تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4030
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196773

تولید آنزیمی استر1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا...


تولید آنزیمی استر1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی  قارچ رایزوپوس اوریزا...

چکیده

آنزیم لیپازکربوکسیلیک استر هیدرولازی است که بر روی‌تری آسیل گلیسیرول جهت آزاد سازی اسیدهای چرب،گلیسریدها و گلیسیرول عمل می‌کند.کشف توانایی لیپاز جهت کاتالیز واکنش استریفیکاسیون، فصل گسترده‌ای را در زمینه کارایی‌های این آنزیم آغاز کرد. در این مطالعه با آگاهی از توانایی تولید آنزیم لیپاز متصل به غشا سلولی توسط گونه قارچی رایزوپوس اوریزا، منحنی رشد میکروارگانیسم جهت تعیین مدت زمان رشد لگاریتمی و تعیین زمان تولید بهینه آنزیم لیپاز رسم شد.فعالیت سنتزی و آبکافتی برای دو فرم رشد؛ غوطه ور و تثبیت یافته بر پایه سلولزی لوفا، بر حسب مدت زمان رشد محاسبه شد. فعالیت آنزیم متصل به غشا تولیدی توسط گونه تثبیت یافته پس از به حداکثر میزان خود در طول دوره کشت خواهد رسید. سلول‌های تثبیت یافته در مدت زمان 48hr جهت کاتالیز واکنش سنز استر 1- بوتیل اولئات ، در سیستم بسته، در حضور وعدم حضور حلال هگزان استفاده شد. سیستم شامل هگزان با بهبود پارامترهای انتقال جرمی و سنتیکی و بازدهی 86%و جهت ادامه مطالعات انتخاب شد. سپس پارامترهای موثر بر واکنش سنتز استر در حضور حلال نرمال هگزان جهت دست‌یابی به حداکثر بازده در کم‌ترین زمان، بهینه سازی شد. واکنش تعادلی سنتز استر1-‌ بوتیل اولئات در دمای 37°C و دور 250‌rpm در حضور حلال نرمال هگزان و 1/5g غربال مولکولی، در نسبت مولی1:1 واکنش دهنده‌ها با غلظت 0/3‌M به بازدهی بالای %95 رسید. هم چنین با استفاده از بیوکاتالیست برای 20 دوره متوالی افت بازده کم‌تر از 10% مشاهده شد.

واژه‌های کلیدی:قارچ رایزوپوس اوریزا- آنزیم لیپاز- لوفا- استر 1- بوتیل اولئات- بهینه سازی شرایط واکنش

فهرست عناوین

صفحه

فصل اول1

1 مقدمه2

فصل دوم7

مروری بر مفاهیم و مطالعات انجام شده7

2 پیش گفتار8

2.1آنزیم..8

2.2تاریخچه آنزیم9

2.3آنزیم لیپاز10

2.4تفاوت آنزیم لیپاز و کربوکسیل استراز11

2.5علل افزایش توجه محققان به آنزیم لیپاز11

2.6واکنش‌های آنزیم لیپاز12

2.7ویژگی‌های آنزیم لیپاز14

2.7.1خاصیت ساختاری (حضور درپوش بر جایگاه فعال)14

2.7.2فعال سازی سطحی15

2.7.3گزینش پذیری سوبسترا16

2.7.4مقاومت در برابر افزایش دما و تغییرات(pH)19

2.8تولید آنزیم لیپاز20

2.8.1منابع تولید آنزیم لیپاز20

2.8.2مقایسه لیپازهای باکتریایی و قارچی و کاربردهای آن‌ها22

2.8.3لیپازهای قارچ‌های رشته‌ای23

2.8.4جداسازی آنزیم‌ها24

2.8.5رشد میکروارگانیسم و القا آنزیم26

2.9تثبیت سلولی27

2.9.1مقایسه مزایا و معایب تثبیت آنزیم و سلول27

2.9.2کاربری آنزیم یا سلول تثبیت یافته29

2.9.3روش‌های تثبیت سلول30

2.9.4انتخاب نگاه‌دارنده و روش به منظور تثبیت سلولی36

2.9.5مکانیسم تراوشی و جایگاه لیپاز در سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا و اثر تثبیت بر تراوش آن42

2.10 روش‌های سنجش فعالیت آنزیم لیپاز45

2.10.1............................ روش‌های سنجش فعالیت آبکافت آنزیم لیپاز45

2.10.2............................... روش‌های سنجش فعالیت سنتزی آنزیم لیپاز46

2.11 کاربردهای آنزیم لیپاز47

2.12 واکنش‌های سنتز استر49

2.12.1.................. پارامترهای موثر بر پیشرفت واکنش سنتز استر51

2.12.2............................................................. سنتز استر 1-بوتیل اولئات54

فصل سوم62

مواد و روش‌ها62

3 پیش گفتار63

3.1مواد شیمیایی63

3.2وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده64

3.3میکروارگانیسم65

3.4شرح انجام آزمایش‌ها66

3.4.1کشت جامد میکروارگانیسم66

3.4.2تولید محلول اسپور قارچ66

3.4.3کشت مایع میکروارگانیسم68

3.5تهیه بیوکاتالیست سلولی68

3.5.1اسفنج لوفا به عنوان نگاه‌دارنده سلولی68

3.5.2تثبیت قارچ رایزوپوس اوریزا و تهیه بیوکاتالیست68

3.5.3تعیین میزان آب بیوکاتالیست سلولی70

3.6رسم منحنی رشد میکروارگانیسم رایزوپوس اوریزا به فرم آزاد70

3.7فعال سازی غربال‌های مولکولی71

3.8روش کدورت سنجی سنجش اسیدهای چرب آزاد71

3.8.1تهیه محلول معرف استات مس- پیریدین72

3.8.2رسم منحنی استاندارد جذب اسید چرب آزاد جهت سنجش فعالیت استریفیکاسیون72

3.9سنجش فعالیت ویژه آنزیم73

3.9.1فعالیت سنتزی سیستم آنزیمی(بیوکاتالیست سلولی)-تولید استر74

3.9.2فعالیت آبکافتی سیستم آنزیمی(بیوکاتالیست سلولی)75

3.10 واکنش سنتز استر 1-بوتیل اولئات75

3.10.1................................................ آنالیز جهت تعیین پیشرفت واکنش76

3.10.2آنالیز محصول تولیدی به روش کروماتوگرافی گازی- اسپکتروسکپی جرمی76

3.11 انتخاب سیستم واکنشی سنتز استر1-بوتیل اولئات در حضور و عدم حضور حلال77

3.11.1............. سنتز استر 1- بوتیل اولئات در حضور حلال هگزان77

3.11.2.................... سنتز استر 1-بوتیل اولئات در عدم حضور حلال78

3.11.3مقایسه اثر محدودیت‌های انتقال جرمی درون قطعه لوفا، بر سرعت اولیه واکنش در حضور حلال و عدم حضور حلال.............78

3.12 بهینه سازی شرایط واکنش سنتز استر1-بوتیل اولئات در حضور حلال هگزان81

3.12.1بررسی اثر نسبت مولی حلال به سوبسترا بر بازدهی و سرعت واکنش81

3.12.2................................. بررسی اثر افزایش غلظت سوبسترا الکلی81

3.12.3...................................................................................... سوبسترای اسیدی82

3.12.4بررسی اثر غلظت کاتالیست بر بازدهی و سرعت اولیه واکنش82

3.12.1........................................... بررسی اثر حذف آب بر بازده واکنش83

3.12.2بررسی تغییرات بازده در استفاده پی‌درپی از بیوکاتالیست سلولی83

فصل چهارم84

نتایج و تحلیل ها84

4 پیش گفتار85

4.1منحنی رشد رایزوپوس اوریزا85

4.2بررسی و مقایسه فعالیت بیوکاتالیست سلولی به فرم آزاد و تثبیت یافته86

4.2.1فعالیت آبکافتی سیستم آنزیمی (بیوکاتالیست سلولی)86

4.2.2فعالیت سنتزی سیستم آنزیمی (بیوکاتالیست سلولی)- تولید استر88

4.3انتخاب سیستم واکنشی سنتز استر1-بوتیل اولئات در حضور و عدم حضور حلال89

4.3.1سنتز استر 1-بوتیل اولئات در حضور حلال هگزان89

4.3.2سنتز استر 1-بوتیل اولئات در عدم حضور حلال91

4.3.3مقایسه پارامتر انتقال جرم درونی قطعه لوفا در حضور و عدم حضور حلال92

4.4بهینه سازی شرایط واکنش سنتز استر1-بوتیل اولئات در حضور حلال هگزان97

4.4.1بررسی اثر نسبت مولی حلال به سوبسترا بر بازدهی و سرعت واکنش97

4.4.2بررسی اثر غلظت کاتالیست بر بازدهی و سرعت اولیه واکنش99

4.4.3بررسی اثر افزایش غلظت سوبسترا الکلی100

4.4.4بررسی اثر افزایش غلظت سوبسترا اسیدی101

4.4.5بررسی اثر حذف آب بر بازده واکنش103

4.4.6بررسی تغییرات بازده در استفاده پی‌درپی از بیوکاتالیست سلولی105

نتیجه‌گیری و پیشنهادات107

5 پیش‌گفتار108

5.1نتیجه‌گیری108

5.2پیشنهادات جهت مطالعات آتی111

5.2.1بیوکاتالیست111

5.2.2بستر واکنش112

5.2.3شرایط واکنش112

5.2.4محصول113

منابع و مراجع114

پیوست11

   

فهرست اشکال

صفحه

شکل ‏2‑1- اثر کاتالیست بر انرژی مورد نیاز جهت آغاز واکنش8

شکل ‏2‑2- نمایش جایگاه فعال آنزیم و نحوه انجام واکنش کاتالیستی9

شکل ‏2‑3-جایگاه آنزیم لیپاز بر اساس طبقه بندی (IUBMB)10

شکل ‏2‑4- شماتیک واکنش تعادلی هدرولیز(از سمت چپ) استریفیکاسیون (از سمت راست) در حضور لیپاز13

شکل ‏2‑5 -ساختارفضایی از نمای بالا آنزیم لیپاز گونه Mucor meihei را نمایش می دهد که با تغییر قطبیت مناطق مختلف رنگ آمیزی شده است(آبی تیره-آبی کم رنگ-سفید-قرمز-قرمز تیره). ترکیبات کربنی و سولفور گستره غیر قطبی و ترکیبات نیتروژنی و اکسیژنی سبب ایجاد بخش های قطبی می شوند. درشکل 2-با افزایش قطبیت در اطراف جایگاه فعال درپوش کنار رفته و جایگاه فعال(رنگ زرد) قابل دسترس است[18].16

شکل ‏2‑6-شماتیکی از عملکرد آنزیم های غیرگزینشی مکانی[19].17

شکل ‏2‑7- دیاگرام روش‌های جداسازی آنزیم برون سلولی و درون سلولی از سلول و محیط کشت[25]25

شکل ‏2‑8- دسته بندی روش‌های تثبیت سلولی[37].30

شکل ‏2‑9-نمایی از تثبیت به روش جذب سطحی[36]31

شکل ‏2‑10-تثبیت به روش کوالانسی[36]32

شکل ‏2‑11-به دام انداختن در شبکه متخلخل [36]33

شکل ‏2‑12- کپسوله کردن سلول ها34

شکل ‏2‑13- روش تثبیت با استفاده از اتصالات جانبی[36]34

شکل ‏2‑14- تجمع طبیعی سلول ها[36]35

شکل ‏2‑15 –شکل سمت چپ گیاه لوفا،شکل وسط میوه خشک شده گیاه،شکل سمت راست نمای داخلی لوفا[41]40

شکل ‏2‑16-شکل1- قطعه کامل لوفا؛2-مقطع عرضی لوفا،3- ساختار میکرونی لوفا در cm1؛ 4-مقطع عرضی لوفا در مقیاس mm0/1؛ 5-مقطع عرضی در مقیاس mm0/01 در شکل 4و5 تغیرات خواص فزیکی لوفا قابل مشاهده است[42].41

شکل ‏2‑17-شماتیکی از موقعیت ایزوآنزیم های لیپاز در سلول رایزوپوس اوریزا و مکانیسم ترشح لیپاز به خارج از سلول[5]43

شکل ‏2‑18- شکل A - تولید لیپاز در کشت سلول به فرم آزاد ، شکل B به فرم تثبیت یافته[5].44

شکل ‏2‑19-شماتیک ژن کامل لیپاز و شکست آن به ژن آنزیم31 ROL و34 ROL [5].44

شکل ‏2‑20- واکنش کندانسیشن اسید و الکل در حضور کاتالیست اسیدی و یا آنزیمی49

شکل ‏2‑21- استر 1-بوتیل اولئات54

شکل ‏2‑22-شماتیک نقطه ابری لحظه تشکیل کریستال های جامد57

شکل ‏2‑23-نقطه گرفتگی فیلتر ضخیم شدن و تجمع کریستال های جامد58

شکل ‏2‑24- نقطه ریزش ایجاد کریستال های فشرده و تشکیل ژل58

شکل ‏2‑25- حضور روان ساز در ترکیب پلیمری سبب بهبود انعطاف پذیری آن می شود[78].60

شکل ‏2‑26- شماتیک از حضور مولکول روان ساز در ترکیب پلیمری61

شکل ‏3‑1- تصویر سمت چپ شماتیک قارچ رایزپوس اوریزا با بزرگ نمایی اسپور های جنسی و غیر جنسی [80]. شکل سمت راست تصویر تهیه شده توسط میکروسکپ دوربین دار در مقیاس 400X از اسپور میکروارگانسم رایزپوس اوریزا پس از کشت هفت روز.65

شکل ‏3‑2-تصویر 1- کشت اسلنت 7 روزه پوشیده از اسپور تصویر 2- سطح جامد 7 روزه پوشیده از اسپورهای سیاه رنگ تهیه شده در مقیاس 100 X توسط میکروسکپ دوربین دار Laboval-466

شکل ‏3‑3- دیاگرام روش شمارش اسپور با استفاده از لام نئوبار[82]67

شکل ‏3‑4- تصویر 1- محلول اسپور رقیق شده قارچ رایزوپوس اوریزا-تصویر 2- شمارش محلول اسپور توسط لام نئوبار (تصاویر توسط میکروسکپ دوربین دار Laboval-4 در مقیاس1000X تهیه شده است(.67

شکل ‏3‑5-قطعاتلوفا1/5cm بریده شده به فرم دیسکی68

شکل ‏3‑6-تصویر1-سمت چپ قطعه لوفا دیسکی،وسط بیوکاتالیست سلولی تثبیت یافته قبل از خشک شدن (مورفولوژی پلتی قابل مشاهده است)،سمت راست بیوکاتالیست سلولی پس از خشک شدن- تصویر 2-شبکه سلولزی لوفا قبل از فرایند تثبیت سلول –تصویر 3- شبکه سلولزی لوفا پس از تثبیت سلول(تصاویر 2و3 تصاویر توسط میکروسکپ دوربین دار Laboval-4 در مقیاس32X تهیه شده است)69

شکل ‏3‑7-کشت 120 ساعت رایزوپوس اوریزا70

شکل ‏3‑8- غربال مولکولی 3Aبا دانه های 2mm71

شکل ‏3‑9-تصویرسمت راست محلول استات مس پیریدین-تصویر وسط کمپلکس اسید چرب آزاد با محلول معرف- تصویر سمت چب رنگ سبز حاصل شده از حضور اسیدهای چرب در محلول آلی در مقابل عدم حضور اسید چرب در محلول(بی رنگ)72

شکل ‏3‑10- طیف رنگی حاصل از ترکیب اولئیک اسید با استات مس-پیریدین73

شکل ‏3‑11- منحنی استاندارد جذب اسید چرب آزاد به روش مرجع[52]73

شکل ‏4‑1 منحنی رشد قارچ رایزوپوس اوریزا در دمای30 °C و دور150 rpm تلقیح یافته توسط محلول اسپور (spore/mL) 108×5 در محیط کشت پایه قارچ86

شکل ‏4‑2- مقایسه فعالیت آبکافت درون سلولی فرم تثبیت یافته و آزاد سلول قارچی رایزوپوس اوریزا87

شکل ‏4‑3- مقایسه فعالیت آبکافت خارج سلولی فرم تثبیت یافته و آزاد سلول قارچی رایزوپوس87

شکل ‏4‑4-مقایسه فعالیت سنتز درون سلولی فرم تثبیت یافته و آزاد قارچ رایزوپوس اوریزا89

شکل ‏4‑5 بازده و سرعت واکنش سنتز استر در برابر پیشرفت زمان در غلظت0/3Mو دمای 37°C دور 250 rpm در حضور دو قطعه لوفا90

شکل ‏4‑6 بررسی سرعت و بازده واکنش در عدم حضور حلال 3mL محلول 1:1 اولئیک اسید و 1-بوتانول در حضور یک قطعه لوفا در دمای 50°C - منحنی داخلی مقایسه بازده واکنش در حضور و عدم حضور حلال91

شکل ‏4‑7 سرعت اولیه واکنش و بازده بر حسب دمای واکنش در سیستم بدون حلال در حضور 3mL محلول 1:1 اولئیک اسید و 1-بوتانول در حضور یک عدد لوفا94

شکل ‏4‑8-سرعت اولیه واکنش سنتز استر در برابر دما در غلظت0/3Mو دور 250 rpm در حضور دو قطعه لوفا95

شکل ‏4‑9 بررسی اثر افزایش سرعت چرخش بر سرعت اولیه واکنش در عدم حضور حلال در سیستم بدون حلال در حضور 3mL محلول 1:1 اولئیک اسید و 1-بوتانول در حضور 1 عدد لوفا96

شکل ‏4‑10 بررسی سرعت چرخش محلول بر سرعت اولیه واکنش حلال در حضور 10mL محلول 1:1 اولئیک اسید و 1-بوتانول 0.3M ، در دمای37 °C در حضور دو لوفا.97

شکل ‏4‑11 سرعت اولیه واکنش بر حسب تغیررات مولی سوبسترا به حلال-منحنی داخلی درصد بازده نهای بر حسب تغییرات مولی سوبسترا به حلال؛ در محلول 10mL هگزان نسبت 1:1 اولئیک اسید و 1-بوتانول ،98

شکل ‏4‑12- بررسی اثر افزایش غلظت کاتالیست(تعداد لوفا) بر سرعت اولیه و(منحنی داخل) واکنش و بازده واکنش دمای 37°C دور 250 rpm در حضور دو قطعه لوفا100

شکل ‏4‑13 بررسی اثر افزایش غلظت 1-بوتانول در اولئیک اسید ثابت بر سرعت اولیه واکنش و بر باززده نهایی واکنش(منحنی داخلی) در 10ml حلال ، 250rpm در دمای 37 °C در حضور دو لوفا101

شکل ‏4‑14 بررسی اثر افزایش غلظت اولئیک اسید در مقدار ثابت 1-بوتانول ،بر سرعت اولیه واکنش و بازده نهایی(منحنی داخلی) در 10ml حلال، ا-بوتانول 0/3M ، 250rpm در دمای 37 °C در حضور دو لوفا102

شکل ‏4‑15- بررسی اثر اضافه کردن جاذب بر بازده واکنش در حضور حلال با نسبت 1:1 سوبسترا103

شکل ‏4‑16-اثر وزن غربال ملکولی بر بازده واکنش در حضور حلال محلول واکنش حاوی 10mL محلول 1:1 اولئیک اسید و 1-بوتانول 0/3M ، 250rpm در دمای 37 °C در حضور دو لوفا104

شکل ‏4‑17 - اثر افزودن مرحله ای غربال ملکولی بر بازده واکنش در حضور حلال،محلول واکنش حاوی 10mL محلول 1:1 اولئیک اسید و 1-بوتانول 0.3M ، 250rpm در دمای 37 °C در حضور دو لوفا و 1/5 g غربال ملکولی-علامت فلش نشان دهنده مراحل اضافه کردن غربال ملکولی را نشان می دهد.105

شکل ‏4‑18-بررسی تغییرات نسبی بازده نهایی واکنش در استفاده پی در‌پی از بیوکاتالیست سلولی محلول واکنش حاوی 10mL محلول 1:1 اولئیک اسید و 1-بوتانول 0.3M ، 250rpm در دمای 37 °C در حضور دو لوفا و 1/5 g غربال ملکولی106

فهرست جداول

صفحه

جدول ‏2‑1-مقایسه خواص آنزیم لیپاز و استراز[14]11

جدول ‏2‑2- مزایا و معایب روش‌های تثبیت[38]36

جدول ‏2‑3 - نکات قابل ملاحظه در انتخاب نگاه دارنده[37]36

جدول ‏2‑4- خواص فیزیکی برخی از پایه‌های نگه دارنده استفاده شده جهت تثبیت سلول[39]39

جدول ‏2‑5- جدول ‏2‑6-کاربردهای صنعتی آنزیم لیپاز به تفکیک نوع صنعت[18]48

جدول ‏3‑1- مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایش‌ها63

جدول ‏3‑2- مشخصات میکروارگانیسم65

جدول ‏4‑1- مقایسه فعالیت بیوکاتالیست سلولی به فرم آزاد و تثبیت یافته88

جدول ‏4‑2- مقایسه ضریب تاثیر انتقال جرم در حضور حلال و عدم حضور حلال92

فهرست علائم

علائم لاتین

RWMT

 

سرعت واکنش در حضور محدودیت‌های انتقال جرمی

RWOMT

 

سرعت واکنش در عدم حضور محدودیت‌های انتقال جرمی

pH

 

اسیدیته

M

 

مولار

mol

 

مول

rpm

 

دور بر دقیقه

hr

 

ساعت

min

 

دقیقه

s

 

ثانیه

L

 

لیتر

mbar

 

میلی بار

cm

 

سانتی متر

mm

 

میلی متر

nm

 

نانومتر

A

 

آنگستروم

g

 

گرم

mg

 

میلی گرم

U

 

واحد فعالیت آنزیم

˚C

 

درجه سلسیوس

علائم یونانی

µ

 

میکرو

ɳ

 

ضریب تاثیر انتقال جرم

زیرنویس‌ها

WMT

 

در حضور محدودیت‌های انتقال جرمی

WOMT

 

در عدم حضور محدودیت‌های انتقال جرمی

علائم اختصاری

EC

 

Enzyme Commision

PVC

 

polyvinyl chloride

DNA

 

DeoxyriboNucleic Acid

Psi

 

Pounds per square inch

U

 

Unit

Ser

 

Serine

His

 

Histidine

Glu

 

Glutamic acid

Asp

 

Aspartic acid

CP

 

Cloud Point

PP

 

Pour Point

CFPP

 

Cold Filter Plugging point

LTFT

 

Low Temprature Flow Test

CN

 

Cetane Number

ASTM

 

American Society for Testing and Materials

EMC

 

Enzyme Modified Cheese

RWMT

 

Rate With Mass Transfear

RWOMT

 

Rate Without Mass Transfear

PSI

 

Positional Specifity Index

IUBMB

 

International Union of Biochemistry and Molecular Biology

GC/Mass

 

Gass Chromotography/Mass Spectroscopy

GC

 

Gass Chromotography

TLC

 

Thin Layer Chromotography

HPLC

 

High performance Liquid Chromotography

ImC

 

Immobilized Cell

FrC

 

Free Cell

FFA

 

Free Fatty Acid

فصل اول

مقدمه

امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بشری تغییرات آب و هوایی زمین و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت‌های صنعتی است. رها کردن مواد شیمیایی خطرناک و فلزات سنگین ناشی از پساب کارخانه‌های شیمیایی سبب تغییر اکوسیستم می‌شود.

شیمی سبز[1] و نیز توسعه پایدار[2] نظریاتی را پیشنهاد می‌کند که گرایش به آن‌ها تولید محصولات خطرناک و سمی را کاهش می‌دهد و یا کاملاً حذف می‌نماید و در نتیجه سبب تولید کم‌تر ضایعات و مصرف بهینه انرژی می‌شود.

استفاده از ابزارهای مدرن از جمله علم بیوتکنولوژی در جهت گسترش فرایندهای دوستدار محیط زیست و تولید محصولات زیست شیمایی یکی از راه کارهای گرایش به شیمی سبز و توسعه پایدار است.

استفاده بیوکاتالیست‌ها شامل آنزیم‌ها و یا کل سلول(به عنوان منبع آنزیمی و یا سیستم تولیدی آنزیم)جهت دست‌یابی به فرایندهای اقتصادی و دوست دار محیط زیست کاملاً با قوانین شیمی سبز در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی هماهنگی دارد.

پیشینه استفاده از فرآیندهای آنزیمی را می‌توان در تمدن‌های باستانی بررسی کرد. امروز، نزدیک به 4000 آنزیم شناخته شده است، و از این تعداد، حدود 200 آنزیم در مقیاس تجاری تولید شده‌اند. اکثر آنزیم‌های صنعتی منشأ میکروبی دارند. تا دهه 1960، کل درآمد سالانه فروش آنزیم چند میلیون دلار بود، با افزایش علم در زمینه تولیدات بیو‌شیمیایی، فرآیندهای تخمیری و روش‌های بازیابی، تعداد گسترده‌ای از این آنزیم‌ها به صورت مقرون به صرفه تولیدشده‌اند. بنابراین رشد چشمگیری در بازار آنزیم تجاری مشاهده شد[1].

گسترش علم تکنولوژی آنزیم،موفقیت مهمی در صنعت بیوتکنولوژی به شمار می‌آید.بر طبق آمار شرکت نوآزایم[3] «این شرکت در طی سال‌های متوالی% 47 سهم فروش آنزیم‌های صنعتی در سراسر جهان را دارا است و در سال 2012 با رشد% 7 نسبت به سال گذشته، فروش سالانه‌ای، تقریباً معادل با 1/984 میلیارد دلار آمریکا را گزارش کرده است»[2]، این مهم بیان گر اهمیت و کاربرد روز افزون محصولات آنزیمی در سطح جهانی است. سهم عمده‌ای از بازار آنزیم‌های صنعتی متعلق به آنزیم‌های هیدرولیتیک[4] مانند پروتئازها،آمیلازها، آمیدازها، استرازها و لیپازها است.

در سال‌های اخیر، لیپاز (تری آسیل گلیسیرول آسیل هیدرولاز، 3.1.1.3EC.) به خواص چند وجهی خود که کارایی‌های گسترده در صنایع مختلف از جمله در صنایع شوینده، مواد غذایی و طعم دهنده، دارویی، آرایشی و بهداشتی، تولید مشتقات استرها و آمینو اسیدها، تولید مواد شیمیایی کشاورزی و پلیمرهای زیستی، تولید محصولات روغنی شیمایی ارزشمند، تفکیک مخلوط‌های راسمیک، ابزارهای تشخیص و سایر کاربردهای پزشکی، صنایع چرم، پارچه و کاغذ سازی، تصفیه فاضلاب و آلاینده‌های نفتی، تولید سوخت زیستی، حسگرهای زیستی و غیره، به عنوان یک آنزیم کلیدی در صنایع بیوتکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است.

آنزیم لیپاز عضو طبقه هیدرولازها به شمار می‌رود که در محیط آبی بر روی باندهای کربوکسیلیک استری، حاضر درتری گلیسیریدها، جهت آزاد سازی اسید چرب آزاد و گلیسیرول عمل می‌کنند. سوبسترای طبیعی لیپازها تری گلیسیریدهای زنجیره بلند هستند که حلالیت اندکی در محیط آبی دارند؛بنابراین واکنش در سطح مشترک آب و لیپید رخ می‌دهد در محیط آلی در حضور مقدار اندک آب،لیپازها توانایی یگانه‌ای را در کاتالیز واکنش عکس (واکنش‌های سنتز استر[5] و انتقال گروه‌های آلی از یک الکل، اسید، آمید و یا یک استر به استری دیگر[6]) از خود بروز می‌دهند.بنابراین با وجود عملکرد اختصاصی بالای این آنزیم به علت جایگاه فعال اختصاصی از جهت شیمیایی، فضایی و مکانی دارای گستره وسیعی از سوبستراها می‌باشد[3].

به علت حضور گسترده لیپیدها در طبیعت، آنزیم لیپاز در اکثر جانداران به صورت طبیعی تولید می‌شود. از میان منابع حیوانی ، گیاهی و میکروارگانیسم‌ها؛ آنزیم لیپاز تولیدی توسط منابع میکروبی؛ قارچی و باکتریایی کاربرد گسترده‌ای در زمینه‌های بیوتکنولوژی و شیمی آلی از خود نشان داده‌اند [4].

قارچ‌های رشته‌ای پتانسیل بسیار بالایی جهت تولید انواع لیپازهای خارج سلولی از خود نشان داده‌اند. آنزیم‌های خارج سلولی معمولاً به فرم خالص تهیه و استفاده می‌شوند.با این وجود کاربرد عملی این آنزیم‌ها به علت محدودیت‌های اقتصادی ناشی از پیچیدگی عملیات خالص سازی و عدم پایداری آن‌ها به صنایع خاص محدود شده است[5].از این رو لیپازهای درون سلولی(متصل به غشا سلولی) به جهت کاتالیز اختصاصی‌تر و گزینش پذیری بیشتر نسبت به نوع خارج سلولی و نیز عدم نیاز به مراحل پیچیده بازیابی آنزیم، تخلیص و تثبیت آنزیم، توجه بیشتری را به خود جلب نموده‌اند[6].

سادگی عملکرد و کاهش هزینه سلول‌های قارچی خشک شده سبب استفاده مستقیم آن‌ها در واکنش‌های هیدرولیز و سنتز استر است که از اهمیت ویژه در مصارف صنعتی برخوردار خواهد بود. با این وجود به دلیل پایین بودن فعالیت ویژه استفاده از آن‌ها همچنان محدود شده است[7]. فعالیت ویژه پایین توده زیستی را می‌توان به میزان کم آنزیم درون سلولی در مقایسه با جرم توده سلولی و یا غیر فعال شدن این آنزیم نسبت داد.

جهت افزایش بهبود فعالیت سلول و آنزیم درون سلولی تلاش‌های زیادی جهت افزایش میزان تولید آنزیم و کاهش ترشح آن به خارج از سلول و حفظ فعالیت آن صورت گرفته است. بر طبق مطالعات صورت گرفته تولید و ترشح آنزیم تابعیت فاکتورهایی مانند زمان ،دما،سرعت شیکر، pH و نوع و مقدار سوبسترا محیط کشت سلول و همچنین مورفولوژی رشد سلول خواهد داشت[8].

بیودیزل به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت‌های فسیلی از طریق بهبود مشکلات اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی سوخت‌های فسیلی یکی از سرفصل‌های مهم در مطالعات اخیر است.از جمله معایب بیودیزل می‌توان به ویسکوزیته بالای آن نسبت به سوخت‌های فسیلی اشاره کرد. موتورهای دیزلی جدید با سیستم سوخت رسانی تزریقی، نسبت به تغییرات ویسکوزیته سوخت حساسیت دارند از این رو کاهش ویسکوزیته سوخت یک راه حل مناسب جهت حل این مشکل است.

در میان استرهای تجاری تولید شده 1-بوتیل-اولئات کارایی گسترده‌ای در زمینه افزودنی‌های سوخت‌های دیزلی دارد و سبب کاهش ویسکوزیته سوخت می‌شود. همچنین از سایر موارد کاربرد آن می‌توان به روان سازی پلی وینیل کلرید (PVC)[7]، عامل مقاوم در برابر آب و سایر سیال‌های هیدرولیک اشاره کرد[9].

در سال‌های اخیر استفاده از بیوتکنولوژی در سنتز استرها با توجه به معایب روش شیمیایی، توجه زیادی را به خود جلب نموده است. معایبی از جمله استفاده از کاتالیزگر های اسیدی و نیازمندی به فرایندهای بالادستی پرهزینه، زمان طولانی، دمای بالا و بازدهی پایین در روش شیمیایی قابل توجه است که با استفاده از فرایندهای بیوتکنولوژی که تحت شرایط متعادل زیستی و با عملکرد اختصاصی بر سوبسترا رخ می‌دهند برطرف خواهند شد.با این وجود به علت هزینه بالا آنزیم‌ها و همچنین پایداری محدود آن‌ها در شرایط واکنش استفاده از آن‌ها در صنعت محدود شده است. بنابراین عمده چالش در بهینه سازی شرایط واکنش جهت پایداری آنزیم ،دست‌یابی به بازده بالا و نیز یافتن فرایندهایی جهت تولید محصولاتی با ارزش‌تر نسبت به فرایندهای سنتی شیمیایی است.

در این مطالعه، سنتز آنزیمی استر 1-بوتیل اولئات توسط سلول‌های قارچی رایزوپوس اوریزا، تثبیت شده بر پایه لوفا در سیستم بسته انجام شد.در فاز اول مطالعه پس از کشت به فرم آزاد و رسم منحنی رشد، زمان فاز لگاریتمی مشخص شد.در فاز لگاریتمی رشد سلول، آنزیم مدنظر جهت تغذیه سلول در حال ترشح است. سپس فعالیت این آنزیم در زمان‌های مختلف فاز لگاریتمی محاسبه و مقایسه فعالیت فرم آزاد و فرم تثبیت یافته سلول قارچی رایزوپوس اوریزا بر پایه لوفا انجام شد و زمان کشت مناسب جهت دست‌یابی به ماکزیمم فعالیت درون سلولی سنتزی و آبکافت و حداقل فعالیت خارج سلولی حاصل شد.

در فاز دوم پس از حاصل شدن زمان کشت بهینه و ماکزیمم فعالیت، از سلول‌های تثبیت یافته بر لوفا جهت بهینه سازی پارامترهای موثر بر سنتز استر 1-بوتیل اولئات استفاده شد. پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه از جمله سنتز استر در حضور و عدم حضور حلال،اثر محدودیت‌های انتقال جرمی بر بازده و سرعت واکنش در این سیستم‌ها، غلظت سوبسترا،زمان واکنش برای رسیدن به حداکثر بازده ،حذف آب حاصل از واکنش به عنوان محصول ثانویه که سبب بازگشت واکنش تعادلی می‌شود توسط غربال‌های مولکولی[8]، مقدار آنزیم(توده سلولی) و نیز تعداد سیکل‌های امکان استفاده از بیوکاتالیست سلولی بررسی گردید

[1]-Green Chemistry

[2]-Sustainable development

[3] Novazyme Company

[4] Hydrolytic

[5] Esterification

[6] Transesterification

[7]Poly Vinyl choloride Plstisizer

[8] -Molecular sieve


مبلغ واقعی 50,400 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,304 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 334

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب