تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8427
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335317

تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو...


تاثیر اصلاح کننده بر خواص ترشوندگی پوشش های رسوب الکتریکی نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو. نانو...

چکیده

پوشش­های نیکل از حمام­های کلریدی حاوی مقادیر مختلف آمونیوم کلرید با روش رسوب­دهی الکتریکی دو مرحله­ای و بدون وقفه تهیه شدند. مورفولوژی، توپوگرافی و بافت پوشش­ها به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پروفیلومتر کانفوکال و پراش­سنج اشعه ایکس (XRD) مطالعه شدند. تصاویر SEM نشان داد که پوشش حاصل از حمام پوشش­دهی فاقدآمونیوم کلرید دارای ساختار­های میکرو مخروطی هستند. افزودن آمونیوم کلرید به حمام پوشش­دهی باعث تشکیل ساختار­های مخروطی متقارن­تر، تیز تر و ظریف­تری شد و همچنین در حضور g. L-1 200آمونیوم کلرید، ساختار میکرو- نانو مخروطی یکنواخت­تری به دست آمد. تشکیل ساختار­های میکرو- نانو مخروطی شکل به وسیله تئوری "رشد توسط نابجایی­های پیچی" تحلیل شد. آنالیز XRD نشان داد که آمونیوم کلرید سبب تغییر جهت­گیری مرجح صفحات کریستالی پوشش از (220) به (111) می­شود. نقش آمونیوم کلرید با روش­های ولتامتری چرخه­ای و طیف­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مطالعه شد. نتایج نشان داد که آمونیوم کلرید با تشکیل کمپلکس­های نیکل- آمونیاک باعث افزایش مقاومت انتقال بار در فرایند رسوب­دهی الکتریکی نیکل می­شود و بنابراین از جوانه­زنی رسوبات نیکل ممانعت می­کند. ترشوندگی پوشش­های نیکل با اندازه­گیری زاویه تماس آن­ها با آب بررسی شد و مشاهده شد که پوشش­های تازه تهیه شده رفتار فوق­آبدوست دارند و با نگهداری آن­ها در هوا، زاویه تماس به طور تدریجی افزایش می­یابد و نهایتا بعد از 2 هفته نگهداری در هوا، پوشش­ها فوق­آبگریز می­شوند. افزایش زاویه تماس در طول مدت نگهداری در هوا به جذب مواد آلی روی سطح پوشش­ها نسبت داده شد. زبری متوسط پوشش تهیه شده از حمام حاوی g. L-1 200آمونیوم کلرید بیشتر از پوشش­های دیگر بود، بنابراین طبق مدل ونزل این پوشش فوق­آبگریز تر از پوشش­های دیگر شد. مقاومت به خوردگی پوشش­ها با آزمون طیف­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به صورت غوطه­وری مدت­دار در محلول 5/3% وزنی سدیم کلرید بررسی شد. نتایج نشان داد که خاصیت فوق­آبگریزی باعث افزایش به طور میانگین 12 برابری مقاومت پلاریزاسیون پوشش­ها می­شود. با افزایش زمان غوطه­وری مقاومت پلاریزاسیون به طور تدریجی کاهش یافت که ناشی از کاهش خاصیت آبگریزی بود. بعد از حذف خاصیت آبگریزی، مقاومت پلاریزاسیون تمامی پوشش­ها شروع به افزایش چشمگیری کرد. این افزایش ناشی از تشکیل فیلم رویین در سطح پوشش­ها در اثر خوردگی در محلول خورنده بود. برای مطالعه دقیق­تر اثر اصلاح کننده کریستال، پوشش­های نیکل در حضور افزودنی دیگری با نام اتیلن­دی­آمونیوم دی­کلرید با فرایند رسوب­دهی الکتریکی دو مرحله­ای تهیه شدند. تصاویر SEM نشان داد که پوشش­های نیکل حاصل، فاقد ساختار میکرو- نانو مخروطی مطلوب می­باشند. زبری پوشش­های تهیه شده کمتر از پوشش­های تهیه شده از حمام­های آمونیوم کلریدی بود، بنابراین با نگهداری در هوا پوشش­ها صرفاً آبگریز شدند. بررسی مقاومت به خوردگی این پوشش­ها نشان داد که خاصیت آبگریزی برخلاف فوق­آبگریزی اثر چندانی روی مقاومت به خوردگی ندارد. مقاومت پلاریزاسیون این پوشش­ها نیز با افزایش زمان غوطه­وری افزایش یافت اما میزان افزایش آن کمتر از میزان مشاهده شده در پوشش­های حاصل از حمام آمونیوم کلرید بود. نتایج شبیه­سازی داده­های امپدانس نشان داد که تجمع محصولات خوردگی و پلاگ شدن سطح باعث بهبود مقاومت به خوردگی شده است.

کلمات کلیدی: فوق­آبگریزی، نیکل، رسوب­دهی الکتریکی، آمونیوم کلرید، اتیلن­دی­آمونیوم دی­کلرید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست مطالب هشت

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1 معرفی و تاریخچه 4

2-2 ترشوندگی سطوح جامد و اهمیت آن 5

2-3 پارامترهای آبگریزی 6

2-3-1 زاویه تماس ظاهری 6

2-3-2 پسماند زاویه تماس 7

2-3-3 زاویه لغزش 7

2-4 مدل‌های ترشوندگی 8

2-4-1 مدل یانگ 8

2-4-2 مدل ونزل 8

2-4-3 مدل کاسی باکستر 9

2-4-4 حالت شبه پایدار کاسی 10

2-4-5 انتقال بین حالت ونزل و کاسی 10

2-5 سطوح فوق آبگریز مصنوعی 10

2-6 روش­های تهیه سطوح فوق آبگریز مصنوعی 11

2-6-1 زبر کردن مواد دارای سطح انرژی کم 11

2-6-2 ایجاد زیرلایه زبر و اصلاح کردن آن با مواد با انرژی سطحی کم 12

2-7 رفتار خوردگی پوشش­های فلزی فوق­آبگریز 15

2-8 رسوب­دهی الکتریکی نیکل 17

2-9 کاربرد پوشش­های نیکل و آلیاژهای آن 18

2-9-1 کاربرد­های تزئینی 18

2-9-2 کاربردهای عاملی..................................................................................................................................... 18

2-9-3 کاربردهای الکتروفورمینگ...................................................................................................................... 18

2-10 پوشش­دهی الکتریکی........................................................................................................................................... 19

2-11 محلول­های پوشش­دهی نیکل................................................................................................................................ 19

2-11-1 محلول­های واتز......................................................................................................................................... 19

2-11-2 محلول­های سولفامات................................................................................................................................ 20

2-11-3 محلول­های کلرید...................................................................................................................................... 20

2-11-4 محلول­های سولفاته.................................................................................................................................... 21

2-12 رسوب الکترولیتی فلز............................................................................................................................................ 21

2-12-1 رسوب­دهی الکتریکی با جریان مستقیم....................................................................................................... 21

2-12-2 پوشش­دهی پالسی...................................................................................................................................... 21

2-12-3 رسوب­دهی فلز القا شده با لیزر................................................................................................................... 21

2-13 مکانیسم رسوب­دهی الکتریکی نیکل..................................................................................................................... 22

2-14 تاثیر پارامترهای الکتروشیمیایی بر خواص رسوبات الکتریکی................................................................................. 23

2-14-1 افزودنی­های حمام­های رسوب­دهی الکتریکی............................................................................................ 24

2-14-2 اثرات سطح زیرلایه.................................................................................................................................... 26

2-14-3 پارامترهای موثر دیگر روی مورفولوژی رسوبات الکتریکی........................................................................ 27

2-15 رفتار الکتروشیمی و خوردگی نیکل...................................................................................................................... 27

2-16 جمع بندی............................................................................................................................................................. 34

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1 زیرلایه مورد استفاده............................................................................................................................................... 35

3-2 آماده­سازی سطح نمونه............................................................................................................................................ 35

3-3 حمام پوشش­دهی.................................................................................................................................................... 36

3-4 عملیات پوشش­دهی................................................................................................................................................ 36

3-5 مطالعات مورفولوژی............................................................................................................................................... 36

3-6 اندازه­گیری ضخامت پوشش................................................................................................................................... 37

3-7 بررسی توپوگرافی................................................................................................................................................... 37

3-8 مطالعات بافت پوشش­های ایجاد شده...................................................................................................................... 37

3-9 اندازه گیری زاویه تماس پوشش­ها با آب................................................................................................................ 37

3-10 مطالعات الکتروشیمیایی......................................................................................................................................... 37

3-11 مطالعات خوردگی الکتروشیمیایی......................................................................................................................... 38

3-11-1 پلاریزاسیون پتانسیودینامیک....................................................................................................................... 38

3-11-2 طیف­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی........................................................................................................... 38

فصل چهارم: بحث و تحلیل یافته­ها

4-1 اثرات الکتروشیمیایی آمونیوم کلرید بر مکانیسم رسوب­دهی الکتریکی نیکل........................................................... 39

4-1-1 آزمون ولتامتری چرخه‌ای............................................................................................................................. 40

4-1-2 آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی................................................................................................. 41

4-2 تأثیر غلظت آمونیوم کلرید روی مورفولوژی پوشش‌ها............................................................................................ 43

4-3 اثر آمونیوم کلرید روی بافت نسبی پوشش­ها........................................................................................................... 47

4-4 رفتار ترشوندگی پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام حاوی آمونیوم کلرید............................................................. 48

4-5 مقاومت به خوردگی پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام­های پوشش­دهی حاوی آمونیوم کلرید............................. 50

4-5-1 پلاریزاسیون پتانسیودینامیک......................................................................................................................... 50

4-6 طیف­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی........................................................................................................................ 52

4-7 عملکرد طولانی مدت پوشش­های نیکل حاصل از حمام حاوی آمونیوم کلرید در محلول خورنده.......................... 55

4-8 تأثیر غلظت آمونیوم کلرید روی مورفولوژی پوشش‌های نیکل................................................................................ 60

4-9 رفتار ترشوندگی پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام حاوی اتیلن­دی­آمونیوم دی­کلرید........................................... 62

4-10 رفتار خوردگی پوشش نیکل رسوب داده شده از حمام پوشش­دهی حاوی اتیلن­دی­آمونیوم دی­کلرید.................. 63

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه­گیری............................................................................................................................................................... 67

5-2 پیشنهادات............................................................................................................................................................... 68

منابع و مراجع.............................................................................................................................. 69

فهرست شکل­ها

شکل صفحه

فصل دوم

شکل ‏2‑1 تصاویر سطوح فوق­آب­گریز با ساختار سلسله مراتب.......................................................................................... 5

شکل ‏2‑2 تصاویر SEMسطوح فوق­آبگریز طبیعی با ساختار واحد..................................................................................... 5

شکل ‏2‑3 تصاویر لغزش قطره آب از سطح آب­گریز نرمال واز سطح فوق­آبگریز............................................................... 6

شکل 2-4 زاویه تماس قطره آب با سطح........................................................................................................................... 7

شکل ‏2‑5 شرح زاویه تماس پیشرونده و پسرو..................................................................................................................... 7

شکل ‏2‑6 زاویه لغزش....................................................................................................................................................... 7

شکل ‏2‑7 رفتار تر شوندگی مایع روی سطح صاف و همگن مطابق مدل یانگ.................................................................. 8

شکل ‏2‑8 رفتار تر شوندگی مایع روی سطح زبر مطابق مدل ونزل...................................................................................... 8

شکل ‏2‑9 رفتار تر شوندگی مایع روی سطح زبر مطابق با مدل کاسی باکستر...................................................................... 9

شکل ‏2‑10 تصاویر سطوح PVC به دست آمده در محتوای مختلف اتانول در محلول PVC........................................... 11

شکل ‏2‑11فیلم نانومیلهTiO2و یک پاپیلا در بزرگنمایی بالا........................................................................................... 12

شکل ‏2‑12 تغییرات زاویه تماسی فیلم نیکل در مدت زمان نگهداری در شرایط محیطی.................................................. 13

شکل ‏2‑13 طیف XPS فیلم نیکل با ساختار سلسله مراتبی میکرو- نانو............................................................................. 14

شکل ‏2‑14 تصاویر SEM پوشش چند لایه مس/ نیکل با مورفولوژی خیار دریایی با بزرگنمایی­های مختلف................... 15

شکل ‏2‑15 تصویر SEM پوشش نیکل با ساختار مخروط مانند با پله های مارپیچی.......................................................... 15

شکل ‏2‑16 منحنی­های نایکوئیست زیرلایه مسی، فیلم نیکل فوق­آبدوست و فیلم نیکل فوق­آبگریز در محلول 5/3% وزنی سدیم کلرید 16

شکل ‏2‑17 منحنی­های باد پوشش نیکل فوق­آبگریز در مدت زمان­های مختلف غوطه­وری در محلول 5/3% وزنی سدیم کلرید 16

شکل ‏2‑18 منحنی­های نایکوئیست زیرلایه منیزیمی و سطح فوق­آبگریز اعمال شده روی آلیاژ منیزیم در مدت زمان­های مختلف غوطه­وری در محلول 5% وزنی سدیم کلرید...................................................................................................................................................... 17

شکل ‏2‑19 طرح کلی پیل الکتروشیمی............................................................................................................................ 19

شکل ‏2‑20 تصاویر SEM رسوبات نیکل تهیه شده در حضور مقادیر مختلف اتیلن­دی­آمونیوم دی­کلرید......................... 27

شکل ‏2‑21 تصاویر SEM فیلم­های نیکل پوشش­دهی الکتریکی شده در چگالی جریان ها وزمان­های مختلف................. 28

شکل ‏2‑22 گراف بصری از قطره آب روی فیلم نیکل با ساختار نانو مخروطی مطابق شکل ‏2‑21.................................... 29

شکل ‏2‑23 ارتباط بین زاویه تماس و زاویه لغزش با ارتفاع مخروط­های فیلم نیکل........................................................... 29

شکل ‏2‑24 نمودارزاویه تماس نسبت به زمان الکترولیز در نیکل کلرید 74/. مولار و 08/0 مولار میرستیک اسید............. 31

شکل ‏2‑25 ارتباط بین زاویه تماس سطح کاتد و غلظت نیکل کلرید حمام پوشش­دهی.................................................... 31

شکل ‏2‑26 تصاویر SEM سطح نیکل بعد از الکترولس.................................................................................................... 30

شکل ‏2‑27 گراف بصری زاویه تماس قطره آب روی فیلم­های نیکل بر حسب مدت زمان الکترولس.............................. 31

شکل ‏2‑28 منحنی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نیکل با اندازه مختلف دانه در اسید سولفوریک 1.................................. 32

شکل ‏2‑29 منحنی­های پلاریزاسیون نیکل­های تهیه شده از حمام پوشش­دهی با مقادیر مختلف یون­های ساماریم............. 33

فصل چهارم

شکل ‏4‑1 ولتاموگرام­های چرخه­ای به دست آمده از حمام­های پوشش­دهی نیکل........................................................... 40

شکل ‏4‑2 منحنی­های گالوانوستات رسوب نیکل در چگالی جریان A. dm-2 2................................................................ 41

شکل ‏4‑3 منحنی­های نایکوئیست و مدار معادل الکتریکی رسوب­دهی الکتریکی نیکل.................................................... 42

شکل ‏4‑4 تصاویر SEM پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام با مقادیر مختلف آمونیوم کلرید طی رسوب تک مرحله­ای و دو مرحله­ای 44

شکل ‏4‑5 ارتفاع و عرض میکرو مخروط های پوشش­های نیکل به دست آمده از شکل ‏4‑4............................................ 45

شکل ‏4‑6 تصاویر سطح مقطع پوشش­های نیکل تهیه شده در دو مرحله رسوب­دهی الکتریکی........................................ 46

شکل ‏4‑7 الگو­های پراش اشعه ایکس از پوشش­های نیکل تهیه شده در حضور مقادیر مختلف آمونیوم کلرید................ 47

شکل ‏4‑8ضرایب بافت نسبی پوشش­های نیکل نسبت به میزان آمونیوم کلرید در حمام پوشش­دهی................................ 48

شکل ‏4‑9 زاویه تماس پوشش­های نیکل تهیه شده با آب در حضور مقادیر مختلف آمونیوم کلرید.................................. 48

شکل ‏4‑10 تصاویر میکروسکوپی کانفوکال و مقادیر زبری متوسط پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام­های پوشش­دهی با مقادیر مختلف آمونیوم کلرید....................................................................................................................................................................................... 49

شکل ‏4‑11 منحنی­های پلاریزاسیون پوشش C2 فوق­آبدوست و فوق­آبگریز در محلول 5/3% سدیم کلرید...................... 51

شکل ‏4‑12 منحنی­های نایکوئیست و باد- فاز پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام پوشش­دهی........................................ 53

شکل ‏4‑13 مدار معادل الکتریکی سیستم مورد مطالعه..................................................................................................... 54

شکل ‏4‑14طرحواره­ای از فصل مشترک بین سطح فوق­آبگریز و آب دریا...................................................................... 54

شکل ‏4‑15 منحنی­های نایکوئیست و باد – فاز پوشش­های نیکل فوق­آبگریز تهیه شده از حمام پوشش­دهی در محلول 5/3% سدیم کلرید 56

شکل ‏4‑16 مدارهای معادل الکتریکی پیشنهادی برای تفسیر فیلم رویین........................................................................... 57

شکل ‏4‑17 تصاویر SEM پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام پوشش­دهی حاوی آمونیوم کلرید در مدت زمان­های مختلف غوطه­وری در محلول 5/3% وزنی سدیم کلرید.................................................................................................................................................. 60

شکل ‏4‑18‏تصاویر SEM پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام با مقادیر مختلف EDA طی رسوب تک مرحله­ای و دو مرحله­ای 61

شکل ‏4‑19 ارتفاع و عرض میکرو­مخروط­های پوشش­های D1 و D2 به دست آمده از شکل ‏4‑18.................................... 62

شکل ‏4‑20 نمایش طرحواره­ای از مکانیسم رشد پیشنهادی در حضور EDA.................................................................... 62

شکل ‏4‑21 زاویه تماس پوشش­های نیکل تهیه شده در حضور مقادیر مختلف EDA با آب............................................. 63

شکل ‏4‑22 تصاویر میکروسکوپی کانفوکال و مقادیر زبری متوسط پوشش­های نیکل تهیه شده از حمام­های پوشش­دهی با مقادیر مختلف EDA....................................................................................................................................................................................... 63

شکل ‏4‑23 منحنی­های نایکوئیست و باد- فاز پوشش D4 آبگریز در مدت زمان­های غوطه­وری مختلف در محلول 5/3% وزنی سدیم کلرید 64

شکل ‏4‑24 مدار معادل الکتریکی سیستم مورد مطالعه..................................................................................................... 65

فهرست جداول

جدول صفحه

فصل دوم

جدول ‏2‑1 ترکیب محلول واتز....................................................................................................................................... 20

جدول ‏2‑2وضعیت­های عملکرد محلول واتز.................................................................................................................. 20

جدول ‏2‑3ترکیب محلول سولفامات............................................................................................................................. 20

جدول ‏2‑4 پارامترهای پلاریزاسیون به دست آمده از منحنی­های پلاریزاسیون نیکل با اندازه دانه مختلف در سولفوریک اسید یک مولار 33

فصل سوم

جدول ‏3‑1 ترکیب شیمیایی زیرلایه مسی......................................................................................................................... 35

جدول ‏3‑2 نماد اختصاری غلظت­های مختلف افزودنی در حمام پوشش­دهی................................................................. 36

فصل چهارم

جدول ‏4‑1 پارامترهای استخراج شده از منحنی­های نایکوئیست شکل ‏4‑3...................................................................... 42

جدول ‏4‑2 ثابت تعادل ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس­های نیکل در دمای 298 کلوین................................................... 43

جدول ‏4-3 مقادیر پتانسیل خوردگی و چگالی جریان خوردگی پوشش­های نیکل تهیه شده در حضور مقادیر مختلف آمونیوم کلرید 51

جدول ‏4‑4مقادیر المان­های مدار معادل الکتریکی مربوط به منحنی­های شبیه­سازی شده شکل ‏4‑12.............................. 54

جدول ‏4‑5 مقادیر المان­های مدار معادل الکتریکی مربوط به منحنی­های شبیه­سازی شده شکل ‏4‑ 15الف و ه................ 58

جدول ‏4‑6 مقادیر المان­های مدار معادل الکتریکی مربوط به منحنی­های شبیه­سازی شده شکل ‏4‑15ب و و.................... 58

جدول ‏4‑7 مقادیر المان­های مدار معادل الکتریکی مربوط به منحنی­های شبیه­سازی شده شکل ‏4‑15 ج و ز.................... 58

جدول ‏4‑8 مقادیر المان­های مدار معادل الکتریکی مربوط به منحنی­های شبیه­سازی شده شکل ‏4‑15 د و ه..................... 59

جدول ‏4‑9 مقادیر المان­های مدار معادل الکتریکی مربوط به منحنی­های شبیه سازی شده شکل ‏4‑23............................. 65

فصل اول

مقدمه

امروزه سطوح فوق­آبگریز با زاویه تماس بزرگ با آب (بزرگتر از °150) به علت ویژگی­های منحصر به فردشان همچون خواص دفع آب، ضد رسوب، مقاومت بالا به خوردگي و خودتميز شوندگي علاقه روز افزوني را به خود جلب کرده­اند. محققان تلاش کرده­اند که ویژگی­های سطوح طبیعی با خاصیت آب­گریزی را تقلید کنند که از جمله این سطوح، برگ نیلوفر آبی[1] است. لازمه فوق آب­گريز بودن يک سطح، انرژي سطحي پايين و پيروي از الگوي زبري خاص در ابعاد ميکرو و نانومتر است. دو مدل مشهور برای توصیف ترشوندگی سطوح، مدل ونزل[2] و مدلکاسی- باکستر[3] است. روش­هاي متنوعي براي ايجاد زبري و توليد سطوح­ فوق­آبگريز بکار رفته است که از جمله می­توان به اچ­کردن پلاسما، لیتوگرافی، اکسیداسیون آندی، سل ژل و رسوب­دهی الکتریکی اشاره نمود. اغلب روش­های مذکور پرهزینه هستند و به دلیل عملیات شیمیایی دشوار و فرایندهای چند مرحله­ای پیچیده به سادگی قابل استفاده در مقیاس­های صنعتی نمی باشند. در مقابل رسوب­دهی الکتریکی مزایایی نظیر آسان بودن، هزینه کم و شرایط کاری قابل کنترل برای تولید انبوه دارد. در سال­های اخیر، تحقیقات وسیعی روی ساخت سطوح فوق­آبگریز فلزی به روش رسوب­دهی الکتریکی صورت گرفته است. محققین مشاهده کردند که برای فوق­آبگریز شدن پوشش، مورفولوژی پوشش باید به صورت ساختار سلسله مراتبی میکرو- نانو باشد. همچنین مشخص شد که مورفولوژی سطوح به شدت به شرایط پوشش­دهی از جمله چگالی جریان، مدت زمان الکترولیز، pH، دما و ترکیب حمام پوشش­دهی بستگی دارد. برای ایجاد ساختار سلسله مراتبی مناسب به افزودن ترکیبات معینی به حمام پوشش­دهی نیاز است که این افزودنی­ها، اصلاح کننده کریستال نامیده می­شود. برای تهیه پوشش­های نیکل با مورفولوژی سلسله مراتبی اغلب از اتیلن­دی­آمونیوم دی­کلرید و به ندرت از آمونیوم کلرید استفاده شده است. تحقیقات انجام شده روی اثر اتیلن­دی­آمونیوم دی­کلرید نشان می­دهد که غلظت افزودنی روی مورفولوژی پوشش تاثیر قابل ملاحظه­ای دارد. مکانیسم افزودنی­های مذکور در فرایند رسوب­دهی الکتریکی مشخص نشده است و در تعداد کمی از تحقیقات تئوری­های رشد برای تشکیل ساختارهای سلسله مراتبی پیشنهاد شده است. انرژی سطحی کم پارامتر مهم دیگر برای ایجاد خاصیت فوق­آبگریزی است. عموماً سطوح فلزی با انرژی سطحی بالا به طور ذاتی آب دوست می­باشند، بنابراین برای ایجاد خاصیت فوق­آبگریزی روی فلزات نیاز به اصلاح سطح با مواد دارای انرژی سطحی کم است. بدین منظور در بیشتر موارد از مواد آلی کاهنده انرژی سطحی استفاده می­شود. در تحقیقات اخیر مشاهده شده است که پوشش­ها با مورفولوژی زبر مناسب با نگهداری در هوا فوق­آبگریز می­شوند. محققین مکانیسم­های متعددی برای این رخداد پیشنهاد کردند و توافقی در مورد مکانیسم افزایش زاویه تماس با زمان وجود ندارد.

با توجه به اینکه نقش اصلاح کننده کریستال در فرایند رسوب­دهی الکتریکی و ایجاد ساختار سلسله مراتبی مشخص نیست و پژوهش­های انتشار یافته­ای در این زمینه وجود ندارد، هدف از این تحقیق بررسی مکانیسم اصلاح کننده کریستال در فرایند رسوب­دهی الکتریکی می­باشد. همچنین تاثیر مقادیر مختلف اصلاح کننده کریستال روی میکروساختار از جمله مورفولوژی، توپوگرافی و بافت ، رفتار ترشوندگی و مقاومت به خوردگی پوشش­های نیکل بررسی می­شود.

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. ابتدا در فصل دوم این پایان نامه مروری بر منابع صورت گرفته سپس در فصل سوم چگونگی انجام آزمون­ها و مواد و روش تحقیق آورده شده است. نتایج به دست آمده در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نهایتاً در فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

[1] Lotus leaf

2Wenzel

3Cassie- baxter


مبلغ واقعی 48,000 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,960 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 104

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب