تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8262
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335152

انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش...


انتخاب مواد لوله های درون چاهی وتسهیلات سرچاهی در چاه های میدان های گازی ترش...

چکیده

هدف از انجام این پروژه تعیین نوع آلیاژ مناسب جهت ساخت لوله های درون چاهی به منظور استفاده در میدان گازی ترش مشابه با سیال میدان گازی گشویی جنوبی می باشد. آلیاژهای مورد استفاده در این شرایط با توجه یه خوردگی های داخلی و خارجی همواره در معرض از کارافتادگی و پیدایش عیوب می باشد. بر مبنای روش انتخاب ماد اشبی ارتباط متقابل بین فاکتورهای عملکرد، ترکیب شیمیایی، ریزساختار، خواص فیزیکی و مکانیکی و فرآیند تولید از جمله اصول اساسی انتخاب مواد می باشد. با توجه به مشخصات کاربری لوله ها در بخش درون چاهی و الزامات طراحی، شکل مورد نظر لوله می باشد که توسط فرایند اکستروژن و بصورت بدون درز تولید شده و این انتخاب با توجه به نوع عملکرد این قطعه که بمنظور استحصال نفت و گاز موجود در حوضچه زیرزمینی است مورد استفاده قرار می گیرد. در این پروژه نرم افزار IMS[1] بر مبنای یک بانک اطلاعاتی مشتمل بر 1500 آلیاژ بر مبنای استانداردهای مرجع ISO[2] ، API[3]، NACE[4]، با دو قابلیت جستجو به منظور "انتخاب مواد" و "پیشنهاد عمومی" توسظ برنامه نویسی در محیط نرم افزارهای Access و Visual Basic برای سیستم های ترش تهیه شد. در روش انتخاب مواد، مقاومت به خوردگی آلیاژهای مختلف در شرایط متفاوت دما، فشار، فشار جزیی H2S و CO2، میزان یون کلر، مقدار PH و نوع سیال ارزیابی می گردد. و سپس آلیاژ بر مبنای یکی از سه روش "مواد از پیش تایید شده"، "مواد تایید شده بر پایه ی آزمایشات مشخص" و "اطلاعات میدانی" انتخاب می گردد. شرایط محیطی سیال میدان گازی گشوی جنوبی در نرم افزار وارد شد و سوپرآلیاژ پایه نیکل بر مبنای نرم افزار انتخاب شد. همچنین بمنظور بررسی کاربری نرم افزار فوق و عملکرد آلیاژ انتخابی علاوه بر آزمایشات ترکیدگی تنشی سولفیدی[5] و خسارات هیدروژنی[6] ، آزمایش کشش با نرخ کرنش کم[7] نیزدر محیط هایی با درصدهای متفاوت فشار جزیی H2S، CO2 و میزان یون کلر بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل انجام شد. در ادامه، یک نمونه از آلیاژ API 5CT L80 type I که به انتخاب نامناسب به عنوان لوله ی درون چاهی در یک چاه گازی ترش مورد استفاده قرار گرفته و دچار عیب گردیده بود نیز مورد بررسی و آنالیز خوردگی قرار گرفت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه2

فصل دوم

تئوری و مروری بر تحقیقات گذشته4

2-1- تقسیم بندی انواع خوردگی و مکانیزمها4

2-1-1- خوردگی عمومی4

2-1-2- خوردگی موضعی5

2-1-2-1- خوردگی حفره ای5

2-1-2-2- خوردگی شیاری7

2-1-2-3- خوردگی رشته ای9

2-1-3- خوردگی گالوانیک10

2-1-4- خوردگی محیطی10

2-1-4-1- ترکیدگی خوردگی تنشی (SCC)11

2-1-4-1-1- شکل ترکها11

2-1-4-1-2- اثرات تنش13

2-1-4-1-3- زمان شکست13

2-1-4-1-4- فاکتورهای محیطی15

2-1-4-1-5- فاکتورهای متالورژیکی15

2-1-4-2- خسارتهای هیدروژنی (ترک برداری ناشی از وجود هیدروژنHIC )16

2-1-5- خوردگی در اثر سیال17

2-1-5-1- خوردگی سایشی18

2-1-5-2- برخورد18

2-1-5-3- خوردگی حفره زایی19

2-1-6- خوردگی بین دانه ای20

2-1-7- آلیاژ زدایی 20

2-1-8- خسارت های حبابی21

2-1-9- خوردگی سوهشی21

2-3- سیستمهای ترش ، الزامات و استاندرادها22

2-3- انواع خوردگی درچاه های نفت وگاز25

2-3-1- خوردگی ناشی از اکسیژن27

2-3-1-1- چاه های نفت27

2-3-1-2- لوله های حفاری27

2-3-1-3- تجهیزات سرچاهی28

2-3-2- خوردگی ناشی از CO228

2-3-2-1- چاه های گازی31

2-3-3- خوردگی ناشی از H2S32

2-3-3-1- چاه های گازی35

2-3-3-2- تجهیزات سر چاهی35

2-4- روشهای محاسبه نرخ خوردگی و مدلهاي آن35

2-4-1- مدل M-506(Norsok)36

2-4-2- مدل Dewaard (1975)37

2-4-3- مدل Dewaard (1993&1995)38

2-4-4- مدل Dewaard , Lotz , Dugstad (1995)39

2-4-5- مدل and Hailey(1993) Boros ، Wright ،Efird39

2-4-6- مدلKanwar & Jepson (1994)40

2-4-7- مدل Kanwar(1994)40

2-4-8- مدل (Bhongale 96) Gopal ، Bhongale ، Jepson41

2-4-9- مدل (1996)Gopal ، Kang ، Stitzel ، Jepson42

2-4-10- مدل Gray42

2-4-11- مدل Nesic(1995)42

2-4-12- مدل (2003)Nesic ، Lee ، Brown (خوردگي چندفازي CO2در حضور مقادير كمي از H2S )43

2-4-13- مدل (2004) dewaard ، Nesic ، George44

فصل سوم

انتخاب مواد46

3-1- مقدمه46

3-2- شرایط سیال در میدان گازی گشوی جنوبی47

3-3- نقشه چاه (نحوه بکارگیری لوله های درون چاهی )51

3-4- تهیه و ارائه نرم افزارانتخاب مواد (IMS) برمبنای متدولوژی اشبی، استاندارد ها و مراجع52

3-4-1- بررسی محدودیتها56

3-4-2- معرفی نرم افزار57

3-4-2-1- روش انتخاب مواد60

3-4-3- ارزیابی خوردگی درشرایط سیال گشوی جنوبی66

3-4-3-1- انتخاب آلیاژ برای شرایط در تماس مستقیم با سیال66

3-4-3-2- انتخاب آلیاژ برای شرایطی که در تماس مستقیم با سیال نمی باشد70

فصل چهارم

روش تحقیق73

4-1- مقدمه73

4-2- بررسی های میدانی74

4-3- بررسی خواص آلیاژ انتخابی76

4-3-1- بررسی ترکیب شیمیایی76

4-3-2- بررسی خواص مکانیکی76

4-3-3- محیط آزمایش76

4-3-4- آزمایش SSR (Slow Strain Rate)77

4-3-4-1- آماده سازی نمونه ها78

4-3-4-2- شرایط مکانیکی آزمایش79

4-3-4-3- تجهیزات آزمایش80

4-3-4-4- نتایج آزمایش80

فصل پنجم

نتایج وبحث82

5-1- بررسی های میدانی82

5-1-1- بررسی فرایند ساخت82

5-1-2- تعیین نوع آلیاژ85

5-1-2-1- بررسی خواص مکانیکی85

5-1-2-2- بررسی ترکیب شیمیایی85

5-1-2-3- بررسی عمليات حرارتي86

5-1-2-4- خواص آلیاژ L80 type I براساس استاندارد API 5CT89

5-1-3- بررسی خوردگي89

5-2- نتایج آزمایش های خوردگی برروی آلیاژ انتخابی94

5-2-1- ترکیب شیمیایی94

5-2-2- خواص مکانیکی94

5-2-3- آزمایش SSR95

5-3- بررسی نتایج95

فصل ششم

نتیجه گیری101

نتیجه گیری101

منابع و مراجع103

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

فصل دوم

شکل2-1 . شماتیک پیدایش خوردگی حفره ای [2].6

شکل 2-2.مقطع ترک SCC درفولاد زنگ نزن (X500) [4].12

شکل2-3. مقطع ترک SCC در برنج [4].12

شکل 2-4. رابطه سرعت پیشروی ترک نسبت به عمق ترک تحت بار کششی ثابت [4].14

شکل 2-5. رابطه بین ازدیاد طول نمونه به عنوان تابعی از زمان در یک آزمایش SCC با نیروی ثابت [4].14

شکل 2-6. شرایط حاکم برسیستم ترش [15] .24

شکل 2-7. محیطهای کاری با توجه به مقدار فشار جزئی H2S و pH [14].25

شکل 2-8. شماتیک خوردگی درفولادها درحضور CO2 ,H2S[2].26

شکل 2-9. حلالیت دی اکسید کربن در اعماق مختلف یک چاه نفت.30

شکل 2-10. اثر افزایش دما بر نرخ خوردگی بر اساس معادله دی وارد میلیام [18].31

شکل 2-11. اثر فشار جزئی H2S بر نرخ خوردگی فولادها در درصدهای مختلف NaCl [18].33

شکل 2-12. اثر فشار جزئی H2S بر نرخ خوردگی فولاد خالص [18].33

شکل 2-13. اثر فشار جزئی H2S و CO2 بر نرخ خوردگی فولاد ها [18].34

فصل سوم

شکل3-1. معیار ترش و یا شیرین بودن سیال گازی بر اساس میزان H2S و فشار کل[15]49

شکل 3-2. محیطهای کاری با توجه به مقدار فشار جزئی H2S و pH [14]50

شکل 3-3. شماتیک قرارگیری لوله های درون چاهی .51

شکل 3-4. نقشه طراحی و گرادیان دمایی میدانهای گازی سروک و خامی .52

شکل 3-5. اصول اساسی انتخاب مواد مهندسی بر اساس متدولوژی اشبی ]26[.53

شکل 3-6. چهار مرحله اصلی از فرایند انتخاب مواد]26[.55

شکل 3-7 . فلو دیاگرام انتخاب مواد.58

شکل 3-8 . صفحات اول و دوم نرم افزار IMS با دو قابلیت جستجو به منظور "انتخاب مواد" و "پیشنهاد عمومی" .59

شکل 3-9 . انتخاب مسیر جستجو در نرم افزارIMS .60

شکل 3-10. تعیین فشار جزئی H2S ,CO2 و همچنین ترش و یا شیرین بودن سیستم.61

شکل 3-11. جستجو آلیاژ بر مبنای سه پیش فرض "مواد ازپیش تائیدشده " ، "مواد تائید شده بر پایه آزمایشات مشخص" و"اطلاعات میدانی".62

شکل 3-12. جستجو آلیاژ بر مبنای " پیشنهاد عمومی".63

شکل 3-13. تعیین استاندارد معادل آلیاژ انتخابی.63

شکل 3-14. برخی امکانات محاسباتی نرم افزار IMS.64

شکل 3-15. امکان جستجو بر مبنای تجهیز مورد نظر.64

شکل 3-16. امکان جستجو بر مبنای آلیاژ.65

شکل 3-17. انواع مدلهای خوردگی با توجه به فشارجزئی CO2 و H2S سیال.66

شکل 3-18. اثر نیکل برکاهش نرخ خوردگی در20%NaCl,140 psi H2S,200 c,48 h)67

شکل 3-19. اثر شماتیک عناصر کرم و نیکل بر افزایش مقاومت به خوردگی .68

فصل چهارم

شکل4-1. ابعاد آماده سازی نمونه های آزمایش[28].78

شکل 4-2. شماتیک اثر نرخ کرنش بر حالات مختلف ایجاد ترک[29].79

شکل 4-3. شماتیک دستگاه آزمایش SSR [29] .80

فصل پنجم

شکل 5-1. تصویر نمونه مورد بررسی83

شكل 5-2. تصوير ساختار مقطع عرضي نمونه در بزرگنمایی x100.83

شکل5-3. تصویر ساختار Banding در نمونه در بزرگنمایی x200. (ضخامت یکسان مقطع طولي با نمونه)84

شكل5-4. تصویر ساختار Banding در نمونه در بزرگنمایی x200. (مقطع طولي داراي ضخامت بيشتر بوده)84

شكل 5-5. ساختار سطح خارجی قطعه، مارتنزیت تمپرشده در بزرگنمایی x200.87

شكل 5-6. ساختار مغز قطعه ، مارتنزیت تمپرشده در بزرگنمایی x100.87

شكل 5- 7. ساختار مغز قطعه ، مارتنزیت تمپرشده در بزرگنمایی x200.88

شكل5-8. ساختار مغز قطعه ، مارتنزیت تمپرشده در بزرگنمایی x 500 .88

شکل 5-9. تصویر کلی از لوله مورد آزمایش.90

شكل 5-10. تصوير خوردگي حفره اي دربزرگنمایی x100.90

شكل 5-11. تصوير خوردگي حفره اي در بزرگنمایی x200.91

شكل 4-12. تصوير محصولات خوردگي در نمونه آزمایش در بزرگنمایی x100.91

شكل 5-13. تصوير محصولات خوردگي در داخل حفره خوردگي دربزرگنمایی x1000.92

شكل5-14. تصوير محصولات خوردگي به شكل دانه بندي دربزرگنمایی x200.92

شکل 5-15 .نسبت استحکام تسلیم دردوحالت محیط خورنده وخنثی .97

شکل 5-16. زمان شکست نمونه های دردوحالت محیط خورنده وخنثی .98

شکل 5-17 .نسبت زمان شکست نمونه ها دردوحالت محیط خورنده وخنثی .98

شکل 5-18 .نسبت درصدازدیاد طول نسبی نمونه ها در دو حالت محیط خورنده و خنثی .99

شکل 5-19 .نسبت درصد کاهش سطح مقطع نمونه ها در دو حالت محیط خورنده و خنثی .99

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

فصل دوم

جدول 2- 1. اثر عناصر آلیاژی بر مقاومت در برابر حفره دار شدن آلیاژهای فولاد زنگ نزن [4,5,6,7].7

جدول 2-2. تاثیر پارامترهای هندسی و الکتروشیمیایی بر مقاومت در برابر خوردگی شیاری [4].9

فصل سوم

جدول 3-1. مشخصات سیال درمیدان گازی گشوی جنوبی.48

جدول3-2. شرایط سیال در میدان گازی گشوی جنوبی.50

جدول 3-3. چهار دستور العمل انتخاب مواد ]26[ .56

جدول 3-4. خروجی نرم افزارIMS.69

جدول 3-5. آلیاژ پیشنهادی جهت ساختلوله درون چاهیبمنظور بکارگیری در میدان گازی گشوی جنوبی.71

فصل چهارم

جدول4-1. شرایط محیطی نمونه معیوب مورد بررسی.74

جدول 4-2. شرایط محیطی آزمایش.77

فصل پنجم

جدول 5-1. نتایج آزمایش کشش نمونه مورد آزمایش.85

جدول5-2. نتایج آزمایش سختی نمونه مورد آزمایش.85

جدول 5-3. نتایج آزمایش آنالیز شیمیایی نمونه مورد آزمایش.85

جدول 5-4. فرایند ساخت و عملیات حرارتی بر اساس جدول 1 از استاندارد API 5CT[30].86

جدول 5-5. نتایج آنالیز XRF از رسوبات داخلی نمونه آزمایش.93

جدول 5-6. ترکیب شمیایی نمونه مورد آزمایش.94

جدول 5-7. خواص مکانیکی نمونه مورد آزمایش.95

فصل اول

مقدمه

بررسی مقاومت به خوردگی در لوله های فولادی مورد استفاده درساخت تجهیزات ازقبیل خطوط لوله[8]، لوله های درون چاهی[9]، تجهیزات سرچاهی[10] درمجموعه مخازن گازی ترش و همچنین انتخاب آلیاژمقاوم به خوردگی ازاهمیت بالایی برخورداراست .

باتوجه به اینکه فرایند شناسایی وانتخاب مواد در صنایع نفت وگازعمدتا براساس تجربیات موجود دراین صنعت، استاندارهای مرجع و یا ارائه خدمات مهندسی مشاوره توسط شرکتهای طراحی خارجی در ایران انجام می گیرد، در این پروژه با جمع آوری اطلاعات مرجع و بررسی محدودیتهای خوردگی، نسبت به تهیه و ارائه نرم افزار انتخاب مواد اقدام نموده و سپس با انجام آزمایشهای مرتبط امکان بکارگیری آلیاژپیشنهادی توسط نرم افزار فوق الذکر جهت بکارگیری درشرایط سیال میدان گازی ترش بررسی می گردد

[1]Iranian Material Selection

[2]International Organization for Standardization

[3]AmericanPetroleum Institute

[4]National Association of corrosion Engineers

[5]Stress Sulfide cracking (SCC)

[6]Hydrogen Induced Cracking (HIC)

[7]Slow Stress Strain Rate (SSSR)

[8]Flow Line

[9]Casing &Tubing

[10]Wellhead Facility


مبلغ واقعی 49,680 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,254 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 535

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب