تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4006
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196749

تولید بیودیزل از ریزجلبک به روش استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی...


تولید بیودیزل از ریزجلبک به روش استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی...

 

چکیده

در این تحقیق، مراحل مختلف تولید بیودیزل از میکروجلبک کلرلا ولگاریس بویژه مرحله استخراج روغن از آن به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. روش انجام مراحل کشت و پرورش میکروجلبک با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی سایر پژوهشگران انتخاب و بهترین شرایط برای کشت و پرورش در نظر گرفته شد. در مرحله بعد استخراج با استفاده از دی اکسیدکربن فوق بحرانی در شرایط مختلف از دما، فشار، دبی دی اکسیدکربن و زمان ماند استاتیک بر روی میکروجلبک انجام گرفت و شرایط بهینه دما، فشار، دبی و زمان استخراج تعیین گردید.واکنش استری شدن مربوط به تولید بیودیزل نیز در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت و خصوصیات متیل استر حاصله بررسی و با دیزل استاندارد مقایسه شد.طبق نتایج بدست آمده از روش استخراج با دی اکسیدکربن فوق بحرانی، شرایط بهینه برای رسیدن به بیشترین بازده؛زمان ماند استاتیک 120 دقیقه، دبی دی اکسید کربن 5/1 میلی لیتر بر ثانیه، دمای 50 درجه سانتی گراد و فشار 340 بار بدست آمد. همچنین در شرایط بهینه، ماکزیمم بازده تولید روغن 2106/0 گرم روغن استخراج شده به گرم جلبک خشک حاصل گردید.ترکیب روغن استخراج شده بعد از آنالیز توسط دستگاه GC نیز به صورت زیر بدست آمد؛پالمیتیک اسید 22% ، اولئیک اسید 26% ، لینولئیک اسید 12% و لینولنیک اسید 16%

کلمات کلیدی:بیودیزل؛ کلرلا ولگاریس؛ استخراج فوق بحرانی؛ واکنش استری شدن؛ آنالیز GC

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

1- مقدمه2

1-1- بيوديزل....................................... 2

1-1-1- ترکیب زنجیرهای اسیدهای چرب ................ 3

1-1-1-1- ترکیب اسیدهای چرب میکروجلبک ها.......... 4

1-1-2- تولید بیودیزل6

1-1-3- مقايسه ديزل و بيوديزل از جنبه هاي مختلف ... 9

1-1-4- موارد مصرف بیودیزل......................... 13

1-1-5- امكان توليد بيوديزل از ميكروجلبك........... 14

1-2- جلبک ها....................................... 16

1-2-1- ريزجلبک کلرلا ولگاريس....................... 18

1-2-2- ارزش تغذیه ای جلبک ها...................... 19

1-2-3- کاربرد جلبک ها............................. 20

1-3- انواع روش های استخراج روغن از میکروجلبک ها.... 20

1-3-1- استخراج فیزیکی............................. 21

1-3-1-1- آسیاب کردن ............................. 21

1-3-1-2- شوک اوسموتیک ........................... 21

1-3-1-3- استخراج اولتراسونیک .................... 21

1-3-2- استخراج شیمیایی............................ 22

1-3-2-1- حلال های شیمیایی......................... 22

1-3-2-2- استخراج با سوکسله....................... 22

1-3-2-3- استخراج آنزیمی ......................... 22

1-3-2-4- استخراج فوق بحرانی...................... 22

1-4- استخراج با سیال فوق بحرانی.................... 23

1-4-1- تاریخچه سیال فوق بحرانی.................... 23

1-4-2- مفاهیم اولیه استخراج فوق بحرانی............ 23

1-4-3- فرایند استخراج فوق بحرانی.................. 25

1-4-4- روش عملياتي استخراج ....................... 26

1-4-5- کاربردهای استخراج فوق بحرانی درصنايع مختلف 27

فصل دوم

2- مروری بر تحقیقات انجام شده ....................... 31

فصل سوم

3- مبانی تئوری ..................................... 37

3-1- تولید بیودیزل از ریزجلبک ..................... 37

3-2- کشت ریزجلبک .................................. 38

3-2-1- پارامترهای مهم در تنظیم رشد جلبک .......... 39

3-2-2- دینامیک رشد ............................... 40

3-2-3- انواع محیط های کشت........................ 41

3-2-3-1- سیستم های باز........................... 42

3-2-3-2- سیستم های بسته43

3-3- برداشت........................................ 44

3-4- استخراج روغن.................................. 45

3-5- تولید بیودیزل از روغن ریزجلبک................. 48

3-6- جداسازی....................................... 50

فصل چهارم

4- شرح آزمایشات..................................... 52

4-1- تهیه ریزجلبک.................................. 52

4-2- کشت ریزجلبک................................... 53

4-3- آبگیری از جلبک و خشک کردن آن.................. 57

4-4- مبانی و مشخصات پایلوت آزمایشگاهی دستگاه استخراج فوق بحرانی 59

4-5- بررسی اجزای اصلی تشکیل دهنده پایلوت استخراج روغن توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی..................................... 61

4-5-1- ظرف استخراج ............................... 62

4-5-2- جدا کننده.................................. 65

4-5-3- ظرف مایع سازی گاز CO2....................... 66

4-5-4- پمپ فشار قوی............................... 67

4-5-5- سیستم گرمایش و سرمایش ..................... 68

4-5-6- سیستم های کنترل ........................... 69

4-5-7- لوازم جانبی................................ 70

4-6- آزمایش های استخراج فوق بحرانی................. 73

4-6-1- انجام تست هیدرولیک دستگاه.................. 74

4-6-2- آماده سازی مواد اولیه و خوراک.............. 74

4-6-3- مراحل آزمایش .............................. 75

4-7- آنالیز........................................ 78

4-8- استخراج به روش سوکسله (با حلال هگزان)......... 79

4-8-1- وسایل مورد نیاز.......................... 80

4-8-2- مواد مورد نیاز........................... 80

4-8-3- مراحل آزمایش............................. 80

4-9- تولید بیودیزل از روغن استخراج شده (ترنس استریفیکاسیون) 81

4-9-1- واکنش استری شدن ........................... 81

4-9-2- جداسازی و شستشوی بیودیزل................... 82

فصل پنجم

5- بررسی نتایج..................................... 87

5-1- اثر زمان ماند در مرحله استاتیک بر بازده استخراج روغن 87

5-2- اثر دما بر استخراج روغن از جلبک............... 88

5-3- اثر فشار بر استخراج روغن از جلبک.............. 92

5-4- اثردبی دی اکسیدکربن فوق بحرانی بر استخراج روغن از جلبک 95

5-5- استخراج بوسیله دستگاه فوق بحرانی در شرایط بهینه 96

5-6- آنالیز GCروغن استخراج شده از دستگاه فوق بحرانی 97

5-7- مقایسه استخراج روغن از جلبک به روش های فوق بحرانی و استخراج با هگزان............................................... 99

5-8- نتایج آزمون های مربوط به تعیین خصوصیات متیل استر 101

فصل ششم

6- نتیجه گیریو پیشنهادات........................... 103

6-1- نتیجه گیری..................................... 103

6-2-پیشنهادات...................................... 104

فهرست منابع....................................... 105

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل (1-1): تصویر مولکول اسید چرب (غیر اشباع و اشباع) 4

شکل (1-2): مولکول لیپید، تریاگلیسرول (چربی خنثی)، فسفولیپید(چربی قطبی) و اسید چرب (FA )................................... 5

شکل (1-3): میزان تغییرات انتشار گازهای آلاینده در صورت استفاده از درصدهای مختلف بیودیزل بعنوان سوخت .......................... 11

شکل (1-4): نمونه هایی از انواع جلبک ها.............. 18

شکل (1-5): دیاگرام فازی و ناحیه فوق بحرانی CO2...... 25

شکل (1-6): دیاگرام شماتیک یک فرایند SCFE ..................................................................................26

شکل (1-7): کاربردSCF در صنایع مختلف................ 29

شکل (2-1): محصول استخراج شده به روش استخراج با SCCO2 و امواج مایکروویو () و روش استخراج با SCCO2 ()در Mpa28 و ˚C 40.... 35

شکل (3-1): تصویر فرایند های تبدیل ریزجلبک به بیودیزل37

شکل (3-2): مواد لازم براي پرورش ميكروجلبك............ 40

شکل (3-3): نمودار دینامیک رشد میکروجلبک ............ 41

شکل (3-4): حوضچه هاي روباز پرورش ریزجلبك ........... 42

شکل (3-5): تصویر فتوبیوراکتور....................... 44

شکل (3-6): واحد استخراج روغن از ریزجلبک با SCCO2... 46

شکل (3-7): دیاگرام شماتیک مکانیزم فرضی استخراج SCCO2 47

شکل (3-8): واکنش کلی استری شدن تری گلیسیرید......... 49

شکل (4-1): تصویرساختار میکروسکوپی کلرلا ولگاریس(mμ10) 52

شکل (4-2):تصویرپیش کشت کلرلا ولگاریس............... 54

شکل (4-3): تصویرفتوبیورأکتور استفاده شده .......... 55

شکل (4-4): دستگاه pH-meter........................... 55

شکل (4-5): دستگاه سانتریفیوژ........................ 57

شکل (4-6):تصویرخشک شدن ریزجلبک ها در آون و پودر آن 58

شکل (4-7): تصویر شماتیک دستگاه آزمایشگاهی استخراج روغن با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی............................ 63

شکل (4-8):تصویردستگاه آزمایشگاهی استخراج روغن از جلبک با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی............................ 64

شکل (4-9): تصویرکپ طراحی شده در دستگاه............. 64

شکل (4-10): تصویرظرف استخراج روغن.................. 65

شکل (4-11): تصویرظرف از ظرف جداکننده .............. 66

شکل (4-12): ظرف مایع سازی گاز CO2................... 67

شکل (4-13): پمپ فشار بالا (Haskel pump, MS 71)........... 68

شکل (4-14): تصویر مخازن آب گرم مورد استفاده همراه با پمپ های سیرکولاسیون برای لوله مارپیچ و ظروف استخراج.......... 69

شکل (4-15): تصویرتابلو سیستم کنترلی و سیم کشی های انجام شده برای این سیستم............................................... 70

شکل (4-16): تصویرشیر انبساط........................ 70

شکل (4-17):تصویرظرف نوسان گیر در دستگاه فوق بحرانی 72

شکل (4-18): تصویراتصالات، شیر آلات و لوله کشی استیل بکار رفته در دستگاه فوق بحرانی.......................................... 72

شکل (4-19): تصویرفشار سنج عقربه ای دیجیتال......... 74

شکل (4-20): تصویرگلوله های پرکن.................... 75

شکل (4-21): تصویرسبد استخراج....................... 76

شکل (4-22): تصویرروغن استخراج شده در شرایط بهینه آزمایش 77

شکل (4-23): تصویردستگاه GC مورد استفاده .......... 78

شکل (4-24): دستگاه استخراج سوکسله .................. 79

شکل (4-25): واکنش تولید بیودیزل .................... 81

شکل (4-26): پروسه واکنش تولید بیودیزل از روغن جلبک.. 81

شکل (4-27):تصویرجداسازی و ته نشینی بیودیزل و گلیسرول 83

شکل (4-28): تصویرپیکومتر .......................... 83

شکل (4-29): تصویر ویسکومتر 75 فنسک................. 84

شکل (4-30): تصویردستگاه سردکن ساخت شرکت پتروتست آلمان 85

شکل (5-1): منحنی بازده نهایی روغن استخراج شده بر حسب زمان ماند در حالت استاتیک در دمای 50 درجه سانتی گراد و فشار 310 بار... 88

شکل (5-2): اثر دما بر بازده استخراج روغن از جلبک در فشار 250 بار و دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه.................................. 89

شکل (5-3): اثر دما بر بازده استخراج روغن از جلبک در فشار 280 بار و دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه.............................. .... 90

شکل (5-4): اثر دما بر بازده استخراج روغن از جلبک در فشار 310 بار و دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه.............................. .... 90

شکل (5-5): اثر دما بر بازده استخراج روغن از جلبک در فشار 340 بار و دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه.................................. 91

شکل (5-6): اثردما بر بازده استخراج روغن در دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه و زمان ماند 120 دقیقه در فشارهای متفاوت............. 92

شکل (5-7): تأثیر فشار بر بازده استخراج روغن در دمای 40 درجه سانتی گراد و دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه................... 93

شکل (5-8): تأثیر فشار بر بازده استخراج روغن در دمای 50 درجه سانتی گراد و دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه........................ 93

شکل (5-9): اثر فشار بر بازده استخراج روغن در دمای 50 درجه سانتی گراد، دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه و زمان ماند 120 دقیقه.... 94

شکل (5-10): تأثیر دبی دی اکسید کربن فوق بحرانی بر بازده استخراج روغن جلبک در فشار 310 بار، دمای 50 درجه و زمان استاتیک 120 دقیقه 96

شکل (5-11): روغن استخراج شده در شرایط بهینه......... 97

شکل (5-12): نمودارGCروغن استخراج شده از ریزجلبک کلرلا ولگاریس توسط دستگاه استخراج فوق بحرانی........................... 97

شکل (5-13): درصد ترکیبات اسیدهای چرب موجود در روغن استخراج شده از دستگاه استخراج فوق بحرانی........................... 98

شکل (5-14): مقایسه بازده استخراج روغن از ریزجلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از حلال هگزان (سوکسله) و استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی.................................................... 100

شکل (5-15): مقایسه آنالیز GC روغن استخراج شده از ریزجلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از حلال هگزان (سوکسله) و استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی.................................................... 100

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-1): مشخصات فنی بیودیزل...................... 8

جدول (1-2): مقایسه ریزجلبک ها با دیگر منابع تولید بیودیزل14

جدول (1-3): خواص فیزیکی سیالات در حالات مختلف......... 24

جدول (3-1): محتوای روغن گونه های مختلف میکرو جلبک... 39

جدول (4-1): ترکیبات شیمیایی کلرلا ولگاریس ........... 53

جدول (4-2): محدوده پارامترهای رشد کلرلا ولگاریس...... 56

جدول (4-3): محیط کشت اصلاح شده Bolds Basal.............. 56

جدول (5-1): مقادیر بازده نهایی روغن استخراج شده از ریزجلبک کلرلا ولگاریس در دمای 50 درجه سانتی گراد، فشار 310 بار و دبی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه............................................ 87

جدول (5-2): اثر دما بر بازده روغن استخراج شده از ریزجلبک در دبی دی اکسیدکربن فوق بحرانی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه، زمان استخراج 120 دقیقه و فشار 310 بار........................................ 91

جدول (5-3): اثر فشار دی اکسیدکربن فوق بحرانی بر بازده روغن استخراج شده از ریزجلبک در دبی دی اکسیدکربن فوق بحرانی 5/1 میلی لیتر بر ثانیه، زمان استخراج 120 دقیقه و دمای 50 درجه.................... 94

جدول (5-4): اثر دبی دی اکسیدکربن فوق بحرانی بر بازده روغن استخراج شده از ریزجلبک در فشار 310 بار، دمای 55 درجه و زمان 120 دقیقه 95

جدول (5-5): درصد ترکیبات هیدروکربنی موجود در روغن استخراج شده از ریزجلبک کلرلا ولگاریس................................ 98

جدول (5-6): مقايسه خصوصيات متيل استر جلبک با سوخت ديزل مرسوم در ايران.................................................... 101

پیوست 1: داده های آزمایشگاهی بدست آمده.............. 109

فهرست علائم اختصاری

PBR Photobioreactor

FAME Fatty Acid Methyl Ester

SCCO2 SuperCritical Carbon Dioxide

B100 100% Biodiesel

FFA Free Fatty Acid

MG MonoGlyceride

DG DiGlyceride

TG TriGlyceride

DNA DeoxyriboNucleic Acid

RNA RiboNucleic Acid

EGR Exhaust Gas Recirculation

فصل اول

قدمه

1-1- بيو ديزل[1]

با تمام شدن سوختهاي فسيلي بايد به دنبال سوختهاي تجديد پذير بود. استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیر نفتی ترغیب نموده است. در حال حاضر میزان تقریبی حجم ذخایر نفتی جهان به اندازه ای است که چنانچه روند تکیه بر سوختهای فسیلی ادامه یابد در آینده نزدیک جهان با مشکلات زیادی در موارد زیست محیطی و کمبود مواد اولیه مواجه خواهد شد.

عمده ترین مصرف سوختهای فسیلی در موتورهای احتراق داخلی می باشد. انواع موتورهای اشتعال تراکمی که با سوخت دیزل و موتورهای اشتعال جرقه ای که عمدتاً با بنزین کار می کنند، از این سوختها مصرف می کنند. این موتورها که از انواع آنها به عنوان منبع نیروی محرکه برای انجام کارهای مختلف استفاده می شود، سهم عمده ای در مصرف سوختهای یاد شده دارند. سوختهای جایگزین موتورهای اشتعال جرقه ای، گاز مایع، گاز طبیعی فشرده و انواع الکل ها بوده و بکارگیری آنها مزایا و معایب متعددی به همراه دارد. در رابطه با موتورهای دیزل، سوختهای جایگزین بدلیل منشأ حیاتی آنها به نام های بیودیزل یا بیوفیول شناخته می شوند [1].

روغن های گیاهی به عنوان سوخت، اولین بار در حدود 100 سال قبل استفاده می شد. رادلف دیزل سازنده ماشین های دیزل، طرحی پیرامون استفاده از روغن ها به جای سوخت فسیلی ارائه داد و از روغن بادام زمینی در موتور دیزل خود استفاده کرد.

درسال 1920 نيز از روغن هاي گياهي استفاده مي شد؛ اما اشكالاتي از جمله رسوب کردن، چسبندگی حلقه روغن، ویسکوزیته بالا، فراریت پایین و مشکل روان سازی در آن وارد بود.

نام بيوديزل اولين بار در آمريکا در سال 1992 به وسيلهNational Soydiesel Development Broad که هم اکنون به نام National Biodiesel Broadناميده مي شود تعيين شد. اين موسسه پيش قدم در تجاري کردن بيوديزل در آمريکا مي باشد .[2]

لذا بیودیزل به طیف وسیعی از سوختها گفته می شود که از انواع روغن های گیاهی و چربی های حیوانی تهیه می شوند. از نظر شيميايي، بيوديزل منو الکيل استر با زنجيره اسيد چرب بلند است که از منابع تجديدپذير ليپيد به وجود مي آيد. اين سوخت مي تواند در موتورهاي ديزل (اشتعال تراکمي) با اندکي تغيير و يا بدون تغيير و اصلاح در آن مورد استفاده قرار گيرد. بيوديزل تجديدپذير، غير سمي و بدون گوگرد و ترکيبات آروماتيک است. امروزه روغن های گیاهی علاوه بر مصارف غذایی، از دیدگاه های تولید انرژی و تهیه مواد خام صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشند[3].

1-1-1- ترکیب زنجیرهای اسیدهای چرب

روغن های گیاهی شامل تركیبات مختلفی از زنجیرهای اسیدهای چرب هستند. خصوصیات سوخت بیودیزل به طور قابل توجهی به زنجیرهای اسیدهای چرب موجود در خوراك مورد استفاده در فرایند استری شدن بستگی دارد. سویا، بادام زمینی، پنبه دانه[2]، گل آفتاب گردان و كانولا (گونه ای از دانه شلغم روغنی) از منابع روغن های گیاهی به شمار می روند. چربی های حیوانی و روغن مصرف شده در آشپزی (كه به عنوان شبه گریس شناخته می شود) نیز منابع تولید اسیدهای چرب مورد نیاز بیودیزل هستند. همچنین امروزه استفاده از منابع غیر خوراکی از جمله میکروجلبک ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است [4].

1-1-1-1- ترکیب اسید های چرب میکروجلبک ها:

یک مول اسید چرب (FA) همانطور که در شکل (1-1) می بینید شامل گروه آبدوست کربوکسیلات است که به انتهای یک زنجیره هیدروکربنی متصل می باشد.

 

شکل (1‑1): نمایی از یک مولکول اسید چرب (غیر اشباع و اشباع)

 

اسیدهای چرب، ترکیباتی از مولکول های چربی هستند و بر اساس دو خصوصیت مهم زیر طراحی شده اند: 1- تعداد کل اتم های کربن در زنجیره هیدروکربنی 2- پیوند های دوگانه

وقتی انتهای یک مولکول اسید چرب کربوکسیلات به یک گروه عاملی مانند گلیسرول می چسبد، یک مولکول چربی خنثی شکل می گیرد(تریاگلیسرول)، از طرف دیگر ارتباط یک مولکول اسید چرب با گروه عاملی باردار (گلیسرول و فسفات)، یک مولکول چربی قطبی ایجاد می کند. (فسفولیپید)

بیشتر چربی ها شامل اسید های چرب هستند که بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- چربی های خنثی که شامل اسیل گلیسرول ها و اسیدهای چرب آزاد (FFA) هستند.

2- چربی های قطبی که می توانند بیشتر به شکل های فسفولیپید و کلسیولیپید باشند.

چربی های خنثی عمدتاً در سلول های میکروجلبک برای ذخیره انرژی استفاده می شوند. در حالیکه چربی های قطبی به صورت موازی برای تشکیل لایه ی غشای سلولی فشرده می شوند. شکل (1-2)

شکل(1‑1): مولکول لیپید. تریاگلیسرول (چربی خنثی)، اسید چرب (FA) و فسفولیپید (چربی قطبی)

 

اسیل گلیسرول شامل پیوند استری اسید های چرب با یک مولکول گلیسرول است و بر اساس تعداد اسیدهای چرب خود دسته بندی می شود به: تریاسیل گلیسرول (TG)، دیاسیل گلیسرول (DG)، مونو اسیل گلیسرول (MG).

اسید های چرب آزاد (FFA) اسید چربی هستند که با یک اتم هیدروژن پیوند داده اند.

کلمه چربی (Oil) اغلب برای اشاره به هر جزء چربی که در شرایط محیطی مایع باشد بکار می رود. در حالیکه لیپیدها (Lipids) بویژه آنهایی که از میکروجلبک استخراج می شوند، مخلوط هایی شامل اجزای مختلف هستند که اغلب مایع نمی باشند. بنابراین برای چربی استخراج شده میکروجلبک ها کلمه لیپید را بکار می برند.

میزان لیپید موجود در میکروجلبک ها در حدود 5-77 درصد وزنی از وزن زیست توده خشک را تشکیل می دهد.

اسید های چرب میکروجلبک ها در حدود 12 تا 22 اتم کربن در طول زنجیره خود دارند که می تواند هم اشباع و هم غیر اشباع باشد. تعداد پیوند های دوگانه در زنجیرهای اسید چرب هرگز به 6 عدد نمی رسد و اغلب همه اسیدهای چرب غیر اشباع یک پیوند دوگانه دارند [5].

1-1-2- تولید بیودیزل

برای تهیه بیودیزل، از روغن های گیاهی و چربی های حیوانی استفاده می شود. این سوخت، قابل تجزیه بیولوژیك است و هنگامی كه به عنوان یك جزء تركیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیازمند حداقل تغییرات در موتور است و نسبت به گازوئیلی كه جانشین آن می‌شود، سوختی پاك است. امروزه بیودیزل در فرآیندی با نام ترنس استریفیکاسیون[3] تولید می‌شود. در این فرآیند ابتدا روغن گیاهی(یا چربی حیوانی) از فیلتر عبور داده می‌شود، سپس برای از بین بردن اسیدهای چرب آزاد، با قلیا واکنش نشان می دهد، بعد با یك الكل (معمولا متانول) و یك كاتالیزور (معمولا هیدروكسید سدیم یا پتاسیم) تركیب می‌شود. تری گلیسریدهای روغن برای تشكیل استرها و گلیسرول واكنش شیمیایی انجام می‌دهند. در انتها نیز متیل استر و گلیسرول از یكدیگر جدا و تصفیه می‌شوند.

بنابراین بیودیزل با فناوری جدیدی مانند كاتالیست‌ها (كه از ذرات محلول گازوییل می‌كاهند نه كربن جامد) و EGR(با كربن كمتر عمر موتور بیشتر می‌شود) بسیار خوب كار می‌كند. ویژگی های فیزیكی بیودیزل بسیار شبیه گازوییل معمولی است. با این حال ویژگی های خروجی های اگزوز بیودیزل بهتر از گازوییل معمولی است.

بیشتر تمایلاتی كه امروزه برای تولید بیودیزل وجود دارد، ناشی از ظرفیت بسیار بالای تولید سویا، تولیدات مازاد و كاهش قیمت‌ها است. متیل سویات، یا سوی دیزل كه از واكنش متانول با روغن سویا حاصل می‌شود، اصلی‌ترین شكل بیودیزل در آمریكاست. چربی های بدون استفاده حیوانی و روغن سوخته كه به عنوان «شبه گریس» شناخته می‌شوند نیز، منابع و ذخایر خوبی هستند. این منابع از روغن سویا ارزان‌ترند و به عنوان راهی برای كاهش هزینه‌های تأمین مواد اولیه در نظر گرفته می‌شوند. استرهایی كه از هر یك از این منابع ساخته شده‌اند، گرچه شاید در میزان انرژی و عدد ستان (مشابه اكتان بنزین) یا دیگر مشابهات فیزیكی كمی متفاوت باشند، ولی می‌توانند با موفقیت در موتورهای گازوییلی مورد استفاده قرار گیرند.

بیودیزل سوختی تقریبا ناشناخته است و برای رسیدن به استفاده تجاری گسترده، باید از موانع گوناگونی بگذرد. این سوخت ‌باید قبل از هرگونه ورود به بازار، بر موانع نظارتی فائق آید و قیمت آن نیز رقابتی تر شود. براساس اطلاعات سازمان سوخت‌های طبیعی آمریكا، تولید بیودیزل از دانه‌های روغنی می‌تواند به حدود ۲ میلیارد بشكه در سال برسد كه این رقم حدود ۸ درصد مصرف بزرگراهی گازوئیل در اوایل این قرن است. بیودیزل با بازار كنونی‌‌ به عنوان سوخت مورد استفاده در ناوگان اتوبوس و كامیون‌های سنگین استفاده می‌شود كه در ابتدا به صورت تركیب با گازوئیل فسیلی با استاندارد ۲۰ درصد است. (B100) هزینه‌های تأمین مواد اولیه علت ۹۰ درصد از هزینه‌های مستقیم تولیدند كه هزینه سرمایه و برگشت سرمایه را نیز شامل می‌شوند. تلاش می‌شود كه با توسعه گیاه‌های پیوندی سویا كه روغن بیشتری دارند، بتوان این هزینه‌ها را كاهش داد.[2]

در جدول (1-1) برخی خصوصیات فیزیکی بیودیزل نشان داده شده است[1]

[1]- Biodiesel

[2]-Cotton seed

[3]-Transesterification


مبلغ واقعی 51,480 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,640 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 108

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب