تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3981
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196724

عناصر داستانی قرآن کریم...


عناصر داستانی قرآن کریم...

چکیده:

این پژوهش بررسی و تحلیل عناصر داستانی قرآن کریم می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه­ای بوده که با مطالعه­ی تمامی آیات قرآن کریم و استخراج آیات مشتمل بر داستان­های قرآنی و بررسی آن­ها از طریق مراجعه به کتب تفسیری و نیز کتب مرتبط با داستان­نویسی، عناصر داستانی افتتاحیه و اختتامیه، پیرنگ، شخصیت، زمان، صحنه و رخداد (حادثه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. ملاک انتخاب داستان­ها تعریفی است که در همین پژوهش برای داستان ارائه گشته است مبنی بر اینکه داستان، بیان و نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان، مشروط بر اینکه تعداد وقایع از سه واقعه کم­تر نباشد و لااقل زمان وقوع دو تا از آن­ها با هم متفاوت باشد. البته برای جلوگیری از گستردگی و پراکندگی در تحقیق ویژگی تاریخی بودن داستان نیز مد نظر قرار گرفت. در این پژوهش نشان داده شده است که تمامی عناصر برجسته­ی داستانی به خوبی در داستان­های قرآن به کار گرفته شده است که میزان حضور عنصر در داستان و نیز به کار گیری یک عنصر در یک داستان و عدم به کار گیری آن در داستان دیگر بیش از هر چیز به هدف هدایتی موجود در سوره و داستان باز می­گردد.

  واژه­ های کلیدی: قرآن، داستان، قصه، عناصر داستان

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه...13

بیان مسأله..14

اهمیت و ضرورت تحقیق..16

پیشینه­ی تحقیق...17

سؤال اصلی...17

سؤالات فرعی...17

اهداف...18

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق....18

فصل دوم: درباره­ی داستان

سرآغاز......................................................................................................................................20

ویژگی­های قصه.........................................................................................................................22

تعریف داستان.............................................................................................................................23

واژه­شناسی قصص در قرآن.........................................................................................................26

1) واژه­ی قصص................................................................................................................27

2) واژه­ی حدیث................................................................................................................30

3) واژه­ی نبأ......................................................................................................................32

4) واژه­ی مثل....................................................................................................................32

انواع داستان­های قرآن................................................................................................................34

1) رمان.............................................................................................................................36

2) داستان کوتاه..................................................................................................................37

3) اپیزود یا واقعه­ی ضمنی..................................................................................................38

4) داستان کوتاهِ کوتاه (داستانک).........................................................................................39

5) نمایشنامه......................................................................................................................39

ویژگی­های داستان­های قرآن.......................................................................................................40

الف) اهداف داستان­های قرآن....................................................................................................40

1)عبرت­آموزی.................................................................................................................40

2) اثبات نبوت پیامبر اسلام.................................................................................................42

3) اثبات حق بودن وعده­ی خداوند......................................................................................43

4) تثبیت قلب پیامبر و ایجاد امید در مؤمنین........................................................................43

5) اثبات وحدت دین و اصول مشترک در ادیان آسمانی........................................................44

ب) اسلوب داستان­های قرآن.......................................................................................................45

1) ایجاز و تفصیل..............................................................................................................45

2) تکرار............................................................................................................................46

3) فواصل..........................................................................................................................46

ج) موضوع داستان­های قرآن.......................................................................................................47

داستان و اساطیر.........................................................................................................................48

داستان و تاریخ...........................................................................................................................55

تاریخ در لغت و اصطلاح.............................................................................................................56

تفاوت قصص قرآنی و گزارش تاریخی........................................................................................57

الف) ناقلان اخبار.......................................................................................................................57

ب) کیفیت طرح وقایع.................................................................................................................58

تفاوت داستان­های قرآن و رمان­های تاریخی................................................................................58

فصل سوم: عناصر داستانی قرآن کریم

مقدمه.........................................................................................................................................61

گفتار اول: داستان­های موجود در سور قرآن.................................................................................62

سرآغاز......................................................................................................................................62

گفتار دوم: افتتاحیه و اختتامیه.....................................................................................................70

سرآغاز......................................................................................................................................70

شیوه­های افتتاح در داستان­های قرآن...........................................................................................71

اختتامیه در داستان­های قرآن.......................................................................................................75

گفتار سوم: پیرنگ.....................................................................................................................81

سرآغاز......................................................................................................................................81

تعریف پیرنگ.............................................................................................................................81

بررسی عنصر پیرنگ در داستان­های اصحاب کهف، یوسف و گاو بنی اسرائی..................................83

گفتار چهارم: شخصیت................................................................................................................90

سرآغاز......................................................................................................................................90

تعریف شخصیت.........................................................................................................................90

تصویر کلی شخصیت­های قرآن....................................................................................................91

شخصیت و شخصیت­پردازی در قرآن...........................................................................................92

1) شیوه­ی مستقیم...............................................................................................................92

2) توصیف غیر مستقیم.......................................................................................................94

عمل داستانی..............................................................................................................94

گفتار­ها و مکالمه­ها.....................................................................................................95

محیط........................................................................................................................95

توصیف مشخصات بیرونی............................................................................................95

انواع شخصیت در داستان­های قرآن..............................................................................................96

1) شخصیت­های پویا..........................................................................................................97

2) شخصیت­های ایستا (باثبات)...........................................................................................97

کشمکش نمایشگر شخصیت.......................................................................................99

3) شخصیت­های اصلی و فرعی.........................................................................................101

4) شخصیت­های واسطه....................................................................................................101

گفتار پنجم: زمان.....................................................................................................................104

سرآغاز....................................................................................................................................104

زمان تاریخی در قصه­های قرآن.................................................................................................105

شیوه­ی نقل حوادث داستان از لحاظ زمانی.................................................................................106

الف) رعایت تسلسل زمانی (زمان خطی)....................................................................................106

ب) شکسته شدن زمان خطی.....................................................................................................106

برخی واژه­های حامل عنصر زمان در قرآن.................................................................................108

زمان روایی در قصص قرآنی.....................................................................................................109

رابطه بین زمان روایی و زمان گاهشمارانه..................................................................................110

1) طول زمان روایت........................................................................................................111

2) نظم و ترتیب زمان روایت............................................................................................113

3) بسامد یا تناوب زمان...................................................................................................114

گفتار ششم: صحنه و صحنه­پردازی...........................................................................................116

سرآغاز....................................................................................................................................116

صحنه­پردازی در قرآن کریم......................................................................................................117

1) توصیف مستقیم...........................................................................................................117

2) توصیف به یاری گفتگو................................................................................................118

3) توصیف آمیخته به نقل و گفتگو...................................................................................119

اجزای صحنه در داستان­های قرآن.............................................................................................120

1) محل جغرافیایی داستان................................................................................................120

2) زمان یا عصر وقوع داستان...........................................................................................120

3)محیط کلی و عمومی شخصیت­ها..................................................................................121

4) پدیده­های طبیعی.........................................................................................................121

5)خصوصیات شخصیت­ها...............................................................................................122

صحنه­پردازی در پرتو تصویرگری..............................................................................................123

شیوه­های تصویرگری قرآن در داستان­ها.....................................................................................123

1) تصویر­پردازی با حروف...............................................................................................124

2) تصویر­پردازی با کلمات................................................................................................124

3) بهره جستن از فنون بلاغت...........................................................................................125

تشبیه..........................................................................................................................125

استعاره.....................................................................................................................125

کنایه........................................................................................................................126

4)تنوع در ارائه­ی صحنه­ها..............................................................................................126

انتقال از گذشته به حال.............................................................................................126

حذف.......................................................................................................................127

گفتار هفتم: رخداد (حادثه)........................................................................................................128

سرآغاز....................................................................................................................................128

انواع رخداد (حادثه) در داستان­های قرآن..................................................................................128

الف) حادثه­ی زاییده­ی قضا و قدر..............................................................................................129

ب) حادثه­ی غیر عادی و اعجازگونه.........................................................................................129

ج) حادثه­ی عادی و طبیعی.......................................................................................................129

موقعیت حوادث در داستان­های قرآن.........................................................................................129

برخی ویژگی­های رخداد­ها در قصص قرآن................................................................................130

الف) واقعی بودن رخداد­ها.........................................................................................................130

ب) کوتاهی جملاتِ بیانگرِ رخدا...............................................................................................131

ج) وقوع پی در پی و بی­وقفه­ی حوادث.....................................................................................131

د) حذف برخی رخداد­ها...........................................................................................................131

فصل چهارم: نتیجه­گیری...........................................................................................................133

سرآغاز....................................................................................................................................133

جمع­بندی.................................................................................................................................133

نتیجه­گیری...............................................................................................................................134

پیشنهاد­ها و راهکار­ها...............................................................................................................135

فهرست منابع............................................................................................................................136

 فصل اول:

کلیات

 مقدمه

یکی از مؤلفه­های قدرتمند سازنده­ی هر فرهنگ، داستان می­باشد. بدون شک هیچ­یک از فرهنگ­های بشری، خالی از عنصر داستان­پردازی و قصه­گویی نیست. شاید به طور قطع نتوان تاریخچه­ی پیدایش داستان را مشخص کرد اما «آنچه مسلم است از دوران کهن این یار، انیس خوب روز و شب آدمی بوده و زبان گویای افکار و عقاید، آداب و سنن، آرزوها و علایق و آنچه در نهان­خانه­ی جان بشر جای داشته، گردیده است» (ملبوبی،1376، ص16).

اگر بخواهیم از کهن­ترین داستان­ها سخن بگوییم باید به تمدن مصر اشاره کنیم، چرا که «مجموعه­ای از قصه­هایی که تاریخ آن به حدود چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح می­رسد، از فرهنگ و تمدن مصری باقی مانده است» (میرصادقی،1390، ص32).

«بعد از قصه­های مصری، ادبیات آشوری– بابلی از جمله منظومه­ی حماسی گیلگمش قدیم ترین قصه­ی به جا مانده است که قدمت آن به حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح می­رسد» (میرصادقی، 1390).

از دیگر داستان­های کهن به جا مانده می­توان به حماسه­هایی اشاره نمود که هومر آن را شش قرن پیش از میلاد مسیح سروده است.

آنچه در بالا بدان اشاره شد تنها بخش کوچکی از سرگذشت پر فراز و نشیب داستان­گویی و داستان­نویسی است و شاید شایسته­تر آن باشد که با فورستر هم­داستان شویم و عمر داستان­گویی را به دوره­ی غارنشینی انسان­های اولیه برگردانیم، آن­هایی که « شب­ها هنگام خوردن گوشت شکار، وقایع روزانه را برای هم تعریف می­کرده­اند» (فورستر، ترجمه­ی یونسی، 1369، ص32).

داستان­ها همواره در بستر رودخانه­ی جاری فرهنگ­ها نقش­های متفاوتی را به دوش کشیده­اند. گاه وظیفه­ی سرگرم کردن را بر عهده داشته­اند، گاه به عنوان رسانه­ای توانمند در انتقال مفاهیم و ارزش­ها در خدمت انسان­ها بوده­اند، گاه در چهره­ی افسانه و اسطوره در جهت توجیه و تبیین پدیده­های طبیعی و فراطبیعی نمایان شده­اند و کوتاه سخن اینکه چه در گذشته و چه اینک فرهنگی را نمی­توان یافت که برای بالندگی از داستان بی­نیاز باشد و اساساً «فرهنگ بدون یک داستان گویی صادقانه و قدرتمند نمی­تواند شکوفا شود» (مک کی، ترجمه­ی گذرآبادی، 1390، ص10).

قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانی فرستاده شده برای راهنمایی بشر می­باشد و در پی آن است تا زنگار باورهای نادرست را از آیینه­ی قلب آدمیان بزداید و فرهنگی الهی را جایگزین تمامی پندارهای غلط بنماید و طرحی نو در اندازد، برای رسیدن به این هدف هدایتی خود از شیوه­های گوناگونی بهره می­جوید. به بیان دیگر این کتاب آسمانی یک خط مشی کلی دارد که آن را با اسلوب­های متفاوتی عرضه می­دارد. جوادی آملی می­گوید: «هر چه در قرآن دارد، قبل از آنکه سهم خاص خود را از قرآن ببرد، از خطوط کلی قرآن بهره مند است. خدای سبحان قرآن را با یک سلسله اصول کلی توصیف کرد؛ آنگاه در این محور خاص، هم حکمت دارد، هم موعظه دارد، هم جدال احسن دارد، هم جدال تاریخی دارد، هم قصص دارد و مانند آن»(جوادی آملی، 1365، ص140).

امام خمینی در زمینه­ی قصص قرآنی چنین می­نویسد: «و از دیگر مطالب این صحیفه­ی الهیه، قصص انبیا و اولیا و حکماست، و کیفیت تربیت حق آن­ها را، و تربیت آن­ها خلق را؛ که در این قصص فواید بی شمار و تعلیمات بسیار است و در آن قصص به قدری معارف الهیه­ و تعلیمات و تربیت­های ربوبیه مذکور و مرموز است که عقل را متحیّر کند»(امام خمینی، 1386، ص184). همین موارد ذکر شده در کلام امام خمینی و نکته­های پیش گفته شده باعث گردیده که علما و دانشمندان، نظر خاصی به داستان­های قرآن داشته باشند و آن­ها را از جنبه­های گوناگون مورد بررسی قرار دهند. یکی از این جنبه­ها، جنبه­ی ادبی و هنری این داستان­ها می­باشد که این تحقیق به دنبال بررسی عناصر داستانی موجود در قصص قرآنی است تا گوشه­ای از آفرینش هنری در این قصص را باز نماید.

بیان مسأله

داستان در قرآن جایگاه ویژه­ای دارد. مواد بنیادین سازنده­ی این داستان­ها حوادث واقعی تاریخی می­باشد، زیرا «اگر داستان، گزارش از واقعیت­ها باشد، در تربیت اخلاقی شنوندگان تأثیر بسزایی دارد، زیرا با شنیدن گزاره­ها حالتی کنجکاوانه به انسان دست می­دهد تا به علل و اسباب وقوع حوادث تلخ و شیرین گذشتگان پی ببرد و نیز با تطبیق آن با روش و رفتار خود، پند گرفته، آموزش یابد»(معرفت، ترجمه­ی خرقانی، 1387، ص15).

بنابراین می­توان گفت که قرآن، داستان­های خود را از بین حوادث و سرگذشت­های تلخ و شیرین گذشته انتخاب کرده است. چرا که هدف داستان­های قرآن عبرت آموزی است و روشن است که پندآموزی از مطالب و خاطراتی که ریشه­ای در واقعیت و دنیای خارج ندارند امری بعید می­نماید اگر نگوییم که محال است.

از طرف دیگر قرآن در پی اثرگذاریِ هرچه بیشتر بر مخاطبین خویش می­باشد و صرف گزارش یک رویداد تاریخی نمی­تواند چنین هدفی را محقق نماید، از این رو قرآن برای بیان این حوادث و سرگذشت­ها از شیوه­های مختلف ادبی و بیانی بهره گرفته است و آن­ها را به زیباترین شکل به تصویر کشیده است تا جذابیت و تأثیر آن بیشتر شود.

به بیان دیگر شیوه­ی کلی قرآن برای اثرگذاری آموزه­های خویش و پیشبرد دعوت حق، اقزون بر پایبندی به واقع، به خدمت گرفتن هنر و پرهیز از امور وهنی و خیالی صرف است (معرفت، ترجمه­ی خرقانی، 1387، ص34).

یکی از بهترین شیوه­های هنری برای ارائه مطالب، شیوه­ی قصه گویی و استفاده از عناصر داستانی می­باشد؛ چرا که «قصه از دیگر شیوه­های هنری بر روان آدمیان تأثیر گذارتر است و آدمی در آن، رخدادها، شخصیت­ها، درگیری و گفتگو در زندگی­اش را می­بیند و جان­ها را بدین وسیله جادو می­کند و دل­ها را به خود متوجه می­سازد» (احمدالراغب، ترجمه­ی سیدی، 1387، ص333). بر این مطلب، گرایش ذاتی انسان به داستان را نیز باید افزود چرا که داستان با روح آدمی سر و کار دارد به این دلیل که «داستان نمایش کوششی است که سازگاری افکار و عواطف را موجب می­شود» (میر صادقی، 1390، ص 25) و با توجه به همین گرایش ذاتی آدمی به قصه، قرآن کریم نیز که با زبان فطرت با انسان­ها سخن می­گوید از ابزار قصه برای بیان اهداف دینی بهره جسته است .

هنر داستان نویسی نوین و استفاده از عناصر داستانی از مسائلی است که در زمان نزول قرآن مطرح نبوده است، اما «در همان عصر فقدان این هنر، ناگاه قرآن را می­بینیم که عنصر داستان را در ادبیات عرب مطرح کرده است، نه فقط در شکل عناصر هنری خاص، بلکه در قالب ساختارهایی که تنها داستان نویسی نوین و روش­های جدید داستانی به درک اهمیت آن نائل آمده است» (بستانی، ترجمه­ی صابری، 1371، ص159).

در داستان­های قرآن عناصر داستانی نوین را می­توان یافت که به شیوه­ای هنری این داستان­ها را شکل داده است. عناصری چون گفتگو، حادثه، شخصیت، صحنه پردازی، زاویه­ی دید و... . بررسی این عناصر به شناخت و درک هرچه بیشتر جنبه­های ادبی داستان­های قرآنی کمک می­کند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

«بخش وسیعی از قرآن – حدود یک چهارم – را قصه­ها تشکیل می­دهند و می­توان گفت که تمام جنبه­های هدایت نیز در آن آمده است. لذا قصص یک مجموعه­ی کامل از مجموعه­های قرآن است. محققان علوم قرآن نیز (اغلب) قرآن را به چهار بخش تقسیم کرده­اند که یک بخش آن قصص است که در جنب سه بخش دیگر (عقاید، احکام و اخلاق) قرار می­گیرد»(اشرفی، 1385، ص120).

همین موضوع سبب شده است که نویسندگان بسیاری، از مفسرین نخستین تاکنون توجه خاصی به داستان­های قرآنی داشته باشند و تألیفات فراوانی در این زمینه انجام دهند؛ اما نکته اینجاست که عمده­ی این تألیفات رویکردی دین­شناختی به داستان­های قرآن داشته­اند. «البته اگر در نظر بگیریم که حدود سه چهارم حجم قرآن را مسائل دین­شناختی تشکیل داده، آن­گاه درخواهیم یافت که این رویکرد نه ناکارآمد، بلکه بسیار ضروری است. اما بحث این است که عمده­ی این آثار چندان که باید، به جنبه­های زیباشناختی و ادبی قرآن نپرداخته­اند، دست کم از دیدگاه آنچه امروزه در بررسی­های ادبی و زبانی مطرح می­شود»(حرّی، 1387، ص10).

در عصر حاضر شیوه­ها و رویکردهای جدید علمی در لباس ساختارگرایی، روایت شناسی و... به بررسی و نقد روایت­های داستانی پرداخته است و نویسندگان متعددی در زمینه­ی شیوه­های داستان نویسی کتاب­ها نوشته­اند و به بررسی جنبه­های مختلف داستان­های بشری پرداخته­اند. براین اساس لازم است که قصص قرآنی نیز با توجه به رویکردهای ادبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بی شک یکی از موارد مهم در این تجزیه و تحلیل، عناصر داستانی قرآن کریم می­باشد.

روشن شدن جنبه­های ادبی و هنری قرآن می­تواند راهگشای نویسندگانی باشد که در پی الگوگیری از شیوه­های قرآنی­اند.

پیشینه­ی تحقیق

تا کنون مقاله و رساله­ی دانشگاهی بسیاری درباره­ی علوم قرآنی و بخصوص قصه­های قرآنی در زبان فارسی نوشته شده که کتاب­شناسی آن­ها در جاهای مختلف آمده است. خراسانی (1371) در مقاله­ی خود به 55 کتاب درباره­ی قصص قرآن اشاره کرده؛ هاشم زاده (1372) این میزان را تا 405 مقاله و کتاب افزایش داده؛ صادق پور (1376) نیز از 465 مقاله، کتاب و رساله­ی دانشگاهی درباره­ی قصه­های قرآنی نام برده است لیکن همانگونه که اشاره شد بیشتر این آثار از جنبه­های ادبی این قصه­ها غافل بوده­اند. از جمله آثار تألیفی که به عناصر داستانی قرآن کریم پرداخته­اند می­توان به «الفن القصصی فی القرآن الکریم» تألیف احمد خلف الله اشاره کرد که سه عنصر شخصیت، حادثه و گفتگو را مورد بررسی قرار داده است. محمود بستانی نیز در کتاب خود تحت عنوان «الاسلام والفن» به عناصر غافلگیری، تعلیق و تشویق، شخصیت و گفتگو پرداخته است. همچنین مقالاتی نیز در تحلیل عناصر داستانی برخی قصص قرآنی نگاشته شده است از جمله مقاله­ی سید حبیب الله آیت اللهی و همکاران با عنوان «تحلیل عناصر داستانی قصه­ی حضرت یوسف (ع) در قرآن». اما تاکنون تحقیق مستقلی در زمینه­ی عناصر داستانی قرآن کریم به عمل نیامده است.

سؤال اصلی:

عناصر برجسته داستان­های قرآن کدامند؟

سؤالات فرعی:

جایگاه عنصر گفتگو در داستانهای قرآنی چیست؟

جایگاه عنصر شخصیت در داستانهای قرآنی چیست؟

جایگاه عنصر زمان و مکان در داستانهای قرآنی چیست؟

جایگاه عنصر رویداد در داستانهای قرآنی چیست؟

اهداف علمی:

استخراج عناصر داستانی در قرآن جهت استفاده در شیوه­های داستان سرایی.

ارائه شیوه و ساختار داستان سرایی قرآن.

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق:

1- داستان: در مفهوم عام خود یک کار هنری است که بر بنیان هندسی خاصی پایه گذاری شده و نویسنده آن یک یا چند حادثه،‌ وضعیت، قهرمان و محیط را از خلال زبان توصیف یا گفتگو یا هردوی آن­ها می­آفریند (بستانی،‌1371) و در اصطلاح قرآنی،‌ داستان به مفهوم گسترده آن، پدیده­ای است هنری که ساختار هندسی ویژه­ای دارد و آن عبارت است از بیان ماجراهای گذشته برای عبرت گرفتن؛ و آن پیگیری و بیان واقعیت تاریخی از زوایای گوناگون برای شکوفایی انسان از بعد هدایتی است.

2- عناصر داستانی: عناصر تشکیل دهنده یک داستان مانند گفتگو، شخصیت،‌ رویداد و ... است که شاکله­ی داستان را در بر می­گیرد.

3- گفتگو: صحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل می­شود، یا آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در اثری ادبی پیش می­آید، گفتگو می­گویند(میرصادقی،1390).

4- شخصیت: فرد یا افرادی هستند که رویدادهای داستان بر روی آن واقع می­شود.


مبلغ واقعی 52,560 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,420 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 91

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب