تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4027
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196770

سیر تحول معنای «اراده » از کانت تا نیچه (( با تاکید بر فیشته و شوپنها ور )).....


سیر تحول معنای «اراده » از کانت تا نیچه (( با تاکید بر فیشته و شوپنها ور )).....

چکیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): موضوع این پایان نامه در باب معنای «اراده » از نظر دو فیلسوف تاثیر گذار غربی یعنی کانت و نیچه است که افکار هر یک از آنها همچون نقطه عطفی در تغییر نگرش فلسفی نقش غیر قابل انکاری داشته . « اراده » به عنوان محل تلاقی عمل و نظر ، از جمله قوای درونی انسان است که افکار انسانی صرفا از طریق آن امکان تحقق در این جهان را می یابند و به این دلیل فهم معنای « اراده » در فلسفۀ هر متفکری این امکان را برای ما فراهم می آورد تا بتوانیم بهتر به نتایج مترتب بر آن فلسفه وقوف حاصل نماییم . در این نوشتار برای خواننده آشکار می گردد که چگونه برداشت هر متفکری از آزادی و اختیار ، ریشه در نوع نگرش نظری آن فرد به جهان هستی دارد و همچنین مشخص می شود که تغییر نگرش در معنای آزادی و اراده در طول تاریخ ، چگونه سبب دگرگونی در معنای شناخت ، اخلاق ، حقوق , تاریخ و هنر گشته است .

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه‌ها:

مبانی نظری تحقیق در باب معنای « اراده » ریشه در مباحث امکان و ضرورت ، خیر و شر ، وحدت و کثرت در باب اصول اخلاقی دارد که در نهایت به مبحث جبر و اختیار می انجامد . پرسش اصلی در این نوشتار عبارت است از این مسئله که چگونه عقل انگاری کانتی که خواهان حکومت عقل خود مختار بشری بر تمامی شئون انسانی است ، در نهایت به اراده انگاری نیچه ای می انجامد که صرفا مبتنی بر قدرت و توانایی انسانی بسیار انسانی است ؟

همچنین در این نوشتار آشکار می گردد که چگونه خودمختاری عقل که در کانت به صورت خود آیینی عقل عملی ظهور می کند ، شالودۀ اصلی نظرات کانت در سایر ابواب فلسفه است و این نحوی نگرش چه تاثیراتی بر سه فیلسوف دیگر برجای گذاشته است .

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعۀ مورد تحقیق، نمونه‌گیری و روشهای نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، نحوۀ اجرای آن، شیوۀ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها: روش تحقیق در این نوشتار از شیوۀ کتابخانه ای بوده است . شیوۀ نگارش : در این رساله ابتدا در طی فصول اول تا چهارم به تبیین معنای اراده در چهار فیلسوف مورد بحث پرداخته ایم و در فصل پنجم با جمع بندی مطاالب فصول گذشته ، چگونگی تغییر نگرش در باب اراده از عقل انگاری به اراده انگاری و تاثیرات این تغییر نگرش در سایر ابواب فلسفه ، آشکار شده است .

ت. یافته‌های تحقیق:

کانت به عنوان فیلسوفی خرد انگار ، خواهان حکومت عقل و قوانین آن بر تمامی ابعاد وجودی انسان از جمله اراده است . این قانون در عقل عملی به صورت امر مطلق و خود آیینی عقل عملی نمایان می- گردد . کانت با تمایز میان دو واژۀ willkur وwilleDer آشکار می سازد که چگونه ارادۀ انسانی به عنوان یک نیروی صرفا کور و گزینش گر (willkur) این توانایی و قابلیت را دارد تا صرفا از طریق خود انگیختگی مطلق و خارج از ضرورت حاکم بر طبیعت و غرایز انسانی و از طریق خود آیینی عقل عملی موجب گردد . به این نحو وی عقل عملی و اراده را یکی می داند . فیشته با توجه به نقد دوم کانت ، هستی را در عمل خود انگیخته ی خود می یابد . به این نحو وی با گذر از خود به غیر- خود و در هم آمیختگی این دو در خود ناب اذعان می دارد که هستی مساوق با عمل است . پس از وی شوپنهاور اذعان می دارد که جهان صرفا همچون تجلیات ارادۀ شرّی است که حاکم بر آن است و تنها راه رهایی و رسیدن به آزادی از یک سوی توسل به هنر و از سوی دیگر توسل به زهد و عدم اراده و خواست است . نیچه با انتقاد از هر گونه نگرش عقل انگارانه ، معتقد است که حاکمیت عقل و عنصر آپولونی بر تمامی شئون بشری سبب نابودی عنصر دینوسیوسی گشته . او با آموزۀ مرگ خدا و توسل به ایدۀ ابر انسان و بازگشت جاودان ، آشکار می سازد که چگونه وجود انسانی چیزی نیست مگر اراده یا خواستی که در آنات زمانی می زید و رو به سوی بالندگی و قدرت نمایی دارد . نیچه به جای اراده از pathos سخن می گوید . معانیِ متضادی نظیر مناسبت ، حالت ، شور و شوق ، رنجوری و دلسوزی و سرنوشت و تقدیر در این واژه نهفته است و این گونه نیچه اراده را تنها حالتی از وجود انسانی می داند که هر انسانی از این نظر گاه به جهان هستی می نگرد و به تفسیر آن می پردازد . چنین اراده ای بیشتر به willkur شباهت دارد تا willeDer . به این نحو در این نوشتار آشکار می گردد که چگونه عقل انگاری کانتی که خواهان استقلال کامل عقل بود در نهایت به اراده انگاری نیچه می انجامد .

ث. نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

با تحول معنایی اراده از عقل انگاری به اراده انگاری ، نگرش انسان از هستی متفاوت گشته و در نتیجه در تفکر نیچه تنها راه ادراک هستی همان ارادۀ معطوف به قدرت است . این تغییر در معنای اراده ، خود منشاء تحولات زیر است :

تغییر در مبانیِ هستی شناسیِ بشر(از ثبات به صیرورت از ایده به طبیعت بشری)

تغییر در شناخت شناسی( چرخش از شناخت علمی به نفی حقیقت شناخت )

 تغییر معنای شناخت از امری عقلی به امری تخیلی- هنری

تغییر معنای فضیلت از اراده نیک به اراده قدرت

تضمین سعادتِ فرد به جای سعادت نوع در تغییر معنای تاریخ

تحول درمبانی حقوق ، از حق طبیعی همچون قانون عقل به حق طبیعی همچون ارادۀ قدرت فردی و بشری

 

چکیده :

واژۀ " اراده " به عنوان نقطۀ تلاقی عمل و نظر ، ارتباط دهندۀ جهان درونی و عقلی انسان با جهان خارجی و طبیعت است . به عبارت دیگر معلومات ذهنی انسان تنها با گذر از مجرای توانمندی ارادۀ اوست که در جهان خارج امکان ظهور می یابد . کانت به عنوان فیلسوفی خرد انگار ، خواهان حکومت عقل و قوانین آن بر تمامی ابعاد وجودی انسان از جمله اراده است . این قانون در عقل عملی به صورت امر مطلق و خود آیینی عقل عملی نمایان می گردد . کانت با تمایز میان دو واژۀ willkur وwilleDer آشکار می سازد که چگونه ارادۀ انسانی به عنوان یک نیروی صرفا کور و گزینش گر (willkur) این توانایی و قابلیت را دارد تا صرفا از طریق خود انگیختگی مطلق و خارج از ضرورت حاکم بر طبیعت و غرایز انسانی و از طریق خود آیینی عقل عملی موجب گردد . به این نحو وی عقل عملی و اراده را یکی می داند . فیشته با توجه به نقد دوم کانت ، هستی را در عمل خود انگیخته ی خود می یابد . به این نحو وی با گذر از خود به غیر- خود و در هم آمیختگی این دو در خود ناب اذعان می دارد که هستی مساوق با عمل است . پس از وی شوپنهاور اذعان می دارد که جهان صرفا همچون تجلیات ارادۀ شرّی است که حاکم بر آن است و تنها راه رهایی و رسیدن به آزادی از یک سوی توسل به هنر و از سوی دیگر توسل به زهد و عدم اراده و خواست است . نیچه با انتقاد از هر گونه نگرش عقل انگارانه ، معتقد است که حاکمیت عقل و عنصر آپولونی ابر تمامی شئون بشری سبب نابودی عنصر دینوسیوسی گشته . او با آموزۀ مرگ خدا و توسل به ایدۀ ابر انسان و بازگشت جاودان ، آشکار می سازد که چگونه وجود انسانی چیزی نیست مگر اراده یا خواستی که در آنات زمانی می زید و رو به سوی بالندگی و قدرت نمایی دارد . نیچه به جای اراده از pathos سخن می گوید . معانیِ متضادی نظیر مناسبت ، حالت ، شور و شوق ، رنجوری و دلسوزی و سرنوشت و تقدیر در این واژه نهفته است و این گونه نیچه اراده را تنها حالتی از وجود انسانی می داند که هر انسانی از این نظر گاه به جهان هستی می نگرد و به تفسیر آن می پردازد . چنین اراده ای بیشتر به willkur شباهت دارد تا willeDer . به این نحو در این نوشتار آشکار می گردد که چگونه عقل انگاری کانتی که خواهان استقلال کامل عقل بود در نهایت به اراده انگاری نیچه می انجامد .

 فهرست مطالب

مقدمه

1 - اهمیت موضوع.. 1

2 - پیشینۀ مسئله

1-2 خاستگاه بحث «اراده» در یونان .... 2

2-2 اراده در افکار افلاطون و ارسطو ... 6

3-2 اراده در مکاتب رواقی و اپیکور ......................................................................... 12

4-2 اراده در قرون وسطی .......................................................................................... 14

5 – 2 عصر نوزایش(رنسانس) و برخی از ویژ گیهای آن .......................................... 18

6 -2 معنای اراده از نوزایش(رنسانس) تا روشنگری ................................................ 20

7 – 2 اراده در عصر روشنگری .................................................................................. 25

بخش اول کانت

مقدمه

1-کلیاتی در باب زندگی کانت ............................................................................ 28

2 - بحث تمهیدی اراده در کانت ...................................................................... 29

3 - واژگان معادل با «اراده » در فلسفه كانت ..................................................... 32

 فصل اول : اراده در عقل نظری

بحث تمهیدی .......................................................................................... 36 کلیاتی در باب شناخت از نظر کانت ...................................................... 37

معنای ايده ............................................................................................... 42

وحدت استعلائي خود آگاهي ................................................................. 48

مغالطات عقل محض .............................................................................. 52

چند نكته و در باب اراده و نقد عقل محض ............................................. 57

 فصل دوم :اراده درعقل عملی

 بحث تمهیدی ................................................................................................ 60

1- واژگان کلیدی کانت در معنای اراده

1-1 اصل ............................................................................................................. 62

2-1 قاعده ............................................................................................................. 63

3-1 اصل ذهنی یا دستور ....................................................................................... 63

4-1 اصول عینی و قانون ....................................................................................... 64

5-1غایت ............................................................................................................... 65

6- 1 غایت ذهنی و غایت عینی .............................................................................. 65

7-1 ماکزیم مادی و صوری ...................................................................................... 66

2- انواع اراده........................................................................................................ 67

3 – امر ............................................................................................................ 69

1-3 انواع اوامر .................................................................................................. 70

2– 3 امر شرطی( فرضی ، تعلیقی )....................................................................... 70

3– 3 امر شرطی ظنی یا احتمالی ( یا امر مهارتیا امر فنی ).................................... 71

4- 3 امر شرطی قطعی ( یا تاکیدی ) ...................................................................... 71

5- 3 امر مطلق( امر تنجیزی یا یقینی ) ..................................................................... 72

1-5- 3 عینیت امر مطلق ....................................................................................... 73

4- تکلیف یا وظیفه............................................................................................. 74

5- احترام ........................................................................................................... 75

6- بحث اراده در کانت

1- 6 آزادی( اختیار ) یا موجبیت ( جبر) ............................................................... 77

2 – 6 اراده آزاد ......................................................................................................... 79

1-2-6 بنیاد مابعد الطبیعه اخلاق و دفاع از ارادة آزاد ......................................... 79

2-2- 6 نقد عقل عملی و تصدیق ارادة آزاد

3-2-6 اراده و علیت ............................................................................... 82

4-2 - 6 تصدیق اراده آزاد و وحدت آن با قانون عقل عملی ................... 84

5-2 - 6 جمع بندي و نتيجه گيري .......................................................... 88

3 - 6 خود آييني اراده ، اصل اعلي و بنيادين اخلاق............................................. 89

4- 6 دگر آیینی اراده ............................................................................................ 91

7 - اراده نیک یا اراده خیر............................................................................... 92

1-7 معنای خیر در کانت .......................................................................................... 93

2-7 معنای " ارادة نیک " در کانت........................................................................... 94

3-7 امر مطلق ضابطه نهایی اراده ............................................................................. 97

8- اراده و فضیلت

1-8 پیش زمینه .................................................................................................. 99

2-8 معنای فضیلت در کانت ...................................................................................... 100

3-8 رابطه فضیلت با اراده ................................................................................. 101

9- اراده و ایده آل عقل محض ( خدا )

1-9 اثبات و معنای وجود خدا در کانت ......................................................... 101

2-9 رابطه اراده آزاد و خدا ....................................................................... 102

10- اراده و حق

1-10در آمدی در باب معنای حق در تفکر غربی.................................................. 105

2-10 تغییر معنای حق طبیعی و قانون طبیعی از سوفسطاییان تا رنسانس .......... 105

3-10 تغییر معنای حق طبیعی و قانون طبیعی از رنسانس تا کانت...................... 107

4-10 رابطه اراده و حق در کانت .................................................................. 109

11 - اراده و سعادت

1-11 معناي سعادت در ارتباط با اراده ................................................................. 112

1-1-11 چگونگي سعادت فردِ فضيلتمند ................................................................... 113

2 -1-11 چگونگي سعادتمندي نوع انسان .......................................................... 114

12- اراده و ايده تاريخ :

1-12 نظر كانت در ايده تاريخ ................................................................................ 116

2-12 غايت تاريخ كمال ارادة آزاد .......................................................................... 118

 فصل سوم : اراده در نقد قوه حکم

1 - درآمدی بر نقد قوۀ حکم ................................................................... 120

2- غایت‌مندی طبیعت(آزادی ارادة انسان همچون غایت نهایی طبیعت )................ 124

3- امر والا و اراده .................................................................................. 128

4- اراده و نبوغ ...................................................................................... 133

 بخش دوم فيشته

مقدمه

زندگی و احوال فیشته...................................................................................... 136

واژگان کلیدی فیشته در معنای اراده

خود ، غير- خود ، خود ناب ( مطلق ) ......................................................................... 139

فصل اول : جبر و اختیار در فلسفه فیشته

1 – 1 خود و خود ناب همچون ارادة بیکران ............................................................ 142

2-1 اراده بیکران یا نظم اخلاقی جهان یا ایدة الاهی (فلسفه وجودی یا فلسفه علم).......... 147

3-1 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در باب جبر یا اختيار در فلسفه فیشته............................ 149

فصل دوم : طبیعت اخلاقی تنها موجَب کنندة اراده در فیشته..................... 153

فصل سوم : نقش اراده در سایر ابواب فلسفة فیخته

1-3 اراده ، وجدان ، فضیلت ......................................................................................... 157

2-3 نقش اراده در حقوق ................................................................................................. 159

3-3چند نکته در باب نظریه حق در فیشته ........................................................................ 161

4 -3 اراده و تاریخ ........................................................................................................... 163

 بخش سوم شوپنهاور

مقدمه

زندگی و احوال شوپنهاور ........................................................................................... 166

معنایِ کلید واژه " اراده" درفلسفه شوپنهاور ..................................................................... 169

فصل اول: «چهار توی اصل جهت کافی» و اراده به معناي عليت......... 171

فصل دوم : بنیان هستی یا اراده....................................................................... 174

1-2 ایده‌ها و اراده ......................................................................................... 177

فصل سوم : اراده و هنر

1 -3 نقش هنر در آزادی و آرامش انسان .................................................................. 180

2-3 موسیقی و اراده ................................................................................................... 183

3-3 نبوغ و اراده ........................................................................................................ 185

فصل چهارم : اراده و اخلاق

1-4 آزادیِ اخلاقی یا جبرِ اخلاقی ............................................................. 187

2-4 فضیلت یا ارزش............................................................................................. 190

فصل پنجم : نقش اراده در سایر ابواب فلسفۀ شوپنهاور

1-5 اراده در تاریخ ..................................................................................... 192

2- 5 اراده و حقوق ...................................................................................... 193

بخش چهارم نیچه

مقدمه :

کلیاتی در باب زندگي و احوال نیچه ........................................................................... 195

دربارة آثارِنیچه......................................................................................................... 197

فصل اول : عبور از متافیزیک ........................................................................... 199

فصل دوم : ذات هستی ، اراده ......................................................................... 203

فصل سوم : ارادة معطوف به قدرت

بحث تمهیدی ............................................................................................... 207

1-3 واژه گانِ معادل با «اراده» در فلسفۀ نیچه .......................................... 208

2-3 معنای« اراده» از نظر نیچه ............................................................... 209

3-3 معنای قدرت از نظر نیچه ................................................................ 212

4-3 معنای ارادة قدرت ........................................................................... 216

1-4-3 تفاسیر متفاوت از ارادة قدرت............................................. 219

فصل چهارم : ارادة معطوف به قدرت و اخلاق

بحث تمهیدی .................................................................................................................... 223

1-4 باز انديشي در باب بنيانهاي خير و شرّ ............................................... 224

1-1-4 اراده منشا مفاهیم «خير» و «شرّ» .............................................225

2-4 نفی مسیحیت و ارزش‌های دینی .........................................................227

4-4 آموزه مرگ خدا و اراده .................................................................. 231

4-4 نفی‌ِ نگرشِ عقلانی به اخلاق............................................................... 234

5-4 نیهیلیسم یا نیست‌انگاری...................................................................... 236

1-5-4 تفاسیر متفاوت از نیست انگاریِ نیچه............................................. 240

فصل پنجم : جبر یا اختیار در تفکر نیچه

1-5 نفی علیت و آزادیِ علّی......................................................................... 243

2-5 آزادیِ اراده ........................................................................................... 247

3-5 آزادی اراده و هنر ............................................................................... 250

4-5 آزادی اراده در عشق به تقدیر و بازگشت جاودان

1-4-5 معنای بازگشت جاودان همان ............................................... 252

2-4-5 معنای عشق به تقدیر ............................................................ 254

5 -5 ارادة آزاد همچون ارادة آری – گوی به هستی..................................... 256

فصل ششم : ابر انسان و ایدة آزادی

1-6 ابرانسان کیست ؟................................................................................... 261

2-6 ابر انسان و ایدة آزادی .......................................................................... 264

فصل هفتم : ارادۀ قدرت و نقش آن در سایر افکار نیچه

1-7 اراده و تاریخ ................................................................................................... 268

2-7 ارادۀ قدرت و حقوق ....................................................................................... 274

بخش پنجم سیر تحول معنای «اراده»

(جمع بندی و نتیجه گیری )

تحول معنایی اراده از عقل انگاری به اراده انگاری (تساوق وجود با اراده ) ......................282

تغییر در مبانیِ هستی شناسیِ انسان(از ثبات به صیرورت از ایده به طبیعت بشری)...........292

تغییر در شناخت شناسی( چرخش از شناخت علمی به نفی حقیقت شناخت).................................295

تغییر معنای شناخت از امری عقلی به امری تخیلی- هنری ..............................................298

تغییر معنای فضیلت از اراده نیک به اراده قدرت ............................................................300

تضمین سعادتِ فرد به جای سعادت نوع درتغییر معنای تاریخ....................................... 306

تحول درمبانی حقوق ، از حق طبیعی همچون قانون عقل به حق طبیعی همچون ارادۀ قدرت فردی................................................................................................................................................ 310

 مقدمه :

« زندگی برای آنان که می خواهند تراژدی است و برای آنها که می اندیشند کمدی است[1]»

تقابل میان «خواستن» و «دانستن» یا «عقل» و «اراده» یا «نظر» و «عمل» در طول تاریخ تفکر بشری ، خاستگاه بسیاری از تحولاتِ اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و عملی ، بوده است . این تقابل که برخاسته از عمق جان آدمی است ، در بسیاری از موارد انسان را به گرداب حیرت و سرگردانی ، می کشاند ، اما آیا سرچمۀ هر تفکری ، تامل در باب این حیرت نیست !

این نوشتار تلاشی است در راستای پاسخگویی به این حیرت . حیرتی که هرگز به وسیلۀ چنین تلاشِ اندکی ، مرتفع نمی گردد و چه بسا این کوشش ، در مبانیِ غربی ، گردابی عظیم را در پیش روی انسان بگشاید که گذر از آن کاری بس دشوار است . در هر صورت به زعم نگارنده در راه بودن به از نشستن باطل .

آنچه از نظر بسیاری از فلاسفه ، آغاز گاه فلسفه بوده ، و در اسطوره سازیِ قدما نمایان گشته تقابل میان ضرورت و امکان است . سئوال در باب ضرورت و امکان ، در ابعاد گوناگونی در تاریخِ تفکر بشر ظاهر میگردد . ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین شکل تقابل ، ضرورت و امکان در ارادۀ انسان به مثابه محل تلاقیِ عمل و نظر، ظاهر می گردد . این تقابل را انسان در عمل خویش از عمق جان در می یابد . در هر عملی این امر بیشتر برای انسان آشکار می گردد که همواره عاجز از ایجادِ تمامیِ آرزوها و افکار خویش است . هر نیّتِ انسانی همچون امر مطلقی است که در هنگام عمل آشکار می گردد ، اما این آشکارگی خود صرفا با اِعمال محدودیت ، امکانِ ظهور می یابد . چنین محدودیتی از طرف تمامی افراد و اشیاء و حتی قدرت محدودِ خود آدمی بر انسان تحمیل می گردد . اما آیا اگر فرض کنیم که تمامیِ این موانع و محدودیت ها برطرف گردد ، آنگاه اصولا امکان انجام عملی مقدور انسانِ محدود، است ؟

بحث از اراده و سیر تحول معنای آن ، کوششی است برای بیان چگونگیِ نگرشِ دو فیلسوف بزرگ که یکی در ابتدای مدرنیته و دیگری پس از گذشت چند قرن در انتهای مدرنیته ایستاده است . کانت در نوشتار خود در باب ایدۀ تاریخ در انتظار ظهور نیوتنی است که با پیدایش اش ، قانون حاکم بر اَعمالِ ارادیِ انسان را در طول تاریخ کشف کند . و آیا نمی توان نیچه را همان نیوتن برآمده از اعصارِ عقل گرایی دانست ، که قانو حاکم بر اراده را قدرت می داند و نه تنها ارادۀ انسانی بلکه تمامیِ هستی را مبتنی بر آن تفسیر می کند . در این نوشتارچگونگیِ این سیر تحول معنای اراده از عقل انگاری تا اراده انگاری را به تفضیل بیان می دارد . همچنین با بیانِ نتایج حاصل از این تغییر نگرش در بخش های ، شناخت ، هستی ، اخلاق ، هنر ، حقوق و تاریخ ، سعی شده فضایی کلی از این تغییرات در فرهنگ و جامعه به نمایش کذاشته شود .

در این مقدمه برای فهم بهتر مطالبِ این نوشتار به مبانی و پیش زمینه های افکارِ غربی در زمینۀ بحث اراده در ابواب ذکر شده ، می پردازیم .

پیشینۀ مسئله :

خاستگاه بحث «اراده» در یونان :

می توان گفت خاستگاه بحث اراده در یونان ریشه در بحث اسطوره و تقدیر انسان ، دارد . شاهد این گفتار در اشعار و نوشته های افرادی همچون هومر و هزیود نمایان است . آدمی در رویارویی با هستی، وجود خود را همچون ذره ای ناچیز دربرابرِ تند باد حوادث می یافت . در این میان او خود را اسیر ِچنگال اسطوره هایی هرج و مرج طلب می انگارد که هیچ نظم و قانونی را بر نمی تابند و تنها نیروی حاکم بر آنها قدرتِ اراده و میل آنان است . اینان که در ورائ تاریخ و زمان ایستاده اند تنها قانون گذاران مطلقِ جهانِ زمانمندند ، اما قانون آنها از منظر انسانی ، عین بی قانونی است . در این میان آدمی شاهد نظمی در طبیعت است که گویی اِعمال قدرت خدایان از طریق این نظم میسور گشته . صیرورت حاکم بر هستی در عین حال از نظامی ثابت برخوردار است . نظمی جهانی که یونانیان آن را کاسموس [2] می نامند . شاید این سئوال در آغاز فلسفه در ذهن آدمی شکل گرفته که اگر اسطوره ها حاکمان علی الاطلاق این هستی هستند ، آنان نیز با نظمی که در طبیعت ظاهر گشته بر این جهان حکومت یافته اند و خارج از آن نمی توانند کاری انجام دهند و آدمی را نیز از طریق همین قانون مندی در دام خود اسیر کرده اند . بنابراین پرسش اساسی این است : آیا ممکن است آدمی با کشف رازِ نظم طبیعت بتواند ، به قوانین حاکم بر اسطوره ها دست یابد و از این طریق بر تقدیر و سرنوشت خویش در این جهان حاکم گردد ؟

[1] Horace Walpole(1717 – 1798 ) ادیب انگلیسی

[2] Cosmos


مبلغ واقعی 48,240 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,662 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 111

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب