تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4642
  • بازدید دیروز : 5732
  • بازدید کل : 1179662

اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس .....


اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس .....

چکیده

در این پژوهش اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس اندازه‌گیری شد. نهال‌های یک­سا­له وهم­اندازه گونه قره­داغ و رمس از نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان یزد تهیه و تحت پنچ تیمار شاهد، دفن شدن با ماسه­بادي تا يك­سوم ارتفاع گیاه (از قسمت يقه)، دفن شدن تا نصف ارتفاع گیاه، دفن شدن تا سه­چهارم ارتفاع گیاه و دفن کامل قرار گرفت. بعد از شش ماه آبياري و مراقبت، برخي از صفات فيزيولوژيكي و رويشي اين گياهان­اندازه‌گیری شد. نتایجگونه‌ی قره­داغ نشان داد که مقدار پرولین و اكسين برگ در هر سه تیمار دفن به­طور معنی­داری نسبت به شاهد و دفن کامل افزایش یافت. بیشترین مقدار قند ساقه در تیمار کامل و بیشترین مقدار قند ریشه در تیمار دفن 3/1 مشاهده شد. مقدار سدیم ساقه در همه تیمار­های دفن به­طور معنی­داری بیشتر از شاهد بود این افزایش حدود پنج برابر بود. بيشترين مقدار فسفر ساقه در تيمار 2/1 و كمترين آن در دفن كامل به دست آمد به‌طوری‌که مقدار آن در تيمار دفن 2/1 حدود 6 برابر دفن كامل بود. مقدار فسفر ريشه در تيمار دفن 2/1بيشتر از 5/7 برابر مقدار آن در تيمار دفن كامل بود. تعداد ريشه­جست­ها به­طور معني­داري در همه تيمار­هاي دفن بيشتر از شاهد بود. بيشترين تعداد آن در تيمار دفن 2/1به دست آمد. تيمار­هاي دفن اثر منفي بر روي تعداد شاخه داشتند. طول ساقه در دو تيمار دفن2/1و 4/3 بيش از دو برابر آن در شاهد بود. وزن‌تر ساقه در تيمار دفن 3/1 به بيش از 5/1 برابر مقدار آن در شاهد بود. وزن‌تر ریشه در هرسه تیمار دفن به­طور معنی‌داری نسبت به شاهد و دفن کامل افزایش نشان داد، همچنین نتایج گونه رمس نشان داد که بیشترین مقدار پرولین برگ در تیمار دفن 3/1 و کمترین مقدار پرولین برگ در تیمار دفن 4/3 اندازه‌گیری شد. مقدار پرولین ریشه درهر سه­تیمار دفن به­طور معنی­داری بیشتر از شاهد بود. مقدار اکسین در سه تیمار دفن به­طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش یافت. بیشترین مقدار قند ساقه در تیمار 3/1 و بیشترین مقدار قند ریشه در شاهد مشاهده شد. مقدار سدیم ساقه و ریشه در تیمار­های دفن 3/1 و 2/1به­طور معنی‌داری نسبت به شاهد و 4/3 افزایش یافت. مقدار پتاسیم ساقه و ریشه در تیمارهای دفن3/1 و 2/1 به‌طورمعنی‌داری بیشتر از شاهد بود.

مقدار فسفر ساقه در تیمارهای دفن 3/1 و 2/1 به‌طورمعنی‌داری بیشتر از شاهد و تیمار دفن4/3 بود. مقدار فسفر ريشه در تيمار دفن 3/1 بيش از 2 برابر مقدار آن در شاهد بود. طول ساقه در تيماردفن 4/3 حدود دو برابر آن در شاهدبود. بیشترین مقداروزن‌تر ساقه، وزن خشک ساقه و وزن‌تر ریشه در تيمار دفن 3/1مشاهده شد.

کلمات کلیدی:قره داغ، رمس، ماسه بادی، فیزیولوژیکی،رویشی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل­اول مقدمه و­کلیات. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 ضرورت ­انجام تحقیق. 5

1-3 اهداف­ اصلی ­تحقیق. 5

1-4 فرضیه‌های­تحقیق. 6

1-5 کلیات. 6

1-5-1 تعریف­فرسایش. 6

1-5-2 تعریف­ نبکا. 6

1-5-3 نقش­پوشش­گیاهیدرتشکیل­نبکا. 6

1-5-4 مکانیسم­درختان­ودرختچه­هادربرابرتشکیل­نبکا. 7

فصل­دوم­مروری­برمنابع. 19

2-1 مطالعات­ انجام­شده­درایران. 20

2-2 مطالعات­ انجام ­شده ­درخارج ­از ایران. 21

فصل­سوم ­موادو روش­ها. 27

3-1 گونه­های ­مورد مطالعه. 28

3-1-1 قره­داغ. 28

3-1-2 رمس. 28

3-2 روش­تحقیق. 28

3-2-1 اندازه­گیری­مقدارپرولین. 29

3-2-2 اندازه‌گیری­مقداراکسین IAA.. 30

3-2-3 اندازه‌گیری­قندهای­محلول. 30

3-2-4 اندازه‌گیری­مقدارپتاسیم­وسدیم. 31

3-2-5 اندازه‌گیری­مقدارفسفر. 31

3-2-6 روش­آنالیز داده‌ها. 31

فصل چهارم نتایج. 24

3-3-1 نتايج ­قره­داغ. 34

3-3-2 نتایج­رمس. 37

فصل پنچم بحث ونتیجه گیری ،پیشنهادات...............................................................38

5-1بحث..................................................................................................................................................39

5-2نتیجه گیری.....................................................................................................................................42

5-3پیشنهادات.......................................................................................................................................43

منابع….……………………...………………………………………….­44

منابع­فارسی

منابع­لاتین

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4- 1:تجزیه ­واریانس­ اثر تیمارهای­ دفن­درماسهبادی­برروی­صفات­ فیزیولوژیکی ­گونه­ی­ قره­داغ.. 35

جدول4- 2: تجزیه ­واریانس­اثرتیمارهای­دفن­درماسه­بادی­برروی­صفات­رویشی­گونه­­ی ­قره­داغ 35

جدول4- 3: مقایسه ­میانگین­اثرتیمارهای­دفن­درماسه­بادی­برروی­صفات­فیزیولوژیکی­گونه­ی­قره­داغ.. 35

جدول4- 4: مقایسه­ میانگین­اثرتیمارهای­دفندرماسه بادی برروی صفات رویشی گونه­ی قره­داغ.. 36

جدول 4- 5: تجزیه­واریانس­ا­ثرتیمارهای­دفن­درماسه ­بادی­برروی ­صفات­ فیزیولوژیکی­گونه­ی ­رمس.. 38

جدول4- 6: تجزیه واریانس اثرتیمارهای دفن درماسه بادی برروی صفات رویشی گونه­ی رمس.. 36

جدول4- 7: مقایسه میانگین اثرتیمارهای دفن درماسه بادی برروی صفات فیزیولوژیکی­گونه­ی رمس.. 39

جدول4- 8: مقایسه میانگین اثرتیمارهای دفن درماسه بادی برروی صفات رویشی گونه­ی رمس.. 37

 فصل اول

مقدمه­ وکلیات

1-1 مقدمه

روند رو به گسترش اراضی بیابانی در اقصی نقاط جهان و از جمله کشورمان، از جمله مشکلاتی است که مهارآن­­ازدغدغه‌های جهانی محسوب می‌گردد. پدیده فرسایش (اعم از آبی و بادی)به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فرآیندهای تخریب اراضی در مناطق دنیا از جمله ایران به شمارمی‌رود. با افزایش جمعیت و تلاش در جهت رفع نیازهای بشری از یک­­سو و دستیابی انسان بر منابع طبیعی به همراه مدیریت‌های غیراصولی باعث شده که در طی قرن بیستم تحقیقات علمی و عملی در را­بطه با این پدیده مورد توجه محققان قرار گیرد. پدیده فرسایش بادی در اقالیم خشک و نیمه­خشک عمل می‌کندو با توجه به اینکه بیش از دوسوم مساحت کشور ایران در این محدوده قرار گرفته است، بنابراین علاوه بر فرسایش آبی، فرسایش بادی به‌عنوان عاملی موثر در تخریب و ایجاد خسارت در این مناطق می‌باشد. بر اساس آمار ارائه شده دفتر تثبیت شن و بیابانزدایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حدود 20 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت اثر فرسایش بادی هستند. از این مقدار در حدود 7 میلیون هکتار در منطقه برداشت، 6 میلیون هکتار منطقه حمل که شامل رسوب‌گذاری در پایه بوته‌های گیاهی، نبکا و ربدو، پهنه‌های ماسه‌ای وسیع به ارتفاع حداکثر 5/1-2 متر و پهنه‌های ماسه‌ای پراکنده با ارتفاع حداکثر یک متر، 4392000 هکتار ارگ فعال و 2 میلیون هکتار تپه‌های ماسه‌ای تثبیت شده قدیمی قرار دارد. به رغم اقدامات بسیار گسترده و قابل توجه دست‌اندرکاران منابع طبیعی، مبنی بر تثبیت و کنترل بیش از 2 میلیون هکتار از تپه‌ها و پهنه‌های ماسه‌ای در کشور،بر اساس جدیدترین مطالعات انجام شده توسط دفتر امور بیابان(تثبیت شن و بیابان‌زدایی)بالغ بر 1 میلیون هکتار دیگر تپه‌های ماسه‌ای فعال در کشور وجود دارد که بعضاً منابع اقتصادی و زیستی را تهدید می‌کند و باید کنترل شود (دفتر فنی و تثبیت شن و بیابان‌زدایی 1381).از سوی دیگر بیش از 5/64 درصد مساحت کشور تحت تأثیر شرایط اقلیمی فراخشک با بارندگی کمتر از 250 میلی‌متر(خلیلی 1371) و بیش از 95 درصد نهشته‌های ماسه بادی کشورنیز در این گستره اقلیمی واقع شده‌اند (دفتر فنی و تثبیت شن و بیابان‌زدایی1381). از عمده‌ترین دلایل فرسایش شدید در ایران، از بین رفتن پوشش گیاهی می‌باشد. لذا به دلیل شرایط حاد اقلیمی به‌ویژه کمبود بارندگی، استقرارگونه‌های گیاهی در این مناطق بسیار دشوار بوده و مستلزم دقت کافی و رعایت همه جوانب در انتخاب گونه‌های گیاهی و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت کشت و نگه­داری آن‌ها می‌باشد (اختصاصی 1382). پوشش گیاهی مانند چتري است كه زمين را حفظ مي­كند، تنظیم کننده جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی است و اهمیت زیادی در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش دارد.(مصداقی،1384). گونه‌های گیاهی رویشگاه‌­های متنوعی دارند و بعضاً بر روی انواع مختلف خاک‌ها دیده می‌شوند لیکن جهت تثبیت ماسه بادی گونه‌هایی که تمایل به استقرار بر روی نهشته‌های ماسه‌ای دارند انتخاب می‌شوند. در این میان نوع و عمق نهشته‌ها، میزان تحرک آن‌ها، عمق ایستابی، میزان رطوبت هوا و یا هر عاملی که در شرایط فیزیکی و شیمیایی بستر کاشت نقش داشته باشد، در انتخاب گونه‌های گیاهی موثر خواهد بود (اختصاصی،1389). عناصر اصلی تشکیل دهنده نبکا شامل ماسه، لای، رس و سیلت می‌باشد و به دو صورت فعال و غیرفعال دیده می‌شوند (احمدی،1387). از عوامل موثر بر روی ارتفاع نبکا می‌توان به پارامتر‌های گیاهی (تاج، تراکم و...)، ناهمواری و میزان شیب اشاره کرد. علاوه بر این عوامل، عوامل محیطی (Bochet et al,2000) وفعالیت‌های انسان (Tengberg,1995)، نیز در توسعه نبکا دخالت دارند. تشکیل نبکا ترکیب سطح بالای زمین مثل ارتفاع یا تعداد برگ در گیاهان را افزایش می‌یابد (Zhang and Maun,1990). رسوب ماسه و تشکیل نبکا تغییرات فیزیکی مثل رطوبت، حرارت، تهویه (هوادهی) در میکرو رویشگاه گیاه ایجاد می‌کند (Maun,1998). دفن شدن مثل یک فیلتر عمل می‌کندوگونه‌های حساس را انتخاب و حذف کرده و فراوانی نسبی گونه‌های کم مقاومت را کاهش داده و گونه‌های مقاوم و وابسته به ماسه را افزایش می‌دهد (Maun,2004). ولی اگر رسوب­گذاری ادامه یابد حتی گونه‌های وابسته به ماسه نیز حذف می‌شوند و منطقه‌ای عاری از پوشش گیاهی بوجود می‌آید (Maun,1998). این حد آستانه در گونه‌های مختلف متفاوت است(Zhang et al,2002). با حفظ گونه‌های مقاوم و حذف گونه‌های حساس رقابت درون گونه‌ای و بین گونه‌ای کاهش می­یابد (Perumal and Maun 2006).مدفون شدن گیاهان باعث می‌شود که اندام فتوسنتز کننده توسط رسوبات پوشیده شوند که این خود یک سد فیزیکی برای رشد گیاهان به سمت بالا محسوب می‌گردد. (P.Dech,2006 and Maun). دفن شدن در ماسه ممکن است منجر به جابجایی بیوماس و مواد غذایی از سمت ریشه به قسمت بالای زمین گردد در حالی که ظرفیت فتوسنتز حفظ شود (Harris1987,1988 and Davy). همچنین رسوبات باعث تغییراتی در PH خاک (با توجه به اسیدیته ماسه رسوب شده)می‌گردد. با افزایش رسوب ماسه، مواد غذایی و حجم خاک در منطقه ریشه گسترش پیدا می‌کند و ممکن است مقدار رطوبت افزایش یابد (Maun,1998). مطالعات نشان می‌دهد تحت یک آستانه معین از سطح دفن شدن رشد همه گونه‌های گیاهی در منطقه ساحلی تحریک می‌شود (Maun,1998؛F.Brown,1997). در نهال‌هایی که توانایی سازگاری با این شرایط را دارند تعداد گره­ها زیاد می‌شوند و میان گره‌ها نیز رشد طولی پیدا می‌کنند (Zhang et al,2002) . دفن در ماسه بادی سبب تشکیل فراوان ریشه‌های نابجا برای توسعه‌ی ساقه‌های گیاهان A. gmeliniiدر حال رشد در تپه‌های شنی می‌شود (Samsone et al. 2009).به‌طور کلی، گیاهان دفن شده در ماسه بادی شاهد افزایش زیست توده، بازده فتوسنتز و کلروفیل می‌باشند که دلیل آن محتوای بالای انرژی در ریشه، ریزوم و ساقه‌های زیرزمینی شان است به همین دلیل رشد در سطح برگ، ضخامت برگ و زیست توده ریشه تحریم می شود (Perumal et al. 2005).

(Gilbert et al. 2008) با بررسی زیست تودهکل و انتقال منابع برگ در حمایت از رشد گیاه در تپه پس از دفن در شن دریافتند که تغییرات فیزیولوژیکی از اهمیت زیادی در تعیین ماهیت واکنشبه دفن برخورداراست.(Burylo et al. 2009) دریافتند که در برخی گونه‌هامقاومت به دفن در رسوبات مارنی مرتبط با تجمع قندساقه گیاه در ریشه است.


مبلغ واقعی 53,640 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,694 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 431

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب