دارند.علاوه بر آن شناخت گردشگری نیز در زمینه گردشگری شهری دارای اهمیت است. شناخت گردشگری در رابطه با ماهیت و الگوی فضامندی آن کمک می کند تا در تطبیق پذیری ،جریان گردشگری با مکانمندی محلی روندی رو به توسعه درونزا بپیماید در حالی که تنها در نظر گرفتن سودآوری گردشگری بدون شناخت می تواند چالش های بسیاری را برای ساکنان محلی شکل دهد. ( سقایی،اکتبر2009،سایت مطالعات گردشگری،)

پس همانطور که گفتیم نتیجه می گیریم که ایران نیز با توجه به پتانسیل های مناسب و با سابقه تمدنی چند هزار ساله و جاذبه های تاریخی مانند تخت سلیمان، تخت جمشید، ارگ بم، سلطانیه ، نقش جهان، گنبد سلطانیه، چغازنبیل، پاسارگاد، بیستون، و . . . که توسط کنوانسیون میراث جهانی به ثبت رسیده و همچنین اماکن مذهبی،گردشگران خارجی و داخلی زیادی را جذب کرده است. ( سقایی،اکتبر2009،سایت مطالعات گردشگری)

که همه اینها همانطور که در مطالب پیشین گفته شد با مدیریتی بهینه و همکاری دستگاههای ذیربط با یک برنامه ریزی کلان و بلند مدت به همراه ایجاد خدمات و زیرساختهایی نظیر جاده های مناسب، برق، شبکه و تسهیلات حمل ونقل، تلفن ، هتل و امکانات رفاهی مطلوب و. . . می تواند نتایج مثبتی در این زمینه داشته باشد.

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 طرح مسئله:

گردشگری معادل فارسی و کاملاً دقیق واژه tourism در زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که به صورت مصطلح در زبان فارسی به صورت جهانگردی ترجمه شده است.ریشه این واژه از اصلاح tomus یونانی و لاتین گرفته شده است.که از یونان به اسپانیا و سپس به فرانسه و انگلیس وارد شده است، که یکی ازمعانی آن گردش کردن یا گشتن است که به صورت اسم مصدرtourism یا گردشگری درآمده است.این اصطلاح توریست(tourist) که در اکثر زبان های زنده دنیا این واژه در تلفظ مفهومی مشترک دارد از قرن نوزدهم معمول شده است که در گذشته اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات وکسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت می نمودند که این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند.و بعدها این اصطلاح در فرانسه برای کسانی به کار میرفت که برای سرگرمی، وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند.کم کم توریت به زبان های دیگر هم وارد شد و از آن واژه توریست به وجود آمد. از همان زمان توریست و توریسم به بعضی از مسافرتها و مسافرینی گفته می شد که هدف آنها استراحت و گردشگری و سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار. www.hamshahrionline.ir))

گردشگری در هر دوره با اهداف متفاوتی انجام می شد که متناسب با آن دوره بود برای مثال در بعضی دوره­ها به منظور آشنایی با شیوه حکومت و زندگی مردم بوده است. گردشگری در زمان های مختلف به یک مفهوم بوده اما نامهای متفاوتی از آن داشته اند برای نمونه: "گردشگری مجموعه پدیده ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران سرمایه، دولتها و جوامع مدزبان، دانشگاهها و سازمان های غیردولتی،سه فرآیند جذب، حمل ونقل وپذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است.(پاپلی یزدی،سقایی، 1385؛ص12)

البته باید گفته شود که گردشگری حتی در زمان های قدیم هم وجود داشته اما به صورت کلمه گردشگری به کار نمی رفته است. همانطور که می دانیم در گذشته افراد معدودی از اوقات فراغت لذت می بردند که حال به صورت مذهبی بوده که بیشتر به صورت زائران مکان­های مذهبی بودند و حتی در زمان پادشاهان مسافرتها به منظور آشنایی پادشاه با شیوه های مختلف حکومت و زندگی مردم بود. در زمان های مختلف این مسافرتها برای مثال در زمان قرون وسطی یا پیش از میلاد مسیح و یا انقلاب صنعتی تا به امروز گردشگری با اهداف مختلفی انجام می شده که حال به صورت گردشگری از آن یاد می شد.(کاظمی، 1385، ص7)

اما واژه گردشگری توسط افراد و سازمان های مختلف تعریف شده است که شامل:

" گردشگری عبارت است از فعالیت افرادی که برای استراحت و کار و دیگر دلایل به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آن جا اقامت می کنند."
( سقایی،اکتبر2009،سایت مطالعات گردشگری)

و اما "گردشگری داخلی(یا بومی): اشخاص مقیم یک کشور که حداکثر برای مدت دوازده ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط معمول زندگی خودشان می باشد سفر کنند و هدف اصلی آن ها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجامش دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد. ( سقایی،اکتبر2009،سایت مطالعات گردشگری)

گردشگری به طور کلی به علت خصلت میان رشته ای خود قابلیت نگرش های متفاوتی را دارد که همین خصلت باعث ارائه تعاریف زیادی از آن شده است. در تعاریف اولیه بیشتر به بعد فاصله تأکید کرده اند بر مبنای فاصله ای که از محل مسکونی داشته اند طبقه بندی شده است. مثلاً کمیسیون ملی گردشگری آمریکا فاصله 50 مایل را در نظر گرفته بود که شامل سفرها به جز سفر برای کار می شود چون این تعریف دارای خصلت کمیت اقتصادی و آماری بوده، مورد قبول واقع شد اما جنبه های دیگر گردشگری مثل عرضه را در نظر نگرفته بود و فقط به جنبه تقاضا توجه کرده بود و از این رو گردشگری به تعاریف دیگر احتیاج پیدامی کند. که بعضی از این ابعاد مختلف شامل ابعاد جغرافیایی،اجتماعی و ... را شامل می شود.
( سقایی،اکتبر2009،سایت مطالعات گردشگری)

کلمه توریست و توریسم برای اولین بار به صورت رسمی در سال 1937 توسط اتحادیه ملل استفاده شدند ولی صنعت توریسم بسیار قدیمی تر از آن است.این کلمه زمانی استفاده می شد که فردی به مدت 24 ساعت از شهر خود به خارج از کشور مسافرت می نمود این کلمه همچنین شامل مسافرت های داخل کشور می شد و حتی می توان معنی آن را به سفرهای روزانه نیز بسط داد. جرج سوم پادشاه بریتانیای صغیر به عنوان اولین توریست شناخته می شود، که هر گاه بیمار می شد تعطیلاتش را در سواحل شهر ویمورث می گذراند. (سایت جاذبه های گردشگری، 1385،وبلاگ پشتیبانی مؤسسه گردشگری شیوار کوهستان)

قدیمی ترین شکل رایج گردشگری در اروپا توسط اشراف شاهزاده های جوان به نقاط مختلف و برای آشنایی با شیوه های مختلف حکومت و زندگی مردم بود. (کاظمی، 1385، ص 8)

پیش از میلاد مسیح که فنیقی ها برای تجارت از طریق دریا و زمین برای عرضه محصولات خود به دور دست سفر می کردند و یا در قرون وسطی که بیشتر سفرها از طریق بازرگانان به همین صورت بود. اما از سده چهارده تا هفده با کسب دانش و تجربه بوده و از آن زمان دانشگاههایی چون آکسفورد، کمبریج، کمک هزینه مسافرت دانشجویان را می پرداختند. (کاظمی، 1385، ص 14)

اولین بار مطالعات در زمینه جهانگردی و گردشگری در آمریکا توسط افرادی چون مک موری ،استفن جونز، و رابرت برون انجام شد که با مطالعاتش در نواحی، خود روند جدیدی از بررسی در این موضوع را آغاز کردند و اما بعدها در سال 1942 اقتصاددانان سوئیسی نیز محور مطالعات و تحقیقات خود را در این موضوع قرار دادند و اما افرادی که گردشگر بوده اند و هدف آنها اکتشاف بود را نیز می توانیم نام ببریم. از جمله آنان افرادی مانند ماژلان، کریستف کلمب، واسکودوگاما و مانند ابن بطوطه و ابن جبیل و ابن خفلان که نخستین گزارش مکتوب از روسیه از او بود و یا خوارزمی که کتاب صوره الارض را از خود به جای گذاشته است و یا کتاب سلسله التواریخ ابوذر سیرافی را نیز می توان نام برد.(رضوانی، 1381، ص 28)

اما در انقلاب صنعتی بیشتر گردشها به صورت دسته جمعی بود و بیشتر کارگران ساده کشاورزی مناطق روستایی برای کار در کارخانه رهسپار شهرها می شدند که مردم با درآمد متوسط هنوز امکان کمی برای سفر داشتند.(رضوانی ، 1381، ص 18)

گردشگری در ایران به صورت ویژه از قرن هفدهم اوج دوران حکومت صفویان به عنوان یک کشور جذاب نظر بسیاری از گردشگران اروپایی را به خود جلب کرد. که عنوان سرآغاز سفر افراد خارجی به ایران بود که نوشته­های پیش از اسلام هم که پیش از سفر بعضی از یونانیان و رومیان به ایران است نیز حکایت چنین چیزی را دارد.(رضوانی، 1381، ص 20)

در زمان رضاشاه هم با اعزام دانشجویان ایرانی به غرب و گسترش ارتباطات سیاسی و تجاری و همچنین احداث هتل­هایی به سبک اروپایی در نقاط مختلف کشور ایران در آستانه تبدیل شدن به یکی از نقاط جذاب گردشگری قرار گرفت و سفرنامه­هایی از سفر اروپاییان به ایران نوشته شده از جمله سفرنامه بنیامین تودلای اهل اسپانیا و یا سیاحانی مانند سفرنامه پیتر دلاواله که از اصفهان دیدن کرده بودو شوالیه شارون کریس که از مبلغان واقعی گردشگری در این سرزمین برای گردشگری دنیا بوده اند نیز دیده می شود.(رضوانی، 1381، صص 189و190)

امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت اثرات مثبتی دارد که این اثرات شامل ابعادهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... است که از لحاظ اقتصادی به حدی قابل ملاحظه است که حدوداً مخارج 7 درصد از سرمایه های جهان را دربر می گیرد و همچنین باعث کاهش بزهکاری و ایجاد اشتغال و کشف متقابل فرهنگها می شود.


مبلغ واقعی 64,800 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 47,952 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 205

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب