تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4739
 • بازدید دیروز : 5732
 • بازدید کل : 1179759

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)...


بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)...

چکیده

رشد شهر نشینی منجر به تغییراتی در زمینه تولید و اجزا زباله‌های بیمارستانی داشته است و مدیریت صحیح دفع مواد زائد جامد بیمارستانی مسئله‌ای است که ارتباط مستقیم با سلامت و کنترل عفونت در جامعه دارد. این مواد زائد معمولاً در طی مراقبت و درمان بیماران تولید می‌گردد میزان این زباله‌ها در شهر‌ها ۵/۱ تا ۲ در صد زباله‌های تولیدی را تشکیل می‌دهند. هرچند میزان این مواد کم است اما می‌تواند باعث مخاطرات زیادی شود. این مطالعه تحقیقی است در ارتباط با نقش مدیریت در جمع آوری، حمل‌ونقل و دفع زباله‌های بیمارستانی در شهر تهران. مطالعه فوق بر روی بیمارستان دولتی شهدای تجریش در شهر تهران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است. روش تحقیق بر اساس جمع آوری اطلاعات از بیمارستان‌ها با استفاده از یک چک لیست، پرسشنامه ، مشاهده در محل و آنالیز داده‌ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که نقش مدیریت در امر کنترل پسماندهای بیمارستانی بسیار با اهمیت است چنانچه با تدوین استراتژی‌های کارآمد توسط مدیران و اجرای ان توسط کارکنان می‌توان تا حد زیادی در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی موفق بود. علاوه بر این با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت وضعیت این بیمارستان در زمینه مدیریت پسماند نسبت به سایر بیمارستان‌های ایران مطلوب گزارش شد.

 كلمات كليدي: بيمارستان – زبالهعفوني – جمعآوريزباله-زباله خطر

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول مقدمه و کلیات1

1-1 مقدمه2

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق5

1-3 اهداف تحقیق7

1-4 فرضیات تحقیق8

1-5 تعاریف پسماندهای مراکز بهداشتی- درمانی8

1-6 انواع طبقه بندی پسماند های بیمارستانی9

1-7 مخاطرات بهداشتی پسماند های بیمارستانی18

1-8 مدیریت پسماند بیمارستانی و لزوم توجه به آن19

1-8-1 تفکیک پسماند های بیمارستانی21

1-8-2 نگهداری موقت پسماند های بیمارستانی24

1-8-3 بازیافت و دفع پسماند های بیمارستانی25

1-8-4حمل و نقل پسماند ها در داخل و خارج از سایت درمانی27

1-8-5 نگهداری سوابق مدیریتی پسماند29

1-8-6آموزش ادواری کارکنان به منظور روزآمد کردن دانش آنها29

1-9 برنامه­ریزی مدیریتی و بهینه­سازی سیستمهای جمع­آوری و دفع پسماند در مراکز درمانی 31

1-10 نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستانی34

1-11جنبه های اقتصادی در مدیریت پسماند­های بیمارستانی37

فصل دوم بررسی منابع39

فصل سوم روش تحقیق51

3-1- منطقه مورد مطالعه52

3-1-1 تاریخچه بیمارستان شهدای تجریش53

3-1-2 چارت سازمانی بیمارستان شهدای تجریش54

3-1-3 خدمات بیمارستان شهدای تجریش54

3-2 روش تحقیق56

3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه56

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات56

3-5 اعتبار57

3-6 متغییر ها58

3 -7روش جمع آوری اطلاعات58

3-8 روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها59

فصل چهارم نتایج61

4-1 بررسی و توصیف گزارشات و آیین­نامه­های مصوب و برنامه­های عملیاتی موجود در بیمارستان62

4-1-1 آخرین برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماند پزشکی در بیمارستان شهدای تجریش مصوب(6/91)63

4-2 توصيف داده­های مربوط به پرسشنامه پژوهشگر ساخته74

4-2-1 ویژگی های فردی پاسخگویان74

4-2-1-1 جنسیت پاسخگویان74

4-2-1-2 سن75

4-2-1-3 سطح تحصیلات76

4-2-1-4 مدت ساعت کاری در شبانه روز77

4-2-1-5 سابقه کاری77

4-2-1-6 نظرات پاسخگويان در زمینه میزان اهمیت و تاثیر سیاست ها و استراتژی‌های مدیریت پسماندهای بیمارستانی78

4-2-1-7 بررسی تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی79

4-2-1-8 نظرات پاسخگويان در زمینه تاثیر تفاوت جنسیتی کارکنان در مدیریت پسماند80

4-2-1-9 نظرات پاسخگويان در زمینه ارتباطبینمدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری‌های شغلی 81

4-2-1-10 نظرات پاسخگويان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی82

4-3 تحلیل همبستگی متغیرهای فردی با نظرات آنان83

4-3-1 ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت سیاست ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی83

4-3-2 ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با میزان سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی84

4-3-3 ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی85

4-3-4 ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با میزان ابتلا به عفونت به علت عدم رعایت ایمنی85

4-3-5 ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی86

4-3-6 ميزان تعیین تفاوت‌های موجود در متغیرهای تحقیق در دو گروه جنسی کارکنان87

4-4 بررسی استاندارد بودن نتایج حاصل از چک لیست88

4-4-1 کلیات88

4-4-2 بررسی برنامه های مدیریت پسماند88

4-4-3 بررسی وضعیت نیروي انسانی درگیر در مدیریت پسماندهاي بیمارستانی88

4-4-4 بررسی وضعیت تفکیک، بسته بندي وجمع آوري پسماند89

4-4-5 بررسی و ضعیت حمل پسماند91

4-4- 6 بررسی محل نگهداري موقت پسماند91

4-4-7 بررسی وضعیت واحد امحاء پسماند92

4-5 بحث و نتیجه گیری93

4-6- محدودیت­های تحقیق97

4-7 پیشنهادات97

فصل پنجم منابع و مآخذ99

ضمائم109

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 : تعداد از راديو اكتيوهاي مورد استفاده در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني10

جدول 1-2 : كد گذاري رنگي پيشنهاد شده براي مواد زائد مراكز بهداشتي و درماني23

جدول 1-3 : روش های دفع انواع پسماندهای بیمارستانی27

جدول 1-4: جدول متغییر ها58

جدول4-1 : شناسنامه بیمارستان شهدای تجریش62

جدول4-2 : تفکیک بخش های بیمارستان شهدای تجریش62

جدول 4-3: فهرست بخش های فعال واحد64

جدول 4-4: فهرست امکانات و تجهیزات موجود مدیریت اجرایی پسماندها65

جدول 4-5: تشریح امکانات و تجهیزات مورد نیاز66

جدول 4-6: تشریح منابع انسانی مورد نیاز66

جدول 4-7: توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر جنسیت74

جدول 4-8: توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر سن75

جدول 4-9: توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات76

جدول 4-10: توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر مدت ساعت کاری در شبانه روز77

جدول 4-11: توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر سابقه کاری78

جدول 4-12: توزيع فراوانی پاسخگويان از نظرتاثیر و اهمیت سیاست ها و استراتژهای مدیریت پسماندهای بیمارستانی79

جدول 4-13: توزيع فراوانی پاسخگويان برای تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی80

جدول 4-14: توزيع فراوانی پاسخگويان مرد از نظر میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی81

جدول 4-15: توزيع فراوانی پاسخگويان به ارتباط بین مدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری های شغلی82

جدول 4-16: توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی83

جدول 4-17: ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت سیاست ها و استراتژ ی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی84

جدول 4-18 ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با میزان سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی84

جدول 4-19 ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی85

جدول 4-20: ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با میزان ابتلا به عفونت به علت عدم رعایت ایمنی86

جدول 4-21: ميزان همبستگي متغيرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی86

جدول 4-22: نتایج آزمون t مستقل در دو گروه جنسی کارکنان87

جدول4-23 میزان همبستگی دیدگاه های کارکنان در زمینه های مختلف مطرح شده در پرسشنامه94

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل1-1: درصد پسماندهای تولید شده در واحدهای بیمارستانی9

شکل1-2 : تصاویر برخی از پسماند های بیمارستانی17

شکل1-3: چرخه مدیریت پسماند های بیمارستانی21

شکل 1-4 : علامت هاي مورد استفاده جهت برچسب گذاري24

شکل1-5: درصد استفاده ازانواع ترولی در ایران28

شكل1-6: تجهيزات حفاظت فردي توصيه شده براي كارگران مرتبط با حمل ونقل زائدات بيمارستاني31

شکل1- 7: هرم مدیریت پسماندها با رویکرد کاهش تولید و بازیافت32

شكل1-8 : تشكيلاتمديريتموادزائدبيمارستاني37

شکل 3-1: نقشه دسترسی به بیمارستان شهدای تجریش52

شکل 3-2: بیمارستان شهدای تجریش53

شکل 3-3 چارت سازمانی بیمارستان شهدای تجریش54

شکل 4-1: هدف برنامه اجریی63

شکل 4-2: میانگین سالانه پسماندها در سال 139067

شکل4-3: میانگین سالانه پسماندها در سال 139167

شکل 4-4: سطل پسماندهای شیمیایی و معمولی69

شکل 4-5 سطل پسماند های عفونی و سماند های پرتوزا69

شکل 4-6 Safety Box70

شکل 4-7 توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر جنسیت75

شکل4-8 توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر سن75

شکل4-9 توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات76

شکل 4-10 توزيع فراوانی پاسخگويان از نظرمدتساعت کاری در شبانه روز77

شکل4-11 توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر سابقه کاری78

شکل4-12 توزيع فراوانی پاسخگويان از نظرتاثیر و اهمیت سیاست ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی79

شکل4-13: توزيع فراوانی پاسخگويان برای تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی80

شکل4-14 توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی81

شکل4-15توزيع فراوانی پاسخگويان به ارتباط بین مدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری های شغلی82

شکل4-16: توزيع فراوانی پاسخگويان از نظر میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی83

  فصل اول
مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه

انسان بزرگترین کاربر زمین است و برای فراهم آوردن نیاز خود، بیشترین بهره را از زمین می برد. این بهره‏‏‏‏‏‏‏‏­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­‌‏‏وری روز افزون، بدون پیامد نیست. انسان به نسبت بهره­مندی از طبیعت برای فراهم آوردن خوراک و پوشاک و ساخت و پرداخت دستگاه­هایی که شیوه و روند زندگی را بهبود می­بخشد، پسماند و دوریز تولید می کند. پسماندهای که برخی به طبیعت باز می­گردند، برخی بازیافت شده، دوباره به چرخه تولید و بهره وری باز می­گردند و برخی دیگر که روی دست طبیعت و انسان می­مانند و چاره ای نمی­ماند مگر کاستن خطر و آلودگی آن­ها و پنهان کردن آن در دل خاک تا شاید خاک خود راهی برای دگرگونی و بازیافت این مواد باشند.

پسماند­هاي پزشكي يا بهداشتي[1]، كليه پسماندهاي توليد شده توسط واحد­هاي تأمين وحفظ سلامت، مؤسسات تحقيقاتي و آزمايشگاه ها را دربر مي­گيرديا به عبارت ديگربهكليهپسماندهايعفونيوزيانآورناشيازبيمارستان­ها،مراكزبهداشتيودرماني،آزمايشگاه­هايتشخيصطبيوسايرمراكزمشابهگفتهمي­شود. از منابع عمده زايدات بيولوژيكي، بيمارستان­ها، آزمايشگاه­ها و مراكز تحقيقات پزشكي هستند.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت[2]، پسماندهای بیمارستانی، کلیه پسماندهای تولید شده توسط واحدهای تامین وحفظ سلامت، موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه­ها را در بر مسی گیرد. این تعریف حتی پسماندهای تولید شده درمنازل (مانند تزریق انسولین، دیالیز و ...)را نیز شامل می­شود(WHO, 1999).

با توجه به حجم تولید بالای پسماند توسط مراکز بهداشتی- درمانی که به طور نمونه در سال 1385 به 80 تن پسماند بیمارستانی در شهر تهران به ازای هر روز رسیده و عدم استفاده از فناوری­های لازم جهت بی خطر سازی و دفن بهداشتی ،مردم و ارگان­های مرتبط را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. همچنین پسماند­­­­هاي بيمارستاني به دليل داشتن انواع‌ گوناگونی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌های استافیلوکوک‌ و استرپتوکوک، باسیل سل و کزاز، ویروس هپاتیت(هپاتیت‌ ب و ث) و ویروس ایدز و بسیاری دیگر از میکروب­های‌ بیماریزا مخلوط­هاي ميكروبي و عفوني جزء خطرناك­ترين پسماند­­­هاي جامعه شهري محسوب مي­گردند‌‌‌‌(نوری، 1369).

لذا بي­­­­­­ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫـﺎي بيمارستاني، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و اﭘﯿﺪﻣﯽﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘه­اي وﺷﻬﺮي را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ­ﻫﺎ ﯾﮏ ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪي ﺑـﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷـﻮند(and Fabres, 1998.( Tissat

چندین دهه است که مدیریت پسماند های بیمارستانی در دستور کار کشورهای جهان قرار گرفته است و کشورهای پیشگام در این زمینه به پیشرفت ها و دستاورد­های سودمندی دست یافته اند و افزون بر تلاش برای بهبود شرایط زندگی بستری اقتصادی را نیز فراهم ساختهاند. با وجود روش­هاي نوين جهت دفع پسماندهاي بيمارستاني در بسياري از مناطق كشور دفع اين پسماند­هاي خطرناك همچنان به روش سنتي و از طريق " دفن " صورت مي‌گيرد. دفن پسماندهاي بيمارستاني، علاوه بر آلودگي‌­هاي زيست­محيطي و آبهاي زيرزميني، خطر گسترش برخي از بيماري­ها را در پي دارد. دفن پسماندهاي بيمارستاني و عفوني به شيوه­هاي كنوني در كشور مي­تواند عواقب وپيامد­­­­­هاي جبران ناپذيري بد­­­­نبال داشته باشد(سید محمدی، 1383).

درحال حاضر در بيشتر كشور­هاي دنيا دفن پسماند­هاي بيمارستاني به روش بي­خطر كردن و استريل كردن صورت مي­گيرد و اين شيوه جايگزين دفع كردن پسماند­هاي بيمارستاني از طريق پلاسما كردن و دستگاه زباله سوز شده است. دفن پسماندهاي بيمارستاني به روش كنوني و همچنين استفاده از زباله سوز به دليل آلودگي‌هايي كه به همراه دارد به عنوان يك بحران جدي تلقي مي­شود. در زمان حاضر پسماندهاي عفوني مراكزبهداشتي درماني، مطب­ها و آزمايشگاه­هاي تشخيص طبي و مراكز درماني از جمله بيمارستان­ها با پسماند‌هاي شهري امحاء مي­گردد كه بر بهداشت و سلامت مردم تاثيرگذار است. پسماندهاي شهري قابل بازيافت و تبديل به كود و قابل استفاده در سطح شهر مي­باشد و به اين علت مخلوط ­­­­نمودن پسماندهاي شهري و بيمارستاني تهديدي است براي بهداشت شهروندان و كاركنان بخش خدمات شهري شهرداري­ها وسازمان­هاي مديريت پسماند كه با اين قبيل پسماندها درتماس مي­باشند. كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته پيش از اين از زباله سوز و سپس از طريق پلاسما، اقدام به امحاء پسماندهاي عفوني مي‌كردند(Armbruster, 1998 ).

خريد تجهيزات براي بي‌خطركردن پسماندهاي بيمارستاني به روش روز دنيا، مستلزم اعتبارات زيادي است كه مي بايست از طرف دولت تامين گردد. مدیریت پسماندهای بیمارستانی نزدیک به پنج سال است که در ایران به اجرا گذاشته شده و سازمان­های بهداشت و درمان،محیط زیست و شهرداری­ها به لحاظ قانونی دست­اندر کار اجرایی آن و نظارت بر مدیریت درست آن شده­اند(سازمان شهرداری، 1391).

پسماندهاي ويژه طبق قانون مديريت پسماند، مصوبه 9 خرداد 1383 شامل چند گروه اصلي مي­باشد. مهم‌ترين اين گروه پسماندها،‌ پسماندهاي بيمارستاني بوده كه نقش بسزايي در به خطر انداختن سلامت شهروندان دارد. اصول درست اين شيوه ها در استاندارد­هاي ناظر بر بهداشت محيط و حفاظت محيط ‌زيست از قبيل استاندارد EPA مربوط به ايالات متحده آمريكا و راهنماي ECمربوط به اتحاديه اروپا است. پسماندهاي بيمارستاني شامل عفوني، پاتولوژيك، اجسام تيزوبرنده، دارويي، سرطان‌زا، شيميايي، راديواكتيو، براساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت در صورت تفكيك مناسب پسماندها، پسماندها شامل 80 درصد پسماندهاي عادي مراكز درماني، 15 درصد پسماندهاي پاتولوژيكي و عفوني، يك درصد اجسام تيزوبرنده، سه درصد پسماندهاي شيميايي و دارويي و كمتر از يك درصد پسماندها مخصوص مواد راديواكتيو، كپسول‌هاي گاز، دماسنج‌هاي جيوه‌اي شكسته و باطري‌هاي استفاده شده مي­باشد. شيوه­هاي از بين بردن پسماندها شامل سوزاندن به وسيله زباله ‌سوز، ضدعفوني شيميايي، عمليات حرارتي مرطوب، عمليات حرارتي خشك، استفاده از امواج ميكروويو، دفن كردن يا انباشته‌سازي و بي‌حركت سازي است.

درحال حاضر بيمارستان­ها بيشترين مقدار پسماندهاي خطرناك را توليد مي­كنند. ميزان توليد پسماندها، وابسته به عوامل زيادي همانند درآمد سرانه و استاندارد­هاي بهداشتي كشور­ها­­­ست بر پايه همين امر، در كشورهاي با درآمد متوسط و كم، توليد پسماند كمتر از كشور­هایی است كه درآمد سرانه آنها بالا­تر است. در مراكز درماني كه طرح مديريت تفكيك اجزاء پسماند در آنها اجرا مي‌شود، ميزان پسماندهاي خطرناك توليدي، نسبت به مراكز درماني كه فاقد مديريت تفكيك پسماندها هستند، بسيار كمتر است. شوربختانه به دليل نهادينه نشدن فرهنگ تفكيك اجزاء پسماند در مبداء توليد و عدم درك اين مسئوليت توسط مديران مراكز درماني، ميزان توليد پسماندهاي بيمارستاني در كشورمان، رقم بسيار بالايي بوده به طوري كه در سال‌هاي اخير با توجه به رشد فزاينده آن، ‌شهر­هاي بزرگ كشور را دچار بحران نموده است(شجاعي، 1383).

بر پايه طرح سازمان جهاني بهداشت پسماندهاي عفوني، پاتولوژيكي و اجسام تيزوبرنده با روش هاي مختلف زباله ‌سوزي از بين مي‌روند و ضدعفوني شيميايي پسماندها، روش ميكروويو ، دفن كردن و تخليه در فاضلاب‌ها براي پسماندهاي سرطان‌زا، شيميايي و راديواكتيو انجام نمي‌شود. در اين ميان به جز روش دفن كردن و تخليه در فاضلاب، تمامي روش‌هاي ياد شده براي از بين بردن اجسام تيزوبرنده استفاده مي‌شود. معضل اساسي در زمينه پسماند هاي بيمارستاني مديريت آن در مبداء، نحوه جمع آوري و حمل و دفع نهايي آن مي باشد. باتوجه به اينكه معضل اصلي در مورد پسماند هاي بيمارستاني عدم تفكيك اجزای آن­ها در مبداء توليد مي­باشد كه با پا­­فشاري و پيگيري­هاي وزارت بهداشت تعداد كمي از بيمارستان­ها، آن هم به صورت نامناسب و غير بهداشتي عمل تفكيك را انجام مي­دهند. گرچه مجلس جمع آوري حمل و دفع پسماند­­هاي بيمارستاني را به عهده خود توليد­كنندگان(بيمارستان­ها) گذاشته است، اما تا هنگامي كه بيمارستان­ها ومراكز درماني به تنهايي و رأساً با بستن قرارداد با شركت­هاي خصوصي اين كار را انجام ندهند، شهرداري خود را مؤظف مي­داند كه نسبت به جمع آوري و دفع آن اقدام نمايد. با اين حال برخي از بيمارستان­ها طرح تفكيك اجزاء پسماند را به طور كامل وصحيح انجام نمي­دهند و پسماند­هاي عفوني و عادي را با هم جمع­آوري و بسته­بندي مي­نمايند . اين اقدام حجم كار و هزينه دفع پسماند را بسيار بالا مي­برد، چون سازمان­هاي مديريت پسماند از تفكيك پسماند­هاي عفوني از عادي اطمينان ندارند به ناچار همه پسماند­هاي بيمارستاني را عفوني تلقي مي­نمايند(WHO, 2001).

 1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به این موضوع مدیریت نادرست پسماندها باعث آلودگی محیط زیست می‌شود، بوی ناخوشایند و رشد و تکثیر حشرات، جوندگان و کرم ها، منجر به انتقال بیماری‌هایی مانند حصبه، وبا و هپاتیت از طریق جراحات ناشی از نوک آلوده به خون انسان می‌باشد. مدیریت پسماند­های پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است که با چالش­هایی همچون فقدان آموزش، آگاهی و حمایت منابع مالی برخوردار می­باشد .(Baraka et al, 2006)

اگرچه ميزان پسماند هاي بيمارستاني از حيث مقدار، قابل قياس با پسماند­هاي خانگي نيستند، ولي به علت خطرات ناشي از آلودگي، حساسيت بيشتري را نسبت به ساير پسماند­هاي شهري طلب مي­كنند. پسماند­هاي بيمارستاني، يكي از معضلات زيست محيطي است كه به علت دارا بودن عوامل خطرناك، سمي و بيماري­زا سلامت افراد و جامعه را تهديد مي­كنند. مدیریت این مواد نقش مهمی در کنترل آلودگی­های محیط زیست و میزان بروز عفونت­های بیمارستانی ایفا می­کند(نوری، 1369).

در حال حاضر براساس برآورد جهاني رفع آلودگي 1 متر مربع خاك بين 50-5 هزاردلارهزينهمي­شودوايندر حالي است كه در ايران روزانه 80 تن پسماند بيمارستاني بدون رعايت مسائل محيط زيستي دفن و حجم زيادي از خاك را آلوده مي كند(زلفينژاد،1387).

از سوي ديگر وجود تركيبات آلاينده در هواي خروجي از دستگاه هاي زباله سوز همانند گاز­هاي كلريد هيدروژن،اكسيد­هاي گوگرد و ازت، تركيبات سمي و خطرناك كلروفلويوروكربن، فوران و دي­اكسين در آلودگي هوا و به دنبال آندر نازك شدن لايه ازن سهم بسزايي دارد. خاكستر حاصل از سوختن پسماند­هاي جامد در داخل زباله سوزها، حاوي تركيبات بسيار سمي[3] خطرناك مثل تركيبات آلي داراي سمي بوده كه ورود اين دسته از مواد خطرناك و سمي به داخل آب­هاي زير­زميني، سبب آلودگي خاك و منابع آبي و اختلال در سيستم­هاي مختلف اكولوژيك و به دنبال آن خسارات جبران ناپذيري را بر اجزاي محيط زيست و در نهايت به انسان وارد مي­کند(سليمي امرود، 1384)

این در حالی است که اجرای صحیح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در شهر تهران با چالش­های عمده­ای همچون ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ، ﻣﺘﻔﺮﻕ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ­ﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺁﻥ، ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷکی، عدم آگاهي پرسنل و مديران بيمارستان درمورد معضلات پسماندهاي بيمارستاني و عدم وجود سرمايه كافي جهت تهيه بي خطرسازها می­باشند لذا ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ بسیار با اهمیت است(ﻓﻴﺎﺽ، 1389).

ساماندهي وضعيت فعلي پسماند­هاي پزشكي توليدي در ايران مستلزم مطالعات گسترده و هدفمند در خصوص کنترل پسماند از مرحله تولید تا دفع می باشد که لازمه این امر تعريف جايگاه خاص، ترويج فرهنگ تفكيك از مبدأ و به اجرا درآمدن برنامه­هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت مي­باشد(رضايي،1387). بديهي است با اتكاء به دانش كافي از وضعيت موجود و آمار دقيق، مي توان گام­هاي موثري برداشت و از وارد آمدن خسارات جبران­ناپذير به منابع مالي كشور جلوگيري به عمل آور لذا این مطالعه با هدف کلی مطالعه موردی وضعیت مدیریت در بيمارستان شهدای تجریش تهران طراحی شده است.

 1-3 اهداف تحقیق

هدف کلی این مطالعه، شناسايي انواع پسماندهاي پزشكي توليدي در بيمارستان شهدای تجریش واقع دراستان تهران و منابع توليد آنها و ارائه مناسب ترين روش جهت مديريت پسماند­هاي بيمارستاني است. اهداف اختصاصی عبارتند از، شناسايي ارائه راهكار در نحوه جمع آوري از مبداء توليد، تعيين محل مناسب جهت نگهداري موقت با رعايت اصول بهداشتي، حمل و نقل ودر نهايت شناسايي روشهاي دفع فعلي در بيمارستان و شناسايي مشکلات سیستم مدیریت مواد زائد بیمارستانی در بیمارستان و پیشنهاد راه هایی برای بهبود سیستم و بالاخره انتخاب مناسب‌ترين گزينه جهت مديريت پسماند­هاي بيمارستاني است.

 1-4 فرضیات تحقیق

 1. سیاست­ها و استراتژی­های مختلف درسیستم­های مدیریت پسماندهای بیمارستانی تاثیر می­گذارد.
 2. بین کارکنان با سطوح دانشی مختلف و اجرای مدیریت پسماند­های بیمارستانی اختلاف معنی­داری دارد.
 3. تفاوت جنسیتی کارکنان (زن و مرد) در اجرای مدیریت پسماند­های بیمارستانی تاثیر می­گذارد.
 4. بین مدیریت ناکارآمد پسماند­های بیمارستانی و ارتباط آن با افزایش بیماری­های شغلی اختلاف معنی­داری وجود دارد.

 1-5 تعاریف پسماند­های مراکز بهداشتی- درمانی

همچنین انجمن خدمات آمبولانس انگلستان[4]، پسماند های بیمارستانی به عنوان، هر پسماندی که شامل تمام یا قسمتی از بافت انسانی یا حیوانی، خون یا سایر مایعات بدن، مواد مخدر و یا سایر محصولات دارویی، سوزن آلوده یا سایر وسایل تیز، پسماند تعریف کرده است که ممکن است به هر فرد در تماس با هر گونه ضایعات ناشی از پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی و یا دیگر عمل مشابه مواد زائد عفونت را به هر فرد دیگری که در تماس با آن می باشد انتقال دهد.

براساس تحقیقات انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی(شکل 1-1) بین ۷۵ تا ۹۵ درصد پسماندهای تولید شده در واحدهای بیمارستانی بی خطر یا عمومی هستند که عمدتا از فعالیت­های اداری و خانه­داری این واحدها حاصل می شوند. 10 تا ۲۵ درصد باقیمانده خطرناک در نظر گرفته می­شود و می­توان خطرات زیادی را به همراه داشته باشند(WHO, 2001).

  شکل1-1: درصد پسماندهای تولید شده در واحدهای بیمارستانی

 1-6 انواع طبقه بندی پسماند های بیمارستانی

هنوز در دنيا الگوي ثابتي جهت تقسيم بندي مواد زائد بيمارستاني وجود ندارد. كشورهاي مختلف هر يك به گونه اي پسماندهاي بيمارستاني را تقسيم بندي كرده اند. اين تقسيم بندي ها بر سه اصل اساسي استوار است:

- تقسيم بندي بر اساس روش دفع(مانند كشور آلمان)

- تقسيم بندي بر اساس منبع توليد(مانند كشور فرانسه)

- تقسيم بندي بر اساس درجه احتمال خطر(مانند كشور انگلستان)

با توجه به مركز پيشگيري و كنترل بيماري،[5] پنج نوع پسماند بيمارستاني را عفوني تلقي مي كنند: پسماند­­هاي ميكروبيولوژيك، پاتولوژيك، لاشه حيوانات آلوده، خون واشياء نوك تيز همچنین این مرکز به طور کلی پسماند­های تولید شـده در مراکز درمانی به دو دسته پسماند­­­­های مشمول قانون و زباله­های معمولی تقسیم می­شوند که حدود 6% پسماند هاي بيمارستاني،عفوني محسوب مي شوند هرچند که در تعاریف دیگر این مقدار را حداقل 46٪ برآورد کرده اند)عباسلو و همکاران، 1384).

اتحادیه اروپا[6] تلاش های ویژه ایبرای طبقه بندی مواد زائد را از طریق کاتالوگ پسماند اروپا انجام داده است که در این نوع طبقه بندی هفت گروه دیده میشوند(Alvim, 2005).

1-پسماندهای پاتولوژيك[7]

ايـن پسماندها شامل بافت ها و قسمت­هاي اعضاء مختلف بدن پنبه­هاي آغشته به خون و مواد دفعي بدن و چرك همچون نمونه هاي مدفوع و ادرار و غيره هستند كه در عمل نمونه برداري يا كالبد شكافي وجراحي ايجاد مي شوند. اين زائدات به طور بالقوه اي امكان ايجاد بيماري را داشته و عامل بيماري زا در آن ها بسيار زياد است وآن را برای احتیاط به عنوان پسماند­­­های عفونی در نظر گرفته می شوند.

2-پسماند­هاي راديو اكتيو[8]

اين پسماند­ها شامل پسماند­هاي جامد، مايع و گازي آلـوده بـه مـواد راديـو اكـتـيـو هستند. كاربرد مواد راديواكتيو در عكسبرداري ها، پرتودرماني­ها و بعضي آزمايش­ها معمول است. این پسماندها که در نتیجه تحلیل­های بافت و سیالات بدن در بیمارستان تولید می­شوند و مهم­ترین عناصر آن ایزوتوپ­های فسفر، کروم، کبالت، آهن، گالیم و غیره می­باشند که در تشخیص یا درمان کاربرد دارند.

جدول 1-1 : تعداد از راديو اكتيو­هاي مورد استفاده در بيمارستان­ها و مراكز بهداشتي درماني(فتحي، 1379)

 1-پسماندهاي شيميايي[9]

مواد زائد شيميايي كه به وفور در بيمارستان­ها وجود دارد، در بخش­هاي تشخيص و آزمايشگاه­ها ، وسايل و ابزار تنظيف و ضدعفوني به انضمام دارو­ها و وسايل دور ريختني اطاق عمل بخش ديگري از اين فضولات را تشكيل مي دهند. اين پسماندها شامل اشكال گوناگوني از پسماندهاي شيميايي بوده كه ممكن است خطرناك بـاشـنـد. طبق موازين بين المللي، خصوصيات سـمــي بـودن، خـورنـدگـي، قـابـل اشـتـعـال بـودن واكنش دهندگي، سرطان­زايي باعث طبقه بندي مـواد زائد شيميايي در زمره مواد زائد خطرناك مـي­شوند. مواد شيميايي غير خطرناك، موادي هـسـتـنـد كـه خصوصيات فوق را نداشته باشند.

فضولات شيميايي خطرناك در سه بخش زير تقسيم بندي مي­شوند:

1 -مواد قابل احتراق : شامل تركيبات جامد، مايع و گازي شكل.

2 -فضولات سمي : اين فضولات باPHكمتر از 2 (به شكل اسيدي) و بالاتر از 12 (به حالت قليايي) در پسماند هاي بيمارستاني وجود دارند. بخشي از داروهاي اضافي و يا فاسد شده، جزو اينگونه فضولات به حساب مي­آيند.

1 (Health- Care Wastes

2) World Health Organization (WHO)

1)PCPB Materials

1) UK Emergency Medical Services (EMS)

1) Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

2) European Union (EU)

3) Pathological waste

4) Radioactive waste

2) Chemical waste


مبلغ واقعی 51,960 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,450 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 246

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب