تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4069
 • بازدید دیروز : 4878
 • بازدید کل : 1196812

بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی ...


بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی ...

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

 فصل اول: اصول مربوط به الکتروریسی و پارامترهای آن. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-الکتروریسی. 3

1-3- فرآیند شکل گیری جت پلیمر در عملیات الکتروریسی. 4

1-3-1- مخروط تیلور. 6

1-3-2- مسیر مستقیم جت. 9

1-3-3- ناپایداری‌های جت. 10

1-4-مدل کردن ناپایداری خمشی.. 14

1-5 پارامترهای مؤثر بر الکتروریسی.. 15

1-5-1-پارامترهای محلول.. 16

1-5-1-1-وزن مولکولی و ویسکوزیته محلول.. 16

1-5-1-2-کشش سطحی.. 17

1-5-1-3-ضریب هدایت الکتریکی محلول.. 18

1-5-1-4-تأثیر محتوای نمک.. 18

1-5-2-پارامترهای فرآیند الکتروریسی.. 19

1-5-2-1-ولتاژ و میدان الکتریکی.. 20

1-5-2-2-نرخ تغذیه.. 22

1-5-2-3-تأثیر جمع کننده.. 22

1-5-2-4- فاصله نازل از جمع کننده.. 23

1-5-2-5-اثرات قطبیت بر الکتروریسی.. 24

1-5-3-عوامل محیطی.. 25

1-5-3-1-دما.. 26

1-5-3-2-رطوبت.. 26

1-5-3-3-نوع جوّ.. 27

1-5-3-4-فشار.. 27

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته.. 28

2-1-مقدمه.. 19

2-2- جمع کننده سيلندری با سرعت بالا.. 29

2-3- استفاده از یک جفت میدان الکتریکی در الکتروریسی…………………………………… 30

2-4- الکتروریسی با میدان نزدیک.. 33

فصل سوم: تجربیات.. 39

3-1-بررسی­های تئوری انجام شده. 40

3-2- انتخاب سیستم مختصات. 41

3-3-تأثیر میدان مغناطیسی خارجی بر جت پلیمر……………………...…………….42

3-4- بدست آوردن اندازه نیروها.. 47

3-5-مشخصات مواد مورد استفاده. 53

3-6- مشخصات دستگاه­های مورد استفاده. 55

3-6-1- دستگاه الکتروریسی. 55

3-6-2-آهن­رباهای ایجاد کننده میدان مغناطیسی…………………...…………….56

3-6-3-سنسور اثر هال. 59

3-6-4-دستگاه كوتينگ يا پوشش­دهنده به روش كندوپاش. 60

3-6-5-دستگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشیSEM.. 61

3-7- روش انجام آزمايش. 62

3-7-1- تهيه محلول الكتروريسي. 62

3-7-2- انجام الكتروريسي. 63

3-8-اندازه­گیری چگالی شار میدان مغناطیسی بین نازل و جمع کننده 65

3-9-محاسبه سطح وب نانوالیاف جمع آوری شده. 66

فصل چهارم: بحث و نتایج.. 70

4-1- مقدمه. 71

4-2-بررسی مساحت وب های تولید شده…………………………..71

4-1-نتیجه­گیری. 77

4-2-پیشنهادات. 78

پیوست­ها. 79

پیوست 1. 80

پیوست 2. 81

مراجع. 82

 فهرست جداول

شماره جدول صفحه

جدول 3-1- بعضی از مشخصات پلي­وینیل­الکل. 54

جدول 3-2- مشخصات کلرید سدیم. 54

جدول3-3-مشخصات آهن­رباهای ساخته شده برای این تحقیق. 59

جدول 3-4-محدوده ولتاژ و چگالی شار مغناطیسی اندازه­گیری شده توسط سنسور اثر هال. 60

جدول 3-5- شرایط یکسان در نظر گرفته شده برای انجام آزمایشات 64

جدول 3-6- شرایط حضور میدان مغناطیسی و نمک برای الکتروریسی در این تحقیق. 65

جدول 3-7-چگالی شار مغناطیسی(B)برحسب تسلا. 66

جدول3-8-مساحت وب­های الکتروریسی شده. 69

جدول 4-1- آزمون Duncan برای میانگین مساحت­ وب­های تولیدی ….72

جدول 4- 2-جدول ANOVA برای تاثیر متقابل متغیرها. ….73

جدول 4-3- جدول ANOVA برای تاثیر اصلی هر متغیر. ….73

 فهرست اشکال

 شماره شکل صفحه

شکل 1-1-نمای شماتیکی از دستگاه الکتروریسی.. 4

شکل 1-2-مسیر جت پلیمر در حین الکتروریسی………………………..………...…..5

شکل1-3- حالت قطره آویزان…………………...…………………………...…7

شکل 1-4-حالت قطره چسبیده.. 8

شکل 1-5- تصاویر قطره‌ها در حالت) الف)و(ب) تصویر بدست آمده برای قطره چسبیده و تصویر (ج) و (و) برای حالت قطره آویخته می‌باشد.………….……………………………………….9شکل1-6-آشفتگی‌های مربوط به ناپایداری‌ها الف -آشفتگی با عدد موج دو (ناپایداری انشعابی )، شکل ب- آشفتگی با عدد موج یک (ناپایداری خمشی )، شکل ج - آشفتگی با عدد موج صفر(ناپایداری تورمی )، شکل و-تصویر سیلندری از سیال بدون آشفتگی…………………………………………………11

شکل 1-7- الف) نمای نزدیکی از شروع ناپایداریب)جت ناپایدارج)جت پایدار…….…...…13

شکل 1-8- الف) عکس‌برداری با سرعت 4500 فریم بر ثانیه ب) عکس‌برداری با سرعت 30 فریم بر ثانیه…..………………………….…………………………………………………………13 شکل 1-9- نیروهای کولمبی اعمال شده توسط قطعات X,Z رویY’……………..…...… ……..15

شکل1-10- افزایش اندازه دانه تسبیحی‌ها در الیاف پلی­کاپریلونیتریل با افزایش نرخ تغذیه در [A]ml/hr0.5و[B]ml/hr2………..…………………………………………22

شکل 2-1-(الف)نمای شماتیکی از دستگاه الکتروریسی با جمع کننده سیلندری، (ب)تصویرSEM ازآرایش یافتگی نانوالیاف کلاژن نوع 1 با استفاده از جمع کننده سیلندری……..…………….30

شکل2-2-الف-نمای شماتیکی از الکتروریسی با دو میدان الکتریکی عمود برهم، ب-تصویر SEM از نانوالیاف آرایش یافته در الکتروریسی با دو میدان عمود برهم….………….…………….31

شکل2-3- الکتروریسی متداول الکتروریسی با میدان نزدیک…………………..…………..32

شکل2-4- فاصله بین سوزن و جمع کننده در الکتروریسی با میدان نزدیک….…….………33

شکل2-5- قطره پلیمر ایجاد شده توسط فشار پمپ…………………………..……………34

شکل 2-6- ایجاد شدن جت پلیمر…………………………... 38

شکل 2-7- نانوالیاف جمع آوری شده روی صفحه جمع کننده…………………....…………….35

شکل2-8- دستگاه الکتروریسی میدان نزدیک با جمع کننده متحرکت…….…......………36

شکل 2-9- الف –نانوالیاف تهیه شده از الکتروریسی متداول (ب)،(ج)،(و) نانو الیاف تولید شده با الکتروریسی میدان نزدیک با جمع کننده متحرک………………………………...…37

شکل2-10-(الف)تحلیل مکانیکی الکتروریسی در حضور میدان مغناطیسی (ب)نیروی اعمال شده از میدان مغناطیسی بر جت الکتریکی در الکتروریسی……….. 42

شکل 3-1- درصدهای 0، 0.5و1 کلرید سدیم اضافه شده به پلی وینیل الکل به ترتیب مربوط به نمونه‌های c,b,aمی‌باشد.. 40

شکل 3-2- مختصات استوانه و جهت بردار یکان‌های آن…………….…………………..……..42

شکل 3-3- نمای شما تیک الکتروریسی تحت میدان مغناطیسی خارجی (الف)-میدان مغناطیسی خارجی هم‌جهت با جریان (ب)-میدان مغناطیسی خارجی مخالف جهت جریان 45

شکل 3-4- الف- جهت نیروها در دستگاه مختصات استوانه‌ایب- نیروهای مغناطیسی وارد بر نانوالیاف در حین الکتروریسی استوانه‌ای………….…………………..44

شکل3-5- نیروهای مغناطیسی ناشی از جریان­های نزدیک به هم (الف)-دو جریان موازی هم­جهت (ب)-دو جریان موازی نا هم‌جهت.. 45

شکل 3-6- قرارگیری هر یک از سیم‌ها در میدان ایجاد شده از سیم مقابل…………...………….46

شکل3-7- دستگاه الکتروریسی مورد استفاده در این تحقیق……………...…….……...56شکل3-8- نمای شماتیکی از آهن­رباهای الکتریکی میدان مغناطیسی ناشی از آن­ها.. 58

شکل 3-9- آهن­رباهای استفاده شده برای ایجاد میدان مغناطیسی خارجی در این تحقیق.. 58

شكل 3-10- سنسور اثر هال.. 61

شكل3-11-دستگاه لايه نشاني طلا (SEM) .. 61

شکل 3-12- ميکروسکوپ الکتروني روبشی(SEM)62

شکل 3-13- الکتروریسی تحت میدان مغناطیسی خارجی الف-جهت شار میدان مغناطیسی هم جهت با میدان الکترواستاتیکی -ب- شار مغناطیسی در جهت مخالف میدان الکترواستاتیکی …….64

شکل 3-14- دستگاه الکتروریسی تحت تأثیر میدان مغناطیسی خارجی 64

شکل 3-15- نمونه­ای از وب­های جمع­آوری شده-الف- در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم جت با میدان الکترواستاتیکی همراه نمک ب- در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم‌جهت با میدان الکترواستاتیکی ج- بدون حضور میدان مغناطیسی خارجی همراه نمک د- بدون حضور میدان مغناطیسی خارجیه- در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی، همراه نمک و- در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی.. ……………...67

شکل 3-16- تصاویر باینری وب­های الکتروریسی شده.. ….69

 شکل 4-1- نمودار میانگین مساحت وب­های جمع­آوری شده.. ….74

شکل 4-2-تصاویر SEMنانوالیاف ریسیده شده با بزرگنمایی 10000 برابر در شرایط : الف- در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم جت با میدان الکترواستاتیکی همراه نمک ب- در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم‌جهت با میدان الکترواستاتیکی ج- بدون حضور میدان مغناطیسی خارجی همراه نمک د- بدون حضور میدان مغناطیسی خارجیه- در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی، همراه نمک و- در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی……………………………………………….…...…………………75

شکل 4-3- تصاویر SEMنانوالیاف ریسیده شده با بزرگنمایی 5000 برابر در شرایط : الف- در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم جت با میدان الکترواستاتیکی همراه نمک ب- در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم‌جهت با میدان الکترواستاتیکی ج- بدون حضور میدان مغناطیسی خارجی همراه نمک د- بدون حضور میدان مغناطیسی خارجیه- در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی، همراه نمک و- در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی………………………………………….…...…………………76

   1-1-مقدمه

در سال 1934 Formals فرایندی را ثبت کرد که یک دستگاه آزمایشگاهی برای تولید نانو الیاف پلیمری با استفاده از نیروی الکترواستاتیک طراحی شده بود. وقتی از این روش برای ریسیدن الیاف استفاده شود، به آن اصطلاحاً الکتروریسی گفته می‌شود. به عبارت دیگر الکتروریسی عملیاتی است که نانو الیاف را به واسطه بار الکتریکی روی جریان شتابدار از محلول پلیمر یا مذاب تولید می‌کنند. با این روش الیاف پلیمریبا قطر نانومتر یا زیر میکرون (معمولاً بین 5 تا 100 نانومتر) تولید می‌شود [1].

الکتروریسی موفقیت­های زیادی در تکنولوژی شکل­گیری نانوالیاف از محلول­های پلیمری با گرانروی زیاد، داشته است. روش­های مختلفی برای تولید نانوالیاف وجود دارد. اما هنگامی­که به امکانات تجاری، تنوع پلیمرها و کاربردهای تجاری آن­ها، سادگی فرآیند تولید و کاربرد آن در تکنولوژی­های مختلف تولید توجه شود، الکتروریسی به عنوان کارآمدترین روش برای تولید نانوالیاف شناخته می­شود [2]. از عوامل ديگري که اين روش را مورد توجه قرار می­دهد کنترل قطر، توليد نانوالياف با مورفولوژي‌هاي مختلف، داشتن تنوع در مواد اوليه (پليمرهاي طبيعي، مصنوعي، پليمرهايي که در روش‌هاي معمولي نمي­توان براي توليد الياف استفاده کرد) مي­باشد [3].

1-2-الکتروریسی

الکتروریسی در منابع مختلف به عنوان روشی که در آن نانوالیاف از مایعات پلیمری با استفاده از میدان الکتریکی تهیه می­شوند، تعریف شده است. شایان ذکر است که هم محلول­های پلیمری و هم پلیمرهای مذاب می­توانند الکتروریسی شوند. نانو الیاف به علت ظرافت و سطح ویژه زیاد کاربردهای متعددی دارند که به عنوان مثال می‌توان به استفاده از این الیاف در کامپوزیت‌ها [4]، ساخت صافی‌ها [5]، الیاف رسانا [7،6]، حسگرها [9،8]، الیاف سرامیکی [10]، داربست بافت [11]، حمل دارو [12]، زخم پوشش‌ها [13] اشاره کرد [14]. یکی از معایب این روش ناپایداری خمشی جریان شتاب­دار مایع در آن است، بنابراین لازم است که حرکت جت (جریان شتاب­دار مایع) در الکتروریسی به نحوی کنترل گردد [15].

درفرایندالکتروریسیمعمولی،میدان الکترواستاتیکی قويبیننازلظرفحاويمحلولپلیمريمتصلبهیکپمپتزریقدقیق وصفحه‌یجمع کنندهاعمالمی‌شود.هنگامی‌کهنیرويالکتریکیبرکششسطحیقطرهپلیمريدرنوكنازلغلبهکند،جت الکتروریسیتشکیلمی‌شود.جتایجادشدهیکسريناپایداری‌هایخمشیرادرحینگذرتاصفحه‌یجمعکننده(فاصله الکتروریسی) تحملمی‌کندکهاینعاملباعثکششفوق‌العاده‌یلیفتشکیلشدهدرجتمی‌شود. اینکششبههمراهتبخیر سریعمولکول‌هایحلالدرفاصله‌یالکتروریسیمنجربهکاهشقطرالیافشدهوالیافمداومنسبتاًخشکبررويصفحهجمعکنندهبه طورتصادفیتشکیلمی‌شوند.جتپلیمريدرمیدانالکتریکیبهموجباینکهنیروهايمتضادرويآناثر می‌کند،ناپایداراست.کششسطحیمتمایلاستکهسطحجتراکوچکنمایدودافعه‌یبارهايالکتریکیهمنامموجوددر سطحجتآنرانامتعادلمی‌کندوسطحآنراافزایشمی‌دهد.بنابراینیکیازناپایداری‌هاییکهدرطولالکتروریسیاتفاقمی‌افتدناپایداری‌هایخمشیاستکهباچگالیشارالکتریکیسطحیبالاافزایشمی‌یابد [16].

اجزاء متداول دستگاه الکتروریسی اساساً شامل یک سرنگ پر از محلول یا مذاب پلیمری، یک صفحه جمع کننده وب نانوالیاف و یک منبع تغذیه ولتاژ بالا برای تأمین نیروی الکتریکی مورد نیاز برای کشیدن جت مایع، می­باشد. در شکل 1-1 نمای شماتیکی از الکتروریسی نشان داده شده است.

 شکل 1-1-نمای شماتیکی از دستگاه الکتروریسی [17]

1-3-فرآیند شکل گیری جت پلیمر در عملیات الکتروریسی

در فرآیند الکتروریسی یک میدان الکترواستاتیکی بین یک نازل و یک جمع کننده ایجاد می­گردد، در حقیقت ولتاژ بالایی به یک پلیمر سیال اعمال می­شود تا توسط آن سیال باردار گردد. در اثر نیروی الکتریکی، محلول پلیمری از نازل به سمت جمع کننده خارج می­شود بدین ترتیب که وقتی بارهای الکتریکی در سیال به مقداری بحرانی برسد، یک جریان شتاب­دار محلول که «جت» نامیده می­شود از قطره نوک سوزن در اثر شکل­گیری مخروط تیلور با شتاب خارج می­شود. جت الکتروریسی به سمت منطقه با پتانسیل کمتر، که در بیشتر موارد صفحه جمع کننده‌ای است که به زمین متصل شده، حرکت می­کند سپس حلّال از میان جت پلیمر تبخیر می­شود، علاوه بر این جت، ناپایداری­هایی را تحمل می­کند که عمدتاً به وجود آورنده اندازه نانویی قطر لیف هستند و بر مورفولوژی الیاف تولید شده نیز اثر می­گذارد [19،18]. با توجه به شکل 1-2 پلیمر در مسیر خود به منظور ریسیده شدن سه مرحله را طی می‌کند که عبارتند از :

1. تشکیل مخروط تیلور و خارج شدن جت از آن

2. نازک شدن جت خارج شده از مخروط و حرکت آن به سمت جمع کننده (مسیر مستقیم)

3.ایجاد ناپایداری‌های خمشی در جت پلیمر

 شکل1-2- مسیر جت پلیمر در حین الکتروریسی

 به این ترتیب قطره پلیمری نوک سوزن باردار شده و با افزایش چگالی بار الکتریکی، شکل کروی قطره را به مخروط تبدیل می‌کند (مخروط تیلور) و نهایتاً به صورت جت شتابدار در می‌آید.

کروی بودن شکل قطره به دلیل نیروهای کشش سطحی است که محلول را به سمت شکلی با کمترین نسبت سطح به حجم متمایل می‌کند [19].

به طور کلی نیروهای وارد بر محلول پلیمری عبارتند از :

نیروی کشش سطحی: در ابتدای کار از ایجاد جت جلوگیری نموده و باعث کاهش سطح و جمع شدن محلول می‌شود.

نیروی ویسکوزیته: از کشیده شدن محلول بین نوک سوزن و جمع کننده جلوگیری می‌کند.

نیروی کلمبیک: نیروی دافعه بین بارهای همنام روی سطح پلیمر می‌باشد که سبب کشیده شدن محلول پلیمری می‌شود.

نیروی الکترواستاتیک: نیرویی که میدان الکتریکی بر جت وارد می‌کند و سبب شتاب دار شدن محلول پلیمری می‌گردد.

مخروطی شدن قطره به دلیل نیروهای دافعه کولمبیک و نیروهای الکترواستاتیک است که وقتی که این نیروها بر نیروی کشش سطحی غلبه کرد جت تشکیل می‌گردد [19].

1-3-1-مخروط تیلور

 

بین سال‌های 1964 تا 1969،تیلور[1]در یک مجموع از کارهای پیوسته برای بهبود و توسعه کارهایزنلی[2] به بررسی رفتار یک قطره در دو حالت زیر پرداخت:

1 - حالتی که یک قطره بار دار به طور مداوم در پتانسیل معلوم نسبت به زمین قرار داشته باشد.

2- حالتی که یک قطره در میدان الکتریکی یکنواخت قرار داشته باشد.

در حالت اول تیلور نشان داد که افزایش پتانسیل منجر به کشیدگی بیشتر قطره خواهد شد. برای حالت دوم قطره‌ای را درون خازن در نظر گرفت و نشان داد که با افزایش شدت میدان الکتریکی قطره بیشتر و بیشتر کشیده می‌شود و در میدان الکتریکی بیشتر از یک مقدار بحرانی، قطره شکل پایدار خود را از دست خواهد داد و ناگهان به شکل یک مخروط در خواهد آمد [20].

تیلور با استفاده از یک مخروط نامحدود که توسط یک سیال پیوسته شکل گرفته است به محاسبه نیم زاویه رأس مخروط پرداخت.

او دلایل تجربی مفیدی در مورد مخروط تیلور جمع آوری نمود و شکل مخروط ایجاد شده در نتیجه جت خارج شده از سطح یک مایع را محاسبه نمود. وی همچنین اولین محققی است که تلاش نمود نرخ باز شدگی و آشفتگی را برای یک جت مایع ایجاد شده توسط میدان الکتریکی را با یک تقریب خطی برای حالتی که آشفتگی کوچک است محاسبه نماید و محاسبات خود را برای مایع لزج انجام داد [20].

در سال‌های اخیررنکر و همکارانش [20] تحقیقات قابل توجهی را به صورت تجربی و تئوری در زمینه رفتار قطره بار دار در میدان الکتریکی و فرایند الکتروریسی انجام داده‌اند. آنها با بررسی داده‌های آزمایشگاهی نشان دادند که قطره مورد بحث مستقل از شکل اولیه‌اش شکل ثابتی به خود خواهد گرفت و این شکل تا زمانی که شدت میدان الکتریکی از مقدار بحرانی فراتر نرود پایدار خواهد ماند. با فراتر رفتن شدت میدان الکتریکی از مقدار بحرانی شکل قطره به شکل مخروطی با نوک گرد شبیه می‌شود. شعاع انحنای نوک مخروط می‌تواند آنقدر کوچک باشد که با سیستم‌های معمولی تصویر برداری قابل تشخیص نباشد ولی باید توجه داشت که حتماً گرد است زیرا در غیر این صورت اندازه شدت میدان الکتریکی در نوک آن بینهایت خواهد شد [20].

جزییات مربوط به شکل حقیقی نوک مخروط، یک مسئله انتگرال و دیفرانسیل گیری غیر خطی است. همچنین رنکر نشان داد که شکل قطره در نوک سوزن قبل از آن که جت از آن خارج شود هذلولی گون بسیار شبیه به مخروطی با نوک گرد می‌باشد [20].

رنکر و همکارانش با نوشتن معادلات و حل آنها مقدار نیم زاویه مخلوط تیلور را 33.5 درجه به دست آوردند. آنها برای مقایسه نتایج تئوری و عملی، دو نوع آزمایش طراحی و در هر یک از حالات، از مخروط تیلور تصاویری تهیه نمودند. در حالت اول قطره چسبیده است و در حالت دوم یک قطره آویزان می‌باشد. در واقع هدف از طرح این دو آزمایش، مشخص نمودن اثر جاذبه بر نیم زاویه مخروط می‌باشد.شکل 1-3 حالت قطره آویزان و شکل1-4 حالت قطره چسبیده را نشان می‌دهد.

 شکل 1-3- حالت قطره آویزان [20]

 شکل 1-4-حالت قطره چسبیده [20]

برای آزمایشات عملی از محلول پلی اتیلن اکساید با وزن ملکولی 400000 در آب با غلظت 6% استفاده نمودند و اختلاف پتانسیل را مرحله به مرحله و در هر مرحله 200 ولت افزایش داده‌اند تا مرحله‌ای که یک جت از نوک مخروط خارج گردد و در هر مرحله از شکل قطره پس از به تعادل رسیدن، تصویر تهیه نمودند [20].

با توجه به شکل1-5 (الف) بدست آمده برای قطره چسبیده می‌باشد و خط سفید، محور تقارن قطره است. در این تصویر نیم زاویه رأس پیش بینی شده توسط رنکر با خط پر و نیم زاویه رأس پیش بینی شده توسط تیلور با خط چین نشان داده شده است. آنها تاکید نمودند که این تصویر بهبود داده شده یا بریده شده نیست و کاملاً واقعی می‌باشد. شکل1-5 (ب) توسط نرم افزار Find Edges از aبدست آمده و لبه‌های تصویر توسط این نرم افزار مشخص شده است، و اندازه نیم زاویه را در سه ناحیه مشخص نموده‌اند، در ناحیه A داده مناسبی از نرم افزار استخراج نشده است. برای ناحیه B خطوط مماس نیم زاویه 37.5 درجه ایجاد می‌کند و خطوط مماس در ناحیه C نیم زاویه 30.5 درجه ایجاد می‌کنند. شکل1-5 (ج) و (و) به طور مشابه برای حالت قطره آویخته بدست آمده است. در ناحیه A نیم زاویه 31.5 درجه و در ناحیه B نیم زاویه 26 درجه بدست آمده است. همه این زوایا به نیم زاویه هذلولی گون 33.5درجه که توسط رنکر به دست آمده است نزدیکتر می‌باشد تا به نیم زاویه مخروط تیلور که 49.3درجه بدست آورده بود.

شکل1-5 تصاویر قطره‌ها در حالت (الف)و (ب) تصویر بدست آمده برای قطره چسبیده و تصویر (ج) و (و) برای حالت قطره آویخته می‌باشد [20]

 1-3-2-مسیر مستقیم جت

 در مرحله دوم از الکتروریسی وقتی که محلول جت از مخروط تیلور به سمت صفحه جمع کننده حرکت می‌کند جت شتاب می‌گیرد و از سوزن دور می‌شود در یک مسیر مستقیم حرکت می‌کند که نمای جت نسبت به زمان تغییری نمی‌کند این مرحله از الکتروریسی را مرحله با ثبات می‌نامند [21].

1-3-3- ناپایداری‌های جت

تئوری‌های ناپایداری خمشی را برای جت بدون شارژ در طی سال‌های 1993-1982 توسط یارین و همکارانش توسعه و شرح داده شده است. ناپایداری‌هایخمشيبراييكجتسيالويسكوزكهدرهواحركتمی‌کندپديده طبيعيمحسوبمی‌شود [22].

 

در عمل در حالی که جت نازک می‌شود تحت تأثیر یک یا چند نوع ناپایداری قرار گرفته و رشد این ناپایداری‌ها جت را منحرف می‌کند. در شکل 1-6 آشفتگی‌های مربوط به ناپایداری‌های مختلف نشان داده شده است. آشفتگی توسط ناپایداری‌های به مقدار کم ایجاد شده است و توسط عدد موج (S) تعریف می‌شود. حداکثر دامنه آشفتگی رخ داده برای جت توسط تصاویر از نمای بالا نشان داده شده و تصاویر پایین تغییر شکل جت را نمایش داده است. علائم + و- نشان دهنده انحراف مثبت و منفی از حالت شکل بدون آشفتگی را نشان می‌دهد. شکل1-6 –(و) تصویر المانی سیلندری از سیال بدون آشفتگی است، شکل (ج)، آشفتگی با عدد موج صفر (ناپایداری تورمی)، شکل (ب) آشفتگی با عدد موج یک (ناپایداری خمشی) و شکل (الف)، آشفتگی با عدد موج دو (ناپایداری انشعابی) را نشان می‌دهد. رشد ناپایداری نوع (ج) منجر به تشکیل ریز قطرات با اندازه‌های یکسان می‌شود و رشد ناپایداری نوع (الف)منجر به تشکیل دو جت با ابعاد یکسان می‌شود. در الکتروریسی رایج‌ترین ناپایداری، ناپایداری خمشی است [21].

شکل1-6- آشفتگی‌های مربوط به ناپایداری‌ها الف -آشفتگی با عدد موج دو (ناپایداری انشعابی)، شکل ب- آشفتگی با عدد موج یک (ناپایداری خمشی)، شکل ج - آشفتگی با عدد موج صفر (ناپایداری تورمی)، شکل و-تصویر سیلندری از سیال بدون آشفتگی [21]

به طور کلی عمل مخروط تیلور در فرایند الکتروریسی برای تبدیل الیاف ممتد به الیاف با قطر خیلی کم کافی است. اما سیالاتی که عموماً در این فرایند کاربرد دارند از نازل تا جمع کننده به اندازه کافی جامد نمی‌شوند که بتوانند پس از برخورد با جمع کننده حالت لیفی خود را حفظ کنند پس یکی از مکانیسم‌های اصلی و ضروری در فرایند الکتروریسی، ناپایداری خمشی سریع جت سیال محسوب می‌شود.

بر اساس مشاهدات، پس از خارج شدن جت سیال مستقیم از نوک مخروط تیلور، بعد از یک مرحله کوتاهی که ناپایداری خمشی در جهت جلو و عقب حرکت می‌کند، با افزایش دامنه رشد، جت یک مسیر سه بعدی خمشی، مارپیچی و حلقه‌ای را طی خواهد کرد. هر حلقه جت از نظر طولی و ظرافت رشد می‌کند و به این ترتیب قطر و محیط حلقه‌ها افزایش می‌یابد. هر سیکل ناپایداری خمشی را می‌توان در سه مرحله توصیف کرد:

 1. بخش هموار یا کمی خمیده که به طور ناگهانی به آرایه‌ای از خمش ها تبدیل می‌شود.
 2. در هر خمش جت پلیمری کشیده شده و آرایه خمش ها به حلقه‌های مارپیچ مانند با قطرهای افزایشی تبدیل می‌شوند.
 3. همچنان که محیط حلقه‌ها بیشتر شده و مقطع عرضی جت تشکیل دهنده حلقه‌ها کوچکتر می‌شود، شرایط برای مرحله (1) در مقیاس کوچکتر فراهم شده و سیکل بعدی ناپایداری خمشی آغاز می‌گردد.

تکرار این سیکل ادامه می‌یابد، قطر جت پلیمری هر چه بیشتر کاهش یافته تا نانوالیاف تشکیل شوند.

در شدت‌های پایین میدان الکتریکی، مانند آنچه که در شکل 1-7-و نشان داده شده است یک جت نازک یکنواخت از نازل به سمت جمع کننده خواهیم داشت. ولی در شدت‌های بالای میدان بعد از یک فاصله کوتاه جت ناپایدار می‌گردد. شکل1-7-ب تصویر گرفته شده ناحیه ناپایدار جت را که شبیه به یک مخروط معکوس است و حاکی از جت چندگانه است را نشان می‌دهد. ولی به وسیله عکس‌برداری سریع، نشان داده شده است که مخروط معکوس در واقع یک جت است که دارای حرکت مارپیچی با سرعت بالا می‌باشد شکل1-7-الف تصویر حرکت مارپیچی جت را نشان می‌دهد. فرکانس حرکت سریع جت به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد جت به چند فیلامنت تبدیل می‌شود. ناپایداری خمشی یکی از انواع ناپایداری است که به احتمال فراوان برای جت محلول پلیمری در فرایند الکتروریسی رخ می‌دهد. عکس‌برداری با سرعت بالا از نمای نزدیکتر نشان می‌دهد که جت سیال دارای یک حرکت مارپیچی است و چند فیلامنت جدا از یکدیگر نیست شکل1-8 (الف) و (ب) عکس‌های هستند که با فریم‌های متفاوت از جت سیال گرفته شده‌اند [22].

 شکل1-7-الف) نمای نزدیکی از شروع ناپایداریب)جت ناپایدارج)جت پایدار [22]

شکل1-8-الف) عکس‌برداری با سرعت 4500 فریم بر ثانیه ب) عکس‌برداری با سرعت 30 فریم بر ثانیه [22]

 1-4-مدل کردن ناپایداری خمشی:

اختلال و آشفتگی عمدتاً ایجاد ارتعاش بیرونی می‌کند، در نتیجه غیر ممکن است که مسیر دقیق جت محلول را مدل کرد و این حالت تعدیل می‌شود با توجه به این حقیقت که تحت پارامترهای فرایند یکسان، مایع مشابه و تاثیرات محیطی یکسان، مسیر جت محلول یکسان نیست. به عبارت ساده، ردیابی تجربی مسیر جت محلول و مسیر شبیه سازی شده جت محلول بر اساس تک تک اصول به دلیل اختلافات گوناگون ممکن نمی‌باشد. بهر حال، مشخصات بقایی از قبیل طول مستقیم جت محلول، نصف زاویه پوشش مخروطی شکل و قطر متوسط نانو الیاف و ... می‌توانند به صورت معقولانه ای مدل سازی شوند. در حالی که اختلال در هر جایی در امتداد مسیر جت محلول صورت گیرد، ناپایداری تنها در فاصله‌ای معین دور از نوک سوزن صورت می‌گیرد. یکی از فاکتورهای مهمی که منجر به نقطه بحرانی می‌گردد کاهش سفتی خمشی است که در اثر کاهش قطر جت محلول در امتداد مسیر اتفاق می‌افتد [22].

فرض کنید مقطع عرضی مارپیچی جت مدور باشد، پس سفتی خمشی برای محلول پلیمری مشخصی به سرعت با تنزل در شعاع جت محلول کاهش می‌یابد. با توجه به شکل 1-9 گره هایX,Y,Z هر کدام نشان دهنده یک بار الکتریکی درون جت هستند که در یک راستا قرار دارند و به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند.

1.Taylor

2. Zeleny


مبلغ واقعی 53,640 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 40,230 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب