تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4644
 • بازدید دیروز : 5206
 • بازدید کل : 990348

پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک...


پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک...

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه..2

1-2- بیان مسئله..3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق...3

1-4- اهداف تحقیق...4

1-4-1-اهداف کلی................................................................................. 4

1-4-2-اهداف کاربردی........................................................................... 5

1-5- فرضیات تحقیق................................................................................... 5

1-6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه................................................................. 5

1-6-1- مقاله ها..................................................................................... 5

1-6-2- پایان نامه ها............................................................................... 6

1-6-3- کتابها و مجلات........................................................................... 6

1-7- جنبه نوآوری تحقیق............................................................................ 7

1-8- اصطلاحات فنی و تخصصی................................................................. 7

1-8-1- ریشه واژه پردیس....................................................................... 8

1-8-2- ریشه واژه بیونیک...................................................................... 8

1-8-3- ریشه واژه ژئوپارک.................................................................... 8

1-9- روش و ابزار گردآوری داده ها.............................................................. 8

1-9-1- نوع روش تحقیق......................................................................... 8

1-9-2- روش و ابزار گردآوری اطلاعات...................................................... 9

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات......................................................... 9

1-10- معرفی محدوده موردنظر..................................................................... 9

1-11- ساختار فصول................................................................................ 12

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه............................................................................................ 14

2-2- واژه باغ در گذر زمان......................................................................... 14

عنوان صفحه

2-2-1- پردیس و هنری با نام باغ سازی..................................................... 16

2-2-2- پیشینه تاریخی باغ در ایران.......................................................... 16

2-2-3- ضرورت وجود آب در پردیس....................................................... 17

2-3- مفهوم واژه بیونیک............................................................................ 20

2-3-1- معماری بیونیک......................................................................... 21

2-3-2- مزایای معماری بیونیک................................................................ 23

2-3-3- صاحب نظران و پیشگامان حوزه بیونیک........................................... 23

2-3-3-1- گرگ لین.......................................................................... 23

2-3-3-2- ورنر ویلینسکی.................................................................. 24

2-3-3-3- خاویر جی. پیوز و ماریا رزا سرورا......................................... 25

2-3-4- طبیعت و ساختارهای بیونیکی پایدار از دید صاحب­نظران....................... 26

2-4- ژئوپارک......................................................................................... 30

2-4-1- ژئوپارک در جهان...................................................................... 31

2-4-2- ژئوپارک در ایران...................................................................... 32

2-4-3- ژئوسایت.................................................................................. 32

2-5- تعاریف توریسم................................................................................. 32

2-5-1- ژئوتوریسم............................................................................... 33

2-5-1-1- تعاریف ژئوتوریسم.............................................................. 34

2-5-1-2- تاریخچه ژئوتوریسم............................................................. 34

2-5-1-3- ژئوتوریسم زیر مجموعه توسعه پایدار....................................... 35

2-5-1-4- ژئوتوریسم در ایران............................................................ 35

2-5-1-5- مزيت ژئوتوريسم و ژئوپارک ها در جامعه.................................. 36

2-5-1-6- عوامل تهدیدکننده ژئوتوريسم و ژئوپارک ها................................ 38

2-5-1-7- اکوتوریسم........................................................................ 38

2-5-1-8- تعاریف اکوتوریسم.............................................................. 39

2-5-1-9- تاریخچه اکوتوریسم............................................................. 39

2-5-1-10- گونه های اکوتوریسم.......................................................... 40

2-5-1-11- رشد صنعت اکوتوریسم....................................................... 40

2-5-1-12- صنعت اکوتوریسم ایران...................................................... 40

2-6- نتیجه گیری..................................................................................... 41

 عنوان صفحه

 فصل سوم: تجارب ایران و سایر کشور های جهان

3-1-مقدمه.............................................................................................. 43

3-2- نمونه های موردی مراکز زیست دریایی.................................................... 43

3-2-1- مرکز علمی کویت "The Scientific Center"............................... 44

3-2-2- آکواریوم Silverton Las Vegas""............................................. 45

3-2-3- مرکز "Sea life" آلاسکا............................................................ 46

3-2-4- آکواریوم "Genoa".................................................................. 48

3-2-5- موزه "wonders of wild life".................................................. 48

3-2-6- آکواریوم "New England"...................................................... 49

3-2-7- آکواریوم لیسبون پرتغال.............................................................. 50

3-2-8- نمونه های خارجی دیگر.............................................................. 51

3-2-8-1- دنیای اقیانوسی گوانگ جو...................................................... 52

3-2-8-2- پارک طبیعت کوالاسلانگر...................................................... 53

3-3- نمونه های داخلی.............................................................................. 54

3-3-1- آکواریوم کیش............................................................................ 54

3-3-2- پارک طبیعت پردیسان.................................................................. 55

3-4- نمونه های موردی ساختمان بیونیک....................................................... 56

3-4-1- ساختمان سنجاقک....................................................................... 56

3-4-2- ساختمان ضد دود........................................................................ 58

3-4-3- زنتروم پل کلی........................................................................... 60

3-5- تحلیل سه نمونه ی موردی................................................................... 60

3-5-1- تحلیل مرکز علمی کویت.............................................................. 61

3-5-2- تحلیل آکواریوم لیسبون پرتغال....................................................... 63

3-5-3- تحلیل نمونه بیونیکی: استادیوم المپیک بیجینگ پکن............................ 66

3-6- نتیجه گیری..................................................................................... 68

 فصل چهارم: تحلیل سایت موردنظر و ارائه آلترناتیو

4-1- مقدمه............................................................................................. 70

4-2- بررسی و شناخت بستر طرح................................................................ 70

4-2-1- آشنایی با خلیج فارس................................................................... 70

عنوان صفحه

 4-2-2- مشخصات جغرافیایی جزیره قشم..................................................... 71

4-2-3- مشخصات جغرافیای سیاسی جزیره.................................................. 72

4-2-4- مشخصات جغرافیای دریایی جزیره.................................................. 72

4-2-4-1- سواحل............................................................................. 72

4-2-4-2- آکواريوم طبيعى قشم............................................................. 74

4-2-4-3- مرجان ها.......................................................................... 74

4-2-4-4- کرکوسه ها........................................................................ 75

4-2-4-5- دولفین ها.......................................................................... 75

4-2-4-6- لاک پشت ها...................................................................... 75

4-2-4-7- ماهی های زينتى آب هاى اطراف قشم........................................ 76

4-2-5- مشخصات جغرافیای طبیعی جزیره................................................... 77

4-2-5-1- آب وهوا و چشمه های جزیره.................................................. 77

4-2-5-2- دماى متوسط ساليانه.............................................................. 77

4-2-5-3- درجه حرارت آب دريا........................................................... 78

4-2-5-4- ميزان شورى آب دريا........................................................... 78

4-2-5-5- ميزان بارندگی.................................................................... 78

4-2-5-6- ميزان عمق آبهای اطراف جزيره.............................................. 79

4-2-5-7- بادهای قشم........................................................................ 79

4-2-5-8- چشمه‌هاى جزيره قشم............................................................ 82

4-2-5-9- حیات جانوری جزيره............................................................ 82

4-2-5-10- پرندگان قشم..................................................................... 83

4-2-5-11- پوشش گیاهی قشم.............................................................. 83

4-2-6- مشخصات جغرافیای زمینی........................................................... 84

4-2-6-1- زمین شناسی جزیره قشم......................................................... 84

4-2-6-2- پستى و بلندى‌ها................................................................... 84

4-2-6-3- ژئوپارک جزیره قشم............................................................. 84

4-2-7- مشخصات جغرافیای انسانی........................................................... 88

4-2-8- مشخصات جغرافیای تاریخی.......................................................... 88

4-2-8-1- وجه تسمیه قشم................................................................... 88

4-2-8-2- تاریخ قشم.......................................................................... 88

عنوان صفحه

 4-2-8-3- آثار تاریخی قشم.................................................................. 89

4-2-8-4- معماری سنتی قشم................................................................ 92

4-2-9- قشم و جزایر پیرامونی................................................................. 94

4-2-9-1- جزيره هنگام...................................................................... 94

4-2-9-2- جزيره لارک...................................................................... 94

4-2-9-3- جزيره هرمز...................................................................... 94

4-2-9-4- جزيره ناز......................................................................... 95

4-3- مکان یابی و تحلیل سایت انتخابی.......................................................... 95

4-3-1- عوامل اثرگذار در مکان یابی پروژه.................................................. 95

4-3-2- مراحل مکان یابی و انتخاب سایت پروژه............................................ 96

4-3-3- تحلیل از طریق روش (AHP)....................................................... 99

4-3-4- تحلیل نهایی محدوده مورد نظر....................................................... 100

4-3-5- موقعیت سایت مورد نظر در محدوده ژئوپارک..................................... 101

4-4- نتیجه گیری.................................................................................... 102

 فصل پنجم: تحلیل سایت موردنظر و ارائه آلترناتیو

5-1-مقدمه............................................................................................. 104

5-2- برنامه فیزیکی پردیس دریایی.............................................................. 104

5-2-1- زون اکولوژی.......................................................................... 105

5-2-2- زون بیولوژی........................................................................... 106

5-2-3-زون ژئولوژی........................................................................... 106

5-3- اصول کلی پروژه پردیس دریایی........................................................... 107

5-3-1- بخش دریایی............................................................................ 107

5-3-2- بخش خشکی............................................................................ 107

5-4- معیارهای مورد نظر در طراحی پردیس دریایی......................................... 107

5-4-1- استفاده از پتانسیل سیالیت آب در طرح کلی بنای پردیس........................ 108

5-4-2- دسترسی مناسب به بخش ساحلی..................................................... 109

5-4-3- هندسه پلانی مجموعه.................................................................. 109

5-4-4- حیطه بندی فضاها..................................................................... 109

5-4-5- سلسله مراتب فضاها و وجود سیالیت فضایی...................................... 109

عنوان صفحه

 5-4-6- استفاده از فرم غالب، منطبق با ایده طراحی........................................ 110

5-5- اصول کلی طراحی بیونیک................................................................. 110

5-5-1- فرم و بیونیک.......................................................................... 111

5-5-2- سازه و بیونیک......................................................................... 112

5-5-3-بیونیک و مصالح....................................................................... 113

5-5-4- بیونیک و پوشش....................................................................... 114

5-6- رویکرد بیونیکی در طرح بنای پردیس................................................... 115

5-6-1- سازه...................................................................................... 115

5-6-2- تأسیسات................................................................................. 116

5-6-3- مصالح و پوشش........................................................................ 116

5-7- نتیجه گیری.................................................................................... 117

 فهرست منابع............................................................................................. 118

 فهرست جداول

 عنوان صفحه

 جدول شماره (3-1). لیست فضاها در مرکز کویت................................................... 63

جدول شماره (3-2). لیست فضاها در آکواریوم لیبسون............................................. 65

جدول(4-1). شناسنامه اقليمي جزيره قشم.............................................................. 81

جدول (5-1). برنامه فیزیکی فضاهای اکولوژی در پردیس دریایی قشم......................... 105

جدول (5-2). برنامه فیزیکی فضاهای بیولوژی در پردیس دریایی قشم......................... 106

جدول (5-3). برنامه فیزیکی فضاهای ژئولوژی در پردیس دریایی قشم........................ 106

 فهرست تصاویر

 عنوان صفحه

 تصویر شماره (1-1). سایت های پیشنهادی........................................................... 11

تصویر شماره (3-1). مرکز علمی تفریحی کویت.................................................... 44

تصویر شماره (3-2). آکواریوم سیلورتون لاس وگاس.............................................. 45

تصویر شماره (3-3). مرکز "Sea life" آلاسکا..................................................... 47

تصویر شماره (3-4). آکواریوم "Genoa"........................................................... 48

تصویر شماره (3-5). موزه "wonders of wild life".......................................... 49

تصویر شماره (3-6). آکواریوم "New England"................................................ 50

تصویر شماره (3-7). آکواریوم "Lisbon".......................................................... 50

تصویر شماره (3-8). آکواریوم اقیانوسی گوانگ جو ............................................... 52

تصویر شماره (3-9). آکواریوم کیش.................................................................. 55

تصویر شماره (3-10). پروژه سنجاقک............................................................... 56

تصویر شماره (3-11). نمایش بافت بدنه بیرونی پروژه سنجاقک................................ 57

تصویر شماره (3-12). پروژه ساختمان ضد دود..................................................... 58

تصویر شماره (3-13). بخش غذاخوری ساختمان ضد دود......................................... 59

تصویر شماره (3-14). روند شکل گیری پروژه ساختمان ضد دود............................... 59

تصویر شماره (3-15). موزه پائول کلی............................................................... 60

تصویر شماره (3-16). مرکز کویت................................................................... 62

تصویر شماره (3-17). آکواریوم لیسبون.............................................................. 64

تصویر شماره (3-18). استادیوم المپیک بیجینگ پکن............................................. 66

تصویر شماره (4-1). جزیره قشم...................................................................... 70

تصویر شماره (4-2). سواحل صخره‌اى............................................................... 73

تصویر شماره (4-3). سواحل ماسه ای................................................................ 73

تصویر شماره (4-4). مرجان ها........................................................................ 75

تصویر شماره (4-5). نمونه همبستگی دلقک ماهی و شقایق دریایی............................. 76

تصویر شماره (4-6). جنگل حرا....................................................................... 83

تصویر شماره (4-7). تنگه چاهکوه.................................................................... 86

تصویر شماره (4-8). دره ستاره ها.................................................................... 86

عنوان صفحه

 تصویر شماره (4-9). کاسه سلخ........................................................................ 87

تصویر شماره (4-10). غارهاى تاريخى خربس..................................................... 89

تصویر شماره (4-11). چاه های تل آو – طلا........................................................ 90

تصویر شماره (4-12). قلعه سنگی قشم............................................................... 91

تصویر شماره (4-13). قلعه هرمز..................................................................... 92

تصویر شماره (4-14). خانه های سنتی قشم.......................................................... 93

تصویر شماره (4-15). معماری قشم - معماری تلفیقی.............................................. 93

تصویر شماره (4-16). سایت های پیشنهادی......................................................... 97

تصویر شماره (4-17). سایت پیشنهادی لافت........................................................ 97

تصویر شماره (4-18). سایت پیشنهادی جنگل های حرا........................................... 98

تصویر شماره (4-19). سایت پیشنهادی مابین سلخ و نقاشه........................................ 98

تصویر شماره (4-20). سایت پیشنهادی مابین سلخ و نقاشه........................................ 99

تصویر شماره (5-1). ترکیب احجام در شکل گیری مجموعه..................................... 110

تصویر شماره (5-2). ساختار اسفنج دریایی......................................................... 115

تصویر شماره (5-3). ساختار بال سنجاقک.......................................................... 115

تصویر شماره (5-4). پوسته تنفسی از عملکرد تنفسی اسفنج دریایی............................ 116

 فهرست نمودارها

 عنوان صفحه

 مودار شماره (1-1). معیارها و زیرمعیارهای انتخاب محدوده..................................... 10

نمودار شماره (1-2).چهارچوب فصل های پایان نامه............................................... 12

نمودار (2-1). اندیشه­های صاحب نظران بیونیک................................................... 26

نمودار (3-1). اهداف و نتایج در مرکز علمی کویت................................................ 45

نمودار (3-2). اهداف و نتایج در آکواریوم سیلورتن................................................. 46

نمودار (3-3). اهداف و نتایج مرکز "Sea life" آلاسکا........................................... 47

نمودار (3-4). اهداف و نتایج موزه "wonders of wild life"................................. 49

نمودار (3-5). اهداف و نتایج آکواریوم "Lisbon" پرتغال........................................ 51

نمودار (3-6). تبدیل ایده­های طبیعت به کاربردهای تکنیکی....................................... 67

نمودارشماره (4-1). میزان شوری آب دریا........................................................... 78

نمودار شماره (4-2). معیارها و زیرمعیارهای محدوده پروژه طراحی........................... 100

 فهرست نقشه ها

 عنوان صفحه

 نقشه شماره (4-1). محدوده قدیم ژئوپارک قشم....................................................... 85

نقشه شماره (5-1). موقعیت محدوده قدیم و جدید ژئوپارک در جزیره قشم....................... 101

نقشه شماره (5-2). موقعیت سایت مورد نظر در محدوده ژئوپارک.............................. 102

  چکیده

پردیس دریایی در منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

 با نگاهی گذرا به معماری در طول تاریخ بشر، ارتباط تنگاتنگ طبیعت جاندار و بی جان را خواهیم دید. چرا که معماری با الهام از طبیعت سعی در پایدار نمودن خود داشته و به گونه های مختلف نمود خود را نشان داده است که از آن جمله می توان به تقلید فرمی موجودات زنده و یا استفاده از نحوه همزیستی موجودات با طبیعت اشاره نمود. از طرفی انسان با بررسی طبیعت، تصویری بهتر از حقایق هستی و راه حل هایی برای رفع نیازها و ادامه حیاتش بدست می آورد و به علاوه طبیعت به عنوان منبعی بسیار غنی برای الهام بخشی اوست زیرا که اشکال طبیعی ذاتأ کارآمدند و طرح های کارکردی در طبیعت از نظر زیبایی شناسی نیز خوشایند و مطلوبند.

قرار گرفتن طرح در طبیعت بکر و ارتباط دادن آن به اشکال و قوانین زنده طبیعی می تواند به طراح کمک کند تا طرح هایی خلاقانه و دارای کیفیت زیبایی شناسانه که آسیب کمتری به طبیعت می رساند، ایجاد نماید. با توجه به مطالب عنوان شده لزوم شناخت کلیه مباحث زیستی و بخصوص رویکرد بیونیکی پژوهش حاضرآشکار می شود.

روندی که در تدوین این رساله پیش گرفته شده است بدین ترتیب است:

در فصل اول، به مباحثی که زمینه های آشنایی بیشتر با نحوه برخورد با پردیس دریایی قشم و همچنین جنبه­ی تعیین کننده و گویای چگونگی عملکرد اینگونه معماری با در نظر داشتن اهداف پروژه، پرداخته شده است. در فصل دوم، به تعاریفی از زیرشاخه های بنیادی اکو، بیو، ژئو و چگونگی قرارگیری هر سه موضوع در کنار هم در مقیاس مناطق آزاد و با در نظر گرفتن اینکه بستر طراحی این پروژه ایران است اشاراتی شده است و به اصول بنیادی پایداری نیز گذری زده ایم. در فصل سوم، تاحد امکان به بررسی و تحلیل نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی، تفریحی، آکواریوم و نمایشگاهی که در این زمینه حرفی برای گفتن دارند اشاراتی شده است. در فصل چهارم به بررسی گسترده ای در زمینه شرایط سایت و مکان یابی پروژه که در بخش ژئوپارک جزیره قشم واقع شده پرداخته ایم. نهایتآ در فصل پنجم با توجه به رویکرد بیونیکی موضوع پروژه مذکور و کلیه مواردی که در راستای برنامه های کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع موثرند به فاکتورهای نهایی دست یافته ایم که پایه های طراحی اصولی را مهیا کرده است.

 واژگان کلیدی: پردیس، آب، معماری بیونیک، پایداری، بیونیک

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

 حرکت معماری در جهت هماهنگ با طبیعت، اندیشه تازه ای نیست. از دیرباز گرایشات انسان به طبیعت شناخته شده و غیرقابل انکار است. در واقع انسان خود را یکی از عوامل طبیعت می داند و جدایی هر چه بیشتر میان این دو، مضرات روز افزونی را برای انسان به دنبال خواهد داشت؛ چرا که طبیعت سرشار از منابع انرژی، زیبایی و طراوت است. با انتقال پتانسیل های خود به جسم و روح انسان، منبع فعالیت ها و تحرکات جدید در او می شود. حتی زمانی که با بحران هایی روبروست، طبیعت می تواند یکی از راهکارهای اصلی و عمده برای رهایی انسان از این بحران ها باشد. مبانی طراحی بیونیک نیز بر این اصل استوار است که ساختمان به خودی خود، جزئی از طبیعت محسوب می شود که باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد.

متأسفانه امروزه در ایران طبیعت در معماری جایگاهی ویژه ندارد و گاهأ فراموش شده است. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن شده تا جایگاه حقیقی طبیعت در معماری درک شود.

پردیس دریایی با هدف حفظ و شناساندن گونه های جانوری دریایی و ساختارهای طبیعی خشکی به گردشگران و علاقه مندان و همچنین بالا بردن سطح آگاهی شان در فضاهای چندگانه طراحی خواهد گردید. از آنجایی که کمبود منابع اطلاعاتی در این زمینه تا حدودی مشهود است، ایجاد چنین فضایی می تواند از طریق برگزاری سفرها و تورهای خاص و با انتشار کتب، نشریات تحقیقاتی، برپایی نمایشگاه هایی در زمینه­های زیست محیطی، زمین شناختی و ایجاد کلاس های آموزشی، تا حد زیادی، سطح دانسته های تئوریک علاقه مندان را در کشور مطلوب سازد. همچنین برای مدیریت، حفظ و نگهداری منطقه با ارزش جغرافیایی آن تلاش های مداوم صورت پذیرد.

بدیهی است که این فضا در بعد ملی طراحی می گردد و منطقه آزاد قشم نیز به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور بشمار می رود. با توجه به سابقه موارد اکولوژی و ژئولوژی در این منطقه تاریخی، موقعیت قرارگیری این پردیس در قسمت جنوبی و بخش شرقی منطقه ژئوپارک قشم، طراحی می گردد.

در حال حاضر تنها با مدیریت کارآمد، آموزش مناسب افراد محلی، جذب گردشگر با محوریت آموزشی، تفریحی- تفرجی، مفاهیم زمین شناسی و محیط زیست به عموم مردم، می توان با تفسیر موثر تمامی جاذبه ها، به پرکردن اوقات فراغت گردشگران پرداخت. چنانچه این اقدامات در قالب طراحی پروژه­ی مورد پژوهش، بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی ساکنان محلی منجر شود و از آن به عنوان یک طرح پاسخگو نام برد.

 1-2- بیان مسأله­ی اساسی تحقیق

 پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه مي‌توان آثار زمین شناسی و زیست شناسی این منطقه را حفظ کرد و به بهترین شکل به نمایش گذاشت؟

در اینجا باید گفت که بشر از ابتدای حضورش بر این کره خاکی، تاکنون همواره در ارتباط با طبیعت بوده که مواجهه اش با طبیعت در هر دوره زمانی، با توجه به نگرش هایش بصورت گوناگون کاملأ مشهود است. اما انسان عصر حاضر با فعالیت های خود، چنان تغییراتی در کنش و واکنش های محیط زیستی ایجاد کرده که کارایی بسیاری از مکانیزم های طبیعی را ضعیف و ناتوان ساخته است. بحران ها و مشکلات پیش آمده در محیط زیست، طبیعت بقای بشر و سایر موجودات را به خطر انداخته است. اکنون بشر به دنبال یافتن راههایی بی خطر برای هم زیستی با طبیعت و حفظ میراث های آن است، بنابراین پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با حفظ حریم طبیعی بتواند به خلق فضایی زنده و پویا در بستر کمک کند تا میراث معماری، زمین شناختی و زیست شناختی این منطقه، به نمایش گذاشته شود.

از متغیرهای اصلی مورد بررسی در طراحی موجود در این پژوهش می توان به پردیس و رویکرد بیونیکی اشاره داشت. با ایجاد پردیسی با همین رویکرد می­توان به بهبود وضع محیط زیست و همچنین متغیرهای وابسته در این تحقیق که بیولوژیک، اکولوژیک و ژئولوژیک است، رسید.

در این تحقیق سعی شده تا با تحلیل ژئولوژیکی، بیولوژیکی، اکولوژیکی، محدوده مورد مطالعه و شناخت ویژگی های وضع موجود آن، کاربری هایی مناسب و متناسب با شأن فضایی بستر موردنظر، انتخاب نموده تا با ترغیب افراد به استفاده و فعالیت در فضاها، این منطقه خاص جغرافیایی مورد توجه بیشتر بازدیدکنندگان، مخاطبان و علاقه مندان قرارگیرد. همچنین در صورت لزوم امکان توسعه احتمالی آتی در محدوده موردنظر اندیشیده شود تا به بهبود وضع بیولوژیکی و اکولوژیکی در کنار توجه به جنبه های توریستی- تفرحی و تحقیقاتی بپردازد.

 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 یکی از ارکان های مهم در هر پروژه، اهمیت و ضرورت آن است. این بدان معناست که پروژه انتخابی بایستی از نظر سایت و عملکردهای خاص آن نیز قابل توجیه باشد. در جامعه امروزی کمترین مکان در اختیار آموزش، پژوهش و نمایشگاه به طور همزمان اختصاص دارد. با علم به اینکه یکی از عوامل پیشرفت در هر جامعه، مطالعه و تحقیق است لذا قسمت مختصری از طراحی مورد نظر به این بخش اختصاص دارد.

امروزه مشکلات و چالش های فزاینده ی پیشرو، زندگی انسان و دیگر موجودات را تهدید می کند. لذا ایجاد کاربری با هدف بهبود وضع اکولوژیکی و ژئولوژیکی در سایت ژئوپارک باعث می شود تا بخش خشکی این منطقه، به دلیل پتانسیل های گردشگری نیز مورد توجه قرار بگیرد و باعث بوجود آمدن جاذبه و تنوع در بخش دریایی گردد.

با وجود نظریه هایی مبنی بر ضرورت جلوگیری از آلودگی های محیط زیست و تأکید بر وجود کاربری های تفریحی موقت به گونه ای که مانع از آلودگی منطقه ای و محیط زیست شود، می توان اذعان داشت که تدابیر در نظر گرفته شده در این طرح به گونه ای است که کمترین تناقض را با نظریه های موجود داشته و تا حد امکان از آنها پیروی می کند.

 توجیه سایت انتخابی: سایت مورد نظر در جزیره قشم است. از جمله جزایر خلیج فارس است که پتانسیل بالایی دارد. این جزیره با توجه به مراحل رشد تکاملی در سال های اخیر و به دلیل وجود منطقه خاص جغرافیایی ژئوپارک، می بایست در آن پروژه هایی بزرگتر و مهمتری دیده شود و باید این پروژه ها به پیشرفت این منطقه بیانجامد.

 توجیه عملکردی: پروژه پردیس دریایی بر روی سه عامل تفریحی، تحقیقاتی و آموزشی کار می کند و با توجه به سه معیار بیولوژی، اکولوژیکی، ژئولوژیکی و با شروع یک پروژه با پتانسیل تفریحی- آموزشی، زمینه را برای دیگر عملکردهای منطقه فراهم سازد بنابراین سلسله مراتبی ترتیب داده شده تا منطقه ژئوپارک رشد بیشتری در منطقه خلیج فارس داشته باشد.

 1-4- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی و کاربردی)

 این تحقیق بر آن است تا با بررسی ویژگی ها و شرایط موجود در منطقه ژئوپارک قشم، زمینه­ی لازم برای حفظ محیط زیست جانوری و انسانی، کاربری های متناسب با بستر موردنظر را ایجاد کند. بهبود شرایط بیولوژیکی و زیست موجودات، کارکرد نمایشگاه ها و بخش های تحقیقی- تفریحی، کمک مؤثری به شناساندن بیشتر این منطقه به عموم مردم ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس می کند.

 1-4-1- اهداف كلي

 • حفظ الگوهای زیستی در جزیره
 • قرار گرفتن در معرض دید عموم، با مداخله های مطالعه شده در فضای طبیعی
 • ارتقاء سطح آگاهی مردم محلی نسبت به زیستگاه های طبیعی، جانوری و اهمیت حفظ و نگهداری آن

 1-4-2- اهداف كاربردي

 • فراهم سازی فضاهای شبیه سازی شده داخلی و طبیعی خارجی به جهت امکان تعامل میان گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی
 • معماری همنشین با منطقه در کنار ارائه تاریخ زمین شناسی محلی- منطقه ای با بهره گیری از شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه، جهت اقامت ها، بازدیدهای کوتاه مدت و انجام فعالیت های پژوهشی- آموزشی

 1-5- فرضیات تحقیق

 ايجاد ژئوپارک واجراى برنامه هاى ژئوتوريسم در جامعه اثرات مثبت و مزیت هایی را در بر خواهد داشت.

 • مباحث زمین شناختی و جاذبه های زیستی بر روی معماری منطقه آزاد قشم تأثیر خواهد گذاشت.
 • چنانچه مجموعه ای در محدوده ژئوپارک طراحی گردد، با جذب توریست به این منطقه کمک میکند.

 1-6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 نمونه این تحقیق با این مضمون در داخل ایران وجود ندارد اما نظرهای علمی که موجود است از پایان نامه ها استخراج گردیده که تنها فضاهایی در آنها آورده شده که عملکرد و موارد مرتبط با پروژه را دارا بوده اند و در مورد فواید و تآثیرات مثبت و گاهأ منفی که این پروژه ها بر فرهنگ، اقلیم، طبیعت، توریست و اجتماع منطقه داشته صحبت به میان آورده اند، مانند طراحی کلوپ دریایی در جزیره قشم، نمایشگاه آبزیان دریایی خلیج فارس، آکواریوم دریایی جزیره کیش، پارک آب، پایانه دریایی منطقه آزاد قشم و ....

در نهایت باید اشاره کرد که با توجه به گوناگونی در نقاط مختلف جزیره قشم، پروژه مورد پژوهش رویکردهای متفاوتی از خود نشان میدهد زیرا نوع نگرش فرهنگ ایرانی به این پدیده و موقعیت منطقه ای آن در خاورمیانه است که آن را از دیگر نمونه های مشابه متمایز می سازد.

از جمله مقاله های تدوین شده که حداکثر شباهت و نزدیکی به این پژوهش را دارا بوده اند، به شرح زیراست:

 1-6-1- مقاله ها

- امری کاظمی، علیرضا، (۱۳۸۱). "آغازی بر ژئوتوریسم ایران"، مجموعه مقالات بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

- پوزش، حسین . فرج الهي، اصغر. (1389). "اكوتوريسم حلقه گمشده زنجير گردشگري"، همايش منطقه اي توريسم و توسعه.

- تاج بخش، سحرناز، (1385). "ژئوپارک‌ها، چشم انداز چهار بیلیون ساله زمین از فراز فرداها"، ماهنامه علوم زمین و معادن، شماره ۴، ص ۱۶.

- داوري نژادمقدم، مسعود. باوانپوري، علیرضا. عباسي، الهام. (1390). "اكوتوريسم گامي به سوي توسعه پايدار"، كنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري.

- صادقي، سامان، (1386). " ساختار وسازه هاي بيونيك درشكل دهي فرم معماري"، اولین کنفرانس سازه و معماری.

- طاهرمقدس، پوران .کیمیا، فرناز. (1389). "مهندسی خلاقیت بیونیکی و معماری پایدار"، سومین کنفرانس ملی خلاقیت، TRIZ و مهندسی ومدیریت نوآوری ایران.

- طلايي دلشاد، فائزه، (1385). " معماري و طبيعت" ، همايش شهر برتر، طرح برتر.

- قطعی، زهره، (1389). " مکانیزم هوشمند در هماهنگی با معماری بیولوژیکی"، همایش ملی.

- محتشمی، محمد حسین، (1386). "فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکر دوباره به طبیعت"، همایش علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره9، شماره 4.

- Susanne Giesecke& Sabine Hafner-Zimmerman. (2004). :Bionics: Applying Natures Principles for Intelligent Boilding", No.17

 -6-2- پایان نامه های انجام شده در این زمینه

- تعبدی، مریم، (81-1380). "اقامتگاه در مجموعه توریستی – تفریحی منطقه آزاد قشم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز.

- حسینی، نوشین، (82-1381). "گنجینه علمی آب تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز.

- خرازی جهرمی، مسعود، (85-1384). "آکواریوم دریایی جزیره کیش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز.

- علوی، جوانه، (1389). "مرکز پژوهش و ترویج هم زیستی با طبیعت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنرومعماری شیراز.

- محمد زاده، سودابه، (1391). "طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنرومعماری شیراز.

 1-6-3- کتاب ها و مجلات

- امرى کاظمى، علیرضا، (1388). "اطلس توانمندی های ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران: میراث زمین شناختی ایران"، انتشار سازمان زمین شناسی کشور.

- حاج علیلو، بهزاد . نکوئی صدری، بهرام. (۱۳۹۰). "ژئوتوریسم"، انتشارات دانشگاه پیام نور کشور- تهران.

- رحیم‌پور، علی، (1386). "ژئوتوریسم سفر به عجایب زمین"، ماهنامه سفر، شماره ۱۳، ص ۱۱.

- ژراردن، لوسین، (1389). بیونیک (تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد). ترجمه محمود بهزاد و مهندس پرویز قوامی، چاپ چهارم، تهران؛ سروش (انتشارات صدا و سیما).

- سینایی، وحید، (1374). "توسعه پایدار گردشگری"، ماهنامه سیاسی- اقتصادی، شماره ۹۵- ۹۶، ص ۱۳۴.

- مور، فولر، (1385). درک رفتار سازه ها، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.

- Buhamon, A., Perez, P., & Campello, A. (2008). Inspired by nature: Plants: the building botany connection [Arquitectura Vegetal.]. NY: W.W.Norton.

- H. Aldersey-Williams. (2003). "New Animal Architecture", Laurence King Publishing, London, Great Britain, p.169.

- Hill, B. (1993). Bionik-hotwendiges Elements in konstruktions prozess. –In: Kontruktion, Springer Verlag, Berlin, Heft 9,s.283-287.

- Hose, T. A. (2012). "3G’s for Modern Geotourism", Geoheritage Journal, 4: 7-24.

- M.P. Zari, (2007). "Biomimeticprouches to Architectural design for increased sustainability",sustainable Buildings Conference 2007,Auckland, New Zeland.

 1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 با توجه به تحقیقاتی که در زمینه ی موزه های دریایی، جانورشناسی و آکواریوم ها انجام شده، اکثر اقدامات صورت گرفته در زمینه­ی اکولوژیکی، رویکردهای توریستی صرف بوده است که به جنبه­ی بیولوژیکی و ژئولوژیکی پرداخته شده است. اهمیت این موضوع در محیط زیست جانوری و انسانی، لزوم توجه به این مهم ضروری می نماید.

با توجه به در نظر داشتن پیامدهای حاصل از بحران ها و مشکلاتی این موضوع که در عصر حاضر غیر قابل توجیه و بازگشت ناپذیر خواهد بود. باید در مطالعات معماری و طراحی شهری، به بعد بیولوژیکی در زیست موجودات توجه شایانی شود، تا علاوه بر حفظ بیشتر و بهتر محیط زیست جانوری و انسانی، طرح های ایجاد شده در دو جهت آموزش عمومی و فراهم آوردن شرایط فضایی در ساخت و ساز سازگار با طبیعت، دارای اهمیت بیشتر و کابردی تر بوده و در نهایت نتایج ثمربخشی داشته باشند.

 1-8- تعریف واژه و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-8-1- ریشه واژه پردیس:واژه, معنی, پردیس . [ پ َرَ دَ ] (اِ) لغتی است مأخوذ از زبان مادی (پارا+دَئِزا)به معنی باغ و بستان و از همین لغت است پالیز فارسی و فردوسی (معرّب )[1]

اين واژه كه در اوستا دوبار به كار برده شده از دو جزء تركيب يافته، يكي (Pairi) به معني پيرامون و ديگري (Daeza) به معني انباشتن و ديواركشيدن، كه بر روي هم به معناي درختكاري و گلكاري پيرامون ساختمان مي‎باشد. اين واژه در پهلوي پاليز شده و در فارسي دري هم بكار رفته است.[2]

 1-8-2- ریشه واژه بیونیک[3]

بيونيك (Bionic) يا زیستار‌‌‌‌شناسی که با نام‌های دیگری چون"Bio mimicry" ،"Bio gnosis" و "Bionical" Creativity Engineering"" شناخته شده است، کاربرد روش‌ها و سیستم‌های زیستی موجود در طبیعت برای طراحی و مهندسی سیستم‌ها و به طور عام در تکنولوژی است،که از الگوهای مشابه در طبیعت بهره می برد. این کلمه احتمالأ برگرفته از کلمه یونانی «βίον») تلفظ: بیون) و به معنی "واحد زندگی" و پسوند «ic» به معنی «شبیه» و یا «همانند» است؛ از این رو بيونيك به معنی «شبیه زندگی» است. بعضی لغت‌نامه ‌ها با وجود این بیان می‌کنند که این لغت از دو واژه­ ""Electronics + Biology آمده است.

 1-8-3- ریشه واژه ژئوپارک

ژئوپارک (Geopark)، مخفف پارک زمين‌شناسي(Geology Park) ، از دو زيرواژهGeological (وابسته به زمين شناسى)و Park (پارک در مفهوم کلى) است و به سرزمين‌هايي که پديده‌هاي زمين‌شناسي بي‌همتا و تاريخچه تکامل زمين‌شناسي مشخص دارند گفته مي‌شود. در واقع «ژئوپارک» منطقه‌اي است که در آن ميراث زمين‌شناسي به خوبي و بصورت پايدار حفظ و مديريت مي‌شود.

 1-9- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، فیش برداری و غیره) گردآوری داده ها

 1-9-1- نوع روش تحقيق:

روش تحقيق در تهيه اين پژوهش روشي اکتشافی در عمل و توصیفی- تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات بعضأ از طریق روش کتابخانه ای و در بخش محدودی میدانی و همچنین اینترنت و بهره گیری از سایت های معتبر می باشد که در کنار آن تحلیل این اطلاعات بر محدوده ی مورد نظر نیز صورت گرفته و در نهایت کلیه مفاهيم در این پژوهش را چنان ساخته تا امكان شناخت را فراهم ‌سازد.

 1-9-2- روش وابزار گردآوري اطلاعات

در این پژوهش گردآوری اطلاعات از طریق 2 روش نظری و عملی است که در بخش نظری به منظور شناخت تاریخچه موضوع مورد نظر از مطالعات موجود در مقالات، کتاب ها و پایان نامه های مشابه بهره گرفته و در کنار آن از روش هایی چون جمع آوری اطلاعات از طریق اینترنت استفاده شده است و همچنین این مهم، در بخش عملی با مطالعات میدانی از طریق تهیه عکس و کروکی از محدوده مورد نظر صورت پذیرفته است.

- داده‌هاي ميداني: بسترسازي مربوط به طرح داراي عنصری اساسي است که آن در نظر داشتن محور ساحلی به عنوان يك پروسه زمین شناختی و زیستار شناختی می باشد.

 - داده های کتابخانه ای: استفاده از کتابخانه های سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان فنی مهندسی جزیره قشم در گردآوری بخش هایی از مطالعات این پژوهش مثمرثمر بوده اند.

 1-9-3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات

مکان یابی محدوده موردنظر از طریق بررسی محدوده های پیشنهادی و با تحلیل سه معیار اصلی موجود در رویکرد پروژه و زیر معیارهای آنها بوده است که در آخر تعیین محدوده نهایی این پروژه، از طریق روش (AHP) در اینجا آورده شده است.

پس از آن با بررسی پیشینه و مبانی نظری مربوط به موضوع مورد بررسی، با پیش زمینه ای که شامل استفاده از کلیه مفاهیم مربوط به شناخت و بررسی رویکرد اصلی پژوهش بوده، به تحلیل موضوع پرداخته شده که در نهایت ایده کلی طراحی، بر همین اساس بیان گردیده است.

همچنین با بررسی و تحلیل نمونه های موردی در زمینه پژوهش حاضر، تحلیل وضع موجود از طریق تحلیل سایت صورت گرفته که در نهایت با توجه به بستر طرح ، طراحی مورد نظر ارائه شده است.

 1-10- معرفی محدوده مورد مطالعه

 محدوده مورد نظر از میان چهار سایت پیشنهادی انتخاب شده است و به منظور معرفی آنها، مطالعه بر روی تمامی این سه معیار اصلی انجام شده است، علاوه بر آن نیز تحلیل هایی در مورد کیفیت سایت انتخابی از نظر اقلیمی، باد غالب، جهت گیری تابش و میزان بارندگی انجام شده است.

انتخاب این سایت ازمنطقه آزاد قشم از طریق نتایج به دست آمده از امتیازدهی به معیارهای اصلی و زیر معیارهای آنها، با انتخاب محدوده ی نهایی از طریق روش ((AHP بوده است(فصل چهارم). نمودار شماره (1-1) معیارها و زیر معیارهای در نظر گرفته شده برای انتخاب محدوده مورد نظر را نشان می دهد.

 نمودار شماره (1-1). معیارها و زیرمعیارهای انتخاب محدوده

 مجموعه انتخاب شده همگی در محدوده ژئوپارک قشم واقع شده اند و از سه نظر اکولوژیکی، بیولوژیکی و ژئولوژیکی که به عنوان معیارهای اصلی هستند، مورد بررسی قرارگرفته اند. چرایی انتخاب زیر معیارها نیز براساس محدوده مورد مطالعه و با توجه دقیق به این نکته که هرگونه طراحی باید کاملأ منطبق بر بستر سایت و تابعی از خصوصیات و ویژگی های آن باشد، در فصل چهارم به طور مفصل شرح داده شده است.

 تصویر شماره (1-1). سایت های پیشنهادی

 ذکر این نکته ضروری است که این جزیره به دلیل موقعیت استراتژیکی خاص و فعالیت های ویژه اقتصادی، به عنوان یکی از مناطق آزاد کشور شناخته شده است، بنابراین باتوجه به رشد و توسعه اقتصادی منطقه می بایست در جهت جذب توریست که به عنوان یکی از شاخصه های مهم صنعتی مطرح می باشد، لازم است اولین گام استفاده از پتانسیل های ژئولوژی، اکولوژی و بیولوژیکی طبیعی آن باشد که با فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم جهت استفاده بازدیدکنندگان محقق می گردد.

 1-11- ساختار فصول

 این پژوهش به طور کلی دارای 5 بخش خواهد بود که در هر فصل مواردی که مورد نیاز پژوهش حاضر بوده به صورت مختصر در نمودار شماره (1-2) ساختار و چهارچوب کلی فصول- نشان داده شده است.

نمودار شماره (1-2).چهارچوب فصل های پایان نامه

 فصل دوم

پیشینه تحقیق و مبانی نظری

  2-1- مقدمه

 بشر از ابتدای خلقت، زندگی خود را در بهشت (طبیعت سبز) آغاز کرده، اما امروزه یکی از موضوعاتی که نگرانی های جدی به دنبال دارد، رابطه رو به زوال انسان و طبیعت است. در مورد طبیعت، اصول حاکم بر آن، الهام از طبیعت، ویژگی ها و ارزش عناصر طبیعی، مبنای فرهنگی آن ها و همچنین تأثیری که بر شیوه زیست انسان و رابطه او با طبیعت وعناصر طبیعی دارد، سخن بسیار است. تنها در این میان باغ، مجرایی است به سوی درونی ترین لایه­ی اندیشه و خیال. می­توان اینگونه گفت که "ساختار کامل باغ در محیط بیانگر رابطه تنگاتنگ میان طبیعت و جهان بینی و فرهنگ است"[4].

در این میان است که علم با تأثیرش بر محیط، انسان را در رسیدن به کمال یاری می نماید. با اینکه معماری را می توان علم حیات مصنوعی نامید، علمی است مانند آنچه در جهان طبیعت و نظام تکرار و پاسخ به اصول بیولوژیکی اتفاق می افتد. اما باید بیان نمود که تأثير نامناسب انسان برطبيعت سابقه چنداني ندارد و اين اخلال­گري يك پديده نسبتأ تازه است كه به دو عامل مهم مربوط مي­شود، يكي افزايش جمعيت انسان و ديگري تسلط جمعيت انسان بر طبيعت.

قرن هاست که بشر در رابطه­ی تنگاتنگ با طبیعت به سر بردهو برای تولید مایحتاج خود از آن الهام می گیرد و در این میان ذهنیت بیونیک و ارگانیک مهمترین روند قرن بیستم بوده است. شاید بتوان گفت جنبش معماری بیونیک شکل ظاهر چهار ضلعی و منتظم ساختمانهای سنتی را برای پدید آوردن ساختمانهای بیولوژیکی و جهان طبیعی دچار دگرگونی کرده، که منجر به مجموعه ای از ساختمان های منحصر به فرد با قالبهای بیولوژیکی همراه با محاسبات دقیق ریاضی شده است.

 2-2- واژه باغ در گذر زمان

 بطوري كه از نوشته‌هاي مورخان يوناني بدست مي آيد نزديك به 3000 سال پيش، پيرامون خانه‎هاي بيشتر ايرانيان را باغ‌ها احاطه كرده بودند و واژه پرديس را گاهأ برای باغهاي پيرامون خانه‎ها آورده اند. ویل دورانت در تاریخ تمدن (عصر ایمان) می‎نویسد: "باغ به سبک ایران مورد تقلید سایر ملل نیز قرار گرفته و هم در بین مسلمین و اعراب و هم در هندوستان رواج یافته است و در قرون وسطی موجب الهام اروپاییان گردیده است."

بنابراین اين شيوه بعدأ براي ساير ملل نيز سرمشق شده و بدنبال آن اين واژه فارسي به دوردستها رفته است. امروزه در زبانهاي يوناني، فرانسوي، سامی و ديگر زبانها نيز با تغييرات و دگرگوني‌هايي بكار برده مي‎شود. در دوره هخامنشيان و بعد از آن در سرتاسر سرزمين ايران تعداد بيشماري باغ‌هاي بزرگ و باشكوه وجود داشته است.[5] درباره واژه پردیس، منشاء زبانی، معنای لغوی و تحت الفظی آن سخن بسیار گفته شده است. امروزه اين واژه در زبان يوناني بصورت (Paradeisos) به معني باغ، در زبان فرانسه بصورت (Paradis) و در زبان انگليسي بصورت (Paradise) به معني بهشت بكار برده مي‎شود . نام ديگر اين فضاي سرسبز و دل‎انگيز باغ است. باغ هم واژه‎اي فارسي است كه در پهلوي و سغدي نيز به همين شكل (Bagh) بكار برده مي‎شود. برخي باغ را مشترك در فارسي و تازي مي‎دانند و بعضي نيز برآنند كه اين واژه در اصل تازي بوده و جمع آن را "بيغان" مي‎آورند، حال آنكه اين واژه قطعأ فارسي است و از فارسي به ديگر زبانها رفته است. ايراني‌ها از قديم الايام به ساختن باغ‌ها و باغچه در حياط‌ها و دور و بر بناها علاقه خاصي داشته‎‎اند. شايد خاطره ميهن اصلي و خاستگاه قوم آريا منشأ اين علاقه بوده است. آنها باغچه‎هايي را كه در اطراف بنا مي‎ساختند " په اره دئسه" مي‎ناميدند كه به معناي پيرامون دژ يا "ديس" بود. "ديس" يعني بنا و كسي را كه ديس مي‎ساخت "ديسا "يعني بنا مي‎ناميدند.

فرمانروايان شهرهاي داخل ايران يا شهرهاي قلمرو شاهنشاهي ايران در خارج ، همه ملزم به ساختن چنين باغچه‎هايي بوده‎اند. مثلاً يكي از اين" په اره دئسه‎ها" يا پرديس‌ها در تخت جمشيد بود كه خشايارشاه در هنگام برشمردن نام بناهايي كه ساخته، از آن ياد كرده است. واژه پرديس به معناي بهشت در زبان عربي به فردوس و در زبان‌هاي ديگر به پارادايز تبديل شده است. خود بهشت يا "وهشت" به معناي بهترين زندگي است و اين بهشت به شكل باغي سرسبز و خرم و زيبا مجسم مي‎شده است. ما براي اين مفهوم واژه‎هاي جنت، فردوس، بهشت يا رضوان را بكار مي‎بريم. در فارسي قديم واژه پاليز هم به همين معنا بوده است. چنانكه فردوسي گفته است:‌ "وز آنجا به پاليز بنهاد روي". در بهشت كوثر هست و درختان و گل‌ها و جويبارها، و در باغ نيز آب روان خوش و گل‌هاي زيبا و درخت‌هايي كه مي توان در سايه آنها آرميد و اين همه محصور در ديواري كه مانع ورود جهنميان به آن شود.

گزنوفون گوید: «در هر جا، که شاه (هخامنشی) اقامت کند وبه هرجایی رود، همیشه مراقب است که در همه جا باغهایی باشد پر از چیزهای زیبا، که زمین می‌دهد. این باغها را پردیس می نامند. اگر هوا مانع نباشد، شاه بیش‌تر اوقات خود را در اینگونه باغها بسر می‌برد». اردشیر دوم در کتیبه‌ای در شوشاین جمله را نگاشته‌است: "به بزرگی اهورمزدااین کاخ پردیس زندگانی را من ساختم. اهورمزداو مثره (مهر) مرا از هر بدی بپایند و آنچه را که کرده‌ام نگاهدارند".

 2-2-1- پردیس و هنری با نام باغ سازی

شاید یکی از اولین اقدامات بشر در عرصه معماری مناظر، باغ سازی بوده باشد، مرحله ای که انسان ها اقدام به ایجاد باغ و پارک مصنوع می کنند و نهایتأ به فراهم آوردن فضاهای سبز امروزی می انجامد که بعضأ در کشورهای مختلف هم سابقه دیرینه ای دارد. اين هنر يكي از كهن ترين هنرهاي ايرانيان است كه داراي سنت‌هاي ارزشمند و قدرتي معنوي است.[6]

هنر باغسازي و ايجاد فضاي سبز از قبل از هخامنشيان و بعد از آن در تخت جمشيد به اعلاترين درجه خود رسيده است. گویند اولین طرح های باغ سازی مربوط به دوران مادها یا شاید حتی عیلامیان است که احتمال می رود اولین طرح های چهارباغ در دوره هخامنشی ساخته شده باشد[7]، چرا که هزار سال بعد در آیات قرآن نیز توصیف گشته است. الگوی باغ بهشت را؛ امروزه به عنوان طرحی اسلامی مطرح کرده اند وبه گفته هانری کربن "چهارباغ در ناخودآگاه قوم ایرانی همیشه وجود داشته است" و این گفته را با تأکید بر مشخصات اقلیمی ایران آورده است.

"باغسازی هنر تركیب عناصر معماری، عناصر گیاهی و نمایش آب است با یكدیگر، به گونه ای كه نتیجه كار با توجه به شرایط اقلیمی، پاسخگوی انتظارها و آرزوهای مردم فرهنگی خاص باشد".[8]

هدف از باغ سازی ممكن است متفاوت باشد، مانند باغی كه پیرامون قصری را شكل داده است و یا باغی كه برگرد آرامگاهی ایجاد شده باشد و یا باغی كه برای استفاده همگانی طراحی و ساخته شده باشد. ولی همواره یكی از اهداف كلی باغ وصول همنشینی با طبیعت است كه در نهاد انسان ها وجود دارد. زندگی شهرنشینی انسان را از طبیعت جدا می كند، باغ سازی دعوتی است از طبیعت به درون شهر و جامعه، منتها در این حركت طبیعت در رابطه با خواسته انسان ها و فرهنگ آنها به گونه های مختلف به نظم كشیده می شود و به صورتی در می آید كه نه طبیعت كامل است و نه معماری تنها. بلكه حاصل كار كنار آمدن هر یك از عناصر تشكیل دهنده باغ است به عناصر دیگر.

 2-2-2- پیشینه تاریخی باغ در ایران

دستيابي به سابقة روشن و دقیقي از باغ سازي در ايران كار دشواري است. آیین و کیش قدیم ایرانیان به کشاورزی و باغسازی اهمیت خاصی داده و آن را ستایش نموده است، چنانکه در وندیداد[9] می خوانیم که زرتشت به اهورا می‎گوید: "ای آفریننده جهان مادی، چهارمین کسی که زمین را به منتهی درجه وجد آورد کیست؟" اهورامزدا پاسخ می‎دهد: "آنکس که بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزیها بکارد و بیشترین درختها بنشاند. کسی که زمین خشک را آب دهد و زمین خیس (باتلاق) را بخشکاند و زیر کشت برد." در کتاب فارسنامه ابن بلخی (که در بین سالهای 500-510 تألیف شده است) سلسله‎های پیش از اسلام را بنا به روایت قدیم چهار سلسله بنام پیشدادیان ، کیانیان ، اشکانیان و ساسانیان برشمرده است.

مؤلف این کتاب منوچهر پسر میشخوریار را که هفتمین پادشاه پیشدادی است نخستین کسی می‎داند که در جهان به احداث باغ و بوستان پرداخته و می‎نویسد: "اول کسی که باغ ساخت او بود و ریاحین گوناگون کی بر کوهسارها و دشتها رسته بود جمع کرد و بکشت و فرمود تا چهار دیوار گرد آن در کشیدند و آن را بوستان نام کرد، یعنی معدن بویها."

این فرهنگ پس از حضور اسلام در ایران از بار غنایی و معنوی خاصی برخوردار شده است. فرد مسلمان که خود را سرگشته‌ای دور مانده از وطن اصلی خویش که همانا همجواری حق تعالی است می­ داند، در زمین در پی یافتن مأوایی است که این سرگشتگی را سامان دهد. این چنین در گوشه‌ای خلوت برای خود بهشتی زمینی فراهم می آورد و کم نیست باغ‌هایی از این دست در طی قرون متمادی که رایحه اسلام در این سرزمین به مشام ایرانیان می‌رسد. شاید بتوان اوج آن را در طی عصر صفوی و در شهرهایی چون تبریز و قزوین و اصفهان دید و البته نمی توان از باغات پرشکوه دوره قاجار چشم پوشید که در زمینه­ی خود همتا و نمونه ای ندارند.[10]

پرديس پاسارگاد، پرديسي است كه با دارا بودن خصايص باغ در ايران، تأييدي بر اثر ژرف آن بر باغسازي دوره‌هاي بعد مي‌باشد. در اولين پايتخت امپراتوري بزرگ هخامنشي، برای نخستین بار در نیمه دوم قبل از میلاد[11]، از پاسارگاد به عنوان پايتختي پر باغ ياد شده است كه در آن كاخهايي با طرفين باز در داخل محوطه‌هایي مشتمل بر باغ‌هاي وسيع و مكمل قرار دارد. چهارباغ‌هاي معروف دوره اسلامي بدون شك بي تأثير از اين اولين نمونه‌ی چهارباغ نبوده اند. نظام مهندسي آب در اين باغ، آبروهاي سنگي و حوضچه هايي كه با فاصله و ريتم منظم در اين محوطه قرار گرفته اند نشان از قدرت معماري و باغسازي ايرانيان كهن دارد.

 2-2-3- ضرورت وجود آب در پردیس

آب، در اوستا آب (ap) و در فارسی باستان آب (ape) است. این دو، مفهوم مادینگی دارند. آب محملی است برای تبدیل ماده به غیر ماده و محسوس به نامحسوس، یکی کردن بنا و تصویرش و معلق کردنش در موج هایی که سماع گونه به لغزش در می آیند و جاری ساختن آن در فضای بیکران از موج ها و فواره ها تا نقشی روان از آن بر فضا بگستراند.[12]

آب جاری نيز مانند گياه از عناصر مقدس و

[1] - دهخدا، علی اکبر، (1377). لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دوره جدید زیرنظر: محمد معین و سیدجعفر شهیدی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

[2]- رجبی، مجتبی، (1385). ماهنامه‌ی آفتاب، شماره‌ ۷.

[3] - پرتال شبکه ملی مدارس - www.rosht.ir

[4] - بهبهانی، ه، (1383). "درآمدی بر حفاظت و نگهداری باغ های تاریخی"، ماهنامه موزه ها، شماره 41، ص 19.

[5]- رجوع شود به پیوست ب.

[6] - رجبی، مجتبی، (1385). "باغ ایرانی"، ماهنامه‌ آفتاب، سال دوم، شماره‌ 7.

[7] - رجوع شود به پیوست ب.

[8] - سایت دانشنامه آزاد ویکی پدیا.

[9]- وندیداد، مجموعه قوانین زرتشت، فرگرد سوم، فقره 33.

[10]- رجبی، مجتبی، (1385). "باغ ایرانی"، ماهنامه‌ آفتاب، سال دوم، شماره‌ 7.

[11]- استروناخ، دیوید، (1372). "شکل گیری باغ سلطنتی پاسارگاد و تأثیر آن بر باغسازی ایران"، ترجمه کامیار عبدی، مجله اثر، شماره 22 و 23.

[12]- حسینی، نوشین، (85-84). "گنجینه علمی آب تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز.


مبلغ واقعی 50,760 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,085 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 80

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب