تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4060
 • بازدید دیروز : 4878
 • بازدید کل : 1196803

مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمند (مطالعه موردی شهر مهاباد).....


مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمند (مطالعه موردی شهر مهاباد).....

 چکیده

 مدلسازی فضایی – زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمند (مطالعه موردی شهر مهاباد)

مدلسازی رشد شهری از طریق اتوماتای سلولی (CA) می تواند به عنوان ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل فرایندهای پیچیده ی تحولات شهری بکار برده شود. هدف این پژوهش مدلسازی و درک الگوهای پیچیده تغییر کاربری با بهرگیری از تکنیک های هوش مصنوعی می باشد. موضوع کلیدی چگونگی تخصیص وزن به پارامترهای موثر در رشد شهری و متعاقبا دستیابی به شبیه سازی ایده آل و نزدیک به واقعیت است. این پژوهش در صدد است نشان دهد که تخصیص وزن با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) می تواند نتایجی بهینه به دست دهد. در این مدل بر خلاف مدل های کلاسیک CA، تخصیص وزن به پارامترها بصورت خودکار، توسط آموزش شبکه های عصبی، از طریق داده های تصاویر ماهواره ای مربوط به روند رشد تاریخی شهر صورت می گیرد. بر این اساس CA به عنوان موتور اصلی مدل و ANN جهت پیدا کردن وزن مناسب پارامتر ها و پیدا کردن روابط بین رشد شهری بالقوه و ویژگی های سایت مورد نظر و همچنین سیستم های فازی(FUZZY SET) جهت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و اعتبار سنجی داده ها، مورد استفاده قرار گرفته شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که با توجه به دقت کلی مدل و ضریب کاپای فازی شده بدست آمده، این مدل نتایج بهتری را نسبت به مدل های CA کلاسیک در شبیه سازی سیستم های شهری پیچیده غیر خطی بدست می دهد.

 واژه های کلیدی:مدلسازی، شبکه های عصبی مصنوعی، اتوماتای سلولی، سیستم های فازی، رشد شهری

 فهرست مطالب

 عنوان صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1- طرح مسئله و ضرورت تحقيق .. 3

1-2-اهداف پژوهش.......4

1-2-1-اهداف کلان..4

1-2-2-اهداف خرد.4

1-3-سوالات پژوهش..5

1-4-فرضيه تحقيق و مدل تحقيق.5

1-5-روش شناسی تحقیق.............5

1-6-روش و ابزار گردآوری اطلاعات............... 6

1-7-جامعه آماري و تعداد نمونه و روش نمونه گيری (در صورت لزوم)............................................. 6

1-8-روش تجزيه و تحليل اطلاعات................. 6

 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه ................................... 9

2-2-مفهوم رشد و توسعه شهری.................. 10

2-3-توسعه شهر................................ 11

2-3-1-اهمیت توسعه شهری..................... 12

2-4-رشد شهری................................. 13

2-4-1-رشد شهر و توسعه فیزیکی............... 13

2-5-مفهوم توسعه کالبدی و اشکال آن............ 14

2-5-1-عوامل موثر در توسعه کالبدی شهر ها.... 15

2-6-تصورات نادرست پیرامون توسعه شهری......... 15

2-7-مدل سازی توسعه شهری...................... 18

عنوان صفحه

 2-8-ماهیت مدل ها............................. 18

2-9-مدل ها در فرایند برنامه ریزی............. 19

2-10-کاربرد مدل در شهرسازی................... 20

2-11-مدلسازی شهری پویا (دینامیک شهری)........ 21

2-12-سلول های خودکار و مدلسازی شهری.......... 23

2-13-کارهای اولیه ........................... 23

2-14-تحقیقات اخیر در زمینه مدل سازی شهری با سلول های خودکار............................................ 25

2-15-کالیبراسیون (زینه بندی ، تنظیم ، درجه بندی ، واسنجی)............................................ 28

2-16-شبکه های عصبی........................... 30

2-16-1-شبکه های عصبی ، سلول های خودکار و مدلسازی رشد شهری........................................... 30

2-17-سیستم های فازی.......................... 33

 فصل سوم: تئوری ها و الگوریتم ها

3-1-کلیات.................................... 37

3-2-مدلسازی با سلول های خودکار............... 37

3-2-1-پیش زمینه تاریخی..................... 37

3-2-2- تئوری سلول های خودکار............... 40

3-2-3-ساختار مدل CA........................ 41

3-2-3-1-شبکه سلولی....................... 41

3-2-3-2-وضعیت سلول....................... 42

3-2-3-3-همسایگی ......................... 43

3-2-3-4-زمان............................. 44

3-2-3-5-قوانین انتقال.................... 44

3-2-4-سلول های خودکار یک بعدی.............. 45

3-2-5-سلول های خودکار دو بعدی.............. 48

3-3-شبکه های عصبی ........................... 52

3-3-1-پیش زمینه ........................... 52

3-3-2-اجزای یک شبکه عصبی................... 53

3-3-3-اصول شبکه های عصبی مصنوعی............ 54

3-3-4-شبیه سازی های عصبی................... 60

عنوان صفحه

 3-3-5-مؤلفه های دخیل در یک شبیه سازی عصبی.. 60

3-3-5-1-فرمولاسیون مسئله.................. 60

3-3-5-2-جمع آوری اطلاعات و وارد نمودن آنها به شبکه 62

3-3-5-3-اعتبار سنجی در شبکه ............. 62

3-3-5-4-آنالیز حساسیت در شبکه............ 63

3-3-5-5-توپولوژی شبکه.................... 64

3-3-5-6-پایش نمودن علایم.................. 64

3-3-5-7-انجام شبیه سازی.................. 64

3-3-5-8-تعیین ماتریکس همبستگی ........... 65

3-3-5-9-تقسیم نمودن داده ها.............. 65

3-3-5-10-نرمال سازی...................... 65

3-3-5-11-معماری شبکه .................... 66

3-3-5-12-آنالیز های شبکه های عصبی و تابع هزینه 66

3-3-5-13-سنجش کارایی شبکه................ 67

3-3-5-15-میانگین مربعات خطا.............. 67

3-3-5-16میانگین مربعات نرمال شده ی خطا... 68

3-3-5-17-درصد خطا........................ 68

3-3-6-آموزش شبکه های عصبی مصنوعی........... 68

3-3-7-آموزش از دیدگاه کلی.................. 69

3-3-8-داده های ورودی....................... 70

3-3-8-1-اندازه ی شبکه.................... 71

3-3-8-2-پایان آموزش...................... 71

3-3-8-3-روش های آموزش.................... 72

3-3-8-1-1-الگوریتم های یادگیری نظارت شده یا با ناظر....................................... 72
3-3-8-1-2-الگوریتم های یادگیری نظارت نشده یا بدون ناظر ....................................... 73
3-3-8-1-3-الگوریتم پس انتشار خطا ....... 74

3-4-سیستم های فازی........................... 76

3-5-چرا از منطق فازي استفاده مي كنيم؟........ 77

3-6-عناصر سيستم فازي......................... 77

3-6-1-مجموعه هاي فازي...................... 78

عنوان صفحه

 3-6-1-1-مجموعه فازی منفرد................ 81

3-6-1-2-عملگر هاي فازي................... 82

3-6-1-3-قواعد فازي....................... 84

3-6-1-4- به كار گيري قوانين فازي......... 85

3-6-1-5-استدلال فازي...................... 86

3-6-1-6-روش مستقيم....................... 86

3-6-1-7-روش ممداني....................... 87

3-6-1-8-روش Sugeno......................... 88

3-6-1-9-غير فازي سازي (Defuzzification)........ 88

3-6-1-10-مركز ثقل........................ 89

3-6-1-11-ميانگين مراكز................... 90

3-6-1-12-يكي از مراكز خروجي ها (Min، Max، Mean) 90

3-7-خوشه بندي فازي (FCM)..................... 90

3-7-1-روش Neuro-fuzzy ........................ 92

3-7-2-VGA-FCM.............................. 95

3-8-الگوريتم هاي خوشه بندي................... 96

3-8-1-الگوريتم fuzzy C-means................... 97

3-9-طبقه بندي تصاوير با منطق فازي............ 98

3-9-1-روش كار.............................. 99

 فصل چهارم: مطالعه موردی شهر مهاباد

4-1- مقدمه.................................. 101

4-2-بررسي هاي تاريخي ....................... 101

4-3- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی............. 103

4-5-موقعیت جغرافیایی........................ 103

4-6-وضعیت توپوگرافی......................... 104

4-7-گسل..................................... 107

4-8- چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته108

4-9-محدودیت و موانع طبیعی و قابلیت توسعه جهات مختلف شهر112

 عنوان صفحه

 4-10-نحوه پراکندگی روستاهای و جاذبه جمعیتی.. 114

4-11-جمعیت و تحولات آن....................... 115

 فصل پنجم: داده ها و روش اجرای مدل

5-1-مقدمه................................... 118

5-2-روش اجرای مدل CA_ANN ، داده های و نحوه استخراج پارامترها............................................ 118

5-2-1-آموزش شبکه های عصبی مصنوعی........... 119

5-2-1-1-داده های مربوط به کاربری زمین.... 120

5-2-1-2-داده های همسایگی و فواصل......... 129

5-2-1-3-داده های محدودیت (زونینگ)........ 133

5-2-2-ساختار شبکه و نحوه آموزش آن.......... 136

5-2-3-کالیبره کردن مدل CA از طریق ANN..... 137

5-3-شبیه سازی رشد شهری..................... 138

5-4-پیش بینی رشد شهری برای سال 2015.......... 140

5-5-اعتبار سنجی مدل......................... 143

3-6-آزمون فرضیات............................ 147

 فصل ششم: نتیجه گیری

6-1-نتیجه گیری.............................. 150

6-2- پشنهادات............................... 154

 فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی................................. 156

منابع انگلیسی .............................. 157

 پیوست ........................................ 163

 فهرست جدول ها

  عنوان صفحه

 جدول 3-1 : مدل های مختلف شبکه عصبی............ 61

جدول شماره 1-4 . مساحت طبقات ارتفاعی محدوده شهر مهاباد 105

جدول شماره 3-4 . ویژگی های بارز تاریخی مهاباد. 109

جدول شماره 4-4. سیر تحول کالبدی- فضایی و الگوی توسعه شهر مهاباد.............................................. 110

جدول شماره5-4 روند تغییرات میزان شهرنشینی و روستانشینی در استان

آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد............... 116

جدول شماره6-4 : روند تغييرات تعداد جمعيت و متوسط رشد جمعيت استان

آذربايجان غربي و شهرستان مهاباد طي سالهاي 1385-1365116

جدول شماره7-4: مساحت و تراکم جمعيتي شهرستانهاي استان آذربايجان غربي

سال 1385-1365................................ 116

جدول شماره 1-5 . پارامترهای بکار گرفته شده در مدل 120

جدول شماره2-5 . بخشی از داده های نمونه بکار برده شده در فرایند آموزش......................................... 137

جدول شماره3-5 . برخی دیگر از روش های کالیبره کردن سلول های خودکار.............................................. 144

 فهرست شکل ها

 عنوان صفحه

 شکل شماره 1-2 . تخمین میزان جمعیت شهری تا سال 2030 13

شکل شماره 2-2 . درصد جمعیت شهری بر اساس طبقه بندی جمعیت شهرها .............................................. 17

شکل شماره 1-3 : فضای سلولی شماتیک با پیکسل های قرمز و آبی.............................................. 38

شکل شماره 2-3 : حالات پیکسل ها در مشهورترین طرح های همسایگی

سلول های خودکار............................... 39

شکل 3-3 : مثال رایج عام معمولی مشترک از الگوهای سلول خودکار پیچیده........................................ 40

شکل 4-3 : تاثیر مقیاس سلول.................. 42

شکل 5-3 : تاثیر همسایگی بر روی مدل........... 43

شکل 6-3 : همسایگی دایره ای در سه مقیاس کوچک ، متوسط و بزرگ.............................................. 44

شکل شماره 7-3 : یک سلول خودکار یک بعدی با N=10 پیکسل و با حالات ممکن a 1 ,….., a10در زمان معینt.................. 46

شکل 8-3: سلول های خودکار یک بعدی دارای ساختار ابتدایی 48

شکل 9-3 : همسایگی پیکسل شهری واقع شده در موقعیت شبکه ای 50

شکل 10-3 : همسایگی 3×3 مور برای .............. 51

شکل شماره 11-3 : فرایند های آموزش و یادگیری در شبکه های عصبی.............................................. 55

شکل 12-3: تابع g در شبکه عصبی.................. 56

شکل 13-3 : تابع فعال سازی..................... 56

شکل 14-3 : وزن های بین لایه های پنهان و خروجی.. 57

شکل 15-3: ورود یک بردار x ( ) به شبکه عصبی 58

شكل 16-3 : ساختار يك سيستم فازي.............. 77

شكل17-3 : نمونه اي از مجموعه هاي فازي........ 78

شكل 18-3 : تعدادي از مجموعه هاي فازي استاندارد78

شكل19-3 : شكل توابع عضويت استاندارد........... 79

عنوان صفحه

 شكل 20-3 : تابع عضويت ....................... 80

شكل 21-3 :‌تكيه گاه مجموعه A................... 81

شكل 22-3 : مجموعه فازي منفرد.................. 81

شكل 23-3 : برش از مجموعه فازي............... 82

شكل 24-3 : مجموعه فازي غير محدب............... 82

شكل 25-3 : نحوه به كار گيري عملگر هاي فازي.... 84

شكل 26-3 : متغير لغوي......................... 85

شکل 27-3: نحوه استخراج نتيجه به صورت فازي..... 86

شكل 28-3 : نحوه عملكرد سيستم فازي Sugeno........ 88

شكل 29-3 : پروسه غير فازي سازي نتيجه.......... 89

شكل 30-3 : ميانگين مراكز...................... 90

شكل 31-3: نوروفازي............................ 93

شكل 32-3: سيستم مورد استفاده.................. 94

شکل شماره1-5 . مدل آموزش و شبیه سازی رشد شهری از طریق CA_ANN.............................................. 119

 فهرست نمودارها

 عنوان صفحه

 نمودار شماره1-4 : روند تحولات جمعیتی شهر مهاباد طی بازه زمانی 1345 تا 1385.................................. 116

نمودار شماره1-5 . مساحت کاربریهای مختلف بین سالهای 1989-2000 – 2005.......................................... 124

نمودار شماره 2-5 . روند رشد سریع کاربری شهری در شهر مهاباد.............................................. 140

فهرست نقشه ها

 عنوان صفحه

 نقشه شماره1-4 . موقعیت جغرافیایی شهر مهاباد... 104

نقشه شماره2-4 . طبقات ارتفاعی محدوده استحفاظی شهر مهاباد106

نقشه شماره3-4 . گسل های شهر مهاباد............ 107

نقشه شماره 4-4 :روند رشد شکل گیری و توسعه شهر مهاباد در گذر .............................................. 111

نقشه شماره5-4 : نقاط و جاذبه جمعیتی روستاهای محدوده شهر مهاباد.............................................. 114

نقشه 1-5. ترکیب باندهای بهینه تصاویر ماهواره های TM , ETM+

محدوده ی شهر مهاباد........................... 121

نقشه 2-5 . زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای از طریق عکس هوایی

مربوط به شهر مهاباد.......................... 122

نقشه شماره3-5 . طبقه بندی تصاویر ماهواره ای شهر مهاباد برای سال 2005.......................................... 123

نقشه شماره4-5 . طبقه بندی تصاویر ماهواره ای شهر مهاباد برای سال های

1989 و 2000.................................. 123

نقشه شماره 5-5. طبقه بندی تصویر ماهواره ای سال1989 124

نقشه شماره 6-5. طبقه بندی تصویر ماهواره ای سال2000 125

نقشه شماره 7-5. طبقه بندی تصویر ماهواره ای سال2005 126

نقشه شماره8-5 . مدل ارتفاعی و شیب محدوده شهر مهاباد 128

نقشه شماره 9-5 . نقشه سلسه مراتب راههای محدوده شهر مهاباد 130

نقشه شماره10-5 . محل استقرار مراکز اشتغال کارگاهی شهر مهاباد131

نقشه شماره11-5 . پارامتر های منطقه ای بکار گرفته شده در مدل CA_ANN....................................... 132

نقشه شماره 12-5 حریم استحفاظی دریاچه سد شهر مهاباد 134

نقشه شماره 13-5 . حریم استحفاظی رودخانه های شهر مهاباد 135

 عنوان صفحه

 نقشه شماره 14-5 . شبیه سازی و پیش بینی رشد شهری شهر مهاباد 142

نقشه شماره 15-5 . پیش بینی رشد شهری برای سال 2015 شهر مهاباد.............................................. 143

نقشه شماره 16-5 . اعتبار سنجی مدل پیشنهادی بر اساس مقایسه شاخص

کاپای فازی شده............................... 146

 فصل اول

 مقدمه

 گسترش بی رویه اراضی شهری از مهمترین مسائل و معضلات برای مدیران و برنامه ریزان شهرها در سطوح گوناگون است. از آنجاییکه امروزه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی به کاربری شهری و شناسایی پارامترهایی که در این تغییرات مؤثر می باشند نقش اساسی در تصمیم گیریها و برنامه ریزی های بلند مدت بازی می کنند، لذا کشف قوانین و روابط مؤثر در تغییر سایر کاربریها شهری و همچنین پیش بینی روند توسعه شهرها در آینده با روشهای دقیق و کارآمد بیش از پیش ضرورت دارد.

از آنجاییکه در منابع علمی داخلی از مدلهای پویا در مسائل شهری –بخصوص گسترش شهرها- کمتر استفاده شده است ، بنابراین ارزیابی قابلیت استفاده از این مدل ها در مناطق مختلف می تواند گام مهمی در جهت توسعه آنها باشد. مدلهای سلول های خودکار یا به اختصار (CA) به دلیل داشتن ماهیت دینامیک و همچنین ساختاری ساده در مدل سازی عوارض طبیعی و فیزیکی سطح زمین ، کاربرد نسبتا وسیعی در پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و همچنین توسعه اراضی شهری یافته است.

با استفاده از داده های موجود در زمان گذشته و بررسی وضعیت توسعه اراضی در آن زمان می توان پارامترهای تاثیرگذار در رشد اراضی را شناسایی نموده و از آنها برای پیش بینی روند توسعه در آینده استفاده نمود. در واقع محققین مسائل شهر ی با تعریف مدل CA­_ANN بر اساس پارامترهای مورد نظر خود و اجرای آن در بستر زمان قادر خواهند بود گسترش فضایی اراضی شهری در آینده را پیش بینی کرده و به درجه نسبتا مطلوبی از انطباق با واقعیت دست یابند.

 1-1- طرح مسئله و ضرورت تحقيق

 جهانيکهدرآنزندگيمي کنيم،مرتبادرحالتغييراست. عواملمؤثریدر اینتغييروتحولاتنقش دارند که آنهارامي توان به طور کلیبهدودستهطبيعيو انسانيدستهبنديکرد.اينعوامل ،درمکانهاوشرايطمختلفتأثيراتمتفاوتي را بررويپديده هاوعوارضسطحزميندارند. بر اساس نظریه های موجود ، شهرهاسیستمهاییپیچیده،باز،پویاوخودسازماندههستندکهدرفرایندتوسعهآنها،بسیاريازنشانههايپیچیدگیمانند: ابعادفرکتال،خودمانندي،خودسازماندهی،ظهورو ... وجوددارد(تورنس[1] ،2001).

از سوی دیگر مدلهايفضایی،ابزارهایمفیدی را برايدركفرایندتوسعهشهري در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان قرار می دهند (اوکادا و ژانگ [2]،2008) و با ابزار مدلسازي می توانسیستمپیچیدهشهري،الگوهايفضایی وروندهايرشدشهريراشبیه سازيکردودركبهتريازسیستمشهربهعنوانیککل،بهدستآورد.

در راستای دستیابی به یک مدل بهینه به منظور شبیه سازی گسترش شهری ، در ده های اخیر تکنیک های فراوانی به کار گرفته شده و مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از این تکنیک ها استفاده از سلول های خودکار جهت شبیه سازی رشد شهری می باشد .

آنچه مسلم است اینکه در فرایند شبیه سازی ، کالیبره کردن نیاز به پیدا کردن وزن هایی (ارزش ها) از پارامترهای شبیه ساز دارد که بتواند بهترین تناسب با توسعه واقعی را داشته باشد و با وجود گذشت چندین دهه از استفاده از این روش در برنامه ریزی شهری و تلاش پژوهشگران در دستیابی به یک مدل کاربردی جهانی به منظور پیش بینی پیچیدگی های سیستمهای شهری ، هنوز کمبودهای در زمینه کالیبره کردن مدل سلولهای خودکار احساس می شود. اشاره به مطالعات در زمینه کالیبره کردن در شبیه سازی از طریق سلول های خودکار(CA)از جمله تلاش های وو[3] و وبستر[4] (1998) با استفاده از ارزیابی چند معیاره (MCE ) و همچنین پروفسور ژی لی[5] (2006) ، استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای کالیبره کردن مدل CA نتایج متفاوتی بدست داده است.

از سوی دیگر باافزايشجمعيتدر نقاط شهری در طیسالهاياخير، شهرهاباگسترشفيزيکيروبروبوده اند. شهرمهاباد بهدليلموقعيتخاصژئوپلتيکخوداز این قاعده مستثنی نیست ودرطيسالهاياخيربارشدسريعجمعيتوبالتبعتوسعهفيزيکي بدون برنامهمواجهبودهاست. مطالعه و مدلسازیروندگسترش این شهربااستفاده از روش [6]CA-ANN مي تواندراهنمايبرنامه ريزانشهريجهتشناسايي روندتوسعهومقايسهآنبابرنامه ريزيهايانجامشدهطيطرحهايجامعشهريواطلاعازصحتوسقمپيشبيني هايانجامشدهوياريگرآنانبرايارائهبرنامه هايتوسعهشهريوخدمات رسانيبهشهروندانباشد.

این تحقیق در صدد است که با ارزیابی مدل های بکار گرفته شده و بررسی تئوری های رشد شهری ، مدل منطبق با رشد شهری شهر مهاباد را استخراج نموده و نتایج آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در پیش بینی گسترش آتی شهر مورد استفاده قرار داده شود. نتایج حاصل از اين تحقيق با توجه به شناسایی روش بهینه و شبیه سازی گسترش آینده شهر مهاباد مي تواند به منزله ملاکي در زمينه چگونگي برنامه ريزي به عنوان الگويي براي نهادهای دست اندرکار استفاده شده و از آن به عنوان معيار و الگوي اصلاح رويه ها و شيوه هاي اجرايي در زمينه پیش بینی های آتی بکار گرفته شود.

 1-2-اهداف پژوهش

 1-2-1-اهداف کلان

 • ارایه نتایج محاسباتی ، واقعی و معنا دار از تغییرات کاربری زمین
 • فراهم ساختن پایه های نظری برای مدل سازی این تغییرات
 • تهیه چارچوب عملیاتی برای حل موقعیت های مختلف مسئله ( برنامه ریزی)

 1-2-2-اهداف خرد

 • شناسایی مدلی بهینه به منظور پیش بینی گسترش شهری با استفاده از رویکردهای موجود.
 • دست یابی به میزان تاثیر و شناسایی معیارهای موثر در شبیه سازی رشد شهری.
 • دستیابی به الگوریتمی مناسب جهت کالیبره کردن سلول های خودکار برای شبیه سازی رشد شهری.
 • هدف عمده دیگری که این تحقیق دنبال می کند فراهم آوردن ابزاری است که قادر باشد با اریه تصویری واقع گرایانه از آینده شهر که بر پایه های مستدل استوار است، یاری دهنده تصمیم سازان و سیاست گذران باشد. در حقیقت با استفاده از این مدل کاربر می تواند با تغییر در مقدار پارامتر های موجود تاثیر آنها را در شکل آینده شهر ملاحظه نموده و تصمیمات اصولی تری اخذ نماید.

1-3-سوالات پژوهش

 

 1. آیا مدلسازی با استفاده از روش CA-ANN می تواند نتایج واقعی را در فرایند شبیه سازی رشد شهری مهاباد نشان دهد ؟
 2. آیا معیارهای بکار برده شده در فرایند شبیه سازی رشد شهری می توانند رشد شهری مهاباد را به صورت مطلوب شبیه سازی نمایند. ؟
 3. آیا تخصیص وزن از طریق الگو ریتم ANN به معیارهای بکار برده در درجه صحت مدل تاثیری دارد؟

 1-4-فرضيه تحقيق و مدل تحقيق

 به نظر می رسد مدلسازی با استفاده از روش CA-ANN می تواند نتایج واقعی را در فرایند شبیه سازی رشد شهری مهاباد نشان دهد .

 1. به نظر می رسد معیارهای بکار برده شده در فرایند شبیه سازی رشد شهری می توانند برازش مناسبی از رشد آتی شهر مهاباد به دست دهند.
 2. به نظر می رسد تخصیص وزن از طریق الگوریتم ANN به معیارهای بکار برده شده در مدل CA در بهبود درجه صحت مدل تاثیر چشمگیری نسبت به دیگر الگوریتم های وزندهی دیگر نظیر AHP , FUZZY و ... داشته باشد.
 3. به نظر می رسد رویکرد CA-ANN در شبیه سازی رشد شهری مهاباد با درجه انطباق[7] بیشتر از 75 % موفق باشد.

 -5-روش شناسی تحقیق

 این پژوهش بر اساس اهداف آن ، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت آن در رده تحقیقات تجربی – تحلیلی و اکتشافی قرار می گیرد .

 1-6-روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

 درتحقيقحاضرباتوجهبهمبانينظري،اهدافوروشهايتحقيق و اينکه تحقيق از نوع مطالعات کاربردي است ، لذا در مطالعات از شيوه هاي :

 1. مختلف اسنادي : در قسمت مطالعات اسنادي از کتب و مقالات معتبر خارجي و داخلي استفاده گرديده است.
 2. داده های سنجش از دور : در اين قسمت از تصاویر ماهواره ی لندست ، سنجندهای TM,ETM+ و عکس های هوایی محدوده شهر مهاباد استفاده خواهد شد .
 3. مطالعات میدانی: در این پژوهش به منظور بررسی صحت و سقم داده های جمع آوری شده به بررسی های میدانی پرداخته خواهد شد.

 -7-جامعه آماري و تعداد نمونه و روش نمونه گيری (در صورت لزوم):

 جامعه آماري اين تحقيق شهر مهاباد با جمعيتي حدود دویست هزار نفر که برپایه آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، این شهر جمعیتی بالغ بر 201657 نفر داشته است.

مهاباد در ارتفاع ۱۴۵۰ تا ۱۵۳۸ متری از سطح دریا و با مساحت ۲۵۹۱ کیلومتر مربع در موقعیت طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۴۳ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۴۶ دقیقه شمالی ازاستوا قرار گرفته و با دو بخش، مرکزی و خلیفان دارای ۲۲۴ روستا دارای سکنه می‌باشد. که دارای سرانه مسکونی 204 نفر در هکتار می باشد.

 1-8-روش تجزيه و تحليل اطلاعات

 در این پژوهش ابتدا با بررسی و طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در طی چند دوره زمانی متفاوت با استفاده از روش فازی (FUZZY) روند رشد در طی دهه های مختلف را شناسایی کرده و از طریق روند مذکور شبکه های عصبی آموزش خواهند دید و در فرایند شبیه سازی استفاده خواهند شد. این فرایند با بررسی روند رشد تاریخی شهر مهاباد در دوره های متفاوت زمانی و تئوری های رشد شهری فاکتورهای اصلی تاثیر گذار بر روند رشد انجام می شود. در این میان سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)جهت رقومی کردن این فاکتورها و تحلیل های فضایی پارامترهای بکار گرفته می شود و در ادامه از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) جهت تخصیص وزن مناسب به پارامتر ها مورد نظر استفاده نموده و در نهایت این الگوریتم با سلول های خودکار( CA ) جهت شبیه سازی تغییرات آتی شهر تلفیق خواهد شد. علاوه بر این برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به شبیه سازی و توسعه شهری از نرم افزارهای IDRISI ANDES و GEOSIMULATION بهره گرفته شده است.

[1].Thorrens

[2].Okada & Zhang

[3]. WU

[4]. Webester

[5]. xia li

[6]. Cellular Automata and Artificial Neural Networks

[7].accurcy


مبلغ واقعی 51,720 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,307 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب