تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4043
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196786

شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)....


شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام)....

 چکیده :

خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است و معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازين شرع و آموزه هاي الهي است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه­های خودكنترلي در كلام امام رضا عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن ها است.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی(تحلیل محتوا)و واحد تحلیل، مضمون روایت و جامعه پژوهش روایات امام رضا عليه السلام در کتاب مسند الرضا عليه السلام بوده است.

یافته های تحقیق نشان مي دهد که از مجموع ۳۰۷ مضمون روایت، مولفه های رفتاری خودكنترلي شامل حسابرسي از خود، اصلاح و تزكيه نفس، تعيير و بهبود شرايط، انجام واجبات،ترک محرمات،تسلط بر اعضا و جوارح و تصحیح انحرافات با ۱۶۰ مضمون روایت و ۵۲ درصد در مرتبه ی نخست و مولفه های شناختی شامل آگاهی از زمینه های تحقق خودکنترلی،آشنایی با عوامل ایجاد خودکنترلی،آشنایی با پیامدهای خودکنترلی،شناخت موانع خودكنترلي با اختصاص ۹۲ مضمون روایت و ۳۰ درصد در مرتبه ي دوم و مولفه های عاطفی خودكنترلي شامل کنترل هیجانات ،کنترل احساسات و کنترل انگیزش ها با اختصاص ۵۵ مضمون روایت و ۱۸ درصد در مرتبه ي سوم قرار داشت. نتیجه آن که؛خودکنترلی به عنوان یک رفتار،تنها معلول ادراک و شناخت نیست و علاوه بر بعد شناختی که به رشد آگاهی­های فرد واعتلای مهارت­های عقلانی،تحلیل وتفکر پیرامون خود کنترلی منجر می شود، بعد عاطفی و رفتاری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

 کلید واژه: خود كنترلي،مولفه هاي شناختی،مولفه هاي رفتاری،مولفه هاي عاطفی، روایات امام رضا ع

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

فصل اول :کلیات طرح

 ۱-۱مقدمه ...2

۲-۱ بیان مسئله..3

۳-۱ هدف های تحقیق..8

1-3-1 هدف اصلي..8

3-1-2 هدف هاي فرعي...8

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقيق..9

1-4-1 اهميت نظري...9

1-4-2 اهميت عملي......................................................................................................................... 9

۵-۱ سوال هاي تحقیق.................................................................................................................. 10

1-5-1 سوال اصلي............................................................................................................................ 10

1-5-2 سوال هاي فرعي.................................................................................................................... 10

۶-۱ تعاريف مفهومي وعملياتي تحقيق......................................................................................... 11

1-6-1 تعريف مفهومي خودكنترلي.................................................................................................... 11

1-6-2 تعريف عملياتي خودكنترلي................................................................................................... 11

1-6-3 تعريف مفهومي مولفه هاي خودكنترلي.................................................................................. 11

1-6-4 تعريف مفهومي مولفه ي شناختي.......................................................................................... 12

1-6-5 تعريف مفهومي مولفه ي عاطفي............................................................................................ 12

1-6-6 تعريف مفهومي مولفه ي رفتاري............................................................................................ 12

۷-۱ نوآوري در تحقيق................................................................................................................ 13

 

عنوانصفحه

فصل دوم :مطالعات نظری

 

۱-۲ مقدمه.................................................................................................................................. 16

۲-۲ واژه شناسی خود کنترلی..................................................................................................... 17

۳-۲ واژگان مترادف و مرتبط با خودكنترلي................................................................................ 20

۴-۲ مباني روانشناسي خودكنترلي............................................................................................... 21

۵-۲ جايگاه خودكنترلي درعلم مديريت..................................................................................... 24

۶-۲ اهميت خودكنترلي.............................................................................................................. 28

۱-۶-۲ پشتوانه هاي مطرح در افعال اخلاقی................................................................................ 29

۱-۱-۶-۲ منفعت طلبی.................................................................................................................. 29

۲-۱-۶-۲ عقل................................................................................................................................ 30

۳-۱-۶-۲ شخصیت........................................................................................................................ 31

۴-۱-۶-۲ رضایت الهی................................................................................................................... 32

۷-۲ اصول تربیتی خودکنترلی..................................................................................................... 33

۱-۷-۲ اصل خدامحوری.............................................................................................................. 34

۲-۷-۲ اصل تعبد مداری.............................................................................................................. 34

۳-۷-۲ اصل عدم کناره گیری از زندگی....................................................................................... 35

۴-۷-۲ اصل توجه به فرد............................................................................................................. 35

۵-۷-۲ اصل عمل گرایی.............................................................................................................. 36

۶-۷-۲ اصل اخلاق مداری.......................................................................................................... 36

۷-۷-۲ اصل اعتدال گرایی........................................................................................................... 37

۸-۷-۲ اصل نظارت مداری........................................................................................................... 38

۹-۷-۲ اصل آخرت گرایی............................................................................................................. 38

۱۰-۷-۲ اصل آرمان گرایی............................................................................................................. 39

عنوانصفحه

 

2-7-11 اصل خوف و رجا........................................................................................................... 39

۸-۲ قلمرو خودكنترلي.............................................................................................................. 40

۹-۲ مباني اسلامي خودكنترلي................................................................................................. 43

۱۰-۲ واژگان مرتبط با کنترل نفس در قرآن و روایات............................................................... 49

۱-۱۰-۲ كاربرد تقوی در قرآن و روایات....................................................................................... 50

۱-۱-۱۰-۲ کاربرد قرآنی تقوی......................................................................................................... 50

۲-۱-۱۰-۲ کاربرد تقوی در روايات.................................................................................................. 52

۲-۱۰-۲ کاربرد صبر در قرآن و روایات....................................................................................... 53

۱-۲-۱۰-۲ کاربرد قرآنی صبر............................................................................................................ 54

۲-۲-۱۰-۲ کاربرد صبر در روايات.................................................................................................... 55

۳-۲-۱۰-۲ پایه های روان شناختی و مولفه های کسب صبروشکیبایی............................................. 56

۱۱-۲ موانع خودكنترلي................................................................................................................. 60

۱۲-۲ ويژگي هاي افراد خودكنترل................................................................................................ 62

۱۳-۲ نتايج خودكنترلي.................................................................................................................. 63

۱۴-۲ پيشینه تحقیق...................................................................................................................... 64

۱-۱۴-۲ پيشينه داخلي.................................................................................................................... 64

۲-۱۴-۲ پيشينه خارجي................................................................................................................. 66

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

۱-۳ مقدمه.................................................................................................................................. 68

۲-۳ روش تحقیق ...................................................................................................................... 68

  عنوانصفحه

۳-۳ نوع تحقیق......................................................................................................................... 69

۴-۳ جامعه تحقيق..................................................................................................................... 69

۵-۳ نمونه تحقیق...................................................................................................................... 69

۶-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات................................................................................................. 70

۷-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................... 71

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

۱-۴ مقدمه............................ .................................................................................................... 73

۲-۴ بررسی سوال های پژوهش................................................................................................. 73

۱-۲-۴ بررسی سوال اول پژوهش ............................................................................................... 73

۲-۲-۴ بررسی سوال دوم پژوهش................................................................................................ 85

۳-۲-۴ بررسی سوال سوم پژوهش............................................................................................... 96

۴-۲-۴ بررسی سوال چهارم پژوهش......................................................................................... 117

‍‍۵-۲-۴ بررسی سوال اصلی پژوهش............................................................................................ 118

فصل پنجم :بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات

۱-۵ مقدمه................................................................................................................................ 122

۲-۵ مروری بر نتایج پژوهش.................................................................................................... 123

5-2-1 نتيجه سوال اول.................................................................................................................. 123

5-2-2 نتيجه سوال دوم.................................................................................................................. 124

5-2-3 نتيجه سوال سوم.................................................................................................................. 125

5-2-4 نتيجه سوال چهارم............................................................................................................... 126

5-3 بحث.................................................................................................................................... 127

۴-۵ محدودیت های تحقیق......................................................................................................... 129

۵-۵ پیشنهادات......................................................................................................................... 130

فهرست منابع ومآخذ ........................................................................................................................ 131

فهرست جدول ها

 عنوانصفحه

 جدول(۱-۴)مولفه های شناختی خودکنترلی...................................................................................... 74

جدول(۲-۴)توزیع فراوانی مولفه های شناختی خودکنترلی............................................................... 83

جدول(۳-۴)مولفه های عاطفی خودکنترلی........................................................................................ 86

جدول(۴-۴)توزیع فراوانی مولفه های عاطفی خودکنترلی................................................................. 93

جدول(۵-۴)مولفه های رفتاری خودکنترلی........................................................................................ 97

جدول (۶-۴)توزیع فراوانی مولفه های رفتاری خودکنترلی................................................................ 114

جدول(۷-۴)توزیع فراوانی مولفه های شناختی،عاطفي ورفتاری خودکنترلی...................................... 119

 فهرست نمودارها

 عنوان صفحه

 نمودار(۱-۴)توزیع فراوانی مولفه های شناختی خودکنترلی.............................................................. 84

نمودار(۲-۴)درصد فراوانی مولفه های شناختی................................................................................. 85

نمودار(۳-۴)فراوانی مولفه های عاطفی خودکنترلی............................................................................ 94

نمودار(۴-۴)درصد فراوانی مولفه های عاطفی.................................................................................... 95

نمودار(۵-۴)توزیع فراوانی مولفه های رفتاری خودکنترلی.................................................................. 115

نمودار(۶-۴)درصد فراوانی مولفه های رفتاری خود کنترلی................................................................ 116

نمودار(۷-۴)توزیع فراوانی مولفه های شناختی،عاطفی ورفتاری خودکنترلی...................................... 119

نمودار(۸-۴)توزیع درصد فراوانی مولفه های شناختی،عاطفی ورفتاری خودکنترلی........................... 120

 فصل اول

كليات طرح

   ۱-۱- مقدمه‌

مكتب انسان ساز اسلام با آگاهی کامل از نيازهاي مادي و معنوي انسان و دارا بودن تعالیم آسمانی هماهنگ با فطرت و عقل آدمي در حوزه ي اخلاق تاثیر گذار و باعث ايجاد تحول در انسان می گردد.اگر عناصر معرفتي و عبادي در دين نتوانند در حوزه ي اخلاقي تأثير بگذارند به كمال خود دست نيافته اند.موضوع اخلاق در تعالیم اسلامی از چنان اهميتي برخوردار است كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم هدف از بعثت خود را كامل كردن كرامت هاي اخلاقي معرفی نموده و فرمودند:إنِِي بُعِثتُ لِاَُتمِمَ مَكارِمَ الأخلاقِ،همانا من براي كامل كردن كرامت هاي اخلاقي مبعوث شدم(مجلسي،۱۴۱۳، ۱۶:۲۱۰).این نگاه مكتب اسلام در همه ي زمينه ها از جمله احكام و شريعت نيز پا برجاست.خدا مي فرمايد :و نماز را به پا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مي دارد(عنكبوت،۴۵).همچنين برخي از صفات انساني،نقش بازدارنده دارند،بدين معني كه حافظ وضعيت مطلوب در نفس هستند و آن را از افراط و تفريط در غرايز بازمي دارند و بدين ترتيب زمينه ساز فضيلت هاي اخلاقي متعددي هستند(رشاد:۱۳۸۰،۴:۱۵۲).

 ۱-۲- بيان مسأله

برخورداری از نعمت عقل به عنوان برترین موهبت الهی و بهره مندی از آن در سایه آموزه هاي وحياني باعث رسیدن انسان به والاترین ترين مقام وجودي ممكنات عالم می گردد.عقل با دارا بودن مؤلفه بازدارندگي در ابعاد مهار هيجان،مهار انديشه و رفتار(رفيعي هنر،۱۳۹۱)باعث می گردد تا انسان با کنترل رفتارخویشاز جمله تأخیر و بازدارندگی داوطلبانه امیال نفسانی،در جهت نیل به کمال مطلوب گام برداشته و در شمار متقین قرار گیرد.

مهارت هايي كه براي چالش و تغيير رفتارها و مهار پاسخ هاي هيجاني شديد لازم است،در يك چارچوب خود كنترلي(ضبط النفس،self_control)جاي مي گيرد(شكوهي يكتا و همكاران،۱۳۸۸).خود كنترلي مراقبتي دروني است كه بر اساس آن وظايف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غير قانوني ترك مي گردد بي آنكه نظارت و يا كنترل خارجي در بين بوده باشد (پیروز و دیگران،۱۳۸۳).به عبارت دیگر هرگاه عامل كنترل كننده از خارج به داخل انسان منتقل گردد،به صورتي كه شخص با اختيار و آگاهي به ارزيابي و اصلاح عملكرد خود در قالب استانداردهاي مشخص ودر جهت اهداف مطلوب بپردازد،خود كنترلي تحقق يافته است(سجادي،۱۳۸۵).

بر اساس آموزه های دينيانسان موظف است قبل از هركس خودش به اعمال و رفتارش نظارت داشته باشد تا بتواند بر اساس شاخص هاي ديني رفتار خود را كنترل و اصلاح نمايد.

خود كنترلي فرآيندی است که شامل طراحي،ايجاد و حفظ مجموعه رفتاری است (هويدا،آقابابايي،۱۳۸۸)و راهبردهای آن شامل خرده فرآيندهايي چون خود هدفگذاري(تعيين اهداف فردي)،خود ارزيابي(انطباق اهداف فردي با عملكرد)و خودمديريتي كه فرآيندي در اصلاح رفتار خود از طريق اداره سيستماتيك محرك ها،‌فرآيندهاي شناختي و نتايج اقتضايي است(رضاييان،۱۳۷۲:۶۴).

باتوجه به آن كه خودكنترلي داراﯼﺳﻪرﮐﻦاﺻﻠﯽﺗﻌﻴﻴﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯾﯽازﻋﻤﻠﮑﺮد،ﺷﻴﻮﻩاﯼﺑﺮاﯼاﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼﻋﻤﻠﮑﺮدوﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ است،از منظر اسلام آنچه معیار سنجش برای کنترل محسوب می شود،انطباق عملکرد با موازین شرع و آموزه های الهی است و به همین دلیل است که تضمين کننده مقاصدی می باشد که انسان را به سوی کمال الهی می رساند،اما در ديدگاه هاي ديگر،چنين تضميني وجود ندارد،زیرا معيار سنجش و رشد فرآيند خودكنترلي از سوی فرد بر اساس هنجار جامعه و الگوهاي آن قرار گرفته(غفاري ورضوي،۱۳۹۱)واين مهم،نقطه افتراق مكتب تربيت ديني با ديگر مكاتب تربيتي در نگاه به جهان و انسان محسوب می شود(مشايخي،۱۳۸۱).

با توجه به آنچه گفته شد،مشخص می شود که اساس خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است.خود کنترلی دارای مؤلفه های شناختی،هیجانی و رفتاری بوده و سبب تسهیل رشد اخلاق و وجدان اخلاقی می شود و بازتاب رشد خویشتن است.فردی که بتواند رفتارش را کنترل کند،باید این نکته که "عامل علی" یک رفتار است،درک نماید و متوجه باشد که رفتار و پی آمد آن،حاصل عملی است که او تا حدی می تواند برآن کنترل داشته باشد(جان بزرگی،۱۳۸۷:۵۸).اگر انسان خود را بشناسد و بداند كه يك موجود انتخاب شده از طرف ذي صلاحيت ترين مقام هستي است(بقره،۳۰)،تسليم ميل ها و جاذبه ها كه نوعي پيوند و كشش ميان انسان و يك كانون خارجي است كه انسان را به سوي خود مي كشاند،نمي شود(مطهري،۱۳۷۳:۲۶).

خود كنترلي با واژه هایي همچون خويشتن داري[1]،اراده[2](خداپناهي،۱۳۷۶:۷۷)،خود داري[3]،خود بازداري[4]،خودگرداني[5]،اداره خود،مديريت خود[6]،كف نفس،خود نظمي،خود مهارگري[7]، چيرگي بر خود[8]،خود تأديبي،تسلط بر نفس[9]،خود تنظيمي[10]،خود وارسي [11]،خود سازمان يابي[12]،و در علوم اسلامي با اخلاق با خويشتن داري،خويشتن باني،خودپايي،خود نگهداري،اراده،تزكيه نفس،مالكيت نفس،تقوا(مطهري،۱۳۶۸:۱۷)،صبر(بر نعمت،طاعت،معصيت و مصيبت)،ورع،خود تربيتي و خود اصلاحي اشتراك معنايي دارد(آذربايجاني،دیلمی،۱۳۸۵ :۲۲۳).همچنین کنترل تکانه(توانایی مقاومت در برابر انگیزه های آنی است)(قدیری،۱۳۸۹)،توان بازداری(به تعویق انداختن یا فراموش کردن خواسته هایی که با ارزش ها و هنجارهای فردی و اجتماعی سازگاری ندارد)(شجاعی،۱۳۸۸:۴۴)،خود بازبینی(دیدن رفتار خود)،خود ارزیابی(رفتار خوب یا بد)و خود تقویتی(برای رفتار مثبت))آذربايجاني و دیلمی،۱۳۸۵)و خود تربیتی(مشارطه،مسارعه،مراقبه،محاسبه،معاتبه)(زارع،۱۳۸۴)از دیگر واژگانی است که با خودکنترلی ارتباط و تقارب معنایی دارد.

خود كنترلي در سيره پيشوايان دين عليهم السلام و بالاخص در بیانات امام رضا علیه السلام دارای اهمیت به سزایی است و باابعاد شناختی که مجموعه ای از اعتقادها،افکار،نگرش ها،انتظارها و رویدادهای ذهنی است ارتباط دارد،همچنین با بعد عاطفی کهتجربهذهنی و حالتعاطفی است،پیوند می خورد و با بعد رفتاری که فعالیت هايی است که می توان مستقیماًآنهارامشاهده کرد ارتباط دارد.

امامرضاعليهالسلامحساب كشيدن از خود را سبب سود و منفعتانسانميشمارد(مجلسي،۱۴۰۳،۷۸:۳۸۲).همچنین آن حضرت در بیان خویشتن داری و کنترل نفس از ارتکاب گناه می فرماید:لاوَرَعَ أنفَعُ مِن تَجَنُّبِ مَحارِمِ اللهِ والکَف ِّعَنْ أذَی المُؤمِنِینَ واغْتِیابِهِم هیچ پرهیزی سودمندترازدوری ازگناهان وخودداری ازآزارمؤمنان وغیبت کردن ازآن‌ها نیست(همان،‏۶۶:۴۰۰).

امام رضاعلیه السلامدر تبیین نقش نگاه در کاهش توان بازداری و خویشتنداری می فرماید:حُرِّمَ النَّظَرُإِلَى شُعُورِالنِّسَاءِالْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَإِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِلِمَافِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَمَايَدْعُوالتَّهْيِيجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِوَالدُّخُول ِفِيمَالَايَحِلُّ وَلَايَجْمُل‏ «نگاه کردن به موی زنان شوهردار و دیگر زنان،حرام است ؛ چون که تحریک کننده مردان است،و تحریک،موجب فساد و ورود در چیزهایی می گردد که حلال و زیبا نیست»(صدوق،۹۷:۲،۱۳۷۸).

به نظر می رسد با توجه به کشش انسان به سوی نیکی ها و در نهایت،میل او به رضا و قرب الهی،توانایی مهارت خود کنترلی در برابر زشتی ها و گناهان، به طور فطری در نهاد انسان از سوی خداوند به ودیعت گذاشته شده باشد تا انسان با تقوای الهی و بهره گیری از قوای تعقل و دوری از هر آن چه انسان را به سمت پلیدی ها سوق می دهد،خود را کنترل نموده و در مسیر قرب الهی پیش رود.

با توجه به اهمیت نقش معصومین علیهم السلام به عنوان برترین مربیان انسان،اين پژوهش برآن است كه دريابد مؤلفه هاي خود كنترلي در سيره رضويعليه السلامچيست؟ و تحلیل آن چگونه است؟

 ۱-۳- هدف هاي تحقيق

۱-۳-۱- هدف اصلي

شناساسی و تحلیل مؤلفه هاي خودكنترلي در كلام رضوي عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن

۱-۳-۲- هدف هاي فرعي

۱-۲-۳-۱- شناسایی مؤلفه هاي شناختی خودكنترلي در روایات امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

۲-۲-۳-۱- تعیین مؤلفه هاي عاطفی خودكنترلي در کلام امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

-۳-۲-۳-۱ مشخص نمودن مؤلفه های رفتاری خودكنترلي در احادیث امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

۴-۲-۳-۱- تحلیل مؤلفه هاي شناختی،عاطفی و رفتاری خودكنترلي از جهت تقدم و تأخر در روایات امام رضا علیه السلام

۱-۴- اهميت و ضرورت تحقیق

۱-۴-۱-اهمیت نظری

۱-۱-۴-۱- بسط دانش بشری در جهت تامین زيرساخت هاي فكري و نظري خودکنترلی بر اساس روایات امام رضا عليه السلام

۲-۱-۴-۱- شناخت ابعاد خود كنترلي بر اساس روایات امام رضا عليه السلام درجهت حل تنگناهاي نظري در حوزه پيشگيري از انحرافات

۳-۱-۴-۱- مفهوم سازی خود کنترلی براساس روایات امام رضا عليه السلام

۴-۱-۴-۱- آگاهی از مراتب اصلاح نفس درجهت وصول به ارزشهای معنوی وگریزاز آلودگی ها با تأسی به فرمایشات امام رضا عليه السلام

۲-۴-۱- اهمیت عملی

۱-۲-۴-۱- ياري رساندن به كارشناسان جهت تدوين مقياس خود كنترلي با توجه به روایات امام رضا عليه السلام

۲-۲-۴-۱- تلاش در جهت افزایش ظرفیت خود نظارتی و خود نظم دهی بر اساس ارزشهای اسلامی و نهادینه کردن آن

۳-۲-۴-۱- کمک به افزایش اثربخشی فعالیت ها در راستای بلوغ رفتاری انسان

۴-۲-۴-۱- تلاش در جهت کاهش معضلات و تخلفات اجتماعی با محوریت آموزه های اسلامی

۵-۲-۴-۱- ارائه ی تصویری از الگوی خود کنترلی بر اساس آموزه های رضوی

 ۱-۵- سؤال هاي تحقيق

۱-۵-۱- سؤال اصلی

مؤلفه هاي خودكنترلي در روایات امام رضا علیه السلام کدام است و به چه میزان به آ ن ها اشاره شده وچگونه است؟

1- self restraint

2- will

3- self restraint

4- self restraining

5- self administration

6- self management

1-self control

2- self governing

3- self governing

4- self autoregulation

5- self checking

6- self organization


مبلغ واقعی 53,760 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 40,320 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 81

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب