تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8504
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335394

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد....


ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد....

چکیده

آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محله آغاز می­شود و محله­های شهری به مثابه کوچکترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. اگر در نظریه­های توسعه انسان-محور در شهرها، پایدای در سطح محلات به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی و همچنین شهروندمداری را، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده به حساب آوریم، به پذیرفته شده­ترین و عام­ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه نائل شده­ایم؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آنها در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می­باشد؛ مدیریتی که در سایه آن، سه حلقه مجزا اما به هم پیوسته محیط، اجتماع و اقتصاد در امر پایداری محله­ای واجد اصول و معیارهای پایداری باشند. پژوهش حاضر نیز در همین راستا به سنجش وضعیت پایداری محله­ای و نقش مدیریت شهری در آن در ناحیه تاریخی شهر یزد مبادرت نموده است. برای نیل به هدف فوق از روش­های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در قالب تکنیک منطق فازی و آزمون­های آماری T، تحلیل واریانس، توکی، همبستگی و رگرسیون خطی استفاده گردیده است. نتایج حاصله نشان از کم لطفی مسئولین نسبت به محلات بافت تاریخی از نظر معیارهای پایداری دارد، به صورتی که علی­رغم نوسان مقادیر پایداری از 0.474 در محله گودال مصلی تا 0.312 در محله زردشتی­ها، اما شاهد شرایط نامساعد پایداری و قرارگیری محلات بافت در طبقه ضعیف هستیم. از سوی دیگر با وجود تأثیرگذار بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد پایداری زیست- محیطی محله­ای، اما به طور کلی در محدوده مورد مطالعه بین دو متغیر پایداری محله­ای و مدیریت شهری رابطه معنادار و ضرایب همبستگی نسبتاً مناسب و قابل قبولی را شاهد نیستیم و مدیریت شهری نتوانسته است در سایر ابعاد پایداری محله­ای مؤثر واقع گردد. بنابراین توجه به رهیافتی سیستماتیک و نیز کارشناسانه با مشارکت شهروندان می­تواند به الگوی مطلوب پایداری محله­ای و نقش فعال مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد و حفاظت از آن منجر شود.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، محله، پایداری محله­ای، مدیریت شهری، بافت تاریخی شهر یزد.

فهرست مطالب

عنوانصفحه

مقدمه.. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1. بیان مسئله.. 6

1-2. ضرورت و اهمیت پژوهش.. 8

1-3. اهداف پژوهش.. 9

1-3-1. اهداف کلان.. 9

1-3-2. اهداف عملیاتی.. 10

1-4. سوالات پژوهش.. 10

1-5. فرضیات پژوهش.. 10

1-6. پیشینه پژوهشی.. 11

1-6-1. پژوهش­های خارجی.. 11

1-6-2. پژوهش­های داخلی.. 15

1-7. روش تحقیق.. 19

1-8. موانع و محدودیت­ها.. 20

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش

2-1. مقدمه.. 22

2-2. مفهوم محله، تعریف و مبانی.. 23

2-2-1. تعریف محله.. 23

2-2-2. سیرتاریخینظریهمحله.. 26

2-2-3. مفهوم محله در شهرهای ایران.. 27

2-2-4. کارکرد محله­های شهری.. 29

2-3. مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار 31

2-3-1. پایداری.. 31

2-3-2. توسعه.. 31

2-3-3. توسعه پایدار.. 32

2-3-4. بنیادهای شهر پایدار.. 33

2-3-5. مفاهیم و ديدگاه­هاي اساسي در توسعه محله­اي.. 34

2-3-6. پیدایش دیدگاه توسعه محله­ای پایدار.. 38

2-3-7. نمونه­هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار.. 39

2-3-7-1. رویکرد طراحی محله سنتی.. 39

2-3-7-2. رویکرد توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی.. 40

2-3-7-3. رویکرد محلات سرزنده.. 40

2-3-7-4. رویکرد محدوده امن.. 41

2-3-7-5. رویکرد رشد هوشمند.. 41

2-3-8. توسعهمحلّه­ايپايدار.. 42

2-3-9. ابعاد پایداری محله.. 43

2-3-9-1. پایداری زیست- محیطی (اکولوژیکی).. 43

2-3-9-2. پایداری اقتصادی.. 43

2-3-9-3. پایداری اجتماعی.. 44

2-3-10. معیارهای پایداری محله.. 44

2-3-11. اهدافوراهبردهايایجادمحلاتپایدار.. 47

2-4. مدیریت شهری، مبانی و تعاریف.. 49

2-4-1. مفهوم مدیریت شهری.. 49

2-4-2. مدیریت شهری در ایران.. 51

2-4-3. وظایفشهرداريدرزمینهتوسعهپایدارمحله­اي.. 53

2-5. جمع­بندی.. 55

فصل سوم: شناخت محدوده مورد مطالعه و روش­شناسی پژوهش

3-1. مقدمه.. 60

3-2. شناخت محدوده مورد مطالعه.. 61

3-2-1. موقعیت جغرافیایی شهر یزد.. 61

3-2-2. مورفولوژی زمین و سازندهای زمین­شناسی.. 63

3-2-2-1. توپوگرافی محدوده شهر.. 63

3-2-2-2. خصوصيات زمين شناسی یزد.. 66

3-2-3. ویژگی­های اقلیمی.. 68

3-2-3-1. بارش سالانه.. 68

3-2-3-2. رطوبت هوا.. 69

3-2-3-3. دما.. 70

3-2-3-4. ساعت آفتابي.. 71

3-2-3-5. روزهای يخبندان.. 72

3-2-3-6. باد.. 73

3-2-4. موقعیت بافت تاریخی شهر یزد.. 73

3-2-4-1. محله فهادان.. 74

3-2-4-2. محله گودال مصلی.. 74

3-2-4-3. محله شش­بادگیری.. 74

3-2-4-4. محله گازارگاه.. 75

3-2-4-5. محله شیخداد.. 75

3-2-4-6. محله دولت­آباد.. 75

3-2-4-7. محله گنبد سبز.. 76

3-2-4-8. محله زردشتی­ها.. 76

3-3. ویژگی­های جمعیتی و اجتماعی.. 78

3-3-1. ویژگی­های جمعیتی.. 78

3-3-2. وضعیت سواد.. 80

3-4. ویژگی­های اقتصادی.. 82

3-4-1. جمعیت فعال و غیرفعال.. 82

3-4-2. نرخ اشتغال و بیکاری.. 83

3-5. ویژگی­های کالبدی.. 84

3-5-1. کاربری اراضی.. 84

3-6. روش­ها و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات (روش­شناسی پژوهش) 87

3-7. جامعه آماری و حجم نمونه.. 87

3-8. اعتبار و پایایی گویه­ها.. 88

3-9. شاخص­های پژوهش.. 90

3-10. روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها.. 91

3-10-1. منطق فازی.. 92

3-10-1-1. تاریخچه مختصری از تئوری فازی.. 92

3-10-1-2. منطق فازی.. 93

3-10-1-3. منطق فازی در مطالعات شهری.. 94

3-10-1-4. مراحل پیاده­سازی منطق فازی.. 95

3-10-1-4-1. فازی­سازی.. 95

3-10-1-4-2. استدلال فازی.. 97

3-10-1-4-3. غیر فازی­سازی (نافازی­سازی).. 100

3-10-2. منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 101

3-10-2-1. توابع عضویت در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 101

3-10-2-2. اپراتورهای (عملگرها) منطق فازی.. 102

3-10-3. آزمون آماری T تک نمونه­ای.. 104

3-10-4. آزمون آماری F یا تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی 104

3-10-5. آزمون آماری ضرایب همبستگی و رگرسیون خطی.. 106

3-11. جمع­بندی و ارائه مدل فرآیندی (اجرائی) پژوهش.. 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه.. 110

4-2. ارزیابی وضعیت شاخص­های پایداری.. 110

4-2-1. فازی­سازی شاخص­ها.. 110

4-2-2. بررسی وضعیت پایداری اقتصادی محلات.. 112

4-2-3. بررسی وضعیت پایداری زیست- محیطی محلات.. 115

4-2-4. بررسی وضعیت پایداری فیزیکی- کالبدی محلات.. 119

4-2-5. بررسی وضعیت پایداری اجتماعی- فرهنگی محلات.. 122

4-2-6. تحلیل شاخص­های پایداری محلات بافت تاریخی شهر یزد.. 125

4-3. سنجش عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد.. 135

4-3-1. آمار توصیفی.. 135

4-3-1-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس.. 135

4-3-1-2. توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 136

4-3-1-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 136

4-3-1-4. توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 137

4-3-2. آزمون توزیع داده­های پژوهش.. 138

4-3-3. برسی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله­ای(آمار تحلیلی) 139

4-3-3-1. بررسی رضایت از مدیریت شهری با آماره آزمون T-Test139

4-3-3-2. بررسی رضایت از عملکرد مدیریت شهری با آماره آزمون تحلیل واریانس.. 144

4-3-3-3. بررسی عملکرد مدیریت شهری با استفاده از ضرایب همبستگی 148

4-4. جمع­بندی تجربی.. 152

فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه.. 156

5-2. آزمون فرضیات.. 156

5-3. نتیجه­گیری.. 161

5-3-1. نتیجه­گیری حاصل از مباحث نظری.. 161

5-3-2. نتیجه­گیری حاصل از یافته­های تجربی.. 162

5-4. پیشنهادات.. 169

5-4-1. پیشنهادات برنامه­ای، مدیریتی و اجرائی (راهبردی).. 169

5-4-2. پیشنهادات آینده پژوهشی و تحقیقاتی.. 171

ضمائم

6-1. پرسشنامه.. 174

6-2. خروجی­های مربوط به اعتبار و پایایی پژوهش.. 176

6-3. نتایج آزمون­های استنباطی.. 176

6-4. کد تدوین شده در برنامه متلب.. 178

7. منابع و مآخذ.. 181

 فهرست جداول

عنوانصفحه

جدول ‏2‑1: واژگان معادل محله و ویژگی­های آن.. 25

جدول ‏2‑2: اهداف و راهبردهاي ایجاد محلات پایدار.. 48

جدول ‏2‑3: عناصر و روند عمومی سیستم اداره شهرهای ایرانی در دوره پس از اسلام.. 51

جدول ‏2‑4: وظایف شهرداري در زمینه توسعه پایدار محله­اي.. 53

جدول ‏2‑5: ارتباطبینوظایفشهرداريو شاخص­هايپایداري.. 55

جدول ‏3‑1: تحولات جمعیتی شهر یزد و بافت تاریخی.. 79

جدول ‏3‑2: تحولات جمعیتی محلات بافت تاریخی یزد در سالهای 1385-1375 79

جدول ‏3‑3: گروه­های عمده فعالیت در بافت تاریخی شهر یزد در سال 1381 82

جدول ‏3‑4: جمعیت فعال و غیرفعال بافت تاریخی شهر یزد.. 83

جدول ‏3‑5: جمعیت فعال و غیرفعال بافت تاریخی به تفکیک محلات در سال 1390 83

جدول ‏3‑6: نرخ بیکاری و اشتغال در بافت تاریخی شهر یزد.. 84

جدول ‏4‑1: تعداد پرسشنامه اختصاص یافته به محلات بافت تاریخی 88

جدول ‏4‑2: ابعاد و شاخص­های پژوهش.. 90

جدول ‏4‑3: مقادیر ارزش­های زبانی در عضویت نهایی استدلال ممدانی 98

جدول ‏4‑4: ترکیب نهایی قوانین را با استناد به استدلال ممدانی 99

جدول ‏4‑5: توابع عضویت فازی در نرم افزار Arc GIS و کاربرد آنها 102

جدول ‏5‑1: شاخص­های اقتصادی پژوهش.. 113

جدول ‏5‑2: مقادیر عضویت فازی برای شاخص اقتصادی.. 113

جدول ‏5‑3: شاخصهای زیست- محیطی پژوهش.. 116

جدول ‏5‑4: مقادیر عضویت فازی برای شاخص زیست- محیطی.. 117

جدول ‏5‑5: شاخص­های فیزیکی - کالبدی پژوهش.. 119

جدول ‏5‑6: مقادیر عضویت فازی برای شاخص فیزیکی- کالبدی.. 120

جدول ‏5‑7: شاخص­های اجتماعی- فرهنگی پژوهش.. 123

جدول ‏5‑8: مقادیر عضویت فازی برای شاخص اجتماعی- فرهنگی.. 123

جدول ‏5‑9: ماتریس همبستگی گامای 0.7. 132

جدول ‏5‑10: ماتریس کوواریانس مقدار گامای 0.7. 132

جدول ‏5‑11: ماتریس همبستگی مقدار گامای 0.9. 132

جدول ‏5‑12: ماتریس کوواریانس مقدار گامای 0.9. 133

جدول ‏5‑13: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس به تفکیک محلات.. 135

جدول ‏5‑14: توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 136

جدول ‏5‑15: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 137

جدول ‏5‑16: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 137

جدول ‏5‑17: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف.. 139

جدول ‏5‑18: عملکرد مدیریت شهری در بعد اجتماعی- فرهنگی به تفکیک محلات 141

جدول ‏5‑19: عملکرد مدیریت شهری در بعد زیست- محیطی به تفکیک محلات 141

جدول ‏5‑20: عملکرد مدیریت شهری در بعد اقتصادی به تفکیک محلات 142

جدول ‏5‑21: عملکرد مدیریت شهری در بعد کالبدی- فیزیکی به تفکیک محلات 142

جدول ‏5‑22: نتایج آزمون برابری واریانس­ها در محلات.. 144

جدول ‏5‑23: تحلیل واریانس وضعیت عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی یزد 146

جدول ‏5‑24: طبقه­بندی محلات به لحاظ ابعاد عملکردی مدیریت شهری 147

جدول ‏5‑25: همبستگی بین پایداری محله­ای و رضایت از عملکرد مدیریت شهری 149

جدول ‏5‑26: همبستگی بین پایداری محله­ای و رضایت از ابعاد عملکرد مدیریت 150

جدول ‏5‑27: همبستگی بین ابعاد عملکردی مدیریت شهری و پایداری محله­ای 151

جدول ‏6‑1: نتایج حاصله از آماره G.. 158

 فهرست اشکال

عنوانصفحه

شکل ‏2‑1: سیرتاریخی نظریهمحله.. 26

شکل ‏2‑2: جمع­بندی حاصل از تعاریف در خصوص محله.. 29

شکل ‏2‑3: کارکردهای محله.. 30

شکل ‏2‑4: مجموعه­ای از تعاریف مطرح شده در زمینه توسعه پایدار 33

شکل ‏2‑5: ابعاد اصلی توسعه محلی .. 36

شکل ‏2‑6: جمع­بندی در خصوص ابعاد و معیارهای پایداری محله­ای.. 47

شکل ‏2‑7: نمودار مدل مفهومی پژوهش.. 58

شکل ‏3‑1: نقشه موقعیت شهر یزد در تقسیمات سیاسی.. 62

شکل ‏3‑2: نقشه توپوگرافی شهرستان یزد.. 64

شکل ‏3‑3: نقشه شیب شهرستان یزد.. 65

شکل ‏3‑4: نقشه زمین­شناسی یزد.. 67

شکل ‏3‑5: نمودار میانگین بارندگی فصلی ایستگاه یزد.. 68

شکل ‏3‑6: نمودار میانگین رطوبت نسبی ایستگاه یزد.. 70

شکل ‏3‑7: نمودار میانگین دمای ماهانه ایستگاه یزد.. 71

شکل ‏3‑8: نمودار آمبروترمیک ایستگاه یزد .. 71

شکل ‏3‑9: نمودار میانگین ساعات آفتابی ایستگاه یزد.. 72

شکل ‏3‑10: نمودار میانگین روزهای یخبندان ایستگاه یزد.. 72

شکل ‏3‑11: نقشه محلات بافت تاریخی یزد.. 77

شکل ‏3‑12: تحولات جمعیتی محلات بافت تاریخی یزد در سالهای 1390-1375 80

شکل ‏3‑13: نقشه نسبت باسوادی در بافت تاریخی شهر یزد.. 81

شکل ‏3‑14: گروه­های عمده فعالیت در بافت تاریخی شهر یزد در سال 1381 82

شکل ‏3‑15: نقشه کاربری اراضی بافت تاریخی شهر یزد.. 86

شکل ‏3‑16: مقایسه مجموعه­های کلاسیک و فازی.. 93

شکل ‏3‑17: شمای کلی و مراحل اصلی در یک سیستم استنتاج فازی.. 94

شکل ‏3‑18: نمایش اعداد مثلثی.. 96

شکل ‏3‑19: تابع عضویت مثلثی برای شاخص­های پایداری .. 96

شکل ‏3‑20: فرآیند کلی روش ممدانی.. 97

شکل ‏3‑21: تابع عضویت نهایی استدلال ممدانی.. 99

شکل ‏3‑22: نمودار مدل اجرائی پژوهش .. 108

شکل ‏4‑1: تابع عضویت مثلثی.. 111

شکل ‏4‑2: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی ضعیف شاخص اقتصادی 114

شکل ‏4‑3: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی متوسط شاخص اقتصادی 114

شکل ‏4‑4: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی قوی شاخص اقتصادی 115

شکل ‏4‑5: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی ضعیف شاخص زیست- محیطی 117

شکل ‏4‑6: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی متوسط شاخص زیست- محیطی 118

شکل ‏4‑7: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی قوی شاخص زیست- محیطی 118

شکل ‏4‑8: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی ضعیف شاخص فیزیکی- کالبدی 120

شکل ‏4‑9: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی متوسط شاخص فیزیکی- کالبدی 121

شکل ‏4‑10: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی قوی شاخص فیزیکی- کالبدی 121

شکل ‏4‑11: نقشه درجه عضویت مجموعه فازی ضعیف شاخص اجتماعی- فرهنگی 124

شکل ‏4‑12: نقشه درجه عضویت مجموعه فازی متوسط شاخص اجتماعی- فرهنگی 124

شکل ‏4‑13: نقشه درجه عضویت مجموعه فازی قوی شاخص اجتماعی- فرهنگی 125

شکل ‏4‑14: نمودار پایگاه قوانین یا قواعد تعریف شده در نرمافزار متلب 127

شکل ‏4‑15: منحنی شاخص­های فیزیکی- کالبدی و اقتصادی در میزان پایداری 128

شکل ‏4‑16: منحنی شاخص­های اقتصادی و زیست- محیطی در میزان پایداری 128

شکل ‏4‑17: منحنی شاخص­های فیزیکی- کالبدی و زیست- محیطی در میزان پایداری 128

شکل ‏4‑18: منحنی شاخص­های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی در میزان پایداری 128

شکل ‏4‑19: منحنی شاخص­های اقتصادی و زیست- محیطی در میزان پایداری 128

شکل ‏4‑20: منحنی شاخص­های اقتصادی و زیست- محیطی در میزان پایداری 128

شکل ‏4‑21: نمودار وضعیت پایداری محلات بافت تاریخی از نظر شاخص­های اقتصادی 129

شکل ‏4‑22: نمودار وضعیت پایداری محلات از نظر شاخص­های زیست- محیطی 129

شکل ‏4‑23: نمودار وضعیت پایداری محلات از نظر شاخص­های فیزیکی- کالبدی 130

شکل ‏4‑24: نمودار وضعیت پایداری محلات از نظر شاخص­های اجتماعی- فرهنگی 130

شکل ‏4‑25: نمودار میزان پایداری محلات بافت تاریخی شهر یزد.. 133

شکل ‏4‑26: میزان پایداری محلات بافت تاریخی شهر یزد.. 134

شکل ‏4‑27: نمودار درصد توزیع پاسخگویان بر حسب جنس به تفکیک محلات 136

شکل ‏4‑28: نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات .. 137

شکل ‏4‑29: نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 138

شکل ‏4‑30: نقشه رضایت از مدیریت شهری از نظر ابعاد پایداری 143

شکل ‏4‑31: نمودار آزمون برابری واریانس در بعد اجتماعی- فرهنگی 145

شکل ‏4‑32: نمودار آزمون برابری واریانس در بعد زیست - محیطی 145

شکل ‏4‑33: نمودار آزمون برابری واریانس در بعد اقتصادی.. 146

شکل ‏4‑34: نمودار آزمون برابری واریانس در بعد فیزیکی- کلبدی 146

شکل ‏4‑35: نمودار بررسی وضعیت پراکندگی داده­های پژوهش.. 148

شکل ‏5‑1: منحنی نتایج حاصله از آماره G.. 159

شکل ‏5‑2: نمودار عناصر اصلی پایداری محله­ای.. 167

شکل ‏5‑3: نمودار ویژگی­های محلات پایدار.. 167

شکل ‏5‑4: الگوی مناسب پژوهشی رهیافت پایداری محله­ای و نقش مدیریت شهری 168

مقدمه

ازدهه 1980 بهبعد،توسعهپايداربهعنوانمفهوماصليوبنياديدرراهبردحفاظتجهانيسازمانملل[1] ودر گزارشبرانتلند[2] قرارگرفت. گزارشبرانتلند (1983)،توسعهپايداررا "توسعه­ايكهنيازهاينسلحاضررابدون بهخطرانداختنتوانايي­هاينسل­هايآينده،برايبرآوردننيازهايخودشان" تعريفمي­كند (فرهودی و همکاران، 1390: 90). این تعریف دو مفهوم اصلی را دربردارد:

× نياز؛بهويژهنيازهاياساسيمردمفقيرجامعهكهلازماستاولويتبيشتريبهآندادهشود.

× محدوديت؛محدوديتدرقالباستفادهازفناوريسازگار،برايحفظمنابعمحيطيبراينسل­هايآتياست (پارویز و گرینجر[3]، 2004: 6).

با یک دیدگاه کلی دستیابی به پایداری در شهرها و محله­ها در سه دسته کلی اصول محیطی، اصول اجتماعی و اصول اقتصادی قرار می­گیرد:

در اصول محیطی به مواردی چون طراحی مناسب انواع فضاهای سبز، شبکه­های حمل و نقل، سیستم­های آب و فاضلاب، همچنین اصلاح کاربری اراضی موجود، دسترسی­های پیاده، حفظ محیط زیست و نظایر اینها توجه می­شود. در اصول اجتماعی به مواردی چون عدالت محیطی از طریق کاربری اراضی محلی و تسهیلات رفاهی در محله­ها و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه و توجه به گروه­های مختلف جمعیتی اشاره می­گردد و در اصول اقتصادی نیز به ارتقاء و توسعه اقتصادی بر پایه محله پرداخته می­شود که راه حل آن، خودکفایی محله­هاست (ویرلر[4]، 1998: 5).

تلفیق دو نظریه توسعه پایدار و مکتب محیط­گرایان فرهنگی منجر به تدوین دیدگاهی با عنوان توسعه محله­ای پایدار گردیده است. این دیدگاه مبین این اصل است که محلات شهری دارای درونمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی هستند که تنها بازآفرینی فرهنگ شهروندی و توجه به محلات به عنوان بستر زندگی اجتماعی ساکنان، به توسعه پایدار محله­ای می­انجامد (معصومی، 1389: 11). توجه به مباحث توسعه پایدار محله­ای هر چند به تبار نظری به مفهوم توسعه پایدار در اواخر دهه 80 میلادی بر می­گردد، لیکن می­توان آن را با توجه به نگرش ویژه به یاخته­های کوچک کارکردی شهر و در قالب اجتماعات محله­ای، مفهومی جدیدتر و دارای سابقه کوتاه­تری محسوب نمود. اما نکته لازم به ذکر در ابتدا شناخت و تعریف محله می­باشد.

هرچند واژه محله می­تواند از ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناسی، ذهنی، ادراکی، معماری، کالبدی و سیاسی تعریف شود و تعاریف متعددی از محله در جوامع گوناگون وجود دارد (بارتون[5]، 2003: 22)؛ اما تعریف کلی محله به این صورت است: محله مسکونی، کوچکترین واحد برنامه­ریزی است که ساکنان آن دارای تسهیلات عمومی و نهادهای اجتماعی مشترک­اند و در آن به صورت پیاده رفت و آمد می­کنند (دیویدسون[6]، 2007: 280). در ایران محله به صورت کالبد سکونت 1250-700 خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده (5-4 دقیقه) تعریف گردیده است.

با تکیه بر تعاریف توسعه پایدار و محله­های شهری، محله پایدار را می­توان این گونه تعریف نمود: محله پایدار محله­ای است که دارای ساختمان­ها و فضاهایی با مقیاس انسانی، شبکه­ای از میدان­ها و خیابان­های محلی، کاربری­های محلی، تسهیلات و خدمات روزمره، حداقل تأثیرات منفی بر محیط زیست، احساس تعلق به مکان و ابزارهایی برای تشویق مردم به احساس مسئولیت در برابر محله باشد (کووان[7]، 2005: 387). بنابراین محلهپایدار،محله­اياستکهتلقیازآنبهعنوانیکمحلهودرقالبمجموعه­اي ازعواملاجتماعی،کالبدي،روانشناسی،ذهنیوسیاسیدارايمعنیومفهومباشد. وجودوتحقق معیارهایینظیرهویت،سرزندگی،پویایی،تأمینتجهیزاتوخدمات،تنوعودسترسیمناسبمی­تواندازضرورت­هايیکمحلهپایدارباشد.

اگر در نظریه­های توسعه انسان محور در شهرها پایدای در سطح محلات رابه مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی و همچنین شهروندمداری را دو اصل بنیادین و پذیرفته شده به حساب آوریم، به پذیرفته شده­ترین و عام­ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه نائل شده­ایم؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آنها در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می­باشد. گستردگیابعادوتغییردرماهیتمسائلشهریوپیچیدگیاینمسائل، جامع­نگریوتوجهبهابعادوجنبه­هایمختلفمسئلهبهمنظورحلپایدارآنهارااجتنابناپذیرساختهاست. دراینمیانتوجهوتأکیدبرنامه­ریزیومدیریتشهرها،بیشتر ازهرزمانیبهسطوحپایین­تروابعادملموسزندگیشهریمعطوفگشتهاست. در این راستا پژوهش پیش­رو قصد دارد پس از شناخت وضعیت پایداری محله­ای، عملکردوجایگاه مدیریتشهريدرپایداريمحله­ايمحدودهتاریخی شهر یزد را موردارزیابیقراردهد؛ بنابراین در قالب پنج فصل زیر ارائه گردیده است.

در فصل اول که به عنوان طرح تحقیق شناخته می­شود، به طرح مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع مورد بررسی و سوابق تحقیقات مشابه پرداخته شده و سعی گردیده تا چرائی انتخاب و بررسی موضوع کنونی به همراه کلیات روش پژوهش تشریح گردد.

فصل دوم نیز به بررسی مفاهیم ادبیات و مفاهیم نظری پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل پس از معرفی واژگان محله، پایداری محله­ای، مدیریت شهری و نقش آن در پایداری محله­ای زمینه آشنایی با موضوع مورد بررسی بیشتر فراهم گردیده است.

در فصل سوم ضمن بیان ویژگی­های کلی جغرافیایی و اقلیمی حوزه فراگیر و بیان ویژگی­های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه، در ادامه به روش پژوهش، اطلاعات جمع­آوری شده، جامعه و نمونه مورد بررسی و همچنین تشریح روش­های بررسی و تحلیل داده­ها پرداخته شده است.

فصل چهارم که با عنوان تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش آمده است شامل دو قسمت کلی می­باشد. بخش اول به بررسی و تعیین میزان پایداری محلات محدوده مورد مطالعه با استفاده از مدل منطق فازی اختصاص یافته است. در ادامه داده­های مرتبط با عملکرد مدیریت شهری پس از توصیف مورد تحلیل و استنباط قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم ضمن آزمون فرضیات پژوهش و نتیجه­گیری سعی شده است تا راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت پایداری محله­ای و نقش مدیریت شهری در بهبود و ارتقاء آن ارائه گردد.

1. فصل اول: طرح تحقیق

 1-1. بیان مسئله

با پیدایش انقلاب صنعتی تغییرات بنیادین و همه جانبه­ای بر کالبد شهرها مستولی گردید. در این راستا نظام ساختاری شهرهای سنتی ما نیز با کمی تأخیر نسبت به کشورهای صنعتی دستخوش تحولات چشمگیری شد و ویژگی­های ارزشمند نظام محله­ای خویش را در جدالی نابرابر بین سنتی شدن و مدرنیت از دست داد. لذا آنچه نظام محله­ای شهرهای امروزی شاهد آن است، در مقایسه با بازه­های ارزشمند اجتماعی و کالبدی محلات سنتی و تاریخی، ناکارآمدی ساختاری و از هم گسیختگی اجتماعی و به کوتاه سخن «ناپایداری» است.

روندشکل­گیريمحله­هايقدیمیکهدرطولدور­اني طولانیشکلگرفتهبودند، بهگونه­ايبودهاستکهدرپاسخگوییبهنیازفرديو اجتماعیساکنیناز کاراییلازمبرخوردارباشد .امابهنظرمی­رسددگرگونیدرعواملمختلفاقتصادی، اجتماعی، زیست- محیطیوکالبديشهرهابهطورعامو درمحله­هابهطورخاص، اثراتمنفیقابلتوجهیبرکارایی آنهادرپاسخگوییبهنیازهايساکنانداشتهاست .دراینمیانبرخیازمحله­هايجدیدو انسان­ساختکهدراوایلنهضتشهرسازيساختهشده­اندروبهانحطاطوزوالگذاشتهو برخیدیگراز تداومحیاتورونقزندگیبرخورداربودهو بهعبارتیپایدارمانده­اند (عزیزی، 1385: 36). در این میان ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمند معماری و کالبدی به جای مانده از پیشینیان ماست که در طول زمان در هویت­بخشی به حیات شهری همواره نقش بارزی ایفا نموده است. این بخش از شهر تجلی­گاه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردمانی است که در دوره­های تاریخی در این بخش از شهر روزگار سپری کرده و هویت فرهنگی آن را به ثبت رسانده­اند (کلانتری خلیل آباد و پوراحمد، 1384: 78).

با استفاده از نظریات جدید همچون توسعه پایدار و محله پایدار می­توان به احیاء مجدد این محلات پرداخت (ملکی و حبیبی، 1390، 114). بنابراین استفاده از اصول محله­های پایدار در فرآیند برنامه­ریزی شهری و بهره­مندی از ظرفیت­های محله، بدون شناخت اولیه از وضعیت پایداری و نقش مدیریت شهری در این محله­ها ممکن نیست.

اما امری که متخصصان و برنامه­ریزان بر آن اتفاق نظر دارند نقش و عملکردمدیریتشهرهادر پایداريمحلاتاست. در این میان نقش و توانمندی اهرم مدیریت شهری در قالب تدوین و اجرای برنامه­ها در محلات شهری به عنوان یکی از ابزار کلیدی در پایداری شهری شناخته شده است. مدیریتي که می­توانعبارتازیکسازمانگسترده، متشکلاز عناصرواجزايرسمیو غیررسمیذیربطومؤثردرابعادمختلفاجتماعی، اقتصاديوکالبديحیات شهريکهادارهکنترلوهدایتتوسعههمهجانبهوپایدارشهرراعهدهداراست، دانست. هدفتئوریکوکلانسیستممدیریتشهريوشهرداری­هاتقویتفرآیندتوسعهپایدارشهرياست، بهنحويکهزمینهومحیطمناسببرايزندگیراحت، امنوکارآمدشهروندانبهتناسب ویژگی­هايآنانوجامعهمربوطهفراهمشود (کاظمیان و سعیديرضوانی، 1382: 32) و همچنینتأکیداصلی مدیریتشهريبراتخاذسیاست­هايمناسبدربخش­هايراهبرديبرايظرفیت­سازيوتوان­بخشی درسطوحمحلیبهجاياجرايپروژهايعظیمعمرانشهرياست (اردشیري، 1379: 19). رفع مشکلات مرتبط با محله­های شهر، ضمن آن که می­تواند به انسجام بیشتر روابط محله­ای منجر شود، به نوبه خود قادر به ارائه الگوهای هویت­بخش برای محله­های جدید نیز خواهد بود؛ در حالی که رشد سریع شهرها در کنار ضعف مدیریت اجرایی و اصول محتوایی طرح­های گسترش محله­ای، می­تواند بسیاری از محلات شهر را از پایداری مورد نظر محروم سازد (شیعه، 1388: 64). بنابراین نحوه مدیریت شهر می­تواند تأثیر به سزایی در پایداری داشته باشد (کاظمیان و همکاران، 1390: 8)؛ مدیریتی که زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت، امن و اثر بخش شهروندان به تناسب ویژگی­های آنان و جامعه مربوطه فراهم کند.

برخی از محققان مدیریت حفظ و احیاء بافت­های تاریخی را با اهداف توسعه پایدار هماهنگ دانسته و اقدامات و برنامه­های بهسازی و نوسازی بافت­های تاریخی را تحقق توسعه پایدار شهری می­دانند. با توجه به ویژگی­های بافت تاریخی از جمله وجود فضاها و عناصر دارای ارزش در کنار و تقابل با فضاها و عناصر فاقد ارزش که افت کیفیت بافت، افزایش فرسودگی و ناکارآمدی را بر بافت تحمیل کرده­اند، وضعیت ناپایداری را در ابعاد مختلف در بافت­های مذکور حاکم کرده­اند (طاهرخانی و متوسلی، 1385 :100). از این رو چنانچه مدیریت بافت تاریخی با استفاده بهینه از ارکان خود بتواند در جهت ساماندهی فضاها و عناصر داخل بافت اقدام کند و ویژگی­های دارای ارزش را برجسته نماید، به فرآیند پایداری محله­ای و اهداف شهر پایدار کمک می­کند.

مروری اجمالی بر تحولات شهر کویری یزد نشان می­دهد گسترش بی رویه شهر، با مهاجرپذیری شدید، تحولات جمعیتی و کالبدی نامتناسبی را به همراه داشته است (حکمت­نیا و زنگی­آبادی، 1383: 38). شهر یزد که یکی از شهرهای تاریخی کشورمان محسوب می­شود که از نظر تقسیمات شهری به 3 منطقه شهری تقسیم می­شود و منطقه تاریخی این شهر در منطقه 2 واقع گردیده و به نوعی در قسمت مرکزی شهر قرار دارد. ناحیه تاریخی شهر یزد یکی از یادگارهای مهم معماری سنتی کشورمان محسوب می­شود و از ارزش­های منحصر به فرد تاریخی و فرهنگی برخوردار است؛ اما در سال­های اخیر به دلیل وجود مشکلات و مسائل متعدد و بازخوردهایی که در میان شهروندان داشته، می­توان به پائین آمدن شاخص­ها پایداری و گاهی ناپایداری در این محلات حکم نمود. در این راستا هدفاصلیاینپژوهشتحلیلوارزیابیشاخص­هایپایداریمحله­ای و شناسایی وضعیت عملکرد مدیریت شهری در راستای پایداری محله­ای بودهکه باتعریفعلمیوعملیاتیاین شاخص­هاودست­یابیبهمیزانپایداریدرمحله­هایبافت تاریخی مقدور می­باشد. اینپژوهش قصد دارد پس از شناخت وضعیت پایداری محله­ای، عملکرد، نقشوجایگاه مدیریتشهريدرپایداريمحله­ايناحیهتاریخی شهر یزد را موردارزیابیقرارداده و به این امرکهناحیهتاریخیتا چهاندازهپایداراست ومدیریتشهريبهچهمیزانتوانستهدرپایداريناحیهتاریخیمؤثرباشد، رسیده و در این رابطه توجه مسئولین و برنامه­ریزان شهری را بیش از پیش به شاخص­های پایداری معطوف ساخته و در پی ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود مشکلات کنونی باشد.

[1]. United Nations World Conservation Strategy

[2]. Brundt land Report

[3]. Purvis & Grainger

[4]. Wheerler

[5] . Barton

[6]. Davidson

[7]. Cowan


مبلغ واقعی 63,792 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 47,844 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 306

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب