تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4054
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196797

بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار....


بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار....

- فهرستمطالب

عنوان شمارهصفحه

چکیده ... 12-13

فصلاول: کلیاتتحقیق

مقدمه...... 13

تاریخچه ...... 14-13

ویژگیهای انگل... 15

اصطلاحات ..... 16-15

طبقه بندی تک یاخته............................................................... 17-16

تاکسونومی اپی کمپلکسا............................................................... 17

ساختمان اپی کمپلکسا................................................................... 18

نامگذاری سارکوسیستیس........................................................ 21-19

چرخه زندگی سارکوسیستیس.................................................... 26-23

بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط................................ 27-26

بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان نهایی.................................... . 27

بیماریزایی و علایم در انسان.................................................... 28-27

ضایعات کالبدگشایی ..................................................................... 28

نشانه های بالینی................................................................... 29-28

اپیدمیولوژی.............................................................................. 30

کنترل................................................................................. 31-30

تشخیص سارکوسیستوزیس..................................................... 32-31

درمان...................................................................................... 34

فصلدوم: مروريبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق

ادبیات و مستندات.................................................................. 41-36

فصلسوم: روشاجرايتحقیق

روش کار.................................................................................. 43

فصلچهارم:تجزیهوتحلیلدادهها

نتایج.................................................................................. 49-57

بحث................................................................................... 58-65

منابعومآخذ

فهرستمنابعفارسی............................................................. 68-72

فهرستمنابعانگلیسی............................................................ 73-78

پیوستها

چکیدهانگلیسی........................................................................... 6

 فهرستجداول

عنوان شمارهصفحه

22 ........................................................................................... -1-جدول 1

49. ........................................................................................... -1جدول4

51............................................................................................. جدول 4-2-

53............................................................................................. جدول 4-3-

55............................................................................................. جدول 4-4-

 فهرستنمودارها

عنوان شمارهصفحه

50............................................................................................. - 1-4 نمودار

52............................................................................................. - 2-4 نمودار

54............................................................................................. نمودار 4-3-

56............................................................................................. نمودار 4-4-

 فهرست تصاویر

عنوان شماره صفحه

تصویر 1-1-............................................................................. 15

تصویر 1-2-............................................................................. 15

تصویر 1-3-............................................................................ 16

تصویر 1-4-............................................................................. 16

تصویر 1-5-............................................................................. 18

تصویر 1-6-............................................................................. 24

تصویر 1-7-............................................................................. 25

تصویر 3-1-............................................................................. 45

تصویر 3-2-............................................................................. 46

تصویر 3-3-............................................................................. 46

تصویر 3-4-............................................................................. 47

 چکیده

زمینه و هدف: آلودگی به سارکوسیست یکی از شایع ترین عفونت های تک یاخته ای مشترک بین انسام و دام می باشد که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد میشود .با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل ، در این مطالعه میزان آلودگی به کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیست در گاو و گوسفند ذبح شده در کشتارگاه شهریار مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها: در این مطالعه )138( لاشه گاو و گوسفند بطور تصادفی انتخاب شده و نمونه هایی از مری-دیافراگم-قلب-زبان-عضله جوشی و بین دنده ای آن ها تهیه و به منظور یافتن کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی،لاشه و نمونه های تهیه شده به دوروش مشاهده مستقیم(ماکروسکوپی) ،گسترش تماسی مورد بررسی قرار گرفتند.اساس تشخیص کیست های میکروسکوپی،تهیه گسترش تماسی از نمونه ها و سپس رنگ آمیزی آن ها با گیمسا و مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیت های انگل بوده است.

نتایج: با بررسی لاشه و نمونه ها هیچ گونه کیست ماکروسکوپی مشاهده نگردید.در روش گسترش تماسی 48/93% از گاوها و 95/86% از گوسفندان مورد بررسی از نظر وجود کیست های میکروسکوپی مثبت تشخیص داده شدند. اختلاف آماری معنی داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف مشاهده شد. (p<./05)بطوریکه قلب و مری بیشترین آلودگی را داشتند.در گاو و گوسفند آلودگی در جنس نربیشتر از ماده مشاهده شد.در گاو آلودگی با سن اختلاف معنی داری نداشت ولی در گوسفند آلودگی در سن زیر یکسال بیشتر از سایر سنین بود.

نتیجه گیری: با توجه به آلودگی شدید گاو و گوسفند به سارکوسیستیس و به این دلیل که با بررسی میکروسکوپی انگل امکان تفکیک گونه های میکروسکوپی سارکوسیستیس وجود نداشته ،لذا توصیه میشود از مصرف گوشت بصورت نیم پخته و کبابی نیم پز اجتناب شود.

 مقدمه:

سارکوسیستیس ، تک­یاخته­ای انگلی است که موجب بیماری سارکوسیستوزیس می­شود (1). این انگل تک­یاخته داخل سلولی اجباری می­باشد و از معمول­ترین تک­یاخته­های نشخوارکنندگان اهلی می­باشد (4و6). برخی از گونه­های سارکوسیستیس می­توانند با ایجاد بیماری­های بالینی باعث بروز خسارات اقتصادی فراوانی شوند. چرخه زندگی آن بین دو میزبان واسط و نهایی سپری می­شود و شامل مراحل: مروگونی، گامتوگونی و اسپوروگونی می­باشد (9و73). سارکوسیستیس تقریباً 130 گونه دارد که گونه­های بیماریزای آن باعث بیماری در میزبان واسط بخصوص گاو، گوسفند و خوک می­شوند. امروزه به آسانی می­توان میزان شیوع کیست ماکروسکوپی و میکروسکوپی انگل سارکوسیستیس را به روش­های مشاهده مستقیم، گسترش بافتی و هضم بافتی مورد بررسی قرار داد (5).

تاریخچه:

سارکوسیستوزیس یک بیماری تک­یاخته­ای پستانداران به خصوص علفخواران، پرندگان، سگ، انسان، گوشتخواران وحشی، جوندگان و خزندگان می­باشد که توام با یک تهاجم کیستی به اغلب بافت­های بدن به خصوص تهاجم به عضلات مخطط و بافتهای عصبی می­باشد و گاهی باعث علائم بالینی شدید و مرگ می­شود. در گذشته فکر می­کردند که سارکوسیستوز از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد ولی با گذشت زمان به این نتیجه رسیده­اند که می­تواند منجر به آنسفالیت، بیماری عمومی و حتی سقط شود (1,20,24).

در سال 1843 میلادی اولین بار شخصی بنام Miescher ، سارکوسیست را در موش شناسایی کرد و به همین خاطر کیسه، توبول و یا اجسام Miescher نامیدند (44).

پس از میشر در سال 1882، Lankester اولین نامگذاری علمی را انجام داد. در سال 1910 سارکوسیستیس در شتر توسط Mason برای اولین بار گزارش گردید. در سال 1960 ساختمان S.meischeriana توسط Ludvik توصیف شد. در سال 1965 Mandour ، S.garnhamin را در اپوسوم توصیف کرد (56و66).

124 سال پس از اولین گزارش یعنی در سال 1967 کیست­های سارکوسیستی توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و اندامک­هایی مانند آن چه در تک­یاخته­های شاخه اپی­کمپلکسا دیده می­شد (توکسوپلاسما و ایمریا) شناسایی شد و آغازی برای مطالعات بعدی و نامگذاری علمی دقیق­تر در این خصوص بود (44).

همچنین در سال 1969 ماندور، S.nesbitti را از میمون روزسRhesus)(جداسازی و توصیف کرد. کاتلانی و چامبر نیز در سال 1955 گونه S.kortei را از ماهیچه های مخطط میمون روزس جدا کردند (56) تا سال 1970 همچنان چرخه زندگی انگل و مراحل دیگر زندگی ناشناخته باقی ماند. چند سال بعد برادی زوئیت ها از عضلات پرندگان جدا و داخل سلول های پستانداران کشت داده شد و درباره مراحل جنینی و اووسیست انگل توضیح بیشتری داده شد (44).

در سال 1980، Hilali و همکاران چرخه زندگی انگل را مورد مطالعه قرار دادند و آن را توصیف نمودند (42). در سال 1981 Kuraer و در سال 1989 Dubey و همکاران، ساختمان سارکوسیستیس را در شتر بررسی و مطالعه نمودند (56).

 ویژگی­های انگل:

سارکوسیستیس از خانواده سارکوسیستیده می­باشد اووسیست این انگل دارای دو اسپوروسیست است که هر یک واجد چهار اسپوروزوایت می­باشد (تصاویر 1 و2). میزبان قطعی آن گوشتخواران و میزبان واسط، پستانداران و پرندگان می­باشد. محل جایگزینی انگل در میزبان نهایی، روده باریک و محل جایگزینی در میزبان واسط ،اندام­های مختلف می­باشد. این انگل بصورت کیست در عضلات مستقر می­شود. (4و41).

 تصویر 1 : اووسیست­های عفونی سارکوسیستیس تصویر 2 : اووسیست سارکوسیست عفونی : A : دیواره اووسیست B : sarcocystis- micro ipgاسپوروسیست­های حاوی اسپوروزوآیت

stanford.edu

 اصطلاحات:

Sarcocyst : به تمامی اعضا یا هر کیست تشکیل شده توسط گونه­های جنس سارکوسیستیس، سارکوسیست گویند.

Sarcocystis : یه یک جنس از تک­یاخته­های انگل در خانواده Sarcocystidae، سارکوسیستیس اطلاق می­شود.

Sarcocystosis : به بیماری و اثرات ناشی از سارکوسیست، سارکوسیستوزیس گفته می­شود.

Sarcocysticin : به سم حاصل از سارکوسیست، سارکوسیستین گفته می­شود.

Sarcocporidiosis : بیماری ناشی از سارکوسیستیس، سارکوسیستوزیس یا سارکوسپوریدیوزیس نامیده می­شود (1,6,24).کیست­های سارکوسیستیس بیشتر در عضلات مری، دیافراگم، قلب و عضلات بین دنده­ای وجود دارد. در سال­های گذشته با بررسی محتوای کیست­، توکسین سارکوسیستین یافت شد که می­تواند باعث ایجاد عوارض گوارشی شود البته این توکسین در حرارت بالا غیرفعال می­شود (15و16).

 تصویر3: مقطع پاتولوژی از کیست سارکوسیست تصویر 4 : کیست­های ماکروسکوپی سارکوسیست

 roozhif 2m20s3*5sz7c.ipg

 طبقه­بندی تک­یاخته­ها:

از نظر تک­یاخته­شناسی دامپزشکی، مهم­ترین شاخه­های انگلی عبارتند از :

شاخه: سارکوماستیگوفوراPhylum: Sarcomastigophora

شاخه: اپی­کمپلکسا Phylum: Apicomplexa

شاخه: سیلیوفورا Phylum: Ciliophora

شاخه: میکروسپورا Phylum: Microspora

از بین این شاخه­های انگلی، اپی­کمپلکسا مورد بحث ما بوده که این شاخه یک گروه منحصر به فرد می­باشد، چون تمام اعضای این شاخه انگل می­باشند. اعضای این گروه انگل داخل سلولی هستند و همه آن­ها چرخه زندگی پیچیده دارند. آن­ها در یک مرحله یا مراحل بیشتری از چرخه زندگی، ساختمان رأسی دارند (16و73).

تاکسونومی اپی­کمپلکسا:

در شاخه اپی­کمپلکسا، رده اسپوروزوآ (Sporozoea) وجود دارد که این رده به دو زیر رده کوکسیدیا (Coccidia) و پیروپلاسمیا (Piroplasmia) تقسیم می­شود. تک­یاخته­های زیر رده کوکسیدیا، دارای دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی می­باشند. برخی از کوکسیدیاها، یک میزبانه هستند، مانند ایمریاها و برخی دارای دو میزبان اجباری مانند پلاسمودیوم می­باشند.

زیر رده کوکسیدیاها دارای راسته­های کوکسیدیاهای حقیقی و غیرحقیقی می باشند. در راسته کوکسیدیاهای حقیقی، دو زیر راسته ایمرینا (Eimerina) و هموسپورینا (Haemosporina) دیده می­شود. زیر راسته ایمرینا دارای خانواده­ ایمریده (Eimeridae)، کریپتوسپوریده (Cryptosporidae) و سارکوسیستیده (Sarcocystidae) می­باشند. جنس­های مهم خانواده ایمریده شامل: ایمریا و ایزوسپورا و جنس کریپتوسپوریدیوم از خانواده کریپتوسپوریده بوده و جنس­های مهم خانواده سارکوسیستیده شامل :سارکوسیستیس و توکسوپلاسما و بسنوئیتیا می­باشند .(4و73).

 ساختمان اپی­کمپلکسا:

مهم­ترین عمل ساختمان رأسی، نفوذ به داخل سلول است. ساختمان رأسی (تصویر 5) در مرحله اسپوروزوآیت و مروزوآیت تمام جنس­های پلاسمودیوم، پیروپلاسما و کوکسیدیا (و ارگانیسم­های وابسته) دیده می­شود (4و73).ساختمان رأسی در بررسی­های میکروسکوپ الکترونی از یک یا دو حلقه قطبی (Polar ring) با تراکم الکترونی در انتهای قدامی سلول، یک کونوئید (Conoid) که کونوئید در برخی از کوکسیدیاها دیده می­شود، دو یا تعداد بیشتری روپتری (Rhopteries) که در میان حلقه قطبی قرار گرفته­اند. میکروتوبول­های زیر غشایی از حلقه قطبی به موازات محور طولی سلول امتداد می­یابند و به نظر می­رسد عمل آن­ها محافظت از سلول می­باشد. میکرونم­ها (Micronemes) به موازات روپتری­ها قرار گرفته­اند و اغلب با آن­ها، در قسمت رأسی سلول ادغام شده­اند. روپتری­ها و میکرونم­ها احتمالا ارگانل­های ترشحی می­باشند و عامل تسهیل در نفوذ به داخل سلول میزبان هستند(67).

 تصویر 5 : A ) ساختمان کلی تک­یخته­های خانواده اپی­کمپلکسا B ) ساختمان بخش رأسی

Wikipedia.org

 نامگذاری سارکوسیستیس:

نامگذاری بر اساس میزبان واسط و نهایی، مورد پذیرش برخی از دانشمندان نیست ولی این نوع طبقه­بندی، منحصرا" برای آسانی کار خواهد بود. امروزه نامگذاری فوق گسترده­تر شده و بر همین اساس مهم­ترین گونه­های شناسایی شده در سگ به عنوان میزبان نهایی به شرح زیر نامگذاری شده است:

S.bovicanis (syn: S.cruzi)

S.ovicanis (syn: S.tenslla)

S.capricanis

S.porcicanis (syn: S.miescherina)

S.equicanis (syn. S.bertrami)

S.fayeri (horse/dog)

و آن­هایی که گربه میزبان نهایی آن­ها است، شامل گونه­های زیر می­باشد:

S.bovifelis(syn: S.hirsuta)

S.ovifelis(syn: S.tenella)

S.porcifelis

انسان نیز میزبان چندین گونه می­باشد:

S.bovihominis (syn: S.fusiformis)

S.meischeriana (syn: S.suihominis)

S.lindemanni

که سارکوسیست لیندمانی، انسان میزبان واسط آن بوده و تعدادی از گونه­های ناشناس نیز وجود دارند، که عامل بی­اشتهایی، استفراغ و اسهال می باشند (66,44).

گونه­های سارکوسیستیس انگل­های تک­یاخته­ای درون سلول اجباری با دو میزبان بوده که چرخه زندگی آن­ها مبتنی بر شکار (میزبان واسط) و شکارچی (میزبان قطعی) می­باشد (1و24). تمایز گونه­ها در ساختار دیواره کیست با میکروسکوپ الکترونی قابل تشخیص می­باشد (16).


مبلغ واقعی 63,216 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 48,044 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 82

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب