تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8280
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335170

راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی (بخش مرکزی).....


راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی (بخش مرکزی).....

فهرست مطالب :

چکیده :1

فصل اول کلیّات تحقیق. 3

1-1- بیان مسئله:4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :6

1-3- اهداف تحقیق:7

1-3-1- هدف کلی تحقیق :7

1-3-2- اهداف جزئی تحقیق :7

1-4- سوال تحقیق:8

1-5-فرضیه تحقیق :8

1-6-واژه ها و مفاهیم8

1-7-سوابق تحقیق. 10

1-8-محدودیت های تحقیق. 12

فصل دوم:13

مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق. 13

2-1-مفاهیم پایه ای.. 14

2-1-1-مفهوم شهر. 14

2-1-2-تعريفوشناساييبافتفرسوده15

2-1-3-انواعبافتهايآسيبپذيرشهري.. 15

2-1-4-ويژگيعموميبافتهايفرسوده16

2-1-5-شاخصهايشناساييبافتفرسودهوآسيبپذير. 16

2-1-5-1-ضريبنفوذپذيري.. 16

2-2- سوابق. 17

2-2-1- پيشينه ها بهينه سازي بافت فرسوده در جهان. 17

2-2-1-1 کنگره آتن:18

2-2-1-2 کنگره ونیز:18

2-2-1-3- بیانیه مکزیکو سیتی :19

2-2-2- نیم نگاهی به وضعیت بافت های تاریخی یا موسوم به فرسوده در. 19

2-2-2-1- کشورهای اروپایی:19

2-2-2-1-1- پرتغال، شهر لیسبون:19

2-2-2-1-3-اسپانیا، شهرتولِدو (Toledo):21

2-2-2-1-4-هلند، شهر دِلفت (Delft):22

2-2-2-1-5-فرانسه، شهر استراسبورگ(Strasbourg):23

2-3- سوابق و پيشينه ها بهينه سازي بافت فرسوده در ايران. 23

2-4- سوابق و پيشينه ها بهينه سازي بافت فرسوده در رودسر. 27

2-4-1- ضرورت حفظ بافت هاي قديم شهري.. 27

2-4-2- رويكرد سيستمي به هسته هاي قديم شهر و بخش هاي جديد28

2-5- نظریه ها29

2-5-1- نظریه ساماندهی زمین. 29

2-5-2- نظریه اصالت بخشی. 29

2-5-3- نظریه محرومیت زدایی و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی. 30

2-5-4- نظريه توسعه پايدار. 31

2-5- 5- نظریه انسان گرا31

2-6- مکاتب.. 31

2-6- 1- مکتب فرهنگ گرایی. 31

2-6- 2- مکتب کارکرد گرایی. 32

2-6- 3- مکتب ساختار گرایی. 32

2-7- دیدگاه ها33

2-7- 1- دیدگاه نوساز. 33

2-7- 2- دیدگاه کالبدی.. 33

2-7- 3- دیدگاه اجتماعی. 34

2-7-4- دیدگاه اقتصادی.. 35

2-8- اصول. 36

2-8-1- اصول شهر سازی انسان گرا36

2-9- الگو ها37

2-9-1- الگوی جایگزینی. 37

2-9-2- الگوی پالایش شهری.. 38

فصل سوم:39

روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها39

3-1-روش تحقیق و مراحل آن. 40

3-1-1- روش تحقیق. 40

3-1-2-روش گرد آوری اطلاعات.. 40

3-1-3-ابزار گرد آوری اطلاعات.. 40

3-1-4- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها40

3-1-5- جامعه آماری و نمونه تحقیق :40

3-1-6- متغییرهای تحقیق. 41

3-2- ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. 41

3-2-1- ز مین شناسی. 46

3-2-2- گسل ها و لرزه خیزی.. 47

3-2-2- توپوگرافی و شیب.. 48

3-2-3- نواحی پست ساحلی:48

3-2-4- اقلیم49

3-2-4-1- جریان های هوائی(باد غالب ):49

3-2-4-2-دما51

3-2-4-3- رطوبت نسبی. 52

3-2-4-4- بارش.. 53

3-2-5- هیدرولوژی و منابع آب.. 54

3-2-6-خاک شناسی. 55

3-3- ویژگی جغرافیای انسانی رودسر. 56

3-3-1- ویژگی جغرافیایی تاریخی رودسر. 59

3-3-2- بررسی روند تحولات جمعیتی شهر رودسر. 60

33--3- بررسي ساختار سني و جنسي جمعيت شهر رودسر. 64

3-3-4- مهاجرت.. 64

3-3-5-بررسي وضعيت سواد65

3-3-6- ویژگی های اقتصادی رودسر. 66

3-3-7- عوامل موثر در پیدایش و شکل گیری شهر رودسر. 69

3-3-8- تقسیمات کالبدی شهر رودسر. 69

3-3-9- وضعیت کاربری زمین در شهر رودسر. 69

3-3-10- خصوصیات فیزیکی و نحوه استفاده از اراضی در نواحی. 71

3-3-10-1- ناحیه 1. 71

3-3-10-2- ناحیه 2. 73

3-3-10-3- ناحیه 3. 76

3-3-10-4- ناحیه 4. 78

3-3-11- موقعیت معابر سواره و پیاده81

فصل چهارم:84

تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق. 84

4-1- یافته های اسنادی.. 85

4-1-1- بررسی محوطه های تاریخی. 85

4-1-2- بررسی وضعیت مسکن در بافت قدیم87

4-1-3- وضعیت موجودتراکم هادرسطح شهرونواحی ( خالص و ناخالص)87

4-1-4- تراکم ساختمان های مسکونی. 88

4-1-5- ارزش نگاهداری ساختمان های مسکونی. 88

4-1-6-مصالح ساختمانی. 91

4-1-7- تعداد طبقات واحد های مسکونی. 94

4-2- یافته های میدانی. 96

4-2-1-وضعیت جمعیتی بافت قدیم96

4-2-1-1- بررسی سن سرپرستان خانوار در بافت فرسوده96

4-2-1-2- میزان سواد سرپرست های خانوار در بافت فرسوده97

4-2-1-3- میزان در آمد خانوار در بافت فرسوده99

4-2-2- ارزش زمین در شهر رودسر. 100

4-2-2-1- ارزش زمین خالی. 100

4-2-2-2-ارزش خانه های کلنگی. 103

4-2-2-3-ارزش خانه های نوساز. 104

4-2-2-4-ارزش ملک تجاری.. 105

4-2-3- بررسی نارضایتی دربناهای قدیمی. 106

4-2-4- عوامل نابسامانی عملکرد بافت قدیم112

4-2-4- 1- بررسی نابسامانی ناشی از فعالیت های تجاری.. 112

4-2-4- 3- بررسی نابسامانی ناشی از سیستم مدیریت شهری.. 116

4-2-5- وضعیت معابر در محدوده مورد مطالعه. 118

4-2-6- نحوه حمل و نقل ساکنین. 119

SWOT4-3- تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر بر اساس مدل. 120

4-3-1- بررسی محیط داخلی. 121

4 -3-2- بررسی محیط خارجی. 121

4-3-3-تدوین راهبرد121

4-3-4- تحلیل برنامه ریزی توسعه فضایی ناحیه رودسر به روش swot122

4-3-5- وزن دهی. 123

فصل پنجم :128

جمع بندی.. 128

5-1- جمع بندی.. 129

5-2- پاسخ به سوال تحقیق. 135

5-3- فرضیه تحقیق. 137

5-4- نتیجه گیری.. 139

5-5 -راهکارهاو پیشنهادات.. 140

پیوست ها145

منابع فارسی. 159

منابع لاتین. 162


فهرست جداول

جدول شماره:3-1 - محدوده طول جغرافیایی شهرستان به قرار زیر می باشد.43

جدول شماره: 3-2- محدوده عرض جغرافیایی ان به قرار زیر میباشد .43

جدول شماره:3-3- دما در دوره10 ساله(1390-1380)51

جدول شماره :3-4- جدول رطوبت نسبی دوره 10 ساله(1390-1380)52

جدول شماره :3-5- بارش دوره 10 ساله(1390-1380)53

جدول شماره: 3- 6- دبی متوسط ماهانه و سالانه ایستگاه های هیدرومتری محدوده مطالعاتی برحسب مکعب بر ثانیه. 55

جدول شماره : 3- 7- جمعیت و درصد رشد سالانه. 61

جدول شماره: 3- 8- توزيع نسبي جمعيت برحسب گروههاي بزرگ سني و به تفكيك جنس.. 64

جدول شماره :3-9- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس و سن براساس آخرین جابجایی انجام شده رودسر. 65

جدول شماره: 3- 10- روند تاریخی اقتصاد در رودسر. 67

جدول شماره : 3- 11- شاغلان گروههای عمده فعالیت در شهر رودسر سال 1390. 68

جدول شماره : 3- 12- جمعیت بیکار بر حسب جنس ،سن و سطح سواد شهر رودسر با توجه به آمار سال 1390 بر اساس جدول ذیل بوده است.68

جدول شماره : 3- 13- کاربری اراضی وضع موجود (ناحیه 1) جمعیت موجود:7375 نفر. 72

جدول شماره : 3- 14- کاربری اراضی وضع موجود در ناحیه 2 جمعیت موجود: 8815 نفر. 74

جدول شماره : 3- 15- کاربری اراضی وضع موجود ( ناحیه 3) جمعیت موجود:10181 نفر. 77

جدول شماره : 3- 16- کاربری اراضی وضع موجود( ناحیه 4) جمعیت موجود:6880. 79

جدول شماره : 4- 1- تراکم خالص و ناخالص ناحیه 2. 87

جدول شماره : 4- 2- نحوه توزیع تراکم در ناحیه 2. 88

جدول شماره : 4- 3- ارزش نگاهداری ساختمان های مسکونی. 88

جدول شماره : 4- 4- تعدادطبقات مسکونی برحسب کیفیت در ناحیه 2 شهر رودسر. 91

جدول شماره : 4- 5- استفاده از مصالح در ناحیه 2 شهر رودسر. 92

جدول شماره : 4- 6- توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد طبقات ناحیه 2. 94

جدول شماره 4-7- درصد سن افراد بافت فرسوده96

جدول شماره : 4- 8- میزان تحصیلات.. 98

جدول شماره : 4- 9- جدول میزان در آمد افراد99

جدول شماره : 4- 10- ارزش زمین خالی در ناحیه 2. 100

جدول شماره : 4-11- قیمت ساختمان کلنگی در ناحیه 2. 103

جدول شماره : 4- 12- قیمت ساختمان نوسازدر محلات ناحیه 2. 104

جدول شماره : 4- 13- قیمت ملک تجاری در محلات ناحیه 2. 105

جدول شماره : 4- 14- مشکلات ناحیه 2 شهر رودسر. 109

جدول شماره : 4- 15- عدم همکاری مردم با شهرداری.. 117

جدول شماره : 4- 16- نحوه حمل و نقل ساکنین. 120

SWOTجدول شماره 4-17. 124

جدول شماره: 5-1- ارزش املاک مختلف در قسمت های مختلف ناحیه 2. 137

 فهرست نمودار ها :

نمودار شماره :3-1- دما در دوره10 ساله(1390-1380)51

نمودار شماره 3-2- رطوبت نسبی دوره 10 ساله(1390-1380)52

نمودار شماره :3-3- بارش دوره 10 ساله(1390-1380)54

نمودار شماره :3-4- جمعيت شهري رودسر. 62

نمودار شماره :3-5- توزيع نسبي جمعيت بر حسب گروههاي بزرگ سنی و به تفكيك جنس در سال 1390. 64

نمودارشماره 4-1- ارزش نگاهداری ساختمان های مسکونی در ناحیه 2 رودسر. 89

نمودارشماره 4-2- تعدادطبقات مسکونی برحسب کیفیت در ناحیه 2 شهر رودسر. 91

نمودار شماره :4-3- استفاده از مصالح در ناحیه 2 شهر رودسر. 92

نمودارشماره :4-4- توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد طبقات ناحیه 2. 94

نمودارشماره :4-5-سن افراد بافت فرسوده97

نمودارشماره :4-6- میزان تحصیلات.. 98

نمودار شماره :4-7- میزان در آمد افراد99

نمودار شماره :4-8- ارزش زمین خالی در ناحیه 2. 101

نمودار شماره :4-9- قیمت ساختمان کلنگی در محلات ناحیه 2. 103

نمودار شماره : 4- 10- قیمت ساختمان نوسازدر محلات ناحیه 2. 105

نمودار شماره : 4- 11- قیمت ملک تجاری در محلات ناحیه 2. 106

نمودارشماره :4-12- مشکلات ناحیه 2 شهر رودسر. 110

نمودارشماره :4-13- عدم همکاری مردم با شهرداری.. 117

نمودار شماره :4-14- نحوه حمل و نقل ساکنین. 120

 فهرست نقشه ها

نقشه شماره 3-1- نمای کلی ایران و نشان دادن جایگاه گیلان در ایران. 43

نقشه شماره:3-2- موقعیت رودسر در منطقه شرق گیلان. 44

نقشه شماره: 3-3-محدوده مصوب طرح جامع و حرایم مصوب.. 45

نقشه شماره 3-5- نواحی شهر رودسر. 57

نقشه شماره 3-6- محلات شهر رودسر. 58

نقشه شماره: 3-7 – نقشه تراکم جمعیتی ناحیه 2 شهر رودسر. 63

نقشه شماره :3-8- کاربری های ناحیه 2. 75

نقشه شماره :3-9- کاربری های شهر رودسر. 80

نقشه شماره 4-1- محدوده آثار ثبت شده در میراث فرهنگی. 86

نقشه شماره 4-2- کیفیت ساختمان ها90

نقشه شماره 4-3- مصالح به کار گرفته شده در بناها93

نقشه شماره 4-4- تعداد طبقات بناها94

نقشه شماره 4-5- ارزش اراضی. 102

نقشه شماره4-6- نحوه پخشایش کاربری مذهبی و فرهنگی. 115

نقشه: پیشنهادی5-1-144

 


فهرست تصاویر

2-1-تصویر شماره :20

2-2-تصویر شماره21

2-3-تصویر شماره :22

2-4-تصویر شماره :22

3-1تصویرشماره83

4-1تصویر شماره:104

4-2 تصویر شماره:– نداشتن پارکینگ کافی در ساختمان و پارک در معبر پیاده (خیابان گلسار)111

4-3 – تصویر شماره: نداشتن آسفالت مناسب و نداشتن پارکینگ عمومی و پارک در کوچه(پشت بانک مسکن)111

4-4 تصویر شماره:–نداشتن سیستم فاضلاب شهری و بالا بودن سطح ایستابی آب و بالا زدن چاه در منازل(خیابان گلسار)112

4-5-تصویر شماره بازار ماهی فروشان در وسط شهر در خیابان امام در فصل تابستان و وجود آلودگی و بو. 113

4-6- تصویر شماره وجود کاربری های متعدد درمرکز شهر و معبر کم عرض (خیابان امام خمینی)114

4-7تصویر شماره-معبرتنگ ،خاکی در بافت فرسوده(خیابان گلسار)119

5-1-تصویر شماره زباله هایی که توسط راننده های مینی بوس در انتهای خیابان معلم منتهی به کمربندی در تنها مرداب رودسر رها می گردد132

5-2-تصویر شمارهزباله هایی که توسط عابرین در کنار خیابان رها می گردد(خیابان گلسار)132

5-3 تصویر شماره: وجود موتور در پیاده روها(روبروی شهرداری)134

:5-4-تصویر شمارهوجود چندین صف پارک شده در خیابان با وجود داشتن امکان تعبیه پارکینگ (خیابان گلسار)134

5-5-تصویر شماره: معابر تنگی که در اطراف بافت فرسوده وارثی دارند141

5-6-تصویر شماره: پارکینگ معمولی که امکان ایجاد پارکینگ طبقاتی شدن را دارد142

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

چکیده :

فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها ،شدت و ضعف دارد. بدیهی است که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند.

بخش عمده ای از شهر رودسر به دلیل قدمت تاریخی و سابقه طولانی سکونتی فرسوده هستند و در هنگام حوادث طبیعی کمک رسانی را با مشکل روبه رو می کند.

بافت قديم شهر رودسر كه خاستگاه اوليه شهر رودسر است .در زماني مناسب ترين مكان سكونت در شهر بوده ، امروزه به دليل مضلات و مشكلات مختلف اجتماعي ، فرهنگي ،اقتصادي و كالبدي، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروههاي مختلف جامعه يا پايگاه ومنزلت اجتماعي متفاوت گرديده است.

این پایان نامه با موضوع هدف کلی ،تحلیلراه کارهای ساماندهی بافت فرسوده بخش مركزي شهر رودسر در نظر دارد در درجه اول مسائل و مشکلات بافت را تحلیل سپس راهکارهایی را برای ساماندهی ارائه نماید. .

در تدوین این پایان نامه از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است در بررسی وضع موجود از روش توصیفی کمک گرفته شده است.

روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای , اسنادی ,میدانی,می باشد.

جمعیت شهر رودسرمعادل 37579 نفر می باشدو جمعیت موجود درناحیه2 رودسر که بخش مرکزی در آن واقع شده است 14768 نفر بر آورد شده است. با توجه به جدول استاندارد مورگان جامعه نمونه تعداد 306پرسشنامه در ناحیه 2 پر شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.

برای سنجش یافته های تحقیق از مدلswot استفاده شده که نشان می دهد ارزش و قیمت زمین در فرسودگی بافت موجود محدوده مطالعه، تاثیر دارد و ساماندهی خیابان اصلی بخش مرکزی شهر (تعریض و...)موجب سهولت نقش توریستی در آن می شود.و فرضیه های مورد بررسی در پایان نامه اثبات و تأیید می شوند .

واژگان کلیدی : بافت شهر، فرسوده ، بهسازی، فرسودگی و نوسازی ،بخش مرکزی،شهر رودسر

مقدمه

اغلب شهرهاي سنتي و يا محله‌هاي با قدمت بالا،‌ بدون طراحي و در طول زمان تكوين يافته‌اند . بافت‌هاي ارگانيك بر حسب ضرورت،‌ رشد و توسعه داشته و هر محله شهري بر اساس شرايط مختلف از جمله شرايط جغرافيايي، اقليمي، وجود هسته اوليه مذهبي، نظامي، اداري، اقتصادي، وجود محورهاي ارتباطي (معابر، گذرگاه‌ها و رودخانه‌ها)، مناسبت‌هاي اجتماعي و ... پا به عرضه وجود گذاشته‌اند و ساليان‌ متمادي به حيات خود ادامه داده‌اند. شهرها معمولاً زندگي و هويت خود را از همين هسته‌هاي اوليه گرفته و عمدتاً به دور يا امتداد آن گسترش يافته‌اند. اين هسته‌هاي اوليه كه عمدتاً جايگاه‌ ويژه‌اي را در حيات شهرها داشته‌اند، عموماً بعد از دوران صنعتي شدن به خصوص در قرن حاضر به دليل رشد شهرها دچار فرسودگي و بي مهري شده‌اند و اعتبار پيشين خود را از دست داده‌اند به گونه‌اي كه به تدريج شاهد تخريب و نابودي اين قبيل فضاها و پهنه‌هاي سكونتي هستيم.

ظهور پديده بافت‌هاي مسأله‌دار و فرسوده شهري كه اين روزها به وفور كاربرد يافته است، ناشي از همين استهلاك تدريجي بافت‌ها و سكونت‌‌گاه‌هاي قديمي است كه عمدتا‌ً داراي تعريف‌ها و شرايط يكسان نيز نمي‌باشند و ممكن است از شهري به شهر ديگر و در دوره‌هاي مختلف نيز تفاوت‌هايي داشته باشد كه لزوم شناخت كلي گونه‌هاي آن براي شناخت جايگاه بافت فرسوده مورد نظر اين طرح، امري ضروري است. پيش از پرداختن به انواع بافت‌هاي فرسوده شهري لازم است اين نكته شرح داده شود كه فرسودگي در بافت‌هاي مسأله دار و قديمي نه تنها از لحاظ كالبدي بلكه از لحاظ اجتماعي تبعات بسياري با خود به همراه دارد. در گذشته به دليل اينكه بافت‌هاي قديمي در نقاط با امكانات بالقوه بالاي سكونتي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استقرار داشته‌اند؛ لذا اقشار جامعه با درآمد بالا، متوسط و كم در آن سكونت داشته و به مرور زمان و با گذشت ساليان و فرسودگي كالبد بافت، اقشار با درآمد بالاتر به ساير نقاط جديد شهر مهاجرت كرده و اكثراً با درآمد كم در منطقه باقي مانده و درصدي از مهاجرين نيز در اين گونه از بافت‌ها مستقر شده‌اند. لذا تمركز اقشار تقريباً كم درآمد و تازه واردين مهاجر و مهاجرت افرادي كه از ابتدا در اين مكان ساكن بوده و طي گذشت زمان، پايگاه اقتصادي مناسب‌تري يافته‌اند،‌باعث به هم خوردن بافت جمعيتي و ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي براي ساكنين اين بافت‌ها گرديده است و عمدتاً نيز به صورت معضلي براي شهرها درآمده‌اند


فصل اولکلیّات تحقیق

  1-1- بیان مسئله:

فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها ،شدت و ضعف دارد. بدیهی است که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند. (ابوطالبی ،1389،ص3)

بیش از چند دهه است که محله های قدیمی شهر ی در ایران نیز به فراموشی سپرده شده اند. بسیاریاز بافت های سنتی که زمانی مایه افتخار شهرها بودند بیش از پنجاه سال است که در حال فرسایش رها شده اند. تقریبا تمامی جمعیت این مناطق جابجا شده و میراث تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی ویژه محله های مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراض اند . تنها اندکی از بناها که به سختی به روی پا ایستاده اند به یادگار مانده اند و یاد آور معماری وشهرسازی گذشته اند . هر چند که حرکت هایی پراکنده در سال های اخیر در بهسازی و مرمت بناها ی ارزنده به چشم میخورد اما, حساسیت ها هرچه کمتر شده و هم در میان مسئولان و هم در میان مردم حدود زیادی مصونیت ذهنی ایجاد شده است . طرح های جامع ،طرح های تفضیلی و ضوابط منطقه ای در اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند .در مناطق مرکزی و محله های قدیمی شهرها ، نه تنها گذار از سنت به تجدد تحقق نیافته ، بلکه با مقاومت سرسختانه این مناطق در مقابل مظاهر تجدد ، عملا هیچ گونه بهسازی و مرمتی صورت نگرفته است . در نتیجه پیامد های طراحی و ضوابط ساخت و ساز به صورت مانعی بزرگ ، به فرسایش روز افزون بافت های سنتی انجامیده است.(ربیع،1382،ص102)

رشد جمعیت شهرها، افزایش ناگهانی آهنگ شهرنشینی , توسعه بی رویه شهرها و کاهش زمین برای سکونت و خدمات از یکسو و وجود بافت های فرسوده و ناکارآمد در شهرها که ساکنان به سبب عدم توانایی مالی قادر به نوسازی و بهسازی آن نیستند . از سوی دیگر موجب شد تا برنامه ریزان به فکر ارائه راه حل و برنامه هایی مناسب برای بهسازی این بافت باشند. این امر علاوه بر استفاده مطلوب از فضا ،جلوگیری بیش از حد ساخت و سازهای شهری در زمین بکر و یا کشاورزی اطراف شهر را نیز در پی خواهد داشت .(زندوی ،1386،ص3)

شهر رودسر مركز شهرستان رودسر است كه بر سر جاده آسفالته كناره قرار دارد و در 74 كيلومتري شهر رشت و 336 كيلومتري تهران واقع شده است. اين شهر از سمت غرب به شلمان و لنگرودمحدود شده است. از شمال به درياچه خزر از طرف غرب به كلاچاي و از سمت جنوب به جاده كمربندي و اراضي كشاورزي محدود مي شود و تقريبا به شكل خطي است .

از نظر قدمت بافت شهر را به سه دوره مي توان تقسيم كرد.

بخشي از شهر بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفته است و بخشي از شهر نيز مربوط به اوايل حكومت پهلوي است كه اين بافت دست نخورده باقي مانده پاره اي از شهر نيز قديمي تر بوده به دوره قاجاريه مربوط مي شود شهر تقريبا برخوردار از بافت يك طبقه است اما در ساخت و سازهاي جديد ساختمانها به 3 الي چند طبقه در آن ديده مي شود.

بافت قديم و هسته اوليه شهر در حول محور جاده ارتباطي كناره درياي خزر كه ارتباط استان هاي گيلان و مازندران را برقرار مي سازد شكل گرفته است بعد از انقلاب هم با ساخت پارك شهيد انصاري شهر به سمت شمال و به طرف دريا كشيده شده است و تا حدي خطي بودن شهر را تعديل نموده است. "طرح تفضيلي شهر رودسر 1385 ص 75"

در شهر رودسر که بخش اصلی شهر تا دوران قبل از رضا شاه بخش رانکوه بوده و با اصلاحات رضا خانی گورستان شهر تبدیل به خیابان شده است و میدان اصلی امروزه شهر رودسر در واقع گورستان بود که خیابان بندی شد اکنون بدنه اصلی قبل از اصلاحات تبدیل به یک بافت فرسوده با خیابان بندی بسیار نامنظم شده که تردد عابرین و وسائل نقلیه در آن سخت است و اهالی خود محل از زندگی در آن احساس لذت نمی کنند و چهره زشت و نا زیبایی به بخش مرکزی شهر داده است.

همین طور بخش عمده ای از شهر رودسر به دلیل قدمت تاریخی و سابقه طولانی سکونتی فرسوده هستند و در هنگام حوادث طبیعی کمک رسانی را با مشکل روبه رو می کند.

در قسمت مركز شهر به جنوب نيز محله تازه احداث گلسار و محله قديمي رانكوه كه بخش فرسوده زيادي در اين قسمت ديده مي شود وجود دارداين خيابان رانكوه بخش عمده آن در زمان قاجار ساخته شده كه مشكل عمده فرسودگي اماكن مسكوني ومشكل رفت و آمد وحمل ونقل وسائل نقليه در آن به چشم ميخورد .

بازار ماهي فروشان ، و صدر محله هم در مركز شهر واقع گرديده كه فرسودگي در اين قسمت نيز ديده مي شودو مشكلات زيادي را براي بخش مركزي شهر به وجود مي آورد.

كوچه خانقاه كه در پشت خيابان انقلاب واقع شده ودر انتهاي خيابان 72 تن است مملو از مشكلات فرسودگي بافت و مشكلات اقتصادي و فرهنگي ناشي از آن است .

شایان ذکراست درمصوبه شوراي عالي شهرسازي، معيارهاي شناسايي بافت هاي فرسوده ازارزش يکساني برخوردارند ونحوه اعمال معيارها، مشخص گرديده و شناسايي بافت هاي فرسوده، مبتني برراهکارها و شاخص معيني شده که عبارتند از:

ریزدانگی: بلوک هایی که بیش از 50% آن ها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد که معرف فشردگي بافت و کثرت قطعات (پلاک ها) کوچک با مساحت اندک است.

ناپایدار: بلوک هایی که بیش از 50% بناهاي آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد، معرف فقدان سيستم سازه اي مناسب و غيرمقاوم بودن ابنيه است.

نفوذناپذیري: بلوک هایی که بیش از 50% معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشند، معرف عدم دسترسي هاي مناسب و اندک بودن معابر با عرض کافي براي حرکت سواره است.

آسیب پذیری اماکن و منازل فرسوده در این قسمت و نا پايداري آن در بافت فرسوده شهر بسيار زياد به چشم ميخورد . و نفوذ نا پذ یری این بافت ها با توجه به مشكلات عديده ترافيكي كه در اين قسمت است بیشتر نمود دارد و باعث کندی حرکت خود روها در این قسمت می گردد اما ما کمتر شاهد ریز دانگی هستیم زیرا مساحت زیر بناهای اماکن در گذشته در این شهر معمولا کم نبوده و ما کمتر شاهد این مقوله در بافت فرسوده رودسر هستیم.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :

از اواسط دوران قاجار ، با سفرهاي شاهان ايران به اروپا (فرنگ) ايران دست خوش تفكرات غرب گرديد. عدم وجود زمينه لازم براي پذيرفتن اين تحول ، پيدايش تناقضات و تضادهايي به دنبال داشت. در اين دوران واحدهاي سكونتي دچار دگرگوني گرديد و با عوض شدن شيوه زندگي خانه (Domicile ) و سكونت (Oceupancy ) جاي خود را به واحد مسكوني (Manse ) و اسكان داد. (نصر ،1383، ص 19 و 20 )

نخستین اقدام در مورد نوگرایی نظام شهری و تدوین قوانین نوین شهرسازی در ایران طی دهه های اول قرن اخیر صورت گرفت ؛ بر این اساس قانون توسعه معابر در سال 1312 تدوین شد و مبتنی بر آن ،ساخت "فیزیکی-سنتی" شهرهای قدیمی به هم ریخت .(زیاری،1390،ص102)

شهرها داراي ارزش اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بالايي هستند. اين ارزش و اهميت در بافت قديم شهر رودسر ضرورتي انكار ناپذير است. بافت قديم شهر رودسر كه خاستگاه اوليه شهر رودسر است .در زماني مناسب ترين مكان سكونت در شهر بوده ، امروزه به دليل معضلات و مشكلات مختلف اجتماعي ، فرهنگي ،اقتصادي و كالبدي، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروههاي مختلف جامعه يا پايگاه ومنزلت اجتماعي متفاوت گرديده است.

به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها محل مناسبی برای انواع بزهکاریها از جمله محل جمع شدن معتادان و فروش مواد مخدر در این بافت شده است .به خصوص مکان هایی که به دلیل فرسودگی رها شده اند محل مناسبی را برای بزهکاری فراهم آورده اند که به دنباله خود اثرات نامطلوبی بر چهره فرهنگی آن بر جا گذاشته است افراد بومی محل برای اینکه بتوانند فرزندان خود را از این بزهکاریها دور نگه دارند لذا مجبور به ترک محل گشته اند همین طور مغازه هایی که در این راسته واقع شده اند و سابقا دارای رونق بالایی به دلیل رفت آمد بیشتر عابرین بودند . امروزه به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها و حرکت کند خود روها در این بخش از رونقشان کم شده و برخی از آنها رها شده اند همه این عوامل باعث شده که این بخش تبدیل به محل فقیر نشین در شهر شود .

فرسودگی بافت بخش مرکزی رودسر، شکل نامطلوبی به این قسمت داده که درمنظر بینندگان ، دیدگاه زشت و بدی را ایجاد کرده است به نظر می رسد که به دلیل فرسودگی بافت از ارزش ساختمان و زمین در این بخش کاسته شده است.

1-3- اهداف تحقیق:

از جمله اهداف این تحقیق عبارت است از :

1-3-1- هدف کلی تحقیق :

تحلیل راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده بخش مركزي شهر رودسر مي باشد.

1-3-2- اهداف جزئی تحقیق :

از جمله مهم ترین اهداف این تحقیق عبارت است از :

1 –بررسی و تحلیل وضعیت انواع کاربری های بافت فرسوده بخش مرکزی رودسر

2 – تعیین مسائل و مشکلات بافت فرسوده بخش مرکزی شهر رودسر

3 – ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات و تنگناها و رسیدن به شرایط مطلوب

1-4- سوال تحقیق:

با چه مكانيزم ها و راهكارهايي مي توان در ساماندهي بافت فرسوده بخش مركزي شهر رودسر اقدام كرد؟

1-5-فرضیه تحقیق :

یک فرضیه قضیه ای است که رابطه میان دو عبارت را برقرار می کند که بر حسب سود ممکن است مفاهیم یا پدیده ها باشند. بنابراین فرضیه یک قضیه موقتی یا یک گمانه است که باید مورد بررسی قرار گیرد . برای آنکه فرضیه بتواند مورد بازبینی قرار گیرد باید بطلان پذیر باشد. به این معنا که بتواند آن را به دفعات آزمود. برای این منظور فرضیه باید اول آنکه عمومیت داشته باشد ، دوم آنکه به گونه ای طرح شود که قابلیت پذیرفتن گزاره های مخالف را که از لحاظ نظری قابل باز بینی اند داشته باشد .(پاپلی، 1386،ص7) برای تحقیق مورد نظر دو فرضیه در نظر گرفته شده که عبارتند از:

1- ارزش و قیمت زمین در فرسودگی بافت موجود محدوده مطالعه تاثیر دارد .

2- ساماندهی خیابان اصلی بخش مرکزی شهر (تعریض و...)موجب سهولت نقش پذیری جدید آن می شود.

1-6-واژه ها و مفاهیم

بافت :مجموعه سلولهایی که دارای یک ساختمان می باشد و یک عمل مشترک را انجام می دهند دسته از بافتها که در بدن به هم پیوسته باشند.(معین ،1382،ص،157 )


مبلغ واقعی 63,936 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 47,313 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 90

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب