تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8272
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335162

رفتار خزشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانو ذرات نیتراید آلومینیوم...


رفتار خزشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانو ذرات نیتراید آلومینیوم...

چکیده

در سال های اخیر رفتار خزشی مواد مرکب زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات ناپیوسته، عمدتا بدلیل امکان بکارگیری این دسته از مواد در دماهای بالا، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به موازات این تحقیقات و با گسترش پژوهش ها در عرصه ی نانو فناوری، برتری ذرات تقویت کننده ی نانومتری در بهبود مقاومت خزشی مواد مرکب زمینه آلومینیومی گزارش گردیده است. در تحقیق حاضر نانو ذرات نیتراید آلومینیوم به عنوان تقویت کننده برای زمینه ی آلومینیومی انتخاب و ساخت ماده ی مرکب آلومینیوم-نیتراید آلومینیوم بروش آسیابکاری مکانیکی و اکستروژن گرم انجام گرفته است. مطلوب بودن چگالی نمونه های تولیدی از طریق آزمون سنجش چگالی و یکنواخت بودن توزیع ذرات تقویت کننده در زمینه به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی از میکروساختار نمونه های تولیدی بررسی گردیده است. خواص مکانیکی ماده ی مرکب با انجام آزمون های کشش و میکرو سختی مورد ارزیابی قرارگرفته است. نمونه های تولیدی در شرایط دمایی و تنشی متفاوت تحت آزمون های خزشی قرار گرفته اند. تحلیل داده های حاصل از آزمون های خزشی بالا بودن توان تنشی ظاهری و وجود یک تنش آستانه ای وابسته به دما را برای ماده ی مرکب آلومینیوم-نیتراید آلومینیوم ساخته شده نشان می دهد. مکانیزم حاکم بر رفتار خزشی در شرایط انجام آزمون های خزشی به دما وابسته است. همچنین انرژی فعالسازی خزشی نیز تابعی از تنش اعمالی می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه2

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مفهوم خزش5

2-2- منحنی خزشی6

2-3- تغییرات ساختاری حین پدیده ی خزش8

2-4- مکانیزم های تغییر فرم مواد9

2-4-1- مکانیزم های تغییر فرم در دمای پائین9

2-4-2- مکانیزم های تغییر فرم در دمای بالا9

2-4-3- مکانیزم های اصلی تغییر فرم در دمای بالا9

2-4-3-1- لغزش9

2-4-3-2- تشکیل مرزدانه های فرعی10

2-4-3-3- لغزش مرزدانه ای10

2-4-4- مکانیزم های ثانویه ی تغییر فرم در دمای بالا10

2-4-5- مکانیزم های تغییر فرم خزشی11

2-4-5-1- لغزش نابجایی11

2-4-5-2- خزش نابجایی11

2-4-5-3- خزش ناشی از نفوذ12

2-4-5-3-1- خزش نفوذی از طریق دانه (Nabarro-Herring)12

عنوان صفحه

 

2-4-5-3-2- خزش نفوذی در امتداد مرزدانه ها (Coble)12

2-5- لغزش مرزدانه ای12

2-6- مکانیزم های موازی و سری13

2-7- معادلات خزشی13

2-8- خزش مواد مرکب زمینه آلومینیومی
(تاریخچه و مروری بر تحقیقات پیشین)14

2-9- موضوع تحقیق16

2-9-1- انتخاب نیتراید آلومینیوم به عنوان تقویت کننده16

2-9-2- انتخاب تقویت کننده ی نا پیوسته با شکل ذره ای17

2-9-3- انتخاب اندازه ی نانو برای ذرات تقویت کننده17

2-9-4- انتخاب روش متالورژی پودر جهت ساخت ماده ی مرکب18

2-9-5- کاربرد های ماده ی مرکب آلومینیوم-نیتراید آلومینیوم18

فصل سوم: شرح آزمایشات

3-1- مواد اولیه20

3-2- تجهیزات مورد استفاده20

3-2-1- قالب ها21

3-2-1-1- قالب آسیابکاری21

3-2-1-2- قالب فشرده سازی21

3-2-1-3- قالب اکستروژن22

3-2-2- دستگاه ها24

3-2-2-1- آنالیزکننده ی ذره ای (PSA)24

3-2-2-2- میکروسکوپ الکترونی (SEM)24

عنوان صفحه

3-2-2-3- ترازوی دیجیتال25

3-2-2-4- آسیاب سیاره ای26

3-2-2-5- آون27

3-2-2-6- پرس هیدرولیک27

3-2-2-7- دستگاه سنجش چگالی28

3-2-2-8- کوره28

3-2-2-9- دستگاه مانت گرم29

3-2-2-10- دستگاه کشش 29

3-2-2-11- دستگاه میکرو سختی30

3-2-2-12- دستگاه خزش 30

3-3- مراحل انجام تحقیق35

3-3-1- تعیین خصوصیات مواد اولیه35

3-3-2- آسیابکاری مکانیکی مواد اولیه35

3-3-3- تعیین خصوصیات پودر آسیابکاری شده36

3-3-4- فشردن سرد پودر آسیابکاری شده36

3-3-5- سنجش چگالی پودر فشرده شده37

3-3-6- اکستروژن گرم پودر فشرده شده37

3-3-7- سنجش چگالی و بررسی میکروساختار نمونه ی اکسترود شده38

3-3-8- سنجش سختی و ارزیابی رفتار کششی نمونه ی اکسترود شده39

3-3-8-1- آزمون سختی39

3-3-8-2- آزمون کشش39

3-3-9- بررسی رفتار خزشی39

3-3-9-1- تعیین استاندارد انجام آزمون خزش40

3-3-9-2- بررسی کالیبره بودن دستگاه خزش40

عنوان صفحه

3-3-9-2-1- بررسی کالیبره بودن نیروی اعمالی41

3-3-9-2-2- بررسی کالیبره بودن تغییرات طول اندازه گیری شده42

3-3-9-2-3- بررسی کالیبره بودن ترموکوپل47

3-3-9-3- طراحی فیکسچر جهت نصب نمونه در دستگاه47

3-3-9-4- انجام آزمون های خزش51

3-3-9-5- استخراج داده های مورد نیاز از داده های خام اولیه51

3-3-9-6- تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمون خزش5

فصل چهارم: بحث و بررسی نتایج

4-1- خصوصیات پودرهای اولیه54

4-1-1- مورفولوژی54

4-1-2- توزیع اندازه55

4-2- خصوصیات پودر آسیابکاری شده57

4-2-1- مورفولوژی57

4-2-2- توزیع اندازه58

4-3- چگالی نمونه های حاصل از فشرده سازی سرد پودرآسیاب شده59

4-4- خصوصیات نمونه های اکسترود شده60

4-4-1- چگالی60

4-4-2- میکروساختار60

4-4-3- خواص مکانیکی62

4-4-3-1- آزمون سختی62

4-4-3-2- آزمون کشش62

4-5- رفتار خزشی63

عنوان صفحه

4-5-1- نتایج اولیه ی آزمون های خزش64

4-5-2- تعیین مکانیزم خزشی67

4-5-3- تعیین تنش آستانه74

4-5-4- وابستگی تنش آستانه به دما76

4-5-5- تعیین انرژی فعالسازی خزش76

4-6- ثبت نتایج آزمون های خزش78

4-6-1- سخت افزار ثبت داده های آزمون79

4-6-2-نرم افزار ثبت داده های آزمون80

4-7- پردازش اولیه ی داده ها81

4-8- پردازش نهایی داده ها81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری83

5-2- پیشنهادات85

فهرست منابع و مأخذ86

پیوست 190

پیوست 291

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول 3-1: نتایج بررسی کالیبره بودن دستگاه از نظر نیرو 41

جدول 3-2: نتایج بررسی کالیبره بودن اکستنسومتر دیجیتال در گستره ی 1/1 با استفاده از کولیس دیجیتال............... 44

جدول 3-3: نتایج بررسی کالیبره بودن اکستنسومتر دیجیتال در گستره ی 2/1 با استفاده از کولیس دیجیتال............... 44

جدول 3-4: نتایج بررسی کالیبره بودن اکستنسومتر دیجیتال در گستره ی 5/1 با استفاده از کولیس دیجیتال............... 45

جدول 3-5: نتایج بررسی کالیبره بودن اکستنسومتر دیجیتال در گستره ی 1/1 با استفاده از کرنش سنج عقربه ای........... 46

جدول 3-6: نتایج بررسی کالیبره بودن اکستنسومتر دیجیتال در گستره ی 5/1 با استفاده از کرنش سنج عقربه ای........... 46

جدول 3-7: نتایج بررسی کالیبره بودن اکستنسومتر دیجیتال در گستره ی 10/1 با استفاده از کرنش سنج عقربه ای.......... 47

جدول 4-1: شرایط انجام آزمون های خزشی.......... 64

جدول 4-2: نتایج آنالیز آماری داده ها.......... 73

جدول 4-3: مشخصات مدار ثبت داده ها............. 79

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2‑1: شماتیک دستگاه آزمون خزش6

شکل 2‑2: رفتار کرنش-زمان تحت بارگذاری و لذا تنش مهندسی ثابت و خزش
سه مرحله ای6

شکل ‏2‑3: نرخ کرنش آزمون خزش به صورت تابعی از کرنش کل7

شکل ‏2‑4: حرکت نابجائی ها برای ایجاد چند وجهی (شماتیک)10

شکل ‏3‑1: محفظه ی آسیابکاری21

شکل ‏3‑2: قالب فشرده سازی به ترتیب از راست به چپ: ماتریس،
قسمت پائینی وپانچ22

شکل 3‑3: قالب اکستروژن الف) شمای کلی ب) محفظه ی نگه دارنده
ج) به ترتیب از راست به چپ پانچ، ماتریس و دوزه اکستروژن23

شکل 3‑4: آنالیزکننده ی ذره ای24

شکل ‏3‑5: میکروسکوپ الکترونی25

شکل ‏3‑6: ترازوی دیجیتال جهت توزین پودرها25

شکل ‏3‑7: ترازوی دیجیتال جهت توزین ساچمه ها26

شکل ‏3‑8: آسیاب سیاره ای26

شکل 3‑9: آون27

شکل ‏3‑10: پرس هیدرولیک27

شکل ‏3‑11: دستگاه سنجش چگالی28

عنوان صفحه

شکل ‏3‑12: کوره28

شکل ‏3‑13: دستگاه مانت گرم29

شکل ‏3‑14: دستگاه کشش29

شکل ‏3‑15: دستگاه آزمون سختی30

شکل ‏3‑16: دستگاه خزش31

شکل ‏3‑17: کرنش سنج دستگاه خزش32

شکل ‏3‑18: اکستنسومتر دستگاه خزش الف) عقربه ای ب) الکترونیکی34

شکل 3‑‏19: ساچمه ها ی فولادی آسیابکاری36

شکل ‏3‑20: پودر فشرده شده37

شکل ‏3‑21: کیفیت سطحی نمونه اکسترود شده الف) بدون و ب) با قرص آلومینیومی38

شکل ‏3‑22: نمونه ی آزمون کشش39

شکل ‏3‑23: نمونه ی آزمون خزش40

شکل ‏3‑24: کولیس دیجیتال42

شکل ‏3‑25: بررسی کالیبره بودن اکستنسومتر عقربه ای43

شکل ‏3‑26: بررسی کالیبره بودن اکستنسومتر دیجیتال43

شکل ‏3‑27: فیکسچر طراحی شده48

شکل ‏3‑28: نمونه شکسته شده از محل مته حین آزمون48

شکل ‏3‑29: قراردادن نمونه در فیکسچر با استفاده از میخ و پیچ48

شکل ‏3‑30: فیکسچر طراحی شده پس از ناکارآمدی فیکسچر نشان داده شده
در شکل3-2749

شکل ‏3‑31: شیارهای ایجاد شده در سطوح داخلی فیکسچر برای جلوگیری
از سر خوردن نمونه50

شکل 3‑32: نحوه ی قرار گرفتن نمونه در فک دستگاه خزش51

عنوان صفحه

شکل ‏4‑1: مورفولوژی پودر آلومینیوم اولیه55

شکل 4‑2: مورفولوژی پودر نیتراید آلومینیوم اولیه55

شکل 4‑3: توزیع اندازه ذرات پودر آلومینیوم اولیه56

شکل 4‑4: توزیع اندازه ذرات پودر نیتراید آلومینیوم اولیه56

شکل 4‑5: مورفولوژی پودر آسیابکاری شده58

شکل 4‑6: توزیع اندازه ذرات پودر آسیابکاری شده58

شکل 4‑7: توزیع ذرات نیتراید آلومینیوم در زمینه آلومینیوم61

شکل 4‑8: آگلومره شدن ذرات نیتراید آلومینیوم در زمینه آلومینیوم61

شکل 4‑9: نمودار تنش-کرنش نمونه ی اکسترود شده63

شکل 4‑10: منحنی خزشی دردمای 523 کلوین در تنش های متفاوت65

شکل 4‑11: منحنی خزشی در دمای 573 کلوین در تنش های متفاوت66

شکل 4‑12: نمودار ln - ln در دمای 523 کلوین68

شکل 4‑13: نمودارσln - lnدر دمای 573 کلوین69

شکل 4‑14: بهترین خط گذرانده شده از نمودار ln - ln در دمای 523 کلوین69

شکل 4‑15: بهترین خط گذرانده شده از نمودار ln - ln در دمای 573 کلوین70

شکل 4‑16: نمودار ln - ln در دمای 573 کلوین با فرض خطی بودن در بازه ی تنشی الف) 77/43 - 79/39 و ب) 75/47 - 77/43 مگا پاسکال71

شکل 4‑17: نمودار - 1/nدر دمای 523 کلوین بازای مقادیر 3، 5 و 8 برای n72

شکل 4‑18: نمودار - 1/nدر دمای 573 کلوین بازای مقادیر 3، 5 و 8 برای n73

شکل 4‑19: نمودار 1/n - σ در دمای 523 کلوینبازای 5=n74

شکل 4‑20: نمودار 1/n - σ در دمای 573 کلوین بازای 3=n75

شکل 4‑21: نمودار - 1/Tln در تنش 77/43 مگاپاسکال77

شکل 4‑22: نمودار ln - 1/T در تنش 75/47 مگاپاسکال77

شکل 4‑23: مدار طراحی شده ی جهت ثبت داده ها79

فصل اول

1- مقدمه

بدنبال نیاز روز افزون به موادی با کارآیی بالاتر که با معیارهای متفاوت از جمله وزن کم تر، استحکام بالاتر و ارزان تر تعریف می گردد، مواد موجود غالبا به نهایت کارآیی خود می رسند، لذا دانشمندان و محققان همواره در تلاشند تا مواد رایج را بهبود دهند و یا مواد کاملا جدید را تولید نمایند. از جمله دستاورد تلاش­ها ی صورت گرفته در زمینه ی اخیر می توان به پدید آمدن مواد مرکب[1]اشاره نمود[1]. مواد مرکب موادی هستند که از ترکیب فیزیکی چند ماده حاصل می گردند. جزئی که پیوسته است و معمولا کسر بیشتری از ماده را تشکیل می دهد زمینه[2] و جزء و یا بقیه اجزاء، تقویت کننده[3] نامیده می شود.

در حوزه­ی صنایع هوافضا، تقاضا برای مواد پیشرفته با قابلیت های مکانیکی و حرارتی بالا به سرعت در حال گسترش می باشد. چنین موادی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و کامپیوتر نیز با هدف جایگزین کردن مواد پلاستیکی موجود، مورد نیاز می باشند[2]. مواد مرکب زمینه آلومینیومی[4] از جهاتی از جمله وزن کم، مقاوم بودن در برابر محیط، استحکام و سفتی[5] ویژه ی بالا، هدایت حرارتی و الکتریکی بالا و مقاومت سایشی خوب[3]، گزینه ای مناسب جهت پاسخگویی به این نیاز محسوب می گردند. علاوه بر این برتری رفتار خزشی این مواد نسبت به زمینه ی آلومینیومی تقویت نشده[4] موجب شده بکارگیری آنها در دماهای بالا به عنوان یک پتانسیل مطرح گردد. این موضوع شناخت مکانیزم های تغییر فرم خزشی مواد مرکب زمینه آلومینیومی را ضروری ساخته است. دستیابی به چنین دانشی علاوه بر فراهم آوردن امکان یافتن روش های بهبود مقاومت خزشی مواد مرکب زمینه آلومینیومی موجود، می تواند در ساخت مواد مرکب زمینه آلومینیومی مقاوم به خزش نیز سودمند واقع گردد. این نکته که علیرغم تلاش های گسترده ی بسیاری محققان، هنوز مفاهیم پایه ای رفتار خزشی بهتر مواد مرکب نسبت به زمینه ی تقویت نشده محل بحث می باشد[4]، ضرورت انجام تحقیقات گسترده تر بر رفتار خزشی مواد مرکب زمینه آلومینیومی را آشکار می گرداند.

[1]Composite

[2]Matrix

[3]Reinforcement

[4]Aluminum Matrix Composites

[5]Stiffness


مبلغ واقعی 49,680 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,254 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 123

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب