تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4015
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196758

طراحی و بهینه سازیتولید بیودیزل از روغن سبوس برنج به روش ترانس استریفیکاسیون با استفاده ازآنزیم لیپاز...


طراحی و بهینه سازیتولید بیودیزل از روغن سبوس برنج به روش ترانس استریفیکاسیون با استفاده ازآنزیم لیپاز...

چکیده

امروزه به دلیل کاهش منابع سوخت های فسیلی و اثرات مخرب این نوع سوخت ها بر محیط زیست، محققان به فکر جایگزین کردن آن می باشند. در سالهای اخیر، سوخت بیودیزل به علت تجدید پذیری و خاصیت آلایندگی کمتر، مناسب ترین جایگزین سوخت دیزل محسوب می گردد. منابع اولیه تولید بیودیزل شامل ضایعات چوبی، تفاله های محصولات کشاورزی، نیشکر، جلبک و روغن های گیاهی و حیوانی می باشند. روغن سبوس برنج یک روغن گیاهی است که به مقدار زیاد در کشورهای زیر کشت برنج موجود است. هدف از مطالعه حاضر طراحی و بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن سبوس برنج به روش ترانس استریفیکاسیون با استفاده از آنزیم لیپاز می باشد. در این مطالعه آزمایشگاهی ابتدا از آنزیم لیپاز آزاد و لیپاز نووزیم 435 تثبیت شده بر روی نانوکیتوسان، محلول های آنزیمی تهیه و به 2 روش از جمله روش استفاده از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP) تعیین فعالیت شدند و با اندازه گیری پروتئین تام موجود در محلول آنزیمی به روش برادفورد، فعالیت مخصوص آنزیم تعیین شد.سپس آنزیم های لیپاز آزاد و تثبیت شده بعنوان کاتالیزور در واکنش ترانس استریفیکاسیون بکار رفتند. برای تولید بیودیزل ابتدا شرایط مطلوب واکنش ترانس استریفیکاسیون بررسی گردید و در نهایت مخلوط واکنشی حاوی روغن سبوس برنج 9% وزنی، آنزیم آزاد یا تثبیت شده به نسبت مولی 3:1 با متانول و نسبت 2:1 حجمی حلال ترت بوتانول در دمای Co40 به مدت 72 ساعت در 300 دور بر دقیقه بعنوان شرایط بهینه تعیین شد. بعد از اتمام واکنش، تایید تولید متیل استر (بیودیزل) ابتدا به شیوه کیفی به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) انجام شد و سپس آنالیز نهایی و کمی نمونه های بیودیزل با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی(GC) بعمل آمد.بالاترین بازده تولید بیودیزل با استفاده از آنزیم لیپاز نووزیم ۴۳۵تثبیت شده بر روی نانوکیتوسان به مقدار۲۱%بدست آمد. استفاده از آنزیم لیپاز آزاد سیگما، میزان بازدهی برابر با %12 را نشان داد. میزان بالاتر بازده لیپاز نووزیم ۴۳۵ در مقایسه با لیپاز آزاد سیگما می‌‌تواند به دلیل پایداری بیشترآنزیم و حفظ فعالیت انزیمی بالاتر دراثرعملیات تثبیت باشد.

واژه های کلیدی: بیودیزل، ترانس استریفیکاسیون، روغن سبوس برنج، لیپاز آزاد و تثبیت شده، سوخت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات

1-1- زیست توده3

1-2- منابع زیست توده4

1-3- کارکرد زیست توده5

1-4- تقسیم بندی سوختهای زیستی6

1-5- بیودیزل8

1-6- محدودیتهای تولید و استفاده از سوختهای سبز12

1-7- مزایای مواد بیودیزلی بعنوان سوخت دیزلی12

1-8- بازار بیودیزل12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تاریخچه تولید بیودیزل.............................................................................................. 16

2-2- بیان مسئله............................................................................................................. 22

2-3- اهداف و فرضیات................................................................................................... 24

2-4- هدف از تحقیق........................................................................................................ 25

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مقدمه................................................................................................................... 27

3-2- موادشیمیایی........................................................................................................... 27

3-3- وسائل و دستگاه های مورد نیاز.................................................................................. 28

3-3-1- ظروف آزمایشگاهی................................................................................. 28

3-3-2- دستگاه ها.............................................................................................. 28

3-4- روشهای آزمایشگاهی بکار گرفته شده در پایان نامه......................................................... 33

3-4-1- تهیه محلول آنزیمی لیپاز............................................................................ 33

3-4-2- بافر فسفات............................................................................................. 33

3-4-3- سنجش فعالیت لیپاز به روش طیف سنجی با سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات(pNNP) 33

3-4-4- اندازه­گیری پروتئین تام به روش برادفورد...................................................... 40

3-4-5- واکنش ترانس استریفیکاسیون آنزیمی............................................................ 43

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتيجه گيري........................................................................................................... 46

مشکلات....................................................................................................................... 48

پیشنهادات..................................................................................................................... 48

فصل پنجم: نتایج

5-1- مقدمه................................................................................................................... 50

5-2- نتيجه بيوديزل توليد شده با آنزيم (Novozyme) ............................................................ 50

5-3- نتیجه بيوديزل توليد شده با آنزيم ليپاز آزاد...................................................................... 51

5-4- نتيجه بيوديزل توليد شده با آنزيم لیپاز نووزیم تثبیت شده (Immobilized Novozyme) 52

5-5- شرایط بهینه تولید بيوديزل......................................................................................... 53

5-6- محاسبه بازده تولید بیودیزل با استفاده از نتايج کروماتوگرافی گازی...................................... 53

منابع و مآخذ.................................................................................................................. 54

Abestract ................................................................................................................. 58

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 انواع سوخت های زیستی به همراه منابع گیاهی و روش تولید........................................ 7

جدول 1-2 مقایسه خواص بیودیزل بدست آمده از منابع گوناگون روغن های نباتی با پترودیزل 10

جدول 1-3 میزان روغن قابل استخراج محصولات مختلف کشاورزی برحسب واحدهای مختلف 11

جدول 3-1 محتویات معرف شماره یک درpH = 8 ................................................................ 36

جدول 3-2 محتویات معرف شماره دو درpH = 4.................................................................. 36

جدول 3-3 روش کار اندازه گیری فعالیت لیپاز با استفاده از کیت پارس آزمون............................... 37

جدول 3-4.................................................................................................................... 38

جدول 3-5 خواص فیزیکی متانول....................................................................................... 43

جدول5-1 نتايج توليد بيوديزل با آنزيم (Novozyme)............................................................. 51

جدول 5-2 نتايج توليد بيوديزل با آنزيم ليپاز آزاد..................................................................... 52

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 1-1 ساختار شیمیاییبیودیزل...................................................................................... 9

شکل 1-2 فرایند تولید بیودیزل........................................................................................... 11

شکل 2-1 واکنش ترانس استریفیکاسیون یا الکولیز.................................................................. 18

شکل 3-1 دستگاه شیکر انکوباتورالیزا................................................................................. 28

شکل 3-2 دستگاه سانتریفیوژ............................................................................................. 29

شکل 3-3 دستکاه اسپکترو فتومترUV- VIS........................................................................ 29

شکل 3-4 دستگاه استیرر.................................................................................................. 30

شکل 3-5 شیکر لوله....................................................................................................... 30

شکل 3-6 PH متر......................................................................................................... 31

شکل 3-7 ترازوی دیجیتال................................................................................................ 31

شکل 3-8 دستگاه حمام آب................................................................................................ 32

شکل 3-9 سمپلر های حجمی.............................................................................................. 32

شکل 3-10 میکسر لوله (Tube mixer).............................................................................. 32

شکل 3-11 روغن سبوس برنج خالص و تصفیه شده................................................................ 41

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 3-1 منحنی استاندارد جهت تعیین فعالیت لیپاز در طول موج 410 نانومتر به روش اسپکتروفتومتری 34

نمودار 5-1 نتايج توليد بيوديزل با آنزيم (Novozyme)........................................................... 51

نمودار 5-2 نتايج توليد بيوديزل با آنزيم ليپاز آزاد.................................................................... 5

فصل اول

مقدمه و کلیات


1-1- زیست توده

افزایش آگاهی محیط زیستی و کاهش ذخائر منابع فسیلی، صنعت را به سمت گسترش تولید سوختهای دیگر قابل دوام از منابع تجدید شدنی سوق می‏دهد که از نظر زیست محیطی قابل قبولترند. سوخت زیستی1 نوعی از سوخت است که از منابع زیست توده بدست می‏آید. زیست توده ترجمه کلمهBiomass است و به تمام مواد حاصل از موجودات زنده و فضولات آنها اطلاق می‏شود.

سوختهای فسیلی هم که امروزه مورد بهره‏ برداری قرارگرفته، منبع آن زیست توده بوده ولی در سالهای بسیار دور شکل گرفته‏اند.

امروزه به دلیل کاهش منابع سوخت های فسیلی، از سویی تأثیر مخرب استفاده از این نوع سوخت ها بر محیط زیست، محققان را بر آن داشته به فکر جایگزین کردن این منابع باشند. سوخت زیستی[1] نوعی از سوخت است که از منابع زیست توده بدست می آید. زیست توده ترجمه کلمه Biomass است و به تمام مواد حاصل از موجودات زنده و یا زایدات و فضولات آنها اطلاق می شود.

سوخت های فسیلی هم که امروزه مورد بهره برداری قرار گرفته، منبع آن زیست توده بوده ولی در سال های بسیار دور شکل گرفته اند]1[

1-2- منابع زیست توده

—جنگل­ها و ضایعات جنگل

چوب، خرده‌های چوب و خاک اره، از منابع جنگلی زیست توده به شمار می‌روند. این منبع انرژی از قرن­ها پیش برای مصارف خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. حدود صد و پنجاه سال پیش، 75 درصد از انرژی مورد نیاز بشر از زیست توده(عمدتاً از جنگلها و ضایعات جنگلی) تأمین می‌شد. در حال حاضر، سالانه در جهان بیش از 1/2 گیگاتن چوب به مصرف تولید انرژی می‌رسد. بسیاری از صنایع کشورهای در حال توسعه، مانند صنایع پخت نان، فرآوری محصولاتی مانند شکر، چای، قهوه، نارگیل، کاکائو و کارخانه‌های آجرپزی و آهک پزی، از این ضایعات به عنوان سوخت استفاده می‌کنند.

—محصولات و ضایعات کشاورزی

این دسته از منابع زیست توده، شامل گیاهان مختلفی مانند ذرت، برنج، سیب زمینی ترشی (سورگم)، نیشکر، انواع میوه، گیاهان روغنی و ضایعات آنها مانند سبوس برنج، کاه و غره است. بطور نسبی، 25 درصد وزن هر محصول کشاورزی تفاله است، 25 درصد وزن برنج، متعلق به سبوس آن است. حدود 45 درصد از بادام زمینی نیز پوته است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که به لحاظ نظری می‌توان نیازهای سوخت خانگی مناطق روستایی را از طریق ضایعات تأمین کرد.

الکل و بیودیزل، دو فرآورده انرژی­زای مهمی هستند که از محصولات و ضایعات کشاورزی بدست می‌آیند.

— ضایعات فاضلاب­های صنعتی

در پساب برخی از کارخانه‌ها مانند صنایع نساجی، الکل سازی، چوب و کاغذ و پساب و ضایعات صنایع غذایی مانند پنیر سازی و تولید آب میوه، مقدار زیادی زیست توده وجود دارد که می‌توان از آن­ها برای تولید انرژی و غذای دام استفاده کرد. حدود 20 درصد از وزن میوه را تفاله تشکیل می‌دهد(بسته به نوع میوه، این مقدار بین 9 درصد تا 25 درصد متغیر است). یکی دیگر از صنایع غذایی که فاضلاب آن آلودگی شدید در محیط زیست ایجاد می‌کند، صنایع پنیر سازی است. آب پنیر مایعی است که پس از حذف چربی و کازئین شیر، طی فرآیند پنیر سازی بدست می‌آید. از آب پنیر، هم به منظور غذای دام و هم برای تولید الکل می‌توان استفاده کرد. در صنایع غذای دام، با پرورش موجودات زنده ذره بینی که می‌توانند پروتئین زیادی را در خود جمع کنند و رشد بسیار خوبی بر روی آب پنیر دارند، زیست توده بسیار غنی و مغذی تهیه می‌کنند، که پس از خشک کردن و آسیاب کردن ماده حاصل، آن را به مصرف غذای دام می‌رسانند. در بسیاری از کشورهای جهان، از آب پنیر به منظور تولید الکل استفاده می‌شود.

— ضایعات جامد، فاضلاب­های شهری و فضولات دامی

ضایعات جامد شهری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

زباله‌های معمولی: مانند زباله منازل، ادرات، فروشگاه­ها و رستوران­ها (پسماند مواد غذایی، کاغذ، کارتن) زباله‌های حجیم خانگی(وسایل چوبی مانند کمد، میز و...) زباله باغ­ها و گلخانه‌ها(شاخه و برگ).

زباله‌های ویژه: مانند زباله‌های صنعتی، نخاله‌های ساختمانی، لاستیک­های فرسوده، مواد تابش زای هسته‌ای­(رادیواکتیو) و زباله‌های آلوده بیمارستانی.

1-3- کارکرد زیست توده

بخش اعظمی از سهم انرژی زیست توده در تامین انرژی اولیه مصرفی جهان به کاربردهای حرارتی و احتراق مستقیم به ویژه در کشور های در حال توسعه اختصاص دارد. عمده ترین کاربرد منابع زیست توده در تامین حرارت و پخت و پز می باشد]1[.

بیش از 25 میلیون هاضم های کوچک و متوسط در دنیا نصب شده که از فضولات و زایدات دامی و انسانی استفاده می کنند و از این طریق، تولید گاز صورت می گیرد. کشورهای هند و چین در این زمینه پیشتاز هستند. از جمله مباحث داغ که امروزه در زمینه زیست توده مطرح است، تولید سوخت خودرو از این طریق است که تولید 50 میلیارد لیتر سوخت از این منبع در سال 2006 صورت گرفته است. سوخت های زیستی(بیوفیول ها) شامل بیواتانول، بیو متانول و بیودیزل در کشورهای زیادی مورد توجه واقع شده و برزیل بخش اعظمی از مصارف بنزین خود را با سوخت های تجدیدپذیر جایگزین کرده است]1[.

در سال 2005 بیش از800 میلیون خانوار در سطح جهان برای گرمایش و پخت و پز از منابع زیست توده استفاده کردند.

هزینه تولید حرارت از زیست توده 1 تا 5 سنت بر کیلووات ساعت حرارتی است و متوسط نرخ رشد سالانه کاربردهای حرارتی 1/2% در سال طی سال های 2005-2000 بوده است.

در سال 2005 در مجموع 33 میلیارد لیتر بیواتانول با نرخ رشد سالانه 8% در جهان تولید شده که معادل 17 میلیون تن نفت خام است.

در سال 2005 در مجموع 9/3 میلیارد لیتر بیودیزل با نرخ رشد 85% در جهان تولید شده که این میزان بیودیزل معادل 5/3 میلیون تن نفت خام است]1.[

1-4- تقسیم بندی سوخت های زیستی

سوخت­هاي حاصل از زيست توده را مي­توان در يك تقسيم بندي كلي به سوخت­هاي مايع و گازي شكل طبقه بندي كرد. سوختهاي مايع عبارتند از بيواتانول، بيومتانول و بيوديزل. بيواتانول و بيومتانول از طريق تخمير موادي همچون چغندرقند، سیب زميني و يا غلات بدست مي­آيند.

زیست توده چهارمین منبع انرژی جهان است و حدود 14 درصد از نیازهای انرژی جهان را تأمین می‌کنند. سوخت حاصل از فنآوری­های تبدیل زیست توده یا به حالت گاز(زیست گاز) و یا مایع(متانول، اتانول و بیودیزل) است که برای تولید الکتریسیته و گرما مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از منابع زیست توده، یکی از مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین راه حل­های تأمین نیازهای اساسی انرژی مردم فقیر در مناطق دور افتاده است.

سوخت دیزل زیستی و اتانول زیستی، از مهم ترین سوخت های زیستی هستند که می توان از آنها در صنعت حمل و نقل استفاده کرد.انواع سوخت های زیستی به همراه منابع گیاهی و روش تولید در جدول1-1 آورده شده است.

جدول (1-1): انواع سوخت های زیستی به همراه منابع گیاهی و روش تولید

سوخت

نام معمول یا جایگزین

منبع گیاهی

روش تولید

بیواتانول

-

چغندرقند، غلات

هیدرولیسیز

روغن گیاهی

Pure Plant Oil

(PPO)

گیاهان روغنی

(کلزا، سویا)

پرس سرد/ اکستراکسوین

بیودیزل

-

گیاهان روغنی (کلزا، سویا، آفتابگردان، ...)

ترانستریفیکاسیون – پیرولیسیز و میکروامولسیون

بیودیزل

-

روغن پسماند (WVO)

ترانستریفیکاسیون

بیوگاز

-

زیست توده (biomass)

اتاق هاضم

Bio-ETBE

-

بیواتانول

ترکیب شیمیایی

بیواتانول

Cellulosic

bioethanol

Lignocellulosic

Material

هیدرولیسیز پیشرفته و تخمیر

بیوفیول ترکیبی

Fischer-Tropsch

(FT) diesel

Synthetic

Biodiesel

Biomass-to-

liquids

Lignocellulosic

Material

Gasification and

Synthesis

بیوفیول ترکیبی

Heavier mixed

Alcohols

Biomass-to-liquid

Lignocellulosic

Material

Gasification and

Synthesis

بیوگاز

Bio-SNG

(synthetic natural Gas)

Lignocellulosic

Material

Gasification and

Synthesis

بیومتانول

Biomass-to-liquid

Lignocellulosic

Material

Gasification and

Synthesis

Biodimethylether

Bio-DME

Lignocellulosic

Material

Gasification and

Synthesis

بیوهیدروژن

-

Lignocellulosic

Material

Gasification and

Synthesis

 

1-5- بیودیزل

تاکنون مهم ترین و معمول ترین سوخت، برای استفاده در بخش حمل و نقل، در بسیاری از کشور ها بنزین و گازوییل بوده است. از آنجا که قسمت اعظم آلاینده های مختلف و ذرات جامد معلق، از گاز خروجی اگزوز موتورهای دیزلی ناشی می شود، لذا در میان سوخت های زیستی موجود، تحقیق در راستای یافتن سوختی جایگزین و مناسب برای پترو دیزل(گازوئیل یا دیزل پایه نفتی) سهم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است.

بيوديزل به سوختهایی اطلاق می شود که منشاء بیولوژیکی دارند و یک عنوان کلی است که به گستره ای از سوختهای اکسیژن دهی شده با پایه استری(که از منابع بیولوژیکی تجدید پذیر نشات می گیرد) نسبت داده می شود. بیودیزل ممکن است از روغن های آلی و چربیها تولید شود. از دیدگاه علم شیمی، بیودیزل به استرهای منوالکیل با زنجیرهای بلند اسید چرب که بیولیپیدهای تجدیدپذیر مشتق می شوند منسوب می شود.

در اغلب موارد مهم ترین منابع تامین لیپید های تجدید پذیر را چربی های حیوانی و روغن های نباتی تشکیل می دهند. بخش عمده این روغن ها تری گلیسیریدها هستند. لذا در اثر انجام این واکنش علاوه بر استر، محصول ارزشمند دیگری به نام گلیسیرین نیز حاصل می شود.

سوخت ایمن و تمیز بیودیزل سلامت اپراتور هایی را که با این سوخت سرو کار دارند، تضمین می کند. همچنین جایگزین تمیزی برای سوختهای نفتی است و در زمره سوختهای سبز قرار می گیرند. این سوختها به خاطر این که پایه گیاهی و حیوانی دارند مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته اند.

مهم ترین تفاوت اساسی در ترکیبات بیودیزل و دیزل، محتوای اکسیژن است. میزان اکسیژن موجود در دیزل صفر است، در حالی که بیودیزل حاوی 10 -12 درصد وزنی اکسیژن را داراست که سبب کاهش دانسیته انرژی و انتشار ذرات معلق می شود. به علاوه بیودیزل سوختی بدون گوگرد است، در حالی که در دیزل گوگرد وجود دارد که در سیستم اگزوز موتور به اکسید های گوگرد و سپس بخشی از آن به اسید سولفوریک تبدیل می شود. این اسید خود به تولیدات ریز منجر می شود. گازوییل به طور معمول 20–40 درصد حجمی آروماتیک دارد که سبب افزایش انتشار آلاینده های مختلف و ذرات معلق می شود. بیودیزل به طور اساسی بدون آروماتیک است. در گازوییل هیچ پیوند دوگانه وجود ندارد، در حالی که در بیودیزل به واسطه حضور چشمگیر محل های غیر اشباع پایداری در مقابل اکسیداسیون کم است]2[.

شکل(1-1) ساختار شیمیایی بیودیزل]3[.

بیودیزل درست مانند پترودیزل در موتورهای احتراقی کار می کند و برای این کار اصولا هیچگونه تغییر بر روی موتور لازم نیست. بیودیزل، ظرفیت و دامنه کار پترودیزل را حفظ می کند]4[.

استفاده از بیودیزل در یک موتور دیزلی معمولی منجر به کاهش اساسی هیدروکربن های نسوخته، منو اکسید کربن و ذرات معلق می شود. خروج اکسیدهای نیتروژن (NOX)بسته به سیکل کاری و روش های آزمایشی، کمی کاهش و یا افزایش می یابد. با بکار بردن این سوخت، از سهم کربن موجود در ذرات معلق کاسته می شود(چون اکسیژن موجود در بیودیزل در اثر احتراق کامل، تشکیل 2COرا ممکن می سازد). بخش سولفات از بین می رود(زیرا در این سوخت اصلا سولفور وجود ندارد) اما قسمتی محلول یا هیدروکربن به همان صورت باقی می ماند یا افزایش پیدا می کند، بنابراین بیودیزل با فناوری جدیدی مانند استفاده از کاتالیست ها(که از ذرات محلول گازوئیل می کاهند نه کربن جامد) و ERG(با کربن کمتر عمر موتور بیشتر می شود) بسیار خوب کار می کند]4[.

مخلوط های حاوی تا 20% بیودیزل(80% پترودیزل) می توانند در تمام موتورها و خودروهای دیزلی استفاده شوند و مخلوط هایی با نسبت های بالاتر بیودیزل(100% بیودیزل خالص) هم می توانند در موتورهای ساخته شده از سال 1994 به بعد با اندک تغییراتی و یا حتی بدون نیاز به آنها مورد استفاده قرار بگیرند که البته حمل و نقل و ذخیره سازی آنها نیازمند تمهیدات خاصی است]2[.

یکی از تفاوت های اساسی بین ترکیبات بیودیزل و پترودیزل در محتوای اکسیژن آنهاست. میزان اکسیژن موجود در پترودیزل صفر است در حالی که بیودیزل حاوی 12-10% وزنی اکسیژن است که باعث کاهش دانسیته انرژی و انتشار ذرات معلق می شود. به علاوه میزان گوگرد موجود در بیودیزل حداکثر 2ppm10 است که درصد آلایندگی آن نسبت به پترودیزل مصرفی که حداقل حدود ppm50(پترودیزل اروپا) گوگرد دارد به مراتب کمتر است(البته میزان پترودیزل مصرفی ایران بیش ازppm50 است). گوگرد موجود در سوخت، در سیستم اگزوز موتور به اکسیدهای گوگرد و سپس بخشی از آن به اسید سولفوریک تبدیل می شود. پترودیزل معمولا 40-20% حجمی، ترکیبات آروماتیک دارد که باعث افزایش انتشار آلاینده های مختلف می شود در حالی که بیودیزل اساسا عاری از آروماتیک هاست]2[.

در پترودیزل هیچ پیوندی دوگانه (اَلفینی) وجود ندارد در حالی که در بیودیزل به دلیل وجود تعداد قابل ملاحظه ای محل‌های غیر اشباع، پایداری در مقابل اکسیداسیون کم می باشد. افزایش ایمنی و کاهش بو و دوده تولیدی در هنگام استفاده و افزایش روانکاری موتور، از طرفی میزان انرژی حاصل از سوختن واحد بیودیزل، 33300 کیلوکالری و میزان انرژی ناشی از پترودیزل حدود 24000 کیلوکالری است]2[.

بیودیزل می تواند با سوخت دیزل معمولی، با هر نسبتی حتی در مقادیر بسیار کم که سبب انتشار کمتر آلاینده ها و روانی بهتر موتور می گردد مخلوط می شود. 1% بیودیزل روانی را تا 65% افزایش خواهد داد.

روانی بهتر به معنی ستایش کمتر موتور، نهایتا کاهش هزینه تعمیر و نگهداری است]5[.

جدول(1-2) مقایسه خواص بیودیزل بدست آمده از منابع گوناگون روغن های نباتی با پترودیزل]9[.

خواص

پترودیزل

روغن

سبوس برنج

بیودیزل

سبوس برنج

روغن

کلزا

بیودیزل

کلزا

روغن

آفتابگردان

بیودیزل

آفتابگردان

روغن سویا

بیودیزل

سویا

ویسکوزیته

6/2

03/40

64/4

7/33

2/5

0/30

4/4

9/31

6/4

دانسیته

86/850

920

877

78/910

85/862

78/910

86/874

78/910

77/922

محتوای انرژی

45343

41100

42200

39709

40449

39575

39800

39623

39800

نقطه ابری شدن

15-

13

9

9/3-

10

2/7

0

9/3-

2

نقطه اشتعال

52

316

183

250<

180

274

164

254

171

نقطه جوش

350

---

---

400

340

380

---

380

350

عدد ستان

47

1/50

8/63

37

54

37

6/46

38

2/46

جدول(1-3) میزان روغن قابل استخراج محصولات مختلف کشاورزی برحسب واحدهای مختلف]14].

محصول

روغن

(کیلوگرم در هکتار)

روغن

(لیتر در هکتار)

روغن

(پوند در ایکر)

روغن

(گالن در ایکر)

ذرت

145

172

129

18

کناف

230

273

205

29

شاهدانه

305

363

272

39

سویا

375

446

335

48

بذر کتان

402

478

359

51

بذر خردل

481

572

430

61

کاملینا

490

583

438

62

کنجد

585

696

522

74

گلرنگ

655

779

585

83

برنج

696

828

622

74

روغن تانگ

790

940

705

100

آفتابگردان

800

952

714

102

بادام زمینی

890

1059

795

113

کلزا

1000

1190

893

127

کرچک

1188

1413

1061

151

گردوی pecan

1505

1791

1344

191

پالم

5000

5950

4465

635

شکل (1-2) فرایند تولید بیودیزل

1-6- محدودیت­های تولید و استفاده از سوخت­های سبز

یکی از مشکلات تولید این سوخت­ها، کمبود زمین­های کشاورزی می­باشد که برای کاشتن گیاهان روغنی به ناچار باید اقدام به از بین بردن جنگل­های موجود کرد. برای مثال در کشور آمریکا اگر سوخت­های گیاهی بخواهد بطور کامل جایگزین سوخت­های فسیلی مورد نیاز صنعت و حمل و نقل در این کشور بشود، نیاز به اراضی کشاورزی به مقدار دو برابر زمین های مستعد کشاورزی فعلی می­باشد.

- برای تأمین زمین کشاورزی مورد نیاز سوخت­های سبز در بعضی از کشورها اقدام به از بین بردن جنگل­ها می­کنند که این کار باعث افزایش گازهای گلخانه­ای و گرم شدن جهانی می­شود. امروزه جنگل­ها بهترین منبع به دام انداختن گاز دی اکسید کربن هستند که در صورت از بین رفتن، تهدیدهایی جدی برای محیط زیست بوجود می­آید.

- از نظر اقتصادی حتی با وجود بالارفتن قیمت نفت، همچنان تولید سوخت­های گیاهی قابل رقابت با سوخت­های فسیلی نظیر بنزین نیست.

- استفاده از کشاورزی جهت تولید سوخت می تواند منجر به کمبودهایی در تولیدات غذایی شود. برای مثال در کشور چین افزایش استفاده کشاورزی ذرت جهت تولید اتانول منجر به افزایش ۲۵ درصدی قیمت خوراک دام شده است. از دیگر معایب آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-ویسکوزیته بالا

-حجم انرژی پایین­تر

-نقطه تیرگی بالاتر

- قدرت و سرعت موتور پایین­تر موتور

1-7- مزایای مواد بیودیزلی بعنوان سوخت دیزلی

- قابلیت دسترسی و قابلیت تجدید مواد بیودیزلی

بیودیزل تنها سوخت متناوبی است که می تواند در هر جایی ذخیره و نگهداری شود. مواد بیودیزلی می­توانند از

محصولات دانۀ روغنی قابل تجدید حیات نظیر سویا، دانۀ شلغم روغنی و آفتابگردان بصورت خانگی ساخته شده باشند. خطرات نگهداری، حمل و نقل و ذخیره سازی مواد بیودیزلی خیلی کمتر از آن­هایی می باشد که با مواد سوختی نفتی همراه شده­اند. مواد بیودیزلی برای نگهداری و حمل ونقل مناسب و مطمئن بوده زیرا بصورت قابل تجزیه زیستی و قند می­باشد و نقطۀ اشتعال بالایی را در مقایسه با سوخت دیزلی نفتی دارد.

- راندمان احتراق بالاتر مواد بیودیزلی

حجم اکسیژن مواد بیودیزلی فرایند احتراق را بهبود می­دهد و پتانسیل اکسیداسیون آن را کاهش می­دهد. به همین خاطر راندمان احتراق مواد بیودیزلی بالاتر از سوخت دیزلی نفتی است و همچنین راندمان احتراق متانول یا اتانول بالاتر از گازوئیل است. مواد بیودیزلی حاوی 11% اکسیژن می­باشند و سولفور در آن وجود ندارد. استفاده از مواد بیودیزلی می‌تواند عمر موتورهای دیزلی را افزایش دهد، زیرا نسبت به سوخت دیزلی نفتی جلادهندگی بیشتری دارد. مواد بیودیزلی خصوصیات درخشندگی بهتری را نسبت به مواد دیزلی نفتی دارند.

- مواد خروجی کمتر با استفاده از مواد بیودیزلی

کاهش انتشار آلاینده های اکسید گوگرد و منو اکسید کربن و ذرات معلق، کاهش بو، دوده

- ایمنی بیشتر و افزایش روانکاری موتور به هنگام استفاده

1-8- بازار بیودیزل

بیودیزل سوختی تقریبا ناشناخته است و برای رسیدن به استفاده تجاری گسترده باید از موانع گوناگونی بگذرد. این سوخت می بایست قبل از هرگونه ورود به بازار، بر موانع نظارتی فائق آید و قیمت آن نیز رقابتی تر شود.

فاکتور اقتصادی اصلی برای بررسی قیمت­های داخلی و تولید مواد زیست دیزلی، موجودی ذخایر آن­هاست که تقریباً 80% کل قیمت عملکرد است. سایر هزینه­های مهم کار، متانول وکاتالیست هستند که بایستی به ذخایر موجودی اضافه شوند. در بعضی از کشورها ایستگاه­های سوخت رسانی، مواد زیست دیزلی را خیلی ارزان­تر از سوخت­های دیزلی قدیمی می­فروشند. قیمت بالای مواد زیست دیزلی در بعضی از مناطق، ناشی از قیمت بالای مواد ذخیره شده است. باید دانست که مواد زیست دیزلی می­توانند از سایر مواد ذخیره شده نظیر چربی گاو، چربی خوک و چربی زرد نیز ساخته شده باشند. مواد زیست دیزلی از لحاظ تکنولوژی نسبت به مواد پترودیزل عملی­تر می­باشند اما امروزه قیمت مواد زیست دیزلی 5/1 تا 3 برابر بالاتر از قیمت سوخت فسیلی در کشورهای پیشرفته می باشد. مواد زیست دیزلی نسبت به پترودیزل خیلی گران‌تر بوده اگر چه هنوز هم به طور معمول در مقادیر نسبتاً کوچکی تولید می­شود. رقابت مواد زیست دیزلی با مواد پترودیزل به روش­ها و سطوح وضع مالیات سوخت وابسته است و در کل هزینه­های تولید مواد زیست دیزلی در مقایسه با مواد پترودیزل بیشتر می­باشد منافع اقتصادی صنعت زیست دیزل شامل ارزش افزوده به مواد موجودی و افزایش تعدادی از مشاغل در کارخانجات سازندۀ محلی، افزایش درآمد مالیاتی، سرمایه گذاری­ها در طرح و تجهیزات خواهد بود. مواد زیست دیزلی اخیراً به خاطر منافع محیطی جذابیت بیشتری را داشته، بنابراین قیمت مواد زیست دیزلی مانع اصلی برای تجاری ساختن محصولات است. استفاده از روغن‏های آشپزخانه­ای که به عنوان مواد خام استفاده شده­اند.

توانایی فرایند ترانس استریفیکاسیون مداوم و بازیافت گلیسرول با کیفیت بالا به عنوان یک محصول فرعی زیست دیزلی، جنبه­های مهمی هستند که برای کم­تر کردن قیمت مواد زیست دیزلی بررسی شده­اند.

امروزه ظرفیت تولید بیودیزل به سرعت رو به افزایش است. در طی سال های 2006-2002 سرعت افزایش تولید بیش از 40% بوده است. در اواخر سال 2004 میزان تولید بیودیزل در دنیا حدود 3 میلیون تن(9/0 بیلیون گالن)، در سال 2005، 34/3 میلیون تن(1 بیلیون گالن) و در سال 2006 حدود 6-5 میلیون تن(8/1 – 5/1 بیلیون گالن) بوده است. از این میزان، 9/4 میلیون تن(47/1 بیلیون گالن) در اروپا و بیشتر مابقی در آمریکا تولید شده است. این میزان در سال 2007 در اروپا به 3/10 میلیون تن(3 بیلیون گالن) رسیده است.

به نظر می رسد که طی دهه آینده، بیشترین افزایش تولید در اتحادیه اروپا، برزیل، آرژانتین و کانادا مشاهده شود. اگرچه اخیرا اروپا 90 – 80 % تولید و مصرف بیودیزل جهانی را به خود اختصاص داده است، اما تولید و مصرف بیودیزل در آمریکا با سرعتی بیش از اروپا در حال صعود است]6[.

وجود ظرفیت بالقوه خوبی که در افزایش سهم سوخت های زیستی در بخش حمل و نقل از طریق توسعه استاندارد ها در آمریکا ایجاد شده موجب آن گشته که پیش بینی ها نوید از تولید و عرضه 3/2 میلیون بشکه در روز سوخت زیستی را تا سال 2022 دهد و از نظر اروپایی ها این میزان عرضه در سال 2020 محقق می شود ]7[

[1]-Biofuel


مبلغ واقعی 48,000 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,960 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 129

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب