تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4089
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196832

تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید...


تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید...

چکیده

فرمالدئید یکی از مواد شیمیایی آلی است که کاربرد بسیار گسترده‌ای بعنوان ماده خام در بسیاری از صنایع دارد. پساب‌های خروجی صنایعی که حاوی غلظت‌های بالای فرمالدئید می‌باشند به‌دلیل خطرات احتمالی سرطان‌زایی و جهش‌زایی آن باید قبل از ورود به محیط زیست تصفیه گردند. هدف از این مطالعه تاثیر عوامل موثر در جداسازی فرمالدئید به روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی با توجه به 4 عامل اصلی تاثیر‌گذار آزمایش‌هایی طراحی و انجام گردید که با توجه به نتایج آزمایش‌ها مشاهده گردید که زمان دارای بیشترین و الکترولیت دارای کمترین اثر در جداسازی فرمالدئید را دارا می‌باشند. اثر الکترولیت بر انرژی مصرفی نیز بررسی و مشاهده گردید که هیدروکلریدریک دارای کمترین انرژی مصرفی در محلول جهت جداسازی فرمالدئید می‌باشد. همچنین حالت بهینه جهت حذف فرمالدئید در 3pH= ، آمپراژ 4/0، الکترولیت هیدروکسید سدیم (NaOH) و در زمان 2 ساعت بدست می‌آید که در آن جداسازی 30درصد فرمالدئید حاصل گردید.

کلمات کلیدی : روش تاگوچی، جداسازی فرمالدئید، اکسایش الکتروشیمیایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- فرمالدئید و کاربردهای آن3

1-1-1- کاربردهای فرمالدئید3

1-2- سرچشمه‌های آزاد سازی فرمالدئید در محیط زیست 4

1-3- فرآیندهای تولید فرمالدئید5

1-4- اثرات بهداشتی فرمالدئید 6

1-5- خواص فیزیکی و شیمیایی، روش‌های آنالیتیک.. 7

1-5-1- خواص فیزیکی و شیمیایی فرمالدئید7

1-5-2- روش‌های آنالیتیکال 8

1-6- روش‌های تصفیه فرمالدئید9

1-6-1- روش شیمیایی......................... 9

1-6-1-1- واکنش با آب آهک................. 9

1-6-1-2- واکنش با آمونیاک ............... 9

1-6-1-3- واکنش با پتاس .................. 10

1-6-1-4- واکنش با آب اکسیژنه H2O2........ 10

1-6-1-5- واکنش با سدیم سیانید NaCN....... 10

1-6-1-6- واکنش جذب سطحی بر روی سطح کربن فعال 10

1-6-2-روش بیولوژیکی ...................... 11

1-6-2-1- اصول و قوانین اکسیداسیون بیولوژیکی 11

1-6-2-2-انواع تصفیه بیولوژیکی ............. 11

1-6-2-2-1- تصفیه هوازی .................. 12

1-6-2-2-2- تصفیه بی‌هوازی................. 12

عنوان صفحه

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین.............. 14

فصل سوم: طراحی آزمایشات به‌روش تاگوچی

3-1- مقدمه.................................. 23

3-2- تعاريف مفاهيم اوليه.................... 25

3-2-1- پاسخ................................ 25

3-2-1-1- پاسخ‌هايي از نوع بزرگ‌تر (بيشتر) – بهتر25

3-2-1-2- پاسخ‌هايي از نوع كمتر – بهتر..... 25

3-2-1-3- پاسخ‌هايي از نوع نزديك‌تر – بهتر . 25

3-2-2- فاكتور.............................. 25

3-2-2-1- فاكتورهاي كمي و كيفي............ 25

3-2-2-2- فاكتورهاي كنترلي و اغتشاشگر..... 26

3-2-3- سطح................................. 26

3-2-4- اثر اصلي............................ 26

3-2-5- اثرات متقابل........................ 26

3-3- انواع روش‌هاي طراحي آزمايش.............. 27

3-3-1- روش تك‌عاملي......................... 27

3-3-2- روش چند عاملي....................... 28

3-3-3- روش فاكتوريل........................ 28

3-3-4- روش رويه پاسخ....................... 29

3-3-5- روش تاگوچي.......................... 30

3-4- فرايند طراحي آزمايش‌ها.................. 31

3-4-1- فاز برنامه‌ريزي و مفاهيم مهم در آن... 31

3-4-1-1- مشخص كردن تعداد اثرات متقابل.... 32

3-4-1-2- انتخاب آرايه متعامد متناسب...... 32

3-4-1-3- درجه آزادي فاكتور............... 32

3-4-1-4- درجه آزادي اثرات متقابل......... 32

3-4-1-5- درجه آزادي كل آزمايش............ 32

3-4-1-6- ویژگی‌های آرایه‌های متعامد........ 32

عنوان صفح

3-4-1-7- مشخص كردن ستون اثرات متقابل....... 35

3-4-1-7-1- استفاده ازجداول مثلثی....... 35

3-4-1-7-2- استفاده از گراف‌هاي خطي...... 35

3-4-2- فاز اجرايي.......................... 35

3-4-3- فاز تجزيه و تحليل................... 35

فصل چهارم:ابزار، مواد و روش‌ها

4-1- ابزار.................................. 37

4-2- مواد................................... 37

4-3- روش‌ها.................................. 38

فصل پنجم:نتایج و تجزیه و تحلیل

5-1- فاز تجزيه و تحليل...................... 44

5-1-1- تجريه و تحليل مقدماتي............... 44

5-1-1-1- محاسبه اثر اصلي فاكتورها........ 44

5-1-1-2- تخمین جواب درشرایط بهينه........ 45

5-1-1-3- بررسي شاخص دقت.................. 46

5-1-2- آناليز واريانس (ANOVA)............. 46

5-1-2-1- تعريف مفاهيم مهم در آنالیز واریانس 47

5-1-2-2- روش آنالیز استاندارد............ 49

5-1-2-3- روش آنالیز .................... 49

5-1-2-3-1- کاربرد نسبت ............... 49

5-1-3- انواع مختلف تابع زيان............... 50

5-1-3-1- مشخصه نوع هرچه به ‌مقدار اسمي نزديك‌تر، بهتر50

5-1-3-2- مشخصه نوع هر چه كوچك‌تر، بهتر.... 50

5-1-3-3- مشخصه نوع هرچه بزرگ‌تر، بهتر..... 50

عنوان صفحه

فصل ششم: جمع‌بندی و پیشنهادات

6-1- جمع‌بندی................................ 58

6-2- پیشنهادات ............................. 59

فهرست منابع و مأخذ............................ 60

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول (1-1): میزان تولید جهانی فرمالدئید........ 5

جدول (2-1): خواص فیزیکی و شیمیائی فرمالدئید.... 8

جدول (3-1): آرايه متعامد.................. 33

جدول (3-2): آرايه‌هاي متعامد در روش تاگوچي..... 34

جدول (4-1): معرفی فاکتورهای انتخابی........... 39

جدول (4-2): پارامترها و سطوح انتخاب شده در طراحی آزمایش 39

جدول (4-3): درجه آزادی فاکتورهای انتخابی...... 39

جدول (4-4): نتایج حاصل از طراحی آزمایش به روش تاگوچی40

جدول (5-1): نتایج آزمایشات و میانگین آن‌ها..... 43

جدول (5-2): میانگین آثار اصلی فاکتورها........ 44

جدول (5-3): تداخل بین فاکتورها................ 46

جدول (5-4): تحلیل واریانس نتایج............... 51

جدول (5-5): برآورد شرایط بهینه آزمایش......... 51

جدول (5-6): هدایت اکی‌والان حد تعدادی از یون‌ها در C°2055

جدول (5-7): تحرک یونی حد یون‌ها در دمای در C°2555

جدول (5-8): هدایت اکی‌والان چند الکترولیت در C°25 در محیط‌های آبی.............................................. 56

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل (5-1): اثر pH بر جداسازی فرمالدئید........ 52

شکل (5-2): اثر جریان (A) بر جداسازی فرمالدئید. 53

شکل (5-3): اثر زمان بر جداسازی فرمالدئید...... 54

شکل (5-4):اثر الکترولیت بر جداسازی فرمالدئید. 54

شکل (5-5): اثر الکترولیت بر انرژی مصرفی....... 56

فهرست نشانه های اختصاری

اثر اصلي فاكتور A

بهينه حالت اثر اصلی فاکتور

غلظت فرمالدئید Cs

ضریب تصحیح

تخمین مقدار میانگین نتایج E

تعداد فاكتور F

ضریب فیشر F

درجه آزادی خطا f

درجه آزادی خطا fe

درجه آزادی کل فاکتورها ft

تعداد متغيرها K

تعداد سطوح L

تعداد تكرار نقطه مركزي M

تعداد آزمايش‌ها N

نرمالیته اسیدسولفوریک Na

نرمالیته سود Nb

انديس آرايه n

درجه آزادی میانگین n1

درصد سهم مشارکت P

تعداد تکرار آزمایشات r

مجموع انحراف مربعات SS

مجموع كل پاسخ‌ها T

واریانس V

حجم اسید مصرفی حجم اسید مصرفی Va

حجم سود مصرفی Vb

واریانس خطا Ve

حجم نمونه Vs

درجه آزادی فاکتور v1

درجه آزادی خطا v2

متغير xi

متغير xj

جمع كل نتايج Y

پاسخ y

پاسخ حالت بهينه Yopt

درصد اطمینان α

ریسک α

ضريب β

مقدار ثابت ε

فصل اول

مقدمه

یکی از پیامدهای دنیای صنعتی و مدرنیزه شدن زندگی کنونی آلودگی محیط زیست می‌باشد که در کلیه ابعاد زیستی انسان اعم از آب، خاک و هوا آثار مخرب خویش را نشان می‌دهد. فاضلابهای صنعتی که محصول پیشرفت تکنولوژی در صنعت می‌باشد روز به روز آثار زیان‌بار خود را بر محیط آبی و خاکی تحمیل می‌کند. بدیهی است که با وجود صنایع گوناگون و اشاعه وسیع آلودگیهای زیست محیطی، گام‌های علمی و پژوهشی به منظور کنترل آلودگی‌ها باید با برنامه‌ریزی صحیح و اقدامات عملی همراه گردد. در کشور ما فاضلابها بدون هیچگونه محدودیتی وارد منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می‌شوند و فاضلاب‌های صنعتی نیز همین مسیر را طی می‌کنند. ضرورت شناخت فاضلاب‌ها و آلودگی آنها و روش‌های تصفیه آنها مسأله‌ای است که همت بلند محققان و مهندسین بهداشت محیط و محیط زیست این دیار را به یاری می‌طلبد. بدیهی است فاضلاب‌های صنعتی با توجه به تنوع فرآیندها و تنوع در مواد شیمیایی که بعضاً خطرناک و آلوده کننده محیط زیست نیز می‌باشند هر یک مشکلات خاصی برای محیط زیست می‌آفرینند و به همین خاطر هر فاضلابی مربوط به یک صنعت خاص نیاز به مطالعه جداگانه و بررسی و تحقیق ویژه در مورد نوع آلودگی و روش‌های کنترل آن را به همراه دارد. صنایعی که فرمالدئید تولید می‌کنند یا به نوعی با این ماده سروکار دارند از جمله صنایعی هستند که در آلوده‌کردن آب‌ها و ایجاد مشکلات زیست محیطی نقش مهمی دارند و با فشارهای سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده‌اند مشکل فاضلاب صنعتی خود را حل کنند. آنچه این کارتحقیقی را پراهمیت می‌سازد این است که بدون حذف جداگانه فرمالدئید، تصفیه کلی فاضلاب این‌گونه صنایع مختل خواهد شد و اگر هم به‌دلیل مسائل اقتصادی، امکان ایجاد تصفیه‌خانه برای کل فاضلاب مقدور نباشد بدون پیش تصفیه فرمالدئید، تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با مشکل مواجه خواهد شد.

1-1-فرمالدئید و کاربردهای آن

نام‌های معمول و مترادف فرمالدئید: فرمالدئید، متانال ، متیلن‌اکسید، اکسی متیلن، متیلالدئید، اکسومتان نام‌های متداول برای محلول‌های فرمالدئید: فرمالین و فرمل.

فرمالدئید در فشار و دمای معمولی یک گاز بی‌رنگ با جرم مولکولی نسبی 03/30 است. متداولترین شکل تجاری موجود آن محلول آبی 50-30% است. معمولاً برای کاهش پلیمریزایسیون ذاتی فرمالدئید به محلول آن متانول یا مواد دیگر به‌عنوان پایدار‌کننده اضافه می‌شود. غلظت متانول در محلول فرمالدئید می‌تواند تا حدود 15% باشد. غلظت سایر پایدار‌کننده‌ها می‌تواند تا چند صد میلی‌گرم در لیتر باشد. اخیراً سیستم‌های فرمالدئید مایع غلیظ که تا 95% فرمالدئید دارند قابل دستیابی هستند، اما دمای لازم برای پایداری محلول و جلوگیری از جدایی پلیمر از حدود دمای اتاق تا C°120 با افزایش غلظت محلول افزایش می‌یابد. فرمالدئید به‌سرعت در آب، الکل‌ها و سایر حلال‌های قطبی حل می‌شود ولی در سیالات غیر‌قطبی درجه انحلال پائینی دارد. فرمالدئید در C°150 به متانول و کربن منوکسید تجزیه می‌شود. به‌طور کلی فرمالدئید قدرت واکنش پذیری زیادی با سایر مواد شیمیایی دارد. در نور آفتاب فوراً به دی‌اکسید‌کربن اکسید می‌شود.

1-1-1- کاربردهای فرمالدئید

فرمالدئید به‌عنوان یک پایه واحد ساختمانی مواد شیمیایی، یک واسطه در ترکیبات آلی گوناگون از رزین‌های آمینو و فنلیک گرفته تا کودهای شیمیایی می‌باشد. بیشترین مصرف فرمالدئید در تولید رزین‌های آمینو و فنلیک می‌باشد. که دلیل موجهی را برای 55% ظرفیت کل تقاضاها ارائه می‌دهد. دیگر مصارف مهم شامل محصولات صنعت چوب، ترکیبات قالبگیری، رزین‌های ریخته‌گری و چسب‌ها برای روپوش‌کشی می‌باشد. محصولات چوبی حدود 36% از کل تقاضای فرمالدئید رابرای کاربردهای تخته چندلایی به خود اختصاص می‌دهد. تحت بعضی شرایط رزین‌های اوره- فرمالدئید، فرمالدئید را آزاد می‌کنند که مسائل محیط زیستی و بهداشتی را ایجاد می‌کنند. رزین‌های آمینو و فنلیک هر دو به‌عنوان ترکیبات قالبگیری به‌کار برده می‌شوند. انبوهی از رزین‌های آمینو، رزین ملامین به‌کار برده شده در ظروف‌سازی هستند. رزین‌های قالبگیری فنلیکی در وسایل کنترل الکتریکی، تلفن‌ها به‌کار برده می‌شوند. فرمالدئید برای تولید پرداخت ثابت پارچه‌های سلولزی به‌کار برده می‌شود. پرداخت پارچه‌ها بر اساس فرمالدئید شامل ملامین، اوره، فرمالدئید، glyoxal, Triazim, Triazones می‌باشد. آلدئیدها در ساخت و سنتز الکل‌ها، اسیدها و سایر مواد شیمیایی به‌کار می‌روند. همچنین در صنعت لاستیک‌سازی، صنایع کاغذ، دباغی وکشاورزی مصرف می‌شوند. از جمله مصارف عمومی فرمالدئید، استفاده از آن برای نگهداری قطعات تشریحی در دانشکده‌های پزشکی و موسسات طبی، عامل از بین برنده بو و عامل باکتری‌کشی و همچنین عامل سخت‌کننده پروتئین‌ها می‌باشد. علاوه بر آن محصولات بدست آمده از فرمالدئید در طیف گسترده‌ای از صنایع نظیر اتومبیل‌سازی و ساختمان، کاغذسازی و پارچه‌بافی کاربرد فراوان دارد. فرمالدئید در سوخت و ساز طبیعی بدن نیز وجود دارد لیکن مقدار آن ناچیز است[5-1].

1-2- سرچشمه‌های آزاد سازی فرمالدئید در محیط زیست

فرمالدئید در محیط زیست به‌عنوان نتیجه‌ای از فرآیندهای طبیعی و از منابع ساخت بشر موجود می‌باشد. فرمالدئید به‌طور صنعتی در مقادیر زیاد تولید می‌شود و کاربردهای زیادی دارد. دو منبع دیگر ساخت بشر عبارتند از: خروج اتوماتیک از موتورهای بدون مبدلهای کاتالیستی. بقایا، انتشارات و یا ضایعات حاصل در هنگام ساخت فرمالدئید به‌وسیله موادی مشتق شده از آن یا واکنش داده شده با آن. فرمالدئید در صنایع گوناگون کاربردهای داروئی به‌عنوان یک استریل‌کننده دارد. همچنین به‌عنوان یک نگهدارنده در کالاهای مصرفی، مانند غذا، مواد بهداشتی و آرایشی و پاک کننده‌های خانگی به‌کار می‌رود. یکی از کاربردهای عمده آن در ساخت رزین‌های اوره – فرمالدئید و ملامین- فرمالدئید می‌باشد. رزین اوره- فرمالدئید برای عایق‌سازی ساختمان‌ها ([1]UFFI) به‌کار می‌رود، این رزین می‌تواند پس از نصب به نشر فرمالدئید ادامه دهد یا یک منبع انتشار دائمی فرمالدئید را تشکیل دهد. منابع محیطی داخلی زیادی که می‌تواند انسان را در معرض فرمالدئید قرار دهد شامل سیگارها و محصولات تنباکو، مبلمان یا اثاثه‌ای که حاوی رزین‌های پایه فرمالدئید هستند، مواد ساختمانی حاوی رزین‌های اوره-‌فرمالدئید، چسب‌های حاوی فرمالدئید که برای سطوح پلاستیکی و پارکت‌ها، فرش‌ها، ضد‌عفونی‌کننده‌ها‌ (گندزداها)، پخت‌کننده‌های‌گازی و شومینه‌های باز استفاده می‌شود، می‌باشند. فرمالدئید در حین اکسیداسیون هیدروکربن‌ها به‌طور طبیعی تشکیل می‌شود. این هیدروکربن‌ها با رادیکال‌های OH و ازن واکنش می‌دهند و فرمالدئید وسایر آلدئیدها را به‌عنوان مواد واسطه‌ای در یک سری واکنش‌هایی که نهایتاً منجر به تشکیل مونواکسید‌کربن، دی‌اکسید‌کربن، هیدروژن و آب می‌شوند، تشکیل می‌دهند. کارخانه‌های تولید فرمالدئید و صنایعی که به نحوی با فرمالدئید سروکار دارند از جمله مهمترین منبع فرمالدئید و آلاینده‌های عمده محیط زیست می‌باشند. در کشور خودمان نیز کارخانه‌های همچون شرکت صنایع شیمیائی سینا و قدس در شیراز که به تولید فرمالدئید اشتغال دارند در فاضلاب خروجی خود غلظت‌های بالایی از فرمالدئید را دارند. همچنین کارخانه‌هایی که به تولید رزین‌های فنل – فرمالدئید و ... مشغولند مانند کارخانه تولید رزین فنل- فرمالدئید در اصفهان باعث ایجاد آلودگی محیط زیست می‌گردند. همچنین صنایع پتروشیمی که به تولید فرمالدئید و رزین‌های فرمالدئید مشغولند مانند پتروشیمی جم و همچنین پتروشیمی اراک در قسمت آلاکلر و بوتاکلر خود غلظت بالای ppm700 فرمالدئید را وارد محیط زیست می‌کنند[1].

1-3- فرآیندهای تولید فرمالدئید

فرمالدئید بوسیله اکسیداسیون متانول با استفاده از دو روش مختلف تولید می‌شود.

الف-اکسیداسیون با اکسیدهای مولیبدنیوم آهن در دمای C° 380-270

ب- اکسیداسیون با کریستالهای نقره یا شبکه‌های توری نقره‌ای در دمای C°720-600

فرمالدئید یک ماده آغازگر ارزان برای بسیاری از واکنش‌های شیمیایی می‌باشد و تعداد زیادی از محصولات با استفاده از فرمالدئید به‌عنوان یک ماده پایه ساخته شده‌اند. بنابراین تولید آن در صنایع شیمیایی حائز اهمیت زیادی می‌باشد[2]. جدول 1-1 ارقام تولید برخی از کشورهای صنعتی غربی را نشان می‌دهد.

جدول( 1-1): میزان تولید جهانی فرمالدئید[1]

سال

منطقه

مقدار (میلیون کیلوگرم)

1978

آمریکا، 16 کمپانی

1073

1978

کانادا، 4 کمپانی

88

1979

آمریکا، 16کمپانی

1003

1983

آمریکا

905

1983

جمهوری فدرال آلمان، 11کمپانی

534

1983

ژاپن،24 کمپانی

403

1983

کل کشورهای تولید کننده اصلی

3200

1984

کل کشورهای تولید کننده اصلی

5780

1985

آمریکا، 13 کمپانی

941

 

1-4- اثرات بهداشتی فرمالدئید

فرمالدئید به‌عنوان یک ماده سرطان‌زای حیوانی شناخته شده است و در حیوانات تومورهای حفره لنفی را ایجاد کرده است. این ماده توسط [2]NTP، WHO[3]، OSHA[4]، VIOSH[5]، ACGIH[6]، IGRC[7]،EPA[8] یک ماده سرطان‌زای انسانی محسوب می‌شود. گاز فرمالدئید یک ماده ملتهب کننده چشمها و مجاری تنفسی است، محلول‌های آن هم باعث التهاب اولیه و هم درماتیت‌های حساسیتی می‌شوند[6]. اگر محلول فرمالدئید خورده شود، غشاهای موکوس دهان و لوله گوارشی ملتهب می‌شود و درد شدید، استفراغ و اسهال حاصل می‌شود. پس از جذب، فرمالدئید سیستم عصبی مرکزی (CNS[9]) را از کار می‌اندازد و علامت‌‌هائی شبیه حالت مستی توسط الکل را پدید می‌آورد. تغییر پروتئین‌های بافتی به‌وسیله فرمالدئید سمیت موضعی ایجاد می‌نماید و واکنش‌های آلرژیک را بالا می‌برد تماس مکرر با محلول فرمالدئید می‌تواند درماتیت‌های اگزاماتوئید را سبب شود. لباس‌هایی که با فرمالدئید عمل آورده شده‌اند درماتیت ایجاد کرده‌‌اند[7]. محلول‌های آبی پاشیده یا چکیده شده روی چشم انسان سبب آسیب‌هایی از کدر‌شدن شدید و همیشگی قرنیه و از دست دادن بینائی تا آسیب‌های گذرای جزئی و ناراحتی، بسته به اینکه غلظت محلول‌ها زیاد یا کم بوده باشد، شده‌اند[2]. استنشاق غلظت زیادی از فرمالدئید سبب التهاب شدید لوله تنفسی شده که در دو مورد به مرگ منجر گردید. در مورد اشخاص حساس واکنش‌های آسمی خاص ممکن است در اثر تماس کوتاه در غلظت حدود ppm 3 ایجاد شود[8]. بلعیدن یا فروبردن فرمالدئید می‌تواند سبب کاهش دمای بدن شود. علائم مربوط به فروبردن فرمالدئید عبارتند از: یرقان یا زردی، فساد خون در اشخاص مبتلا به بیماری قند یا دیابت، و وجود خون در ادرار. علائم مربوط به استنشاق فرمالدئید عبارتند از: ورم غشاء مخاط بینی، نابویائی، اسپاسم حنجره، التهاب معده و روده و آماس نای[9].

در یک بررسی از 57 نفر مومیائی کننده که در معرض غلظت اتمسفری زیر ppm2 بودند علائم زیادی از اثرات التهاب روی چشمها (81%) و بینی و گلو (75%) وجود داشت. سایر اثرات تنفسی شامل سرفه (33%) تنگی قفسه سینه (23%) خس‌خس‌کردن سینه (12%) کوتاهی تنفس (11%) بوده است. بر اساس این نتایج، 10% مبتلا به برونشیت حاد و 30% مبتلا به برونشیت مزمن بودند. در این بررسی هیچ گروه کنترلی به‌کار برده نشده و نیز کشیدن سیگار در نظر گرفته نشد[10]. در غلظت‌های ppm10-1 التهاب قابل ملاحظه چشم در اولین تماس ممکن است ایجاد شود، در حدود ppm4 اشکریزی اتفاق می‌افتد[11].حد مجاز تماس با فرمالدئید توسط سازمان‌های بهداشت جهانی مانند EPA،ACGIH در سال 1985 به میزان ppm2 در محلول و 4/2 میلی‌گرم در متر‌مکعب هوا تعیین شده است. همه کسانی که با مواد جامد حاوی فرمالدئید و یا محلول‌های غلیظ آن سروکار دارند و یا در تماس با گاز آن قرار می‌گیرند باید به دقت شیوه‌های حفاظتی را در نظر بگیرند و بایستی تهویه کافی و قوی در اختیار داشته باشند تا غلظت را در کمتر از ppm 2 نگهداری کنند. برای ایجاد ایمنی در مکان‌هایی که با فرمالدئید سروکار دارند بایستی محلول‌های فرمالدئید در ظروف بسته حمل و نقل گردند. در مکان‌هایی که لازم است افراد در محیط‌های سربسته با غلظت فرمالدئید بیش از حد مجاز کار کند استفاده از ماسک ضروری است. وسائل کمک‌های اولیه مخصوص جهت چشم و پوست به همان صورتی که برای مواد شیمیایی محرک لازم است در این موارد نیز توصیه می‌شود. در مواقعی که ترشحات این مواد به داخل چشم وارد می‌شود اقدامات فوق العاده فوری باید انجام شود تا از انعقاد سطوح کرونه جلوگیری شود. در مورد کسانی که قبلاً به عوارض پوستی و یا بینایی یا تنفسی دچار بوده‌اند دقت و توجه خاص باید مبذول شود.تحریکات پوستی ناشی از تماس با محلول فرمالدئید می‌تواند به‌وسیله شستشو با آب و صابون بهبود یابد لذا بعد از تماس با آن نبایستی شستشو با آب و صابون را فراموش کرد[5]. در مورد سرطان‌زایی فرمالدئید نیز تحقیقاتی صورت گرفته است که برابر آخرین اطلاعات علمی فرمالدئید در رده موادی قرار می‌گیرد که در فرآیندهای صنعتی به‌کار رفته و سرطان‌زایی آنها مشکوک است و این مسئله بر پایه واقعیت‌های محدود اپیدمیولوژیکی و گزارش‌های منحصر بفرد قرار دارد و یا آنکه ایجاد سرطان در یک یا چند گونه از حیوانات و برطبق روش‌های مناسب آزمایشگاهی از آنها به‌وقوع پیوسته است[4،3].

1-5- خواص فیزیکی و شیمیایی، روش‌های آنالیتیک

1-5-1- خواص فیزیکی و شیمیایی فرمالدئید

فرمالدئید در دمای معمولی یک گاز آتش‌گیر، بی‌رنگ و فعال است که به‌سرعت پلیمریزه می‌شود گرمای احتراق گاز فرمالدئید Kcal/gr 47/4 است. فرمالدئید با هوا و اکسیژن در فشار اتمسفر یک تشکیل مخلوط‌های قابل انفجار را می‌دهد فرمالدئید در دمای C°19- بصورت مایع درآمده در دمای C°118- به‌فرم کریستالین منجمد می‌گردد. گاز فرمالدئید به‌راحتی در محلول‌های قطبی نظیر آب و متانول حل می‌گردد. لیکن در مواد غیر‌قطبی نظیر اتیل‌اتر، کلروفرم و تولوئن چندان محلول نیست. برخی خواص فیزیکی و شیمیائی فرمالدئید در جدول 1-2 ارائه می‌شود:

جدول( 1-2): خواص فیزیکی و شیمیائی فرمالدئید

جرم مولکولی نسبی

دانسیته گازی نسبی (1=هوا)

نقطه ذوب(C°)

نقطه جوش(C°)

محدوده قابلیت انفجار درهوا (درصد حجمی )

 

ضریب جدائی آب راکتانول نرمال (LogPow)

سرعت ویژه واکنش (k) با رادیکال OH (KOH)

ثابت هنری (H)

فشار بخار

 

03/30

04/1

118-

2/19-

(g/m3)73-7

(g/m3)910-87

1-

m3/mol.s 8-10×15

Pa.m3/mol 02/0

kPa3/101 در C° 19-

kPa 6/52 در C° 33-

 

1-5-2- روش‌های آنالیتیکال

متداولترین روش‌های به‌کار رفته برای تعیین فرمالدئید براساس اندازه‌گیری‌های فوتومتریک می‌باشند. برای نمونه برداری فرمالدئید در هوا از روش‌های مستقیم و غیر‌مستقیم می‌توان استفاده کرد. هنگامیکه فرمالدئید در غلظت‌های خیلی کم موجود است یا جائیکه نقاط نمونه برداری از آزمایشگاه‌های آنالیتیک دور هستند روش نمونه‌برداری غیرمستقیم (بوسیله یک نمونه مخلوط) به‌کار می‌رود.

در روش دیگر می‌توان نمونه رابا عبور هوا از میان یک مایع جاذب (نمونه برداری فعال یا اکتیو) پیش تغلیظ نمود. راندمان جذب فرمالدئید برای برخی از مایعات در سال 1981 گزارش ‌شده است:

آب 85-80% (85% با حمام یخ)

محلول آبی بی‌سولفیت 1% 100-94% (باحمام یخ)

3-متیل 2- بنزوتیازولن هیدرازین (MBTH) 92-84%

کروموتروپیک اسید در اسیدسولفوریک غلیظ 99%

اسید سولفوریک غلیظ 99%

فرمالدئید در هوا را می‌توان به‌وسیله دیفیوژن یا نفوذ در یک محیط جاذب (نمونه برداری پسیو) جمع‌آوری کرد. جاذب‌هایی مانند سیلیکاژل، آلومینیو اکسید وکربن اکتیو مخصوصاً از نوع پیش تصفیه شده، می‌توانند برای نمونه‌گیری در محیط‌های کاری سودمند باشند[12و1].معمولاً برای تعیین فرمالدئید در هوا، از روش تعیین درصد خلوص فرمالدئید به روش فوتومتری با استفاده از سولفیت – پارااسانیلین یا روش کروموتروپیک اسید استفاده می‌شود. برای این کار تجهیزات آنالیتیک اتوماتیک نیز به‌وجود آمده‌اند. روش‌های آنالیتیک مناسب برای نظارت هوا در محیط‌های کار به‌وسیله انجمن تحقیقات آلمان [DFG,1982[10]] به‌وسیله[NIOSH, 1984[11]]به‌وجود آمده و توصیه شده است.

1-6- روش‌های تصفیه فرمالدئید

1-6-1- روش شیمیایی

روش تصفیه شیمیائی می‌تواند خود به‌عنوان روش کامل تصفیه تلقی شود در این روش از فعل و انفعالاتی چون اکسیداسیون، احیا و رسوب دادن به بعضی ترکیبات استفاده خواهد شد. واکنش‌های شیمیایی فرمالدئید بسیار متعدد می‌باشد. در این مبحث سعی عمده در بررسی واکنش‌های شیمیایی فرمالدئید با موارد مورد آزمایش (مانند آب آهک، آمونیاک، سیانیدسدیم، آب اکسیژنه و پتاس و نیز کربن اکتیو به‌عنوان یک ماده جاذب سطحی) بوده است.

1-6-1-1- واکنش با آب آهک

در حضور آب آهک

فرمالدئید در مجاورت آب آهک بصورت آلدولی متراکم گردیده و ترکیبی شبیه قندها از آن حاصل می‌گردد. به نظر می‌رسد واکنش تراکم و آلدولیزاسیون فرمالدئید در مجاورت آب آهک به‌صورت زیر انجام می‌پذیرد:

در فرآیند متراکم آلدولی دو مولکول آلدئید یا بیشتر در حضور کاتالیزور باز یا اسید واکنش نموده و به هیدروکسی آلدئید یا آلدول تبدیل می‌شوند. این واکنش برای فرمالدئید و آلدئیدهایی که کربن مجاور گروه کربنیل آنها، حداقل دارای یک اتم هیدروژن باشند پیشرفت می‌نماید.

1-6-1-2- واکنش با آمونیاک

فرمالدئید که از سایر آلدئیدها به‌طرز محسوسی موثرتر و فعال‌تر است با آمونیاک یک ترکیب اضافی به‌نام هگزامتیلن تترامین تولید می‌نماید. این ماده که به نام‌های هگزامین، متامین، و اوروتروپین نیز موسوم است. در صنعت نیز در اثر متراکم کردن مداوم آمونیاک و فرمالدئید به‌دست می‌آید.

1-6-1-3- واکنش با پتاس

فرمالدئید اولین ماده سری آلدئیدهای چرب می‌باشد و فاقد هیدروژن حساس در موقعیت آلفا می‌باشد. یکی از خواص مهم آلدئیدهایی که فاقد هیدروژن حساس در موقعیت آلفا هستند اکسیداسیون یک مولکول آلدئید و احیاء مولکول دیگر آلدئید در حضور بازهای قوی می‌باشد. آلدئیدهایی که دارای هیدروژن متصل به کربن مجاور گروه کربونیل نیستند، به آسانی با بازهای قوی واکنش نموده به یک الکل و یک ملح اسید تبدیل می‌شوند.

1-6-1-4- واکنش با آب اکسیژنه H2O2

آب اکسیژنه فرمالدئید را در محیط قلیائی به شکل واکنش زیر اکسید می‌کند.

(1-1)

1-6-1-5- واکنش با سدیم سیانیدNaCN

از واکنش‌های مهم دیگر فرمالدئید ترکیب آن با اسید سیانیدریک است که این اسید به‌طور اضافی با عامل کربونیل ترکیب شده الکل نیتریل‌ها یا سیانوهیدرین‌ها را به‌وجود می‌آورد.

1-6-1-6- واکنش جذب سطحی بر روی سطح کربن فعال

یک روش استاندارد برای حذف مواد آلی محلول، جذب سطحی روی کربن فعال شده می‌باشد که محصولی است که از انواع مواد کربناته شامل چوب، خمیر کاغذ، زغال سنگ نارس ولیگنیت تولید می‌شود. تعیین بیان کمی ظرفیت جذب کربن‌اکتیو مشکل بوده است یک پارامتر مطلوب ارزش فنلی بوده است که به‌عنوان مقدار کربن لازم بر حسب mgr برای 90% حذف فنل از یک لیتر محلول حاوی L/mg100 فنل تعریف شده است. ارزش‌های فنلی کربن‌اکتیو تجاری معمولاً در محدوده 30-15 می‌باشند. متاسفانه، سایر ترکیبات آلی لزوماً با راندمان یکسان و برابر با فنل حذف نمی‌شوند و ترکیبات خاص را باید مستقیماً آزمایش نمود. سرعت حذف مواد آلی از فاضلاب اغلب خیلی بیشتر از آن چیزی است که بوسیله تست‌های آزمایشگاهی نشان داده می‌شود. این اثر به‌علت رشد باکتری‌هائی روی سطح کربن‌اکتیو است که مواد آلی را اکسید می‌کنند. همچنین اکسیداسیون مواد آلی محلول نیز راه دیگری برای حذف آنهاست. از ازن، پراکسید‌هیدروژن، اکسیژن مولکولی (یا بدون کاتالسیت)، کلرین و مشتقاتش و پرمنگنات بدین منظور می‌توان استفاده نمود. اکسیداسیون الکتروشیمیایی نیز در بعضی موارد ممکن است لازم به‌ذکر است که به‌دلیل عملیاتی و جنبه‌های اقتصادی امکان تصفیه کامل با مواد شیمیایی عملاً وجود ندارد. استفاده از مواد شیمیایی از قبیل سیانور و یا ترکیبات اکسید‌کننده قوی اثرات جنبی زیان‌باری به‌وجود خواهد آورد که حذف آن اثرات خود مشکل ثانویه‌ای ایجاد خواهد کرد. بعضی از ترکیبات مثل آب اکسیژنه بسیار پرهزینه بوده و بنابراین از نظر اقتصادی مقرون به‌صرفه نخواهد بود. کاربرد ترکیباتی مثل آمونیاک، تاثیر محدودی داشته و قابلیت رسانیدن فرمالدئید به استانداردهای مورد قبول را ندارد.

1-6-2-روش بیولوژیکی

1-6-2-1- اصول و قوانین اکسیداسیون بیولوژیکی

طبق تحقیقات انجام شده فاضلاب‌های حاوی فرمالدئید به‌روش بیولوژیکی فقط به‌صورت هوازی قابل تصفیه می‌باشد در صورتیکه تصفیه اولیه فاضلاب و پساب و یا تصفیه شیمیایی آنها نتواند فاضلاب تصفیه شده در حد استانداردهای موجود تولید نماید، بایستی تصفیه زیستی به منظور کاهش هر چه بیشتر مواد آلی فاضلاب یا پساب مخصوصاً آن قسمت از این مواد که به‌صورت خیلی ریز و کلوئیدی هستند و تشکیل دهنده درصد عمده‌ای از آلودگی‌های فاضلاب و پساب می‌باشند انجام گیرد. تصفیه بیولوژیکی پساب‌ها علاوه بر تقلیل مواد آلی در کاهش مواد معدنی ممکن است موثر باشد. بدیهی است در تصفیه بعضی پساب‌های صنعتی چون مواد آلی و معدنی موجود احتمالاً کفاف نیازهای فعالیت میکروارگانیسم‌های موثر در تصفیه بیولوژیکی را ندهد افزودن دستی آنها به محیط تصفیه ضرورت خواهد داشت. همچنین در صورتیکه در پساب مورد تصفیه مواد سمی برای فعالیت باکتری‌های شرکت کننده در تصفیه زیستی موجود باشد حذف این قبیل از تصفیه بیولوژیکی و یا با روش بیولوژیکی ولی با تمهیدات لازم و با سازگار کردن باکتری‌های خاص، ضرورت خواهد داشت. وقتی که ماده آلی از محلول به‌وسیله میکروارگانیسم‌ها جدا می‌شود دو پدیده اساسی اتفاق می‌افتد: اکسیژن به‌وسیله ارگانیسم‌ها برای تولید انرژی مصرف می‌شود، و سلول‌های جدید سنتز می‌شود. ارگانیسم‌ها همچنین متحمل اتواکسیداسیون تصاعدی از اجرام سلولیشان می‌گردند. این واکنش‌ها می‌تواند به‌وسیله معادلات عمومی زیر نشان داده شود:

(1-2)

(1-3)

1-6-2-2-انواع تصفیه بیولوژیکی

معمولاً فاضلاب‌ها در تصفیه‌های مقدماتی (آشغالگیری،ته‌نشین‌سازی) درصدی از مواد معلق و BOD خود را از دست می‌دهند سپس تمام مواد آلی و معدنی حل شده و کلوئیدی وارد مرحله تصفیه ثانویه می‌شود. در تصفیه ثانویه فاضلاب‌های صنعتی، بیشتر از فرآیندهای شیمیایی نظیر انعقاد در لخته‌سازی، خنثی‌سازی، رسوب‌سازی اکسایش شیمیایی، جذب سطحی ، فیلتراسیون و... استفاده می‌شود. موردیکه فاضلاب صنعتی حاوی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی باشد وهمچنین در مواد فاضلاب‌های شهری تصفیه ثانویه شامل فرآیندهای بیولوژیکی است. از آنجائی که فاضلاب‌ها حاوی انواع مختلف مواد آلی هستند لذا طیف وسیعی از موجودات Mixed culture برای تصفیه فاضلاب لازم است. رشد موجوداتی که از موجودات ریز‌تر تغذیه می‌کنند نیز در این Mixed cultureطبیعی است و حذف بیومس تشکیل شده برای تکمیل عمل تصفیه ضروری است. به‌طور کلی روش‌های تصفیه بیولوژیکی در دو گروه هوازی و بی‌هوازی طبقه‌بندی می‌شود

[1]Urea-Formaldehyde Foam Insulation

[2]National Toxicology Program

[3]World Health Organization

[4]Occupational Safety and Health Administration

[5]Victorian Institute of Occupational Safety and Health

[6]American Conference of Governmental Industrial Hygienists

[7]International Agency for Research on Cancer

[8] Environmental Protection Agency

[9]Central Nervous System

[10]German Research Foundation

[11]National Institute for Occupational Safety and Health


مبلغ واقعی 48,000 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,480 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 205

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب