تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3994
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196737

مطالعه جدایه های قارچی ملتحمه چشم گاوهای دورگه هلشتاین سالم ...


مطالعه جدایه های قارچی ملتحمه چشم گاوهای دورگه هلشتاین سالم ...

چکیده

موضوع : مطالعه جدایه های قارچی ملتحمه چشم گاوهای دورگه هلشتاین سالم

 هدف از تحقیق حاضر شناسایی جدایه های قارچی کیسه ملتحمه گاو های دو رگ هلشتین سالم در شهرستان ارومیه می باشد. طی تابستان 1392، تعداد 82 سواب از کیسه ملتحمه هر دو چشم 41 راس گاو اخذ شد و بر روی محیط سابرو دکستروز آگار کشت گردید و در دمای28 درجه سانتی گراد به مدت 14 روز انکوبه شد. داده ها توسط مربع کای و دقیق فیشر و کندال تاو در نرم افزار SAS ویرایش 2/9 تجزیه و تحلیل گردید. از 41 راس گاو مورد آزمایش تعداد 23 راس (09/56%) واجد کشت مثبت قارچی بودند. از این تعداد فقط 3 راس گاو(04/13 %) برای هر دو چشم مثبت بودند. جدایه ها شامل جنس های آسپرژیلوس (75/43%)، کورولاریا(75/18%)، پنی سیلیوم (62/15%)، پزودوآلشریا (62/15%)، فوزاریوم (12/3%) و اسکوپولاریوپسیس (12/3%) بودند.سن وجنس گاو تاثیر معنی دار بر روی فراوانی جدایه های قارچی داشت (05/0>P) گونه های قارچیجدا شده قابل مقایسه با مطالعات انجام شده در کشور های دیگر است، اگر چه تفاوت در فراوانی جدایه ها ما بین مطالعات مختلف می تواند انعکاسی از تفاوت های جغرافیایی باشد

 کلمات کليدی : قارچ ، ملتحمه ، گاو هلشتاين ، آسپرژيلوس

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

 فصل اول

1-1-مقدمه2

فصل دوم

2-1- اهداف تحقيق5

2-2- پيشينه‌ي تحقيق5

2-3- آناتومي‌ساختمان چشم5

2-3-1- حفرة چشم علاوه بر کرة چشم محتوي اعضاي ذيل است:6

2-3-2- کرة چشم6

2-3-3- ساختمان کرة چشم6

2-3-4- قرنيه7

2-3-5- اعضاي فرعي کرة چشم8

2-3-5-1-پلکهاي چشم8

2-3-6- ملتحمه9

2-4- فلور طبيعي بدن11

2-4-1- نقش فلور نرمال11

2-4-2- قارچ شناسي12

2-5-ساختمان قارچ‌ها13

2-5-1- منظره ظاهري پرگنه‌هاي قارچي13

2-5-1-1-شکل مخمري:14

2-5-1-2-شکل رشته‌اي:14

2-5-1-3-شکل مخمري (بيماري زا)15

2-5-1-4-شکل رشته‌اي (غير بيماري زا)15

2-5-2- تکثير و توليد مثل قارچ‌ها15

2-5-2-1-توليد مثل جنسي:15

2-5-2-2-توليد مثل غير جنسي16

2-6- قارچ‌هاي مشاهده شده:18

2-6-1- آسپرژيلوس18

2-6-2- پنيسيليوم19

2-6-3- اسکوپولاريوپسيس20

2-6-4-رودوترولا21

2-6-5-کاندیداآلبیکنس21

2-6-5-1-بیماریزایی:22

2-6-5-2-شناسایی:22

2-6-5-3-شکل ریز بینی :22

2-6-6-تریکودرما23

فصل سوم

3-1- مواد و وسایل مورد نیاز:25

3-2- محیط انتقالی26

3-2-1- محیط پپتون واتر:26

3-3- ترکیبات محیط سابرودکستروز آگار :26

3-3-1- محیط کشت سابرودکستروز آگار27

3-3-2- کشت در محیط سابرودکستروز آگار27

3-4- نمونه برداری حیوانات27

3-5- بررسی نتایج کشت28

فصل چهارم

4-1- نتایج30

4-2-جنس30

4-3-چشم30

فصل پنجم

5-1-بحث و نتیجه گیری:36

پیشنهادات 38

منابع 39

چکیده انگلیسی 43

 فهرست جداول

عنوان صفحه

 جدول 4-1 : جدایه های قارچی کیسه ملتحمه چشم گاو هلشتاین سالم به تفکیک گروه سن ................................32

جدول 4-2 : جدایه های قارچی کیسه ملتحمه چشم گاو هلشتاین سالم به تفکیک جنس ......................................33

جدول 4-3 : همبستگی بین فراوانی جدایه ها و سن گاو های هلشتاین .........................................................................34

جدول 4-4 : ضریب همبستگی داده ها براساس جنس .....................................................................................................34

فصل اول

مقدمه

 -1-مقدمه

قارچ ها به عنوان یک عامل مشخص و فزاینده مرگ و میر در انسان و حیوانات به شمار می‌روند. اخیراً این عوامل به عنوان علل عفونت های فرصت طلب با سیر شدید، به خصوص در موارد دچار ضعف ایمنی شناخته شده اند. از آنجایی که پیش آگهی حالات فوق وخیم می‌باشد تشخیص سریع و درمان این عفونت ها ضروری می‌باشد. این امر مهم به همکاری آزمایشگاه و پزشک و دامپزشک بستگی خواهد داشت. در حقیقت روش های آزمایشگاهی، اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که کلینیسین را قادر به اثبات یک تشخیص بالینی با عامل قارچی یا رد یک عفونت قارچی می‌نماید. لذا تشخیص بررسی عفونت قارچی بستگی به ترکیب یافته های آزمایشگاهی و بالینی دارد.

درمان های نوین بر مبنای تشخیص صحیح می‌باشد. هنوز هم این واقعیت که لگرون قارچ شناس بیان داشت وجود دارد: زمانی که ما بیماری را تشخیص نمی‌دهیم آن را بیماری قارچی می‌نامیم در واقع گاهی اوقات بیماری های جلدی و احشایی به عنوان عفونت های قارچی جدی بیان می‌شوند. (به صرف اینکه تظاهر بالینی مشابهی دارند) و بالعکس گاهی اوقات عفونت های شدید قارچی اشتباهاً به عنوان بیماری های جلدی معمولی، نادیده گرفته می‌شوند.

یکی از اندام های حسی که حیوانات را از محیط خارج مطلع می‌سازد دستگاه بینایی است. طیف گسترده ای از باکتری‌ها و قارچ‌ها در سطح چشم حیوانات سالم یافت می‌شود. این ارگانیسم‌ها با مصرف مواد مغذی ، اشغال فضای سطحی و نیز تولید مواد مهار کننده (آنتی بیوتیک‌های پلی پپتیدی)از رشد ارگانیسم‌های پاتوژن فرصت طلب در لایه‌های سطحی چشم جلوگیری به عمل می‌آورند. پلک‌ها، لیزوزیم، بتالیزین، لاکتوفرین، ایمنوگلوبولین‌های ترشحی و لوکوسیت‌های موجود در Preocular tear filmاز دیگر عوامل محافظت کننده سطح چشم می‌باشند. اما مهم‌ترین و موثرترین سد در برابر عفونت ارگانیسم‌های فرصت طلب، اپی‌تلیوم قدامی قرنیه می‌باشد به همین دلیل است که اکثر بیماری‌های عفونی قرنیه پس از وارد آوردن ضربه به سطح چشم و تخریب اپی‌تلیوم آن اتفاق می‌افتد.

از این رو در این تحقیق سعی بر آن شده است که با معرفی قارچ‌های جدا شده از 41 جفت چشم گاو هلشتاین، چگونگی امکان پاتوژن شدن آنها و یا مهیا نمودن محیط جهت رشد سایر میکروارگانیسم‌ها ، روابط احتمالی بین سن، جنس، چپ یا راست بودن چشم با نوع قارچ‌های جدا شده، موثرترین انتخاب پادزیستی در مواجه با افتالمیت‌های قارچی چشم گاو هلشتاین را در اختیار خواننده محترم قرار دهد.

در انتها بر خود لازم می‌دارم از راهنمایی‌های دلسوزانه و عالمانه استاد ارجمندم جناب آقای دکتر عبدالله عراقی سوره که تجربیات خود را صمیمانه در اختیار بنده قرار دادند و در مراحل شکل‌گیری این تحقیق همراه و همفکر اینجانب بودند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم.

 میلاد سودی

تابستان 1392

فصل دوم

کلیات

 2-1- اهداف تحقيق

1- شناسايي قارچ‌هاي مستقر درون کیسه ملتحمه‌ي چشم سالم گاوهای دورگ هلشتاین.

2- تعیین اثر سن و جنس میزبان بر روی فلور قارچی کیسه ملتحمه‌ي چشم سالم گاوهای دورگ هلشتاین.

2-2- پيشينه‌ي تحقيق

تا کنون 3 تحقیق در جهت شناسایی فلور قارچی ملتحمه گاوها در امریکا توسط Samuelson و همکاران در سال 1984، در ایتالیا توسطSgorbini و همکاران در سال 2010 و در ایران توسط نوری در سال 1391 انجام شده است.

در دو تحقیق انجام شده در خارج از ایران قارچ های کلادوسپوریوم و پنی سیلیوم و در ایران قارچ های آسپرژیلوس و پنی سیلیوم جدایه های غالب ملتحمه گاوها بودند.

 2-3- آناتومي‌ساختمان چشم

ناحيه چشم شامل اعضاي بينايي يعني کرة چشم و اعضاي فرعي آن است حدود آن به شرح ذيل است.

در قسمت داخلي پيشاني، در قسمت خارجي ناحية جوشي، در عقب گيجگاه، در جلو ناحيه صورت، کرة چشم + اعضاي فرعي مختلف يعني عضلات، اعصاب و رگها و دستگاه اشک و حفرة حفاظتي به نام کاسة چشم[1] قرار گرفته‌اند.

به صورت يک بوقي است که قاعده اش بطرف جلو و خارج برگشته و راسش بطرف عقب و داخل مي‌باشد و نسبت به کرة چشمي‌که در آن جاي مي‌گيرد و ظرفيت آن 5/2 برابر کرة چشم مي‌باشد. محور بزرگ اين حفره از پائين به بالا و از داخل به خارج و از عقب به جلو مورب مي‌باشد.

طول اين محور 8 تا 9 سانتي متر و با سطح مياني بک زاوية 68 تا 70 درجه تشکيل مي‌دهد. که به طرف جلو باز مي‌باشد.

2-3-1- حفرة چشم علاوه بر کرة چشم محتوي اعضاي ذيل است:

1ـ عصب بينايي 2ـ عضله ‌هاي محرکة چشم 3ـ غدد اشکي 4ـ رگ‌ها 5ـ اعصاب 6- بالش چربي که در بين اين اعضا قرار دارد.

کرة چشم و اعضاي آن در حفرة چشم به وسيلة يک غشايي به نام کپسول تنون[2] معروف است اتصال دارد که در اسب کپسول تنون مانند انسان به طور کامل قرار ندارد و فقط به صورت يک ورقة غشايي واضح موجود است که از جدار حدقه‌اي در روي ‌ عضله ها و از آنجا در روي کرة چشم تا خورده است اين ورقه در عقب از يک بالش چربي گودي حدقه‌اي پوشيده شده است.

که به آن خيلي چسبيده است و يک حفرة مجازي بزرگي را محدود مي‌سازد که تا اتصال عضله ‌هاي مستقيم چشم در روي چشم گسترده شده است .

2-3-2- کرة چشم

عبارت از يک کرة ميان خالي است که از اجتماع يک قطعة قدامي‌و يک قطعة خلفي حاصل شده است. قطعه‌ي قدامي شفاف است و ثلث قدامي‌کرة چشم را تشکيل مي‌دهد و قطعة خلفي که صدفي رنگ بوده و در عقب مسطح است و کمي‌در داخل و پائين انتهاي خلفي محور طولي آن مستقيم به وسيلة عصب باصره امتداد مي‌يابد.

کرة چشم در مرکز حفرة حدقه قرار گرفته و به وسيلة اعضاي فرعي مختلفه در درون يک بالش چربي فراوان نگهداري مي‌شود. محور کرة چشم با محور حدقه به نسبت قابل ملاحظه‌اي تباعد داشته و با يکديگر زاوية 110 درجه را تشکيل مي‌دهند .

2-3-3- ساختمان کرة چشم

مشتمل بر پرده‌هايي است که پهلوي هم قرار گرفته و يک حفره را محدود مي‌سازد که در داخل آن محيطهاي چشم قرار دارند پرده‌هاي چشم سه عدد مي‌باشند. (شکل 1-1):

1ـ پردة خارجي که ليفي و حامي‌بوده و پردة صليبيه و قرنيه را تشکيل مي‌دهد.

2ـ پردة مياني، عضله ‌اي ـ رگي که نقش آن اساسا براي تغذية کرة چشم بوده و شامل مشيميه[3] و منطقه‌اي مژه‌اي[4] و عبنيه[5] مي‌باشد.

3ـ پردة داخلي که عصبي بوده و مستقيما به عصب باصره اتصال دارد و به اشعة نوراني حساس بوده عبارت از شبکيه است. محيط‌هاي چشم نيز 3 عدد مي‌باشند يک محيط قدامي‌که مايع بوده عبارتست از مايع زلاليه و يک محيط واسطه‌اي که جامد بوده و عدسي را تشکيل مي‌دهد و يک محيط خلفي که خميري شکل بوده و جسم زجاجيه است.

2-3-4- قرنيه[6]

در حدود لايه فيبروزي را تشکيل داده و به طور جلو بر آمده مي‌باشد. در ترکيب قرنيه نوع خاصي از بافت همبند سخت به شکل ورقه يا لايه‌هاي متعدد وجود دارد. به علت وجود يک آرايش دقيقي در الياف قرنيه به نظر مي‌رسد که شفاف بودن قرنيه نه تنها يک ويژگي ساختماني است بلکه يک پديده فيزيولوژيکي بوده و وابسته به تداوم پمپاژ مايع بينابيني است که از اطراف اپيتليوم خلفي صورت مي‌پذيرد (Brooks, 2003 Andrew et al., 2003).

بدنه اصلي اپيتليوم خلفي با صلبيه ادامه مي‌يابد و به وسيله لايه‌هاي اپيتليوم و غشاء‌هاي حاشيه‌اي خلفي و قدامي‌پوشيده مي‌شود. لايه‌ي اپيتليوم قدامي‌با اپيتليوم ملتحمه مداومت مي‌يابد. در حالي که لايه‌ي اپيتليوم خلفي با سطح قدامي‌عنبيه در زاويه‌ي عنبيه‌اي ـ قرنيه‌اي[7] يکي مي‌شود و فاقد عروق خوني است و مواد غذايي براي سلول‌هاي آن يا از طريق عروق موجود در شيار صلبيه‌اي ـ قرنيه‌اي وارد پارين مي‌گرد و يا اين که از طريق ترشحات اشکي و زلاليه به سطوح قرنيه حمل مي‌شوند (Barnett et al., 1995).

سطح قرنيه به علت جود پايانه‌هاي آزاد عصبي در نزديکي اپيتليوم قدامي‌آن بسيار حساس مي‌باشد. اين پايانه‌هاي عصبي از اعصاب مژگاني طويل که خود شاخه‌اي از عصب باصره‌اي مي‌باشند هستند.

آکسون‌هاي اين اعصاب تشکيل رشته‌هاي آوران بازتاب قرنيه‌اي[8] را مي‌دهند که به هنگام وجود تماس با قرنيه سبب بسته شدن پلک‌ها مي‌گردند. در قسمت‌هاي بعدي در مورد قرنيه بيشتر توضيح خواهيم داد (Brooks, 2003 ; Andrew et al., 2003).

2-3-5- اعضاي فرعي کرة چشم

عبارتند از: پلکها، عضله ‌ها و يک دستگاه مرطوب کننده و رگها و اعصاب.

2-3-5-1-پلکهاي چشم[9]

پلکها به صورت دو پردة متحرک هستند که در جلوي کرة چشم قرار گرفته و چشم را حمايت مي‌کنند پلکها به تعداد 2 عدد مي‌باشند.

Aـ پلک بالايي

B ـ پلک پاييني

که اين دو به يکديگر به وسيلة دو گوشه اتصال يافته‌اند و سطح خارجي آنها محدب بوده و از پوستي پوشيده شده است که داراي چينهاي عرضي است و سطح داخلي مقعر و صاف وگلي رنگ و از مخاط ملتحمه مفروش شده‌اند. در روي هر يک از موهاي زبري وجود دارند که به مژگان موسومند.

مژگان بالايي فراوانتر و درازتر از مژگان پاييني مي‌باشند .

دو گوشة چشم يکي داخلي و ديگري خارجي است. گوشة داخلي به علت مجاورت بابيني بنام زاوية انفي چشم ناميده مي‌شود و گوشة خارجي بعلت نزديک بودنش با شقيقه بنام زاوية شقيقه‌اي چشم موسوم مي‌باشد. زاوية انفي گرد بوده و در آن يک برجستگي کوچکي ديده مي‌شود که به کارانکول اشکي موسوم است. زاوية شقيقه‌اي بشکل زاوية حاده است .

[1]. Caviteorbitair

[2]. Perorbite

[3]. Chorioidea

[4]. Corpusciliare

[5]. Iris

[6]. Cornea

[7]. Irido-corneal angle

[8]. Corneal reflex

[9]. eyelids


مبلغ واقعی 60,768 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 45,576 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 236

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب