تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4630
  • بازدید دیروز : 5732
  • بازدید کل : 1179650

بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم واکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها...


بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم واکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه 2

فصل دوم: مروری بر تئوری ها و تحقیقات انجام شده 4

2-1- مقدمه 4

2-2- کامپوزيت ها7

2-2-1- مزاياي استفاده از مواد کامپوزيت 9

2-2-2- تاريخچه صنعت کامپوزيتها 9

2-3- نانو کامپوزيت ها 10

2-3-1- طبقه بندي نانو کامپوزيت ها 11

2-3-2- سيليکات هاي لايه اي 12

2-3-3- ساختار نانو کامپوزيت 15

2-3-4- خواص مکانيکي 17

2-3-5- نانو کامپوزيت هاي پليمري 18

2-4-تعريف و طبقه بندي کاربيدها 19

2-5-کاربيد سيليسيم 20

2-5-1-مقدمه 20

2-5-2-مشخصات عمومي کاربيد سيليسيم 21

2-5-3-ساختار و ترکيب کاربيد سيليسيم 21

2-5-4-انواع کاربيد سيليسيم 22

2-5-4-1-کاربيد سيليسيم نوع بتا () 22

2-5-4-2-کاربيد سيليسيم نوع آلفا () 22

2-5-5- پايداري انواع مختلف SiC بلوري ... 23

2-5-6- وضعيت گذشته و فعلي کاربيد سيليسيم 24

2-5-7- خلاصه اي از خواص SiC ............. 24

2-5-8- برخي کاربرد هاي SiC ............. 26

2-5-8-1- کاربرد به عنوان ساینده ..... 26

2-5-8-2- دير گدازها و المنت هاي کوره 26

2-5-8- 3- کاربردهاي الکتروني و نوري.. 27

2-5-8-3-1- نيمه هادي کاربيد سيليسيم 28

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-5-8-3-2- کاربرد در صنعت IC ...... 28

2-6- شيشه ................................... 28

2-6-1-تاريخچه شيشه ..................... 28

2-6-2-تعريف شيشه ....................... 29

2-7- اکسيد سريم .......................... 30

2-7-1- کاربردهاي اکسيد سريم ............ 31

2-8- اکسيد سيليسيم ....................... 32

2-9- ابزارهاي برشي و سايند ها ............ 33

2-9-1- ابزارهاي برشي ................... 33

2-9-2- ساينده‌ها ........................ 35

2-10-ترکيب پوليش پايه سريم و فرآيند آماده سازي آن 38

2-11- مشخصات اکسيد سريک .................. 39

2-12- فرايند آماده سازي ترکيب ............ 40

2-13- ابزارهاي ساينده سراميکي پيوند داده شده 42

2-13-1- مقدمه .......................... 42

2-13-2- فرايند توليد ................... 42

2-13-3- هدف از توليد ساينده هاي سراميکي 43

2-13-4- روش ساخت ترکيبات ............... 43

فصل سوم: روش تحقیق .......................... 44

3-1- مواد اولیه .......................... 44

3-1-1- اکسیدسریم ....................... 44

3-1-2- کاربیدسیلسیم .................... 45

3-1-3- نانوسیلیس ....................... 45

3-1-4- افزودنی ها ...................... 46

3-2- تجهیزات آزمایشگاهی .................. 46

3-2-1- هیتر ............................ 46

3-2-2- کوره ............................. 46

3-2-3- مگنت ............................ 46

3-2-4- ترازو ........................... 46

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-2-5- خشک کن .......................... 46

3-2-6- CCS ............................. 46

3-3- ابزار آزمایش و آنالیز نمونه‌ها ....... 47

3-3-1- دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) .... 47

3-3-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) .. 47

3-3-3- آزمایش اندازه‌گیری استحکام ....... 47

3-4- روش انجام آزمایش .................... 48

3-4-1- تهیه نمونه‌های سری اول ........... 48

3-4-1-1- نمونه‌سازی مجموعه A ......... 48

3-4-1-2- نمونه‌سازی مجموعه B ......... 49

3-4-1-3- نمونه‌سازی مجموعه C ......... 51

3-4-2- تهیه نمونه های سری دوم .......... 51

3-4-2-1- نمونه‌ D ................... 52

3-4-2-2- نمونه‌ E .................... 53

3-4-2-3- نمونه‌ F .................... 53

3-4-2-4- نمونه‌ G ................... 54

3-4-2-5- نمونه‌ H ................... 54

3-4-3-تهیه نمونه‌ های سری سوم ........... 55

3-4-3-1- نمونه سازی مجموعه I ........ 55

3-4-3-2- نمونه سازی مجموعه J ........ 57

3-4-3-3- نمونه سازی سریK ............ 58

3-4-3-4- نمونه سازی سریL ............ 59

3-4-3-5- نمونه سازی سری M .......... 60

3-4-3-6- نمونه سازی سری N ........... 61

3-4-4- تعیین درصد وزنی جذب آب .......... 62

3-4-5- انجام آزمایش سایش ............... 63

3-4-6- استفاده از نرم افزار Image Analyzer . 64

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم: روش تحقیق ........................ 65

4-1- مقدمه .................................. 65

4-2- بررسی شکل ظاهری نمونه ها از نظر دمای پخت 65

4-2-1- نتایج نمونه های سری اول ......... 65

4-2-2- نتایج نمونه های سری دوم ......... 66

4-2-3- نتایج نمونه های سری سوم ......... 67

4-2-3-1- نمونه های پخته شده در دمای ºc750 و ºc1000 67

4-2-3-2- نمونه های پخته شده در دمای ºc850 73

4-2-3-3- نمونه های پخته شده در دمای ºc1050 77

4-2-3-4- نمونه های پخته شده در دمای ºc950 79

4-3- بررسی نتایج آنالیز XRD .............. 82

4-3-1- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I15 . 82

4-3-2- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I5 . 82

4-3-3- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I2 . 83

4-3-4- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I19 . 84

4-3-5- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N1 . 84

4-3-6- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N4 . 85

4-3-7- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N17.. 86

4-3-8- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N11 86

4-3-9- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N14 و I9 87

4-3-10- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N16 و I17 89

4-4- بررسی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEMImage Analyzer 91

4-4-1- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN1 91

4-4-2- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN4 92

4-4-3- بررسی نتایج SEM نمونه7N ........ 93

4-4-4- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N11 94

4-4-5- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N14 95

4-4-6- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N16 96

4-4-7- بررسی نتایج SEM نمونه I2......... 97

فهرست مطالب

عنوان صفحه

4-4-8- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 98

4-4-9- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 99

4-5- نتایج آزمایش استحکام .............. 100

4-6- نتایج آزمایش سایش .................. 101

4-7- تعیین وزن مخصوص ،درصد حجمی و درصد وزنی جذب آب 102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری ........................ 103

منابع و مراجع .................................. 104

فهرست اشکال

عنوان صفحه

(شکل2 -1): مثال هايي از مواد مرکب ............ 8

(شکل 2-2): طراحي از فرآيند ميان افزايي ...... 13

(شکل2-3): تصوير ميکروسکوپ الکتروني نمونه رس خالص در بزرگنمايي 10000 14

(شکل2-4): ساختار مونت موري لونيت ............ 15

(شکل 2-5): نفوذ پليمر در فواصل بين لايه اي ... 16

(شکل 2-6): ساختارهاي مختلف نانو کامپوزيت ها: الف) ساختار لايه اي متناوب . ب) ساختار

بينابين. ج) ساختار پراکنشي لايه اي[25]. 17

(شکل2-7): ساختار SiC ......................... 21

(شکل2-8): مکان اتمهاي سيلسيم و کربن در SiC ... 23

(شکل2-9): صفحه[1120] در انواع 2H-SiC ، 6H-SiC ،3C-SiC ،.4H-SiC 24

(شکل 2-10): نحوه قرار گرفتن اتمها در ساختار اکسيد سريم 31

(شکل2-11): نحوه قرار گرفتن اتمها در SiO2 ..... 33

(شکل2-12): مثالهايي از ابزارهاي برشي براي ماشين کاري فولاد و چدن : قطعات سراميکي

با عملکرد بالاي SPK، سرمتها و و سيستم هاي ابزاري معمول براي

تراشکاري،فرزکاري،و سوراخکاري ................ 34

(شکل 2-13): مثالهايي از ابزارهاي سنگ زني و با شکلها و

اندازه هاي متفاوت................... 37

(شکل 2-14): ريز ساختار دانه های سراميکSapphire Blue برای کاربردهای ساینده 38

(شکل 3-1): الگوی پراش پرتو X پودر اکسید سریم 44

(شکل 3-2): الگوی پراش پرتو X پودر کاربید سیلیسیم 45

(شکل 3-3): الگوی پراش پرتو X پودر نانوسیلیس . 45

(شکل 3-4): تصویر دستگاه Universal Testing Machine ... 48

(شکل 3-5): تصویر نمونه آماده شده برای آزمایش سایش 63

(شکل 3-6): تصویر پنجره نرم افزار Image Analyzer مورد استفاده جهت آنالیز تصاویر ............................... 64

(شکل 4-1): تصویر نمونه ساخته شده در مرحله اول 66

(شکل 4-2): تصویر نمونه ساخته شده در مرحله دوم 66

(شکل 4-3): تصویر چند نمونه نامطلوب .......... 67

(شکل4-4): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I2دردو بزرگنمایی متفاوت 68

(شکل4-5): تصویرمیکروسکوپ نوری ازسطح نمونه I5در بزرگنمایی های متفاوت 68

فهرست اشکال

عنوان صفحه

(شکل4-6) :شکل ظاهری نمونه I8 ................. 69

(شکل 4-7): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I9در دو بزرکنمایی متفاوت 70

(شکل 4-8): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I10 در دو بزرکنمایی متفاوت 70

(شکل 4-9): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه15Iدر دو بزرکنمایی متفاوت 71

(شکل 4-10): تصویرظاهری از نمونه K5 .......... 71

(شکل 4-11): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه17I در دو بزرکنمایی متفاوت 72

(شکل 4-12) تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I19 در دو بزرکنمایی متفاوت 72

(شکل 4-13): شکل ظاهری نمونه M2 : سمت راست زیر نمونه و سمت چپ سطح نمونه 73

(شکل 4-14): شکل ظاهری نمونه M4 : سمت راست زیر نمونه و سمت چپ سطح نمونه 74

(شکل 4-15): شکل ظاهری نمونه M8 .............. 74

(شکل 4-16): شکل ظاهری نمونه M11 ............. 75

(شکل 4-17): شکل ظاهری نمونه M15 ............. 76

(شکل 4-18): شکل ظاهری نمونهM18 .............. 76

(شکل 4-19): شکل ظاهریدو نمونه به هم چسبیده نمونه J3 و J5 77

(شکل 4-20): شکل ظاهری نمونه J6 ............... 78

(شکل 4-21): شکل ظاهری نمونه J8 ............... 78

(شکل 4-22): شکل ظاهری نمونه J13 .............. 79

(شکل 4-23): شکل ظاهری نمونه J17 .............. 79

(شکل 4-24): شکل ظاهری نمونهN3 .............. 80

(شکل 4-25): شکل ظاهری نمونه N5 .............. 80

(شکل 4-26): شکل ظاهری نمونهN15 .............. 81

(شکل 4-27): شکل ظاهری نمونهN17 ............. 81

(شکل4-28): تصویر پراش پرتو X نمونه I15 ....... 82

(شکل4-29): تصویر پراش پرتو X نمونه I5 ........ 83

(شکل4-30): تصویر پراش پرتو X نمونه I2......... 83

(شکل4-31): تصویر پراش پرتو X نمونه I19........ 84

(شکل4-32): تصویر پراش پرتو X نمونه N1 ........ 85

(شکل4-33): تصویر پراش پرتو X نمونه N4 ........ 85

(شکل4-34): تصویر پراش پرتو X نمونه N7 ........ 86

فهرست اشکال

عنوان صفحه

(شکل4-35): تصویر پراش پرتو X نمونه N11 ....... 87

(شکل4-36): تصویر پراش پرتو X نمونه I9......... 87

(شکل4-37): تصویر پراش پرتو X نمونه N14........ 88

(شکل4-38): مقایسه تصویر پراش پرتو X نمونه N14و I9 89

(شکل4-39): تصویر پراش پرتو X نمونه I17........ 89

(شکل4-40): تصویر پراش پرتو X نمونه N16 ....... 90

(شکل4-41): مقایسه تصویر پراش پرتو X نمونه N16 و I17 91

(شکل4-42): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N1 در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر 92

(شکل4-43): توزیع اندازه دانه در نمونه N1 .... 92

(شکل4-44): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N4 در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر 93

(شکل4-45): توزیع اندازه دانه در نمونه N4...... 93

(شکل4-46): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه7N در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر 94

(شکل4-47): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N11 در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر 94

(شکل4-48): توزیع اندازه دانه در نمونه N11 .... 95

(شکل4-49): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N14در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر 95

(شکل4-50): توزیع اندازه دانه در نمونه N14..... 96

(شکل4-51): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N16 دربزرگنمایی 500 و 2000 برابر 96

(شکل4-52): توزیع اندازه دانه در نمونه N16 .... 97

(شکل4-53): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I2 دربزرگنمایی 500 و 2000 برابر 97

(شکل4-54): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I2 دربزرگنمایی 500 و 2000برابر 98

(شکل4-55): توزیع اندازه دانه در نمونه I2...... 98

(شکل4-56): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I9 دربزرگنمایی 500 و 2000 برابر 99

(شکل4-57): توزیع اندازه دانه در نمونه I9 ...... 99

(شکل4-58): نمودار ستونی نتایج استحکام نمونه ها 100

(شکل4-59): نمودار رسم شده توسط دستگاه CCS .. 101

(شکل4-60): نمودار ستونی نتایج آزمایش سایش .. 102

فهرست جداول

عنوان صفحه

(جدول 1-2): طبقه بندي نانو مواد، بر اساس پارامترهاي مختلف 5

(جدول 2-2): ترکيبات معمول ................... 22

(جدول 2-3): خلاصه اي از ويژگي ها و خواص کاربيد سيليسيم (توجه : زماني که ساختار ذکر

نشده، مقادير گزارش شده مربوط بهاست . زماني که د ما ذکر نشده است ،

دماي آزمايش است ). .... 25

(جدول 2-4): خواص فيزيکي اکسيد سريم .......... 31

(جدول 2-5): خواص فيزيکی SiO2................... 32

(جدول 2-6): کاربرد هاي ويژه ابزارهاي برشي سراميکي 35

(جدول 2-7): فرآيندهاي ماشينکاري ساينده ...... 38

(جدول 3-1): ترکیب شیمیایی اکسید سریم مورد استفاده در تحقیق 44

(جدول3-2): ترکیب شیمیایی نمونه های مجموعه A . 49

(جدول 3-3): ترکیب شیمیایی نمونه های پایه Cerox S 50

(جدول 3-4): ترکیب شیمیایی نمونه های پایه Cerox GG 50

(جدول 3-5): ترکیب شیمیایی نمونه های مجموعه C 51

(جدول 3-6): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 1D 52

(جدول 3-7): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 2D 52

(جدول 3-8): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 3D 52

(جدول 3-9): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه E 53

(جدول 3-10): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش سریF 53

(جدول 3-11): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونهG 54

(جدول 3-12): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه1H 55

(جدول 3-13): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونهH2 55

(جدول 3-14): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعهI

(بدون کاربید سیلیسیم) ............. 56

(جدول 3-15): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعهI

(همراه با کاربید سیلیسیم) ......... 56

(جدول 3-16): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعه J 57

(جدول 3-17): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری K

( با کاربید سیلیسیم) ............. 58

فهرست جداول

عنوان صفحه

(جدول 3-18): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری Kبر حسب گرم

( بدون کاربید سیلیسیم) ............ 59

(جدول 3-19): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری L 60

(جدول 3-20): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سریM 61

(جدول 3-21): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سریN 62

(جدول4-1): نتایج حاصل از آزمون تعیین استحکام 100

(جدول4-2): نتایج به دست آمده از آزمایش سایش 101

(جدول4-3): مقادیر وزن مخصوص، درصد وزنی و حجمی جذب آب 102

چکيده

در این پروژه ساینده پایه سریم برای صیقل کاری روی سطح شیشه‌های معدنی مورد توجه قرار گرفت. از مواد اولیه اکسید سریم، اکسید لانتانیم، میکروسیلیس، اسید بوریک، کاربیدسیلسیم، فسفات، فلوراید کلسیم‌، هگزا متافسفات سدیم، تری پلی فسفات سدیم، اکسید روی، سدیم متاسیلیکات استفاده گردید و با دو روش عمومی یکی استفاده از محلول و دیگری بصورت پودر خشک مورد استفاده قرار گرفتند. دمای پخت در شرایط مختلف از 450 تا 1150 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد و شرایط بحرانی برای پخت مشاهده شد که گاهی50± درجه سانتی گراد باعث عدم پخت یا بیش از حد شیشه‌ای شدن می‌گردید. در حدود 150 نمونه مختلف ساخته شد و شرایط پخت و سختی و استحکام آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی‌های میکروسکوپی نشانگر ساختارهای متفاوت بود که در برخی موارد، وجود بیش از حد فاز شیشه‌ای موجب ترک برداشتن و یا اعوجاج نمونه‌ها گردیده بود. آنالیز XRD فازهایی نظیر Ce2Si2O7 , Ce7O12SiO2 CeP5O14, SiC,CeP2 را نشان داد که در اثر واکنش اکسید سریم با سیلیس یا واکنش منابع فسفاتی و اکسید روی و نظایر آن ایجاد شده بود در نهایت ترکیب تری پلی فسفات سدیم‌، نانو سیلیس، اکسید روی‌،اکسید سریم و کاربید سیلیسیم در دمای پخت 950 درجه سانتی گراد انتخاب گردید که ساینده‌ای با خواص موردنظر در آن ایجاد شده بود.

کلمات کلیدی: ساینده شیشه، اکسید سریم، نانو سیلیس، کاربید سیلیسیم

فصل اول

مقدمه

ساخت کامپوزیت‌ها سال‌هاست که مورد توجه قرار گرفته است و برای بهبود خواصی نظیر تنش برشی، استحکام، میزان کرنش تا شکست، نوع شکست و چقرمگی بکار می‌روند. ساخت کامپوزیت‌های سرامیکی گوناگون جهت بهبود خواص، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسته به کاربرد کامپوزیت، انتخاب ساختار سرامیکی و فاز جانبی مناسب آن اهمیت فراوانی یافته است. در دهه اخیر کامپوزیت‌های اکسیدی – غیراکسیدی توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، اما برای انتخاب یک سرامیک اکسیدی مناسب بعنوان فاز اصلی باید به خواصی نظیر نسوزندگی و ضریب انبساط حرارتی توجه کرد. ]1[

نانوفناوري يا بکارگيري فناوري در مقياس ميلياردم متر عبارتست از خلق مواد، قطعات و سيستمهاي کارا باکنترل اندازه اجزاء ريز سازنده در حد نانومتر و در نتيجه بهره برداري از خصوصيات و پديده‌‌هاي جديد بوجود آمده در آن مقياس. تکنولوژي نانو بعنوان يک روش نو براي سنتز مواد و ساختار‌‌هاي مفيد داراي حداقل يک بعد در حد نانومتر، هم اکنون مورد توجه بسياري از محققين و مراکز تحقيقاتي و صنعتي در جهان امروز واقع شده است.

نانو فناوري يک رشته جديد نيست، بلکه رويکردي جديد در تمام رشته‌‌هاست که در جهت بررسي اصول و قوانين حاکم بين مولکولها و ساختارهاي با ابعاد بين 1 تا 100 نانومتر گام بر می‌دارد. نانو تکنولوژي يک علم چند رشته اي است و براي درک مفاهيم و اصول بنيادين و قوانين حاکم در دنياي نانو تقريبا به تمام علوم نياز است. نانو مواد (موادي که حداقل در يک بعد داراي اندازه اي در حد نانومتر هستند) از نظر عمومی‌به دو دسته تقسيم بندي می‌گردند ;مواد نانوساختار و نانوذرات‌. نانوذره به ذره اي گفته می‌شود که ابعادي بين 1 تا 100 نانومتر داشته باشد که پرکابردترين آنها نانوذرات سراميکي هستند.

ترکيب ساینده پايه سريم براي سایش کردن با بازدهي بالا و سريع روي سطح شيشه‌‌هاي معدني،لنزهاي اپتیکی پلاستیکی وصفحات پلاستیکی سازگاری خوبی دارد. پولیش شیشه‌‌های آلی کاملا حساس و متفاوت است. توجه روي اين حقيقت است که آنها نرم و شکننده، و در برابر خراش خيلي حساس اند.صيقل دادن نا کافي منجر به خراشهاي ريز و صيقل بسيار ساينده موجب خراش درشت و کدر شدن شیشه می شود. در این تحقیق هدف ساخت یک صیقل دهنده‌ی مناسب جهت پولیش کردن شیشه می‌باشد. اگر بتوان ذرات ريز نانو سيليس و کاربيد سيلسيم را در کنار CeO2 و پيوند دهنده‌‌هاي مناسب( که از بافت سيمان‌‌هاي سراميکي باشند) قرار داد و يک صيقل دهنده ظريفي ساخت که بتواند شيشه‌‌ها را صيقل کند آنگاه يکي از کاربردهاي نانو تکنولوژي در صنعت سراميک مورد بررسي قرارگرفته است

اگر چه ترکیباتی قبلا برای صیقل کاری شیشه ساخته شده است اما استفاده از نانو ذرات سيليس و ذرات کاربيد سيلسيم در صيقل دهنده‌‌هاي شيشه بر پايه اکسيد سريم کاملا جديد است. مطالعه پيوند دهنده‌‌هاي مناسب که بتوانند SiO2 و SiC و CeO2 را در کنار يکديگر نگه دارد و عمل صيقل کاري را پيش برد‌، از جنبه‌‌هاي نو آوري نيز برخوردار مي‌باشد.

در فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده در مورد علم نانو، کامپوزیت‌ها و همچنین مطالعاتی که تا کنون بر روی خواص SiC، SiO2، CeO2 و صیقل‌کاری شیشه صورت گرفته است، ذکر شده است.

در فصل سوم ابتدا با مشخصات مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق آشنا شده و سپس روش تحقیقی که شامل آماده‌سازی مواد اولیه، بررسی و آنالیز نمونه‌های تهیه شده و بررسی خواص مکانیکی نمونه‌ها می‌باشد، ذکر می‌گردد.

در فصل چهارم نتایج مربوط به پخت نمونه‌ها، نوع فازها و ریزساختار نمونه‌ها و دمای نهایی فرآیند و همچنین نتایج مربوط به آنالیز فازی و ریزساختاری نمونه‌های آزمایش شده و خواص مکانیکی آنها ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.


مبلغ واقعی 49,800 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,346 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 92

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب