تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4063
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196806

بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المانهای فضای شهری....


بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المانهای فضای شهری....

 فهرست

 فصل اول:

- چکیده..2

1-1 تعریف مبلمان شهری...3

1- 2 روش تحقیق...4

1-3 جدول زمان بندی پروژه...5

 فصل دوم:

2-1 اسطوره..7

2-2 آب و آفرینش.....7

2-3 نقش آب در پدید آمدن تمدن و فرهنگ................................................................................... 8

2-4 آب در دیگر آیین های باستانی.................................................................................................... 9

2-5 بازتاب آب در سفال های پیش از تاریخ............................................................................................... 10

2-5-1 نیایش آب بر روی سفال های پیش از تاریخ...............................................................................................................11

 

2-6 عیلام ...........................................................................................................................................................................12

2-6-1 کورنگان.........................................................................................................................................................12

2-6-2 چغازنبیل...................................................................................................................................................................14

 

2-7 آریاییان............................................................................................................. 17

2-7-1 دین...............................................................................................................................................................................17

2-8 اسطوره و ایزدهای مربوط به آب در باورهای زرتشتی.....................................................................................................19

2-8-1 نبرد میان خدایان و دیوان.............................................................................................................................................19

2-8-2 نیروهای خیر.................................................................................................................................................................19

2- 9امشاسپندان........................................................................................................................................................................20

2-10 ایزدان..............................................................................................................................................................................20

2-10-1 مهر..............................................................................................................................................................................21

2-10- 2 اپام نپات یا برز ایزد...................................................................................................................................................21

2-10-3 اردوی سورآناهیتا........................................................................................................................................................21

2-10-4 تیشتر...........................................................................................................................................................................22

2-11 جشن های آیینی مربوط به آب در فرهنگ آریایی...........................................................................................................23

2-11-1 جشن آبریزگان...........................................................................................................................................................24

2-11-2 خردادگان.....................................................................................................................................................................24

2-11-3 جشن تیرگان................................................................................................................................................................24

2-11-4 جشن آبانگان..............................................................................................................................................................25

2-12 فرهنگ ماد.................................................................................................................................................................26

2-12-1 دین مادها......................................................................................................................................................26

 

2-13 فرهنگ پارس............................................................................................................................................27

2-13-1 دین و باورهای هخامنشی.......................................................................................................................................27

2-14رمزهای آب و ارتباط نوروز و آب در تخت جمشید...................................................................................................28

2-15 نقوش برجسته تخت جمشید...................................................................................................................................... 28

2-16 آب و پالایش در تخت جمشید...................................................................................................................................33

2-17 فرهنگ اشکانی........................................................................................................................................35

2-17-1 دین خاندان اشکانی................................................................................................................................................36

2-17-2 معبد آناهیتا کنگاور............................................................................................................................................... 37

2-18 فرهنگ ساسانی .................................................................................................................................... 38

2-18-1دین ساسانی...........................................................................................................................................................38

2-18-2 اصول دین زرتشتی در دوران ساسانی.....................................................................................................................38

2-19 نیایشگاه آناهیتای بیشاپور............................................................................................................................................41

2-19-1 رمزهای نیایشگاه....................................................................................................................................................43

2-20 طاق بستان ................................................................................................................................................................44

2-20-1 جایگاه ایزدان ........................................................................................................................................................44

2-20-2 نقوش برجسته طاق بستان......................................................................................................................................45

2-21 دوران اسلامی.....................................................................................................................................................47

2-22 عنصر آب در معماری اسلامی...................................................................................................................................49

2-22-1 مساجد ................................................................................................................................................................49

2-22-2 عنصر آب در کاشی کاری مساجد .......................................................................................................................51

2-23 باغ ایرانی............................................................................................................................................................................53

2-24 قالی ایرانی..........................................................................................................................................................................55

 

2-25عنصر نور...............................................................................................................................................................57

2-25-1 تعریف نور و ظلمت......................................................................................................................................................57

2-26 نمادهای خورشید وآتش و جایگاه آن ها...........................................................................................................................58

2-27 هاله،تعریف هاله و انواع آن...............................................................................................................................................58

2-28 تعریف واژه خوره،خورنه و مفهوم آن ها .........................................................................................................................59

2-29 نماد دایره و معانی آن........................................................................................................................................................61

2-30 آتش و نور در ایران باستان...............................................................................................................................................62

2-31 سه مرحله پیشرفت سفال ................................................................................................................................................63

2-31-1 رمز چهار آخشیک.......................................................................................................................................................64

2-31-2 رمزهای نور بر سفال ایران...........................................................................................................................................65

 

2-32 فرهنگ عیلامی و باورهای مقدس عیلامی در رابطه با عنصر نور..................................................67

2-33 گاهشماری و اختر بینی در ایران....................................................................................................................................68

2-34 گاهشماری درعیلام........................................................................................................................................................69

2-35 خدایان خورشید و ماه و مراسم آیینی آن ها..................................................................................................................69

2-35-1 مراسم آیینی طلوع خورشید......................................................................................................................................70

2-36 رمزهای نور در چغازنبیل ............................................................................................................................................71

2-37 امشاسپندان مربوط به نور و آتش..................................................................................................................................72

2-37-1 اردیبهشت ................................................................................................................................................................72

2-37-2 بهرام،وهرام(ورترغنه) ..............................................................................................................................................73

2-37-3 سروش(سرئوشه) ....................................................................................................................................................73

2-37-4 آذر،آتش،آتر ............................................................................................................................................................73

2-37-5 نئیریوسنگهه ............................................................................................................................................................73

2-38 آئین میترا(مهر) ............................................................................................................................................................74

2-39 نور و هنر.................................................................................................................................................................. .76

2-40 جشن های زمستان و بهار.......................................................................................................................................... 77

2-40-1 جشن سده..............................................................................................................................................................77

2-40-2 چهارشنبه سوری....................................................................................................................................................77

2-40-3 جشن فروردگان.....................................................................................................................................................78

 

2-41 دوران پارس ها................................................................................................................................................79

2-42 گاهشماری،اوستایی کهنه و نو......................................................................................................................................79

2-43 کعبه زرتشت...............................................................................................................................................................80

2-43-1 بنای کعبه زرتشت..................................................................................................................................................80

 

2-44 دوران ساسانی..................................................................................................................................................82

2-45 چهارتاقی نیاسر...........................................................................................................................................................83

2-46 اهمیت نور در اسلام...................................................................................................................................................84

2-46-1 معنای نور.............................................................................................................................................................84

 

2-47سهروردی،فلسفه اشراق و دیدگاه شیخ در رابطه با نور.................................................................85

2-47-1 اهمیت خورشید و آتش در اندیشه سهروردی.......................................................................................................85

2-47-2 حکمت اشراق........................................................................................................................................................85

2-47-3 اشراق و معنا آن .....................................................................................................................................................86

2-47-4عقیده سهروردی در رابطه با نور ............................................................................................................................86

 

2-48 نور در نگارگری...........................................................................................................................................88

2-48-2 فر و خورنه در نگارگری اسلامی صفحه ............................................................................................................89

2-48-3 تجلی نور الانوار در نگارگری اسلامی.................................................................................................................91

2-49 نور در معماری اسلامی.............................................................................................................................93

2-50 عناصر و اجزای مساجد اسلامی..............................................................................................................................93

2-50-1 محراب و ارتباط آن با نور...................................................................................................................................93

2-50-2 مقرنس................................................................................................................................................................95

2-50-3 اسلیمی................................................................................................................................................................96

2-51 باغ ایرانی ...............................................................................................................................................................97

2-52 فلسفه نور در عرفان و هنر اسلامی......................................................................................................................98

2-53 تحلیل و نتیجه گیری.............................................................................................................................................99

2-54 تحلیل نشانه شناسی وفرهنگی..........................................................................................................101

2-55 بررسی نشانه شناسی نماد نور...................................................................................................101

2-56 بررسی نشانه شناسی هنر اسلامی در مساجد............................................................................103

2-56-1 نشانه های شمایلی...............................................................................................................104

2-56-2 نشانه های شمایلی نمادین شده..........................................................................................104.

2-56-3 نشانه های نمایه ای.............................................................................................................105

2-56-4 نشانه های نمادین................................................................................................................106

2-57 نتیجه گیری..............................................................................................................................107

2-58 نشانه شناسی نماد آب.............................................................................................................108

2-59 نتیجه گیری کلی.....................................................................................................................111

2-60 استخراج شاخصه های فرهنگی و کد های طراحی.............................................113

2-61 اولویت بندی شاخص ها........................................................................................................115

 

فصل سوم

3-1 آنالیز اجتماعی.....................................................................................................................119

3-1-1 استفاده کنندگان.....................................................................................................................119

3-2 آنالیز فرهنگی......................................................................................................................121

3-3 بررسی عوامل انسانی........................................................................................................124

3-3-1 ارگونومی رنگ....................................................................................................................................124

3-3-2 عناصر منظر سازی..............................................................................................................................125

3-3-3 تامین روشنایی محوطه........................................................................................................................126

3-3-4 چشم زدگی و روش جلوگیری از آن ها.............................................................................................126

3-3-5 کنترل انعکاس نور های مزاحم...........................................................................................................127

3-3-6 اصول مهم در طراحی روشنایی پارک ها............................................................................................128

3-3-7 مقادیر پیشنهادی در استاندارد برای روشنایی پارک هاCIE 136 ....................................................129

3-3-8 روشنایی پارک ها .............................................................................................................................129

3-3-9 نور پردازی آبشارها...........................................................................................................................131

 

3-4 آنالیز عوامل محیطی.........................................................................................................192

3-4-1 محیط استفاده از محصول...................................................................................................................134

3-4-2 رطوبت...............................................................................................................................................134

3-4-3 دمای محیط........................................................................................................................................134

3-4-4 صوت.................................................................................................................................................134

3-4-5 نور.....................................................................................................................................................135

3-4-6 گرد و غبار.........................................................................................................................................135

3-4-7 وندالیزم..............................................................................................................................................136

3-4-8 وندالیزم در مقایسه با زمان.................................................................................................................136

3-4-9 وندالیزم در مقایسه بامکان.................................................................................................................136

3-4-10 ندالیزم در مقایسه با قیمت..............................................................................................................136

3-4-11 وندالیزم آگاهانه...............................................................................................................................137

3-4-12 وندالیزم نا آگاهانه...........................................................................................................................137

3-4-13 انواع تخریب گرایی های رایج........................................................................................................137

3-4-14 نقش طراح......................................................................................................................................138

3-4-15 تاثیر محصول بر محیط...................................................................................................................140

3-4-16 نتیجه گیری....................................................................................................................................141

 3-5 زیبایی شناسی...................................................................................................................142

3-5-1 آب به صورت طرح..........................................................................................................................142

3-5-2 آب از نظر حرکت............................................................................................................................142

3-5-3 آب به صورت کنایه و نشانه.............................................................................................................143

3-5-4 عناصر طراحی بصری.......................................................................................................................143

3-5-5 فرم...................................................................................................................................................144

3-5-6 بافت................................................................................................................................................144

3-5-7 کیفیت حسی....................................................................................................................................145

3-5-8 آبروها..............................................................................................................................................145

3-5-9 آبشارها............................................................................................................................................145

3-5-10 فواره ها.........................................................................................................................................146

3-5-11 نور پردازی آبنماها و آبشارها و آب های ساکن............................................................................148

3-5-12 انواع نورپردازی باغی....................................................................................................................149

3-5-13 زیبایی شناسی محیط و منظر.........................................................................................................153

3-5-14 نتیجه گیری...................................................................................................................................154

 3-6 آنالیز ساختار و عملکرد.................................................................................................155

3-6-1 مواد و روش های ساخت آبنما.........................................................................................................155

3-6-2 نورپردازی در کف حوضچه.............................................................................................................155

 فصل چهارم طراحی

4-1 پیشنهادات طراح.......................................................................................................................157

4-2 روشSET.........................................................................................................................159

2-4- 1مصادیق کالایی....................................................................................................................159

2-4-2 بررسی هویت مکان قرار گیری محصول نهایی.................................................................................161

2-4-3 توپوگرافی بام تهران..........................................................................................................................161

2-4-4 علت انتخاب بام تهران.....................................................................................................................161

2-4-5 گروه هدف.......................................................................................................................................163

2-4-6 بسته های فرهنگی لنسکی................................................................................................................163

2-4-7 معیار های محیطی............................................................................................................................163

2-4-8 معیار های تعاملی.............................................................................................................................164

2-4-9 معیار های ارزیابی و داوری.............................................................................................................164

2-4-10 معیار های خلاقیت........................................................................................................................165

2-4-11 معیار های هیجانی.........................................................................................................................165

2-4-12 معیار های اعتقادی.........................................................................................................................165

2-4-13 معیار های هویتی...........................................................................................................................165

2-4-14 اولویت بسته های فرهنگی در گروه هدف....................................................................................166

2-4-15 بررسی شاخصه های Entertainment مورد علاقه کاربر..........................................................167

2-4-16 معیار های اقتصادی.......................................................................................................................167

2-4-17 بررسی شاخصه های کالاهای مورد توجه گروه کاربر...................................................................168

2-4-18 بررسی رفتار مبتنی بر تکنولوژی گروه هدف................................................................................169

2-4-19 چگونگی ارتباط ویژگی های کالا،کیفیت و ارزش های شخصی..................................................170

2-4-20 شناسایی فرصت.............................................................................................................................176

3-4 اتودهای اولیه..........................................................................................................................177

4-4 جدول ارزیابی طرح های برتر................................................................................................187

4-5 طرح نهایی..............................................................................................................................189

4-6 تفسیر چرایی طرح..................................................................................................................195

4-7 نقشه و برش...........................................................................................................................196

4-8 نکات فنی............................................................................................................................201

4-9 مناسبات اقتصادی................................................................................................................203

4-10فهرست منابع......................................................................................................................205

 فصل اول

    چکیده :

این پژوهش با هدف اولیه استفاده از عناصر نور و آب در طراحی المان های شهری،به بررسی کامل این عناصر در دوران تاریخی ایران پرداخته است و هم چنین طراحی مبلمان و المان های شهری از منظر هویت و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است و سعی بر ایجاد پیوندی محکم تر بین فرهنگ و المان های شهری شده است .

هم چنین از نظر اجتماعی سعی در هرچه بهتر ارتباط برقرار کردن استفاده گر با المان های شهری شده است..

مقدمه

اهمیت موضوع

با توجه به اینکه طراحی کنونی شهر تهران نیاز های روانی و جسمی مردم تهران را برآورده نمیکندو ارتباط فطری و موثر بین فرد و فضاهای شهری وجود نداردو شهری خاکستری بدون ایجاد تعلق خاطر بین فردو جامعه می باشد.بنابراین ایجاد فضایی با توجه به فرهنگ جامعه که ارتباط فرد با محیطش را بهتر کرده و فضایی برای تعامل و آرامش باشد ضروری می باشد.

هدف

طراحی المان و فضای شهری منطبق با فرهنگ و تاریخ مردم ایران در جهت ایجاد تعامل اجتماعی و تعامل بین فضاهای شهری و افراد.

  سوال پژوهشی

با این فرض این تحقیق را شروع کردم که با بررسی تاریخ هنر ایران شاخصه های فرهنگی استخراج کنم و از آن ها به کدهای طراحی برای طراحی المان های شهری برسم.

تعریف مبلمان شهری

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل،اشیاء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند،به این اصطلاح معروف شده اند.

پیشینه

در این پژوهش مقطعی تحلیلی دوران تاریخ هنر ایران از زروانیسم تا کنون بررسی شده است.هنرهایی مانند نقوش برجسته،سفال،معماری،نگارگری،قالی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین عقاید سهروردی دربار ه نور و حکمت اشراق نیز بررسی شد.فصل دوم به طور کامل به این بخش اختصاص داده شده .

این بررسی نشان می دهد که شاخصه های فرهنگی تا قبل از دوران اسلامی دارای اشتراک های زیادی می باشد و بعد از دوران اسلامی با حفظ برخی اشتراکات دارای شاخصه های جدیدی است.

نتایج:

با بررسی های مقطعی و تحلیلی شاخصه هایی مانند تقدس،قائم به ذاتی تمرکز،سلسله مراتب تطهیر و خلوص و شفافیت،بخشندگی،حقیقت یابی و.. در ارتباط با عناصر نور و آب استخراج شده است.از این شاخصه ها به کدهای طراحی رسیدم که به کمک آنها و با بکار گیری روش set موفق به طراحی فضایی در بام تهران شدم.

 کلمات کلیدی

-آب- نور- مبلمان شهری-فرهنگ

1-2 روش تحقیق:

مقطعی تحلیلی

  فصل دوم

بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران

آنالیز تاریخی

2-1 اسطوره:

بهار(1376 الف ،صص344 تا 345)اسطوره شناسی بخشی است از مردم شناسی فرهنگی که آن خود از مردم شناسی منشعب می گردد.مردم شناسی فرهنگی به بررسی و فرا یافتن قوانین عمومی قالب های رفتاری انسان در همه ابعاد آنمی پردازد و می کوشد توجیهی عمومی از این پدیده اجتماعی فرهنگی به دست دهد.اسطوره شناسی با بررسی مجموعه های اساطیری زنده یا مرده و فرا یافتن کیفیات عمومی و کلی آن ها،در خدمت مردم شناسی فرهنگی قرار می

2-2 آب و آفرینش:

آفرینش حیات بر آب نهاده شده است.سومریان معتقد بودنددر آغاز زندگی جز آب چیزی نبوده و همه چیز ها از آب به دست آمدند.در وسط آب جزیره ای به شکل کوه به وجود آمد.قله کوه آسمان شد و قاعده آن زمین.از برخورد قله به قاعده هوا به وجود آمدکه سومین عنصر زندگی پس از آب و خاک بود.یکی از صفات مهم این عنصر قابلیت انبساط است.

در اسطوره های بابلی به جای الهه (نمو) الهه نعامه به عنوان الهه آب معرفی شده است.آب ها پیش از زمین وجود داشتند با تحلیل ارزش های مذهبی آب ها ساختار و کارکرد نمادها بهتر درک خواهد شد.آب ها مجموع معنویت جهانی را می نمایانند.

از دوره های نخستین آب به دو گونه با مفهوم باروری و بارداری پیوند یافت:1- به شکل باران2- به صورت زنی باردار که فرزندی می آورد و این ولادت در لوا و پناه عنصری که آن را همه می پرستیدند انجام می گیرد.

اصطلاح اساطیری از آب گرفته یا نجات یافته از غرقاب بیان رمزی بارداری و آبستنی است و تصویر شاعرانه ای است که به وضع حمل مربوط می شود.فهم این نکته که چگونه مردمان نا متمدن به آنجا رسیدند که آب را عنصری مقدس پنداشتند دشوار نیست چون بدون آب هیچ چیز ممکن نبود نه آباد شود نه بارور.بررسی آب ریشه و منشاء سحر شعاعر و مناسک مذهبی را که در همه ی ادیان عالم متداول و پراکنده گشته روشن می کند. خصایص اساسی داستان های خدایان اساطیری(ارباب انواع)و پهلوانان تقریبا همیشه مرهون و مدیون اسطوره ی برزگری و کشاورزی است و طبیعت را به سیمای زنی باکره و باردار بزرگ و گرامی می دارد.

2-3 نقش آب در پدید آمدن تمدن و فرهنگ:
آب عامل اصلی به وجود آمدن تمدن در روی کره زمین است.اگر بشر آب را ستایش می کند و برای آن ارزش فوق العاده قائل است بیشتر به خاطر این است که نه تنها حیات فردی بلکه حیات اجتماعی اش به آن پیوسته است.

آب مقدس است و انسان وقتی بر یک پدیده مهر تقدس می زند که در زندگی او نقش و حضوری کار آمد داشته باشد.رود ها مادران فرهنگ بشری به حساب می آیند.


مبلغ واقعی 52,200 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,628 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 96

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب