تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4103
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196846

عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات....


عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) از دیدگاه روایات....

چکيده:

آينده جهان از نظر مکتب های مختلف مادی که رشد سلاح های هسته ای و اتمی را می بينند، جز ويرانه ای نيست، اما مسلمانان معتقدند طبق تحقق وعده های الهی، طرح خاصی برای پايان تاريخ رقم خواهد خورد. مسلمانان بر اساس تعاليم دين اسلام بر اين اعتقاد که در پايان تاريخ، در حالی که جهان پر از ظلم و ستم شده است، مهدی موعود u ظهور می نمايد و جهان را سرشار از عدل و قسط می کند. اين عدالت از نظر دامنه، گستره و ژرفا بی همتاست.در اين تحقيق سعی شده براساس تبيين روايات ضمن تعريف عدالت مهدوی، به ابعاد و زوايای آن پرداخته شود. و در ادامه برای درک ابعاد و زوايای مختلف عدالت مهدوی به رواياتی که به توصيف شاخص ها و ويژگی های اين قيام منحصر بفرد پرداخته اند، توجه شود. طبق دورنمايی که از آيات و روايات به دست آمده، می توان ابعاد عدالت مهدوی را به فردی و اجتماعی تقسيم کرد و بُعد اجتماعی آن را به ابعاد فرهنگی، سياسی و اقتصادی قسمت نمود، و شاخص هايی از روايات همچون فراگير بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي را برای فهم بهتر آنها استخراج کرد.

کلمات کليدی: (عدالت، مهدويت، عدالت مهدوی، ابعاد عدالت مهدوی، شاخص های عدالت مهدوی)

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه: کليات(پژوهش)1

1-1- تبين موضوع:1

1-2- ضرورت انجام تحقيق:1

1-3- سؤال های اصلی تحقيق:2

1-4- پيشينه تحقيق:2

1-5- فرضيه ها:3

1-6- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقيق:3

1-7- روش تحقيق:3

1-8- جنبه جديد بودن و نوآوری طرح:3

1-9- سير بحث:4

1-10- واژگان پژوهش:4

2- فصل اول: تعريف عدالت مهدوی5

2-1- مفهوم عدالت5

2-1-1- واژه شناسی5

2-1-1-1- عدل در لغت6

2-1-1-2- مفهوم قسط در لغت10

2-1-1-3- فرق بين عدل و قسط12

2-1-1-4- مفهوم ظلم14

2-1-2- عدالت در اصطلاح15

2-1-2-1- عدل در انديشه غرب16

2-1-2-2- عدالت در اصطلاح فرقه هاي اسلامي16

2-2- مهدويت u19

2-2-1- امام مهدي u20

2-2-2- سيرت مهدوي21

2-2-3- مهديu در آينه غدير22

2-2-4- امام عادل مهربان22

2-3- عدالت مهدويu24

2-3-1- تعريف عدالت مهدوی24

2-3-2- عدالت مهدوی در آينه روايات25

2-3-2-1- عدالت و حضرت مهدی u26

2-3-2-2- قيام کننده به عدالت27

2-3-3- ضرورت عدالت مهدوی28

2-3-4- راه روشن اجراي عدالت28

2-3-5- وظيفه عدالت طلبان و طلوع خورشيد عدالت29

3- فصل دوم: ابعاد عدالت مهدوی31

3-1- عدالت فردي مهدوی34

3-1-1- تعريف عدالت فردي مهدوي u34

3-1-2- عرصه تجلی عدالت فردی36

3-1-2-1- رابطه انسان با خود36

3-1-2-2- رابطه انسان با ديگران36

3-1-2-3- رابطه انسان با خدا37

3-1-3- فرق عدالت اجتماعي با عدالت فردي37

3-1-4- ضرورت عدالت فردي مهدوي u38

3-1-5- ريشه يابي ظلم در نهاد انسان40

3-1-6- عوامل زمينه ساز عدالت فردی مهدوی41

3-2- عدالت اجتماعي مهدوی43

3-2-1- تعريف عدالت اجتماعي44

3-2-2- عدالت اجتماعي در بينش مارکسيستي45

3-2-3- عدالت اجتماعي در بينش ليبرالي46

3-2-4- ضرورت عدالت اجتماعي مهدوي u46

3-2-5- مکاتب مدعي عدالت49

3-2-6- زمينه هاي تحقق عدالت اجتماعي50

3-3- عدالت فرهنگي مهدوی52

3-3-1- تعريف عدالت فرهنگي52

3-3-2- ضرورت عدالت فرهنگي54

3-3-2-1- و ضعيت فرهنگي جهان امروز54

3-3-2-2- نگاه آيات و روايات به وضعيت زمان قبل از ظهور56

3-3-3- عدالت فرهنگي مهدويu59

3-4- عدالت سياسي مهدوی60

3-4-1- تعريف عدالت سياسي مهدوي62

3-4-1-1- مفهوم سياست62

3-4-1-2- عدالت سياسي64

3-4-1-3- عدالت سياسي مهدوي65

3-4-2- ضرورت عدالت سياسي مهدوي66

3-4-2-1- اثبات ضرورت بر اساس شرطيت عدالت66

3-4-2-2- اثبات ضرورت بر اساس غايت67

3-5- عدالت اقتصادي مهدوی68

3-5-1- تعريف عدالت اقتصادي مهدوي68

3-5-2- ضرورت عدالت اقتصادي مهدوي70

3-5-3- عوامل زمينه ساز عدالت اقتصادي70

3-5-3-1- رفع فقر71

3-5-3-2- تساوی در توزيع ثروت72

3-5-3-3- مديريت بهينه ايجاد ثروت73

4- فصل سوم: شاخص های عدالت مهدوی75

4-1-1- غنای نفوس79

4-1-2- ثبات ايمان80

4-1-3- تکامل عقول80

4-1-4- تعادل و توازن81

4-1-4-1- راست گويی82

4-1-4-2- رفع بخل82

4-1-4-3- غلبه بر طبيعت سوء83

4-1-4-4- زدوده شدن کينه ها84

4-2- شاخص هاي عدالت اجتماعي مهدوی85

4-2-1- رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي85

4-2-2- رضايت عمومي87

4-2-3- شمول و فراگيری عدالت اجتماعي88

4-2-4- رعايت حق تقدم89

4-3- شاخص هاي عدالت فرهنگي مهدوی90

4-3-1- احيا قرآن90

4-3-2- پيشرفت علم و نفي انحصار آن93

4-3-3- برابري در آموزش95

4-3-4- تحول در علوم اسلامي95

4-3-5- افزايش پيروان حق و بازگشت به سنت هاي حسنة انساني97

4-3-6- اتحاد و همبستگی قلوب98

4-3-7- رواج فضائل اخلاقي100

4-3-8- محيط تربيتي عادلانه101

4-3-9- برچيده شدن بدعت ها102

4-3-10- تحول و دگرگوني اوضاع و احوال حاکم بر جامعه104

4-4- شاخص هاي عدالت سياسي مهدوی105

4-4-1- حکومت واحد جهاني105

4-4-2- رفع طاغوت ها و حاکميت توحيد108

4-4-3- استقرار امنيت109

4-4-3-1- امنيتی فراگير109

4-4-3-2- قضاوت عادلانه111

4-5- شاخص هاي عدالت اقتصادي مهدوی117

4-5-1- شمول و فراگيری بهرمندی ها117

4-5-2- بي نيازي عمومی118

4-5-3- بخشش اموال از سوی امام u118

4-5-4- اداي دين مومنين119

4-5-5- اعتدال در مصرف120

4-5-6- پيشرفت عظيم اقتصادي121

فهرست منابع124

1- مقدمه: کليات(پژوهش)

2- 1-1- تبين موضوع:

عدالت مهدوی از جمله مسائلی است که مسلمانان در مورد آن اتفاق نظر دارند اما در مفهوم و گستره و شاخص ها آن اجمالی است که احتياج به تبيين و بررسی دارد. مسئله عدالت مهدوی نقش مهم و سازنده ای در تبيين برنامه اسلام از آينده جهان ايفا می کند و بسياری از مسائل پس از ظهور مانند: وضعيت افراد در دوران ظهور، برنامه های فرهنگی، سياسی و اقتصادی حضرت مهدوی u در دوران ظهور به شناخت آن بستگی دارد.

در متون حديث اسلامی روايات متعددی که دلالت بر مهدويت کند بسيار است از جمله رواياتی که در آشکار ساختن مفهوم عدالت مهدوی، ابعاد و شاخص های آن است. اما با وجود اين روايات متعدد و مستند، عده ای با اغراض گوناگون با انديشه ای منجی گرايی شيعه مخالفت کرده و شايعه های بی اساسی را ترويج می کنند.

روايات بيان کننده عدالت مهدوی به چند گروه تقسيم می شوند: بعضی خبر از تحقق عدالت در دوران ظهور توسط حضرت مهدی u می دهند، بعضی به گستره آن می پردازند و برخی ديگر با بيان ويژگی و شاخص هاي آن، اجرا شدن عدالت را در بعد خاصی گوشزد می کنند.

اين نوشتار ضمن مطرح کردن عدالت مهدوی از ديدگاه روايات به بررسی ابعاد و بيان شاخص های آن نيز می پردازد.

1-2- ضرورت انجام تحقيق:

با وجود بشارت های متعدد قرآن کريم مبنی بر به وقوع پيوستن حتمی و قطعی موضوع مهدويت و تاکيد و سفارشهای متعدد پيشوايان معصوم مبنی بر به حقيقت پيوستن عدالت مهدوی و همچنين وجود رواياتی که به زوايا و بيان شاخص های آن می پردازد، هر از چند گاهی دشمنان اسلام با اغراض شيطانی خود شبهات متعددی را در مورد آن مطرح می کنند که در صورت نپرداختن به آن ها می توانند آسيب هايی را به دنبال داشته باشند.

همچنين يکی از مهم ترين مشکلات بشر امروزی با توجه به همه پيشرفت های صنعتی و علمی آن يأس و نااميدی نسبت به آينده خود و جهان است. که با بيان آينده روشن جهان می توان از صدمه های جدی آن پيشگيری کرد و عدالت مهدوی را می توان به عنوان بهترين برنامه آينده جهان مطرح کرد که تبيين درست آن سبب زنده شدن اميد در دل ها می شود.

از اين رو تحقيق در مورد مفهوم، ابعاد و شاخص های عدالت مهدوی جهت پاسخ گويی به شبهات و زنده کردن اميد در دلها ضروری به نظر می رسد.

1-3- سؤال های اصلی تحقيق:

مفهوم عدالت مهدوی از ديدگاه روايات چيست؟ ابعاد و زوايای آن کدامند؟ از ديدگاه روايات عدالت مهدوی دارای چه ويژگی ها و شاخص هايی می باشد؟

1-4- پيشينه تحقيق:

مهدويت يکی از مهم ترين موضوعات اسلامی می باشد که از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و طبيعتاً پژوهش های زيادی با ابعاد گوناگون پيرامون آن صورت گرفته است.

در مورد عدالت مهدوی نيز که يکی از مهم ترين موضوعات مهدويت است، تحقيقاتی انجام شده که پيشينه آن با توجه به بررسی انجام شده، شامل موارد زير می باشد:

در بخش کتاب های متقدم: «علل الشرائع» اثر شيخ صدوق (باب العلة التی من أجلها سمی القائم u قائماً)، «کشف الغمه فی معرفة الائمة» اثر علی بن عيسی اربلی (باب ذکر علامات قيام القائم u و مدت ملکه و باب فی ذکر المهدی u و فی ذکر صفت المهدی u)، «دلائل الإمامة» اثر محمد بن جرير طبری (باب معرفة وجوب القائم u و انه لابد أن يکون)، «بحارالانوار»، اثر علامه مجلسی (باب الآيات المؤله بقيام القائم u و باب يوم خروجه و ما يدل عليه و ما يحدث عنده و کيفيته و مدت ملکه)، «غيبت نعمانی» اثر محمد بن ابراهيم نعمانی.

و در بخش کتاب های متأخر: «امامت و مهديت» اثر آية الله لطف الله صافی گلپايگانی، «عصر زندگی و چگونگی آينده انسان و جهانو پژوهشی در انقلاب جهانی مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشريف)» اثر محمد حکيمی، «سيمای آفتاب» اثر حبيب الله طاهری، «معرفت امام عصر u و تکليف منتظران» اثر ابراهيم شفيعی سروستانی، «حکومت جهانی امام عصر u» اثر محمد تقی فلسفی، «دولت کريمه امام زمان u» اثر مرتضی مجتهد سيستانی، «امام مهدی از ولادت تا ظهور» اثر سيد محمد کاظم قزوينی.

در بخش مقالات: «عدالت، قرآن، مهدويت» نوشته مجيد حيدری نيک، «عدالت مهدوی تداوم رسالت انبيا» نوشته نجف لک زايی، «آثار فردی و اجتماعی عدالت مهدوی» نوشته محمد مهدی حائری، «عدالت مهدوی و امنيت» نوشته بهرام اخوان کاظمی، «پاسخ گويی رمز حکومت عدل مهدوی» نوشته حسين علی سعدی، «عدالت مهدوی و رابطه آن با قدرت سياسی و مشروعيت» نوشته محمد اسماعيل خدادی، «سطح، ابعاد و گستره عدالت در حکومت مهدی» نوشته حميدرضا اسلاميه.

آثار ياد شده که در اين تحقيق از آن ها بهره های فراوانی برده ام، هيچ کدام به طور منسجم و مفصل به تمام ابعاد عدالت مهدوی و شاخص های آنها نپرداخته اند.

1-5- فرضيه ها:

1- مفهوم عدالت مهدوی طبق روايات تعريف و تبيين می شود.

2- با نگاه به روايات ابعاد، زوايا و گستره عدالت مهدوی تعيين می شود.

3- شاخص های عدالت مهدوی با نگاه به روايات هويدا می شود.

1-6- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقيق:

هدف از اين تحقيق تبيين و توصيف مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از ديدگاه روايات است. همچنين انتظار می رود با انجام اين تحقيق به شبهات و سوالات مطرح شده پيرامون عدالت مهدوی و گستره آن پاسخ داده شود و اين آموزه الهی و بسيار مهم به عنوان برنامه آينده روشن جهان مطرح شود.

1-7- روش تحقيق:

با توجه به موضوع تحقيق که تبيين مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از ديدگاه روايات است. روش تحقيق کتابخانه ای است و به صورت توصيفی به جمع آوری رواياتی که در مورد زوايای و شاخص های آن بوده پرداخته شده است. و به تحليل نظريات مطرح شده پيرامون آن توجه شده است.

1-8- جنبه جديد بودن و نوآوری طرح:

با توجه به اين که در مورد عدالت مهدوی تحقيق مبسوط و جامعی انجام نشده است، از اين رو تحقيق و بررسی ابعاد و شاخص های آن، جديد به نظر می رسد.

1-9- سير بحث:

در اين تحقيق ابتدا سعی شده مفهوم واژگان عدالت، قسط، ظلم، مهدويت و عدالت مهدوی وکاوی شده و تعريفی بر اساس روايات از عدالت مهدوی ارائه گردد. سپس به ابعاد عدالت مهدوی از نگاه روايات توجه شده و تبيين، تعريف، ضرورت، عوامل زمينه ساز آن و مسائلی از اين قبيل مطرح گشته است. در فصل ابعاد عدالت مهدوی ابتدا آن را به فردی و اجتماعی تقسيم کرده و ابعاد فرهنگی سياسی و اقتصادی زير مجموعه بُعد اجتماعی محسوب شده است و توضيحات هر بُعد ذيل آن مطرح شده است. در نهايت به بعضی از شاخص های آن با توجه به روايات از جمله فراگير بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي اشاره شده است.

پس می توان گفت در اين بحث ابتدا بحث تعريف عدالت مهدوی مطرح شده بعد از آن به ابعادش پرداخته شده و در نهايت شاخص هايي از آن مطرح گرديده است.

1-10- واژگان پژوهش:

لازم به ذکر است که در عدالت مباحث فراوانی وجود دارد که با توجه به اينکه در عنوان پايان نامه «مفهوم عدالت» گنجانده شده است در فصل اول مفهوم عدالت و عدالت مهدوی توضيح داده می شود در اين جا نيز توضيح مختصری پيرامون واژگان عدالت، عدالت مهدوی و مهدويت داده می شود.

عدالت به معنای: هرچيزي را بجاي خود نهادن، يا هر کاري را به وجه شايسته، انجام دادن است.

مهدويت: در مذهب شيعه باور به ظهور حضرت حجت بن الحسن العسکری u در آخر الزمان که نامش محمد، کنيه اش ابوالقاسم و دارای دو غيبت صغری وکبری است را مهدويت می گويند. و به باور اهل سنت فرزندی از اولاد پيامبر در آخرالزمان زاده خواهد شد که جهان را سراسر عدل و داد خواهد کرد.عدالت مهدوی: عدالت منسوب به حضرت ولي عصر مهدي موعود u و به عبارت ديگر، عدالتي که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش برقرار خواهد کرد را عدالت مهدوي گويند.

2- فصل اول: تعريف عدالت مهدوی

مقدمه

در اين فصل ابتدا با مفهوم عدل آشنا می شويم و در ضمن آن واژه های هم خانواده يا مربوط به آن را واکاوی می کنيم، سپس نگاهی به معانی اصطلاحی آن در منظر مکاتب مختلف و انديشمندان اين حوزه خواهيم داشت، ضمن معرفی اجمالی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف به بررسی عدالت مهدوی خواهيم پرداخت. در نهايت اين فصل شامل سه گفتار می شود.

گفتار اول: مفهوم عدالت،

گفتار دوم: مهدويت،

گفتار سوم: عدالت مهدوی.

2-1- مفهوم عدالت

مقدمه

در ضرورت بحث از لغت همين بس که اختلاف و معضلات علمي را در بعضي موارد به محکمه قول لغوي مي برند. و حکم لغوي است که فصل الخطاب اختلافات مي شود. و در بسياري از موارد بناي نظريات علمي بر قول لغوي استوار است. که اگر لغتي، اشتباه معنا شود، ممکن است چه بسا بناهاي علمي فرو بريزد. از اين رو بر ما که قصد بررسی مفهوم عدالت مهدوی از ديدگاه روايات را داريم لازم است که درباره لغت عدالت کنکاشي انجام دهيم. تا درکِ مفهوم آن از ديدگاه روايات آسان تر شود و ما را به مقصود و هدفمان نزديک تر نمايد.

2-1-1- واژه شناسی

در اين قسمت به مفهوم واژه عدل، قسط و ظلم که ارتباط نزديکی با موضوع بحث ما دارند می پردازيم.

2-1-1-1- عدل در لغت

کلمه عدل جزء کلماتي است که لغويين بسيار به آن پرداخته اند. و در کتابهاي خود براي آن معاني متعدد و بعضاً متضاد و متناقض بيان نموده اند. آيا اين تعدد در مفاهيم بخاطر تغيير و تغير معناي کلمه عدل در طول عصرهاي مختلف تاريخ است؟ و يا اينکه مفهوم آن ابهام دارد و اين ابهام موجب تکثر معنايي آن شده است؟

ولي واقع امر اينگونه نيست، اين اختلاف معنايي دلايلي دارد که در اين بحث به بررسي آن مي پردازيم و آنها را عنوان مي کنيم. بعنوان نمونه لغات فراواني داريم که معاني متضاد و متناقضي دارند و اين بر محققين اين باب پوشيده نيست، و يا اينکه دليل تفاوت معنايي، مصاديقي است که کلماتي همچون واژه عدل براي آنها به کار رفته است، و اين تعدد مصاديق موجب توهم اختلاف معنا گشته است.

در اينجا ابتدا به شمارش بعضي از معاني موجود در کتاب هاي لغت براي کلمه عدل مي پردازيم و سپس به بررسي تفاوت معنايي آن خواهيم پرداخت. در کتب لغت براي واژه عدل معاني همچون: داد،[1] انصاف،[2] انصراف،[3] برابري، برابرکردن،[4] بهروري از حقوق،[5] يکي از فضائل چهارگانه فلسفي،[6] دادگري،[7] موازنه،[8] قصد،[9] تقويم،[10] نظير،[11] مثل،[12] همتا،[13] همساني، همسان،[14] شاهد،[15] لنگه،[16] کيل، پيمانه،[17] ميانه روي،[18] مساوات،[19] قسط،[20] استقامت،[21] وسط،[22] إستواء، اقتصاد[23] و ...[24] به کار رفته است. عدل به صيغه جمع، «يعني هما عدلٌ و هم عدلٌ نيز نيز به کار رفته است»،[25]عدول و اَعدال هم جز صيغه های جمع واژه عدل شمرده شده اند.[26] نقطه مقابل عدالت ظلم و جور است.[27] اسحاق بن حسين در ترجمه اخلاق نيکو ماخوس ارسطو از کلمه (لا عدل ) هم به جاي متضاد عدل استفاده کرده است.[28]

مفهوم اصلي و اولي واژه عدل عبارت است از :حد وسط بين افراط و تفريط است بگونه اي که نه زيادي و نه نقصاني داشته باشد، به مناسبت اين معناي اصلي و اولي کلمه عدالت بر معاني همچون: اقتصاد، مساوات، قسط، استواء و استقامت اطلاق مي شود. البته در جاي مناسبِ مفهوم مد نظر و با لحاظ قيدي که موجب روشنايي معنا و خروج آن از ابهام و اشتباه شود.[29] از اين توضيحات فهميده مي شود که اختلاف معنايي کلمه عدل جدي نيست و بازگشت اين معناهاي متفاوت به معناي واحدي است، که به حسب مصداق هاي متفاوت، معاني هم تغيير مي کند. البته اعتدال را بطور کلي مي توان از همه اين معناها درک کرد.

إنصراف يکي از معاني واژه عدل است همانطور که قبلا در شمارش معاني کلمه عدل به اين معنا إشاره شد، اين معنا زماني از کلمه عدل استفاده مي شود که واژه عدل همراه با حرف جر (عن) در گفتاري به کار رود.هرگاه کلمه عدل با حرف جر (عن) در کلامي بيايد واژه عدل به معني إعراض، انصراف و تمايل خواهد بود. در حقيقت اين خصوصيت حرف جر (عن) است که دلالت بر معناي إنصراف مي کند و چنين معنايي را بر کلمه عدل بار مي نمايد. همانطور که اگر واژه (رغب) با حرف جر (في) در جمله اي استفاده شود، از کلمه (رغب) معنايي فهميده مي شود، غير از معنايي که از اين واژه فهميده مي شود در حالی که با حرف جر (عن) در کلامي بيايد. هرگاه کلمه (رغب) با حرف جر (في) استعمال شود؛ «رغب فيه أي أحبه»، معناي دوست داشتن از آن فهميده مي شود. و هرگاه با حرف جر (عن) در جمله اي به کار آيد، «رغب عنه أي أعرض عنه» معناي إعراض کردن از دوستي کسي را خواهد داد، که منظور حصول رغبت در جهت مخالف دوستي است.[30] در نتيجه اصل معني واژه عدل تغيير نمي کند، بلکه واژه عدل بخاطر همراه شدن با کلماتي ديگر همچون حروف جر معناي نا همگوني را ارائه مي دهد. و اين امر مهم بر نکته شناسان روشن است.

البته عدل از آن دسته واژگاني است که معناي متقابل دارد،[31] که هم دلالت بر استواء و همانندي دارد و هم اعواجاج و انحراف.[32] که اين هم نمي تواند موجب ابهام در معناي آن شود، چه اينکه از اين دسته کلمات در لغت بسيار است.

گاهي، رأي و فکر انسان متصف به عدالت مي شود[33] و اين اتصاف هنگامي است که رأيي مصون از انحراف، ضعف و حدّت باشد و همچنين مطابق با حق و صواب نيز باشد. اين چنين حکمي را حکم عادلانه مي گويند. گاهي هم عدالت، صفت نفساني انسان مي شود.[34] اگر کسي متصف به صفاتِ اخلاقي باشد که عاري از إفراط و تفريط است، مي توان او را عادل ناميد. مانند اينکه شخصي را بخاطر اينکه نه ترس در او راه دارد و نه اهل تهوّر است، شجاع مي ناميم. در حقيقت عدالت ترازوي است، براي شناخت صفات حميده. و کسي که صاحب صفات و کمالات حميده است را عادل مي گويند. گاهي اعمال انسان اعم از: گفتار[35]، وظائف فردي[36] و رفتار اجتماعي[37] متصف به عدالت مي شود. و گاهي مراد از عدالت جميع مواردي است که ذکر شد، مانند آيه شريفه: «فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا؛ پيروی هوای نفس نكنيد تا مبادا عدالت نگاه نداريد.»[38] يعني هواي نفس شما راهي پيدا نکند به رأي و حکم، إظهار صفت باطني، گفتار، رفتار و همچنين هر حرکت و سکون شما. تا بتوانيد عدالت را حفظ کنيد. و گاهي هم خدا را متصف به عدالت مي کنيم که در اين هنگام عدل، اسمي از أسماء الحسني خواهد بود.

در پايان مي توان گفت: مفهومِ واژه عدل هيچگونه ابهامي ندارد. اختلاف مفهومي وتعدد معناي اين کلمه بخاطر دلايلي است که به اختصار آن را مي شمريم:

1- مفاهيمي همچون :(استواء،اقتصاد، استقامت،مساوات و...) مفهوم اصلي و کلي آنها همان عدم افراط وتفريط است بلکه حدوسط افراط و تفريط مناسب با مصداق خاص معني شده است.

2- واژه عدل به خاطر وجود حرف جر (عن) مفهوم إنصراف را پيدا کرده است و اين معني از حرف جر سر چشمه گرفته است.

3- عدل از آن دسته واژه گاني است که معناي متقابل دارد. و اين امري معمول در بين لغات و واژگان است.

4- مفهوم عدل گاهي درباره آراء و افکار بکار مي رود، گاهي صفت نفساني انسان است، گاهي گفتار و رفتار شخصي و اجتماعي متصف به عدالت مي شوند، وگاهي هم عدالت اسمي از اسماء الهي است. و در همه اين موارد عدل معناي خود را از دست نداده، ولي موافق با جايگاهي است که استفاده شده است و همچنين موافق با مصداق هاي متعدد است که در مورد آن ها به کار رفته است، لذا معنا و مفهوم خاصي پيدا کرده است.

يکي از واژگاني که در لسان قرآن و احاديث اهلبيت u دوشادوش واژه عدل به کار رفته است، خصوصا در رواياتي که به تبين عدالت مهدوي پرداخته واژه قسط است. از اين رو ناگزيريم که نگاهي نيز به کلمه قسط در لغت داشته باشيم، تا زواياي اين واژه مقدس نيز بر ما روشن و آشکار گردد. و همچنين از ارتباط و نسبت آن با واژه عدل نيز اطلاع پيدا کنيم که دانستن آن در اين تحقيق ضروري است.

2-1-1-2- مفهوم قسط در لغت

قسط در لغت به معناي: بهره،حصّه، مقدار، اندازه، بخشي از بدهي، داد، ترازو، روزي، پيمانه، بيداد، دادگر،[39] نصيب، ميزان،[40] بغي(طغيان)، يک قسمت از وامي که به چند قسمت تقسيم شده باشد و هر قسمت را در مدت معين بپردازد،[41] عدل، تساوي[42] و... است. و جمع آن اقساط است و نقطه مقابل آن مانند عدل، جور است.

معناي اصلي ماده (ق س ط): «هو إيصال شيء إلي مورده و إيفاء الحقّ إلي محلِّه؛ گزاردن شيء در جايگاهي که شايسته آن باشد.» اين معني زماني محقق مي شود که ما در مقام اجراي عدالت باشيم.[43] پس شايد بتوان گفت: قسط تحقق بيروني و عينيت عدل است، يعني ماحصل کار عادلانه را قسط گويند. تقسيم نفقه بين اهل و عيال، تقسيم مال بين شرکاء و...، از مصاديق قسط هستند. که اگر اين تقسم مال و نفقه بطور صحيح باشد، و هر کس به سهم واقعي خود برسد. از اين نوع تقسيم مال تعبير به عدالت مي کنند. و اگر تقسيم بطور صحيح نبوده و به يکي بيشتر از سهم او داده شود و به کسي ديگر کمتر از سهم او داده شود و در واقع در حق کسي اجحاف شود. از آن تعبير به جور، انحراف و عدول از حق مي کنند. «القَسط» مانند: «الضرب» مصدر است و القِسط اسم مصدر است يعني يک تقسيط صحيح همانطور که «توضوء» بمعناي مطلق شستن است و «وضوء» به نحو خاصي از شستن مي گويند که در شريعت دستورش آمده است، «قِسط» هم به معناي وصول حق به نحو صحيح است. پس هر گاه در موردي تعبير به «قِسط» شد مراد؛ إيفاء حقي بصورت صحيح است.

قسط نيز همانند عدل، از آن دسته واژه گاني است که معناي متقابل ومتضاد دارد: (جور و عدل) معناي عدل آن دو لغت دارد: (قسَط وأقسط) و معناي جور آن فقط يک لغت دارد: (قسط) همچنانکه در کلام اميرمومنان u آمده است که فرمودند: «أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِين...و بالقاسطين أهل صفين لأنهم جاروا في حكمهم و بغوا عليه‏؛ امر کردم به جنگ وقتال با ناکثين، قاسطين و مارقين. منظور از قاسطين دشمنان جنگ صفين هستند.چون ايشان ظالم وطغيان گر هستند.»[44]

مرحوم مصطفوي قائلند قسط در جميع موارد استعمالش، در معناي حقيقي خود که عبارت باشد از: «إيفاء الحق إلي مستحقه» به کار برده شده است. و هيچ گاه قسط در معناي عدل، جور، انحراف و غير اين ها به کار نرفته است. لذا قاسطين در کلام اميرمومنانu را اينگونه معنا کرده اند، بعنوان نمونه معاويه و اصحابش چون خلافت را براي خود برگزيدند و از وصي رسول خدا 1 إعراض کردند و مانع از إيفاء حق او شدند، قاسطين لقب گرفتند. زيرا رداي خلافت را حق خود مي دانستند پس به گمان خود ايفاء حق به مستحقش نمودند. در نتيجه قسط در معناي حقيقي خود به کار رفته است، نه در معناي بغي و جور.[45]

[1]. جبران مسعود، فرهنگ الفبايي الرائد، (مترجم،رضا انزابي نژاد) چ اول، ( مشهد: آستان قدس،1373)، ج2 ،ص1170.

[2] . أن الإنصاف أعطاء النصف. و العدل يکون في ذلک و في غيره ؛ (ابراهيم انيس و ديگران، المعجم الوسيط،(استانبول: دارالدعوت، 1989م)،ص588) . العدل: الإنصاف، و هو إعطاءالمرء ما له و أخذ ما عليه؛ (سيد حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم، چ اول، (تهران: مرکز نشر آثار العلامه المصطفوي، 1385)، ج8، ص64 ).

[3] . و عدل عن الطريق عدولاَ: مال عنه و انصرف؛ (همان، ص63 ).

[4] . و العدل: الحکم بالاستواء؛ (همان، ص63 ).

[5] . الراغب اصفهاني ، مفردات ألفاظ القران ،(تحقيق: صفوان عدنان داوودی)، چ چهارم،( قم: طليعه النور ،1429ه ق)، ص551 .

[6] . (العداله) : (في الفلسفه) : إحدي الفضائل الأربع التي سلّم بها الفلاسفه من القديم، و هي: الحکمه، والشجاعه ، والعفه ، والعداله. (ابراهيم انيس و ديگران ،المعجم الوسيط،ص588).

[7] . فان العدل هو المساوات في المکافات... ؛(الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القران،صص551-552)؛ (جبران مسعود ، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،صص1171-1170).

[8] . عادل بين الشيئين: وازن ؛ (ابراهيم انيس و ديگران، المعجم الوسيط،ص588).

[9] . العدل: القصد في الامور؛(حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم،ج8،ص62).

[10] . العدل في التکوين جار في المخلوق کلا، و في الانسان خصوصاَ... و هذا معني قوله تعالي «لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم»؛ (التين / 4)؛ (همان، ص67).

[11] . (العدل): والمثل و النظير؛ (ابراهيم انيس و ديگران ،المعجم الوسيط، ص588).

[12] . و عدِل الشيء: مثله من جنسه أو مقداره... يقال عدلت هذا بهذا عدلاً من باب ضرب: إذا جعلته مثله قائماً مقامه ؛ (حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم،ج8، ،ص63).

[13] . عدلهُ: او را با آن کس برابر دانست؛ عَدَلَ بربه: به خداوند شريک قرار داد ؛ (حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد ،چ29، (تهران: اميرکبير، 1383)،ص907 ؛ جبران مسعود، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،ص1171).

[14] . جبران مسعود ، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،ص1171.

[15] . عدلين: دو مرد شايسته براي گواهي دادن...عدله: کساني که شايسته براي شهادت دادن باشند. (حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد ،ص907).

[16] . عدّل المتاع: کالا را در دو لنگه برابر قرار داد ؛ (جبران مسعود ، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،ص1171).

[17] . العَدل و العِدل يتقاربان، لکن العدَل يستعمل في ما يدرک بالبصيرت کالاحکام... والعِدل و العديل فيما يدرک بالحاسه، کالموزونات و المعدودات و المکيلات ؛ (الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القران،صص551-552 ؛ جبران مسعود، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،ص1171).

[18] . أن الأصل الواحد في الماده هو التوسط بين الإفراط بحيث لا تکون فيه زياده و لا نقيصه، و هو الاعتدال و التسقيط الحقيقي ؛ (حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم،ج8، ص64)

[19] . العداله و المعادله: لفظ يقتضي معني المساوات... (الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القران،صص551-552)

[20] . فالعَدل هو التقسيط علي السواء... (همان ،صص551-552)

[21] . أن الأصل الواحد في الماده هو التوسط بين الإفراط و التفريط بحيث لا تکون فيه زياده و لا نقيصه، و هو الاعتدال و التسقيط الحقيقي و بمناسبه هذا الاصل تطلق علي ... الاستقامه... (حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم ،ج8،ص64)

[22] . هو التوسط بين الإفراط و التفريط ؛ (همان، ص64).

[23] . همان،ص64.

[24] . به کتاب هاي لغت عربي به عربي وعربي به فرسي ذيل کلمه عدل مراجعه شود.مانند : پايداري نمودن ، راستگويي ، راستي ، پاداش ، نصيب ، پايداري نمودن و...

[25] . حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم، ج8 ، ص63.

[26] . حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد،ص907.

[27] . و هو خلاف الجور... نقيض الجور ؛ (حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم ، ج8،ص62).

[28] . بهرام اخوان کاظمي، عدالت در نظام سياسي اسلام ، (تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، 1381)، ص 17.

[29] . حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القرآن الکريم،ج8،ص64.

[30] . همان، صص64-65.

[31] . فيقال في الاعوجاج: عدل و انعدل أي إنعرج. البته عدل بمعناي ظلم و جور هم بکار رفته: و عدِل عدلاً من باب تعب: جار و ظلم ؛ (همان،ص63).

[32] . أصلان صحيحان، لکنهما متقابلان کالمتضادين ، احدهما يدل عليي الإستواء والأخر- يدل علي اعوجاج ؛ (همان،ص63).

[33] . «و إذا حکمتم بينَ الناس أن تحکموا بالعدل»( نساء / 58) .

[34] . «إذا حضر أحدکم الموت حين الوصيه إثنان ذوا عدلٍ منکم» (مائده / 106).

[35] .«تمت کلمت ربک صدقا وعدلا» (انعام / 115) ؛ « و إذا قُلتُم فاعدِلوا و لو کان ذا قُربي» (انعام /152).

[36] .« و إن خفتُم ألّا تعدلوا فَواحدَه» (نساء / 3).

[37] .«و اُمرتُ لأعدِل بينکم» (شوري / 15).

[38] . نساء / 135.

[39] . قَسَطَ يقسِطُ:قَسطا: بيداد کرد و از حق منحرف شد. قَسَطَ يقسُطُ و يقسِطُ: قِسطا. الحاکم: قاضي دادگر بود ؛ (جبران مسعود، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،صص1364- 1365)

[40] . ابراهيم انيس وديگران ، المعجم الوسيط،ص734.

[41] . حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد،ص975.

[42] . حسن المصطفوي، التحقيق فی الکلمات القرآن الکريم ،ج9،ص286.

[43] .همان، ص 286.

[44] . محمد باقر مجلسی ، بحارالانوار ،(بيروت: موسسه الوفاء،1404)، ج 97 ، ص 290.

[45] . حسن المصطفوي، التحقيق فی الکلمات القرآن الکريم ،ج9،صص286-289.


مبلغ واقعی 52,680 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,510 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 525

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب