تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8391
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335281

سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد...


سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زیرکونیا و محلولهای جامد آن جهت استفاده در پیلهای سوختی اکسید جامد...

چکیده:

نانومحلول های جامدAl/ZrO2وAl -Ni/ZrO2 و Al-Ni-Cu/ZrO2 به روش سنتز هم رسوبی با استفاده از هیدرولیز نمک های زیرکونیوم، آلومینیوم، نیکل و مس در اتانول آماده سازی شدند. محلول های جامد تهیه شده دردماهای مختلف و تحت اتمسفر هوا عملیات حرارتی شدند.و نقش عملیات حرارتی در تثبیت فاز مونوکلینیک در دماهای مختلف توسط XRD بررسی شد. خواص فیزیکی و شیمیایی نانومحلول های جامد تهیه شده توسط آنالیزهایFTIR ,UV-vis ,TEM ,SEM وEDX مورد بررسی قرارگرفت. باتوجه به نتایج آنالیزXRDتثبیت فازمونوکلینیک در محلول جامد صورت گرفته و نتایج SEM مورفولوژی کروی و یکنواختی اندازه ذرات رابرای نمونه های تهیه شده نشان می دهند. پودر های تهیه شده به منظور تولید مواد پایه آند پیل سوختی اکسید جامد، به روش تر و باتخلخل زای پلی اتیلن گلیکول مخلوط شده و توسط پرس هیدرولیک یکطرفه شکل دهی شدند و استحکام و دانسیته در آنها به مقدار بهینه رسید. دانسیته نسبی برای بهترین نمونه مقدار062/3 گرم برسانتی متر مکعب بدست آمد و تخلخل نمونه ها در حدود40-50 درصد محاسبه شد.

کلید واژه : نانو محلول جامد. پیل سوختی اکسید جامد. زیرکونیا .آند

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه.. 1

1-1- مقدمه.. 2

فصل دوم : مروری برمنابع مطالعاتی.. 5

2-1- فناوري نانو.. 6

2-2-خواص نانوذرات.. 7

2-3-روشهای توليد نانو ذرات.. 7

2-4-کاربردنانوتکنولوژي.. 8

2-5-نانو کامپوزيت های سراميکی.. 10

2-5-1-طبقه بندی نانو کمپوزیت های سرامیکی.. 10

2-5-2- خواص و کاربرد نانو کامپوزیتهای سرامیکی.. 11

2-6- نانو محلولهای جامد سرامیکی.. 11

2-6-1- محلول جامد از نوع بین نشینی.. 11

2-6-2- محلول جامد از نوع جانشینی.. 11

2-6-2-1-انواع محلول جامد جانشینی.. 11

2-6-3- خواص مکانیکی محلول های جامد.. 12

2-6-4-محلولهای جامد فوق اشباع.. 12

2-7-روشهای سنتز نانو محلول های جامد سرامیکی.. 12

2-7-1- آلیاژ سازی مکانیکی.. 12

2-7-2-سل- ژل.. 13

2-7-3-رسوبی و همرسوبی (رسوبگذاری).. 14

2-8- پیل سوختی چیست؟.. 15

2-9-تاریخچه پیل سوختی.. 18

2-10-انواع پیل های سوختی.. 19

2-10-1-پيل سوختي اسيد فسفريك (PAFC)19

2-10-2-پيل سوختي قليايي (AFC)20

2-10-3- پيل سوختي كربنات مذاب (MCFC)20

2-10-4-پیل سوختی الکترولیت پلیمر یا غشای مبادله کننده پروتون(PEFC)21

2-10-5- پيل سوختي اكسيد جامد (SOFC)22

2-10-5-1- تاريخچه پيل ‌سوختي اكسيد جامد (SOFC)22

2-10-5-2- وظيفه صفحات الكترود متخلخل در پيل ‌سوختي اکسید جامد شامل موارد زير است.. 24

2-10-5-3- روابط و واکنشهای موجود در یک پیل سوختی اکسید جامد 24

2-10-5-4- نیروی الکتروموتیو (EMF) و معادله نرنست برای پیل های سوختی اکسید جامد.. 25

2-10-5-5-پتانسیل الکتروشیمیایی و رسانایی یونی در پیل های سوختی اکسید جامد.. 26

2-10-5-6-محاسبه رسانایی الکتریکی و مقاومت الکتریکی برای پیل های سوختی اکسید جامد.. 26

2-10-5-7- جزئیات عملکرد پیل های سوختی اکسید جامد.. 26

2-11- مقايسه كلي بين پيل هاي سوختي از نظر دماي كاركرد و بازده و توان توليدي.. 29

2-12- مزایا و معایب پیل های سوختی.. 30

2-13- موانع پیش روی استفاده از پیل های سوختی.. 31

2-14- کاربرد های پیل سوختی.. 32

2-15- زيرکونيا.. 33

2-15-1- خواص فيزيكي،مكانيكي،وشيميائيزيركونيا.. 33

2-15-2-پليمورفهايزيركونيا.. 34

2-15-2-1- فازمونوكلينيك زيركونيا.. 34

2-15-2-2- فازتتراگونال زيركونيا.. 35

2-15-2-3- فازمکعبیزيركونيا.. 35

2-15-3-كاربرد هایزيركونيا.. 35

2-15-3-1- كاربردهايمبتنيبرخواصالكتريكيزيركنيا.. 36

2-15-3-2- كاربردهايمبنيبرديرگدازيزيركونيا.. 36

2-15-3-3- كاربرد هايمبتنيبرخواصمكانيكي.. 37

2-16- مقدمه ای برآند پیل سوختی اکسید جامد.. 37

2-17- ناحیه سه فازی درآند.. 38

2-18- انواع مواد آندی.. 39

2-18-1- سرمتYSZ –Ni39

2-18-2- فلورایت ها.. 41

2-18-3- مواد آندی پروسکایت.. 44

2-18-4-مواد آندی تنگستن برنز.. 48

2-18-5-مواد آندی پیروکلر.. 49

2-18-6-مواد آندی سولفور آزاد.. 50

2-19-توسعه سینتیک و مکانیسم واکنش و مدل آند ها.. 51

2-20- توسعه تکنولوژی های ارزان قیمت برای تولید و ساخت آند 55

فصل سوم : فعالیت های آزمایشگاهی.. 58

3-1- مواد اولیه مورد استفاده.. 59

3-2- روش کار.. 60

3-2-1- مراحل سنتزپودر (AZ).. 60

3-2-1-1- مرحله اول: اختلاط مواد اولیه.. 61

3-2-1-2- رفلاکس سیستم.. 61

3-2-1-3- مرحله سوم: سانتریفیوژ محلول.. 62

3-2-1-4- مرحله ی چهارم : شستشو رسوب بدست آمده.. 62

3-2-1-5- مرحله پنجم: خشک کردن و عملیات حرارتی اولیه.. 62

3-2-2- سنتز پودر AZN)).. 62

3-2-3- سنتز پودر (AZNC)63

3-3- تهیه و ساخت آند پیل سوختی اکسید جامد.. 64

3-3-1- روش خشک.. 65

3-3-1-1- تخلخل زای: PVA (پلی ونیل استات).. 65

3-3-1-2- تخلخل زای: T.P.P (تری فنیل فسفین).. 67

3-3-1-3- تخلخل زای :خاک اره.. 68

3-3-1-4- تخلخل زای:CMC (کربوکسی متیل سلولز).. 69

3-3-1-5- تخلخل زای: نمک طعام (NaCl ).. 70

3-3-1-6- تخلخل زای: شکر.. 70

3-3-1-7- تخلخل زای: اوره Urea. 71

3-3-1-8- تخلخل زای:PEG (پلی اتیلن گلیکول).. 72

3-3-1-9- تخلخل زای :MC (متیل سلولز).. 73

3-3-1-10- تخلخل زای: مخلوط PVA و T.P.P. 74

3-3-1-11- تخلخل زای : مخلوط T.P.P وMC.. 75

3-3-1-12- تخلخل زای: اختلاط PVAو PEG.. 75

3-3-1-13- تخلخل زای: PEG وMC.. 76

3-3-1-14- تخلخل زای: PEG وT.P.P. 76

3-3-1-15- تخلخل زای: PVA، PEG، MC.. 77

3-3-1-16- تخلخل زا ی : PVA،PEG ، T.P.P. 77

3-3-2- روش تر.. 78

3-3-2-1- تخلخل زای: PVA (پلی ونیل استات).. 78

3-3-2-2- تخلخل زای : T.P.P (تری فنیل فسفین).. 80

3-3-2-3- تخلخل زای: MC(متیل سلولز).. 82

3-3-2-4- تخلخل زا:PEG (پلی اتیلن گلیکول).. 83

3-3-3- ساخت آند نهایی توسط PEG.. 85

3-4- اندازه گیری چگالی قطعات ساخته شده.. 87

3-4-1- دانسیته ارشمیدسی.. 87

3-4-2- دانسیته معمولی.. 87

3-5- تجهیزات مورد استفاده.. 88

3-5-1- آنالیز براش اشعه ایکس (XRD)88

3-5-2- آنالیز طیف سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR)88

3-5-3- آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز (EDX)88

3-5-4- آنالیز UV-vis. 88

3-5-5- آنالیزمیکروسکوپ الکترونی عبوری TEM... 88

فصل چهارم : نتایج و بحث.. 90

4-1- بررسی خواص فیزیکی وشیمیایی پودرسنتزشده.. 91

4-1-1- بررسی نتایج حاصل ازآنالیزتفرق اشعه ی ایکس.. 91

4-1-1-1- نمونهAZ.. 91

4-1-1-2- نمونه : AZN.. 96

4-1-1-3- نمونه AZNC.. 97

4-1-2- ارزیابی تثبیت فازی در نمونه های تهیه شده، با استفاده از آنالیز پراش اشعه ی ایکس.. 98

4-1-2-1- نمونه AZ.. 99

4-1-2-2- نمونه AZN.. 99

4-1-2-3- نمونه AZNC.. 100

4-1-2- نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمز.. 101

4-1-2-1- نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمزنمونه AZ.. 101

4-1-2-2- نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمز نمونه AZN.. 103

4-1-2-3- نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمز نمونه AZNC.. 104

4-1-3- نتایج حاصل از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM و عبوری TEM... 105

4-1-3-1- نتایج آنالیز SEM برای نمونه AZ.. 106

4-1-3-2- نتایج آنالیز TEMبرای نمونه AZ.. 108

4-1-3-3- نتایج آنالیز SEMبرای نمونه AZN.. 109

4-1-3-4- نتایج آنالیز TEMبرای نمونه AZN.. 111

4-1-3-5- نتایج آنالیز SEM برای نمونه AZNC.. 112

4-1-3-6-نتایج آنالیز TEMبرای نمونهAZNC.. 114

4-1-4- نتایج حاصل از تست EDX.. 115

4-1-4-1- نتایج حاصل از تست EDX برای نمونه AZ.. 115

4-1-4-2- نتایج حاصل از تست EDX برای نمونهAZN.. 116

4-1-4-3- نتایج حاصل از تست EDXبرای نمونه AZNC.. 116

4-1-5- نتایج حاصل از تست UV-vis. 117

4-1-5-1- نتایج حاصل از تست UV-vis برای نمونه AZ.. 117

4-1-5-2-نتایج حاصل از تست UV-vis برای نمونه AZN.. 118

4-1-5-3-نتایج حاصل از تست UV-vis برای نمونه AZNC.. 119

4-1-6- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده به روش اختلاط خشک 121

4-1-6-1- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با تخلخل زای PVA 121

4-1-6-2- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با تخلخل زای T.P.P 121

4-1-6-3- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با خاک اره.. 121

4-1-6-4- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با CMC.. 121

4-1-6-5- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با نمک طعام.. 121

4-1-6-6- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با شکر.. 121

4-1-6-7- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با اوره.. 122

4-1-6-8- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با PEG.. 122

4-1-6-9- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با MC.. 122

4-1-6-10- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با PVA و T.P.P. 122

4-1-6-11- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با MC و T.P.P. 122

4-1-6-12- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با PVA و PEG.. 122

4-1-6-13- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با PEGوMC.. 122

4-1-6-14- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با PEG و T.P.P. 123

4-1-6-15- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با PEGو PVA و MC 123

4-1-6-15- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با PEGو PVA و T.P.P 123

4-1-7- نتایج حاصل از اختلاط تخلخل زا ها با حلال برای تهیه یک تخلخل زای مناسب.. 123

4-1-7-1- نتایج حاصل از اختلاط تخلخل زای PVA و حلال.. 123

4-1-7-2- نتایج حاصل از اختلاط تخلخل زای T.P.P و حلال.. 124

4-1-7-3- نتایج حاصل از اختلاط تخلخل زای MCو حلال.. 124

4-1-7-4- نتایج حاصل از اختلاط تخلخل زای PEGو حلال.. 124

4-1-8- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده به روش اختلاط تر 125

4-1-8-1- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با تخلخل زای PVA به روش اختلاط تر.. 125

4-1-8-2- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با تخلخل زای T.P.P به روش اختلاط تر.. 125

4-1-8-3- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با تخلخل زای MC به روش اختلاط تر.. 125

4-1-8-4- نتایج حاصل از قطعات ساخته شده با تخلخل زای PEG به روش اختلاط تر.. 125

4-9-1- نتایج حاصل از دانسیته ارشمیدسی برای قطعات.. 126

4-10-1- نتایج حاصل از دانسیته معمولی برای قطعات.. 127

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات.. 128

5-1- نتیجه گیری نهایی.. 129

5-2- پیشنهادات.. 130

مراجع.. 131

فهرست جداول

جدول 2-1 : مقایسه کلی انواع پیل های سوختی رانشان می دهد…………………………………..

30

جدول 3-1:مواد مصرفی برای سنتز پودر…………..……………………………………………………….

59

جدول 3-2:مقادیر افزودنPVA بهAZ به روش خشک…………..………………………..………….

66

جدول 3-3:مقادیر افزودن T.P.P بهAZ به روش خشک…………..………………………………….

68

جدول 3-4:مقادیر افزودن خاک اره به AZ…………..………………………..………………………….

69

جدول3-5: مقادیر افزودن …………….……..………………………………..……………………… CMC

69

جدول 3-6:میزان افزودن نمک طعام به…………..………….…………………………..………… AZ

70

جدول3-7:میزان افزودن شکر به ………………………………..…..………………………………….AZ

71

جدول3-8:میزان افزودن اوره به ……………………….…………….………………………………….AZ

72

جدول3-9:میزان افزودنPEGبه ……………………………………..………………………………….AZ

73

جدول3-10: میزان افزودن MCبه …………..……………………………..………………………….AZ

74

جدول3-11: میزان افزودن PVAوT.P.Pبه …………..………………………..………………….AZ

74

جدول3-12: میزان افزودنMC وT.P.Pبه …………..……………………………..……………….AZ

75

جدول3-13:میزان افزودنPVA وPEGبه …………..……………………………………………….AZ

85

جدول 3-14: میزان افزودنPEG و MCبه …………..………………….………………………….AZ

76

جدول 3-15: میزان افزودنPEGوT.P.Pبه …………..…………………..……………………….AZ

76

جدول 3-16: میزان افزودن PVAوPEG وMC به …………..………………………………….AZ

77

جدول 3-17: میزان افزودن PVA ,PEG, T.P.Pبه …………..………………………………….AZ

77

جدول 3-18: میزان افزودنPVA به AZ به روش تر…………..………….………………………….

79

جدول3-19: زمانهای و دماهای اختلاط PVAبا آب مقطر.……..………………………………….

79

جدول3-20: زمانها و دماهای اختلاط T.P.P با اتانول…………..……………………………….…….

81

جدول 3-21: ترکیب مقادیر مختلف T.P.Pو AZ بصورت تر…………..………………………….

82

جدول3-22: مقادیر، دماها و زمانهای اختلاط MC با آب مقطر…..………………………………….

82

جدول 3-23: مقادیر اختلاطMC و …………..……………………………………………………….AZ

83

جدول3-24:مقادیر دماها و زمانهای حل شدن PEGدر آب.…..…………………………………….

83

جدول3-25: مقادیر افزودن PEG به AZ به روش تر…………..……………..……………………….

84

جدول 3-26: اندازه و شرایط نهایی قطعات ساخته شده…………...………………………………….

85

جدول 3-27: علائم اختصاری برای نمونه های تهیه شده در مراحل مختلف…………………….

89

جدول 4-1: میانگین اندازه بلورک برای نمونه AZ از دمای 500 تا1400 درجه سانتیگراد………….

95

جدول 4-2: میانگین اندازه بلورک برای نمونه AZN از دمای 500 تا1400 درجه سانتیگراد..

97

جدول 4-3: میانگین اندازه بلورک برای نمونه AZNC از دمای 500 تا1400 درجه سانتیگراد………….

98

جدول4-4: درصد وزنی و مقدار مول عناصر نمونه ……………………………………………….AZ

115

جدول4-5: درصدوزنی ومقدارمول عناصرنمونه …………..…..……………………………….AZN

116

جدول4-6: درصد عناصر و مقدار مول نمونه …………..…….……………………………….AZNC

117

جدول4-7: مقادیر چگالی قطعات به روش ارشمیدسی……………..………………………………….

126

جدول 4-8: اندازه گیری دانسیته قطعات به روش محاسبه ای…………..……………………………

127

فهرست تصاویر

شکل2-1: شماتيک از ابعاد ماده از1 متر تا1 نانومتر…………………………..………..………………………………….

6

شکل2-2: طبقه بندی نانوکامپوزیت های پایه سرامیکی……………………………..………………………………….

10

شکل2-3: شماتيک فرايند سل-ژل برای توليد نانو مواد…………..……………….…………………………………….

13

شکل2-4: شماتیک فرآیند استوالد……………………….....………………………………………………………………….

14

شکل2-5: مکانیسم تشکیل همگن ذرات در محلول…………..…………………….…………………………………….

15

شکل 2-6: شمای کلی یک پیل سوختی…………..…………………………………………….…………………………….

16

شکل2-7: نماي كلي يك پيل‌سوختي به همراه گازهاي واكنش دهنده و توليد شده و مسير حركت يونها…………

16

شکل2-8: شماتیک طرز کار پيل سوختي…………………………………………….…..………………………………….

17

شکل2-9: شماتیک اولين پيل سوختي ساخته شده توسط سر ويليام گرو…………..…………………..………….

19

شکل2-10: واکنشهای انجام شده درپیل سوختی اسیدفسفریک…………..…………………..……………………….

20

شکل2-11: واکنشهای انجام شده در پیل سوختی قلیایی…………..…………………………………………………….

20

شکل2-12: واکنش های انجام شده درپیل سوختی کربنات مذاب…………..…………………….………………….

21

شکل2-13: واکنش های انجام شده در پیل سوختی پلیمری…………..……………………….……………………….

21

شکل 2-14: نمای کلی یک پیل سوختی اکسید جامد…………..………………………..……………………………….

23

شکل2-15: واکنش های انجام شده در پیل سوختی اکسید جامد…………..………………………………………….

23

شکل 4-16 : شماتیک آند و کاتد و الکترولیت و ورودی و خروجی یک پیل سوختی اکسید جامد..……...

24

شکل2-17: شماتیک نحوه عملکرد یک پیل سوختی اکسید جامد…………..……………………………………….

27

شکل2-18: شماتیک یک منحنی قطبش ایده آل…………..…………………….………………………………………….

28

شکل2-19: ساختار فاز مونوکلینیک ………………………………………………..………………………………….ZrO2

34

شکل2-20: ساختار فاز تتراگونال …………………………………………………...………………………………….ZrO2

35

شکل2-21: ساختار فاز کیوبیک ……………………………………………………..………………………………….ZrO2

35

شکل2-22: شماتیک ناحیه سه فازی…………..…………………………………………………..………………………….

39

شکل2-23: ساختارفلورایت مکعبی ایده آل………………………………………………………………………………….

42

شکل2-24 :سلول واحد ساختار پروسکایت …………..………………………………………………………….ABO3

44

شکل2-25 : ساختار تنگستن برنز…………………………………………………………..………………………………….

49

شکل2-26 : ساختار A2B2O7 پیروکلر…………..…………………………………………..……………………………….

50

شکل2-27: شماتیکی از واکنشهای محتمل برای اکسایش H2 در حضور، آند-الکترولیت………………….….

53

شکل2-28: شماتیکی از مکانیسم جذب سطحی در آندهای …………..………………………………….Ni/YSZ

53

شکل 3-1: فلوچارت کلی روش کار…………………………………………………..…..………………………………….

60

شکل 3-2: فلوچارت تهیه ی پودر (AZ). …………..……………………………………………………………………….

61

عکس 3-3 : فلوچارت آماده سازی و سنتز پودر…………..……………………………………………………….AZN

63

فلوچارت 3-4: مراحل آماده سازی پودر…………..……………………………………………..……………….AZNC

64

فلوچارت 3-5: روش کلی ساخت آند…………..…………………………………………………..……………………….

65

فلوچارت 3-5:مرحله اختلاف مواد اولیه………………………………………………….………………………………….

65

شکل 3-6: فلوچارت عملیات حرارتی نمونه حاضر شده به روش اختلاط خشک…………....……….……….

67

شکل3-7: فلوچارت عملیات حرارتی نمونه های حاضر شده به روش اختلاط تر………………………………..

80

شکل3-8: فلوچارت جزئیات روش تر…………..…………………………………………………………………………….

84

تصویر3-9: قطعات نهایی ساخته شده…………..……………………………………………………….…………………….

86

تصویر3-10: قطعات نهایی ساخته شده…………………………………………………….………………………………….

86

تصویر3-11: قالب نهایی ساخت قطعات…………..………………………………………………………………………….

86

شکل4-1: الگوی پراش اشعه ایکس پودرAZدر دمای500 درجه سانتیگراد…………………….………………….

91

شکل4-2: الگوی پراش اشعه ی ایکس برای پودر AZ در 800 درجه سانتیگراد…………………………….……

92

شکل 4-3: الگوی پراش اشعه ایکس برای پودر AZ در دمای 1000 درجه سانتیگراد…………………………..

93

شکل 4-4: الگوی پراش اشعه ایکس برای پودر AZ در دمای 1200 درجه سانتیگراد…………………………..

93

شکل 4-5 : الگوی پراش اشعه ایکس برای پودر AZ در دمای 1400 درجه سانتیگراد….……………………..

94

شکل4-6: مقایسه ی الگوهای پراش اشعه ی ایکس برای پودر AZ از دمای 500 تا1400 درجه سانتیگراد……………….

95

شکل4-7: مقایسه ی الگوهای پراش اشعه ی ایکس برای پودر AZN از دمای 500 تا1400 درجه سانتیگراد…………….

96

شکل 4-8 : آنالیز پراش اشعه ی ایکس برای پودر AZNC از دمای 500 تا1400 درجه سانتیگراد…….….

97

شکل 4-9: الف) نمونهAZ عملیات حرارتی شده در 1400 درجه ی سانتیگراد ، ب) نمونه AZسرد شده تا دمای محیط…..……

99

شکل 4-10: الف) نمونه AZN عملیات حرارتی شده در 1400، ب) نمونهAZN سرد شده تا دمای محیط…..…………

100

شکل 4-11:الف) نمونه AZNC عملیات حرارتی شده در 1400 ،ب) نمونهAZNC سرد شده تا دمای محیط……..….

100

شکل 4-12: آنالیز FTIR برای نمونه AZ در دمای الف) دمای محیط (بدون عملیات حرارتی)، ب)1200درجه سانتیگرا…………

102

شکل 4-13: آنالیز FTIR برای نمونه AZN دردمای الف) دمای محیط(بدون عملیات حرارتی)، ب)1200 سانتیگراد…..

103

شکل 4-14: آنالیز FTIRبرای نمونه AZNCدر دمای الف) بعد از خشک، ب) 1200درجه سانتیگراد.....

104

تصویر4-15: تصویر SEM از سطح شکست قطعه AZ در دمای500 درجه سانتی گراد، وبزرگنمایی………

106

شکل 4-16 : تصویر SEM از سطح شکست قطعه AZ در دمای1200درجه سانتی گراد و بزرگنمایی…….

107

شکل4-17: تصویرSEMاز پودر AZدر دمای 500 درجه سانتی گراد و بزرگنمایی15000………………….

108

شکل4-18: تصویر TEMبرای محلول جامد AZدر دمای500 درجه سانتی گراد……………….……………...

108

تصویر4-19: تصویر SEM از سطح شکست قطعه AZN در دمای500 و بزرگنمایی……………………….…..

109

شکل 4-20 : تصویر SEM از سطح شکست قطعه AZN در دمای1200 و بزرگنمایی…………………….……

110

شکل4-21: تصویر SEM پودرAZN در دمای500 درجه سانتی گراد و بزرگنمایی15000………………..…..

111

شکل4-22: تصویر TEMبرای محلول جامد AZN در دمای500 درجه سانتی گراد……………....…………..

111

شکل4-23: تصویر SEM سطح شکست قطعه AZNCدر دمای 500 و بزرگنمایی……………………………..

112

شکل 4-24 : تصویر SEM از سطح شکست قطعه AZNC در دمای1200درجه سانتی گراد و بزرگنمایی………………

113

شکل4-25: تصویر SEM پودرAZNC در دمای500 درجه سانتی گراد و بزرگنمایی15000……….…..……

114

شکل4-26: تصویر TEMبرای محلول جامد AZN در دمای500 درجه سانتی گراد…………….……..……….

114

شکل4-27: آنالیز UV-vis برای نمونه AZ در دماهای الف) بعد از سنتز ب)1200 ج)1400درجه سانتی گراد………….

118

شکل4-28: آنالیز UV-Vis برای نمونه AZN در دماهای الف) بعد از سنتز ب)1200 ج)1400درجه سانتی گراد………

119

شکل4-29: آنالیز UV-vis برای نمونه AZNC در دماهای الف) بعد از سنتز ب)1200 ج)1400درجه سانتی گراد…….

120

فهرست علائم اختصاری

علامت اختصاری

نام لاتین

نام فارسی

EDX(EDS)

Energy Dispersive Spectrometer

طیف نگاری پاشندگی انرژی اشعه ایکس

FTIR

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز پراش اشعه ایکس

TEM

Transmission Electron Microscopy

میکروسکوپ الکترونی عبوری

SEM

Scaning Electron Microscopy

میکروسکوپ الکترونی روبشی

B.G

Band Gap

باند گپ(ناحیه ممنوعه)

AZ

Aluminium- Zirconium

آلومینیوم - زیرکونیوم

AZN

Aluminium-Zirconium- Nickel

آلومینیوم - زیرکونیوم – نیکل

AZNC

Aluminium-Zirconium- Nickel-copper

آلومینیوم - زیرکونیوم - نیکل- مس

TPB

Tree-Phase Boundary

ناحیه سه فازی آند

SOFC

Solid Oxide Fuel Cell

پیل سوختی اکسید جامد

EMF

Electomotive Force

نیروی الکتروموتیو

YSZ

Yttria-stabilized Zirconia

زیرکونیای پایدار شده با ایتریا

XRD

X-ray Diffraction

پراش اشعه ایکس

T.P.P

Triphenylphosphine

تری فنیل فسفین

PVA

Polyvinyl acetate

پلی ونیل استات

MC

Methyl cellulose

متیل سلولز

PEG

Polyethylene glycol

پلی اتیلن گلیکول

CMC

Carboxymethyl cellulose

کربوکسی متیل سلولز

AZS

Al2O3-SiO2-ZrO2

اکسید آلومینیوم – سیلیس - زیرکونیوم

علامت اختصاری

نام لاتین

نام فارسی

LSCV

La0.8Sr0.2Cr0.97V0.03O3

لانتانیم - استرانسیم - کروم - وانادیم

LSCM

La0.75Sr0.25Cr0.5Mn0.5O3

لانتانیم – استرانسیم – کروم - منگنز

SFCs

Symmetrical Fuel Cells

پیل های سوختی متقارن

TTB

Tetragonal Tangusten Bronze

تنگستن برنز تتراگونال

OTB

Orthorhombic Tangusten Bronze

تنگستن برنز ارتورومبیک

PAFC

Phosphoric acid fuel cell

پیل سوختی اسید فسفریک

PEFC

Poroton Exchange Membrane Fuel Cell

پیل سوختی الکترولیت پلیمر

MCFC

Molten carbonate fuel cell

پيل سوختي كربنات مذاب

AFC

Alkaline fuel cell

پيل سوختي قليايي

فصل اول

مقدمه

انرژی از دیر باز به عنوان موتور محرک جوامع بشری شناخته شده است و با پیشرفت بشر بر اهمیت و تأثیر گذاری آن در زندگی بشر افزوده شده است. بر این اساس هیدروژن به عنوان یکی از سوختهای پاک یکی از بهترین گزینه ها جهت ایفای نقش حامل انرژی در این سیستم جدید ارائه انرژی می باشد ]1[. بشردرآینده ای نه چندان دورعصر هیدروژن راتجربه خواهدکرد]1و2[. عمل تبدیل انرژی شیمیایی موجود در هیدروژن به انرژی الکتریکی توسط دستگاهی به نام پیل سوختی انجام می پذیرد]3[. پیل های سوختی در کاهش آلودگی محیط زیست نقش به سزایی را ایفا می کنند و به خاطر عدم به کارگیری قطعات مکانیکی زیاد ایجاد آلودگی صوتی نیز نمی نمایند]3[. پیل های سوختی به عنوان یک منبع بسیار ایده آل انرژی برای استفاده های ساکن وغیر ساکن ، نظیر حمل ونقل و نیرو گاه ها می باشند .در این بین پیل های سوختی اکسید جامد (SOFCs) بدلیل مزایایی نظیر قیمت ارزانترمواد مورد استفاده درآنها، حساسیت کمتر به ناخالصی های گاز هیدروژن وکارایی بسیار بالاتر یکی از جذاب ترین انواع پیل های سوختی می باشد. این پیل های سوختی به دلیل اینکه هیدروژن ورودی به آنها نیاز به هیچ گونه تغییر و خالص سازی اولیه ندارد، به شدت از نظر قیمت نسبت به سایر پیل های سوختی ارزان تر می باشند]4[. پیل های سوختی اکسید جامد از سه بخش آند و کاتد و الکترولیت تشکیل شده اند. اساس عملکرد یک پیل سوختی اکسید جامد شامل احیای یک اکسنده (O2) درکاتد و اکسایش یک سوخت (H2) در آند می باشد. در این پیل ها نیاز به یک الکترولیت هادی یون اکسیژن و پروتون، برای واکنشهای الکتروشیمیایی اکسایش و کاهش اکسیژن و هیدروژن، انجام شده درالکترودها می باشد]5[.

امروزه در پیل های سوختی اکسید جامد بطور گسترده از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده می شود. هیدروژن از منابع مختلف مانند: گازطبیعی، گازهای سنتزی حاصل از تبخیر منابع کربنی و زغال وغیره بدست می آید. هیدروکربنها نیز بطور گسترده به عنوان سوخت این پیل ها رواج پیداکرده اند. سوختهای هیدروکربنی معمولا در دماهای بالای عملکرد پیل سوختی اکسید جامد ناپایدارند و برروی آند به هیدروژن و کربن تبدیل می شوند. سوختهای هیدروکربنی بطور معمول مقدارکمی سولفوربه همراه دارند. کربن حاصل از تجزیه هیدروکربنها و سولفور موجود درآنها مشکلاتی برای عملکردپیل ایجاد می کنند. برای جلوگیری از نشست کربن در سطح آند معمولا مقداری بخاراضافه به همراه گاز استفاده می شود و همچنین تغیراتی نیز در ترکیبات موادآندداده میشود. برای جلوگیری از سمی شدن پیل توسط سولفور معمولا سوخت را سولفور زداییمی کنند]5[.

در سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای بر روی مواد، کاتالیزورها، علوم سطح و خواص الکتروشیمیایی آندها انجام شده است] 4[. آندهای مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد از مواد و تنوع وگستردگی فراوانی برخوردارند. و از روشهای ساخت و سنتزمختلفی برای سنتزپودر و ساخت این آندها استفاده می شود. دوویژگی برجسته آند این پیل ها برای انتخاب ماده مناسب برای آند برای کارکردمناسب، الف)رسانایی یونی، ب)رسانایی الکترونی می باشد. زیرکونیا به عنوان یک ماده که به طور ذاتی دارای نقص جای خالی در ساختارمی باشد، یکی ازبهترین گزینه ها برای استفاده درآند این پیل ها می باشد.

در این تحقیق از سنتز هم رسوبی برای تهیه محلولهای جامد استفاده شد. این روش بدلیل تولید ترکیباتی همگن و با خلوص بسیار بالا ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و علاوه بر آن کنترل اندازه دانه نیز در این روش بسیار آسان است]12[. هنگامی که زیرکونیا در دماهای پایین به روش هم رسوبی سنتز می شود امکان پایداری فاز تتراگونال به PH و هیدرولیز کننده مورد استفاد،وابسته می شود.در این تحقیق به روش سنتز همرسوبی، 3 محلول جامد، الف)Al-Zr، ب)Al-Zr-Ni،
ج)Al-Zr-Ni-Cu تهیه و آماده سازی شد. این محلول های جامد به عنوان مواد جدید برای استفاده در آند پیل های اکسید جامد طراحی و آماده شدند. ارزان بودن، غیرسمی بودن، سنتزآسان، تکرارپذیری تولید از جمله مزایای این مواد است. یکی از موارد مهم برای تولید و ساخت آندها در پیل سوختی اکسیدجامد، متخلخل بودن این آندها می باشد. این آندها باید دارای تخلخل با اندازه و توزیع یکنواخت باشند. که به این منظور از موادی مانند کربن و مواد دیگری برای متخلخل سازی استفاده می کنند]13[. دراین تحقیق برای متخلخل سازی آند چند نوع مختلف تخلخل زای، ارزان قیمت و مناسب در آند استفاده شد. که نهایتا منجر به به استفاده از PEGبه عنوان تخلخل ساز مناسب شد.پس از سنتز و تهیه محلول های جامد، موادحاصل ابتدا در دمای 500 درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شدند و سپس برای تعیین تثبیت فازی و زینترینگ نهایی در دماهای800 و1000 و1200 و1400 درجه سانتی گراد عملیات حرارتی شدند.پس ازآن پودرهای حاصل با دو روش تر و خشک با چند نوع تخلخل زا ترکیب و با روش پرس هیدرولیک یکطرفه شکل دهی شده و عملیات حرارتی نهایی در1400 درجه سانتیگراد بر روی آنها صورت گرفت. قطعات آندی که دارای تخلخل مناسب و توزیع و اندازه تخلخل یکنواخت و استحکام کافی بودند، انتخاب شده و چگالی آنها به روش ارشمیدس اندازه گیری شد.

در فصل دوم این پایانامه مفاهیمی در مورد نانو فناوری و نانو محلول جامدها ارائه گردیده است. در ادامه مفاهیم کلی و واکنشهای انجام شده در انواع پیل های سوختی شرح داده شده است.

سپس مفاهیم کلی و عمومی در موردآندهای پیل سوختی اکسید جامد، روشهای ساخت و مواد بکار برده شده در آنها، مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. درفصل سوم ابتدا به مواد مورد استفاده در این پروژه پرداخته شده است. در ادامه روشهای انجام آزمایش(مواد و تجهیزات)ارائه داده شده و در بخش آخر دستگاهها و لوازم مورد استفاده جهت بررسی و خواص نمونه ها تشریح گردید. درفصل چهارم نتایج حاصل از آزمایشات و بحث های مربوطه ارائه گردیده است. فصل پنجم نتیجه گیری کلی از این تحقیق رابیان می کند.


مبلغ واقعی 54,000 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 41,580 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 98

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب